praznujemo

praznujemo

nedelja, 10. december 2017

2. adventna nedelja - OZNANILA

2. ADVENTNA NEDELJA
10.12.2017
Loretska Marija

PRAZNOVANJEOBLETNIC POROK-Juršinci
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + FRANČIŠEK TOPLAK, obl
POLENŠAK: + RODBINA PLOHL, JANŽEKOVIČ, 2 BRATA IN SESTRA
JURŠINCI: + STARŠI IN SOR. TOPLAK,  STARŠI IN BRAT IN STARI STARŠI HORVAT
Ponedeljek
Damaz, papež
17.00
POLENŠAK: + TEREZIJA GOLOB, obl. IN VSI + MERNIKOVI
Torek
Devica Marija iz Guadalupe
7.00
JURŠINCI: + STARŠI VINKO, obl. IN ANA SLODNJAK IN STARŠI TOPLAK
Sreda
Lucija, muč.
9.00
JURŠINCI: + LEONTINA DERMOL, rojena ŠTEFLIČ IN STARI STARŠI ZAVRNIK, ŠTEFLIČ IN GERMIN
Četrtek
Janez od križa cu
17.00
19.00
POLENŠAK: + MARIJA SIMONIČ, osmina
JURŠINCI: --- SEJA ŽPS
Petek
BOŽIČNA. DEVET.
Drinske mučenke
17.00

17.40
POLENŠAK: + MARIJA IN MARTIN CVETKO, RODBINE CVETKO, VRŠIČ IN PETEK
POLENŠAK: --- SEJA ŽPS
Sobota
BOŽIČNA DEVET.
Adelajda
9.00
17.00
JURŠINCI: -  BIRMANSKI DAN – srečanje birmancev
POLENŠAK: + STANKO CVETKO, osmina
3. ADVENTNA NEDELJA
17.12.2017
BOŽIČNA DEVET.
Viviana, opatinja
ADVENTNA
DUHOVNA OBNOVA
6.15
7.00
8.00
8.30
10.00
10.30

11.15
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
POLENŠAK: + ALBIN MARIN IN + SORODNIKI
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD JURŠINCI: + ANGELA IN ANTON PIGNAR, BRAT STANKO IN ANTON IN SVAK METOD
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD

 • ADVENTNO DUHOVNO OBNOVO BOMO IMELI V NEDELJO, DANES TEDEN, 17.12. PRED SV. MAŠO IN PO NJEJ BO SPOVEDOVAL SPOVEDNIK- duhovnik od drugod. V BISTVENEM, V SRCU se pripravimo na praznik Jezusovega rojstva. Pristopimo vsi k ZAKRAMENTU BOŽJE LJUBEZNI, ODPUŠČANJA, OZDRAVLJENJA IN MOČI. Možnost za sv. spoved je vsak dan pred ali po sv. maši.
 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR.
 • DOBRODOŠLI ZOPET V NAŠI CERKVI, KI SMO JI S SKUPNIMI MOČMI ZELO IZBOLJŠALI IZGLED. NI ŠE VSE DOKONČANO. PREOSTALE KLOPI BODO NASL. TEDEN, KOR ŠE BOMO UREDILI, OD ZUNAJ MORAMO DODATI BARVNIM OKNOM STEKLO, KER POVSOD PIHA V CERKEV. BLAGOSLOV BI IMELI V ZAČETKU FEBRUARJA, KJER BI SE ZAHVALILI VSEM DAROVALCEM, BOTROM, PROSTOVOLJCEM... IZ SRCA HVALA VSEM, KI STE POMAGALI SELITI OPREMO IN ČISTITI. BOG LONAJ.
 • V tem tednu naprošeni za krašenje naše cerkve dobri ljudje iz MOSTJE.
 • PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK – SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV, BLAGOSLOV IN OBNOVITEV ZAKONSKIH OBLJUB.
  ISKRENE ČESTITKE DRAGI NAŠI ZAKONCI JUBILANTI. NAJ VAS BOG STVARNIK, KI JE BOG LJUBEZNI IN EDINI IZVOR LJUBEZNI VARUJE IN VODI IN VEDNO NAPOLNJUJE S SVOJO MOČNO LJUBEZNIJO, DA BOSTE LAHKO SKUPAJ SREČNO IN ZADOVOLJNO ŽIVELI.
  Dragi jubilanti, sedaj po sv. maši se še skupaj fotografiramo tukaj v cerkvi in nato še vsak par posebej. Fotografije vas bodo čakale v zakristiji za Božič. Potem se dobimo v  kapeli, da si čestitamo in jubileju poroke nazdravimo in kakšno rečemo.

2. adventna nedelja

Iz 40, 1-5. 9-11; 2 Pt 3, 8-14; Mr 1, 1-8

1. Pred dogodki, ki jih ima človek za pomembne, se ga loteva mrzličnost. Navadno kar občudujemo tistega, ki zna ohraniti mirno kri in živce. Prazniki spadajo med take dogodke. Če bi sklepali po mrzličnosti, ki jo čutimo okoli sebe cel december (darila, voščila, nakupi, čiščenje in krašenje), bi hitro lahko rekli: Božič je za nas vse najpomembnejši dogodek. Kakšne priprave - in kakšen absurd, če nazadnje ostajamo samo pri obrobnem: pri okrašenem stanovanju, obloženi mizi, lepem petju. Je res to ali samo to praznik?

2. Božja beseda nas usmerja k jedru:
- iz Izaija kipi božično veselje: tolažite, tolažite moje ljudstvo, glejte, Gospod prihaja, poudari tisto, zaradi česar je Božič tako globoko vpisan v človekovo dušo, da se mu ne more izogniti niti tisti, ki bi ga želel zadušiti v sebi;
- Janez Krstnik v evangeliju zagotavlja: za menoj pride močnejši od mene, nisem vreden, da bi odvezal jermen njegovega obuvala, blizu je tisti, ki je središče božičnega praznovanja, tisti, ki ga kaže sprejeti res lepo pripravljen;
- Peter sega še naprej, pomembnejša kot spomin na Jezusovo človeško rojstvo je priprava na njegov drugi prihod, naše osebno srečanje z njim: ko pričakujete ta dan, naj vas najde brez madeža in brez graje v miru.

3. Skupni imenovalec misli in vabil Besede je priprava. Ista Beseda še razločno poudarja, da nikakor ne gre le za pripravo na spominsko praznovanje rojstnega dne, ki se izpoje v izmenjavi darov in dobrih želja in prijetnem okolju, ampak za pripravo na osebno srečanje z Gospodom, ko se mu bo treba predstaviti v vsej razgaljenosti svojih misli, snovanj in dejanj, brez prikrivanja ali olepševanja.

4. Kar nekaj misli se ob poslušanju Besede lahko porodi:
- če pojemo v pesmi Pridi, Rešenik sveta, ali mislimo to zares, ali Rešenika sploh potrebujemo, nam mar kaj manjka, ali ga mar v svoji vsakdanjosti pogrešamo; -- ali nam ni že s svojo navzočnostjo, s svojo besedo, v kateri nam vedno riše neke cilje, nas spodbuja k obvladovanju samega sebe, k samodisciplini, ki je sicer nam in našim bližnjim v dobro, že nadležen, ali ga ne bi radi kar izbrisali;
- čemu toliko besed o spreobrnjenju, predrugačenju samega sebe, mar ne bi šlo tudi tako, da vse moteče pometemo pod preprogo ter se vsaj za praznike pred drugimi predstavimo v lepi podobi?

Mnogi pa mislijo drugače: vedo, da mir, notranjo srečo, veder obraz,  sproščen nasmeh prinaša to h čemur nas danes vabi Beseda: pogledati v oči sebi in Bogu.

nedelja, 03. december 2017

1. adventna nedelja - OZNANILA

1. ADVENTNA NEDELJA
3.12.2017
NEDELJA KARITAS
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: +VIKTOR DAJČAR, STARŠI FLORJANIČ-MERNIK
JURŠINCI: + MILENA BOHANEC IN VSI + SORODNIKI
Ponedeljek Barbara, muč.
Janez Damaščan, c.u.
17.00
POLENŠAK: + FRANC mlajši. KOKOL IN VSI+IZ ROD.KOKOL
Torek
Sava, puščavnik
7.00
JURŠINCI: + MARIJA BEC, od brata Janka z dužino
Sreda
Nikolaj, Miklavž, škof
7.00
JURŠINCI: + FRANC IN JULIJANA ŠORI IN ANTON IN ANA, FRANČEK IN ANTON ŠORI
Četrtek
Ambrož, c.u.
18.00
JURŠINCI: + MARIJA I N JANKO MEZNARIČ IZ BODKOVEC
Petek
BREZMADEŽNA
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
7.00
17.00
JURŠINCI: + SIMON ŠEGULA, od strica Ivana z ženo Marijo POLENŠAK: + ELIZABETA HOJNIK
Sobota
Valerija, muč.
17.00
POLENŠAK: +TILIKA MAGDIČ
2. ADVENTNA NEDELJA
10.12.2017
Loretska Marija

PRAZNOVANJE 
OBLETNIC POROK-Juršinci
7.00
8.30

10.30

13.00
JURŠINCI: + FRANČIŠEK TOPLAK, obl
POLENŠAK: + RODBINA PLOHL, JANŽEKOVIČ, 2 BRATA IN SESTRA
JURŠINCI: + STARŠI IN SOR. TOPLAK,  STARŠI IN BRAT IN STARI STARŠI HORVAT
JURŠINCI: - SV. KRST: ZOJA ZORKO

 • Danes je nedelja Karitas - krščanske dobrodelnosti iz vere in ljubezni do Boga. Kristjani smo povabljeni od Jezusa, si oblikovati, ustvariti, imeti čut dobrote, ljubezni, sočutja do vseh, ki trpijo v pomanjkanju. Bog podarja na to našo ljubezen in dobroto, svoj blagoslov, svojo pomoč, svoje darove, čudeže…. Odprimo svoje srce za LJUDI v stiski in pomagajmo s svojim DAROM iz Ljubezni do Boga, prepotrebnim, lačnim, ljudem v stiskah, brez strehe, brez dostojanstva... LEPA, PRISRČNA ZAHVALA VSEM NAŠIM SODELAVCEM KARITAS ZA VES TRUD IN DOBROTO! Sodelavci naše ŽK Juršinci so za advent, izdelali krasne adventne venčke, ki jih lahko kupimo pri izhodu in s tem pomagamo ubogim ljudem v stiski in pomanjkanju. Lepa zahvala sodelavcem Karitas: g. Francu in ge. Štefki za velik adv.venec pred našo cerkvijo.
 • V ADVENTNEM ČASU doma ob venčku vsak večer molimo, preberemo odlomek iz Svetega pisma ali iz adventnega koledarja, ki so ga otroci dobili pri verouku ali pa ga sedaj po maši vzamejo, kjer je za vsaki dan poučna, lepa zgodba o pripravi na božič. V sredini koledarja je tudi karton iz katerega otroci naredijo hranilnik in se potrudimo odpovedati kakšni sladkariji in skušamo nekaj denarja zbrati za lačne otroke po svetu, za tiste, ki nič nimajo, ki trpijo lakoto. Akcija se imenuje OTROCI ZA LAČNE OTROKE. Kdor drugemu da, ta obilen blagoslov ima. 
 • V tem tednu naprošeni za čiščenje, krašenje naše cerkve iz vasi KUKAVA SPODNJI DEL
 • V naši cerkvi so mojstri položili tlak. V TOREK, 5.12., bomo selili opremo v cerkev in imeli generalno čiščenje cerkve. Lepo naprošeni vsi za pomoč. Ena skupin naprošena zjutraj ob 8.30, druga pa popoldan ob 16.00. Klopi bodo montirali mojstri 7. in 8.12. OTVORITEV NAŠE CERKVE BOMO IMELI DANES TEDEN V NEDELJO, 10.12. 2017. Iz srca naprošeni še za pomoč, prispevek in za botrstvo, s katerim še nismo zaključili. Danes teden bomo imeli tudi posebno darovanje okrog oltarja za našo veliko obnovo.
 • PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK – SV MAŠO ZAKONCEV JUBILANTOV, BOMO IMELI V NAŠI CERKVI DANES TEDEN, 10.12.2017 ob 10.30. LEPO POVABLJENI JUBILANTI, DA SE PRIJAVITE NA SLOVESNOST. Povabimo vse, za katere vemo, da letos praznujejo obletnico na 5 let, (po 50, vsako leto). NAPROŠAM ČLANE ŽPS, DA SE SEDAJ PO SV. MAŠI OGLASITE V UČILNICI IN VZAMETE VABILA ZA JUBILANTE IZ SVOJE VASI.  Jubilanti se zberejo v ned. v učilnici ob 10.10. Dobrodošlo je, da prinesemo kakšno pecivo in vinček, da se po sv. maši srečamo, in nazdravimo, pokramljamo.

1. adventna nedelja

SIMBOLIKA ADVENTNEGA VENCA
Neprekinjeni krog adventnega venca nas spominja na neskončnost in večnost Boga. On ni nikoli nastal in nikoli ne izgine: Božja ljubezen do nas je večna.
Zimzelene vejice, ki jim sneg in mraz ne moreta do živega, so znamenje upanja: Bog nas ne bo zapustil. Njegovo ime je Emanuel, to pomeni: Bog – Jezus je z nami.
Vijolična barva sveč in trakov nas opozarja, naj se skrbno in z vso resnostjo pripravljamo na Jezusov prihod. Pomeni tudi spokornost, to je: ne misliti le nase, ampak odpreti srce Bogu in bližnjemu: Bog pričakuje, da ga jemljemo resno - resno, kakor on resno jemlje nas. Jezus ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel. 
Štiri sveče so kot štirje mejniki v zgodovini sveta in človeštva: stvarjenje, učlovečenje, odrešenje, konec sveta. Ponazarjajo štiri adventne nedelje. Prižigamo jih postopoma (vsako nedeljo eno več). Vsaka posamezna sveča nam govori, da smo vedno bliže božiču, pa tudi Kristusovemu drugemu prihodu ob koncu sveta: Bog je alfa in omega - začetek in konec.

Bog je bližina, je Ljubezen. Veselimo se! Z dobro pripravo na praznik, smo vsako nedeljo bliže Bogu in ljudem. Goreče sveče širijo svetlobo in toploto s tem, da použivajo same sebe. Vabijo nas: »Daritev bodi ti življenje celo!« JEZUS je sam sebe za nas daroval. Tudi nas vabi, naj širimo svetlobo in toploto ljubezni, dobrote, usmiljenja...
Plamen sveče se sicer ne more meriti s svetlobo električne žarnice, vendar ustvarja domače, prijetno vzdušje. Trepetajoči plamen sveče seže človeku v globino, se ga dotakne s toploto in v njem zbudi željo po zbližanju s človekom in Bogom. Plamen sveče ponazarja Jezusa Kristusa - Luč sveta: Jezus pravi: »Jaz sem Luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja.
Gospodar življenja naš Bog je zakrit našim očem in čutilom, zato ker je Vsemogočni Bog. On je Duh, ki je povsod prisoten. Skrit je v ozadju našega življenja. To je za današnjega človeka, ki je zagledan v materialno, problem. Današnji človek hoče imeti popolno svobodo pri vsem in povsod. Bog pa človeka neizmerno ljubi in ravno zato je umaknjen. Isti človek, ki hoče imeti povsod svobodo, da dela kar hoče, pa pravi, da ni Boga, ker stoji zadaj, skrit… Torej kaj želiš človek Boga ali svojo iztirjeno, zgrešeno svobodo.
Opazoval sem policiste, ki so ob cesti ustavili nekega moškega z avtomobilom. Človek jih je iz neznanega vzroka zelo nadrl in celo grdo preklel. Varuhe reda, postavljene od države da skrbijo za red, pravico, za mir, urejenost… je grdo ozmerjal in napadel.
V tem človeku je bilo toliko zla, besa in vsega slabega, da si je vse dovolil in je bil zmožen storiti vse najslabše. Popolnoma se je predal hudemu Duhu, ki sedaj vodi in usmerja njegovo dušo in telo.
Človek, ki ne čuti Boga je izgubljen, žalosten, obupan v življenju. Ne more se umiriti, ne more biti srečen, dober… Nima nobene moči. Bogu se izmika, ga odklanja, pred Njim beži.
Adventni čas nas vabi naj spoznamo in naj bolj začutimo živega Jezusa, ki je izvor Luči, veselja, Ljubezni. On je izvor našega zdravja, zadovoljstva, dobrote… Karitasa.

Tukaj ne gre toliko za naše znanje, vedenje, ampak gre za dotik Boga, če mu dovolimo, da nam pomaga in nam razsvetljuje pot življenja. Na pomoč ga povabimo z molitvijo, s prošnjo, s slavljenjem in zahvaljevanjem in s tem je poklican, je dobrodošel in On nas dobro sliši in vedno rad pristopa in dela za nas. Adventni čas nam daje nalogo, da stopimo bližje k Jezusu in da v Njem, ki je edini Bog dosežemo smisel življenja in od Njega sprejmemo ljubezen za življenje z drugimi ljudmi.  

nedelja, 26. november 2017

34. nedelja med letom - nedelja Kristusa Kralja - OZNANILA

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
26.11.2017
ZAČETEK TEDNA KARITAS
Leonard Portomavrški
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + STANKO KRAMPELJ, obl., STARŠI IN BRATJE CVETKO IN SLAVA IN OLGA
JURŠINCI: + MARIJA, JOŽEF, ANICA SLODNJAK, NEŽIKA BRAČKO IN STANKO CVETKO
Ponedeljek
Modest in Vigil, apostola Karantan.
17.00
POLENŠAK: + ALOJZIJA IN ANTON ŠORI
Torek
Katarina Labure, redovnica, vidkinja
15.00
17.00
18.00
POLENŠAK: + POGREB: + STANKO CVETKO iz Bratislavec
POLENŠAK: + VINKO CVETKO, osmina
JURŠINCI: + ANA FRAS, od nečaka Ivana z družino
Sreda
Filomen, muč.
15.00
POLENŠAK: + POGREB: + MARIJA SIMONIČ iz Brezovec
Četrtek
ANDREJ, apostol
17.00
JURŠINCI: + STARŠI PLOHL, BRAT JOŽEF IN FRANC Z ŽENO TEREZIJO, od sina in brata Toneta
Petek
Edmund Campion, muč.
17.00
POLENŠAK: + ANTON IN KRISTINA PETEK, DVOJNI STARŠI IN + SORODNIKI
Sobota
Vivijana, muč.
7.00
JURŠINCI: + STANISLAV GRAŠIČ, 2. obl.
1. ADVENTNA NEDELJA
3.12.2017
Frančišek Ksaver, duhovnik, apostol
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: +VIKTOR DAJČAR, STARŠI FLORJANIČ-MERNIK
JURŠINCI: + MILENA BOHANEC IN VSI + SORODNIKI

 • Pred nami je teden Karitas-krščanske dobrodelnosti iz vere in ljubezni do Boga. V sredo, 29.11. je srečanje sodelavcev KARITAS na Ponikvi, nato koncert KLIC DOBROTE V DVORANI GOLOVEC V CELJU ob 15.00 in še uradni, zvečer ob 20.00. Veselo povabljeni na to lepo srečanje. Prijave pri g. Francu Kumpu-Juršinci in pri ge. Dragici Petek-Polenšak. V petek, 1.12, ob 19. bo čudovit, dobrodelni koncert Karitas pri Sv. Petru in Pavlu na Ptuju. Vstopnice lahko dobimo po sv. maši pri g. Francu K., ge Dragici P. Lepo, veselo povabljeni, ko s tem pomagamo bližnjim, ki so v raznih stiskah. Danes teden bodo naši darovi pri sv. maši namenjeni za pomoč potrebnim, ki so v stiskah - za Karitas. Darovanje okrog oltarja za potrebe obnove naše cerkve bo 3.12. 
 • V SREDO, 22.11., JE BIL PRAZNIK  SV. CECILIJE, ZAŠČITNICE DUHOVNE, SLAVILNE GLASBE. ISKRENA ZAHVALA NAŠIM VSEM »ZLATIM« PEVCEM ZA LEPO PETJE, SLAVLJENJE BOGA, ZA VES TRUD, ČAS, ŽRTVE, … MOČNA ZAHVALA ORGANISTOM: GABRIJELI, ANDREJU, LIDIJI, ROBIJU, LJUDSKIM PEVCEM, GE. FRANČIŠKI. LEPO SLAVITE BOGA. NAJ VAS OBILNO BLAGOSLAVLJA IN ODPIRA VAŠA SRCA ŠE NAPREJ.
 • LEPA ZAHVALA GOSPODU FRANCESCU BERTOLINIJU, VODITELJU PASTORALNE SLUŽBE NA NADŠKOFIJI, KI JE VODIL SV. MAŠNO DARITEV IN JE SEDAJ PO SV. MAŠI ŠE NA RAZPOLAGO ZA ZAKRAMENT SV. SPOVEDI IN VAS ČAKA V SPOVEDNICI. LEPA HVALA, DA JE V JURŠINCIH DANES BLAGOSLOVIL NAŠA DVA DELILCA SV. OBHAJILA G. JANEZA BRESTA IN G. DARKA BOGŠO, KI STA SE UDELEŽILA IZOBRAŽEVANJA ZA DELILCA OBHAJILA.
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: KUKAVA ZGORNJI DEL. Hvala.
 • Sodelavci naše župnijske KARITAS bodo v četrtek izdelovali adventne venčke, ki jih bomo lahko danes teden pri sv. maši kupili in na takšen način pomagali ubogim, pomoči potrebnim, ki so v stiski.
 • PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK – SV MAŠO ZAKONCEV JUBILANTOV, BOMO IMELI V NAŠI CERKVI 10.12.2017. LEPO POVABLJENI JUBILANTI, DA SE PRIJAVITE NA SLOVESNOST. Povabimo vse za katere vemo, da letos praznujejo obletnico na 5 let, (po 50, vsako leto). ISTOČASNO BO TAKRAT TUDI OTVORITEV NAŠE CERKVE, KO BOMO IMELI SV. MAŠO PO VEČ MESECIH ZOPET V NAŠI CERKVI.
 • V naši cerkvi mojstri končujejo s polaganjem tlaka-kamna. 4. in 5.12. bi imeli generalno čiščenje cerkve. Lepo naprošeni vsi, ki lahko za pomoč. Klopi bodo montirali mojstri 7. in 8.12. Iz srca naprošeni še za pomoč, prispevek in za botrstvo. Priporočimo, povejmo, da obnavljamo našo župnijsko cerkev Sv. Lovrenca še izseljencem, rojakom iz Juršinc.

34. nedelja med letom - nedelja Kristusa Kralja

SODNIK BO SODIL PO DELIH USMILJENJA, Mt 25, 31-46

V Očenašu molimo: Pridi k nam tvoje kraljestvo. V hvalospevu je to kraljestvo še obširneje razloženo: večno in vesoljno kraljestvo: kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. 
V raznih soočanjih smo že poslušali obljube tistih, ki se potegujejo za sedež v parlamentu in  kakšno kraljestvo-blaginjo bodo omogočili državljanom. Skoraj nikoli pa ne slišimo o drugi dimenziji današnjega evangelija, da bo treba dati tudi odgovor o svojem kraljevanju, ker Jezus je kralj in hkrati sodnik. Tolažilna je misel: Brezpravnim bo pomagano do pravice, krivično obsojeni in obrekovani bodo rešeni. Kdor ima prav, bo tudi deležen pravice. Pravičnost bo ponovno vzpostavljena. 
Bog ravna z nami tako, kakor smo mi ravnali z ljudmi. To velja za izkoriščevalca, trgovca s sužnji in vojskovodja prav tako, kakor za ledenega šefa podjetja in neprijaznega starša.

Boga, Jezusa se nam ni treba bati: strogega sodnika se boji samo tisti, ki ima maslo na glavi. In celo ta še lahko upa, kajti merilo, s katerim bo merjen, je čisto preprosto: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.«

Jezus-Kralj je že v preroških napovedih označen kot Knez miru, ki je na križu premagal najhujše zlo, greh in smrt, ki človeku zagotavlja največjo možno dobrino - življenje v izobilju, življenje, ki ne pozna bolečine, ne smrti, ne konca.
S priljubljeno prispodobo o pastirju in čredi po preroku Bog dopoveduje, da njegovo kraljestvo ni tiranija, ampak pozorna skrb za vse ljudi: skrbel bom za svoje ovce, rešil jih iz krajev, kamor so se razkropile temnega dne.
Leta 1989 je močan potres porušil številne stavbe v Armeniji, umrlo je trideset tisoč ljudi. Sredi tega opustošenja in zmede je neki oče pustil ženo v zavetju varnega doma in odhitel v šolo, kjer naj bi bil njegov sin. Toda poslopje šole je bilo sploščeno kot palačinka. Po začetnem šoku se je spomnil obljube, ki jo je dal sinu: Ni važno, kaj se zgodi, vedno te bom prišel iskat.
 Ko je pogledal na kup ruševin, ki so bile nekoč šola, se je zdel vsak trud brezupen, a obljuba, ki jo je dal sinu, mu ni dala miru. Spomnil se je, da naj bi bila sinova učilnica v desnem kotu stavbe. Stekel je tja in začel kopati po ruševinah. Vsi so mu govorili, da je njegov trud brez pomena in da se izpostavlja nevarnosti, a on je kopal in kopal in v osemintrideseti uri kopanja je odstranil kamnit blok ter zaslišal sinov glas. Tudi on je zaklical njegovo ime in nazaj zaslišal glas: Oče! Tu sem! Sošolcem sem rekel, naj ne skrbijo. Dejal sem jim: če si živ, me boš prišel rešit. In ko boš rešil mene, bodo rešeni tudi oni. Saj si mi obljubil: Ni važno, kaj se zgodi, vedno te bom prišel iskat! In res si prišel, oči!«

Po apostolovih besedah Kristus mora kraljevati, dokler iz stvarstva ne odstrani slehernega zla – zadnje zlo je smrt – to je njegovo poslanstvo. Potem vabilo poslednjega dne tistim, ki v življenju niso bili gluhi za njegove besede: pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, prejmite kraljestvo. Prav to, resnica, pravičnost in pravica, dobrota in zvestoba, ljubezen in mir so tiste razsežnosti Gospodovega kraljestva, zaradi katerega nam je privlačno in si ga želimo izprositi. Kako čudovito so to naredili naši daljni predniki. Ko niti še niso poznali izraza kraljestvo, so namesto tega pojma v svojem prevodu Gospodove molitve  prosili: pridi bogastvu tvoje. Mar ni to prav neponovljivo lepo povzeta prošnja: pridi k nam bogastvo božje pravičnosti, bogastvo božje dobrote, bogastvo božjega usmiljenja.