nedelja, 26. avgust 2018

21. nedelja med letom - OZNANILA

21. NEDELJA MED LETOM
26.8.2018
Ivana Bicher, redovna ustanoviteljica
7.00

8.30
10.30

14.30

 JURŠINCI: + MAMA TEREZIJA GREGORIN, BRAT ANTON, JOŽEF IN TEREZIJA VUČAK IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA
JURŠINCI: + SLAVICA IN KAREL ERHATIČ IN DRUŽINA PUČKO IN KEKEC
POLENŠAK: DEKANIJSKO SREČANJE BOLNIKOV, STAREJŠIH.
SV. SPOVED, SVETA MAŠA, DRUŽABNO SREČANJE
Ponedeljek
Monika, mati
sv. Avguština
14.00
19.00

POLENŠAK: + POGREB: + MARIJA FEKONJA
POLENŠAK: + STANISLAV IN KATARINA ZAGORŠAK, od vnukinje Katarine
Torek
AVGUŠTIN, c. u.
19.00
JURŠINCI: + IVAN PUČKO IN STARŠI PUČKO IN MIKŠA;
                      + MATIJA SLAČEK, osmina
Sreda
MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA
7.00
JURŠINCI: + FRANC KUHAR, od sestre Frančke
Četrtek
Feliks,Srečko, muč.
19.00
JURŠINCI: + FRANC BENKO, obl., od družine Berlak iz Vodula
Petek
Nikodem, Jezusov učenec
19.00
TUŠOVA KAPELA-POLENŠAK: + ANICA PLOHL, obl. in + STARŠI
Sobota
Egidij-Tilen, opat
6.30
7.00
14.00
POLENŠAK: ODHOD NA ROMANJE NA SVETE GORE
JURŠINCI: ODHOD NA ROMANJE NA SVETE GORE OB SOTLI
JURŠINCI: POROKA: RAJKO KAUČIČ IN TAMARA
22. NEDELJA MED LETOM 
2.9.2018
ANGELSKA NEDELJA,
Marjeta, muč.
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + 2 FRANCA, ROZALIJA IN JOŽEF SLANA IN MARIJA PETEK
JURŠINCI: + ALOJZ IN MARIJA ROJHT, od Janeza Zorka


 • DANES IMAMO NA POLENŠAKU TRADICIONALNO SREČANJE BOLNIKOV, STAREJŠIH, INVALIDOV. SV. MAŠO BO VODIL NOVOMAŠNIK g. ALJAŽ BAŠA IZ BELTINCEV. MED SV. MAŠO BO PODELJEVANJE ZAKRAMENTA SV. BOLNIŠKEGA MAZILJENJA. PO SV. MAŠI BO OB CERKVI DRUŽABNO SREČANJE S POGOSTITVIJO. VSI SMO NAPROŠENI, DA SE POTRUDIMO IN KOGA OD STAREJŠIH, BOLNIKOV... PRIPELJEMO, POMAGAMO, MU OMOGOČIMO, DA SE LAHKO UDELEŽI SREČANJA, KI GA PRIPRAVLJAMO ZA NJIH. PRISRČNO POVABLJENI.
 • Iskrena zahvala in Bog povrni vsem, ki ste na dan našega celodnevnega češčenja v PONEDELJEK/PETEK, molili, častili Jezusa Boga v SVETEM REŠNJEM TELESU, prosili za pomoč in blagoslove za vse. Bog naj vas v obilju blagoslavlja in varuje.
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GABRNIK-HRIBBog povrni.
 • POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE, v soboto, 1.9. Prijave: g. Janko Vučina. Odhod izpred "ZADRUGE" ob 7.00. Avtobus pobira po vaseh kot vsako leto. 
 • IZ VSEGA SRCA HVALA VSEM, KI STE POMAGALI, DA JE ORATORIJ - VESELI TEDEN DRUŽENJA MLADIH IN OTROK V NAŠI ŽUPNIJI TAKO ČUDOVITO USPEL. HVALA ODLIČNIM ANIMATORJEM, GOSPEM IZ DRUŠTVA GOSPODINJ, G. ALEŠU IN CELI DRUŽINI FRLEŽ, GE. ANICI MAJCEN IN VSAKEMU.  :)
 • NOVI BOTRI ZA NAŠE NOVE ORGLE. VABIMO K BOTRSTVU ZA NAŠE NOVE ORGLE. IZ SRCA HVALA IN BOG V OBILJU POVRNI VSEM, KI STE ŽE BOTRI - DOBROTNIKI ZA NOVE ORGLE PRI SVETEM LOVRENCU-JURŠINCI SO:
  NEIMENOVANI BOTER - 150€, JANKO VUČINA, Juršinci 40a - 500€, MARTIN KOKOL, Gabrnik 57a  -  100€, MARTA TOPLAK, Juršinci 21  -  150€, NEIMENOVAN BOTER  -  200€, RODBINA SLODNJAK, pri sv. maši 23.6.2018  -  311,85, IVAN ŠOŠTARIČ, Hlaponci - 100€, FRANČIŠKA BRUMEN, Zagorci - 100€, LOJZ IN METKA HORVAT, Juršinci - 100€, KATARINA HORVAT, Juršinci - 100€, DRUŽINA KOKOL, Bodkovci - 150€, DRUŽINA BREST, Juršinci - 100€, DRUŽINA MOHORIČ, Gabrnik - 100€, DRUŽINA TIKVIČ, Senčak - 150€, DRUŽINA ROŠKAR - Gabrnik - 100€, NEIMENOVAN DAROVALEC - 20€, DARINKA BENKO - Juršinci - 20€, DRUŽINA GABROVEC, Rotman-100€, DRUŽINA IVAN HERGA, Gabrnik-50€, POLDEK ŽMAUC, Zagorci-100€, NEIMENOVAN DAROVALEC-100€.      NAJLEPŠA ZAHVALA IZ SRCA IN BOG POVRNI VSAKEMU DOBROTNIKU ZA LJUBEZNIVI DAR!
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi IN POKOSI TRAVO vas: ILOŠAK. Bog povrni.
 • POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE, v soboto, 1.9. Prijave pri: ge. Dragici Petek-070 824 454- Odhod ob 6.30, kosilo v Rog. Slatini, Romanje še v Rogatec, cena 20€.
 • Lepo smo naprošeni in še koga naprosimo za strežbo danes na srečanju BOLNIKOV, STAREJŠIH, INVALIDOV. Hvala.

21. nedelja med letom


Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b; Ef 5, 21-32; Jn 6, 60-69

1. Pa smo tam! Kaj klavrn konec dogajanja ob Genezareškem jezeru, bi rekli! O tem smo nekaj nedelj poslušali evangeljske odlomke, ko je JEZUS čudežno nasitil množico poslušalcev in jim potem spregovoril o sebi kot kruhu, ki prihaja iz nebes, ter zagotavljal: kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj. Očitno je bilo Judom všeč, da jim je pripravil zastonjsko okrepčilo, in prav tako očitno, da mnogi v pomnožitvi kruha niso mogli razumeti znamenja, potrdila, da je med njimi Gospod, ki se ne omejuje zgolj na tisto, kar je vidno in otipljivo, ampak vse to neskončno presega. Še več, v bivanje, ki vse vidno in otipljivo presega, vabi tudi človeka, mu zagotavlja: kdor veruje v Sina, ima večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Za konec njegovega dopovedovanja pa slišimo: mnogo njegovih učencev je odstopilo in niso več hodili z njim.

2. Vedno znova se srečujemo z jasnimi znamenji, da Bog tistih največjih darov, ki jih je naklonil človeku, možnosti razumnega razmišljanja in svobodnega odločanja, nikakor ne omejuje; tudi v najusodnejših stvareh se človek lahko sam odloča. Današnja Beseda nam o tem posreduje kar nekaj misli:
- Mojzesov naslednik Jozue izziva ljudstvo: danes si izberite, komu hočete služiti – lahko se odločijo za Gospoda, ki jih je izpeljal iz sužnosti, ali za božanstva okoliških narodov, ki imajo oči, pa ne vidijo in ušesa, pa ne slišijo;
- Gospod izziva učenca: ali hočete oditi tudi vi – slišali so njegove besede, videli znamenja od Kane naprej, naj se zdaj odločijo; 

- pomenljiva je Gospodova glasno izrečena ugotovitev: so pa nekateri med vami, ki ne verujejo – in prav tu je pojasnilo glede nadaljnega razvoja dogodka, ko nekateri odidejo, iz vrst drugih pa se sliši zatrdilo Besede večnega življenja imaš in mi verujemo, da si ti Kristus, božji Sin.

3. Gre za vprašanje vere, ki je stalen izziv človekovemu razumu. Drugače ne more biti. Zdrav razum brez težav sprejema dejstva, ki jih je mogoče eksperimentalno dokazati. Vprašanja vere niso na tak način dokazljiva; razum  mora zapustiti varen krog dokazljivosti in se prepustiti resničnosti, ki ga presega, izzvan je, da zaupa nekomu, ki to resničnost pozna in jamči zanjo. Tako torej bistvo vere ni v tem, da sprejemamo posamezne Gospodove besede, ampak da sprejemamo njega samega, da ga z vsem zaupanjem sprejemamo kot našo pot, resnico in življenje. Gospod je prav z napovedjo Evharistije zelo jasno povedal, da vera ne more biti le nekaj "za vsak primer", samo za ugodno okolje,  ne more se povezovati s preračunljivostjo. Kakšna moč žari iz Pavlovega prepričanja, ki ga izrazi po mnogih trdih preizkušnjah: vem, komu sem veroval!

ponedeljek, 20. avgust 2018

CELODNEVNO ČEŠČENJE


CELODNEVNO ČEŠČENJE - MOLITVENI DAN -- Sv. Lovrenc - Juršinci, PONEDELJEK, 20.8.2018
(RAZPORED ČEŠČENJA PRED NAJSVETEJŠIM PO VASEH)

9.00: SVETA MAŠA
10.00: Juršinci
11.00: Gabrnik - Hlaponci
12.00: Rotman - Dragovič
13.00: Bodkovci - Senčak
14.00: Sakušak - Mostje
15.00: Grlinci - Gradiščak 
16.00: Zagorci - Kukava
17.00: SVETA MAŠA - ZAKLJUČEK ČEŠČENJA, PETE LITANIJE MATERE BOŽJE. Vodi g. CIRIL ČUŠCELODNEVNO ČEŠČENJE - MOLITVENI DAN-- Sv. Marija - Polenšak, PETEK, 24.8.2018
(RAZPORED ČEŠČENJA PRED NAJSVETEJŠIM PO VASEH)

9.00: SVETA MAŠA,
10.00: POLENCI, STRMEC,
11.00: BREZOVCI, PRERAD, ŽAMENCI,
12.00: SLOMI, LASIGOVCI, STREJACI,
15.00: HLAPONCI – ZASADI,
16.00 BRATISLAVCI, POLENŠAK, ILOŠAK,
17.00: SVETA MAŠA - ZAKLJUČEK ČEŠČENJA, PETE LITANIJE MATERE BOŽJE. Vodi g. CIRIL ČUŠ

20. nedelja med letom - OZNANILA

20. NEDELJA MED LETOM
19.8.2018
Janez Eudes, duhovnik
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + ELIZABETA IN JOŽEF LAJH
POLENŠAK: + FRANC KVAR
JURŠINCI: + TEREZIJA FRLEŽ, 10. obl.   ZAKLJUČEK ORATORIJA-ČAROVNIK
Ponedeljek JURŠINCI
CELODNEVNO ČEŠČENJE –
Molitveni dan
9.00

15.30
17.00JURŠINCI: + MARIJA GOMILŠAK, od družine Kukovec, + ANA FRAS, od bratranca Ivana iz Gabrnika
JURŠINCI: + POGREB + MATIJA SLAČEK
JURŠINCI: SKLEP CELODNEVNEGA ČEŠČENJA : + MATILDA JANŽEKOVIČ, od sosedovih Ivana in Milene z družino;
+ FRANC TOPLAK, od hčerke Slavice z družino;
+ JOŽEF MAR, od družine Matjašič in Grašič
Torek
PIJ X, papež
7.00

10.00
19.00

JURŠINCI: + STARŠI, BRATJE IN SESTRE, FRANČEK, TEREZIJA IN + ROD KUKOVEC IN ANTON GORNJEC
DOM STAREJŠIH JURŠINCI: SV. MAŠA V ČAST VNEBOVZETI
POLENŠAK: + ROZALIJA, obl., BOGOMIR, MIRKO IN MIRA DONAJ, ALBIN MARIN, ANA IN BRANKO VIČAR,RODBINA MARIN
Sreda
MARIJA KRALJICA
7.00
JURŠINCI: + STANKO HORVAT, 5. obl. in MARJANA HORVAT, 5. obl.
Četrtek
Roza iz Lime
---
---
Petek
POLENŠAK
CELODNEVNO ČEŠČENJE –
JERNEJ, apostol
9.00
17.00

POLENŠAK: Molitveni dan. +MARIJA TRUNK; +MARIJA SIMONIČ
 POLENŠAK: ZAKLJUČEK ČEŠČENJA SRT. + ALOJZ JANŽEKOVIČ, STARŠI MUNDA IN SOROD. JANŽEKOVIČ;  + JANEZ PETEK, osmina
Sobota
Ludvik IX, francoski kralj
7.00

11.00
19.00

JURŠINCI: + JOŽEF BEDRAČ, ALOJZ IN ELIZABETA CIGLARIČ, MARIJA LAJH IN + SORODNIKI
POLENŠAK:  - SV. KRST: LUKA JERENEC
POLENŠAK: + JANKO ŠOŠTARIČ IN STARŠI, STARŠI KRAJNC, FRANC IN MARIJA NEDELJKO IN SORODNIKI
21. NEDELJA MED LETOM
26.8.2018
Ivana Bicher, redovna ustanoviteljica

7.00

8.30
10.30
14.30

JURŠINCI: + MAMA TEREZIJA GREGORIN, BRAT ANTON, JOŽEF IN TEREZIJA VUČAK IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA
JURŠINCI: + SLAVICA IN KAREL ERHATIČ IN DRUŽINA PUČKO IN KEKEC
POLENŠAK: DEKANIJSKO SREČANJE BOLNIKOV
SVETA SPOVED, SVETA MAŠA, DRUŽABNO SREČANJE


 • POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE, v soboto, 1.9. Prijave: ZA JURŠINCE: - g. Janko Vučina. POLENŠAK-ga.Dragica Petek-070 824 454- Odhod ob 6.30, kosilo v Rog. Slatini, Romanje še v Rogatec, cena 20€.
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GABRNIK – VES.Bog povrni.
 • CELODNEVNO ČEŠČENJE - MOLITVENI DAN - Sv. Lovrenc, PONEDELJEK, 20.8.2018. 9.00: SVETA MAŠA, 10.00: Juršinci, 11.00: Gabrnik - Hlaponci, 12.00: Rotman - Dragovič, 13.00: Bodkovci - Senčak, 14.00: Sakušak - Mostje, 15.00: Grlinci - Gradiščak, 16.00: Zagorci - Kukava, 17.00: SVETA MAŠA - ZAKLJUČEK ČEŠČENJA, PETE LITANIJE MATERE BOŽJE. Vodi g. CIRIL ČUŠ
 • DANES ZAKLJUČUJEMO PREČUDOVIT… ORATORIJ, KI SMO GA ORGANIZIRALI V JURŠINCIH. IZ SRCA HVALA NAD VSE POŽRTVOVALNIM ANIMATORJEM, KI SO  PRIPRAVILI ČUDOVITO SPOZNAVANJE MISIJONARJA FRIDERIKA BARAGE, IGRE, DELAVNICE... POSEBNA ZAHVALA VEROUČITELJICAM-KATEHISTINJAM, KI SO OTROKOM PODAJALE NAJPOMEMBNEJŠE-BISTVENO: VERO, LJUBEZEN, ZGLED FRIDERIKA BARAGE: LIDIJA, KATJA, MOJCA, ANDREJA, EVELIN. SRČNA HVALA DRAGIM GOSPEM IZ DRUŠTVA GOSPODINJ, KI SO NAM VSAK DAN SKUHALE ČUDOVITO KOSILO. HVALA TEHNIKOMA DEJANU ZA ZIP LINE IN DAVIDU ZA FOTO. HVALA G. ALEŠU FRLEŽU IN CELI DRUŽINI FRLEŽ ZA BAZEN, DRČO IN VSE. IN HVALA STARŠEM, KI SO PRIPELJALI OTROKE NA TO VESELO DRUŽENJE. 
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi IN POKOSI TRAVO vas: POLENŠAK. Bog povrni.
 • CELODNEVNO ČEŠČENJE, MOLITVENI DAN, Polenšak, PETEK, 24.8.2018. Razpored molitve po vaseh: 9.00: SVETA MAŠA, 10.00: POLENCI, STRMEC, 11.00: BREZOVCI, PRERAD, ŽAMENCI, 12.00: SLOMI, LASIGOVCI, STREJACI, 15.00: HLAPONCI – ZASADI, 16.00 BRATISLAVCI, POLENŠAK, ILOŠAK, 17.00: SVETA MAŠA, zaključek. Somaševanje več dekanijskih duhovnikov vodi g. CIRIL ĆUŠ, naš rojak. :)

ponedeljek, 13. avgust 2018

19. nedelja med letom - OZNANILA

19. NEDELJA MED LETOM
12.8.2018
LOVRENŠKO ŽEGNANJE - JURŠINCI
Ivana Šantalska, redovnica
7.00

8.30
10.30


JURŠINCI: + FRANC IN ANTONIJA BRUMEN IN HČI ANGELA IN TINEK
POLENŠAK: + STANKO ML. IN STANKO ST. CVETKO
JURŠINCI:SLOVESNOST PONOVNE POSVETITVE CERKVE
+ STARŠI HRGA, FRANC IN ANGELA; + ANTON IN LJUDMILA MATJAŠIČ; + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
Ponedeljek
Poncijan, papež
16.00
19.00

POLENŠAK: pogreb + JANEZ PETEK
POLENŠAK: + MARIJA OSEBEK IN DVOJNI STARŠI IN V ZAHVALO ZA 80 LET ŽIVLJENJA
Torek
Maksimilijan Kolbe, duhovnik, muč.
19.00

19.00
JURŠINCI: + ANTON, ANA, SIN ANTON, FRANC IN FRANC IN JULIJANA ŠORI IN FRANČIŠKA ZORKO
POLENŠAK: + ALOJZ KVAS, obl.
Sreda
MARIJINO VNEBOVZETJE  – veliki šmaren
 7.00
8.30
10.30

JURŠINCI: + ZA ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + ALBINA HORVAT
JURŠINCI: + JANKO MEZNARIČ IN MARIJA IN JAKOB ŠPRAH
+ MARIJA IN JAKOB ŠOŠTARIČ, JOŽEF IN NEŽA GAŠPERIČ
Četrtek
Rok, spokornik
9.00
18.00
19.00
JURŠINCI:  VESELI ORATORIJ
JURŠINCI: + IGOR ŽMAUC, osmina, od ata in mame
POLENŠAK: + BOŠTJAN MIKLIČ, osmina, od sestre Katice z Jožetom
Petek
Evzebij, papež
  19.00
POLENŠAK:+ROZIKA obl. in STARŠI SIMONIČ IN RODBINA ZORKO
Sobota
Helena, cesarica
  7.00
JURŠINCI: + ANTON IN NEŽA IN TONČEK TOPLAK IN VSI TOPLAKOVI IN ŠTEBIHOVI
20. NEDELJA MED LETOM
19.8.2018
Janez Eudes, duhovnik
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + ELIZABETA IN JOŽEF LAJH
POLENŠAK: + FRANC KVAR
JURŠINCI: + TEREZIJA FRLEŽ, 10. obl.   ZAKLJUČEK ORATORIJA-ČAROVNIK
Ponedeljek
20.8.2018
ČEŠČENJE PRESVETEGA REŠNJEGA TELESA
 8.00

do

17.00
JURŠINCI: + CELODNEVNO ČEŠČENJE - MOLITVENI DAN
RAZPORED MOLITVE: 8.00: Juršinci , 9.00: Gabrnik – Hlaponci, 10.30: SVETA MAŠA, 12.00: Rotman – Dragovič, 13.00: Bodkovci – Senčak, 14.00: Sakušak – Mostje, 15.00: Grlinci – Gradiščak, 16.00: Zagorci – Kukava, 17.00: SV. MAŠA - zaključek. SAMO MOLTEV DELA ČUDEŽE!


 • NA VESEL ORATORIJ ZA MLADE IN OTROKE V JURŠINCIH, od 16. do 19.8. SE ŠE LAHKO PRIJAVIMO - to je vesel, razigran teden druženja, iger, prepevanja, raznih delavnic, zanimivosti za mlade in otroke… VZEMIMO PRIJAVNICO ZADAJ NA MIZICI IN SE ČIM PREJ PRIJAVIMO! 
 • POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV.GORE, v soboto 1.9. Prijave: za Juršince: g. Janko Vučina; za Polenšak: ga. Dragica Petek. 
 • JURŠINCI: Za čiščenje in krašenje cerkve v tem tednu naprošamo vas: MOSTJE. Bog povrni!
 • BOG VAM POVRNI, spoštovani g. nadškof ALOJZIJ CVIKL, DA STE NAM NAŠO CERKEV PO OBNOVI NOTRANJOSTI ZOPET POSVETILI. TO JE NAŠ DOM. TUKAJ SPREJEMAMO BOŽJO POMOČ, TUKAJ SE IZROČAMO ŽIVEMU BOGU V BLAGOSLOV. V TEJ HIŠI SKUPAJ SPOZNAVAMO IN IŠČEMO STVARNIKA, NAŠEGA ŽIVEGA BOGA ODREŠENIKA. TUKAJ POSLUŠAMO BOŽJO BESEDO, KI JE 100% RESNICA ZA NAŠE ŽIVLJENJE IN VEČNOST. TUKAJ PREJEMAMO JEZUSOVE ZAKRAMENTE, KO SE MU IZROČAMO, DA NAS ON RAZSVETLJUJE, VODI, NAM DAJE SMISEL ŽIVLJENJA, NAS BRANI, REŠUJE, OSVOBAJA, OZDRAVLJA, NAM DAJE SVOJO BOŽJO MOČ! TO JE HIŠA BOŽJA, ZATO BI MORALA ZGLEDATI NEBEŠKO LEPA, DA BI RADI BILI PRI, Z BOGOM! OB LANSKEM PRAZNOVANJU 500-LETNICE ZIDAVE NAŠE CERKVE SMO SE ŽE VELIKOKRAT ZAHVALILI VSEM, KI STE POMAGALI, SODELOVALI PRI OBNOVI IN SE MOČNO IN IZ SRCA ISKRENO ŠE ENKRAT DANES! BOG POVRNI. NA TRGU NAS BO SEDAJ POGOSTILA NAŠA OBČINA, VINOGRADNIKI, LOVCI Z GOLAŽEM, ŽPS, GOSPODINJE… LEPO POVABLJENI K VESELEMU DRUŽENJU.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravijo in pokosijo travo: POLENCI SP.DEL. Bog povrni.