nedelja, 17. januar 2021

2. nedelja med letom - OZNANILA

 

2. nedelja med letom

17.1.2021

Anton puščavnik, opat

8.30

 

10.30

POLENŠAK: + JANKO ŠOŠTARIČ, obl., STARŠI ŠOŠTARIČ-KRAJNC, FRANC IN MARIJA NEDELJKO;
+ OZVALD OSEBEK, 30, dan, od hčerke Metke z družino

JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij

Ponedeljek

Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka

 

POLENŠAK: + FRANC MUNDA IN STARŠI MUNDA IN ZAJŠEK, od družin Munda-Valenko

Torek

Makarij, opat

12.00

JURŠINCI: + POGREB: + LUDVIK KOKOL

Sreda

Fabijan in Boštjan, mučen.

 

JURŠINCI: + V ČAST PRESV. JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU ZA ZAŠČITO PROTI HUDEMU DUHU IN ZA MIR

Četrtek

Agnes, Neža, Janja, mučen.

17.00

JURŠINCI: + RODBINA ČEH IN DIVJAK, od družine Divjak

Petek 

Vincencij (Vincek), mučen

17.00

POLENŠAK: + redovni SESTRI JULITA IN JOZEFINA, od Marte Grašič

Sobota

Henrik Suso, dominikanec

 

JURŠINCI: + V ČAST PRESVETI TROJICI ZA OZDRAVLJENJE IN HOJO ZA JEZUSOM

3. nedelja med letom

24.1.2021

Frančišek Saleški, cerkveni učitelj

8.30

  

10.30

POLENŠAK: + SLAVKO, 10. obl. IN RODBINA JANŽEKOVIČ IN STARŠI ŠTEBIH
+ ELIZABETA ŠEGULA, od Elizabete Šegula

JURŠINCI: + FERDINAND KORADA, od sina Robija z družino;  + za vse žive in + obeh župnij


 • ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI SE JE POTREBNO POSEBEJ PREJ NAJAVITI - POKLICATI DUHOVNIKA, KDAJ BOSTE PRIŠLI. 041 830 649
 • IMEJMO KRISTJANI V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO, OGNJIŠČE, PRENOVO… ZA RAZSVETLJENJE, ZA VERO, ZA BLAGOSLOVE… NAROČITE LAHKO PRI DUHOVNIKU. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2021. 
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: GABRNIK - VES. Bog povrni. Hvala.
 • ZA NAROČNIKE DRUŽINE IN OGNJIŠČA: V vetrolovu pred vhodom v župnišče so nastavljene revije DRUŽINE IN OGNJIŠČA. Lahko vzame kdorkoli ob katerikoli uri. Vedno je odprto!
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu prosimo, če pripravijo: POLENŠAK. Bog povrni z dobrim.
 • NA POLENŠAKU OBNAVLJAMO OSTREŠJE IN FASADO NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE. PROSIM MOLIMO ZA LEPO VREME. VSI SMO LEPO NAPROŠENI ZA SODELOVANJE IN POMOČ PRI OBNOVI. PROSTOVOLJNE DAROVE-PRISPEVKE LAHKO NAKAŽEMO NA: TRR:SI56 0420 2000 3024 106, ŽUPNIJA POLENŠAK, POLENŠAK 10,2257 POLENŠAK. ISKRENA ZAHVALA IN BOG NAJ V OBILJU BLAGOSLOVI VSAKEGA IZ SRCA ZA VSO POMOČ IN DOBROTO.

2. nedelja med letom

1 Sam 3, 3b-10.19; 1 Kor 6, 13c-15a, 17-20; Jn 1, 35-42

1. S spominom Jezusovega krsta prejšnjo nedeljo smo sklenili širši krog praznovanja prihoda božjega SINA JEZUSA med nas ljudi, od adventnega pričakovanja do praznika Jezusovega rojstnega dne, ki nas je prvenstveno želel spomniti, da je ta betlehemski otrok vedno, za vse ljudi in brez konca Emanuel, Bog z nami. To so začutili betlehemski pastirji, o tem so bili prepričani modri z vzhoda, to so čudno vznemirjeni ob prihodu modrih zaslutili jeruzalemski krogi duhovščine, to je zelo odločno izpovedal stari Simeon v templju. Zdaj pa začenja Jezus svoje javno delovanje, zaradi katerega je prišel med nas ljudi, in vabi k sodelovanju vse. Najprej učence in nato vsakega človeka in ves svet.

2. Kako različni so klici, s katerimi Bog vabi človeka k sodelovanju. Glasni in zelo jasni, ko kliče k posebnim poslanstvom, zelo preprosti in vsakdanji, ko slehernega človeka vabi, naj bi mu prisluhnil, kar ne bo le v dobro njemu samemu, ampak nedvomno tudi marsikateremu človeku njegovega okolja:
- dečku Samuelu ni bilo jasno, kdo in čemu ga kliče, opogumljen z besedo duhovnika Elija je odgovoril: govori Gospod, tvoj hlapec posluša – začne se njegovo poslanstvo, postane upoštevan voditelj naroda k Bogu;
- Gospodov klic v evangeliju je razločnejši, ko dvema Janezovima učencema kar neposredno pravi: pridita, in potem Andrejevemu bratu Simonu reče, kot da sta že zdavnaj v besedi: ti se boš imenoval Peter-Skala – Gospod očitno naprej vidi tistega, katerega ga bo postavil za temelj Cerkvi, ki bo imela neminljivo nalogo, da njegovo vabilo posreduje vsem ljudem vseh časov. 

3. Pomenljivo je, da kar redno v teh božjih klici najdemo posrednika, človeka:
- Samuelu duhovnik Eli, ki je spoznal, da Gospod kliče dečka, razloži, naj bo pozoren na vabilo, ki ga sam le sluti, spodbudi ga, opogumi;
- Janez Krstnik učencema kar s prstom pokaže na Odrešenika: glejta, Jagnje božje – evangelist ni pozabil zapisati, da sta na Janezovo besedo učenca šla za Jezusom;
- Andrej je svoje odkritje Odrešenika želel takoj posredovati še bratu: našli smo Mesija – in ga je privedel k Jezusu.

4. Beseda, ki govori, kako je Bog poklical k sodelovanju Samuela in apostole, nam želi povedati:
-Gospod vse ljudi vabi v krog svojih prijateljev, nekatere v neposredno službo oznanjevanja, vse pa v službo pričevanja za dobroto, veselje in upanje;
- tudi njegovi prijatelji smo tisti, ki to povabilo posredujejo še drugim;
- mar ni velika reč, če za smemo tudi sami postati glasniki božje dobrote in usmiljenja, odpuščanja in miru, vesele sproščenosti in plemenite srčne kulture.

ponedeljek, 11. januar 2021

nedelja Jezusovega krsta - OZNANILA

 

Nedelja JEZUSOVEGA KRSTA

10.1.2021

Gregor Niški, škof

8.30


10.30

POLENŠAK: + LIZA IN TONE KOZAR, od hčerke Lizike z družino
+ za vse žive in + obeh župnij
JURŠINCI: + IVAN ŠUEN, 30. dan, od žene Frančiške

Ponedeljek

Pavlin Oglejski

 

POLENŠAK: + JOŽEF IN MARIJA GRAŠIČ IZ ZAGORJA, od Marte Grašič

Torek

Tatjana, muč.

 

JURŠINCI: + V ČAST JEZUSOVIH PRESVETIH RAN IN SV. ERAZMU V ZAHVALO ZA OZDRAVLJENJE.

Sreda

Hilarij, cer. učit.

 

JURŠINCI: + NA ČAST JEZUSOVE PRESV. KRVI IN SV. MONIKE V PRIPROŠNJO IN V ZAHVALO ZA OZDRAVLJENJE

Četrtek

Oton, prior

 

JURŠINCI: + FRANČIŠKA PETROVIČ, osmina,

Petek 

Absalom, koperski škof

 

POLENŠAK: + TONE MERNIK, osmina, od sina Antona z družino

Sobota

Honorat, škof

 

JURŠINCI: + ANIKA KOVAČEC, od sestre Anike

2. nedelja med letom

17.1.2021

Anton puščavnik, opat

8.30


10.30

POLENŠAK: + JANKO ŠOŠTARIČ, obl., STARŠI ŠOŠTARIČ-KRAJNC, FRANC IN MARIJA NEDELJKO;
+ OZVALD OSEBEK, 30, dan, od hčerke Metke z družino
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij


 • ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI SE JE POTREBNO POSEBEJ PREJ NAJAVITI - POKLICATI DUHOVNIKA, KDAJ BOSTE PRIŠLI. 041 830 649 
 • IMEJMO KRISTJANI V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO, OGNJIŠČE, PRENOVO… ZA RAZSVETLJENJE, ZA VERO, ZA BLAGOSLOVE… NAROČITE LAHKO PRI DUHOVNIKU. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2021.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: MOSTJE. Hvala.
 • ZA NAROČNIKE DRUŽINE IN OGNJIŠČA: V vetrolovu pred vhodom v župnišče so nastavljene revije DRUŽINE IN OGNJIŠČA. Lahko vzame kdorkoli ob katerikoli uri. Vedno je odprto!
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu prosimo, če pripravijo: POLENCI - spodnji  del. Bog povrni z dobrim.
 • NA POLENŠAKU OBNAVLJAMO OSTREŠJE IN FASADO NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE. PROSIM MOLIMO ZA LEPO VREME. VSI SMO LEPO NAPROŠENI ZA SODELOVANJE IN POMOČ PRI OBNOVI. PROSTOVOLJNE DAROVE-PRISPEVKE LAHKO NAKAŽEMO NA: TRR:SI56 0420 2000 3024 106, ŽUPNIJA POLENŠAK, POLENŠAK 10, 2257 POLENŠAK. ISKRENA ZAHVALA IN BOG NAJ V OBILJU BLAGOSLOVI VSAKEGA IZ SRCA ZA VSO POMOČ IN DOBROTO.

nedelja Jezusovega krsta

S praznikom Jezusovega krsta končujemo božični čas. Kar prekratek je bil, da bi bili utegnili doumeti, kaj pomeni, da je Bog obiskal to zemljo in postal eden izmed nas. Zato naj jaslice, ki ste jih morda postavili v dnevni sobi, še kar ostanejo nekaj tednov, tja do svečnice.

Bog se nam je za božič razodel v najbolj nevsiljivi podobi, kar je možna: v podobi nebogljenega otroka. Ravno zato, da bi vsem ljudem olajšal pot do sebe in da bi ga vsi lahko sprejeli. Kakšno olajšanje, kako čudovit je občutek, če imaš svojega očeta, če te ima – imel rad. Tako varen je zato vsak otrok, tako čuti pomoč, ljubezen, njegove darove, bližino… Podoben občutek dobi človek, ki pozna Boga. V sebi doživlja srečo, harmonijo, v sebi ima moč, veselje, radost. Skoraj ničesar ne potrebuje. Tak človek to svoje bogastvo deli. Deli ljubezen, svoje darove, pomoč, dobrine, samega sebe, ker natančno ve, da mu je milostni Bog zastonj vse podaril. 

To poznanje z Očetom-Bogom danes ljudem manjka, zato se ne počutijo dobro. Počutje ljudi je danes katastrofalno, skrajno slabo, obupno, žalostno. Močno je vidna ta praznina v duši-v notranjosti, zato jo skuša marsikdo zapolniti z alkoholom, materialnimi stvarmi, drogo, hrano…

Človek želi odrasti, da bo izpolnil svojo življenjsko nalogo. Nekaj podobnega je veljalo tudi za Jezusa. V današnjem evangelijskem odlomku ga ne srečujemo več v jaslicah, ampak kot odraslega moža. Vmes pa je trideset let skritega življenja v Nazaretu, ko se izuči poklica in ga opravlja kakor vsak drug. Kako je mogoče, da celih trideset let ne naredi nič izrednega?

Odgovor bomo našli v naslednjih besedah preroka Izaija, ki so zapisane o Jezusovem življenju: »Ne bo vpil, ne bo hrupa delal, ne bo dal slišati svojega glasu po ulicah.«

Jezus res ni nikoli vpil ali delal hrupa. Najbrž je hotel s tem pokazati, da je bistvo življenja ravno v takšnih, navidez nepomembnih vsakdanjosti, ne pa v izrednih dejanjih. Vsakdanja zvestoba v malem, vsakdanje dobro ne dela hrupa, pač pa edinole to šteje. V tem se izkaže vrednost našega življenja!

nedelja, 03. januar 2021

2. nedelja po Božiču - OZNANILA

 

SVETA DRUŽINA

3.1.20201

PRESVETO JEZUSOVO IME

8.30

10.30

POLENŠAK: + V ČAST SV. PATRU PIJU ZA ŽIVO VERO;
+ MARIJA-MIMA ERHATIČ, 30. dan
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij

Ponedeljek

Elizabeta Seton

 

POLENŠAK: + V ČAST SV. DUHU ZA ŽIVO VERO

Torek

Emilijana-Milena, devica

12.00

JURŠINCI: + POGREB: + FRANČIŠKA PETROVIČ

Sreda, 6.1.2021

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

SVETI TRIJE KRALJI
praznik
Gašper, Miha, Boltežar

16.00


17.00

POLENŠAK: + RASTI ANTOLIČ, od soseda Slavka Burine z druž.
+++BLAGOSLOV VODE, KADILA, KREDE+++
JURŠINCI: + MARIJA SOVEC,30.dan, od hčerke Angele z družino

Četrtek

Rajmund Penjafortski

 

JURŠINCI: + V ČAST PRESVETI TROJICI ZA OZDRAVLJENJE IN ZA ŽIVO VERO

Petek 

Severin Noriški

 

POLENŠAK: + MARIJA, 30. dan, ALOJZ ŠILAK IN STARŠI SIMONIČ, od hčerke Marije z možem

Sobota

Hadrijan, opat

 

JURŠINCI: + V ČAST BREZMADEŽNEMU MARIJINEMU SRCU ZA BOŽJE VARSTVO

Nedelja JEZUSOVEGA KRSTA

10.1.2021

Tatjana, muč.

8.30


10.30

POLENŠAK: + LIZA IN TONE KOZAR, od hčerke Lizike z družino
+ za vse žive in + obeh župnij
JURŠINCI: + IVAN ŠUEN, 30. dan, od žene Frančiške


 • ZA ZAKRAMENTE SVETE SPOVEDI IN OBHAJILA SE JE POTREBNO POSEBEJ PREJ NAJAVITI - POKLICATI DUHOVNIKA KDAJ BOSTE PRIŠLI. 041 830 649
 • KJER ŽELITE BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV - BOŽJO ZAŠČITO IN VARSTVO VAŠE DRUŽINE, HIŠE, STANOVANJA, GOSPODARSTVA… MI SPOROČITE IN Z VESELJEM SE ODZOVEM. 
 • IMEJMO KRISTJANI V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO, OGNJIŠČE, PRENOVO… ZA RAZSVETLJENJE, ZA VERO, ZA BLAGOSLOVE… NAROČITE LAHKO PRI DUHOVNIKU. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2021.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: KUKAVA. Hvala.
 • ZA NAROČNIKE DRUŽINE IN OGNJIŠČA: V vetrolovu pred vhodom v župnišče so nastavljene revije DRUŽINE IN OGNJIŠČA. Lahko vzame kdorkoli ob katerikoli uri. Vedno je odprto!
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu prosimo, če pripravijo: POLENCI - zgornji  del. Bog povrni z dobrim.
 • NA POLENŠAKU OBNAVLJAMO OSTREŠJE IN FASADO NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE. PROSIM MOLIMO ZA LEPO VREME. VSI SMO LEPO NAPROŠENI ZA SODELOVANJE IN POMOČ PRI OBNOVI. PROSTOVOLJNE DAROVE-PRISPEVKE LAHKO NAKAŽEMO NA: TRR:SI56 0420 2000 3024 106, ŽUPNIJA POLENŠAK, POLENŠAK 10, 2257 POLENŠAK. ISKRENA ZAHVALA IN BOG NAJ V OBILJU BLAGOSLOVI VSAKEGA IZ SRCA ZA VSO POMOČ IN DOBROTO.

2. nedelja po Božiču

Jn 1,1–18
Bog nam je spregovoril najlepšo Besedo
 
Mnogi so nam v teh dneh stisnili roko in izrekli prijazno voščilo; morda med njimi tudi kak takšen, za katerega smo mislili, da z nami nikoli več ne bo spregovoril niti besede. 
Ko se med ljudmi po daljši tišini spet vzpostavi pretrgani stik, se zgodi nekaj, kar je podobno novemu stvarjenju, ki ga srečamo v poročilu o stvarjenju sveta. Molčati in drugemu ne privoščiti besede – to je začetek smrti, to je konec življenja in občestva. Toda s prvo besedo, četudi le s kratkim »da« ali »ne«, se spet začenja življenje in se prižge luč upanja. 

V preteklih tednih smo si morda belili glavo z vprašanjem, kaj naj drugim podarimo. Ali je še kakšno večje in lepše darilo kot spraviti se s sočlovekom, spet začeti govoriti, prekiniti tihe tedne, mesece ali celo leta, izstopiti iz nemega bivanja drug ob drugem? To je kakor novo stvarjenje v tem svetu, v katerem je toliko smrtonosnega molka, toliko bolečega odrekanja besede.
Novo leto bo toliko zares novo in mlado, če bomo sami vanj vnesli novost, če bomo znali in hoteli v naših medsebojnih odnosih vedno znova začenjati. V tem je skrivnost sreče, ki smo si jo zaželeli. Mnogi so pri iskanju sreče podobni tistemu, ki išče očala, pa jih ima na nosu. Kako malo je potrebno za srečo! 
Sveti Janez pravi, da je Bog Beseda, stvariteljska Beseda. Po  njej je bilo vse ustvarjeno. V njej je življenje in luč, ki sveti v temi. Ta Beseda je v Jezusu Kristusu za  nas postala človek. Kakor da nam je Bog za božič spregovoril svojo najlepšo in najglobljo Besedo. Nikoli je ne bo »vzel nazaj« in »preklical«, saj je postala človek iz mesa in krvi. In ta Beseda, namenjen vsakemu človeku, se glasi: »Bog te pozna, sprejema in ljubi, če se mu le hočeš odpreti.«

ponedeljek, 28. december 2020

nedelja sv. Družine - OZNANILA


SVETA DRUŽINA

27.12.2020

JANEZ, apostol, evangelist

 

8.30

 

10.30

POLENŠAK: + JANEZ IN MARIJA ŠTEBIH, RODBINA JESIH-ŠTEBIH IN IVAN RAUŠL;
+ ANTON GOLOB, osmina, od sestre Slave Potrč

JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij

Ponedeljek

NEDOLŽNI OTROCI

 

JURŠINCI: + ALOJZ KOVAČEC, 30. dan, od sina Tona z družino

Torek

Tomaž Becket, mučenec vere

 

POLENŠAK: + ELIZABETA ŠEGULA, od Martina Šegula

Sreda

Felix l, papež

 

JURŠINCI: + ALOJZ LOVREC, od Matija in Lizike Slaček

Četrtek

Silvester, papež

 

POLENŠAK: + JANEZ JANŽEKOVIČ, obl.

Petek

NOVO LETO

1.1.2021

MARIJA

SV. BOŽJA MATI,

DAN MIRU

 

POLENŠAK: + FRANC TOPLAK, od Slavka Flosa z družino

JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

Sobota

Bazilij veliki, cerkveni učitelj

 

JURŠINCI: + V ZAHVALO PRESVETI TROJICI IN MARIJI DEVICI ZA + DUHOVNIKA JOSIPA MATILDA DOLAMIČA

2. NEDELJA PO BOŽIČU

3.1.2021

PRESVETO JEZUSOVO IME

8.30
 

10.30

POLENŠAK: + V ČAST SV. PATRU PIJU ZA ŽIVO VERO;
+ MARIJA-MIMA ERHATIČ, 30. dan

JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij


 • ZA ZAKRAMENTE SVETE SPOVEDI IN OBHAJILA SE JE POTREBNO POSEBEJ PREJ NAJAVITI - POKLICATI DUHOVNIKA, KDAJ BOSTE PRIŠLI. 041 830 649
 • Smo v osmini praznovanja SVETEGA BOŽIČNEGA PRAZNIKA, v katerem je med nas prišel Jezus Kristus - Božji Sin - Odrešenik. S tem se je Bog dokončno zavzel za človeka, zato je božič priložnost za vsakega kristjana, da se odpre in dovoli, da se Bog rodi v njegovem srcu in mu podari ljubezen, mir, upanje, srečo, smisel življenja, večnost… in vse milosti, ki jih edini božji Sin JEZUS podarja. 
 • IMEJMO KRISTJANI V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO, OGNJIŠČE, PRENOVO… ZA RAZSVETLJENJE, ZA VERO, ZA BLAGOSLOVE… NAROČITE LAHKO PRI DUHOVNIKU. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2021.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: HLAPONCI. Hvala.
 • ZA NAROČNIKE DRUŽINE IN OGNJIŠČA: V vetrolovu pred vhodom v župnišče so nastavljene revije DRUŽINE IN OGNJIŠČA. Lahko vzame kdorkoli ob katerikoli uri. Vedno je odprto!
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu prosimo, če pripravijo: LASIGOVCI. Bog povrni z dobrim.
 • NA POLENŠAKU OBNAVLJAMO OSTREŠJE IN FASADO NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE. PROSIM MOLIMO ZA LEPO VREME. VSI SMO LEPO NAPROŠENI ZA SODELOVANJE IN POMOČ PRI OBNOVI. PROSTOVOLJNE DAROVE-PRISPEVKE LAHKO NAKAŽEMO NA: TRR:SI56 0420 2000 3024 106, ŽUPNIJA POLENŠAK, POLENŠAK 10, 2257 POLENŠAK. ISKRENA ZAHVALA IN BOG NAJ V OBILJU BLAGOSLOVI VSAKEGA IZ SRCA ZA VSO POMOČ IN DOBROTO.