nedelja, 27. september 2015

26. nedelja med letom - Slomškova nedelja - OZNANILA

26. NEDELJA MED LETOM
27.9.2015
SLOMŠKOVA NEDELJA
Vincencij Pavelski, ust. Lazaristov
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: +ANGELA, obl., FRANC KUMP IN BRAT ANTON
POLENŠAK: + MAKS IN JANEZ PETEK,obl., ALBIN BELŠAK IN RODBINA PETEK, BELŠAK IN MIKŠA
JURŠINCI: + MARIJA IN STANKO ZAVEC, od vnukov
Ponedeljek
Venčeslav, muč.
19.00
POLENŠAK: + ALOJZIJA HOJNIK, JANEZ, STARŠI LORENČIČ, MITJA IN SANDI
Torek
MIHAEL,GABRIEL, RAFAEL, nadangeli
7.00
JURŠINCI: + FRANC IN ANA PLOHL IN BRAT ALOJZ
Sreda
Hieronim, c.u.
19.00
JURŠINCI: + ALOJZ FEKONJA, od družine Bec
Četrtek
Terezija Deteta Jezusa
19.00

JURŠINCI: + FRANC WEINGARTNER od svakinje Nade Perša
JURŠINCI: SEJA SODELAVCEV KARITAS
Petek
ANGELI VARUHI
19.00
POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL IN VSI + KOKOLOVI
Sobota
Frančišek Borgia
7.00
9.30
12.05
JURŠINCI: + TEREZIJA ČUŠ, od Marije Kovačec z družino
DOM STAREJŠIH JURŠINCI: + SVETA MAŠA
JURŠINCI: SV. KRST – LIA VIČAR
27. NEDELJA MED LETOM
4.10.2015
ROŽNOVENSKA

Frančišek Asiški
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + JOŽEFA IN JOŽEF HVALEC, obl.
POLENŠAK: + MAKS KEKEC, MARIJA IN JOŽEF ZAVEC IN VSI + SORODNIKI
JURŠINCI: + LOVRENC IN ANA ČUŠ, obl. in JOŽEF LENART

 • VEROUK 2015/16: Pričeli smo z veroukom, po urniku, ki je objavljen na o. deski.
  Starši, prosim oddajte čim prej prijavnice-vpisnice za vpis otroka k verouku. Prijavnice prejmete v zakristiji. Na prijavnici prosim podpišete, da boste izpolnjevali pogoje verouka in tudi veroučenec-ka podpiše, da bo pri verouku vesten in priden.
  OBISK SVETE MAŠE je osnova naše vere in tudi verouka. JEZUS-NAŠ BOG je ustanovil sveto mašno daritev, da nas pri njej HRANI, KREPI, NAPOLNJUJE Z BLAGOSLOVOM, LJUBEZNIJO, MOČJO, NAS ŠČITI, VARUJE... Starši, ki želite vpisati svojega otroka k verouku, zato da bo prejel zakramente, ga vpišite samo v primeru, če zmorete in želite z njim hoditi k sv. maši. V nasprotnem primeru je nemogoče.
  --VSAK VEROUČENEC IMA LITURGIČNI ZVEZEK, KI GA DOBI V ZAKRISTIJI V KATEREGA REDNO, SPROTI LEPI LISTKE, KI JIH PREJME PRI SV. MAŠI. NA LISTKU JE VPRAŠANJE NA KATEREGA ODGOVORITE!
  --UČBENIKE ZA VEROUK SI ČIM VEČ IN ČIM PREJ IZPOSODIMO, DELAVNE ZVEZKE IN DELAVNIKE ZA 1. IN 2. razred  PA KUPIMO NA PRVI URI VEROUKA!   VSAK VEROUČENEC JE VKLJUČEN V VSAJ 1 SKUPINO…
  Prispevek za verouk, materiale, plačilo kateheta… je 30€ na družino, ne glede koliko otrok ima družina pri verouku. Prispevek imajo vse župnije. Verouk za 1.r. bo vsako prvo nedeljo po sv. maši!
 • VSTOPAMO V OKTOBER, V MESEC MOČNE, REŠILNE, OZDRAVILNE MOLITVE
  ROŽNEGA VENCA. ČE SMO Z BOGOM, NAM NIČ NE MANJKA. ZA REŠITVE, VSE DOBRO IN SREČNO MOLIMO ROŽNI VENEC VSAK DAN VSI, VSAJ DESETKO. PRED SV. MAŠO. IN V DRUŽINAH, VSAK DAN SPREJMIMO BOŽJO POMOČ, VARSTVO IN BLAGOSLOVE V MOLITVI ROŽNEGA VENCA. MOČNA MOLITEV ROŽNEGA VENCA JE PREGNALA TURKE, NESREČE, ZLO, SOVRAŠTVO… 
 • V četrtek 1.10. - obisk bolnikov na domovih!  Prosim sporočite jim in meni, če kdo želi.
 • V tem tednu naprošeni za čiščenje, krašenje naše cerkve, dobri ljudje iz KUKAVA ZG. DEL

26. nedelja med letom - Slomškova nedelja

BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK

Za uvod si vzemimo citat iz Slomškove pesmi ''Oj, zlati čas''. »Vse žive dni se trudi in časa ne zamudi. Počivati sladko potem v raju bo«.'' Najbolj zlat čas pa je zagotovo tisti, ki ga preživimo pri molitvi in pri sveti maši, saj smo v tem primeru res eno z Bogom, ki je Gospodar časa in življenja. Veliko časa pa je preživel v molitvi tudi naš prvi slovenski blaženi, to je Anton Martin Slomšek.
Rodil se je leta 1800 na Slomu pri Ponikvi. Bil je določen, da prevzame kmetijo, a so ga dali v šole, ker je bil nadarjen učenec. Najbolj značilno zanj je sledeče: bil je odličen delavec v božjem – Jezusovem vinogradu, poln Božjega duha. Kot bogoslovec, kaplan, nadžupnik, dekan, opat, kanonik, najbolj pa kot škof je bil v verskem, narodnem in kulturnem pogledu ena izmed vodilnih osebnosti slovenskega naroda.
Oznanjal je: ''Sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove omike!'' Njegovo škofovsko geslo je bilo: '' Vse v čast Božjo in zveličanje duš!''  Njegova največja dela so: prenos škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Labotski dolini v Maribor, ustanovitev Mohorjeve knjižne družbe in ustanovitev bratovščine svetega Cirila in Metoda za zedinjenje kristjanov, skrb za duhovne poklice, za ljudske misijone in tudi skrb za zdravo družino, ki temelji na globoki veri vseh članov, na zdravem zakonu in na dobri vzgoji otrok. Napisal je mnogo duhovnih, posvetnih in drugih pesmi. Napisal je zelo znan učbenik Blaže in Nežica v nedeljski šoli.

PREMESTITEV LAVANTINSKE ŠKOFIJE V MARIBOR 
Pri prenosu škofijskega sedeža so Slomška vodili predvsem pastoralni razlogi. Veliko razumevanje in pomoč je dobil Slomšek od svojega predstojnika salzburškega metropolita Maksimiljana von Tarnoczyu. Tako Slomšek doseže pri papežu Piju IX. in Avstroogerskemu cesarju Francu Jožefu I., da pristaneta na novo ureditev škofije, kar je za nas Slovence neizmernega pomena. 1859 se prenese sedež Lavantinske škofije, ki je v Šentandražu v Labodski dolini na Koroškem v Maribor. Slomšek umre 24. septembra 1862 v Mariboru in je leta 1999 od papeža Janeza Pavla II. proglašen za blaženega.


Molitev za kanonizacijo bl. škofa Antona Martina Slomška
Nebeški oče!
Blaženi škof Anton Martina Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu.   Amen.

nedelja, 20. september 2015

25. nedelja med letom - OZNANILA

25. NEDELJA MED LETOM
20.9.2015
Andrej Kim Tae in drugi korejski mučenci
7.00

8.30
10.30
JURŠINCI: + FRANC IN VSI + KORENJAKOVI IN RAJHOVI
POLENŠAK: + JANEZ, ANTON IN ANGELA KOKOL, obl.
JURŠINCI: + za žive in + župljane obeh župnij
Ponedeljek
MATEJ, evangelist, apost.
19.00
POLENŠAK: + JOŽE SKLEDAR, VIKTOR IN JOŽE IVANČIČ IN TONČKA GRIL
Torek
Mavricij, muč
7.00
JURŠINCI: + ANGELA KUHAR, od sina Stanka
Sreda
P. PIJ iz Pietrelcine
19.00
JURŠINCI: + MARTIN ČUŠ, obl. IN DVOJNI STARŠI IN RODBINA DOKL
Četrtek
ANTON MARTIN SLOMŠEK, škof
19.00

JURŠINCI: + ELIZABETA, 30. dan IN JOŽE, obl. LAJH, od sina Antona z družino
JURŠINCI: SEJA ŽUPNIJSKEGA GOSPODARSKEGA SVETA
Petek
Sergij Radoneški
19.00
POLENŠAK: + MARIJA IN SIN VIKTOR BEZJAK
Sobota
Kozma in Damijan
7.00
9.00
11.00
JURŠINCI: + FRANC WEINGARTNER,od sestre Kristine z dru.
POLENŠAK: HANA HORVAT IN DRAGO FRAS
JURŠINCI: SV. KRST - TAJ
26. NEDELJA MED LETOM
27.9.2015
SLOMŠKOVA NEDELJA
Vincencij Pavelski, ust. lazaristov
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: +ANGELA, obl., FRANC KUMP IN BRAT ANTON
POLENŠAK: + MAKS IN JANEZ PETEK,obl., ALBIN BELŠAK IN RODBINA PETEK, BELŠAK IN MIKŠA
JURŠINCI: + MARIJA IN STANKO ZAVEC, od vnukov

 • VEROUK 2015/16: Jutri, v ponedeljek, pričnemo z veroukom, po urniku, ki je objavljen na oglasni deski.
  Starši, prosim oddajte danes, oz. čim prej prijavnice-vpisnice za vpis otroka k verouku. Prijavnice prejmete v zakristiji. Na prijavnici prosim podpišete, da boste izpolnjevali pogoje verouka in tudi veroučenec-ka podpiše, da bo pri verouku vesten in priden.
  OBISK SVETE MAŠE je osnova naše vere in tudi verouka. JEZUS-NAŠ BOG je ustanovil sveto mašno daritev, da nas pri njej HRANI, KREPI, NAPOLNJUJE Z BLAGOSLOVOM, LJUBEZNIJO, MOČJO, NAS ŠČITI, VARUJE... On je z nami ravno po sv. maši! SV. MAŠA JE ZA VSE KRISTJANE OBVEZNA, ČE ŽELIMO BOŽJO POMOČ! Starši, ki želite vpisati svojega otroka k verouku, zato da bo prejel zakramente, ga vpišite samo v primeru, če zmorete in želite z njim hoditi k sv. maši. V nasprotnem primeru je nemogoče. Za prejem prvega sv. obhajila je potrebno obiskovati sv. mašo 3. leta, za sv. birmo 9 let. Razredov verouka ni mogoče preskočiti, enako kot v šoli.
  --VSAK VEROUČENEC IMA LITURGIČNI ZVEZEK, KI GA DOBI V ZAKRISTIJI in V KATEREGA REDNO, SPROTI LEPI LISTKE, KI JIH PREJME PRI SV. MAŠI. NA LISTKU JE VPRAŠANJE, NA KATEREGA SKUPAJ S STARŠI ODGOVORITE!
  --UČBENIKE ZA VEROUK SI ČIM VEČ IN ČIM PREJ IZPOSODIMO, DELAVNE ZVEZKE IN DELAVNIKE ZA 1. IN 2. razred  PA KUPIMO NA PRVI URI VEROUKA! VSAK VEROUČENEC JE VKLJUČEN V VSAJ 1 SKUPINO…
  Prispevek za verouk, materiale, plačilo kateheta… je 30€ na družino, ne glede koliko otrok ima družina pri verouku. Prispevek imajo vse župnije. Verouk za 1.r. bo vsako prvo nedeljo po sv. maši!
 • V tem tednu naprošeni za čiščenje, krašenje naše cerkve, dobri ljudje iz HLAPONCEV.

25. nedelja med letom

Mr 9, 30-37
Vse, kar smo in imamo, smo dobili, prejeli od Boga in od drugih. Od drugih ljudi smo se naučili, sprejeli smo resnice, veliko resnic, spoznanj, znanja, vedenja… Sami v sebi in iz sebe nimamo in nismo nič. Učenci so se po poti sami s svojo človeško, zmotno pametjo, z zgrešenimi mislimi pogovarjali: Kdo je največji med njimi. Hvalili so se, pravimo važili, poviševali, »ven metali«… To občutimo kot nekaj slabega, grdega, zlega… Zelo težko smo s človekom, ki se povišuje in se dala, da je nekaj več in je v njem napuh, ki je velik greh in zlo in ga v večini hudi duh – hudič človeku vsiljuje.
Napuh ima človek, ki ne pozna Boga. Za njega ni Najvišjega Stvarnika, zato misli, da mora sam biti »bog«! Tak človek dela razdor, neti sovraštvo, uničuje sožitje okrog sebe… Spominjam se mojega brata, ki je tretji rojen v naši družini, On je velikokrat kakšne strojčke, aparate in druge stvari, razstavil, po domače rečeno razšraufal in ker ni imel znanja, ker se ni dal poučiti nikomur, se ni pozanimal, ni vedel….ni znal nikoli nič sestaviti nazaj, da bi delovalo. Tako je ostala vedno ropotija, odpad…
Jezus je pravi učitelj življenja. On je resnica, V Njem je Izvor življenja, On Bog je Snovalec življenja… Rešitev, mogočna pomoč za nas je pri Njem.
Učenci v današnjem evangeliju hodijo telesno z Jezusom, toda notranjega, duhovnega bogastva, moči, božje resnice ne prejemajo.
Jezus je popolnoma natančno in točno govoril in napovedal do potankosti vse, kar se bo z Njim zgodilo zaradi človeškega napuha in brezbožnosti: Hotel jim je dati v srce, da je od Stvarnika-Očeta, da bo izdan, da bo na križu trpel, da nas bo odrešil zla, hudiča, greha, smrti… In, ko se je vse to točno zgodilo so se učenci ravno zaradi tega razbežali, raztreščili zaradi strahu, obupa, groze, nerazumevanja, neznanja, ker ga takrat, ko so šli z gore niso nič poslušali. 

Bog nam vsak dan podarja celih 24 zato, da bi nam omogočil, da se najdemo, osrečimo, okrepimo, zmagamo v Njem. Življenje ima namen, da najdemo in spoznamo čudovitega, večnega Boga, ki nas brezmejno ljubi. Žejni smo Njegove Ljubezni in Njegove bližine. Resnica je da je zmagovalec tisti, ki LJUBI, ki ima rad, ki črpa od Boga sok življenja, moč, energijo Ljubezni… Dosežek, zmaga, čudoviti rezultat je v Bogu, tam ga moramo vzeti, tam se nahaja, On ga podarja.
Ko gre za našo Slovenijo in se bliža SLOMŠKOV PRAZNIK, 24.9. včeraj na 19.9. pa je bil razglašen leta 1999 za blaženega, za božjega človeka, ki nam je čudovit vzgled. Kako je z božjo pomočjo z vsem srcem ljubil našo deželico Slovenijo, pisal knjige, učil slovenski jezik, branil pred napadi nemcev… prestavil sedež škofije iz Avstrije v Maribor in s tem točno po božji milosti obvaroval SLO pred nemškutarji. V tem se je močno trudil tudi kasneje general Maister, tudi zelo veren mož, zasidran v Bogu. On je tudi molil, sprejemal zakramente, Ljubil Boga…
Po drugi svetovni vojni pa so našo deželico upravljali nasprotniki Boga, vere, ljubezni do sočloveka, protibožji, neverni komunisti, ki so Boga tudi prepovedali drugim ljudem. Omenim Kardelja, Ribičiča… Prodali, ukradli so nam Istro, kjer so vedno živeli Slovenci, Trst-čudovito mesto, kar prepustili Celovec, Slovensko Koroško. Mnogi Slovenci morajo živeti v drugih državah zaradi laži, zločina, grozot…ki jih je povzročila nevera.
Vera gradi, sestavlja, združuje, ozdravlja… Jezus je Rešitelj in Življenje. Vzemimo si vsak dan čas za druženje z Njim, za molitev, da mu predamo vso svojo osebo, težave, vse člane v družini.

ponedeljek, 14. september 2015

24. nedelja med letom - OZNANILA

24. NEDELJA MED LETOM
13.9.2015
Janez Zlatousti, cerkveni učitelj
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + FRANC ŠTUHEC, od Gelce z družino
POLENŠAK: + JANEZ IN JOŽEFA ČUŠ, MAKS, LIZA, TILČKA IN STANKO KEKEC IN VSI + SORODNIKI
JURŠINCI: + FRANČKA ČUŠ, od Štefke Majcen z družino
Ponedeljek
POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
19.00
POLENŠAK: + VIKTOR, obl., ANTON, ANGELA, ANA IN VSI + MERNIKOVI IN TIPOLDOVI IN TEREZIJA GOLOB
Torek
ŽALOSTNA MATI BOŽJA
7.00
JURŠINCI: + IVAN IN ANA VUČINA
Sreda
Kornelij in Ciprijan, mučenca
7.00
JURŠINCI: + FRANC ZAVEC, od hčerke Marije z družino
Četrtek
Robert Belarmino,
cerkveni učitelj
19.00
POLENŠAK: + BRANKO KOVAČIČ, osmina
Petek
Jožef Kupertinski
19.00
POLENŠAK: + MARIJA LEBAR
Sobota
Januarij, muč.
7.00
15.00

JURŠINCI: + ROZALIJA CIGLAR, od družine Horvat
POLENŠAK: POROKA: TADEJ CAJNKO in MATEJA JANŽEKOVIČ
25. NEDELJA MED LETOM
20.9.2015
Andrej Kim in korej. mučenci
7.00

8.30
10.30
JURŠINCI: + FRANC IN VSI + KORENJAKOVI IN RAJHOVI
POLENŠAK: + JANEZ, ANTON IN ANGELA KOKOL, obl.
JURŠINCI: + za žive in + župljane obeh župnij

 • VEROUK 2015/16: DANES OZ. ČIM PREJ VZEMITE STARŠI ALI OTROCI NOV LITURGIČNI ZVEZEK, V KATEREGA REDNO LEPITE LISTKE OD SVETE MAŠE, KI SO URADNO DOKAZILO ZA PRISTOP K ZAKRAMENTOM!
  DANES VZEMITE STARŠI V ZAKRISTIJI, PRIJAVNICE ZA PRIJAVO OTROK VSEH RAZREDOV K VEROUKU! DANES TEDEN, V NEDELJO, 20.9., ODDAMO IZPOLNJENE PRIJAVNICE-VPISNICE PRI SV. MAŠI, KI BO OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA.
  VSAKEGA OTROKA STARŠI S SVOJIM PODPISOM VPIŠETE V NASLEDNJI LETNIK VEROUKA.
  V NEDELJO, 20.9., BO PRI SV. MAŠI TUDI RODITELJSKI SESTANEK. PROSIM ZA ZANESLJIVO UDELEŽBO STARŠEV IN OTROK PRI TEJ SV. MAŠI.
  Z VEROUKOM BOMO ZAČELI 21.9. PO URNIKU, KI JE OBJAVLJEN NA OGLASNI DESKI.
 • MLADI, SREDNJEŠOLCI, ŠTUDENTI POVABLJENI, V SOB. 19.9. V STIČNO NA VSESLOVENSKO SREČANJE – FESTIVAL SE MLADIH. PRIJAVIMO ČIM PREJ. LEPO POVABLJENI.
 • V tem tednu naprošeni za čiščenje, krašenje naše cerkve, dobri ljudje iz ROTMANA.

24. nedelja med letom

Iz 50, 5-9a; Jak 2, 14-18; Mr 8, 27-35
1. Spet so šli na pot, Jezus in učenci. Slednji so se tega kar navadili: prijetna druščina, jesti jim ni manjkalo, ljudje so jih največkrat prijazno sprejeli, tu znamenje, tam čudež, privlačne učiteljeve pripovedi, razgrete debate, prijetno so se greli v slavi občudovanega učitelja, dobro jim je bilo, kot nikoli prej. Tudi izpit so odlično opravili; poznali so odgovor: ti si Kristus!
2. Vendar je to le prvi del izpita, "teorija". Kar jih bo uvajalo v "prakso",  sledi. Gospod jih hoče postaviti na trdna tla, ki se jim zaradi njihove površnosti in nepotrudljivosti, da bi ga dojeli v namenih njegovega poslanstva, spodmikajo:
Sin človekov mora veliko trpeti, to bo njegova pot odreševanja, pot križa, ki se je človek otepa, in tudi Peter skuša Jezusa odvrniti od te smeri;
- toda to je le pot: po treh dneh bo vstal – tu se začno odpirati nove, neslutene možnosti in smeri, ki imajo za skupni imenovalec brezkončnost, ki presega vsa človekova umovanja in tudi njegovi učenci tega še ne morejo dojemati;
- Gospod neizprosno zatrdi, da je to tudi pot slehernega človeka: če hoče kdo iti za menoj, naj vzame svoj križ – ni slišati posebno vabljivo in nemalokrat traja zelo dolgo, preden človek to možnost začne dojemati;
- pa tudi ta pot ima pred seboj daljnosežen, predvsem pa zelo konkreten namen: kdor svoje življenje zaradi mene in evangelija izgubi, ga bo rešil – spet tako potreba trditev, da križ, trpljenje, preizkušnja, ni namen sam sebi, ampak je le pot, strma in kamnita sicer, ki pa privede na vrh, v sijaj, v srečo, v veselje, v neminljivost.
3. Lahko bi rekli, da Gospod v zelo strnjenih besedah predstavi svoj življenjski program, ki je tudi program slehernega njegovega učenca. In tudi Peter je v svojo izpoved zajel jedro Gospodovega poslanstva, ki je prišel, da bi dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Toda kaj hitro jo je s svojim, nedvomno dobronamernim, pa vendar človeško ozkim načinom razmišljanja osiromašil, na kar ga je Gospod opozoril s prav krepko besedo:
- kako razločno se vedno znova kaže, da vere ni mogoče skrčiti v neke zgolj sociološke norme, v okvire neke tradicije, vse to resnično vero počasi zamori: vera je življenje, je velika noč, je nenehno odločanje za dobro, kot nas Gospod sam spodbuja: bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče;
- vera se ne rodi iz del, ampak iz poslušnosti Besedi, razcveta se pa v delih, ki so sadovi ljubezni in pravičnosti, sadovi potrpežljivosti in odpuščanja;
- vera se ne more izpeti v lepih besedah in prijetnih melodijah: zahteva celega človeka, stalno prizadevanje za dobro, ki ga krepi zaupanje: z vami ostanem.


nedelja, 6. september 2015

23. nedelja med letom - OZNANILA

23. NEDELJA MED LETOM
6.9.2015
Zaharija, prerok
Bertrand, red.
7.00
8.30
10.30
17.00

JURŠINCI: + MARIJA IN ANTON KRAJNC
POLENŠAK: + MARIJA IN MARTIN HORVAT
JURŠINCI: + MARIJA MATJAŠIČ, od Alojzije Cof
POLENŠAK: MOLITVENO, SLAVILNO SREČANJE ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SV. DUHA
Ponedeljek
Regina, mučenka
18.00
19.00
JURŠINCI: + ELIZABETA LAJH, osmina
POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ
8.9.2015
Torek
MARIJINO ROJSTVO –
mali šmaren
18.00
19.00
POLENŠAK: + TEREZIJA MUNDA
JURŠINCI: + TEREZIJA ŠOŠTARIČ, od hčerke Emilije
Sreda
Peter Klaver
7.00
JURŠINCI: + FRANC DOLAMIČ, od Alojza Dolamiča
Četrtek
Nikolaj Tolentinski
---
---
Petek
Prot in Hijacint, mučenca
10.00
JURŠINCI-GRADIŠČAK-NA DOMU: ZLATA POROKA: LOVREC IN INGA PLOHL
Sobota
MARIJINO IME
16.00
JURŠINCI: ZLATA POROKA: STANKO IN TEREZIJA BEC
24. NEDELJA MED LETOM
13.9.2015
Janez Zlatousti, cerkveni učitelj
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + FRANC ŠTUHEC, od Gelce z družino
POLENŠAK: + JANEZ IN JOŽEFA ČUŠ, MAKS, LIZA, TILČKA IN STANKO KEKEC IN VSI + SORODNIKI
JURŠINCI: + FRANČKA ČUŠ, od Štefke Majcen z družino

 • BOG POVRNI VSEM, KI STE POROMALI NA SVETE GORE IN VSO NAŠO ŽUPNIJO IZROČILI MARIJI!
 • VEROUK 2015/16: DANES OZ. ČIM PREJ VZEMITE STARŠI ALI OTROCI NOV LITURGIČNI ZVEZEK V KATEREGA REDNO LEPITE MAŠNE LISTKE, KI SO URADNO DOKAZILO ZA PRISTOP K ZAKRAMENTOM!
  DANES TEDEN PREJMEJO STARŠI PRI SV. MAŠI PRIJAVNICE ZA PRIJAVO OTROK VSEH RAZREDOV K VEROUKU! V NEDELJO 20.9. ODDAMO PRIJAVNICE-VPIS PRI SV. MAŠI OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA. VSAKEGA OŠ OTROKA STARŠI S SVOJIM PODPISOM VPIŠETE V NASLEDNJI LETNIK VEROUKA. V NEDELJO, 20.9. BO PRI SV. MAŠI RODITELJSKI SESTANEK. PROSIM ZA ZANESLJIVO UDELEŽBO STARŠEV IN OTROK PRI TEJ SV. MAŠI. Z VEROUKOM BOMO ZAČELI 21.9. PO URNIKU.
 • MLADI, SREDNJEŠOLCI, ŠTUDENTI POVABLJENI, V SOB. 19.9. V STIČNO NA VSESLOVENSKO SREČANJE – FESTIVAL MLADIH. PRIJAVIMO SE ČIM PREJ. LEPO POVABLJENI.
 • Od četrtka, 10.9. do nedelje smo na romanju v Italiji k Sv. patru Piju, Assisi, Lanciano… V primeru potrebe po duhovniku pokličite g. Jožeta Škofiča k Sv. Urbanu v Destrnik, GSM 041 402 468
 • V tem tednu naprošeni za čiščenje, krašenje cerkve, dobri ljudje iz ROTMAN-VINŠAK