nedelja, 26. april 2015

4. velikonočna nedelja - OZNANILA

4. velikonočna
nedelja 
DOBREGA PASTIRJA
26.4.2015
Marija, Mati dobrega sveta
7.00

8.30


10.30
15.00

JURŠINCI: + JOŽEF IN ANA MATJAŠIČ IN STARŠI ROŠKAR
POLENŠAK: + STANKO CVETKO IN STANKO IN MARIJA PINTARIČ.    - BLAGOSLOV TRAKTORJEV
JURŠINCI: + FLORJANOVA MAŠA ZA GASILCE
MARIBOR: POSVEČENJE NADŠK. ALOJZIJA CVIKLA
Ponedeljek
Cita, devica
19.00
POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ IN + SORODNIKI
Torek
Peter Chanel, mučenec
7.00
JURŠINCI: + JOŽEF GORNJEC, od sestrične Micke z družino
Sreda
Katarina Sienska
---
---
Četrtek
Pij V., papež
19.00
JURŠINCI: + TINA HORVAT, od vnukov
Petek
JOŽEF DELAVEC
praznik dela
10.00

18.00
19.00

POLENŠAK: + ALOJZ KVAS, + SORODNIKI, SOSEDJE IN PRIJATELJI (mašuje p. Milan Kvas)
JURŠINCI: + KONRAD VRŠIČ, Roškarjevi iz Gabrnika
POLENŠAK: + SLAVKO KOKOL IN + DRUŽINA KEKEC, ALOJZIJA IN ANTON ŠORI
Sobota
Atanazij, cer. učitelj
7.00

11.00
13.00

JURŠINCI: + FRANČIŠKA ZORKO, STARŠI ERHATIČ, TOPLAK, ŠORI
POLENŠAK: KRST: TAI GAČNIK
JURŠINCI: ZLATA POROKA: IGNAC-TEREZA ŠOŠTARIČ
5. velikonočna
nedelja
3.5.2015

FILIP IN JAKOB mlajši, apostola
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: - FLORJANOVA-GASILSKA SV. MAŠA
+ VIKTOR DAJČAR, STARŠI FLORJANIČ, MERNIK
JURŠINCI: + ANTON IN JULIJANA KOLARIČ, IRENA IN ROBERT VRBANČIČ IN ANA MATJAŠIČ

 • V maju s ŠMARNICAMI častimo nebeško mater Marijo, našo Zaščitnico in Priprošnjico pri Bogu. Lepo povabljeni, da pri vsaki vaški kapeli organiziramo šmarnice in se zbiramo v maju pri molitvi k Mariji. V ČETRTEK ALI PETEK vzemimo v zakristiji knjigo šmarničnega branja. Kraljica majnika - prosi za nas!
 • V NEDELJO, DANES TEDEN, 3.5., JE VEROUČNO SREČANJE ZA STARŠE PRVOŠOLCEV.
 • Iskrena zahvala in Bog poplačaj za vso dobroto, ljubezen, pripravljenost pomagati, reševati, za vse žrtve, napore, prostovoljno delo našim dragim GASILCEM. Prisrčne čestitke GD Gabrnik za SCANIO. Želim obilno Božjo pomoč in vse darove vsem, ki ste darovali svoj dar za to potrebno gasilsko vozilo, da bodo gasilci lažje reševali. Čestitke.
 • ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas HLAPONCI. Lepa hvala.

4. velikonočna nedelja

FLORJANOVA – GASILSKA NEDELJA

Spoštovani gasilci. Danes ste prišli k tej sveti maši tudi zato, da bi se Bogu zahvalili, da vas pri vašem težkem, odgovornem in največkrat tudi zelo tveganem delu, spremlja Božji blagoslov in varstvo. Zahvalili bi se radi tudi vašemu zavetniku, ki je za vas velik priprošnjik pri Bogu. Morda pri vsakdanjem delu premalo cenimo delo tistih, ki so bili pred nami in so pustili za seboj otipljive sledi, ki so nam v pomoč, da mi sedaj lažje živimo. Zato bo ta sveta maša tudi zahvala vsem tistim, ki jih ni več v vaših vrstah in so zaslužni, da imamo danes tako dobre gasilske enote. Obnovimo vero in zaupanje v živega, troedinega Boga in ga prosimo, da vaše gasilske sirene ne bi prepogosto tulile in oznanjale nevarnost. Naj dobri in usmiljeni Bog čuva naš slovenski narod pred požari, potresi, naraslimi vodami in drugimi nesrečami.
Natanko 1710 let je že minilo od mučeniške smrti slavnega častnika velike rimske vojske sv. Florijana. Ker ni hotel častiti, moliti, darovati rimskim bogovom-praznim malikom in tako zatajiti svoje vere v Jezusa Kristusa Odrešenika. Mučili so ga. Z njegovega telesa so celo trgali meso. Ker je to preživel so mu okrog vratu privezali velik kamen, da bi ga vrgli v reko. Toda iz njegovega srca, iz njegove duše je žarela svetost. To je bila Jezusova božja Ljubezen, ki je povzročila, da ga dolgo časa ni hotel z mostu v reko potisniti noben vojak. Florjan je tako nekaj časa molil ob reki, slavil živega Boga Jezusa, Kralja večnosti, Ljubezni in dobrote.
Cesarjev namestnik, ki ga je sodil, ga je zasmehoval in se iz njegove vere norčeval. Florjan pa mu je zelo nazorno razložil: Z mojim telesom lahko narediš karkoli, v moji duši pa deluje in vlada Bog. Dušo imam rešeno. Kristus Kralj večnosti jo je sprejel za nebesa. Smrti se ne bojim, ker vem, kam grem. Grem v svobodo, v LJUBEZEN, V ZMAGO, PO NAGRADO…

Ta svetnik je postal zavetnik, zaščitnik gasilcev - in priprošnjik zoper časni in večni ogenj. Ljudje smo skozi vse čase doživljali razne preizkušnje in jih bomo doživljali do konca časov.
Hvala Bogu, da tudi danes še obstaja to čutenje, to stanje, ta moč v srcih nekaterih ljudi, vas dragi gasilci, gasilke, ta pripravljenosti.. v duši v srcu, pomagati bližnjemu brez izjeme, reševati vsakogar, mu ponuditi roko pomoči v stiski.
Ali je te ljubezni in pripravljenosti pomagati, še tudi danes kaj? Nekaj je je, toda ne preveč, ne veliko. Če bi vas, dragi gasilci, ne bilo! Ali bi bil kdo drugi na vašem mestu. Mogoče, ampak dvomim.
Včeraj je g. predsednik regijske zveze v pozdravnem govoru, ko je čestital GD Gabrnik, izpostavil lenobo, egoizem, pridobitništvo, bogatenje… pri mnogih ljudeh.
Pri gasilstvu gre praktično za čudovito ljubezen, gre v bistvu za čudež pripravljenosti pomagati. Vsi ljudje ga nimajo. Danes je še posebej težko najti prostovoljce pri vseh združenjih, društvih, organizacijah.
Pri dobroti gre za velik dar, ki mi je podarjen. Bog ga podarja. Stvarnik, ki nas iz svoje Ljubezni čudovito polaga v življenje, osnuje tudi nesebično ljubezen v človeku, ki ljubi, priskoči na pomoč v vseh situacijah, ne gleda na osebo, na dobiček...
Saj srečujemo povsod ljudi z črnimi avtomobili, z aktovkami, ki nimajo niti sekunde časa…
Ta čudovita ljubezen v vaših srcih dragi gasilci ni dejstvo pri vseh ljudeh. Mnogi je nimajo!
Malo za šalo malo za res: Moški pokliče na gasilsko postajo.
»HALO?!Veste, pravkar sem uredil okolico svojega doma. Pred hišo imam čudovito trato z lepimi cvetlicami, nov ribnik z zlatimi ribicami in obdan z rdečimi vrtnicami.«
»Zelo lepo,« pravi gasilec. »Ampak, kaj ima to z nami?«
»Torej,« reče moški »sosedova hiša gori in ne bi rad, da mi potacate vrt.«

Lahko rečemo: hvala Bogu za to plemenito, ljubeznivo pripravljenost vas gasilcev pomagati, reševati, obvarovati ljudi hudega iti iz čudovite ljubezni reševat drugega, ki ga včasih niti ne poznam.

sobota, 18. april 2015

3. velikonočna nedelja - OZNANILA

3. velikonočna
nedelja
19.4.2015

Leon lX, papež
7.00

8.30
10.30

15.00

JURŠINCI: + JANKO KOVAČEC, obl. IN SORODNIKI KOVAČEC, KOKOL
POLENŠAK: + VERONIKA PETEK
JURŠINCI: + MARIJA IN JANEZ TOPLAK IN KATARINA REBERC
SV.PETER IN PAVEL-PTUJ: REVIJA ŽUPNIJSKIH PEVSKIH ZBOROV – nastopa naš MAGNIFIKAT
Ponedeljek
Teotim, misijonar
19.00
POLENŠAK: + JANEZ IN MARIJA ŠTEBIH, CIRIL PLOHL IN MARIJA ČUČEK
Torek
Anzelm, c.u.
7.00
JURŠINCI: + ANTONIJA BEC, od soseda Simona
Sreda
Hugo, škof
---
---
Četrtek
Jurij, mučenec
19.00
JURŠINCI: + FRANČKA ČUŠ, od sestre Nežike z druž.
Petek
Marija Kleopova
19.00
POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL IN VSI KOKOLOVI IZ POLENC
Sobota
Marko, evangelist
7.00
10.00
16.00
JURŠINCI: + JANEZ IN ANGELA STAJNKO POLENŠAK: KRST: PATRIK MIHAEL
JURŠINCI: BLAGOSLOV GASILSKEGA VOZILA
4. velikonočna
nedelja DOBREGA PASTIRJA
26.4.2015
Marija, Mati dobrega sveta
7.00

8.30

9.15
10.30

JURŠINCI: + JOŽEF IN ANA MATJAŠIČ IN STARŠI ROŠKAR
POLENŠAK: + STANKO CVETKO IN STANKO IN MARIJA PINTARIČ
POLENŠAK:  BLAGOSLOV TRAKTORJEV(pod zadrugo)
JURŠINCI: + FLORJANOVA MAŠA ZA GASILCE

 • Naprošam, da svojci pokojnih, za katere so se darovale sv. maše ob pogrebih in so na čakanju, povedo, kdaj naj bo sv. maša za rajnega - ob obletnicah, rojstnih dnevih… Vseh sv. maš sam ne morem darovati-maševati, ker jih je preveč, zato jih je potrebno odposlati na škofijo, da za rajne mašujejo duhovniki, ki nimajo namenov-intencij za sv. maše. Če ste se kje domači dogovorili, da boste nekatere mašne namene spremenili v dar za našo cerkev svetega Lovrenca, potem mi to sporočite. Ob pogrebu je tudi zelo lepo in hvalevredno, da ob spominu na pokojnega darujemo tudi dar za našo cerkev in ne vedno samo za sveto mašo!
 • ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas ROTMAN in gasilce.
 • Na VELIKO NOČ smo za potrebe obnove naše cerkve, za NOVE KLOPI v naši cerkvi ob vstajenjski sv. maši ob 6.30 darovali 1.105,05€, ob 10.30 pa 593€. Bog povrni vsem s srečo!

 • VABILO NA FLORJANOVO NEDELJO  V JURŠINCE – K SVETI MAŠI ZA GASILCE, v nedeljo, 26.4.2015, ob 10.30
  Pred sv. mašo bo ob 10.00 pri cerkvi sv. Lovrenca igral pihalni orkester iz Merezig pri Kopru, prav tako tudi med sveto mašo.
  -         Po sveti maši bo družabno srečanje z gasilci ob veselem igranju pihalnega orkestra in ob pogostitvi dobrih žena iz društva gospodinj iz naše župnije.
  -         Na ogled bo tudi novo, blagoslovljeno gasilsko vozilo Scania gasilskega društva Gabrnik in tudi druga gasilska oprema.
  -         V soboto, 25.4.2015, bo ob 15.30 na športnem igrišču v Juršincih, pod velikim šotorom, svečana predaja in blagoslov novega gasilskega vozila PGD Gabrnik in nato kulturni program s pogostitvijo. Lepo povabljeni in dobrodošli!

nedelja, 12. april 2015

2. velikonočna nedelja - OZNANILA

12.4.2015
BELA nedelja
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
7.00
8.30
9.30
10.30

JURŠINCI: + za vse žive in + župljane
POLENŠAK: + KATARINA, obl. IN FRANC KVAR
POLENŠAK: SV. KRST – EVA JUG
JURŠINCI: + KATARINA LAJH IN VSI + SORODNIKI
Ponedeljek
Martin l. muč
19.00
19.30
POLENŠAK: + STANISLAV PINTARIČ, osmina
POLENŠAK: SREČANJE SODELAVCEV KARITAS
Torek
Lidvina,devica
7.00
JURŠINCI: + FRANC DOLAMIČ, od Janeza Dolamiča
Sreda
Paternij, škof
19.00
POLENŠAK: + VIKTOR BEZJAK, osmina
Četrtek
BERNARDKA LURŠKA, dev.
19.00
JURŠINCI: + FRANC ŠTUHEC, vnuka Branko in Robi z druž.
Petek
Robert, opat
19.00
POLENŠAK: + FRANC ZAVEC
Sobota
Evzebij, škof
7.00
JURŠINCI: + IGNAC KAJNIH, osmina
3. velikonočna
nedelja
19.4.2015

Leon lX, papež
7.00

8.30
10.30

15.00

JURŠINCI: + JANKO KOVAČEC, obl. IN SORODNIKI KOVAČEC, KOKOL
POLENŠAK: + VERONIKA PETEK
JURŠINCI: + MARIJA IN JANEZ TOPLAK IN KATARINA REBERC
SV.PETER IN PAVEL-PTUJ: REVIJA ŽUPNIJSKIH PEVSKIH ZBOROV – nastopa naš MAGNIFIKAT

 • ISKRENA ZAHVALA IN BOG V OBILJU POVRNI ŠE ENKRAT VSEM, KI STE KAKORKOLI IZ VERE IN LJUBEZNI, POMAGALI PRI PRIPRAVI VELIKONOČNEGA SLAVJA V NAŠI ŽUPNIJI: ČIŠČENJE CERKVE, OKOLICE, ŽUPNIJSKEGA DOMA, PRIPRAVA BOŽJEGA GROBA, KRAŠENJE, PEVCI, BRALCI, MINISTRANTI, SODELUJOČI PRI PROCESIJI, GODBA DORNAVA… BOG POVRNI!
 • V tednu, ki je pred nami, imajo otroci zopet reden verouk po urniku!
 • Tisti, ki smo bili na prečudovitem romanju v Međugorju, prinašamo milost iz tega čudežnega in milostnega kraja, kjer smo s srcem  molili za vas in vas vse izročali Marijini priprošnji pri vsemogočnem Bogu.
 • ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas ROTMAN – VINŠAK
 • NAD VSE RADOSTNO SE VESELIMO ČUDOVITE ZMAGE NAŠEGA ŽUPLJANA – ŠAMPIONA DEJANA ZAVCA IN MU IZ SRCA ČESTITAMO! JJJ

2. VELIKONOČNA - BELA NEDELJA

Stopiti v rane 


Četudi je Jezus že vstal iz groba, četudi je že premagal smrt, so učenci še vedno zaprti in zaklenjeni v sobi. Strah. Stvar, ki najbolj zasužnjuje človeka. Ga najbolj hromi, mu najbolj odvzema življenje. Vse naše grehe naredimo zaradi strahu. Samo poglejte ranjene ljudi svojega življenja: barabe, nasilneže, teroriste, karieriste, posesivneže, ljudomrzneže in kar je še negativcev... Niso od vedno taki. Niti niso taki v svojem bistvu, v duši. Takšne jih je naredil strah. Zaklenil jih je! 
Zato Jezus stopa v sredo svojih prestrašenih učencev. V sredo samega strahu, ki vsakemu človeku preprečuje, da bi imel VELIKO NOČ – da bi bil odrešen. Stopa v največjo in najglobljo rano, kar jih ima človek. Vendar to še ni velika noč. To še ni odrešenje. Manjka še nekaj, še bistveni del, to, kar Jezus reče Tomažu: »Kakor sem jaz stopil vate, stopi tudi ti vame. Položi svojo roko v to rano in ne bodi neveren, ampak veren.«

Jezus nosi rane, ker se velika noč lahko zgradi samo na ranah. Na njegovih ranah, ki so tudi naše rane. In stopiti v njegove in naše rane pomeni doživeti veliko noč. Vstopiti v tisto, v kar si doslej nismo upali. Kajti tam notri, v Jezusovi in naši rani, je naša velika noč. V temnem kotičku mojega srca, kamor sem iz strahu zaklenil svojo preteklost in njene bolečine.

Jezus je ranjen z isto rano. S popolnoma isto rano. Zato lahko povabi, da skupaj z njim vanjo stopiš tudi ti. Da se z njo soočiš. On je tam že bil. Vanjo pa moraš tudi ti, da mu pustiš, da te odnese ven iz tega groba. Ko boš namreč v svojih ranah, v vsem težkem in
temnem iz svojega življenja, čutil, da te ima rad, da te sprejema, da ti ne zameri in te zaradi tega ne zapušča, temveč da te stisne k sebi in odnese ven, potem se boš spremenil. 

Kajti za veliko noč moraš vstati tudi ti, ne samo Jezus. Tudi ti. In začne se, ko pustimo Jezusa v svoje rane. Ko pustimo Gospodovo ljubezen tja, kamor doslej ni imela vstopa. V svoje strahove, bolečine, v temine, v svojo preteklost. Da bi storili tisto, kar bi že dolgo morali, pa zaradi strahu nikoli nismo. Da bi naredili korak iz svojih ječ in svojih grobov. Da bi odpustili drugim ali sebi, da bi sprejeli sebe in svojo preteklost, njene dogodke, nesreče in bolečine. Da bi dopustili v sebi novo življenje.

Tomaž je mislil, da verovati pomeni se dotakniti Jezusa. A ni tako. Verovati pomeni pustiti, da se Jezus, živi Bog, moj edini Odrešenik, dotakne mene!

nedelja, 5. april 2015

Velikonočno voščilo

Ob največjem prazniku vam želim obilje veselja, življenjske sreče, ki jo sprejmimo od vstalega Jezusa, miru, veselja. 
Naj vas razsvetljuje Jezus Kristus, ki živi.
Iskreno in iz srca se zahvaljujem vsem, ki  sodelujete v naši župniji, ki pomagate na kakršen koli način! 
Spoštovanim gospodom ključarjem, pevcem, organistom, članom žps, bralcem, ministrantom, tistim, ki pomagate pri vzdrževanju naše cerkve, čiščenju, krašenju, vsem hvala za rože in vsem, ki ste pomagali pri čiščenju, krašenju in urejanju naše cerkve in okolice, članom Karitas in prav vsem, ki karkoli dobrega storite v naši župniji. 
Bog milostni Oče naj vsakega, ki čuti z našo župnijo, za ves trud in pomoč v obilju blagoslovi in nagradi z mnogimi milostmi in radostmi…
Prosim za pomoč in sodelovanje, za bližino v našem župnijskem občestvu še naprej. 
Hvala iz srca in Bog povrni z milostmi, varstvom, mirom, srečo, blagoslov.
Vaš duhovnik Dušan Todorovič

Velika noč - OZNANILA

VELIKA NOČ
5.4.2015
VSTAJENJE JEZUSA KRISTUSA
6.30
8.30

10.30
JURŠINCI:  za žive in + župljane
POLENŠAK: +FRANC,o.,ROZALIJA SLANA,STARŠI MUNDA
JURŠINCI: + FRANC VRBNJAK, od družine Vorih
velikonočni
ponedeljek
POT V EMAVS
7.00

8.30
10.30
JURŠINCI:  + MAMA TEREZIJA GREGORIN, JOŽEF IN TEREZIJA VUČAK IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + BORIS ŠEGULA, osmina
JURŠINCI: + ANGELA BRMEŽ, od Marte z družino
Torek
Herman Jožef
14.00
POLENŠAK: + POGREB + STANISLAV PINTARIČ
(na ta dan tudi obletnica smrti sina Vilka)
Sreda
Dionizij, škof
16.00
POLENŠAK: + POGREB + VIKTOR BEZJAK
Četrtek
Maksim Aleksandrijski
---
---
Petek
Domen, škof
---
---
Sobota
Stanislav, škof
7.00
JURŠINCI: + VINKO MURŠIČ, od sina Bojana
12.4.2015
BELA NEDELJA
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
7.00
8.30
9.30
10.30
JURŠINCI: + za žive in + župljane
POLENŠAK: + KATARINA IN FRANC KVAR
POLENŠAK: SV. KRST – EVA JUG
JURŠINCI: + KATARINA LAJH IN VSI + SORODNIKI

 • V tednu, ki je pred nami imajo otroci velikonočne počitnice, zato ni verouka. 
 • OD TORKA DO PETKA SMO NA ROMANJU V MEĐUGORJE, KJER BOMO MOLILI ZA VSE VAS, VAS IZROČILI MARIJINEMU VARSTVU IN PROSILI ZA NAŠO ŽUPNIJO NA MILOSTNEM KRAJU PRI KRALJICI MIRU. V TEM ČASU JE ZA NAŠO ŽUPNIJO V PRIMERU POGREBA, BOLNIKOV DEŽUREN P. FRANC MEŠKO OD SV. JURIJA-PTUJ. V PRIMERU POGREBA SE JE TREBA NAJPREJ POGOVORITI Z NJIM, PREJ KOT Z MIROM. Tel. št. p. Franca je 041 942 031.
 • ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas BODKOVCI GRABA.
 • DAROVANJE OKROG OLTARJA: ZA NOVE KLOPI V NAŠI CERKVI.