nedelja, 31. januar 2016

4. nedelja med letom - OZNANILA

4. NEDELJA MED LETOM
31.1.2016
NEDELJA SVETEGA PISMA
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + IVAN VUČINA, obl., od hčerke Marice z družino
POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ, od nečakov in nečakinj z družinami
JURŠINCI: + FRANC GORNJEC, obl.
Ponedeljek
Brigita Irska, opat.
17.00
POLENŠAK: + JANEZ VIČAR, od družine Hojnik
Torek
-SVEČNICA-
JEZUSOVO DAROVANJE
V TEMPLJU
17.00

18.00
JURŠINCI: + FRANC OSTERC, od sosedov Krajnčevih

POLENŠAK: + MIRKO ŠEGULA, OSMINA, od žene Marte s sinovi
Sreda
Blaž, škof, muč.
17.00
JURŠINCI: + NADA ZELENKO, od Šuenovih
Četrtek
Jožef Leoniški
17.00
JURŠINCI: + ANGELA PIGNAR, OSMINA, od snahe Frančike
Petek
Agata, mučenka
17.00
POLENŠAK: + VERONIKA PETEK, od družine Pisanec-Horvat
Sobota
Pavel Miki in drugi Japon. muč
7.00
11.00
JURŠINCI: + ALOJZIJ SLAVKO KOSEC, od nečakinje Jelice z družino
JURŠINCI: BISERNA POROKA: JANEZ IN ELIZABETA OSTERC
 5. NEDELJA MED LETOM
7.2.2016
Rihard, kralj
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + KONRAD VRŠIČ, od družine Osterc iz Sakušaka
POLENŠAK: + FRANC MIKŠA IN STARŠI MARIJA IN JANEZ ERNEJČIČ IN IVAN PUČKO
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij

 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR.
 • DANES JE NEDELJA SVETEGA PISMA – KNJIGE ŽIVLJENJA – NAJPOMEMBNEJŠE KNJIGE NA SVETU, KNJIGE RESNICE IN SMISLA ŽIVLJENJA, KI NAS OSVOBAJA, OZDRAVLJA, ČE JO BEREMO IN PREMIŠLJUJEMO. Povabim vse, da imamo doma v družini SVETO PISMO. VZEMIMO V ROKE TO KNJIGO BOŽJE MOČI, LUČI, MIRU, UPANJA, VESELJA! SVETO PISMO LAHKO V ZAKRISTIJI NAROČITE. V TEDNU OD 31.1. BO 20 CENEJŠE. V cerkvi je RAZSTAVA! 
 • Za praznik SVEČNICO v torek so zadaj na mizici na razpolago sveče od Karitas po 1€.  Pomagajmo ubogim! V torek bodo na voljo tudi posebne sveče SVETEGA LETA USMILJENJA, za dom, molitev, blagoslov…
 • Po veliki noči, to je od 29. marca, do 1. aprila, bi organizirali romanje na kraj posebnih milosti, uslišanj, čudežev, ozdravljenj…na kraj MARIJINIH PRIKAZANJ V MEĐUGORJE! To je vseslovensko romanje Prenove v Duhu. Za potovanje je dovolj osebna izkaznica. Cena romanja je okrog 130€ - vključuje vse. Lepo povabljeni. Tisti, ki bi želeli na romanje prosim sporočite čim prej meni ali g. Janku Vučini, da vidimo, če je dovolj interesa, drugače ne moremo organizirati avtobusa.
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GABRNIK-HRIB. Hvala!
 • Danes teden ob prvi nedelji v mesecu, ko imamo v naši župniji darovanje okrog oltarja, bo darovanje namenjeno za našo novo zimsko kapelo, ki je namenjena za sv. maše med tednom. BOG POVRNI ZA VSAK DAR IN POMOČ, TER SODELOVANJE PRI OBNOVI V NAŠI ŽUPNIJI.
 • Molitvenega srečanja za ozdravljenje na prvo nedeljo v mesecu februarju ne bo, ker je na Ptuju v Kloštru poseben Seminar, na katerega smo vsi lepo vabljeni.


4. nedelja med letom

SVEČNICA

DAR, MEČ IN LUČ

Dar.
Dar je sad ljubezni. Darovati more samo, kdor ljubi. Sebičnež ne daruje. Kar ima, zadržuje zase, pa še tujega bi se rad polastil. Večja je ljubezen, dragocenejši je njen dar. Marija daruje najdragocenejše – Sina. Sin daruje največ – sebe.
Vse naše življenje je darovanje. Toliko smo prijatelji, družina ali skupnost, kolikor znamo darovati. Zavest, da darujemo in da smo obdarovani, nas osrečuje in nam lepša vsakdanjost.

Meč.
Marija je darovala, pa ji je videc napovedal, da ji bo dušo presunil meč. Jezus je daroval, pa mu je vojak prebodel srce. Daroval se je za nas – kako smo mu vrnili? Daroval se je Očetu, pa se je v trenutku najvelikodušnejšega darovanja čutil najbolj zapuščenega.
Vsako darovanje ima svoj meč. Katero prijateljstvo ni bilo nikdar ranjeno? Kateri mož ni nikdar ranil svoje žene ali ona njega? Kateri otrok ni nikoli ranil srca svoje matere? Katera mati ni kdaj ljubljenemu otroku odrekla najbolj goreče želje?

Luč.
Kako revno bi bilo človeštvo, če ne bi imelo evangelija. Ta knjiga je najmočnejša luč v temi našega zemeljskega potovanja. Pove nam, da nismo izgubljena bitja v neizmernih razsežnostih vesolja. Tisti, ki nas je poklical v bivanje, je za nas izmeril daljo in nebeško stran. Dovolj je osvetljena, da jo more videti vsakdo, če le hoče. Procesija na današnji praznik nakazuje, da smo popotniki, da romamo skupaj, da nas spremlja Marija in da nam sveti luč njenega Sina.

O, Bog, prava luč, ti si stvarnik in vir resnice in luči. Prosimo, očisti naša srca, da se bomo tudi mi lahko darovali tebi, in prižgi v njih svojo trajno luč, da postanemo vredni luči tvoje večne slave. Amen. 

Simeon: »Zdaj lahko v miru odidem s tega sveta. Dočakal sem, po čemer sem hrepenel. Moje oči gledajo Odrešenika, luč, ki je prišla, da razsvetli ta svet. Kaj imam tu še iskati? Česar večjega in lepšega ne morem več doživeti.«

nedelja, 24. januar 2016

3. nedelja med letom - OZNANILA

3. NEDELJA MED LETOM
24.1.2016
FRANČIŠEK SALEŠKI, škof, cerkveni učitelj
7.00

8.30


10.30
JURŠINCI: + STARŠI SIMONIČ, IGNAC, IVAN HRGA, BRAT FRANČEK IN SESTRA MARIJA
POLENŠAK: + SLAVKO, obl. IN RODBINA JANŽEKOVIČ-ŠTEBIH IN BOGU IN MARIJI POLENSKI V ZAHVALO ZA 64 LET ŽIVLJENJA
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
Ponedeljek
SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA
17.00
POLENŠAK: + FRANČIŠKA KOLARIČ, od Vičarovih nečakov
Torek
Timotej in Tit, škofa
7.00
15.00
JURŠINCI: + JANEZ ŽMAUC, od Furman-soseda
POLENŠAK: POGREB: + MIRKO ŠEGULA – naš cerkveni pevec
Sreda
Angela Merici, ustanov. Uršulink
17.00
JURŠINCI: + ANTON KOKOL, obl., SIN DUŠAN, ANGELA IN BRATJE SLODNJAK, FRANC IN STARŠI JANŽEKOVIČ
Četrtek
Tomaž Akvinski cerkveni učitelj
17.00
JURŠINCI: + ANGELA FLOS, od družine Stanka Flosa
Petek
Konstancij, škof
17.00
POLENŠAK: + ANTON KOKOL iz Hlaponc IN DVOJNI STARŠI IZ HLAPONC IN BRATISLAVEC
Sobota
Martina, mučenka
7.00
8.00
JURŠINCI: + ALOJZ HORVAT, od družine Golob iz Dragoviča
JURŠINCI: IZLET: JASLICE, PTUJSKA GORA, MARIBOR…
 4. NEDELJA MED LETOM
31.1.2016
NEDELJA SVETEGA PISMA
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + IVAN VUČINA, obl., od hčerke Marice z družino
POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ, od nečakov in nečakinj z družinami
JURŠINCI: + FRANC GORNJEC, obl.

 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR.
 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE, PRENOVO, za otroke MAVRICO… NAROČITE LAHKO PRI MENI. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2016. VERO MORAM GRADITI, SPOZNAVATI, SE RAZSVETLJEVATI Z BRANJEM DUHOVNEGA, KI JE VEČNO IN NI MINLJIVO! Celoletna naročnina: Družina=96€, Ognjišče=30€, Prenova=20€, Mavrica=37€
 • DANES TEDEN JE NEDELJA SVETEGA PISMA – KNJIGE ŽIVLJENJA – NAJPOMEMBNEJŠE KNJIGE NA SVETU, KNJIGE RESNICE IN SMISLA ŽIVLJENJA, KI NAS OSVOBAJA, OZDRAVLJA, ČE JO BEREMO. Povabim vse, da imamo doma v domu SVETO PISMO. VZEMIMO V ROKE TO KNJIGO BOŽJE MOČI, LUČI, MIRU, UPANJA, VESELJA! SVETO PISMO LAHKO V ZAKRISTIJI NAROČITE. V TEDNU OD 31.1. BO 20% CENEJŠE. RAZSTAVA!
 • ZAKLJUČEK AKCIJE OTROCI ZA LAČNE OTROKE! OTROCI SO DOBILI ADVENTNE KOLEDARJE Z VELIKO LEPIH ZGODB O DOBROTI IN POVABLJENI SO BILI, DA SE ODPOVEDO KAKŠNI SLADKARIJI IN PRISPEVAJO ZA LAČNE OTROKE, KI ŽIVIJO V HUDI REVŠČINI, LAKOTI, STISKAH! ODDAJMO HRANILNIKE ŠE TISTI, KI JIH NISTE V TEM TEDNU V JASLICE, DA NAŠE ZBRANE PRISPEVKE POŠLJEMO MISIJONARJEM.
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GABRNIK-VES. Hvala
 • IZLET, ROMANJE »OGLEDI JASLIC« ZA PEVCE IN MINISTRANTE OD 5. razreda naprej in ZA VSE BIRMANCE BO 30.1. ODHOD OB 8.00 izpred Zadruge. Vrnitev ob 16.00. Ogledali si bomo najlepše jaslice po različnih cerkvah, zanimiv film, obiskali pojočega patra Janeza Ferleža, Mc Donalds… in še… 


3. nedelja med letom

Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10; 1 Kor 12, 12-30; Lk 1, 1-4; 4, 14-21

1. Perzijski kralj Kir je 539 pr. Kr. zavzel babilonsko kraljestvo in naslednje leto omogočil Judom, da se po polstoletnem izgnanstvu vrnejo v domovino. Ni bilo lahko obnoviti žive, dejavne, samozavestne in trdne narodne skupnosti. Desetletja sužnosti so razmajala njihov stil življenja, spodjedla so temelje njihove vernosti in samobitnosti, torej korenine njihove narodne skupnosti; v ljudi se je zažrla malodušnost in brezvoljnost. Za obnovo izraelskega naroda ni zadostovalo le zgraditi hiše in mesta; treba je bilo oživeti domačo kulturo, obuditi samozavest, okrepiti narodni ponos, predvsem pa obuditi živo vero v Boga, ki je narod vodil tudi skozi preizkušnje, pa mu spet dal možnost, da zaživi v vsej polnosti. Potrebna je bila korenita duhovna prenova, katere edini možen temelj je beseda, ki jo Bog govori človeku in ga z njo usmerja.

2. Prav te poudarke nam izrecno posreduje današnja Beseda:
- hudo preskušenemu malodušnemu ljudstvu je duhovnik Ezdra bral iz knjige postave od jutranjega svita do poldne; poslušali so, Besedo vzeli zares, opravili so spokorno bogoslužje, obnovili zavezo z Bogom;
- slišimo tako pomemben poudarek duhovnika Ezdre: ne bodite žalostni, veselje v Gospodu je vaša moč – gre za tisto vedrino in sproščenost, ki človeka napolnjuje iz prepričanja, iz trdne vere, da je Gospod z njim, da gre pred njim;
- gre za tisto prepričanje, ki ga izraža starozavezna pesem (Ps 28, 7): Gospod je moja moč in moj ščit, moje srce zaupa vanj, pomaga mi, in s pesmijo se mu zahvaljujem – Beseda, ki jo prebiramo ali poslušamo, nam vedno znova prav to dopoveduje, skuša v nas ohranjati in spodbujati vero, trdno zaupanje, da je Gospod vedno z nami.

3. Beseda, s katero Bog po človeku nagovarja človeka, je beseda spodbude, vedno ima namen preobražati človekovo srce, obračati ga na bolje. Verni Jud Stare zaveze se Bogu zahvaljuje: tvoja beseda je svetilka mojim nogam in prosi: podpiraj me s svojo besedo, da bom živel, po svoji besedi mi daj razumnost. Ta beseda, večna božja Beseda, se je v Jezusu učlovečila, Beseda je človek postala in vsem, ki so jo sprejeli, dala moč, da postanejo božji otroci. Zato je med nami, da bi mu prisluhnili, da bi živeli, kakor je on živel prežarjeni s krotkostjo in dobrotljivostjo, s pravičnostjo in usmiljenjem. Še enkrat se ozrimo v judovski narod, ki ga Gospodova Beseda po težkih preizkušnjah preobraža. Mar ne vidimo podobnosti! Slovenski narod je izpod petdesetletne zasužnjenosti ateističnemu režimu izšel duhovno pohabljen, malodušen, ustrahovan. Kako nam je potrebna Beseda, ki nas bo dvignila in opogumila! 


nedelja, 17. januar 2016

2. nedelja med letom - OZNANILA

2. NEDELJA MED LETOM
17.1.2016
Anton, puščavnik, opat
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + MARIJA IN TEREZIJA PLOHL, RODBINA KOKOL, ANGELA IN ANTON CAJNKO
JURŠINCI: + ANTON PIGNAR, OČE ANTON IN OČE ALOJZ ŽERDIN
Ponedeljek
MARJETA OGRSKA, kneginja
17.00
POLENŠAK: + JANKO ŠOŠTARIČ, STARŠI KRAJNC, ŠOŠTARIČ, FRANC NEDELJKO IN VSI + SORODNIKI
Torek
Makarij Aleksand.
7.00
JURŠINCI: + KONRAD VRŠIČod Gusteka in Pepce Weingartner
Sreda
Fabijan in Boštjan, mučenca
---
---
Četrtek
Agnes, Neža, Janja
7.00
18.00
JURŠINCI: + MIRKO GRIL, od Marije Kovačec
JURŠINCI: SEJA ČLANOV ŽUPNIJSKE KARITAS
Petek
Vincencij, Vinko
17.00
POLENŠAK: + LEOPOLD ARNUŠ, od hčerke Olge z družino
Sobota
Henrik Suzo, dominikanec
7.00
11.00
JURŠINCI: + JOŽICA SLAČEK, od Marije Kosec
POLENŠAK: - SVETI KRST: BINE
 3. NEDELJA MED LETOM
24.1.2016
FRANČIŠEK SALEŠKI, škof, cerkveni učitelj
7.00

8.30

10.30

JURŠINCI: + STARŠI SIMONIČ, IGNAC, IVAN HRGA, BRAT FRANČEK IN SESTRA MARIJA
POLENŠAK: + SLAVKO, obl. IN RODBINA JANŽEKOVIČ-ŠTEBIH IN BOGU IN MARIJI POLENSKI V ZAHVALO ZA 64 LET ŽIVLJENJA
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij

 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR.
 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE, PRENOVO, za otroke MAVRICO… NAROČITE LAHKO PRI MENI. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2016. VERO MORAM GRADITI, SPOZNAVATI, SE RAZSVETLJEVATI Z BRANJEM DUHOVNEGA, KI JE VEČNO IN NI MINLJIVO! Celoletna naročnina: Družina=96€, Ognjišče=30€, Prenova=20€, Mavrica=37€ 
 • KJER ŽELITE BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VAŠE DRUŽINE, HIŠE, STANOVANJA, GOSPODARSTVA… MI SPOROČITE IN Z VESELJEM SE ODZOVEM.
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: MOSTJE.  Bog povrni!
 • KULTURNO DRUŠTVO DR. ANTON SLODNJAK JURŠINCI VABI V SOBOTO, 23.1., ob 18.00 NA KONCERT Z NASLOVOM »ZIMSKI VEČER NA VASI«. Preživimo lep večer z glasbo in pesmijo izvajalcev: KVARTETOM BAKUS, , LJUDSKIMI PEVKAMI, JULIJO TOPLAK, JULIJO NOVAK, TRIOM KOVAČEČJEK, MLADINSKIM PEVSKIM ZBOROM SV. LOVRENCA, katerega mladi pevci se dobijo ob 17.00! PRISRČNO POVABLJENI. Vstopnine ni!
 •  IZLET, ROMANJE »OGLEDI JASLIC« ZA PEVCE IN MINISTRANTE OD 5. razreda naprej in ZA VSE BIRMANCE BO 30.1. ODHOD OB 8.00 izpred Zadruge. Vrnitev ob 16.00. Ogledali si bomo najlepše jaslice po različnih cerkvah, zanimiv film, obiskali pojočega patra Janeza Ferleža, Mc Donalds… in še… 

2. nedelja med letom

Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; Jn 2, 1-12 

Božični prazniki so mimo. Beseda, to je pravi in živi Bog se je učlovečila in se naselila med nami. V Kristusu človeku, Bog stopa do človeka, da bi človek mogel najti pot do Boga, ne v globokih učenostih, ampak v zavesti, da je Bog pozoren do človeka, še posebej v njegovi stiski, da je usmiljen in da se človek na to usmiljenje more zanesti.
- Kana je po Jezusovem srečanju z Modrimi in po glasu iz nebes ob Jordanu že njegovo tretje "razglašenje": tokrat je sam razodel svoje veličastvo, spravil v dih jemajoče začudenje goste na svatbi, naredil je prvo od znamenj svojega odrešenjskega poslanstva in se neizbrisno zapisal v srca: njegovi učenci so verovali vanj.
- Zelo je poudarjeno najbolj odločilno v odlomku, da je bil na svatbo povabljen tudi JEZUS z učenci. Če hočeš sprejemati božjo pomoč, vodstvo, božje čudeže, moraš povabiti BOGA v svoje življenje. Brez povabila ne gre. Ženin in nevesta na ohceti v Kani sta Ga povabila in dobila sta neverjeten dar. Jezus Bog ju je rešil stiske, sramote. Podaril jima je velik čudež z več kot 700 litri vina in veselje se je lahko začelo, ker je starešina rekel, da je to vino veliko boljše. 
- Ne ustavljajmo se samo pri vinu. VINO je simbol žlahtnega, srečnega, polnega, zadovoljnega življenja, ki ga človek lahko sprejme samo od Boga. Jezus hoče vsakemu spreminjati življenje na bolje, v Luč, v več veselja, upanja in Ljubezni. Jezus ni končal s tem delom v Kani. Vsaka sv. maša je Kana, svatba, ohcet… ko mi Jezus spreminja vse moje problem v olajšanje, v rešitev in zadovoljstvo. Sv. maša in molitev je spreminjanje življenja. Dovoli, da ti JEZUS kaj da. Dovoli mu, da ti reši problem in ti v srce nalije vino upanja, sreče in veselja. Šest vrčev je bilo kamnitih, namenjenih umivanju, ki so ga Judje obredno, duhovno zelo poudarjali. Čutili so grešnost, nemoč, madeže v duši in si niso znali pomagati, se umiti od znotraj. Kaj bi lahko odvzelo to našo krivdo pred Bogom, ki vse podarja in je nad vse pravičen in svet. Jezus v te vrče nalije svoje božje vino, svojo božjo ljubezen in moč, ki človeka očiščuje in mu odpušča grehe, zato ker je poln ljubezni in usmiljen. Človek se lahko kadarkoli opere v sv. zakramentu sprave, spovedi in je osvobojen zla greha, razbremenjen, očiščen, svež, sproščen.
Nek gospod mi je pripovedoval, da se je ob priliki družinskega praznovanja srečal s svojimi sorodniki, ki so si med seboj zelo različni. Pravi, g. Dušan, mi si nismo različni po tem, da bi nekdo bil mlad ali star, z lasmi ali plešast, za hece ali bolj resen. Pravi: želiš s kom reči kakšno lepo besedo in takoj naletiš na kletev, zmerjanje, obup, pritoževanje, šinfanje… Pravi: na žalost se delimo na samomorilce, sorodnica je popolnoma zvezana s šlogarcami, vedeževanjem, magijo, črnogleda, prestrašena. Eden sorodnik je popolnoma zmeden v iskanju življenjskega smisla, je že tretjič ločen. Z eno družino iz našega sorodstva se zelo radi srečujemo, se imamo radi in smo nad vse veseli, ko se srečamo in največkrat se srečamo pri…… sveti maši. Človek sam v življenju nima in ne more imeti žlahtnega vina resnice, ljubezni, veselja, moči, upanja… Marija mu je rekla: Vina nimajo…  Marija v Kani je in ostaja žena, naša mati, posrednica, varuhinja: tista, ki človeku posreduje življenje, ki spremlja njegove prve korake, ki mu vsak hip sočutno stoji ob strani, ki kljub odrinjenosti vztraja v dobroti in razdajanju.

Marija tudi nam pravi in močno polaga na srce, ko kaže na Jezusa: karkoli vam reče, storite.