nedelja, 28. december 2014

Nedelja svete Družine - OZNANILA


SVETA DRUŽINA
28.12.2014
NEDOLŽNI OTROCI, mučenci
»PAMETVA«
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + JANŽA IN MARIJA IN STANKO TOPLAK
POLENŠAK: + za žive in + obeh župnij
JURŠINCI: + TEREZIJA KEKEC, obl.
Ponedeljek
božična osmina
Tomaž Becket
17.00
POLENŠAK: + ANGELA, 3. obl., SIMON, MARIJA VISENJAK, RODBINA PLOHL IN NEŽA KOLER
Torek
božična osmina
Felix l, papež
---
---
Sreda
božična osmina
Silvester, papež
---
---
Četrtek
NOVO LETO
MARIJA SV. BOŽJA MATI
DAN MIRU
8.30
10.30
POLENŠAK: + VERONIKA PETEK
JURŠINCI: + FRANC VRBNJAK, od družine Kolarič
Petek
Bazilij Veliki
17.00
POLENŠAK: +  LOJZKA HOJNIK
Sobota
Presveto JEZUSOVO IME
7.00
JURŠINCI: + ŠTEFANIJA IN STARŠI ŽMAUC, od vnuka Milana z druž.
2. NEDELJA PO BOŽIČU
4.1.2015
Angela Folinjska, redovnica
7.00
8.30

10.30
17.00

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ELIZABETA ŠOŠTARIČ, ANTON, 4 SINOVI IN ALOJZ ŠILAK
JURŠINCI: + JANEZ, obl. in MIHA ZORKO
JURŠINCI: + KARIZMATIČNA, SLAVILNA SV. MAŠA ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SV. DUHA

 • V nedeljo, danes teden, je srečanje za starše prvošolčkov.
 • ZA PONEDELJEK, 29.12., NAČRTOVAN IZLET ZA OTROKE-MLADE-PEVCE-MINISTRANTE-BRALCE-VSE, KI SODELUJEJO V NAŠI ŽUPNIJI, JE PRESTAVLJEN NA ENO SOBOTO V SREDINI JANUARJA!
 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR 2015
 • NAROČIMO SI DUHOVNO, MOČNO BRANJE-VERSKI TISK: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE ALI REVIJO PRENOVA… PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2015. VERO MORAM KREPITI Z DUH. BRANJEM!
 • KJER ŽELITE BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VAŠE DRUŽINE, HIŠE, STANOVANJA, GOSPODARSTVA… MI SPOROČITE IN Z VESELJEM SE ODZOVEM. PO NOVEM LETU BI OBISKAL ZA BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VASI: MOSTJE, GABERNIK, GRADIŠČAK, BREZOVCI, PRERAD, LASIGOVCI. Program sledi!
 • Iskreno in nad vse lepo se zahvaljujemo možem, ki so zložili in pokrili les za naše bodoče klopi v cerkvi. Bog povrni: g. VINKU, DRAGOTU, LOJZETU, JANEZU. Zahvala g. Gomilšaku za razrez. Veselo se zahvaljujem gasilcem iz Gabernika, ki so na cerkvi menjali manjkajoče ali polomljene opeke. J Prisrčno smo hvaležni vasi GABERNIK-ZG. DEL pod vodstvom ge. Anice za čudovito postavljene jaslice.
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas:GRADIŠČAK.Bog povrni z dobrim!
 • Naročniki vzemite novi številki Družine in Ognjišča. Na razpolago so 3 izvodi DRUŽINE IN 2 OGNJIŠČA ZA KUPIT. Veliko lepega, močnega branja!

sobota, 27. december 2014

PRAZNIK SVETE DRUŽINE

 1 Mz 15,1-6; 21,1-3; Heb 11,8.11-12; Lk 2,22-40

Božič se raztegne to nedeljo v praznovanje Svete družine - Jezusa, Marije, Jožefa. V njej zremo vzor za vse družine. Svetopisemska besedila letos ne poudarjajo toliko družinskih kreposti, marveč bolj veličino in pomen vere, ki je bistvena razsežnost družinskega življenja. Prav vera stke med člani družine močne vezi, ki jih tolike stvari hočejo ločiti.
V Abrahamu zremo očeta vere, ki je odgovoril na Božji klic: zapustil je svojo deželo in širšo družino, ne da bi vedel, v kaj se podaja in kam gre. Razumemo torej, da vera ne pomeni pripadati le idejam, prepričanjem, nazorom, marveč pomeni iti na pot, podati se na pot, ki nam jo Bog pokaže. Od tod tudi jasno spoznanje, da vera oblikuje trden način življenja. Verniku pomaga pri soočenju s težavami življenja. 

Jezus prihaja kot Luč, ki razsvetljuje naše življenje. To vse spremeni. Da nam drugačen pogled in poslušanje bližnjih. Pogled vere nas usposablja, da v njih vidimo tisto, kar je najlepše. In to jim pomaga, da lahko rastejo in skrbijo zase. Z Jezusom naše družine postanejo kraj vzgoje k resnični ljubezni. So polne veselja, da lahko molijo, častijo Boga in se mu zahvaljujejo. 
Na današnji dan pa ne pozabimo v naših molitvah tudi družin, ki jih preizkušata bolezen in žalost; družin, ki so raztreščene in raztrgane. Gospoda prosimo, naj srečajo pričevalce ljubezni, ki je v Gospodu.
V evangeliju vidimo Marijo in Jožefa, ki gresta v tempelj, kjer svojega otroka darujeta Gospodu. Zvesta sta obredom judovske postave… Nekateri včasih trdijo, da je dovolj le vera in da ne potrebujejo župnije in župnikovih »zgodb«. Verski obredi, še zlasti sveti zakramenti, so način, s katerim živimo in izražamo našo vero, zasidrano v srcu in živeto v občestvu. To našo vero izraža in hrani.

Starčka Simeon in Ana, ki ju Marija in Jožef srečata v templju, sta kljub starosti polna pravičnost, svežine v veri v Gospoda in nista padla v suho in monotono rutino. Do rutine pride, ko sem prisoten le v svojem telesu, moje srce pa je drugje. Vera bo resnično pristna, če nas vsak dan spravi v tek, pogon, gibanje…
Vera Simeona in Ane, ki ni rutinska vera, ki ni vera običaja, navad, je sposobna videti več in vso resnico o Jezusu, čeprav je šele dete. Tako je tudi z vero tistih, ki v evharistiji (sv. maši) iz žive vere zrejo Gospodovo navzočnost in ljubezen. Simeon razume (vidi), da bodo mnogi Gospoda zavrgli; zanj pa je Gospod vir srčnega veselja. Ve pa tudi, da bo ta otrok mnoge dvignil. Odrešenje, ki so ga dolga stoletja pričakovali, je v tukaj, v tem Otroku.

Praznik Svete družine nas torej vabi, da poglobimo našo vero, da bo bolj živahna in močna. Živeti božično skrivnost pomeni sprejeti Gospodovo Luč v naše življenje, v naše družine. Z Njim lahko rastemo v naši veri, ki nas priganja k veselemu, mirnemu in prepričljivemu (in prepričanemu) pričevanju.

petek, 26. december 2014

4. adventna nedelja, 21.12.2014 - OZNANILA


4. ADVENTNA  NEDELJA
21.12.2014
ADVENTNA
DUHOVNA OBNOVA
Gost: dr. Boštjan Lenart
Peter Kanizij, duhovnik, c.u.
6.15
7.00

8.00
8.30
10.00
10.30
11.20
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD 
JURŠINCI: + ALOJZIJA, MARTIN VRABL, SINA TONČEK, FRANČEK IN ŽENA KLARA IN SIN MARJAN
POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
POLENŠAK: +MAKS KEKEC, MARIJA, JOŽEF ZAVEC IN SOR.
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
JURŠINCI: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
Ponedeljek
Frančiška Cabrini
15.00
17.00
POLENŠAK: - POGREB: + JANEZ VIČAR
POLENŠAK: + JOŽEF IN MARIJA TOPLAK IN + SORODNIKI
Torek
Janez Kancij, duh.
7.00
JURŠINCI: + ANA SLODNJAK, od sosede Nežike iz Celja
Sreda
SVETI VEČER
Adam in Eva
17.00
22.00
00.00

JURŠINCI: + OTROŠKA POLNOČNICA: blagoslov jaslic
POLENŠAK:+TEREZIJA IN STANKO MAJCEN, blagoslov jaslic
JURŠINCI: + MARJANA HORVAT IN ANTON ZAVEC IN STARŠI HORVAT, od svakinje Stanke z družino
Četrtek
JEZUSOVO ROJSTVO
BOŽIČ
8.30
10.30

POLENŠAK:  +JOŽEF KOKOL
JURŠINCI: + MARIJA, obl., JANEZ, ELIZABETA TOPLAK IN ALOJZ FLOS
Petek
SV. ŠTEFAN,  prvi mučenec
8.30
10.30
POLENŠAK: + ANDREJ IN MARIJA VALENČIČ, obletnici
JURŠINCI: + ŠTEFAN CASAR, veliki blagoslov vode in soli
Sobota
SV. JANEZ, apostol, evangelist
7.00
8.30

JURŠINCI: + ANGELA KUJAVEC, od Antona Lorenčiča z družino
POLENŠAK: + JANEZ IN MARIJA ŠTEBIH IN RODBINA JESIH-ŠTEBIH,               BLAGOSLOV VINA
SVETA DRUŽINA
28.12.2014
NEDOLŽNI OTROCI, mučenci
»PAMETVA«
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + JANŽA IN MARIJA IN STANKO TOPLAK
POLENŠAK: + za žive in + obeh župnij
JURŠINCI: + TEREZIJA KEKEC, obl.
 • Pristopimo pred veličastnim rojstvom Odrešenika k ZAKRAMENTU ODPUŠČANJA, OZDRAVLJENJA IN MOČI in se očistimo in prenovimo v Bogu, ki nas edini prav zdravi, nas krepi in daje MOČ, veselje in srečo v življenju. Možnost za sv. spoved je pred ali po sv. maši in SEDAJ, TAKOJ PO SV. MAŠI!
 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR.
 • NAROČIMO SI DUHOVNO, MOČNO BRANJE-VERSKI TISK: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE ALI REVIJO PRENOVA, MOHORJEVE KNJIGE… ZA LETO 2015. VERO, KI MI DAJE MOČ IN SREČO MORAM KREPITI!
 • KJER ŽELITE BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VAŠE DRUŽINE, HIŠE, STANOVANJA, GOSPODARSTVA… MI SPOROČITE IN Z VESELJEM SE ODZOVEM. PO NOVEM LETU BI OBISKAL ZA BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VASI: MOSTJE, GABERNIK, GRADIŠČAK, BREZOVCI, PRERAD, LASIGOVCI. Program sledi!
 • V BETLEHEMU, NA KRAJU JEZUSOVEGA ROJSTVA PRIŽGANI OGENJ – LUČ MIRU JE PRI NAS NA RAZPOLAGO, DA GA PONESEMO ZA BLAGOSLOV, VARSTVO, MIR V SVOJE DRUŽINE IN DOMOVE...IN TUDI BOLNIM, OSAMLJENIM, ZAPUŠČENIM!
 • BOŽIČNA PRIPRAVA, OKRASITEV, ČIŠČENJE, JASLICE… NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE: Zahvala vasi GABERNIK-ZG. DEL, pod vodstvom ge. Anice za čudovito postavljene jaslice J KRAŠENJE CERKVE ZA BOŽIČ: Janezov oltar: ROTMAN, Križev oltar: HLAPONCI, Glavni oltar: KUKAVA-ZG. DEL, oltar žalostne Marije: KUKAVA SP. DEL, čiščenje cerkve: GABERNIK-VES. Bog povrni z dobrim!
 • Naročniki vzemite novi številki Družine in Ognjišča. Na razpolago so 3 izvodi DRUŽINE IN 2 OGNJIŠČA ZA KUPIT. Veliko lepega, močnega branja!


4. ADVENTNA NEDELJA - »Ta bo velik in Sin Najvišjega«, »Zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.«


Posamezne sveče na adventnem vencu predstavljajo 4 adventne nedelje, še bolj pa najnujnejše za vsakega človeka: UPANJE, MIR, VESELJE, LJUBEZEN. 
Vse te štiri stvari so duhovne, duševne in jih po živi VERI, podarja samo BOG. Drugje jih nikoli ne najdemo!1. Dobro, da imamo koše za odpadke, v teh predprazničnih dneh še posebej. Koše za vse vrste vsiljive reklame preko raznih medijev, saj trgovci v zavesti dobrega zaslužka vedo, da za mnoge Božiča sploh ni brez nakupovanja, da je za mnoge to sploh najpomembnejša zadeva in jim še na misel ne pride, da bi se spraševali o smislu božičnih praznikov.

2. Neposredno pred praznovanjem nas Beseda še enkrat želi spomniti na tisto, zaradi česar je Božič v središču človeške zgodovine, ki po njem merimo čas, zaradi česar ostaja vedno mlad, svež, privlačen praznik milijonov in milijonov ljudi po celem svetu:
- v sporočilu Davidu tvoje kraljestvo bo ostalo na veke Bog potrjuje svojo odločenost, da bo po Davidovem potomcu – Jezusu, navzoč v človeštvu do konca;
- Mariji božji poslanec predstavi uresničitev te zamisli: njen sin bo tudi Sin Najvišjega, Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, v Jezusu bo Bog sam stopil na zemljo, se kot človek družil z ljudmi, po njem bo človek "združen s tistim, ki je v nebesih, v nebesa bo povzdignjen" (sv. Bazilij);
- res nepojmljiva skrivnost, zdaj razodeta po naročilu večnega Boga, skrivnost, ki je človeški razum nikoli ne bo mogel zaobjeti: kako si more Vsemogočni, Neskončni obleči človeško majhnost in nebogljenost - pa vendar to skrivnost v betlehemskem otroku vidimo, moč njenega žarčenja skozi tisočletja čutimo.

3. Po Besedi se pred nami riše prava panorama dejavne Božje navzočnosti med ljudmi, od obljube Davidu do izpolnitve po Mariji. To ni neka neopredeljena, neosebna sila, ki bi kot oblak obdajala naš planet in ga varovala pred škodljivi žarčenjem, je osebni Bog, njegova navzočnost se izraža v pozorni skrbi za slehernega človeka. Bog med nami in z nami: skrivnost, ki je ne bomo nikdar dojeli, ki neskončno presega naša pojmovanja. In vendar je ta skrivnost obenem resničnost: pri Bogu ni nič nemogoče! Resničnost take teže, da zaradi njene elementarnost pogosto sploh ne razmišljamo o njej, kot ne razmišljamo o zraku, o katerem vemo, da bi se življenje sesulo, če bi ga zmanjkalo. Nepojmljiva skrivnost Boga, njegovega bivanja, njegovega vztrajanja med nami!

4. Božič, ki je pred vrati, je praznovanje Boga med nami, je veselje, da nam je podarjeno pravo bogastvo Božje naklonjenosti. Marsikaj nam skuša to bogastvo zakriti, od naše človeške ograjenosti v svoj mali vrtiček pa do lenive brezbrižnosti, ki ji godi in zadostuje zunanji blišč. Spomnimo se znane misli malega princa: kdor hoče videti, mora gledati s srcem; bistvo je očem nevidno.