nedelja, 25. avgust 2019

21. nedelja med letom - OZNANILA

21. NEDELJA MED LETOM
25.8.2019

Ludvik IX, Francoski kralj

7.00
8.3010.30

12.45
14.30

JURŠINCI: + MARIJA ČUŠ, od Marjane Petrič z družinami
POLENŠAK: + FRANC, obl. IN MARIJA TRUNK, od družine Krajnc iz Slomov;  
+ JANKO IN STARŠI ŠOŠTARIČ, KRAJNC, 2 BRATA, MARIJA IN FRANC NEDELJKO
JURŠINCI: + MAMA TEREZIJA GREGORIN, BRAT ANTON IN + SORODNIKI
JURŠINCI: SV. KRST: AVA CIMERMAN
POLENŠAK: DEKANIJSKO SREČANJE BOLNIKOV(poje zbor Zavrč
SVETA SPOVED, SVETA MAŠA, DRUŽABNO SREČANJE
Ponedeljek
Ivana Bichier
19.00
POLENŠAK: + ALOJZ JANŽEKOVIČ, obl., DVOJNI STARŠI IN SORODNIKI
                         + TILA PLOHL, obl., od nečakinje Zofke z družino
Torek
Monika, mati Sv. Avguština
7.00
JURŠINCI: + MARIJA GOMILŠAK, od nečakinje Ide z družino
                      + MILICA CIGLAR, od družine Slana iz Rucmanec
Sreda
Avguštin, cer.uč.
---
---
Četrtek
MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA
19.00
JURŠINCI: + ANGELA KLAJŽAR, od sestre Terezije in nečaka Stanka
                             + TADEJ HOLC, od družine Erhatič
Petek
Feliks, Srečko, mučenec
19.00
 POLENŠAK: + ELIZABETA HOJNIK, od Florjanič Olge z družino IN  JOŽE KUKOVEC,
                          + ZA OSVOBODITEV IN BOŽJI BLAGOSLOV
Sobota
Nikodem, Jezusov učenec
11.00
12.00
19.00

JURŠINCI: - SV. KRST: KARINA (krščuje g. Tonček Fras)
JURŠINCI: - SV. KRST: GAŠPER KOVAČEC
JURŠINCI: + FRANC BENKO, obl.
                        + ANTON LAJH, 30. dan, od nečaka Mateja
22. NEDELJA MED LETOM
1.9.2019
Egidij, Tilen, opat
7.00

8.30
10.30

17.00

JURŠINCI: + FRANC KRALJ, ANTON TRATNIK IN MATILDA TOPLAK;                   + ZA ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + ANTON, ANGELA IN JANEZ KOKOL, obl.
JURŠINCI: + STARŠI JOŽEF IN ANA SIMONIČ,
             + ANGELA SLODNJAK, 30. dan, od sina Zvonka z družino
POLENŠAK: KARIZMATIČNO, MOLITVENO SREČANJE ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SV. DUHA


 • Iskrena zahvala in Bog povrni vsem, ki ste na dan našega celodnevnega češčenja v TOREK/SOBOTO, molili, častili Jezusa Boga v SVETEM REŠNJEM TELESU, prosili za pomoč in blagoslove za vse. Bog naj vas v obilju blagoslavlja in varuje.
 • DANES IMAMO NA POLENŠAKU TRADICIONALNO SREČANJE BOLNIKOV, STAREJŠIH, INVALIDOV.  SV. MAŠO BO VODIL NOVOMAŠNIK g. PRIMOŽ LORBEK, ki je imel novo mašo v Zavrču. MED SV. MAŠO BO PODELJEVANJE zakramenta SV. BOLNIŠKEGA MAZILJENJA. PO SV. MAŠI BO OB CERKVI DRUŽABNO SREČANJE S POGOSTITVIJO. VSI SMO LEPO NAPROŠENI, DA SE POTRUDIMO IN KOGA OD STAREJŠIH, BOLNIKOV... PRIPELJEMO, POMAGAMO, MU OMOGOČIMO, DA SE LAHKO UDELEŽI SREČANJA, KI GA PRIPRAVLJAMO ZA NJIH. PRISRČNO POVABLJENI. Lepo naprošamo gospodinje, če lahko spečete kaj sladkega. Člane ŽPS, KARITAS, KLJUČARJE IN VSE DRUGE naprošamo za postrežbo starejših… 
 • POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE, v soboto 7.9. Prijave: za Juršince: g. Janko Vučina; za Polenšak: ga. Marija v zakristiji. Obiskali bomo še Slovenske Konjice in tam imeli kosilo. Vsaka župnija ima svoj bus!
 • Rdeči križ Juršinci nas lepo vabi na krvodajalsko akcijo v torek, 27.8., na transfuzijskem oddel. bolnice Ptuj.
 •  JURŠINCI: ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO: HLAPONCI. Bog lonaj.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravijo in pokosijo travo: POLENCI-spod. del. Bog povrni. 

21. nedelja med letom

Iz 66, 18-21; Heb 12, 5-7.11-13; Lk 13, 22-30

1. V Besedi današnje nedelje se spet stikata dve misli, ki si na prvi pogled nasprotujeta oziroma kažeta vsaka v čisto svojo smer:
- prvo berilo govori o množicah: prišel bom, da zberem vse narode in jezike;
- v evangeliju Gospod govori o ozkih vratih, kar učence sili k vprašanju: ali jih je malo, ki se bodo zveličali - kako to uskladiti, ali ni to nasprotje;
- Gospod se v vprašanje, ki ji vedno zbujalo radovednost, ne spušča, pač pa spodbuja: prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kot da bi hotel reči, naj ne bomo radovedni, ni važno, da bi vedeli za število, važno je, da si sami prizadevamo, da bi stopili skozi ozka vrata;
- Gospod kot da povzema misel iz knjige preroka Izaija: prišli bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga - so zadnji, ki bodo prvi in prvi, ki bodo zadnji – ne obstaja samo tista pot, ki se zdi prava našemu okusu, in niso odločujoče tiste norme, ki smo jih izoblikovali po svojem kopitu; 

- nedvomno želi zelo jasno poudariti, da se nihče ne bo zveličal zato, ker je član krščanskega občestva, ker izhaja iz verne družine, ker živi v samostanu, ampak le kot človek, ki si za to prizadeva – mar ni rekel: ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.

2. Potrebna je torej osebna prizadevnost. V Svetem pismu se kar vrste  misli, ki opozarjajo in spodbujajo:
- starozavezni Tobija tako sodobno poučuje sina: kar nočeš, da bi drug tebi storil, glej, da ti nikdar drugemu ne storiš; ako boš imel mnogo, deli obilno, ako boš imel malo, skušaj tudi malo rad deliti;
- Gospod spodbuja učence: dajte jim vi jesti -  pojdi in tudi ti tako delaj;
- apostol Jakob, ki ni oznanjevalec za čehljanje ušes, krepko pove: brez usmiljenja bo sojen, kdor ne skazuje usmiljenja;
Vse lahko strnemo v spodbudo: imeti srce za bližnjega, ki ni abstrakten pojem, ampak konkretna oseba, ob kateri take spodbude lahko postanejo zelo zahtevne in težke. Pomislimo npr: siten sodelavec, neuvideven sosed, tašča, ki se v vse vtika, zadirčen zet. Kolikokrat pravimo: s tem nočem nič imeti.

3. Vsa razmišljanja ob Svetem pismu potrjujejo Jezusove besede:
- prizadevajte si, da vstopite; nič ne bo pomenilo sklicevanje po naših ulicah si učil, zelo razločno napoveduje: proč od mene vsi, ki ste delali krivico.
- Pavel: drug drugega bremena nosite, tako boste spolnili Kristusovo postavo.
Kot stalnica iz Beseda izhaja spodbuda: prizadevajmo si živeti sedanji trenutek res »človeško«, evangeljsko. Tako ne bomo radovedno spraševali »koliko« - Bog je, ki sodi – ampak si bomo utirali pot, ki skozi ozka vrata vodi - v življenje.

nedelja, 18. avgust 2019

CELODNEVNO ČEŠČENJE - molitveni dan


CELODNEVNO ČEŠČENJE - MOLITVENI DAN 

Sv. Lovrenc - Juršinci, TOREK, 20.8.2019
(RAZPORED ČEŠČENJA PRED NAJSVETEJŠIM PO VASEH)

9.00: SVETA MAŠA
10.00: Juršinci
11.00: Gabrnik - Hlaponci
12.00: Rotman - Dragovič
13.00: Bodkovci - Senčak
14.00: Sakušak - Mostje
15.00: Grlinci - Gradiščak 
16.00: Zagorci - Kukava
17.00: SVETA MAŠA - ZAKLJUČEK ČEŠČENJA, PETE LITANIJE MATERE BOŽJE


Sv. Marija - Polenšak, SOBOTA, 24.8.2019
(RAZPORED ČEŠČENJA PRED NAJSVETEJŠIM PO VASEH)

9.00: SVETA MAŠA,
10.00: POLENCI, STRMEC,
11.00: BREZOVCI, PRERAD, ŽAMENCI,
12.00: SLOMI, LASIGOVCI, STREJACI,
15.00: HLAPONCI – ZASADI,
16.00 BRATISLAVCI, POLENŠAK, ILOŠAK,
17.00: SVETA MAŠA - ZAKLJUČEK ČEŠČENJA, PETE LITANIJE MATERE BOŽJE


20. nedelja med letom - OZNANILA

20. NEDELJA MED LETOM
18.8.2019

Helena, Alenka, cesarica


7.00

8.30


10.30

JURŠINCI: + ELIZABETA LAJH, od sina Franca in Anice z družino
                              + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ                 
POLENŠAK: + STANKO CVETKO mlajši in starejši., od sestrične Marice z družino;       
+ MARIJA MIKLIČ, osmina, od hčerke Angelce z možem Alojzem
JURŠINCI: IVANKA IN IGNAC SVENŠEK IN RODBINA SVENŠEK IN ŠPINDLER
Ponedeljek
Janez Eudes
19.00
POLENŠAK: + ROZALIJA, obl., BOGOMIR DONAJ, ALBIN MARIN, MIRA IN MIRKO DONAJ IN ANA IN BRANKO VIČAR
+ MARIJA MIKLIČ, osmina, od sina Mira z ženo Angelco
Torek
Bernard
CELODNEVNO ČEŠČENJE –
molitveni dan
9.00

17.00


JURŠINCI:  + JOŽEF MUNDA, od Jožefe Vršič iz Grlinc
                     + ZA DRUŽIN. DEBLO RODBINE BEZJAK, ŠUEN IN PUH
JURŠINCI:  SKLEP CELODNEVNEGA ČEŠČENJA:
+ FRANC ŽMAUC, osmina, od hčerke Silve z družino,
+ IGOR ŽMAUC, od Cirila, Antona Žmauca
Sreda
Pij X, papež
7.00
JURŠINCI: + ŠTEFKA HRGA, od družine Šuen-Bogša
                       + JOŽE DREVENŠEK, od Nade Perša iz Gabrc
Četrtek
DEVICA MARIJA KRALJICA
19.00
JURŠINCI: + MARIJA KUREŠ, 30. dan, od sestre Julike z družino
                           + MARIJA JANŽEKOVIČ, od družine Murko
Petek
Roza iz Lime, redovnica
19.00
 POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ;
                            + FRANC VISENJAK, od Slavka Ducmana
Sobota
CELODNEVNO ČEŠČENJE –
JERNEJ, apostol
7.00
9.00
17.00


JURŠINCI: + KATARINA RAKUŠA IN DVOJNI STARŠI POLENŠAK: Molitveni dan. + ANGELA IN IVAN PETEK IZ BREZOVC
POLENŠAK: ZAKLJUČEK ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA JEZUSA: + ŠTEFKA KLAJŽAR, od Valičevih iz Moškanjc,
                           + ALBINA MAJCEN, od vnukov z družinami
21. NEDELJA MED LETOM
25.8.2019
Ludvik IX, Francoski kraljSREČANJE STAREJŠIH,BOLNIKOV
7.00
8.30


10.30

12.45
14.30

JURŠINCI: + MARIJA ČUŠ, od Marjane Petrič z družinami
POLENŠAK: + FRANC, obl. IN MARIJA TRUNK, od družine Krajnc iz Slomov;   + JANKO IN STARŠI ŠOŠTARIČ, KRAJNC, 2 BRATA, MARIJA IN FRANC NEDELJKO
JURŠINCI: + MAMA TEREZIJA GREGORIN, BRAT ANTON IN + SORODNIKI
JURŠINCI: SV. KRST: AVA CIMERMAN
POLENŠAK: DEKANIJSKO SREČANJE BOLNIKOV(poje zbor Zavrč
SVETA SPOVED, SVETA MAŠA, DRUŽABNO SREČANJE


 • POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE, v soboto 7.9. Prijave: za Juršince: g. Janko Vučina; za Polenšak: ga. Marija v zakristiji. Vsaka župnija ima svoj bus!
 • JURŠINCI: DANES ZAKLJUČUJEMO PREČUDOVIT… ORATORIJ, KI SMO GA ORGANIZIRALI V JURŠINCIH. IZ SRCA HVALA NAD VSE POŽRTVOVALNIM ANIMATORJEM, KI SO  PRIPRAVILI ČUDOVITO SPOZNAVANJE ČUDOVITEGA MLADENIČA, POLNEGA BOGA IN DOBROTE - PETRA KLEPCA, IGRE, DELAVNICE... POSEBNA ZAHVALA VEROUČITELJICAM-KATEHISTINJAM, KI SO OTROKOM PODAJALE NAJPOMEMBNEJŠE-BISTVENO: VERO, LJUBEZEN, ZGLED PETRA K.: LIDIJA, KATJA, MOJCA, ANDREJA, EVELIN. SRČNA HVALA DRAGIM GOSPEM IZ DRUŠTVA GOSPODINJ, KI SO NAM VSAK DAN SKUHALE ČUDOVITO KOSILO. HVALA TEHNIKOMA DEJANU ZA ZIP LINE IN DAVIDU ZA FOTO. HVALA G. ALEŠU FRLEŽU IN CELI DRUŽINI FRLEŽ ZA BAZEN IN VSO OSTALO POMOČ. HVALA DRUŽINI IZ PRERADA ZA NAPIHLJIVI GRAD IN G. BRANKU PETKU, KI NAM JE PRIPELJAL ŠE 1 IN HVALA STARŠEM, KI SO PRIPELJALI OTROKE NA TO VESELO DRUŽENJE. 
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO: ROTMAN. Srčna hvala.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravijo in pokosijo travo: POLENCI-zgornji del. Bog povrni. 

nedelja, 11. avgust 2019

19. nedelja med letom - OZNANILA

19. NEDELJA MED LETOM
11.8.2019


LOVRENŠKO ŽEGNANJE - JURŠINCI
7.00

8.30

10.30
JURŠINCI: + ALOJZ LOVREC, od družine Šilec od Sv. Andraža
                         + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ                 
POLENŠAK: + ALOJZ PINTARIČ, od Dominika z družino iz Polenc
  + MARIJA FEKONJA, od nečakov Draga, Srečka, Branka z družinami
JURŠINCI: ZA ZLATOPOROČENCA: ANTONA IN GRETO DEČMAN
Ponedeljek
Ivana Šantalska, redovnica
10.00
16.00
19.00

DOM STAREJŠIH JURŠINCI: SV. MAŠA OB SV. LOVRENCU
JURŠINCI: POGREB:  + FRANC ŽMAUC IZ GRLINCEV
POLENŠAK: + MARIJA PETEK, od družine Rojht
                            + VINKO CVETKO, od Slave Kokol
Torek
Poncijan in Hipolit, mučenca
7.00
JURŠINCI: + VERONKA MURŠIČ, od sina Stanka z družino
                           + MARIJA PLOHL, od Ludvika Kokola
Sreda
Maksimiljan Kolbe
7.00
JURŠINCI: + SREČKO MATJAŠIČ, osmina, od mame
Četrtek
MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren
7.00

9.00
10.30
19.00

JURŠINCI: + MATIJA SLAČEK, od sosedov družine Repič
                          + MARIJA PLOHL, od Stanka Šmigoca z družino
JURŠINCI:  ZAČETEK VESELEGA ORATORIJA
JURŠINCI: ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + JOŽE IN STARŠI KUKOVEC IN ŠILAK, od družine Bratuša;  + MARIJA TIŠLER, od sestrične Frančiške Vršič iz Polenc
Petek
Rok, spokornik
19.00
 POLENŠAK: + ALOJZ KVAS IN VSI + SORODNIKI IN SOSEDJE
+ STANISLAV IN KATARINA ZAGORŠAK, od nečaka Ivana z družino
Sobota
Evzebij, mučenec
7.00
JURŠINCI: + TEREZIJA FERENČIČ, od Romane z družino
                          + ANA GORNJEC, od Nade z družino iz Kopra
20. NEDELJA MED LETOM
18.8.2019
Helena, Alenka, cesarica
7.00

8.30


10.30

JURŠINCI: + ELIZABETA LAJH, od sina Franca in Anice z družino
                              + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ                 
POLENŠAK: + STANKO CVETKO mlajši in starejši., od sestrične Marice z družino;       
+ MARIJA MIKLIČ, osmina, od hčerke Angelce z možem Alojzem
JURŠINCI: IVANKA IN IGNAC SVENŠEK IN RODBINA SVENŠEK IN ŠPINDLER


 • TUDI LETOS BOMO IMELI ORATORIJ ZA OBE ŽUPNIJI V JURŠINCIH, od 15. do 18.8. - to je vesel, razigran teden druženja, iger, prepevanja, raznih delavnic, zanimivosti za mlade... 
 • POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE, v soboto 7.9. Prijave: za Juršince: g. Janko Vučina; za Polenšak: ga. Marija Mihelj v zakristiji, župnišču…
 • JURŠINCI: Iz vsega srca voščim in iskreno želim in močno kličem na vse obilen božji blagoslov ob našem LOVRENŠKEM žegnanju, župnijskem prazniku, vsem vam NAŠI  DRAGI ŽUPLJANI, ki spadate pod okrilje našega VARUHA v nebesih, ZAŠČITNIKA naše župnije, mučenca SV. LOVRENCA in vsem gostom, rojakom, sorodnikom, prijateljem…, ki ste ob našem prazniku z nami. Vsem želim lep, srečen, vesel praznični dan in milostne darove blagoslova in vsega dobrega na priprošnjo SV. LOVRENCA – ZAVETNIKA NAŠE ŽUPNIJE. POSEBNO ZAHVALO IZREKAM ŽPS, KLJUČARJEM, VSEM PEVCEM, VSEM, KI POMAGATE PRI BOGOSLUŽJU, MINSTRANTOM, BRALCEM, MOLILCEM, KRASILKAM/CEM CERKVE, GOSPEM, KI SKRBIJO ZA PRTE, MINISTRANTSKE OBLEKE, GASILCEM, IN VSEM MOŽEM IN ŽENAM, KI KAKORKOLI SODELUJETE IN POMAGATE V NAŠI ŽUPNIJI NA DUHOVNEM ALI GOSPODARSKEM PODROČJU. BOG NAJ VAM V OBILJU POVRNE IN VAS VARUJE. ISKRENE ČESTITKE IN ZAHVALA NAŠI OBČINI OB 25 OBLETNICI OBSTOJA IN ZA ODLIČNO SODELOVANJE. ISKRENA ZAHVALA G. ŽUPANU LOJZETU IN SVETNIKOM ZA VSE DOBRO KAR STORITE ZA NAŠO OBČINO, VASI IN ŽUPNIJO. HVALEŽNI SMO IN ZUNAJ SE BO NAŠA HVALEŽNOST ŠE POVEČALA NAŠI OBČINI, VINOGRADNIKOM, GOSPODINJAM IZ DRUŠTVA JURŠINCI, LOVCEM, ŽPS IN DRUGIM DOBRIM LJUDEM, KI NAS VABIJO NA POGOSTITEV…
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO: BODKOVCI GRABA. Iskrena hvala!
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravijo in pokosijo travo: LASIGOVCI. Bog povrni.