ponedeljek, 31. julij 2017

17. nedelja med letom - OZNANILA

17 NEDELJA MED LETOM
30.7.2017
Peter Krizolog, cerkveni učitelj
7.00

8.30

10.30
JURŠINCI-VEŽICA: + JOŽEF NEDELJKO, MARIJA IN MARTIN ZAVEC
POLENŠAK: + FRANC KOKOL, 2. obl. IN VSI KOKOLOVI iz Polenc in Hlaponcev
JURŠINCI-VEŽICA: + ZA VSE GOSPODINJE DRUŠTVA MARTA
Ponedeljek
Ignacij Lojolski
---
---
Torek
Alfonz Ligvorij
---
---
Sreda
Evzebij
---
---
Četrtek
Lidija
---
---
Petek
Janez Vianney
---
---
Sobota
Marija Snežna
11.00
12.00
POLENŠAK: - SVETI KRST: ŽIGA URBANJA
POLENŠAK: + TILIKA MAGDIČ
18 NEDELJA MED LETOM
6.8.2017
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI-vežica: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ZORA CIMERLAJT
JURŠINCI-vežica: + TADEJ HOLC, od brata Mateja s Sandro

 • ORATORIJ V JURŠINCIH, od 17. do 20.8. - vesel, razigran teden druženja, iger, prepevanja, raznih delavnic, zanimivosti… VZEMIMO PRIJAVNICO IN SE ČIM PREJ PRIJAVIMO. DOBRODOŠLI!
 • V TEM TEDNU SMO Z ANIMATORJI ORATORIJA V MEĐUGORJU IN NA MORJU. V PRIMERU BOLNIKA ALI POGREBA POKLIČITE DUHOVNIKA K SV. URBANU-DESTRNIK  -  041 402 468 ali g, JANKA VUČINO ali go. MARIJO MIHELJ.
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GABRNIK – HRIB. Bog povrni.
 •  V NEDELJO, 13.8.2017, VESELO VABIMO IN TUDI VSAK OD NAS ŽUPLJANOV NAJ VSE SVOJE SORODNIKE, PRIJATELJE, ZNANCE… POVABI NA NAŠ VELIKI JUBILEJ, PRAZNOVANJE 500-LETNICE OD ZAČETKA GRADNJE NAŠE CERKVE SV. LOVRENCA. Z NAMI BO NADŠKOF ALOJZIJ CVIKL, PEL BO NAŠ NOV PEVSKI ZBOR, PO SV. MAŠI BO PROSLAVA V VEČNAMENSKI DVORANI, POGOSTITEV ZA VSE V ŠOTORU. PRISRČNO POVABLJENI. Lepo naprošeni vsi za pomoč pri pripravi našega praznika. Obrnimo se na člane ĆPS ali ŽGS.
 • OBNOVA NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI.  V NAŠI CERKVI SO SKORAJ ZAKLJUČENA DELA, KI SMO JIH NAČRTOVALI IZVESTI PRED LOVRENŠKIM ŽEGNANJEM. ISKRENA ZAHVALA NAŠIM SPOŠTOVANIM MOŠKIM-ZIDARJEM, KI OBNAVLJALI NAŠO CERKEV OD ZAČETKA MAJA!
  PLESKANJE IN POLAGANJE TLAKA BOMO IZVEDLI, KO SE STENE IN TLA DOBRO OSUŠIJO. NAPROŠAMO, VABIMO IN S HVALEŽNOSTJO ŠE SPREJEMAMO NOVE BOTRE NAŠE CERKVE PRI OBNOVI, KI JIH BOMO ZAPISALI Z ZLATIMI ČRKAMI NA TABLO, KI BO VEDNO V NAŠI CERKVI. BOG NAJ V OBILJU POVRNE VSAKEMU, KI JE SODELOVAL ALI PA ŠE BO PRI NAŠI VELIKI OBNOVI.
 • KONCERT IN PRVA PREDSTAVITEV NAŠEGA NOVEGA, MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA ŽUPNIJE IN KULTURNEGA DRUŠTVA JURŠINCI IN MLADINSKO-OTROŠKEGA ZBORA »SAN LORENZO« je PREČUDOVITO IN NAD PRIČAKOVANJI USPEL. LAHKO SMO VIDELI KAKO STROKOVNO JE GA. LIDIJA K.K. NAŠE NOVE PEVCE UGLASILA. USTVARILI SO ENKRATNO PEVSKO DRUŠČINO, KI JE PRIPRAVLJENA SLOVESNO SLAVITI ŽIVEGA BOGA OB PRAZNOVANJU 500-LETNICE. ISKRENA ZAHVALA DRAGI PEVCI. ZELO SMO PONOSNI NA VAS.


17. nedelja med letom

1 Kr 3, 5. 7-12; Rim 8, 28-30; Mt 13, 44-52

1. Vsebina vsega oznanjevanja našega Odrešenika in potem Cerkve je strnjena v naročilu učencem: Oznanjujte, Božje kraljestvo se je približalo. Zakaj tako poudarjanje tega kraljestva? Gospod nam želi dopovedati, da je za nas največja vrednota: nepojmljivo presega brodenje po naših vsakdanjih skrbeh in željah, postavlja nas v osebno in neposredno povezanost z Bogom, človeški majhnosti in omejenosti odpira razsežnost večnosti. Svojo pripoved Jezus sklene s krepkim vprašanjem: ste razumeli vse to?  Ali tudi mi lahko odgovorimo: smo?

2. Jezus nam na slikovit način želi predstaviti neprecenljivo vrednost Božjega kraljestva; govori v prilikah, da bi njegovo misel lažje dojeli: 

- človek, ki je našel zaklad, proda vse, kar ima in kupi njivo, kjer je zaklad skrit; trgovec, ki najde dragocen biser, proda vse, kar ima in ga kupi; Gospod govori premišljeno, ne pretirava, čeprav mi te radikalnosti ne moremo dojeti - nedvoumno nam da vedeti, da božje kraljestvo nedoumljivo presega vse, kar si sploh moremo predstavljati;
- bi mar na Jezusovo vprašanje: ste razumeli vse to?, mogli prostodušno odgovoriti: smo!; mar nismo bolj podobni otroku, ki mu starši skušajo dopovedati, kako pomembno je znanje in delavnost, pa vendar zanj ostaja važnejše igranje z avtomobilčki.

3. Kako prav je, da se ob teh Gospodovih razlagah spomnimo prošnje, ki jo je izrekel Salomon, ko je leta 961 pred Kristusom za očetom Davidom zakraljeval nad Izraelom:
mlad človek sem, ne vem, ne kod ne kam, zato goreče prosi: daj svojemu služabniku razumno srce, da bo znal razločevati med dobrim in hudim - razum, ki ve, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je pomembno in kaj manj pomembno, kaj je vredno in kaj manj vredno - srce, ki ga bo vedno nagibalo k dobremu, k zvestobi, srce, ki bo pozorno prisluhnilo Božjemu sporočilu in obenem čuteče zaznalo potrebo sočloveka, ki bo »srce za druge«;
- prav po tem, kar je Salomon prosil in izprosil od Boga, po razumnem srcu, ki zna prisluhniti, ki zna krotko in vztrajno usmerjati po poti dobrega, ljudje moremo po Pavlovih besedah postajati podobni njegovemu Sinu, prav to pa je tudi pot do tiste neskončne vrednote, o kateri nam danes govori Gospod.


4. Salomonova prošnja naj bo tudi naša: daj nam razumno srce, da bomo vsaj zaslutili, kaj nam Gospod obeta, in tudi zagotavlja, če bomo odprtega srca.

nedelja, 23. julij 2017

vabilo


16. nedelja med letom - OZNANILA

16. NEDELJA MED LETOM
23.7.2017
KRIŠTOFOVA NEDELJA
(BLAGOSLOV AVTOMOBILOV IN PROMETA)
7.00

8.30
10.30
19.00

JURŠINCI-VEŽICA: + ALOJZ IN VSI + REPOVI IZ SAKUŠAKA IN JOŽEF ŠMIGOC
POLENŠAK: + JANEZ JURHAN, obl.
JURŠINCI-VEŽICA: + za vse žive in + obeh župnij
JURŠINCI-CERKEV: KONCERT IN PREDSTAVITEV NOVEGA PEVSKEGA ZBORA
Ponedeljek
KRIŠTOF, muč.
19.00
POLENŠAK: + FRANC VIHER, osmina
Torek
JAKOB ST., apostol
19.00
JURŠINCI-VEŽICA: + STARŠI IN BRAT KUMP IN V ZAHVALO ZA 60 LET ŽIVLJENJA
Sreda
JOAHIM IN ANA, Marijina starša
7.00
JURŠINCI-VEŽICA: + MATILDA TOPLAK, od nečakinj Marice, Jožice, Milene, Nežike in nečaka Franca
Četrtek
Gorazd, Kliment in učen Cirila, Metoda
---
---
Petek
Viktor-Zmago
19.00
POLENŠAK: + MARIJA OSEBEK IZ STREJACEV
Sobota
MARTA, Lazarjeva sestra-z. gospodinj
7.00
10.00

JURŠINCI-VEŽICA: + STANKO BEC, od sina Marjana z družino
TURISTIČNA KMETIJA TOPLAK:  PRAZNIK GOSPODINJ, OKROGLA MIZA: LJUBEZNIVA GOSPODINJA, RAZSTAVA: SLOV. POTICA
17. NEDELJA MED LETOM
29.7.2017
Peter Krizolog, cerkveni učitelj
7.00

8.30

10.30

JURŠINCI-VEŽICA: + JOŽEF NEDELJKO, MARIJA IN MARTIN ZAVEC
POLENŠAK: + FRANC KOKOL, 2. obl. IN VSI KOKOLOVI iz Polenc in Hlaponcev
JURŠINCI-VEŽICA: + ZA VSE GOSPODINJE DRUŠTVA MARTA

 • DANES JE KRIŠTOFOVA NEDELJA. SV. KRIŠTOF JE ZAŠČITNIK popotnikov, šoferjev… ZATO BOMO IMELI VELIKI BLAGOSOV AVTOMOBILOV IN DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV. V BLAGOSLOVU PROSIMO NAJ NAS STVARNIK, VSEMOGOČNI BOG, VARUJE NA VSEH POTEH V ŽIVLJENJU, POSEBEJ ŠE NA CESTAH, KJER DANES MARSIKDO PREZGODAJ KONČA SVOJE ŽIVLJENJE! 
  PO SV. MAŠI, BO PRED CERKVIJO BLAGOSLOV PREVOZNIH SRED., MOLITEV ZA SREČNO VOŽNJO IN TUDI NABIRKO ZA AKCIJO MIVA - POMOČ ZA  AVTOMOBILE MISIJONARJEV, KI OZNANJAJO JEZUSA EDINEGA, ŽIVEGA BOGA V NERAZVITIH DEŽELAH IN POMAGAJO LJUDEM, KI ŽIVIJO V REVŠČINI IN V NEČLOVEŠKIH RAZMERAH! ŠOFERJI IN TISTI, KI SE VOZIMO, V ZAHVALO ZA SREČNO PREVOŽENE KILOMETRE DARUJMO ZA NAŠE MISIJONARJE IZ SVOJE VERE IN LJUBEZNI ZA BOŽJI BLAGOSLOV!
 • ORATORIJ V JURŠINCIH, od 17. do 20.8. - vesel, razigran teden druženja, iger, prepevanja, raznih delavnic, zanimivosti… VZEMIMO PRIJAVNICO IN SE ČIM PREJ PRIJAVIMO. DOBRODOŠLI!
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GABRNIK – VAS. Bog povrni.
 • OBNOVA NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI.  V NAŠI CERKVI SO SKORAJ ZAKLJUČENA DELA, KI SMO JIH NAČRTOVALI IZVESTI PRED LOVRENŠKIM ŽEGNANJEM. ISKRENA ZAHVALA NAŠIM SPOŠTOVANIM MOŠKIM-ZIDARJEM, KI OBNAVLJALI NAŠO CERKEV OD ZAČETKA MAJA!
  PLESKANJE IN POLAGANJE TLAKA BOMO IZVEDLI, KO SE STENE IN TLA DOBRO OSUŠIJO.
  ISKRENA ZAHVALA VSEM, KI STE V ČETRTEK POMAGALI ČISTITI CERKEV.
 • KONCERT IN PRVA PREDSTAVITEV NAŠEGA NOVEGA, MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA ŽUPNIJE IN KULTURNEGA DRUŠTVA JURŠINCI IN MLADINSKO-OTROŠKEGA ZBORA »SAN LORENZO« BO NOCOJ ob 19.00 V NAŠI CERKVI.
  LEPO POVABLJENI IN DOBRODOŠLI, DA VIDIMO KAKO SO SE NAŠI NOVI PEVCI UGLASILI, USTVARILI PEVSKO DRUŠČINO, DA JIH PODPREMO IN SE JIM ZAHVALIMO. VESELO POVABIMO ŠE SVOJE SORODNIKE, PRIJATELJE, ZNANCE. 

16. nedelja med letom

Mdr 12, 13. 16-19; Rim 8, 26-27; Mt 13, 24-43

1. Tudi današnjo božjo besedo JEZUS podčrta z vzklikom: kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša, saj obravnava staro in vedno novo, nikoli do konca rešljivo problematiko dobrega in zla v svetu. Zakaj toliki ljudje vede in hote drugim povzročajo trpljenje, zakaj Bog to dopušča, zakaj ne poseže vmes! Človek bi rad na hitro in brez pomisleka sodil in kaznoval, Bog pa ne ravna tako ihtavo, na drugačen način izkazuje svojo vsemogočnost in neskončnost.
- knjiga Modrosti pravi: ti si Gospodar moči, zato sodiš milo, vodiš nas z veliko prizanesljivostjo, s takim ravnanjem poučuješ, da pravični mora biti ljudomil;
- Gospod opozarja na strpnost: ob koncu sveta bodo njegovi angeli tiste, ki delajo krivico, vrgli v ognjeno peč, pravični pa se bodo zasvetili kot sonce.

2. Vedno znova se moramo ubadati s soočanjem dobrega in zla v svetu, dobrih in slabih ljudi, še več, dobrega in slabega v nas samih. Kako radi poenostavimo to problematiko: na eni strani so dobri, na drugi slabi. Zelo vprašljiva delitev!
- s kakšnimi kriteriji delimo ljudi na dobre in slabe? kdo so pravzaprav dobri?  Tisti, ki hodijo k maši? Ki lepo govore o papežu, o Cerkvi? Kdo bi si drznil za presojanje postavljati zgolj take zunanje kriterije! 

- koga bomo uvrstili med slabe? ali mar tudi koga od prijateljev, sorodnikov? ali ne bomo ob ljudeh, ki jih obsojamo, takoj ustvarjali družbe privilegirancev? ali bomo sebe pogumno in brez zardevanja uvrstili med dobre?
- ali bomo le upoštevali, da je v nas samih in v vsakem človek, sicer v različnih razmerjih in oblikah, navzoče in dejavno dobro in slabo? da nihče ni popolnoma in neskončno slabo in prav tako ne dober? V vsakem raste pšenica in ljulka!

3. Pavel opozarja Korinčane in nas: Ničesar ne sodite prezgodaj, dokler ne pride Gospod. On bo osvetlil, kar je skrito v temi. Razodel bo misli src. Tedaj bo vsak prejel od Boga priznanje, ki mu gre.
- Bog je pravičen, nagrajuje in kaznuje, čeprav se čas in načini največkrat izmaknejo našim računom - božji mlini meljejo počasi, meljejo pa!
- preroki so radi poudarjali, da je Bog zvest in usmiljen, svojo vsemogočnost izkazuje z veliko prizanesljivostjo,
- Jezus je s svojim usmiljenjem in razumevanjem grešnega človeka vzbujal presenečenje, »pravični«, »dobri« so se nad njim zgražali. Nas želi spodbuditi:
- ne bodimo preveč vneti za ruvanje plevela pri drugih, kaj pa vemo, kaj sploh je plevel, ne povzročajmo škode, izrujmo raje pri sebi, kar je slabega;

- prepustimo sodbo Bogu, on je pravičnejši in prizanesljivejši kot smo mi.

nedelja, 16. julij 2017

15. nedelja med letom - OZNANILA

15. NEDELJA MED LETOM
16.7.2017
Karmelska Mati Božja
7.00
8.30
10.30

JURŠINCI-VEŽICA: + SIMON ŠEGULA, osmina
POLENŠAK: + VIKTOR DAJČAR
JURŠINCI-VEŽICA: + FRANC IN FRANČIŠKA TAŠNER IN 4 SINOVI, od hčerke Frančike
Ponedeljek
Aleš, spokornik
19.00
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA IN RODBINA LAH
Torek
Elij
19.00
JURŠINCI: + STARŠI RITONJA
Sreda
Arsenij Veliki
7.00
JURŠINCI: + ANA FRAS, od sestre Katarine z družino
Četrtek
Apolinarij, muč
19.00
JURŠINCI: + ANTON PIGNAR, + STARŠI IN ALOJZ ŽERDIN
Petek
Danijel, prerok
19.00
POLENŠAK: + ANA IN ERNEST MIHELJ IN + SLAVKO ŠTEFKO
Sobota
Marija Magdalena, spokornica
10.00
11.00

19.00

POLENŠAK: - SV. KRST: ALJAŽ
POLENŠAK: + VSI + SORODNIKI DRUŽINE PODGORELEC IN SKODIČ IN SV. KRST: NIK SKODIČ
JURŠINCI-CERKEV: KONCERT IN PREDSTAVITEV NOVEGA MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA
16. NEDELJA MED LETOM
23.7.2017
KRIŠTOFOVA NEDELJA
(BLAGOSLOV AVTOMOBILOV IN PROMETA)
7.00

8.30
10.30
JURŠINCI-VEŽICA: + ALOJZ IN VSI + REPOVI IZ SAKUŠAKA IN JOŽEF ŠMIGOC
POLENŠAK: + JANEZ JURHAN, obl.
JURŠINCI-VEŽICA: + za vse žive in + obeh župnij

 • DANES TEDEN JE KRIŠTOFOVA NEDELJA. SV. KRIŠTOF JE ZAŠČITNIK popotnikov, šoferjev… ZATO BOMO IMELI VELIKI BLAGOSOV AVTOMOBILOV IN DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV. V BLAGOSLOVU PROSIMO NAJ NAS STVARNIK, VSEMOGOČNI BOG, VARUJE NA VSEH POTEH V ŽIVLJENJU, POSEBEJ ŠE NA CESTAH, KJER DANES MARSIKDO PREZGODAJ KONČA SVOJE ŽIVLJENJE! AVTOMOBILE PARKIRAJMO ČIM BOLJ PRI CERKEVI! PO SV. MAŠI, BO PRED CERKVIJO BLAGOSLOV PREVOZNIH SRED., MOLITEV ZA SREČNO VOŽNJO IN TUDI NABIRKO ZA AKCIJO MIVA - POMOČ ZA  AVTOMOBILE MISIJONARJEV, KI OZNANJAJO JEZUSA EDINEGA, ŽIVEGA BOGA V NERAZVITIH DEŽELAH IN POMAGAJO LJUDEM, KI ŽIVIJO V REVŠČINI IN V NEČLOVEŠKIH RAZMERAH! ŠOFERJI IN TISTI, KI SE VOZIMO, V ZAHVALO ZA SREČNO PREVOŽENE KILOMETRE DARUJMO ZA NAŠE MISIJONARJE IZ SVOJE VERE IN LJUBEZNI ZA BOŽJI BLAGOSLOV!       
 • ORATORIJ V JURŠINCIH, od 17. do 20.8. - vesel, razigran teden druženja, iger, prepevanja, raznih delavnic, zanimivosti… VZEMIMO PRIJAVNICO IN SE ČIM PREJ PRIJAVIMO. DOBRODOŠLI! 
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: MOSTJE Bog povrni.
 • OBNOVA NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI.  NAŠI POŽRTVOVALNI MOŽAKARJI-ZIDARJI SO V TEM TEDNU ZGLADILI ZAKLJUČNE OMETE… TAKO SO SKORAJ ZAKLJUČENA DELA, KI SMO JIH NAČRTOVALI IZVESTI PRED LOVRENŠKIM ŽEGNANJEM. PLESKANJE IN POLAGANJE TLAKA BOMO IZVEDLI, KO SE STENE IN TLA DOBRO OSUŠIJO.
  V ČETRTEK, 20.7., BI CERKEV GENERALNO ČISTILI. VSE JE ZELO ZAPRAŠENO. LEPO NAPROŠAMO VSE VAS DOBRE LJUDI ZA POMOČ. OB 9.00 BI ČISTILA ENA SKUPINA, OD 16.00 NAPREJ PA DRUGA. LEPO NAPROŠENI IN POVABLJENI TAKRAT, KO LAHKO.
 • KONCERT IN PRVA PREDSTAVITEV NAŠEGA NOVEGA, MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA ŽUPNIJE IN KULTURNEGA DRUŠTVA JURŠINCI IN MLADINSKO-OTROŠKEGA ZBORA »SAN LORENZO« BO 23.7.2017 ob 19.00 V NAŠI CERKVI.
  LEPO POVABLJENI IN DOBRODOŠLI, DA VIDIMO KAKO SO SE NAŠI NOVI PEVCI UGLASILI, USTVARILI PEVSKO DRUŠČINO, DA JIH PODPREMO IN SE JIM ZAHVALIMO. VESELO POVABIMO ŠE SVOJE SORODNIKE, PRIJATELJE, ZNANCE.
 

15. nedelja med letom

KAKŠNA "ZEMLJA" JE MOJE SRCE?

Otroška pesmica o divjem možu – kosmatem možu pripoveduje, kako je neroda z nogami poteptal vse, kar je z rokami naredil, ko je obdeloval svoj vrt. Nekaj podobnega se pogosto dogaja nam, kristjanom – z življenjem "poteptamo", kar smo z besedami naredili. Nekaj tistega, kar slišimo v cerkvi ali kar sami preberemo, se nas še prime, vendar rodi tako malo sadov, da smo po pravici zaskrbljeni, kaj je s tem našim krščanstvom. Božja beseda, ki jo slišimo pri maši, je beseda življenja, norma, pravilo ali vodilo življenja. Prerok Izaija v današnjem prvem berilu zatrjuje, da je Božja beseda kakor dež, ki pade na zemljo in jo naredi rodovitno. Kako to, da blagodejni dež Božje besede v naših srcih ne povzroči nobene spremembe?

Mogočih je več odgovorov in vsak ga mora dati zase, kajti vsak sebe najbolje pozna. Mnogokrat Božja beseda do našega srca sploh ne seže. Srca so kot zaprte in zapečatene posode. V njih je vse polno drugih misli, zamisli, modrosti in skrbi, tako da za Božjo besedo ni prostora. Kaj bi jo puščali v svoje srce, samo vznemirjala nas bo! Zaenkrat kar lahko živim tako, kot živim zdaj, pravi marsikdo zavestno ali podzavestno. 


Morebiti pa se Božji besedi le odpremo. Tedaj so na vprašanje, zakaj se tako malo spremenimo, možni odgovori, ki jih je dal Jezus, ko je apostolom posebej razlagal svojo priliko o sejalcu. Prvič: Božjo besedo slišimo, a je ne razumemo, pa pride hudi duh in ugrabi, kar je posejano v srce, ker se boji, da bi se človek v veri poučil in utrdil. To so semena, razlaga Jezus, ki so posejana ob poti. Potem pride seme, ki je padlo na kamnito zemljo: to so ljudje, ki Božjo besedo z veseljem sprejmejo, so pa površni. V cerkvi so taki ljudje zmožni globokih in silnih čustev, komaj prestopijo prag cerkve, pa znajo pozabiti, da so kristjani. Ko nastopi "vročina" življenja, seme Božje besede usahne, ker nima korenin. Tretje vrste poslušalci Božjo besedo z veseljem poslušajo, pa jim vsakdanje skrbi njeno seme zadušijo. Sodobnega človeka tlači mnogo skrbi, posebno če ima družino: kako bo dovolj zaslužil, kako bo svoje otroke modro vzgojil … S temi skrbmi se ubada noč in dan, celo pri maši, molitvi in poslušanju Božje besede mu ne dajo miru. Skrbi moramo vključiti v molitev, saj je predmet vere vse, kar čutimo in doživljamo, kar nas skrbi in kar nas napolnjuje z veseljem. Kako torej to uskladiti z Jezusovimi besedami o trnju, ki zaduši seme Božje besede? Jezus odgovarja: storiti moramo vse, kar je v naši moči, pri tem pa ne pozabiti, da nad nami bedi ljubeči Oče. Bog ni zavarovalni zavod, h kateremu bi se zatekali samo v nevarnosti ali nesreči. Bog je Gospodar sveta, mi pa smo upravitelji njegovih dobrin. Posvetovati se moramo z njim, kako naj njegove dobrine (življenje, imetje, družino, milost) upravljamo. In prav o tem nas poučuje Božja beseda.

Končno, pravi Jezus, je nekaj takih, ki Božjo besedo ne le sprejmejo, ampak jo tudi "umevajo", se pravi, po njej živijo. To so ljudje hvaležnega srca. Kakor dobri otroci, ki so staršem hvaležni za vsak nasvet in življenjsko navodilo. Božja beseda, ki jo poslušamo in naj bi jo pogosto prebirali – zato tiskamo Sveto pismo! – je velik Božji dar. Ob koncu berila pri maši rečemo "Bogu hvala" in na koncu evangelija "Hvala tebi, Kristus". Hvala za to, kar sem zvedel. Potrudil se bom, da bom po tem tudi živel. Bodimo iskreno prepričani: seme je dobro in Bog je pripravljen dati tudi vse drugo, da bi to seme lahko vzklilo, raslo in dozorelo. Vprašanje je, kakšna "zemlja" so naša srca!

nedelja, 9. julij 2017

14. nedelja med letom - OZNANILA

14. NEDELJA MED LETOM
9.7.2017
Avguštin Zhao Rong in drugi Kitajski muč.
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI-VEŽICA: + STANKO ČUŠ, od družine Križaj iz Mezgovc
POLENŠAK: + TREZIKA IN TOMAŽ MUNDA IN DRUŽINA ŠTEBIH
JURŠINCI-VEŽICA: + STARŠI ANTON IN VERONIKA VIČAR IN SESTRA ELIZABETA VIČAR
Ponedeljek
Amalija, redovnica
19.00
POLENŠAK: + MARIJA NEDELJKO, obl.
Torek
BENEDIKT, zavetnik Evrope
19.00
JURŠINCI: + FRANC, obl. IN TEREZIJA ČUŠ
Sreda
Mohor in Fortunat, muč.
7.00
JURŠINCI: + ZA OZDRAVITEV NOTRANJIH RAN IN DRUŽINSKEGA DEBLA
Četrtek
Henrik, cesar
19.00
POLENŠAK: + KRISTINA ROJHT
Petek
Kamil de Leilis
19.00
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA
Sobota
Bonaventura, cerkv. učitelj
7.00
JURŠINCI: + IVAN IN ELIZABETA PUČKO, obl., JANEZ, NEŽIKA IN SLAVKO STARČIČ
15 NEDELJA MED LETOM
16.7.2017
Karmelska Mati Božja
7.00
8.30
10.30

JURŠINCI-VEŽICA: + za ve žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + VIKTOR DAJČAR
JURŠINCI-VEŽICA: + FRANC IN FRANČIŠKA TAŠNER IN 4 SINOVI, od hčerke Frančike

 • ORATORIJ V JURŠINCIH, od 17. do 20.8. - vesel, razigran teden druženja, iger, prepevanja, raznih delavnic, zanimivosti… VZEMIMO PRIJAVNICO IN SE ČIM PREJ PRIJAVIMO. DOBRODOŠLI!
 • KONCERT IN PRVA PREDSTAVITEV NOVEGA, MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA ŽUPNIJE IN KUTURNEGA DRUŠTVA JURŠINCI IN MLADINSKO-OTOŠKEGA ZBORA »SAN LORENZO« BO 23.7.2017 V CERKVI ALI DVORANI. LEPO POVABLJENI IN DOBRODOŠLI.
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: KUKAVA SPODNJI DEL. Bog povrni.
 • OBNOVA NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI.  NAŠI PLEMENITI MOŽAKARJI-ZIDARJI SO V TEM TEDNU IZDELALI IZOLACIJE, ESTRIH… ELEKTRIKO SO NAM NAPELJALI OD G. ANDREJA ČEHA, TALNO OGREVANJE so nam izvedli od Tamesa. OD SREDE NAPREJ DELAMO FINI-ZAKLJUČNI OMET… PROSIMO VSE, KI BI JIM LAHKO POSTREGLI S KOSILOM, DA SPOROČIJO G. ANDREJU-ORGANISTU. KLJUČARJI, GOSPODARSKI IN PASTORALNI SVET, LEPO NAPROŠAMO VSAKOGAR ZA POMOČ IN SODELOVANJE S PROSTOVOLJNIM DAROM IZ VERE, IZ SRCA, IZ LJUBEZNI, ZA OBNOVO NAŠE CERKVE OB TEM ČASTITLJIVEM JUBILEJU. NAŠI ČLANI ŽPS IN ŽGS VAS BODO V TEH DNEH OBISKALI NA DOMU IN VAS POPROSILI ZA PROSTOVOLJ. DAR, PRISPEVEK ZA OBNOVO NAŠE CERKVE.