praznujemo

praznujemo

nedelja, 20. avgust 2017

20. nedelja med letom - OZNANILA

20. NEDELJA MED LETOM
20.8.2017
CELODNEVNO ČEŠČENJE –
MOLITVENI DAN V JURŠINCIH
7.00

8.30

10.30
11.00
11.30
17.00


JURŠINCI: + MAMA TEREZIJA GREGORIN, obl., BRAT ANTON, JOŽE IN TEREZIJA VUČAK IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + ROZALIJA IN BOGOMIR DONAJ, ALBIN MARIN, MIRA IN MIRKO DONAJ IN RODBINA VIČAR-MARIN
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + SV. MAŠA POSLUŠALCEV RADIA OGNJIŠČE
JURŠINCI: - SVETI KRST: TIM BEZJAK
JURŠINCI: SKLEP ČEŠČENJA IN ORATORIJA: + ANTON IN MARIJA MATJAŠIČ IZ DRAGOVIČA IN STARŠI BERLAK, BRAT JANKO IN MILENA
Ponedeljek
Pij 10, papež
19.00
POLENŠAK: + ALOJZ JANŽEKOVIČ,od nečakov Srečka in Helene z dru.
Torek
DEVICA MARIJA KRALJICA
19.00
JURŠINCI-VEŽICA: + FRANC ZELENKO
Sreda
Roza iz Lime
19.00
JURŠINCI-VEŽICA: + ELIZABETA LAJH, 2.ob. od družine Dvorjak
Četrtek CELODNEVNO ČEŠČENJE -
VEČNE MOLITVE
MOLITVENI
DAN NA
POLENŠAKU
9.00

17.00

POLENŠAK: + LIZIKA KOVAČEC
CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
POLENŠAK: - ZAKLJUČEK MOLITVENEGA DNEVA
+ ALBINA HORVAT, osmina od pogreba; + STANKO ŠEGULA
Petek
Ludvik LX, kralj
19.00
POLENŠAK: + GERA IN ANTON KRAJNC, JANKO IN STARŠI ŠOŠTARIČ IN SORODNIKI
Sobota
Ivana Bichier
13.00 
POLENŠAKPOROKA- PETER VNUK IN VESNA PETEK, KRST
21. NEDELJA MED LETOM
27.8.2017
Monika, mati Sv. Avguština

7.00

8.30
10.30

12.30

15.00
JURŠINCI-VEŽICA: + FRANC KVAR, BRANKO ŠKVARIČ, ANTON TRATNIK, MATILDA TOPLAK
POLENŠAK: + Za žive in + obeh župnij
JURŠINCI-VEŽICA: + IVAN PUČKO, STARŠI PUČKO, MIKŠA IN SIN ANTON
POLENŠAK: - SV. KRST: DAVID KOVAČEC
POLENŠAK: DEKANIJSKO SREČANJE BOLNIKOV
SVETA MAŠA dekanijskih duhovnikov ZA BOLNIKE

 • POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE, v soboto, 2.9. Prijave: ZA JURŠINCE: - g. Janko Vučina.  ZA POLENŠAK - ga. Dragica Petek – 070 824 454 – Romanje še na Sladko Goro.
 • ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: DRAGOVIČ. Bog povrni.
 • CELODNEVNO ČEŠČENJE - MOLITVENI DAN - Sv. Lovrenc, NEDELJA, 20.8.2017. RAZPORED MOLITVE PO VASEH: 8.00: Juršinci , 9.00: Gabrnik – Hlaponci, 10.30: SVETA MAŠA, 12.00: Rotman – Dragovič, 13.00: Bodkovci – Senčak, 14.00: Sakušak – Mostje, 15.00: Grlinci – Gradiščak, 16.00: Zagorci – Kukava, 17.00: SVETA MAŠA zaključek ČEŠČENJA IN ZAKLJUČEK ORATORIJA 
 • DANES S SV. MAŠO OB 17.00 ZAKLJUČUJEMO VESEL, PREČUDOVIT… ORATORIJ, KI JE BIL V JURŠINCIH. IZ SRCA HVALA ANIMATORJEM, KI SO GA PRIPRAVILI IN VODILI, IN STARŠEM, KI SO PRIPELJALI OTROKE.

20. nedelja med letom

1. V nočnem razgovoru z Nikodemom je, kot je zapisal evangelist Janez, Jezus zelo razločno poudaril: Bog svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Ta "svet" seveda ne more biti le nek posamezen človek, tudi ne nek narod, tudi ne ljudje nekega kulturnega okolja, ampak pojem očitno zajema vse ljudi, kar jih je hodilo oziroma jih hodi po tej zemlji. Odrešenje ni stvar pravne ureditve in zakonodajne utesnjenosti, ampak je dar neskončne božje ljudomilosti slehernemu človeškemu bitju. Božja beseda nas danes želi opozoriti, da ta božja ljudomilost daleč, včasih prav nepojmljivo presega ozke meje človekovih razmišljanj, do koga in do kod še sme seči. Prav tako pa nas želi opozoriti, da je človekov odgovor tej božji ljudomilosti iskrena in pristna vera, da je Bog naš oče, ki nas ima rad, da je Gospod, ki mu pravimo "Oče naš, ki si v nebesih" res tisti, in edini, ki mu smemo brezpogojno zaupati. 

2. Za vse ljudi je Gospod med nami, vsem prinaša odrešenje:
- v judovskem okolju, izrazito nenaklonjenem okoliškemu poganskemu svetu, prerok zatrjuje: tujce, ki se pridružijo Gospodu pripeljem k svoji sveti gori, tudi zanje je tukaj Bog in njegova ljudomilost;
- Pavel v pismu Rimljanom o sebi izrečno pravi, da je apostol za pogane, saj beseda odrešenja res ne more biti omejena na neko majhno etnično skupnost;
- Jezus sam najnazorneje pokaže, da ni poslan le za krog izbrancev – nemalokrat je izzval začudenje ali kar zgražanje, ko je pokazal svoje prijateljstvo in razumevanje za ljudi, ki po mnenju njegovega okolja ne bi spadali med tiste, ki so "primerni", da se Bog sploh ozre nanje.

3. Gospodovo ravnanje je nazoren izraz božje ljudomilosti, ki presega sleherne okvire človeške ozkosti. Če je človek pripravljen odgovoriti z zaupljivo vero, res slede za človeško logiko nepojmljiva dejanja usmiljenja in dobrote:
- žena Kananejka iz poganskega okolja, ki bi jo učenci radi hitro odpravili, doseže zdravje za hčerko in enkratno priznanje: o žena, velika je tvoja vera;
- rimski stotnik, osovražen tujec, z živo vero izprosi zdravje služabniku, kar Gospod utemeljuje: tolike vere nisem našel pri nikomer v Izraelu;
- mar Jezus ne zbuja začudenja še v poslednjem trenutku, ko uboga razbojniška duše strne svoje zaupanje v krik: spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo, in sliši odrešujočo besedo: še danes boš z menoj v raju.

4. Apostol Pavel pravi, da nam Bog izkazuje v svoji dobrosrčnosti do nas v Jezusu Kristusu čezmerno bogastvo svoje milosti. Vsem, brez izjem, brez meja!

ponedeljek, 14. avgust 2017

celodnevno češčenje

CELODNEVNO ČEŠČENJE - MOLITVENI DAN
Sv. Lovrenc, NEDELJA, 20.8.2017
(RAZPORED ČEŠČENJA PRED NAJSVETEJŠIM PO VASEH) 

7.00: SVETA MAŠA
8.00: Juršinci 
9.00: Gabrnik - Hlaponci
10.30: SVETA MAŠA
12.00: Rotman - Dragovič
13.00: Bodkovci - Senčak
14.00: Sakušak - Mostje
15.00: Grlinci - Gradiščak 
16.00: Zagorci - Kukava
17.00: SVETA MAŠA, zaključek ORATORIJA

19. nedelja med letom - OZNANILA

19. NEDELJA MED LETOM - LOVRENŠKA
13.8.2017
SLOVESNOST 500-LETNICE CERKVE V JURŠINCIH
7.00
8.30
10.00

JURŠINCI: + STARŠI BRUMEN IN SLODNJAK IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + MARICA, IVAN IN STARŠI BEVK
JURŠINCI: + FRANC JANŽEKOVIČ IN 2 SINA,
za vse žive in + obeh župnij
Ponedeljek
Maksimiljan Kolbe, mučenec
19.00
POLENŠAK: + TONE ČUŠ, od Marjete Šoštarič iz Kukave
VELIKI ŠMAREN
Torek
MARIJINO VNEBOVZETJE
8.30
10.30

POLENŠAK: + za žive in + obeh župnij
JURŠINCI: + MOŽ JANKO MEZNARIČ, MARIJA IN JAKOB ŠPRAH, obl.
Sreda
Rok, romar
7.00
19.00
JURŠINCI: + VIKTOR IN STARŠI PLOHL
POLENŠAK: + ALOJZ KVAS, obl. IN STARŠI KVAS-MASTEN
Četrtek
Evzebij, papež, mučenec
8.30

19.00
POLENŠAK: 70 LET POROKE (ŽELEZNA) STANISLAVA IN KATARINE ZAGORŠAK
JURŠINCI: + ANGELA KUHAR, od hčerke Frančke z družino
Petek
Helena, Alenka, cesarica
19.00
JURŠINCI: + HANA HORVAT IN DRAGO FRAS
Sobota
Janez Eudes
7.00
JURŠINCI: + FRANC CIGLAR, od brata Ignaca z družino
20. NEDELJA MED LETOM
20.8.2017
Bernard, opat, cerkveni učitelj

CELODNEVNO ČEŠČENJE –
Molitveni dan JURŠINCI
7.00

8.30

10.30
11.00
11.30
17.00


JURŠINCI: + MAMA TEREZIJA GREGORIN, obl., BRAT ANTON, JOŽE IN TEREZIJA VUČAK IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + ROZALIJA IN BOGOMIR DONAJ, ALBIN MARIN, MIRA IN MIRKO DONAJ IN RODBINA VIČAR-MARIN
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + SV. MAŠA POSLUŠALCEV RADIA OGNJIŠČE
JURŠINCI: - SVETI KRST: TIM BEZJAK
JURŠINCI: SKLEP ČEŠČENJA IN ORATORIJA: + ANTON IN MARIJA MATJAŠIČ IZ DRAGOVIČA IN STARŠI BERLAK, BRAT JANKO IN MILENA

 • ORATORIJ V JURŠINCIH, od 17. do 20.8. - vesel, razigran teden druženja, iger, prepevanja, raznih delavnic, zanimivosti… VZEMIMO PRIJAVNICO IN SE ČIM PREJ PRIJAVIMO. DOBRODOŠLI!
 • POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE, v soboto, 2.9. Prijave: g. Janko Vučina-ZA JURŠINCE/ ge. Marija-ZA POLENŠAK
 • CELODNEVNO ČEŠČENJE - MOLITVENI DAN - Sv. Lovrenc, NEDELJA, 20.8.2017. RAZPORED MOLITVE PO VASEH: 8.00: Juršinci , 9.00: Gabrnik – Hlaponci, 10.30: SVETA MAŠA, 12.00: Rotman – Dragovič, 13.00: Bodkovci – Senčak, 14.00: Sakušak – Mostje, 15.00: Grlinci – Gradiščak, 16.00: Zagorci – Kukava, 17.00: SVETA MAŠA zaključek ČEŠČENJA IN ZAKLJUČEK ORATORIJA
 • ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GRADIŠČAK. Bog povrni. 
 • Župnijsko romanje ob 500-letnem jubileju naše cerkve na Trsat nad Reko in na otok Košljun pri otoku Krku načrtovano za soboto, 26.8., prestavljamo na konec septembra, zaradi predvidene gneče na cestah ob koncu počitnic.

19. nedelja med letom - 500-letnica naše cerkve

Zelo častitljiva in veličastna je ta obletnica našega svetišča Sv. Lovrenca, ki jo želimo, gospod nadškof, danes skupaj z vami praznovati. Iz srca in v velikem veselju vas pozdravljam v naši župniji in vam izrekam iskreno dobrodošlico. Zahvaljujem se vam za izkazano pozornost in naprošam vas, da vodite osrednji, bistveni našega praznovanja – evharistično, mašno slavje.

To naše starodavno svetišče so verni predniki zgradili zato, ker so resnično srečali, začutili in spoznali živega Boga v svojem življenju in celih 500 let so ga vzdrževali in obnavljali Bogu v slavo in njim v posvečenje, v blagoslov, v rešitve... 5 stoletij že ta cerkev Boga slavi. Ljudje vseh časov so prihajali v ta prostor po božji mir, po božjo pomoč, po ljubezen, po upanje, po družinsko srečo, veselje…
Prisrčno pozdravljam najprej vse vas, predragi prostovoljci, delavci, zidarji, ki ste se na različne načine vse od 24.4. trudili z obnovo te naše cerkve – 500-letne lepotice. Iskren pozdrav vsem botrom in vsem darovalcem, ki ste iz srca prispevali in podarili svoj velikodušen dar iz vere in iz ljubezni za obnovo naše cerkve, ki jo imate radi.
Pozdravljeni vsi naši predragi sodelavci v župniji: ŽPS, ŽGS, KLJUČARJI, PEVCI NAŠEGA POPOLNOMA NOVEGA PEVSKEGA ZBORA, KI SE JE USTANOVIL POSEBEJ ZA DANAŠNJE PRAZNOVANJE IN BO DANES PRVIČ PREPEVAL PRI SV. MAŠNI DARITVI. Na koru je še mladinsko-otroški zbor San Lorenzo, ki bo tudi slavil Boga v današnjem slavju. Prisrčen pozdrav godbi na pihala iz Merezig-Primorska, ki nam ta dva praznična dneva veselo igra radostne melodije. V zvoniku so pritrkovalci iz župnije Sv. Antona – Cerkvenjak.
Lep pozdrav in dobrodošlica vsem vam, dragi gostje, ki ste prišli od blizu in daleč. Lepo pozdravljam našega spoštovanega župana g. Alojza Kaučiča, gospo podžupanjo Dragico Toš Majcen, svetnike, naša častna občana g. Ludvika Toplaka in g. Dejana Zavca in druge goste, ki ste danes z nami in se veselite tega čudovitega jubileja naše cerkve. Lepo pozdravljam spoštovane duhovnike, da ste danes z nami na našem slavju. Dobrodošli predragi vsi. Želim vam lepo, domače počutje med nami. 
Spoštovani g. nadškof Alojzij, na začetku današnjega mašnega slavja vas prosimo, če nam blagoslovite vsa obnovitvena dela, ki smo jih izvedli v naši cerkvi ob 500-letnem jubileju: ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA, BETONSKA PLOŠČO, ZIDOVI, OLTARNE MENZE, BOŽJI GROB, TALNO OGREVANJE, OZVOČENJE, NOV IN OBNOVLJEN LESTENEC, RESTAVRIRAN TABERNAKELJ, DVOJNA VHODNA VRATA V CERKEV IN VEČJI KRIŽ NA ZUNANJI STENI CERKVE, KI GA JE OBNOVILA DRUŽINA SIMONIČ IZ MOSTJA.

VELIKA OBNOVA NOTRANJOSTI CERKVE SV. LOVRENCA OB NJENEM 500-LETNEM JUBILEJU
V večini smo obnovili notranjost naše cerkve, ki je bila dolga desetletja precej zanemarjena. Lansko jesen smo uredili okrog nje odvodnjavanje oz. drenažo. Od 24. aprila pa vse do danes so naši domači, dobri možje pod vodstvom g. Andreja Lovreca, izvajali različna obnovitvena dela (odstranjevanje dotrajanih ometov, arheološka izkopavanja, izkope zemlje, navažanje gramoza, betoniranje armirane plošče in estriha, ometavanje in fino glajenje ometov sten, zidanje oltarnih miz, ureditev talnega ogrevanja…). Opravljeno je bilo več kot 3500 prostovoljnih delovnih ur dela naših požrtvovalnih, prečudovitih gospodov in gospa iz naše župnije, ki so s srcem in z veliko ljubeznijo neutrudno sodelovali pri obnovi našega starodavnega svetišča.
Iskreno in z vsem spoštovanjem se vsakemu posebej iz vsega srca zahvaljujemo.
Podjetje Andreja Čeha nam je uredilo novo električno napeljavo. Gospod mizar Miran Kovačec nam je izdelal nove lesene dele pri oltarjih in vse kar je v cerkvi strohnelo in propadlo.
Do sedaj narejena obnovitvena dela so nas stala 40.000€. V akciji zbiranja prostovoljnih darov, ko so nas nekateri nad vse ljubeznivi člani ŽPS in ŽGS obiskali na domovih in nas naprosili za prispevek, smo zbrali 48.000€. V zaključni fazi gradbene obnove želimo cerkev še v celoti prepleskati, tla obložiti s kamnom in cerkev opremiti z novimi klopmi, za kar bomo potrebovali še 55.000€. Upamo, da nam bo, tudi s pomočjo naše občine Juršinci, ki nam bo v marcu 2018 prispevala 20.000€, uspelo zbrati potrebna sredstva, da bo naša cerkev dostojno urejeno svetišče živega Boga. Prisrčna zahvala in Bog naj v obilju povrne vsem, ki ste karkoli prispevali in kakorkoli sodelovali pri obnovi naše cerkve, katere 500-letnico začetka gradnje danes slavimo.

nedelja, 06. avgust 2017

18. nedelja med letom - OZNANILA

18. NEDELJA MED LETOM
6.8.2017
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI-vežica: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ZORA CIMERLAJT
JURŠINCI-vežica: + TADEJ HOLC, od brata Mateja s Sandro
Ponedeljek
SIKST II., papež
19.00
POLENŠAK: + TILA PLOHL, osmina
Torek
DOMINIK, ust. dominikancev
19.00
JURŠINCI-vežica: + MARIJA ČEH, od hčerke Marije
Sreda
EDITH STEIN, muč., soz.Evrope
7.00
JURŠINCI-vežica: + MARIJA BEC, od brata Stanka z ženo Treziko
Četrtek
LOVRENC, diakon, mučenec
19.00

JURŠINCI-cerkev: sprejem podobe usmiljenega Jezusa
JURŠINCI-cerkev: + MARIJA in STANISLAV ZAVEC
JURŠINCI-cerkev: - MOLITVENA URA ZA NAŠO ŽUPNIJO
Petek
KLARA ASIŠKA, red.ust.
9.00
18.00


19.00
JURŠINCI: - ČIŠČENJE, UREJANJE CERKVE – NAPROŠENI VSI
JURŠINCI: - SV. MAŠA ZA VSE PROSTOVOLJCE, BOTRE, KUHARCE, ZA VSE KI SO SODELOVALI PRI OBNOVI CERKVE, ZA PEVCE NOVEGA ZBORA SV. LOVRENCA IN SAN LORENZA
JURŠINCI: - PREDSTAVITEV KNJIGE»JURŠINCI SKOZI ČAS«
Sobota
IVANA ŠANTALSKA, red.
7.00
JURŠINCI: + JOŽEF GORNJEC, 4. obl.
19. NEDELJA MED LETOM –
LOVRENŠKA
13.8.2017
SLOVESNOST 500-LETNICE CERKVE V JURŠINCIH
7.00
8.30
10.00

JURŠINCI: + STARŠI BRUMEN IN SLODNJAK IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + MARICA, IVAN IN STARŠI BEVK
JURŠINCI: + FRANC JANŽEKOVIČ IN 2 SINA,
za vse žive in + obeh župnij

 • V NEDELJO, 13.8.2017, VESELO VABIMO IN TUDI VSAK OD NAS ŽUPLJANOV NAJ VSE SVOJE SORODNIKE, PRIJATELJE, ZNANCE… POVABI NA NAŠ VELIKI JUBILEJ, PRAZNOVANJE 500-LETNICE OD ZAČETKA GRADNJE NAŠE CERKVE SV. LOVRENCA. Z NAMI BO G. NADŠKOF ALOJZIJ CVIKL, PEL BO NAŠ NOV PEVSKI ZBOR, KLENKARJI OD SV. ANTONA… PO SV. MAŠI BO PROSLAVA V VEČNAMENSKI DVORANI, POGOSTITEV ZA VSE V ŠOTORU. PRISRČNO POVABLJENI. Lepo naprošeni vsi za pomoč pri pripravi našega praznika. Lepo naprošeni za pecivo, kruh, meso iz tunke, salame, zaseko… za pogostitev po sv. maši. Bog povrni. Obrnimo se na člane ŽPS ali ŽGS. 
 • ORATORIJ V JURŠINCIH, od 17. do 20.8. - vesel, razigran teden druženja, iger, prepevanja, raznih delavnic, zanimivosti… VZEMIMO PRIJAVNICO IN SE ČIM PREJ PRIJAVIMO. DOBRODOŠLI!
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GRADIŠČAK. Bog povrni. 
 • OBNOVA NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICIV NAŠI CERKVI SO SKORAJ ZAKLJUČENA DELA, KI SMO JIH NAČRTOVALI IZVESTI PRED LOVRENŠKIM ŽEGNANJEM. ISKRENA ZAHVALA NAŠIM SPOŠTOVANIM MOŠKIM-ZIDARJEM, KI SO OBNAVLJALI NAŠO CERKEV OD ZAČETKA MAJA!
  PLESKANJE IN POLAGANJE TLAKA BOMO IZVEDLI, KO SE STENE IN TLA DOBRO OSUŠIJO. NAPROŠAMO, VABIMO IN S HVALEŽNOSTJO ŠE SPREJEMAMO NOVE BOTRE NAŠE CERKVE PRI OBNOVI, KI JIH BOMO ZAPISALI NA POSEBNO SPOMINSKO TABLO, KI BO VEDNO V NAŠI CERKVI. BOG NAJ V OBILJU POVRNE VSAKEMU, KI JE SODELOVAL ALI PA ŠE BO PRI NAŠI VELIKI OBNOVI.
 • Župnijsko romanje ob 500-letnem jubileju naše cerkve na Trsat nad Reko in na otok Košljun pri otoku Krku načrtovano za soboto, 26.8., prestavljamo na konec septembra, zaradi predvidene gneče na cestah ob koncu počitnic.  POVABLJENI NA ROMANJE NA SV. GORE v soboto, 2.9. Prijave: g. Janko Vučina.