nedelja, 30. junij 2019

13. nedelja med letom - OZNANILA

30.6.2019
13. NEDELJA MED LETOM

PRVI MUČENCI RIMSKE CERKVE
7.00

8.30

10.30
12.00
16.00
JURŠINCI: + JOŽEF MUNDA, od sina Ivana z družino
                            + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + STANKO IN MARIJA PINTARIČ IN 2 STANKA CVETKO
JURŠINCI: + IVAN VRŠIČ IN VSI + VRŠIČ IN FILIPIČ
JURŠINCI: - SVETI KRST:  MIA
POLENŠAK: SREČANJE ANIMATORJEV ORATORIJA
 Ponedeljek
ESTERA SP žena
---
---
Torek
Ptujskogorska MB
---
---
Sreda
TOMAŽ, apostol
18.00

19.00

POLENŠAK: + ALBINA MAJCEN, od sina Andreja z družino;
     + ŠTEFKA KLAJŽAR, od nečakov Joža, Marije, Frančke, Helene
JURŠINCI: + JULIJANA MIHELIČ, od Marice in Mirka Ljubeca;
                         + NATAŠA PLOHL, od družine Plohl-Čeh
Četrtek
Urh, škof
---
---
Petek
CIRIL IN METOD, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
18.00

19.00

JURŠINCI: + ŠTEFKA HRGA, od družine Lovrec iz Zagorcev;
                           + MARIJA FILIPIČ, od svakinje Danice
POLENŠAK: + FRANC VISENJAK, od družine Frica Hojnika
                               + ALOJZ PINTARIČ, od Mateje z družino
Sobota
Marija Goreti,mu
---
---
7.7.2019
14. NEDELJA MED LETOM

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

Vilibald, škof
7.00
8.30

10.30


12.15
JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + MARIJA IN FRANC TRUNK, od vnukinje Tanje z dr.
+ FRANC KOKOL, 4. obl. IN VSI KOKOL IN SLAVICA PREJAC
JURŠINCI: + SIMON ŠEGULA, obl.
+ ALOJZ BERLAK, obl. IN ALOJZIJA KRAMBERGER IN BRATJE IN SESTRE
POLENŠAK: SV. KRST - DIANA PETEK


 • Danes zaključujemo verouk pred počitnicami. Nikakor pa ni zaključek sv. maše. Bog ne gre na počitnice. Vsako sekundo nam daje življenje, pomoč, ljubezen, zdravje, srečo… Med počitnicami se lahko z Jezusom še bolj povežemo, lahko ga bolj povabimo k sebi, lahko več molimo in preberemo kakšno duhovno knjigo. Opustiti ned. mašo je zelo velika škoda za vsakega, ker je nedelja dan Jezusovega vstajenja in v sv. maši nas Bog ščiti, ozdravlja, nam pomaga, rešuje, vodi. To je božji dan blagoslova. Spričevalo je bolj pokazatelj za starše kot za otroka. Zahvala vam dragi starši za skrb, da za svojega otroka sprejemate božjo pomoč, da ste z njim pri sv. maši. Najbolj pridni so otroci, ki so ob nedeljah pri sv. maši. Iz njih sije POSEBNA ljubezen, veselje, dobrota, sreča… Jezus nam vse to podarja. Velika škoda, da nekateri starši ne odprejo svojih src čudovitemu Bogu Jezusu, da bi od Njega sprejeli moč, ljubezen, varstvo, srečo…. Zahvaljujem se otrokom za sodelovanje, iskrena hvala tistim, ki ste pridno delali naloge, se naučili za preizkus znanja, prepevali pri verouku... Danes teden naj bo nedelja vrnitve spričeval. Ker jih potem celo leto vračamo, pa založimo, izgubimo. Zato vsi prinesimo spričevala nazaj v nedeljo, danes teden k sv. maši. Tisti, ki še niste prinesli domačih nalog za oceno in tisti, ki imate spričevala še doma, jih prinesite danes teden k sv. maši ali oddajte v nabiralnik! Vpis v naslednji letnik verouka ni možen brez domačih nalog, obiska sv. maše, napisanih ocen v spričevalu! 
 • TUDI LETOS BOMO IMELI ORATORIJ V JURŠINCIH, od 15. do 18.8. - to je vesel, razigran teden druženja, iger, prepevanja, raznih USTVARJALNIH delavnic, zanimivosti za mlade in otroke… Letos bodo spet nova presenečanja, nova igrala, atrakcije… VZEMIMO PRIJAVNICO ZADAJ NA MIZICI IN SE ČIM PREJ PRIJAVIMO. KAR TAKOJ ALI NASLEDNJO NEDELJO ODDAJMO IZPOLNJENO PRIJAVNICO. DOBRODOŠLI! J  
 • NAGRADNI IZLET ZA MLADE PEVCE IN MINISTRANTE, KI REDNO SODELUJETE PRI SV. MAŠI, BO v PONEDELJEK, 15.7., PRIJAVIMO SE ČIM PREJ-DANES PRI KAT. LIDIJI gsm 031 482 409, KATJI-070 337 550, POLENŠAK: ga MARIJA-041 829 271.
 • DUHOVNIK DUŠAN bo nekaj dni odsoten. V primeru bolnika, pogreba pokličite: g. Mirka Ružiča 031 885 960 ali g. Janka Vučino-031 380 620 ali go. Marijo na Polenšak-041 829 271.
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: GRLINCI ZG.DEL-PESJAK
 • POLENŠAK: Lepo naprošamo, če cerkev v tem tednu pripravi in travo pokosi PRERAD

13. nedelja med letom


Lk 10, 1-12; 17-20  
Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj ... 

Bolj kot drugi evangelisti nam sv. Luka opisuje stil in vsebino oznanjevanja učencev, ki jih Jezus pošilja v svet.
Določil jih je dvainsedemdeset. Po prastarem judovskem izročilu naj bi bilo prav tolikšno število narodov na zemlji. Vsi, brez kakršnekoli izjeme naj bi bili poklicani k mizi božjega kraljestva.

Učence pošilja po dva in dva, kar spet - ustrezno judovskemu izročilu - zahteva veljavnost pričevanja. Poleg tega nas to dejstvo utrjuje v spoznanju, da je oznanjevanje vedno izraz občestva in ne zgolj zadeva posameznika.
Pošilja jih kot "jagnjeta med volkove". S tem nam Gospod nakaže, da bo stil krščanskega oznanjevanja razviden v blagosti, nebogljenosti, da, težavnosti. Misijonarska pot učencev med ljudmi ne bo podobna brezskrbnemu popoldanskemu sprehodu; pa tudi ne triumfalističnemu mimohodu ali nekakšni vojaški paradi. Pot sožitja z ljudmi bo naporna. Kljubovati bo treba pritisku okolja.

Sv. Janez Zlatoust, najslavnejši pridigar in oznanjevalec krščanskega Vzhoda, ki je sam končal življenje v pregnanstvu z besedami: "Hvala Bogu za vse", se je poistil z usodo jagnjeta. V imenu kristjanov je dejal: "Dokler smo jagnjeta, zmagujemo. Če postanemo volkovi, zgubimo; v tem primeru namreč zgubimo pomoč dobrega Pastirja, ki pase jagnjeta in ne volkove."

Jezus tudi pošilja učence kot uboge, skrajno nepreskrbljene in brez kakršnihkoli učinkovitih sredstev, ki bi po človeški pameti garantirala uspeh. Na voljo imajo LE - a to je vse - božjo besedo.
Oznanjevanje evangelija ne temelji na moči sredstev; ne napreduje sorazmerno s kvaliteto človeških stereo naprav.

Resnični apostoli so od nekdaj doživljali tisto trajno nasprotje, ki ga je apostol narodov, sv. Pavel, izrazil z besedami: "Zato pa so mi všeč slabosti, zasramovanje, potrebe, preganjanje in stiske za Kristusa; kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan" (2 Kor 12,10).

Uboštvo, majhnost, nemoč... zares čudna sredstva oznanjevanja! Prav tako kot prizadevanje, je nezanesljiv tudi uspeh. Jezus naroča delo, a ne garantira uspeha. Oznanjevalec mora že vnaprej računati z nasprotovanji. Ni podoben trgovskemu potniku, ki računa, da bo dobro blago dobro prodal. Ne ve, če bo dobro sprejet, pa čeprav ponuja dobro blago. In četudi bo zavrnjen, ne bo zagrenjen. Na pragu slehernega doma bo njegova beseda: "Mir tej hiši!" Mir Kristusa, ki prinaša radost in polnost in ne žalost, nesrečo, ali kazen.

"Kako ljubke so na gorah noge glasnika radosti, ki oznanja mir, prinaša veselo vest, razglaša zveličanje ...," vzklika prerok Izaija (Iz 52,7).
Prinašati mir, božji mir. Neutrudno in vedno znova. To je poslanstvo učencev - kristjanov. Prinašati Kristusa, ki je naš MIR.
Jezusov govor o poslanstvu učencev ni bil namenjen in še vedno ni namenjen le "posebnim enotam" ali specializiranim odpravam, marveč vsem, ki so se ga po veri oklenili.

Kristjan je človek deleženja, popotnik, ki srečuje ljudi na svoji poti in z njimi deli svoje bogastvo. Kar imenujemo oznanjevanje evangelija, spada torej med kvalitete zrelega kristjana, ki svoje pripadnosti Cerkvi ne razume kot sebično zagotovilo svojega odrešenja, marveč kot bivanje za druge, kot službo življenju in kot izpoved velikih božjih del.

V svetu naših medsebojnih odnosov, v naši vzgoji in sploh okrog nas opažamo, kolikokrat ugasne čut za Boga. In svet, v katerem naj bi živeli kot občestvo, se spreminja v oder nasilja in vsakovrstnega volčjega obnašanja.
Naloga nas kristjanov je, da postanemo Kristofori, pomeni prinašalci Kristusa v svet. Kot je - po legendi - velikan Krištof prenašal popotnike z brega na breg reke in končno v njih prepoznal Kristusa, ki mu je v njih nevede služil, tako je tudi naša naloga prinašati Kristusa, njegov mir in luč njegove resnice v svet teme. Na način, ki ga je Jezus priporočil svojim dvainsedemdeseterim učencem.

nedelja, 23. junij 2019

12. nedelja med letom - OZNANILA

23.6.2019
12. NEDELJA MED LETOM

Jožef Cafaso, redovnik
7.00
10.30

10.30

20.00
JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + SLAVICA PREJAC, 3. obl., JOŽEF IN 2 FRANCA KOKOL;                  + JOŽEF PLOHL, obl.
JURŠINCI: + TEREZIJA FERENČIČ, od družine Žnidar;
                            + JULIJANA JURKOVIČ, od sestre Frančike
POLENŠAK: - PESMI SRCA - VELIKI DOBRODELNI KONCERT
 Ponedeljek KRES
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA,
19.00
POLENŠAK: + NEDELJKO MARIJA, od Edeka Cvetka
                          + EDI PETEK, od sosedovih Pintaričevih
Torek
Viljem, DAN
DRŽAVNOSTI
8.30
JURŠINCI: + FRANC TOPLAK, od družine Brest
                             + METKA PAVLIN, od Frančiške Kralj z družino
Sreda
Vigilij, škof
7.00
JURŠINCI: + MATILDA JANŽEKOVIČ, od družine Čeh
                             + MARIJA BEC, od svakinje Lojzke
Četrtek
Ema Krška, kneginja
19.00

19.30
JURŠINCI: + FRANČIŠKA, obl. IN ANTON ČUŠ IN JANEZ MAJCEN;             + FRANC KUHAR, od svakinje Milene z družino
JURŠINCI: MOLITVENO SREČANJE PRED NAJSVETEJŠIM ZA BLAGOSLOVE, SPREOBRNJENJE IN ZDRAVJE
Petek
SRCE JEZUSOVO
Irenej Lyonski, mučenec
19.00
POLENŠAK: + ELIZABETA, obl. IN JANEZ LORENČIČ, STARŠI HOJNIK IN MITJA IN SANDI
                           + FRANC VIHER, od družine Petek iz Hlaponc
Sobota
MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE
PETER IN PAVEL, apostola
18.00


19.00
POLENŠAK: + JANEZ, MARIJA, obl. KOKOL IN ANTON IN VSI KOKOL IZ HLAPONC IN POLENC
                                      + STANKO ŠEGULA, od Slavka Ducmana
JURŠINCI: + JULIJANA PIGNAR, od Angele Horvat z družino
+ ALOJZ LOVREC, od brata Jožeta z družino
30.6.2019
13. NEDELJA MED LETOM

PRVI MUČENCI RIMSKE CERKVE
7.00

8.30

10.30
12.00
16.00
JURŠINCI: + JOŽEF MUNDA, od sina Ivana z družino
                            + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + STANKO IN MARIJA PINTARIČ IN 2 STANKA CVETKO
JURŠINCI: + IVAN VRŠIČ IN VSI + VRŠIČ IN FILIPIČ
JURŠINCI: - SVETI KRST:  MIA
POLENŠAK: SREČANJE ANIMATORJEV ORATORIJA


 • Sedaj po sv. maši bomo imeli blagoslovno procesijo SV. REŠNJEGA TELESA. Iz srca BOG povrni vsem iz  vasi, ki ste pripravili oltarje zunaj ob cerkvi za NAJSVETEJŠE. PRVOOBHAJNCEM PA ZA CVETJE, KI GA BODO POSIPALI PRED JEZUSOM, KI GA BOMO NESLI OKROG CERKVE IN BLAGOSLOVILI NAŠE KRAJE, SAMI SEBE, VSE, LJUDI, POLJA, VINOGRADE, SADOVNJAKE, VSE KAR IMAMO…
 • Sv. mašo ob zaključku veroučnega leta, delitev spričeval, nagrad vsem, ki ste redno obiskovali šmarnice, predstavitev Oratorija…, bomo imeli danes teden v ned. 30.6. POLENŠAK ob 8.30 / JURŠINCI ob 10.30, kjer bodo sodelovali vsi veroučenci. Spričevala z ocenami bomo izročili samo staršem, ker bo to srečanje za njih. Tisti, ki še niste, prinesite ocenit lepo izdelane domače naloge in naučimo se za preverjanje znanja, za dobro oceno in prinesite spričevala tisti, ki jih še imate doma.
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: DRAGOVIČ
 • POLENŠAK: Lepo naprošamo, če cerkev v tem tednu pripravi in travo pokosi ILOŠAK
 • 25.6. ob 5.00, bo na Polenšaku košnja na star način. Povabljeni!

12. nedelja med letom

SREČA JE ČUDOVITA JED

V neki knjižici je proti koncu zapisana tale misel: "Sreča je čudovita jed: čim bolj jo deliš, tem več je imaš." 

Ta misel je "prevod" Jezusovih besed v današnjem evangeliju: "Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo zgubil; kdor pa svoje življenje zgubi zaradi mene, ga bo rešil." Radi bi rešili svoje življenje, radi bi se rešili trpljenja, radi bi jo odnesli čim bolj poceni; toda po tej poti ne bomo prišli daleč, ker je to pot sebičnosti, smrti. Če pa svoje življenje zastavimo za brate in sestre, za Jezusa Kristusa, ki živi v njih, bomo najbrž za marsikaj prikrajšani, pridobili pa si bomo polnost življenja. Smisel človekovega življenja je: dajati, osrečevati in umirati lastni sebičnosti.

"Nikar se ne poročaj zato, da boš srečen," sem bral v neki knjigi za mladoporočence, "poroči se zato, da boš osrečeval." Poglejmo malo okoli sebe. Ali so naši krščanski zakonci res pripravljeni pozabljati nase in živeti za drugega? Kjer v možu, ženi ni tega prepričanja, ne more biti globoke in trajne zakonske sreče. Kjer tega ni v starših, tudi otroci ne morejo imeti duha darovanja.

Pred leti je bilo v Logu pri Vipavi romanje duhovnikov, redovnikov in redovnic ter njihovih staršev. Pri maši je bila poudarjena misel, da se je treba za duhovne poklice zahvaliti staršem, ki so otrokom s svojim zgledom pokazali, da se je za srečo v življenju treba znati darovati. Najprej tako, da otroka sprejmeš. To je že žrtev, ki pa obrodi veliko veselje, če gledamo nanjo z Božjimi očmi. Potem je treba otroke vzgajati tako, da vidijo: ni vse vsakdanji kruh, standard človeka ne more zadovoljiti, saj je ustvarjen za nekaj višjega. Mnogi starši v svoji veliki ljubezni do otrok pozabljajo svoje ljubljence vzgajati za srečo v življenju. Izpolnijo jim vse muhe, ne vzbudijo pa v njihovih srcih smisla za darovanje, za ljubezen do sočloveka, ki edina prinese srečo ter življenju daje polnost in smisel.

Ko bi bil človek žival, bi veljala modrost, ki je danes na mnogih ustih: "Uživaj, kolikor moreš, saj je življenje tako kratko! Z odprtimi rokami sprejmi, kar ti življenje ponuja!" Toda človek ni žival, temveč je Božji otrok, in če hoče biti srečen, se mora ravnati po Božji modrosti – po nespameti, norosti križa. Da, prava sreča se množi z razdajanjem.

nedelja, 16. junij 2019

nedelja Svete Trojice - OZNANILA

16.6.2019
NEDELJA
1. SV. OBHAJILO
NEDELJA SVETE TROJICE
7.00
10.30

10.30
JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: 1. SV. OBHAJILO, + ZA PRVOOBHAJANCE IN NJIHOVE DRUŽINE; +BABICA MARIJA OSEBEK, od 4 vnukov
JURŠINCI: + JOŽEF RAJŠP, zadušnica
 Ponedeljek
Rajner, samotar
19.00
POLENŠAK: + ALOJZ ŠILAK, obl. IN RODBINA ŠOŠTARIČ IN ROZALIJA SIMONIČ;
                  + FRANC VISENJAK, od družine Vesenjak-Roškarovi
Torek
Gregor Janez Barbarigo
7.00
JURŠINCI: + ANA GORNJEC, od Janka Vučine
                            + MATIJA SLAČEK, od družine Žgeč-Lovrec
Sreda
Nazarij, 1. Koprski škof
7.00
JURŠINCI: + IGOR ŽMAUC, od Bernarde Kovač z družino;
                           + ALOJZ BERLAK, od soseda Alberta z družino
Četrtek
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
19.00
20.00

JURŠINCI: + STANKO ČUŠ, od sestrične Marjane z družino
POLENŠAK: + MARTIN HORVAT, od nečaka Mirana z družino;
          + FRANC IN MARIJA TRUNK, od družine Bezjak iz Brezovc
Petek
ALOJZIJ GONZAGA, redov.
19.00
POLENŠAK: + ALOJZIJA IN JANEZ JANŽEKOVIČ, ANTON IN ANA VRŠIČ IN VSI + SOSEDJE;
               + SLAVKO JANŽEKOVIČ IN ŽUPNIK SLAVKO ŠTEFKO
Sobota
Janez Fisher in Tomaž More
19.00
JURŠINCI: + ANA IN FRANC TOPLAK, obl. IN + STARŠI ANTON IN TEREZIJA NOVAK
 + MARTIN VIČAR, od Lizike Kokol z družino
23.6.2019
12. NEDELJA MED LETOM

Jožef Cafaso, redovnik
PROCESIJA SV. REŠNJEGA TELESA

7.00
8.30

10.30

20.00
JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + SLAVICA PREJAC, 3. obl., JOŽEF IN 2 FRANCA KOKOL;                  + JOŽEF PLOHL, obl.
JURŠINCI: + TEREZIJA FERENČIČ, od družine Žnidar;
                            + JULIJANA JURKOVIČ, od sestre Frančike
POLENŠAK: - PESMI SRCA - VELIKI DOBRODELNI KONCERT


 • Danes teden bomo imeli blagoslovno procesijo SV. REŠNJEGA TELESA. Iz srca naprošamo vasi za pripravo oltarjev zunaj ob cerkvi za NAJSVETEJŠE. PRVOOBHAJANCE PA ZA CVETJE, KI GA BODO POSIPALI PRED JEZUSOM, KI GA BOMO NESLI OKROG CERKVE IN BLAGOSLOVILI NAŠE KRAJE. 
 • Sv. mašo ob zaključku veroučnega leta, delitev spričeval, nagrad vsem, ki ste redno obiskovali šmarnice, bomo imeli v nedeljo, 30.6. POLENŠAK ob 8.30 / JURŠINCI ob 10.30, kjer bodo sodelovali vsi veroučenci. Spričevala z ocenami bomo izročili samo staršem, ker bo to srečanje za njih. Tisti, ki še niste, prinesite lepo izdelane domače naloge in naučimo se za preverjanje znanja, za dobro oceno in prinesite spričevala tisti, ki jih še imate doma.
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GRADIŠČAK
 • POLENŠAK: Lepo naprošamo, če cerkev v tem tednu pripravi in travo pokosi STARŠI PRVOOBHAJANCEV.
 • Lepo pozdravljamo danes pri tej praznični sv. maši spošt. goste iz daljne Avstralije, ki so dragi sorodniki od Cvetkovih iz Polenšaka. Go. Frances in g. Grant, hčerke Evie in Sabrina, in g. Antona. Dobrodošli.
 • Iskrena zahvala staršem prvoobhajancev za sodelovanje pri pripravi na praznik 1. Sv. Obhajila. Hvala za lepo okrasitev cerkve, za ureditev okolice cerkve... Posebej pa vam hvala za duhovno vzgojo svojih otrok v krščanski veri. Hvala, da ste jim omogočili prejem JEZUSA, Odrešenika, večnega Boga, najboljšega Varuha in zaščitnika življenja. Jezus v sv. maši daje pomoč,rešitve, mir, ozdravlja, sv. maša je priložnost živega srečanja z Bogom, ki mi je dal življenje, me živi, poživlja, krepi in osrečuje. Lepo vas naprošam starši, da od sedaj zmeraj omogočite svojemu otroku prejem Jezusa v sv. Obhajilu, v Svetem Rešnjem Telesu.