ponedeljek, 27. april 2020

3. velikonočna nedelja - OZNANILA

26.4.2020
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Marija Mati dobrega sveta
8.30

10.30
POLENŠAK:  + TONE ČUŠ, od župnije Žetale
+ SLAVICA PREJAC, Marija in Metka Kokol iz Polenšaka
JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + IZ OBEH ŽUPNIJ
Ponedeljek
Cita, devica
20.00
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA, od Danice Kelc z družino iz Goričaka;
+ MARIJA MURŠIČ, od bratov in sester z družinami
Torek
Peter Chanel, mučenec
20.00
JURŠINCI: + ALOJZ LOVREC, od Matije in Lizike Slaček;
+ BOJANA PAVLIN ARNUŽ, od Janeza Zorka
Sreda
Katarina Sienska, Cer. učit. sozavet. Evrope
20.00
POLENŠAK: + DRAGICA LEBAR, od Ivanke Fajfar z družino iz Zavrča
+ JANEZ ČUŠ, od družine Brumen iz Savc
Četrtek
Pij V, papež
20.00
JURŠINCI: + FRANC TOPLAK, od družine Berlak iz Kukave;
+ MARIJA ČUŠ, od nečakov Pukšič z družinami
Petek
JOŽEF DELAVEC - praznik dela
20.00
POLENŠAK: + ALOJZIJA, obl., JANEZ IN ANA JANŽEKOVIČ IN VSI SORODNIKI IN SOSEDJE
Sobota
Atanazij, škof, cerkveni učitelj
20.00
POLENŠAK:  + MARIJA FRAJMAN, od Darinke Šegula
4. VELIKONOČNA NEDELJA - NEDELJA JEZUSA DOBREGA PASTIRJA
3.5.2020
Filip in Jakob ml., apostola
8.30
10.30
POLENŠAK:  + KRISTINA ROJHT, 4. obl., od Draga Petka z ženo Evo
JURŠINCI: + ZA GASILCE; + ZA VSE ŽIVE IN + IZ OBEH ŽUPNIJ

  • DUHOVNIK DUŠAN V TEH RAZMERAH CORONAVIRUSA VSAK DAN MAŠUJEM SVETE MAŠNE DARITVE ZA RAZLIČNE NAMENE IN SE VSEH VAS DRAGI NAŠI ŽUPLJANI VSAK DAN SPOMINJAM IN MOLIM ZA PRAV VSE. NAJVEČ SVETIH MAŠ DARUJEM ZA DRAGE POKOJNE RAJNE. ZELO SMO POVABLJENI, DA SE S SRČNO LJUBEZNIJO SPOMNIMO SVOJIH DRAGIH RAJNIH Z NAJSVETEJŠO JEZUSOVO DARITVIJO - SVETO MAŠO. ZA SVETE MAŠE LAHKO NAPIŠETE IMENA IN PRIIMKE POKOJNIH IN NAPIŠETE DATUM, KDAJ NAJ BO SV. MAŠA IN KUVERTO Z DAROM ODDATE V POŠTNI NABIRALNIK ŽUPNIŠČA. DRAGI POKOJNI NAM BODO NEIZMERNO HVALEŽNI. ALI PA DARUJEMO SV. MAŠE ZA DRUGE POTREBE, BOŽJE POMOČI, USLIŠANJA, OZDRAVLJENJA, ZA REŠITVE IZ STISK, PROBLEMOV, TEŽAV… 
  • OSNOVNE INFORMACIJE O NAČRTOVANIH SLOVESNOSTIH: V TEJ SITUACIJI PANDEMIJE VIRUSA KOVID-19 VAS VELIKO SPRAŠUJE, KAKO BO Z NAČRTOVANIMI BOGOSLUŽNIMI SLOVESNOSTMI: SV. KRSTI, SV. BIRMO, SV. OBHAJILOM… TRENUTNO ŠE NI NIČ ZNANO. NE VEMO ŠE, KDAJ BODO SLOVESNOSTI V CERKVAH DOVOLJENE. KO BODO CERKVE ZOPET ODPRTE, TAKRAT SE BOMO DOGOVORILI ZA NOVE TERMINE SLOVESNOSTI. TRENUTNO ŠE NI PODATKA, KDAJ BODO CERKVE ZOPET ODPRTE. VSAK ZAKRAMENT NUJNO ZAJEMA TUDI PRIPRAVO. BREZ PRIPRAVE NI MOŽNO SPREJETI NOBENEGA ZAKRAMENTA. VEDETI MORAMO, DA ČE SE BODO CERKVE ZOPET ODPRLE TIK PRED DOLOČENO NAČRTOVANO SLOVESNOSTJO, JE NE BO MOGOČE TAKOJ PRAZNOVATI BREZ POTREBNE PRIPRAVE. PO DOGOVORU JO BOMO NEKOLIKO PRESTAVILI NA KASNEJŠI ČAS. HVALA ZA RAZUMEVANJE.

3. velikonočna nedelja

Apd 2, 14. 22-28; 1 Pt 1, 17-21; Lk 24, 13-35

1. Gospodovo vstajenje je temelj krščanskega verovanja in upanja. Na njem stoji vse: če ni vstajenja, je prazno naše oznanilo, prazna vaša vera, trdi Pavel. Središčni pomen in daljnosežnost vstajenja so nehote, pa izvrstno poudarili Gospodovi nasprotniki, ki zahtevajo stražo pri grobu: Ko je bil še živ, je ta zapeljivec rekel: po treh dneh bom vstal. Naj se grob zastraži, da ne pridejo učenci, ga ukradejo in razglase: od mrtvih je vstal. Zadnja prevara bi bila hujša od prve. Več kot dobro vedo: če je res vstal, to dokončno potrjuje vse njegove besede, vsa dejanja, vse njegovo poslanstvo. To je zmaga, on je Odrešenik! Vse poslanstvo njegovega učenca povzema kratka smernica: biti priča vstajenja, izpričevati vero v Gospodovo vstajenje in upanje v lastno vstajenje in življenje.

2. V berilih se danes zvrste tri besedila, ki govore o temeljih krščanske vere: - na binkoštni praznik Peter poudarja: Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ, je Bog rešil bolečin smrti in ga obudil od mrtvih in se pri tem sklicuje na besede Davida, nesporne avtoritete za slehernega Juda;
- v pismu, ki je nekaka okrožnica kristjanom petih pokrajin v Mali Aziji, Peter spet poudarja, da smo vsi odkupljeni z dragoceno krvjo Kristusa in da je prav vera v vstalega Gospoda obenem tudi naše upanje za neminljivo prihodnost.

3. Evangelij, ki ga tokrat lahko opredelimo kot zbir bogoslužja Besede in evharistije, je najbolj neposreden, razlago in pot do vstajenjske vere dobimo iz prve roke, spregovori nam Gospod sam, kot učencema na poti. Poglejmo:
- učenca, ki sta se pogovarjala in se spraševala, sta podoba razočaranca, ki tipa, pa ne najde oprimka, Luka pa opozarja na rešitev: Jezus je šel z njima;
- Gospoda imata sicer v lepem spominu, bil je mogočen v besedi in dejanju, vse pa se je končalo s polomom, ki ga greni še domišljija žensk o vstajenju;
- Gospodova razlaga prerokov začne odpirati spoznanje, da pot odrešenja vključuje trpljenje in vstajenje, predvsem odpira srce, ki je gorelo, ko jima je govoril in odpiral Pisma
- slednjič sta ga le prepoznala, po besedi in po lomljenju kruha, in to spoznanje ni odrešujoče le zanju, ampak ga morata posredovati še drugim, ki jih prav tako tarejo dvomi: vrnila sta se v Jeruzalem in pripovedovala.

4. Kakšno bogastvo, kakšen dar, nositi v sebi trdno vero v Gospoda, ki je vstajenje in življenje! Tisti, ki jim je dan, ne morejo, da ne bi govorili, saj so še posebej omahljivemu ali razočaranemu lahko močna opora na nelahki poti vere. Za neprecenljiv dar se danes zahvalimo in še druge obogatimo z njim.

torek, 21. april 2020

bela nedelja - OZNANILA

19.4.2020
BELA nedelja
VELIKONO-ČNA OSMINA
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
8.30
10.30


POLENŠAK: + FRANC ČUŠ IN + SORODNIKI
JURŠINCI: + ANTON IN JULIJANA KOLARIČ, IRENA IN ROBERT VRBANČIČ IN ANA MATJAŠIČ;
+ STARŠI BRUMEN, SLODNJAK IN VRŠIČ
Ponedeljek
Teotim, misijonar
20.00
POLENŠAK: + JOŽEF JANŽEKOVIČ, od družine Rojht;
+ MARIJA FEKONJA, od družine Petek
Torek
Anzelm, cerk. učitelj
20.00
JURŠINCI: + MARIJA RAUŠL, Sestrična Tončka z družino;
+ JOŽICA ŽNUDERL, od Boštjana Matjašiča z družino
Sreda
Hugo, škof
20.00
POLENŠAK: + BOŠTJAN MIKLIČ, od družine Novak iz Bratislavcev:
+ MARIJA IN FRANC TRUNK, od družine Krajnc iz Slomov
Četrtek
JURIJ, mučenec
20.00
JURŠINCI: + FRANČEK PLOHL, od prijateljev od Sv. Ane;
+ MARIJA MOHORIČ, od nečakinje Rozike in Marije iz Laškega
Petek
Fidelis, muč.
20.00
POLENŠAK: + VERONIKA BURINA, od družine Skurjeni iz Ločiča:
+ VINKO PETEK, od hčerke Neže z možem
Sobota
MARKO, evang.
20.00
POLENŠAK:  + FRANC KVAR, od družine Kovačec iz Dornave:
+ ALBINA HORVAT,  od Jožefe Groboljšek
3. VELIKONOČNA NEDELJA
26.4.2020
Marija Mati dobrega sveta
8.30

10.30
POLENŠAK:  + TONE ČUŠ, od župnije Žetale
+ SLAVICA PREJAC, Marija in Metka Kokol iz Polenšaka
JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + IZ OBEH ŽUPNIJ


  • DUHOVNIK DUŠAN V TEH RAZMERAH CORONAVIRUSA VSAK DAN MAŠUJEM SVETE MAŠNE DARITVE ZA RAZLIČNE NAMENE IN SE VSEH VAS, DRAGI NAŠI ŽUPLJANI, VSAK DAN SPOMINJAM IN MOLIM ZA PRAV VSE. NAJVEČ SVETIH MAŠ DARUJEM ZA DRAGE POKOJNE RAJNE. ZELO SMO POVABLJENI, DA SE S SRČNO LJUBEZNIJO SPOMNIMO SVOJIH DRAGIH RAJNIH Z NAJSVETEJŠO JEZUSOVO DARITVIJO - SVETO MAŠO. ZA SVETE MAŠE LAHKO NAPIŠETE IMENA IN PRIIMKE POKOJNIH. DRAGI POKOJNI NAM BODO NEIZMERNO HVALEŽNI. ALI PA DARUJEMO SV. MAŠE ZA DRUGE POTREBE, BOŽJE POMOČI, USLIŠANJA, OZDRAVLJENJA, REŠITVE… IN NAPIŠIMO DATUM, KDAJ NAJ BO SV. MAŠA IN KUVERTO Z DAROM ODDAMO V POŠTNI NABIRALNIK ŽUPNIŠČA. 

torek, 14. april 2020

velika noč - OZNANILA

VELIKA NOČ
12.4.2020
VSTAJENJE JEZUSA KRISTUSA
8.30


10.30

POLENŠAK: + MARIJA BORKOVIČ, MARGARETA KONTREC, JOŽE ZELENKO;
+ VIKTOR DAJČAR, STARŠI FLORJANIČ IN MERNIK
JURŠINCI: + STANKO ČUŠ, od bratrancev Pukšič
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
Velikonočni
ponedeljek
POT V EMAVS
20.00
POLENŠAK: + ZA DUŠE V VICAH, od družine Jurišič;
+ V ČAST JEZUSOVI PRESVETI KRVI IN SV. RANAM ZA ODPUŠČANJE IN BOŽJE USMILJENJE, od Majde Dolenšek
Torek
VELIKONOČNA OSMINA
 Anzelm. cerkveni učit.
20.00
JURŠINCI: + V DOBER NAMEN, od družine Frajnkovič;
+ MARIJA ČUŠ, od nečakov Pukšič z družinami
Sreda
VELIKONOČNA OSMINA
Hugo, škof
20.00
JURŠINCI: + TADEJ HOLC, od Žmauc iz Zagorc;
+ MARIJA PLOHL, od Franca Plohla iz Kukave
Četrtek
VELIKONOČNA OSMINA
JURIJ, mučenec
20.00
JURŠINCI: + IGOR ŽMAUC, od tete Milike z družino;
+ TEREZIJA FERENČIČ, od sestre Julike z družino
Petek
VELIKONOČNA OSMINA
Fidelis, muč.
20.00
POLENŠAK: + ZA MIR IN BLAGOSLOV V DRUŽINI, od družine Jurišič;
+ NA ČAST SV. DUHU ZA MILOST ŽIVE VERE IN SPREOBRNJENJE, od Majde Dolenšek
Sobota
VELIKONOČNA OSMINA
MARKO, evang.
20.00
JURŠINCI:  + TONE MAJCEN, od Joža Krajnca iz Planice na Pohorju;
+ TONE KOZAR, od PGD Polenšak
26.4.2020
BELA nedelja
VELIKONOČNA OSMINA
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
8.30
10.30


POLENŠAK: + FRANC ČUŠ IN + SORODNIKI
JURŠINCI: + ANTON IN JULIJANA KOLARIČ, IRENA IN ROBERT VRBANČIČ IN ANA MATJAŠIČ;
+ STARŠI BRUMEN, SLODNJAK IN VRŠIČ


  • DUHOVNIK DUŠAN V TEH RAZMERAH KORONAVIRUSA VSAK DAN MAŠUJEM SVETE MAŠNE DARITVE ZA RAZLIČNE NAMENE IN SE VSEH VAS, DRAGI NAŠI ŽUPLJANI, VSAK DAN SPOMINJAM IN MOLIM ZA PRAV VSE. NAJVEČ SVETIH MAŠ DARUJEM ZA DRAGE POKOJNE RAJNE. ZELO SMO POVABLJENI, DA SE S SRČNO LJUBEZNIJO SPOMNIMO SVOJIH DRAGIH RAJNIH Z NAJSVETEJŠO JEZUSOVO DARITVIJO - SVETO MAŠO. ZA SVETE MAŠE LAHKO NAPIŠETE IMENA IN PRIIMKE POKOJNIH. DRAGI POKOJNI NAM BODO NEIZMERNO HVALEŽNI. ALI PA DARUJEMO SV. MAŠE ZA DRUGE POTREBE, BOŽJE POMOČI, USLIŠANJA, OZDRAVLJENJA, REŠITVE… IN NAPIŠIMO DATUM, KDAJ NAJ BO SV. MAŠA IN KUVERTO Z DAROM ODDAMO V POŠTNI NABIRALNIK ŽUPNIŠČA.  

ponedeljek, 13. april 2020

velikonočno voščilo


OB NAJVEČJEM PRAZNIKU VAM ŽELIM OBILJE VESELJA, ŽIVLJENJSKE SREČE, KI JO SPREJMIMO OD VSTALEGA JEZUSA. ŽELIM MIRU, VESELJA, ZADOVOLJSTVA... NAJ VAS RAZSVETLJUJE JEZUS KRISTUS, KI ŽIVI.  
ISKRENO IN IZ SRCA SE ZAHVALJUJEM VSEM, KI V NAŠI ŽUPNIJI POMAGATE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN! SPOŠTOVANIM GOSPODOM KLJUČARJEM, PEVCEM, ORGANISTOM, ČLANOM ŽPS, BRALCEM, MINISTRANTOM, TISTIM, KI POMAGATE PRI VZDRŽEVANJU NAŠE CERKVE, ČIŠČENJU, KRAŠENJU, UREJANJU OKOLICE CERKVE, ČLANOM KARITAS IN PRAV VSEM, KI KARKOLI DOBREGA STORITE V NAŠI ŽUPNIJI. BOG MILOSTNI OČE NAJ VSAKEGA, KI ČUTI Z NAŠO ŽUPNIJO, ZA VES TRUD IN POMOČ V OBILJU BLAGOSLOVI IN NAGRADI Z MNOGIMI MILOSTMI IN RADOSTMI… 
PROSIM ZA POMOČ IN SODELOVANJE, ZA BLIŽINO V NAŠEM ŽUPNIJSKEM OBČESTVU ŠE NAPREJ. HVALA IZ SRCA IN BOG POVRNI Z MILOSTMI, VARSTVOM, MIROM, SREČO, BLAGOSLOVI.

ponedeljek, 6. april 2020

cvetna nedelja - OZNANILA

Pred nami je VELIKI TEDEN, praznovanje NAŠEGA NAJVEČJEGA KRŠČANSKEGA PRAZNIKA - VELIKE NOČI - JEZUSOVEGA ZMAGOSLAVNEGA VSTAJENJA IZ GROBA, OD MRTVIH, ki se praznuje 3 dni v VELIKONOČNEM TRIDNEVJU. 
V TEM ČASU EPIDEMIJE SPREMLJAJMO BOGOSLUŽJE SVETEGA VELIKONOČNEGA TRIDNEVJA PO MEDIJIH: EXODUS TV, RADIO OGNJIŠČE, SIP TV, RTV SLO, POSEBEJ PRIPOROČAMO SPREMLJANJE NA FACEBOOK STRANI DUHOVNIKA MARTINA GOLOBA in sprejmimo božjo pomoč v prazničnem bogoslužju na VELIKI četrtek, petek, soboto, nedeljo.

CVETNA
NEDELJA
5.4.2020
Vincencij Ferrer
ZELENJE SAMI DOMA BLAGOSLO-VIMO
8.30


10.30


POLENŠAK: + MARIJA IN MARTIN HORVAT, IVAN IN CECILIJA ŠTUHEC;
+ FRANC KUHARIČ, 30. dan, od sestre Stanke z družino
JURŠINCI: + ALOJZ LOVREC, 2. obl., od Ignaca Žgeča z družino
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
Ponedeljek
Irenej iz Srema, mučenec
20.00
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA, od Sandrinih sodelavcev;
+ FRANC VIHER, od odbora rdečega križa Polenšak
Torek
Herman Jožef
20.00
JURŠINCI: + MATILDA TOPLAK, od Ivana Kuharja iz Polenšaka;
+ FRANČEK TOPLAK, od Janeza in Marije Kozel
Sreda
Maksim in Timotej, muč.
20.00
POLENŠAK: + TILA PLOHL, od družine Pintarič iz Brezovcev;
+ ALBINA HORVAT, od hčerke Danice z družino
VELIKI ČETRTEK
ZADNJA VEČERJA
SPOMIN ust.
SV. MAŠE IN
DUHOVNI-ŠTVA
18.00

JURŠINCI: + ANGELA KLAJŽAR, od družine Kodrič iz Bovovec
+ MILICA CIGLAR, od Frančiške Fijačko z družino iz Nemčije

  ++ VELIKI PETEK ++
SPOMIN JEZUSOVEGA TRPLJENJA
18.00 

JURŠINCI:+BOGOSLUŽJE JEZUSOVEGA TRPLJENJA
+ PO DOMOVIH ZMOLIMO ŽALOSTNI DEL ROŽNEGA VENCA ALI KRIŽEV POT. Križev pot lahko SPREMLJAMO TUDI PO TV SLO 1 zvečer.

VELIKA
SOBOTA

SPOMIN MRTVEGA JEZUSA V GROBU
ČEŠČENJE PRI BOŽJEM GROBU

VIGILIJA VSTAJENJA
8.00

8.00


15.00


15.30

20.00JURŠINCI: + CEL DAN JE CERKEV ODPRTA , DA LAHKO PRIDEMO MOLIT K BOŽJEMU GROBU
POLENŠAK: + CEL DAN JE CERKEV ODPRTA , DA LAHKO PRIDEMO MOLIT K BOŽJEMU GROBU

JURŠINCI: + BLAGOSLOV JEDI (duhovnik sam v cerkvi moli in blagoslovi za vso župnijo, na domovih poškropimo z blagoslovljeno vodo)
POLENŠAK: + BLAGOSLOV JEDI (duhovnik sam v cerkvi moli in blagoslovi za vso župnijo, na domovih poškropimo z blagoslovljeno vodo)
Televizijski prenos blagoslova velikonočnih jedil iz Mb stolnice bo na TV SLO1 ob 15.00 in na TV SLO 2 ob 17.30.

POLENŠAK: + VIGILIJA VSTAJENJA OD MRTVIH
+ VINKO CVETKO, od Štefke, Štefana in Bernarde Tržan;
+ STANKO CVETKO, od družine Antona Kokola iz Bodkovec

VELIKA
NOČ
12.4.2020
JEZUSOVO VSTAJENJE OD MRTVIH
8.30


10.30
POLENŠAK: + MARIJA BORKOVIČ, MARGARETA KONTREC, JOŽE ZELENKO;
+ VIKTOR DAJČAR, STARŠI FLORJANIČ IN MERNIK
JURŠINCI: + STANKO ČUŠ, od bratrancev Pukšič
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

Prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice bo na TV SLO 2 ob 10.00.