praznujemo

praznujemo

nedelja, 18. marec 2018

5. postna - tiha nedelja - OZNANILA

5. POSTNA PAPEŠKA nedelja
18.3.2018
Ciril Jeruzalemski
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + MATILDA JANŽEKOVIČ, osmina
POLENŠAK: + 2 JOŽEFA IN ANA PLOHL
JURŠINCI: + MARIJA GOMILŠEK
Ponedeljek
JOŽEF, Jezusov rednik
17.00

18.00
POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL IN VSI + SORODNIKI IZ HLAPONC IN POLENC
JURŠINCI: + JOŽEFA HVALEC IN + SORODNIKI
Torek
Klavdija, muč.
13.00
17.00
POLENŠAK + POGREB: + ROZALIJA HOJNIK
JURŠINCI: + FRANC KUHAR, osmina, od brata Stanka
Sreda
Serapion, muč.
7.00
JURŠINCI: + ANA ČUŠ, obl. od soseda Lončariča z družino
Četrtek
Lea, spokornica
17.00
JURŠINCI: + FRANC HOJNIK, 2. obl. od Kovačec z družino
JURŠINCI: - SEJA ŽPS
+ Petek +
Alfonz Turibij
18.00
POLENŠAK: + JANEZ, ELIZABETA, ANDREJ IN MARIJA GOLOB IN ALOJZ KOSI;
+ SLAVKO, obl., MILENA HRIBAR, ALOJZ KVAS, IVAN LEŠNIK IN SLAVKO KELENC ( mašuje p. Milan Kvas)
 Sobota
MATERINSKI DAN
PRAZNOVANJE 
GOSPODOVEGA
OZNANJENJA
MARIJI
8.30
12.00
18.00

JURŠINCI: + DANICA JURGEC,od mame Anice in sina Darka z dru.
JURŠINCI: SV. KRST: KIARA KUKOVEC
POLENŠAK: + TILIKA MAGDIČ
POLENŠAK: - SEJA ŽPS
6. POSTNA CVETNA nedelja
25.3.2018
BLAGOSLOV ZELENJA pri vseh mašah

Rebeka svetop. žena
6.30
7.00

8.00
8.30

9.20
10.00
10.30
11.20
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD JURŠINCI: + ANTON SOVEC, obl. IN FRANC IN 2 MARIJI SOVEC;  + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD POLENŠAK: + FRANC IN VERONIKA HOJNIK, JOŽE VOLGEMUT IN + SORODNIKI IN SOSEDJE;   + VINKO PETEK
POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
JURŠINCI: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
JURŠINCI: + IGNAC HRGA,obl.; + STANKO BEC,nečak Danijel z dr.
JURŠINCI: SV. SPOVED - SPOVEDNIK OD DRUGOD


 • V postu sprejmimo, obnovimo Božjo milost v zakramentu sv. sprave – spovedi. Očistimo in okrepimo se v zakramentu, ki ozdravlja, ki nas osvobaja, pomirja… Danes teden bo pri nas tudi upok. duhovnik g. Mirko Ružič in bo spovedoval pred in po vsaki sv. maši. V POSTNEM ČASU je vedno pred vsako sv. mašo možnost za sv. spoved!    Z OČIŠČENIMI SRCI PRAZNUJMO PRAZNIK ŽIVLJENJA, NEBES - VELIKO NOČ!
 • Po veliki noči, od 3. do 6. aprila, organiziramo romanje V MEĐUGORJE! Za potovanje je dovolj osebna izkaznica. Cena romanja je 140€ - vključuje vse. Prijave sprejema g. Janko Vučina, GSM 031 380 620. Lepo povabljeni in dobrodošli.
 • Danes teden bo pri sv. maši (vsaki), srečanje za starše VSEH VEROUČENCEV. STARŠE VABIM, DA SE SV. MAŠE ZANESLJIVO UDELEŽITE.
 • V POSTNEM ČASU ZA POGLOBITEV VERE PREBERIMO KNJIGO, KI JO JE MED NAS RAZDELIL G. DARKO SRABOTNIK. KNJIGO PROSIM DAJMO NAPREJ, DA JO PREBEREJO ŠE DRUGI, SORODNIKI, SOSEDJE, ZNANCI...
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GABRNIK-VES. Bog lonaj.
 • Društvo gospodinj Juršinci nas vabi na razstavo kulinarike in ročnih del od 24. do 26.3. v učilnici.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi vas: ILOŠAKBog povrni z obilnimi blagoslovi.

5. postna - tiha nedelja


Jer 31, 31-34; Heb 5, 7-9; Jn 12, 20-33

1. Mnogi Judje, razpršeni po prostranem cesarstvu, so prišli na romanje v Jeruzalem. Do njih pride glas o besedi in dejanjih Nazarečana, radi bi se srečali z njim. Njihova prošnja Filipu Gospod, radi bi videli Jezusa, je Odrešeniku izhodišče, da spregovori o svojem odrešenjskem poslanstvu, ki nedvoumno vodi preko daritve na križu do vstajenja. Prav to dvoje, daritev na križu in vstajenje, je temelj nove in večne zaveze, ki jo je Bog napovedal po Jeremiju: jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo, tiste zaveze, ki je ne bo mogla razdreti nikakršna človeška hudobija. Po tej daritvi, ki se ne konča s smrtjo, ampak prehaja preko vstajenja v poveličanje, je Kristus postal, kot pravi Pavel, za vse izvir večnega odrešenja

2. Kot odgovor na Filipovo opozorilo, da se tudi Judje iz oddaljenih krajev zanimajo zanj, Jezus pojasnjuje nekatere ključne točke svojega odrešenjskega poslanstva in s tem tudi poti slehernega človeka:
- prišla je ura, ga slišimo, tista ura, tisti trenutek, v katerem je strnjeno bistvo njegovega poslanstva, saj je, kot je sam zatrdil, prišel, da bi dal svoje življenje v odkupnino za vse – v Kani v začetku delovanja je omenil, da njegova ura še ni prišla, zdaj se delo odrešenja bliža vrhuncu: zavoljo tega sem vendar prišel v to uro – to je ura sprave, ko se slehernemu človeku spet odpira možnost, da vedno znova iz slabosti in omahljivosti najde pot k Bogu ter sproščeno zadiha;
- ta ura ne označuje le Gospodove daritve na križu, je tudi čas, da se poveliča Sin človekov: sam je večkrat poudaril neločljivo povezanost dveh ključnih momentov, trpljenja in vstajenja: Sin človekov mora veliko trpeti, toda tretji dan bo vstal, ni prišel zaradi trpljenja - naša vera ni poveličevanje trpljenja - ampak da bi s trpljenjem vsem zagotovil življenje v izobilju, neminljivost pri Bogu, kot je povzel Pavel: tiste, ki jih je opravičil, je tudi poveličal, in njegovo vstajenje, poveličanje, je predhodnica našega vstajenja, našega poveličanja;
- njegova pot skozi trpljenje v poveličanje je tudi naša pot: kdor meni služi, naj hodi za menoj in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik – nihče se ne more izogniti tej poti preskušenj, trpljenja, dozorevanja, klesanja osebe, različice na  poti so le v različnih oblikah križa, vse različice pa vodijo k vstajenju, življenju. 

3. Gospodova daritev ni le smrt na križu, je tudi vstajenje, njegova solidarnost s človekom v trpljenju in smrti nosi v sebi kali večnega življenja. Življenje kristjana je umrlo zrno in zreli klas, je prežeto z realizmom vsakdanjosti in optimizmom neminljive prihodnosti, je trda vsakdanjost in svetla  prihodnost.

nedelja, 11. marec 2018

4. postna nedelja - OZNANILA

4. POSTNA nedelja
11.3.2018
Benedikt, škof
6.15
7.00
8.00
8.30
9.20
10.00
10.30
11.20
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD POLENŠAK: + ALOJZ IN NEŽA, obl. ŠUMENJAK in + STARŠI
POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
JURŠINCI: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
JURŠINCI: +STARŠI BAUM in TEREZIJA KEKEC, od sina Janeza
JURŠINCI: SV. SPOVED - SPOVEDNIK OD DRUGOD
Ponedeljek
Inocenc l, papež
17.00
POLENŠAK: + JANEZ IN MARIJA ŠTEBIH, JANEZ IN MARIJA JESIH IN FRANČIŠKA ŠTEBIH
Torek
Leander Seviljski
13.00
17.00

JURŠINCI: + POGREB: + FRANC KUHAR iz Rotmana
JURŠINCI: + KATARINA IN ANTON SLODNJAK IN RODBINA SLODNJAK
Sreda
Matilda, kraljica
7.00
JURŠINCI: + NADA ŽMAUC, od botra in botre iz Sovjaka
Četrtek
Klemen Dvoržak
17.00
JURŠINCI: + FRANC TOPLAK, 30 dan, od hčerke Milene z družino
+ Petek +
Hilarij, Oglejski
17.00
POLENŠAK: + ALBIN MARIN, obl., KRISTINA PETEK, BRAT IN + SORODNIKI
Sobota
Patrik, misijonar
7.00
JURŠINCI: + ŠTEFANIJA ŽMAUC
5. POSTNA TIHA nedelja
18.3.2018
PAPEŠKA NEDELJA
Ciril Jeruzalemski
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + MATILDA JANŽEKOVIČ, osmina
POLENŠAK: + 2 JOŽEFA IN ANA PLOHL
JURŠINCI: + MARIJA GOMILŠEK


 • POSTNA DUHOVNA OBNOVA IN SV. SPOVED:
 • V postu sprejmimo, obnovimo Božjo milost v zakramentu sv. sprave – spovedi. Očistimo in okrepimo se v zakramentu, ki ozdravlja, ki nas osvobaja, pomirja…
  Bog povrni, da je danes z nami GOSPOD DAMJAN MLINARIČ od Sv. Lovrenca na Pohorju, ki bo sedaj, takoj po sv. maši še na razpolago za SVETO SPOVED v spovednici! DOBRODOŠLI K ZAKRAMENTU OZDRAVLJENJA.
  V POSTNEM ČASU je vedno pred in po vsaki sv. maši možnost za sv. spoved!   
  Z OČIŠČENIMI SRCI PRAZNUJMO PRAZNIK ŽIVLJENJA, ODREŠENJA IN VEČNOSTI - VELIKO NOČ! 
 • Po veliki noči, od 3. do 6. aprila, organiziramo romanje na kraj posebnih milosti, uslišanj, čudežev, ozdravljenj…na kraj MARIJINIH PRIKAZANJ V MEĐUGORJE! To je vseslovensko romanje Prenove v Duhu. Za potovanje je dovolj osebna izkaznica. Cena romanja je 140€ - vključuje vse. Prijave sprejema g. Janko Vučina, GSM 031 380 620. Lepo povabljeni in dobrodošli.
 • Karitas zbira do 15.3. otroška oblačila in šolske potrebščine za otroke na Kosovu, kjer deluje vojaški kurat p. Vito Muhič, ki jim bo vse kar bomo zbrali nesel. Lahko oddamo sodelavcem Karitas ali prinesemo v župnišče. Hvala za dobroto.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: MOSTJE. Bog lonaj. 
 • Danes teden bo pri sv. maši ob 10.30, srečanje za starše PRVOOBHAJANCEV.
 • V POSTNEM ČASU ZA POGLOBITEV VERE PREBERIMO KNJIGO, KI JO JE PREŠNJO NEDELJO MED NAS RAZDELIL G. DARKO SRABOTNIK. KNJIGO PROSIM DAJMO NAPREJ, DA JO PREBEREJO ŠE DRUGI, SORODNIKI, SOSEDJE, ZNANCI...
 • POLENŠAK: Naši ključarji pred in po sv. maši sprejemajo stolnino =20€ po osebi, za letošnje leto. Bog povrni za vsak dar iz vere in ljubezni za obnovo našega prelepega Marijinega svetišča z mnogimi blagoslovi!
 • Cerkev v tem tednu pripravi vas: POLENŠAK  Bog povrni z obilnimi blagoslovi. 

4. postna nedelja


2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ef 2, 4-10; Jn 3, 14-21

1. Ko razmišljajoče beremo o stvarjenju človeka, ki ga je Bog ustvaril po svoji podobi in sličnosti, se kar samo od sebe postavlja vprašanje, ali ni tvegal preveč, ko ga je obdaroval s tistim, kar človeka dela najbolj podobnega Bogu, namreč z razumom in možnostjo svobodnega odločanja. Kot da se ni zavedal, da bo to razumno bitje hotelo delovati v neomejeni svobodi, v zavračanju Stvarnika in njegovih norm, v celoti avtonomno. Res se je od prvega človeka naprej pogosto pojavljala misel, kot da že dejstvo ustvarjenosti, odvisnost stvari od Stvarnika, za človeka pomeni ponižanje. Človek se je imel za dovolj preudarnega, da se odloča sam, in v našem času je to še posebej poudarjeno. Mar ni zanimivo, da temu razumnemu bitju niti najhujše posledice njegovih nepremišljenih odločitev ne odprejo oči, ampak kvečjemu žuga proti nebu: če si, zakaj si to dopustil! 

2. Tega bitja, ki kljub svoji razumnosti tolikokrat ravna nepremišljeno in sebi v škodo, Bog kljub njegovi zaletavosti in domišljavosti nikoli ni zapustil, hoče mu kazati pot iz njegovih zablodelosti, hoče mu biti v oporo:
- apostol to stalno božjo naklonjenost človeku povzema: z milostjo ste rešeni, ne iz sebe, božji dar je, in opozarja na izvir takega odnosa Boga do človeka: Bog je bogat v usmiljenju, je neskončno velik v tisti svoji širokosrčnosti, ki vedno znova utira pot prizanesljivemu in dobrohotnemu ravnanju s človekom;
- pot človeštva, ki ne neha klecati v svojih zablodelostih, in Boga, ki kljub temu ne neha biti do človeka usmiljen, povzema starozavezna kroniška knjiga: kopičili so nezvestobo, Gospod pa jim je ponovno pošiljal po svoji poslancih opomine, ker se mu je ljudstvo smililo;
- končno slišimo tudi Gospodove besede, za mnoge najlepše v evangeliju, ki jih pove v pogovoru z Nikodemom: Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor vanj veruje, ampak imel večno življenje – to je Bog, naš Stvarnik, naš Oče, ki tudi takrat, ko so otroci neubogljivi, ostaja Oče – ne dobrodušen starček, ki zamiži, ampak Oče, ki opomni, ki tudi kaznuje, pa v vsej ljubezni ostaja dobri Oče;  - ta osrednja misel o Bogu je tako pomembna, tako velika, da jo Gospod še dodatno pojasnjuje in potrjuje: Bog ni poslal Sina na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.

3. Kakorkoli človeštvo v svoji namišljeni vsevednosti in domišljavi modrosti blodi – poglejmo v dogajanja sedanjega trenutka – mu Gospodova navzočnost v našem svetu daje upanje, ki ga prav nobena stvar ne more več spodnesti. On je z nami, dan njegovega vstajenja je tudi za nas poroštvo rešenja in življenja.

nedelja, 04. marec 2018

3. postna nedelja - OZNANILA

3. POSTNA nedelja
4.3.2018
Kazimir, poljski kraljevič
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + MILICA CIGLAR, obl., od sestrične Trezike
POLENŠAK: + IVAN CMOK, LUDVIK, NEŽA, VINKO CVETKO
JURŠINCI: + JANEZ PLOHL, 20. obl.
Ponedeljek
Hadrijan, muč.
17.00
POLENŠAK: + VINKO KOKOL, obl., 3 BRATJE IN RODBINA GORJUP
Torek
Fridolin, opat
7.00
JURŠINCI: + ANA, FRANC IN BRAT ALOJZ PLOHL
Sreda
Perpetua, Felicita, mučenki
13.00
18.00

JURŠINCI: + POGREB: + MATILDA JANŽEKOVIČ
POLENŠAK: + SLAVKO, obl., DAVORIN KELENC, SLAVKO IN MILENA HRIBAR IN JANEZ PINTARIČ (mašuje p. Milan Kvas)
Četrtek
Janez od Boga
17.00
JURŠINCI: + MARIJA ČUŠ, osmina
+ Petek +
Frančiška Rimska
17.00
POLENŠAK: + FRANC VIHER, od soseda Vučaka
Sobota
40 mučencev iz Armenije
7.00
18.00

JURŠINCI: + JOŽICA SLAČEK
JURŠINCI: KONCERT 8 PEVSKIH ZBOROV V KATERIH PREPEVA naš pevec gospod DRAGO BEC
4. POSTNA nedelja
11.3.2018
DUHOVNA OBNOVA -
POSTNA
SV. SPOVED
Spoveduje: g. Damjan Mlinarič iz Sv. Lovrenca na Pohorju
6.15
7.00
8.00
8.30
9.20
10.00
10.30
11.20
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD POLENŠAK: + ALOJZ IN NEŽA, obl. ŠUMENJAK in + STARŠI
POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
JURŠINCI: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
JURŠINCI: +STARŠI BAUM in TEREZIJA KEKEC, od sina Janeza
JURŠINCI: SV. SPOVED - SPOVEDNIK OD DRUGOD

 • DANES TEDEN V NED., 11.3., IMAMO PRI NAS POSTNO DUHOVNO OBNOVO IN SV. SPOVED.
  V postu sprejmimo, obnovimo Božjo milost v zakramentu sv. sprave – spovedi. Očistimo in okrepimo se v zakramentu, ki ozdravlja, ki nas osvobaja, pomirja… Danes teden bo pri nas gost, ki bo pričeval o svojem zanimivem življenju in bo spovedoval pred in po vsaki sv. maši, duhovnik od Sv Lovrenca na Pohorju g. Damjan Mlinarič. V POSTNEM ČASU je vedno pred vsako sv. mašo možnost za sv. spoved!    Z OČIŠČENIMI SRCI PRAZNUJMO PRAZNIK ŽIVLJENJA, NEBES - VELIKO NOČ! 
 • Po veliki noči, od 3. do 6. aprila, organiziramo romanje na kraj posebnih milosti, uslišanj, čudežev, ozdravljenj…na kraj MARIJINIH PRIKAZANJ V MEĐUGORJE! To je vseslovensko romanje Prenove v Duhu. Za potovanje je dovolj osebna izkaznica. Cena romanja je 140€ - vključuje vse. Prijave sprejema g. Janko Vučina, GSM 031 380 620. Lepo povabljeni in dobrodošli.
 • Karitas zbira do 15.3. otroška oblačila in šolske potrebščine za otroke na Kosovu, kjer deluje vojaški kurat p. Vito Muhič, ki jim bo vse kar bomo zbrali nesel. Lahko oddamo sodelavcem Karitas ali prinesemo v župnišče. Hvala za dobroto. Gasilci Polenšak zbirajo za pogorele pri V.Nedelji.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: KUKAVA SP. DEL. Bog lonaj.
 • V SOBOTO, 10.3., OB 18.00 BO V NAŠI CERKVI SV. LOVRENCA, EDNISTVEN KONCERT, ČUDOVITIH 8 PEVSKIH ZBOROV V KATERIH POJE NAŠ PEVEC GOSPOD DRAGO BEC. KONCERT ORGANIZIRA OB 40 LETNICI PETJA. PRISRČNO POVABLJENI IN DOBRODOŠLI.
 • POLENŠAK: Naši ključarji pred in po sv. maši sprejemajo stolnino =20€ po osebi, za letošnje leto. Bog povrni za vsak dar iz vere in ljubezni za obnovo našega prelepega Marijinega svetišča z mnogimi blagoslovi!
 • Cerkev v tem tednu pripravi vas: POLENCI-spodnji delBog povrni z obilnimi blagoslovi.