nedelja, 28. junij 2015

13. nedelja med letom - OZNANILA

13. NEDELJA MED LETOM
28.6.2015
ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ELIZABETA LORENČIČ, JANEZ, STARŠI HOJNIK IN MITJA IN SANDI
JURŠINCI: + OTILIJA, MILAN MATJAŠIČ IN MARIJA ŠEGULA
Ponedeljek
PRAZNIK
PETER IN PAVEL, apostola
7.00
8.30

JURŠINCI: + KONRAD VRŠIČ, od Milke Arnuž z družino
POLENŠAK: + MARIJA KOKOL, DVA JANEZA IN ANTON IN JOŽEF KOKOL IZ HLAPONC
Torek
Prvi mučenci rimske Cerkve
---
---
Sreda
Estera, SP žena
---
---
PRVI
četrtek
Ptujskogorska Mati Božja
17.30
18.00

JURŠINCI: -MOLITEV ZA DUH POKLICE PRED NAJSV.
+ ANTON HORVAT, OD SESTRE TREZIKE
+ ALOJZ IN ANA VUČINA (mašujem v odsotnosti)
PRVI petek
TOMAŽ, apostol
---
---
Sobota
Urh, Uroš, škof
15.00
JURŠINCI:  POROKA: JAKEC & MONIKA
14. NEDELJA MED LETOM
5.7.2015
CIRIL IN METOD, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
7.00
8.30
10.30
17.00

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + FRANC PETEK IN VSI + SORODNIKI
JURŠINCI: + JAKOB IN ANA ŽMAUC, obl.
POLENŠAK: MOLITVENO SREČANJE ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SV. DUHA                

 • Danes zaključujemo verouk pred počitnicami. Nikakor pa ni zaključek sv. maše. Bog ne gre na počitnice. Vsako sekundo nam daje življenje, pomoč, ljubezen, zdravje, srečo… Med počitnicami se lahko z Jezusom še bolj povežemo, lahko ga bolj povabimo k sebi, lahko več molimo in preberemo kakšno duhovno knjigo. Opustiti ned. mašo je zelo velika škoda za vsakega, ker je nedelja dan Jezusovega vstajenja in v sv. maši nas Bog ščiti, ozdravlja, nam pomaga, rešuje, vodi. To je božji dan blagoslova. Spričevalo je bolj pokazatelj za starše kot za otroka. Zahvala vam dragi starši za skrb, da za svojega otroka sprejemate božjo pomoč, da ste z njim pri sv. maši. Najbolj pridni so otroci, ki so ob nedeljah pri sv. maši. Iz njih sije POSEBNA ljubezen, veselje, dobrota, sreča… Jezus nam vse to podarja. Velika škoda, da nekateri starši ne odprejo svojih src čudovitemu Bogu Jezusu, da bi od Njega sprejeli moč, ljubezen, varstvo, srečo…. Zahvaljujem se otrokom za sodelovanje, iskrena hvala tistim, ki ste pridno delali naloge, se naučili za preizkus znanja, prepevali pri verouku... Danes teden naj bo nedelja vrnitve spričeval. Ker jih potem celo leto vračamo, pa založimo, izgubimo. Zato vsi prinesimo spričevala nazaj v nedeljo, danes teden k sv. maši. Tisti, ki še niste prinesli domačih nalog za oceno in tisti, ki imate spričevala še doma, jih prinesite! Vpis v naslednji letnik verouka ni možen brez domačih nalog, obiska sv. maše, napisanih ocen v spričevalu! 
  Veselo vabim na NAGRADNI IZLET pevce, ministrante in vse, ki ste redno pri sveti maši/imate vse liturgične listke. Izlet bo predvidoma v sredo, 8.7. rudnik v Velenju, jezero, živalski vrt, letno sankanje…Točno bo sporočeno v ned. 5.7.2015. Prijave čim prej – 041 830 649
 • OTROCI: Oratorij na Ptuju – vesel, razigran teden, Tabori pri Sv. Trojici – PODLEHNIK! Povabljeni! Prijave!
 • OD TORKA DO PETKA V TEM TEDNU SEM ODSOTEN. V PRIMERU BOLNIKA ALI POGREBA POKLIČITE G. JANKA VUČINO-031 380 620, g. VIKTORJA ŠTEBIHA-031 842 696 ali dežurnega duhovnika JOŽETA ŠKOFIČA K SV. URBANU V DESTRNIK – 041 402 468
 • V tem tednu naprošeni, da cerkev pripravijo dobri ljudje iz vasi GRLINCI ZG. DEL–PESJAK.

13. nedelja med letom

Mdr 1, 13-15. 2, 23-24; 2 Kor 8, 7.9.13-15; Mr 5, 21-43

1. Znova in znova se vračamo k vprašanju, ki je sicer samo po sebi temeljna postavka naše vere, pa spet vrtamo po njem. Naj bo človek kakorkoli naravnan, se prej ali slej mora soočiti z njim, z vprašanjem življenje, njegove minljivosti ali neminljivosti. To ni vprašanje fizikalnih zakonov, ampak človekovega osebnega odnosa do samega temelja našega bivanja.

2. Kako odločni so stavki iz Knjige modrosti:
Bog ni naredil smrti in se ne veseli pogina živih, vse je ustvaril za bivanje;
Bog je ustvaril človeka za neminljivost, ga naredil kot podobo lastnega lika;
- smrt je stopila v svet po hudičevi nevoščljivosti, izkusijo jo tisti, ki so njegovi.
Pisatelj je živel pred 2200 leti v Aleksandriji, mestu filozofije in grškega poganstva. Mnogi Judje so vero opustili in se spraševali natančno tako, kot se premnogi sprašujejo danes: če je Bog, zakaj zlo v svetu; če je Bog res Bog življenja, zakaj bolezen, smrt? Natančno tako so sklepali, kot danes premnogi sklepajo: ni Boga, gospoduje zlo in smrt. Potem za človeka vsakega časa ostane le to, kar Pavel z dobro mero ironije ponuja dvomljivcem v Korintu: če mrtvi ne vstajajo, "jejmo in pijmo, jutri bomo umrli" (Iz 22, 13).
 
3. Pisatelj Knjige modrosti ob razmišljanju in veri prihaja do drugačnih sklepov: Bog ni hotel smrti, hoče neminljivost človeka. Njegov svetovni nazor:
- kdor je z Bogom po veri in zaupanju, premaguje uničenje in smrt, treba se je naslanjati na živega Boga, graditi v povezanosti z njim;
- Božja pravičnost ni podvržena smrti - kdor jo sprejema, je tudi v smrti nad njim Božja roka, ki ga vodi v življenje, v neminljivost;
- Bog je človeka naredil za podobo lastnega lika - kakor sestavljata to podobo razum in svobodnost odločanja, je temelj podobnosti Bogu človekova nesmrtnost. Knjiga modrosti povzema: pravični pa živijo na veke, njihovo plačilo je v Gospodu, zanje skrbi Najvišji.

4. Kar modri Jud veruje, to Jezus potrdi. Poročilo o obuditvi Jairove hčere kaže, kako se srečuje s smrtjo: postavi se ji nasproti: ne boj se, samo veruj! Kakšno nasprotje joku in tarnanju brez moči! Ve, da je smrt zadnji in najbolj grozljiv človekov sovražnik, ki ne le podira, ampak uničuje življenje. Tudi v mrliški sobi se pokaže kot gospodar nad smrtjo, tudi ko je sam v njej: iz groba izhaja novo življenje. Kakor tolikokrat nihamo med vero in nevero, pa vendar ostajamo trdni, saj nam pravi: ne boj se, samo veruj


nedelja, 21. junij 2015

12. nedelja med letom - OZNANILA

11. NEDELJA MED LETOM
21.6.2015
Alojzij Gonzaga, redovnik
7.00
8.30


10.30

15.00
JURŠINCI: + IGNAC HRGA, od bratranca Branka z družino
POLENŠAK: + ALOJZ ŠILAK, ANTON, ELIZABETA ŠOŠTARIČ IN RODBINA ŠOŠTARIČ, ŠILAK, KRAJNC
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
JURŠINCI: - SVETI KRST: KLARA BRUMEN
JURŠINCI: + srečanje STAREJŠIH IN BOLNIKOV
Ponedeljek
Janez Fisher in Tomaž More, muč
19.00
POLENŠAK: + MARIJA IN MARTIN HORVAT
Torek
Jožef Cafaso,red.
7.00
JURŠINCI: + ANA ŽMAUC, od Lizike in Jura Perša
Sreda
KRES
rojstvo Janeza Krstnika
19.00
JURŠINCI: + ROBERT ZEMLJARIČ, obl.
Četrtek
DAN DRŽAVNOSTI
Viljem iz Vercelija
18.00
19.00

POLENŠAK: + ZA NAŠO DOMOVINO SLOVENIJO
JURŠINCI: + FRANC ŠTUHEC, od družine Plohl iz Rucmanec
Petek
Jožefmarija Escriva, u.Opus Dei
19.00
POLENŠAK: + ELIZABETA ŠEGULA
Sobota
Ema Krška, kneginja
11.00
12.00
13.00
15.00

POLENŠAK: SV. KRST – NATJA VNUK
JURŠINCI: SV. KRST – ISABELLA GAISER
POLENŠAK: SV. KRST – ELA KOVAČEC
JURŠINCI: SV. POROKA IN KRST: LEON IN PETRA - LIAM
13. NEDELJA MED LETOM
28.6.2015
ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ELIZABETA LORENČIČ, JANEZ, STARŠI HOJNIK IN MITJA IN SANDI
JURŠINCI: + OTILIJA, MILAN MATJAŠIČ IN MARIJA ŠEGULA

 • Zaključek verouka bomo imeli pri veseli sv. maši v nedeljo, danes teden, 28.6., ob 10.30, kjer bodo sodelovali s prošnjami in zahvalami, petjem vsi veroučenci. Spričevala z ocenami bomo izročili staršem, zato naj bodo prisotni z otroki! V tem tednu še tisti, ki še niste, prinesite pokazat domače naloge in znanje za dobro oceno. Tisti, ki imate spričevala še doma, ji prinesite – oddajte v poštni nabiralnik pri župnišču. Veselo vabim na NAGRADNI IZLET pevce, ministrante in vse, ki ste redno pri sveti maši/imate vse liturgične listke. Izlet bo predvidoma 8.7. Točno bo sporočeno v nedeljo, 28.6.
 • Danes, 21.6., imamo slovesnost »IZPOVED VERE« 9.r. ob zaključku OŠ verouka. Devetošolcem želimo obilje božjega blagoslova v življenju. Bog jim je podaril življenje in samo On ima moč jih voditi, varovati, jim dajati pravo življenje,Luč, smisel in veselje. Močno želimo naj božje pomoči ne izgubijo, ker je s tem izgubljena sreča.
 • DANES, v nedeljo, 21.6., ob 15.00, organiziramo s sodelavci  KARITAS SREČANJE BOLNIKOV IN OSTARELIH IZ NAŠE ŽUPNIJE – pred sv. mašo bo sv. spoved, med sv. mašo pa zakrament bolniškega maziljenja. Domači, znanci, prijatelji, sosedje, lepo naprošeni, da starejše in bolnike pripeljete na srečanje.   
 • Na prvo nedeljo v juniju, pri darovanju okrog oltarja za potrebe naše župnije, smo darovali za nove klopi v naši cerkvi pri sv. maši ob 7.00 = 262€, ob 10.30 pa 319,28€. Bog povrni z blagoslovi za vsak dar. Povabljeni smo, da se skupaj potrudimo in izvedemo naš zastavljeni veliki projekt NOVE KLOPI V CERKVI SV. LOVRENCA. Bogu hvala, če nam bo uspelo!
 • ZA OKRASITEV NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO VAS DRAGOVIČ. Bog povrni 1000 krat.

12. nedelja med letom

Če smo z Jezusom se nam ni potrebno bati. »Če je Bog za nas kdo je zoper nas On svojemu lastnemu sinu ni prizanesel, ampak ga je dal v odkupnino za mnoge.« 
In nastal je silen vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je čoln že zalivalo. Mr 4,35-41
Evangeljsko pripoved o Jezusovi pomiritvi viharja na Genezareškem jezeru, lahko vzamemo kot reportažo o rešitvi iz velike nevarnosti, kakor so jo doživeli Jezusovi učenci pred dva tisoč leti. Bolj kot sam zgodovinski dogodek pa je za nas pomembno njegovo sporočilo za naše življenje.

l. Prepeljimo se na drugo stran! Dogodek na jezeru pomeni slikovito podobo za vse nas, "potujoče na drugo stran". Vsakdo potuje z ene strani na drugo: z obale jutra k obali večera; iz mladosti v starost; iz dežele časnosti v deželo večnosti. Čolnič lahko dalj časa mirno pluje kot po največkrat mirnem Tiberijskem jezeru. Toda naenkrat in nepredvidoma se lahko sprosti nevihta nad mirno gladino. In stiska je tu. V takšnih trenutkih se človek zmede. Razum odpove in v globinah se prebudijo vsakovrstni strahovi.
Zmotno bi bilo pričakovati, da kristjan takšnih strahov ne bi smel imeti! Ima jih prav tako kot vsi drugi ljudje, le v nečem se razlikuje od neverujočih ljudi: namreč v tem, da ima možnost v svojem strahu obrniti se na Nekoga; iti k Nekomu, ki ima oblast in moč, da prinese mir. Jezusova enkratnost je v tem, da sredi viharja ustvarja mir."In vstal je, zapretil vetru in rekel morju: Utihni, umiri se! In veter je ponehal in nastala je velika tišina."
Jezusovo življenje je bilo vsidrano v globini, katere viharji nikakršnega strahu niso mogli doseči. Bil je na krmi in je na vzglavnici spal.
Popolnoma nasprotno se je zgodilo pozneje na Oljski gori. Ob tistem boju so učenci spali, On pa je bedel in učence budil, naj ne padejo v skušnjavo, naj bodo z njim. "Niste mogli eno uro ostati budni z menoj?" (Mt 26,40)
Kaj pomeni biti kristjan? Pomeni potovati ali živeti tako, da z vsem, kar naše življenje hromi in otežuje, lahko pridemo k Jezusu ter tu najdemo svoj mir. Ko ne računamo več s svojimi močmi ali z močmi drugih Ijudi, marveč postavimo vse na Boga, h kateremu najdemo pristop po Jezusu Kristusu; ko postane - onstran psihičnih silnic našega bitja Kristus kraj naše trdnosti.
Ganljivo je in zares pravi čudež je, srečati se v življenju s človekom, ki takšno vero živi. Bila je mlada družina. Srečna in zadovoljna. On, osvajalec himalajskih vrhov, ona pa uspešna v svojem delu. Zgradila sta topel dom svojim otrokom. Vse je šlo mirno do dne, ko je on nesrečno padel s poslopja. Osamljena žena ob popolnoma paraliziranem in živčno prizadetem možu, ob vseh osebnih in družinskih preizkušnjah, najde moč, da izpove svojo VERO: "Jaz vem, da me Bog ni pozabil."   Morda so prav najhujši viharji življenja izzivi za najglobljo vero v človeku.
Tako je mogel D. Bonhoeffer, protestantski teolog, predno so ga nacisti uničili, izpovedati: "Bog nas vodi - skozi srečo in nesrečo - vedno k Bogu."

2. Čoln sredi viharnega morja - pod to podobo so kristjani že od davnine pojmovali tudi zgodovinsko bivanje Cerkve.
Hipolit iz Rima piše: "Morje je svet, v katerem Cerkev, kot čoln sredi morskih valov, zanašajo tokovi, pa vendar je ne potopijo, ker je Kristus z njo. Sredi nje stoji znamenje zmage nad smrtjo: Gospodov križ."
Rimska Cerkev, kateri je evangelist Marko govoril, je morala skozi vihar preganjanja. Bilo je potrebno, da se v njej utrdi vera, da bo - kljub vsej človeški slabosti - premagala sovražnosti in nasprotovanja. Ista vera je potrebna tudi nam. Evangelizacija v sodobnem svetu ne bo napredovala samo zaradi tega, če se bodo Cerkvi odprle bolj ugodne zunanje okoliščine. Bistveno je, da kristjani zaživimo "novo stvar" (drugo berilo), da se poistimo s Kristusovo držo ukoreninjenosti v Očetu. Brez strahu bomo lahko živeli tisto gotovost, da namreč našega čolna ne bo zapustil On, ki morda na videz spi ali se nam zdi, da je daleč od nas.
Sredi težav in preizkušenj življenja bomo obnovili zaupanje v Gospoda - Stvarnika sveta in Gospodarja zgodovine.

nedelja, 14. junij 2015

11. nedelja med letom - OZNANILA

11. NEDELJA MED LETOM
14.6.2015
Valerij in Rufin, mučenca
7.00

8.30

10.30
JURŠINCI: + FRANC IN KATARINA KRALJ, BRANKO ŠKVARIČ IN STARŠI MAJERIČ
POLENŠAK: + STANISLAV, VILKO IN KRISTINA PINTARIČ
JURŠINCI: + ZA PRVOOBHAJANCE IN NJIHOVE DRUŽINE
Ponedeljek
Vid, mučenec
19.00
POLENŠAK: + MARIJA OŽIR, MARIJA SLEKOVEC IN + SOR
Torek
Beno iz Meissna
7.00
JURŠINCI: + FRANČIŠEK HOLC, od Ivana Žamauca z družino
Sreda
Rajner, samotar
19.00
JURŠINCI: + RODBINA MIKOLIČ IN KOREZ
Četrtek
Gregor Barbarigo
19.00
JURŠINCI: + BRANKO ŠKVARIČ IN FRANC KRALJ
Petek
Nazarij, 1.koprski škof
19.00
POLENŠAK: + ALOJZ ŠILAK, STARŠI IN ROZALIJA SIMONIČ IN DRUŽINA ŠOŠTARIČ
Sobota
Adalbert, škof
7.00
JURŠINCI: + ANTON IN TEREZIJA NOVAK
12. NEDELJA MED LETOM
21.6.2015
Alojzij Gonzaga, redovnik
7.00
8.30

10.30

15.00
JURŠINCI: + IGNAC HRGA, od bratranca Branka z družino
POLENŠAK: + ALOJZ ŠILAK, ANTON, ELIZABETA ŠOŠTARIČ IN RODBINA ŠOŠTARIČ, ŠILAK, KRAJNC
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
JURŠINCI: - SVETI KRST: KLARA BRUMEN
JURŠINCI: srečanje STAREJŠIH IN BOLNIKOV

 • HVALA IN BOG OBILNO POVRNI VSEM, KI STE SKRBNO IN LEPO PRIPRAVILI OLTARJE ZA PROCESIJO IN ZA BLAGOSLOV Z NAJSVETEJŠIM PRESVETIM REŠNJIM TELESOM, ZA BOŽJE VARSTVO, ZAŠČITO, MIR, SREČO, DOBRO LETINO, USPEH…
 • V TEM TEDNU ŠE NAPROŠAM VEROUČENCE IN STARŠE DA JIH VZPODBUDIJO, DA NAREDIJO VSE VEROUČNE NALOGE IN SE NAUČIJO POTREBNO ZA PREIZKUS ZNANJA. BREZ TEGA SE NE DA DOBITI SPRIČEVALA IN ITI V NASLEDNJI RAZRED. MNOGI ŠE IMATE SPRIČEVALA DOMA. PRINESIMO JIH.
 • Močna zahvala staršem prvoobhajancev za sodelovanje pri pripravi na praznik prvega sv. Obhajila. Hvala za ureditev gredic pred cerkvijo, za lepo okrasitev cerkve, za slavolok. Posebej pa vam gre zahvala za duhovno vzgojo svojih otrok v krščanski veri. Hvala da ste jim omogočili prejem JEZUSA, najboljšega Varuha in zaščitnika življenja. Jezus v sv. maši daje pomoč,rešitve, mir, ozdravlja, sv. maša je priložnost živega srečanja z Bogom, ki mi je dal življenje, me živi, poživlja, krepi in osrečuje. Lepo naprošam vas starše, da od sedaj zmeraj omogočite svojemu otroku prejem Jezusa v sv. obhajilu.
 • Danes teden, 21.6.,imamo slovesnost »IZPOVED VERE« 9.r. zaključku OŠ verouka. V sredo ob 15.30 imamo priprave. 
 • DANES TEDEN, v ned. 21.6., ob 15.00, organiziramo s sodelavci KARITAS SREČANJE BOLNIKOV IN OSTARELIH IZ NAŠE ŽUPNIJE – pred sv. mašo bo priložnost za sv. spoved, med sv. mašo pa bomo lahko sprejeli zakrament bolniškega maziljenja. Domači, znanci, prijatelji, sosedje, lepo naprošeni, da starejše in bolnike pripeljete na srečanje .
 • ZA OKRASITEV NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO VAS GRADIŠČAK. Bog povrni 1000 krat.

11. nedelja med letom

1. Samo po sebi se nam zdi razumljivo, da je v sodobnem gospodarstvu, pa naj bo kakršnekoli oblike, vse natančno preračunano in predvideno, preverjene so celo meje tveganja; vse je pač odvisno od nas, od naših tehničnih pripomočkov in od ritma našega dela. Tako si umišljamo. Kako naj v takem okolju, v taki miselnosti, poslušamo prispodobo o božjem kraljestvu, ki raste kakor raste posejano seme ne glede na to ali človek, ki ga je posejal, bedi ali spi. Ali ni beseda o božjem kraljestvu, o Cerkvi, ki naj bi se razrasla kakor se vsejano zrno razraste v veliko rastlino, pripoved za optimiste ali celo za naivce, pri čemer pesimisti nejeverno zmajejo z glavo? Kako naj to prispodobo razume krščanska skupnost, ki tako rada meri svojo živost in razgibanost s statističnimi podatki o številu krstov, porok, nedeljskega obiska v cerkvi, s podatki o obnovitvenih delih in odmevnih prireditvah ob veliki udeležbi?
 2. Beseda, ki jo danes slišimo, nas postavlja na drugačna, poudarimo, realna tla:
- mar nam ne da že četrturna toča ali nenaden vihar vedeti, da le ni vse odvisno samo od nas in naših preračunavanj, ampak igrajo vlogo še drugi dejavniki, čisto naravni in nam dobro znani, ki nas pa vendar vedno znova presenečajo in jih človek preprosto ne more stlačiti v računalnik ter jih po svoje obvladovati;
- Beseda nas razločno želi opozoriti, da je stalno na delu še nekdo, ki s svojo močjo vse presega, Stvarnik, ki podarja življenjsko silo, da mladika požene veje in obrodi sad in postane krasna cedra, ki ga je vendar treba upoštevati kot začetnika vsake rasti in napredovanja, kot o njem pravi Pavel: nič ni tisti, ki sadi, in nič tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog;
- pri tem pa prav tako ne moremo mimo ugotovitve, ki jo je Pavel povzel v današnjo misel: v veri hodimo, ne v gledanju - ta božja dejavna navzočnost v svetu nam ob vseh razglabljanjih in ugibanjih ostaja nejasna, največkrat nerazumljiva, nevidna, neotipljiva, samo v veri jo lahko sprejemamo;
- apostol pa tudi nadaljuje: vedno smo polni zaupanja, tudi takrat, ko ne vidimo več poti pred seboj, se zanašamo na Boga, na njegovo dobrotno roko, ki se je lahko oprimemo, prepričani smo, da nas Gospod, naš Oče, nikoli ne izpusti izpred oči, njegova naklonjenost nas vedno spremlja.
 3. Cerkve in njenega odrešenjskega poslanstva ne moremo strniti v nekake sociološke modele, ne skrčiti na etični zakonik dobrih del; kar Cerkev želi  posredovati v svojem okolju, je človeku dar Boga, ki je dal svojega Sina, da bi vsak, kdor veruje vanj, imel večno življenje. Za nekatere je prihodnost le smrt in nič, za druge je brezvoljna vdanost v usodo. Za verujočega človeka pa ni ne  čakalnica ne solzna dolina, ampak življenje, ki skuša biti izpolnjeno z deli ljubezni v veri, da je Gospod premagal smrt in tudi nam ljudem zagotovil neminljivo življenje.

nedelja, 7. junij 2015

10. nedelja med letom - OZNANILA


10. NEDELJA MED LETOM
7.6.2015

Robert Newminstrski
7.00
8.30
10.3017.00

JURŠINCI: + ANGELA IN MELITA BRMEŽ
POLENŠAK: + SLAVKO PINTARIČ
JURŠINCI: + ANTON GORNJEC, TINKA KOVAČIČ, FRANCI MIKLIČ, DANICA KRAJNC IN VSI + GORNJEC IN KUKOVEC (PROCESIJA SV.REŠNJEGA TELESA – 4. oltarji)
POLENŠAK: KARIZMATIČNO, MOLITVENO SREČANJE ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SV. DUHA
Ponedeljek
Medard, škof
19.00
POLENŠAK: + URŠULA IN TEREZIJA HOLC IN FRANČIŠKA KOŠAR        
POLENŠAK: - SEJA SODELAVCEV KARITAS
Torek
Primož in Felicijan, muč.
7.00
JURŠINCI: + ANGELA LOVREC
Sreda
Bogumil Poljski
---
---
Četrtek
Barnaba, apostol
19.00

19.00
JURŠINCI: tridnevnica pred 1. sv. obhajilom za starše, prvoobhajance in sorodnike
JURŠINCI: + DARINKA JEREBIČ, obl.
Petek
SRCE JEZUSOVO
18.00
19.00

POLENŠAK: + MARIJA LEBAR
JURŠINCI: + ANTON PIGNAR
JURŠINCI: SVETA SPOVED za prvoobhajance, starše..
Sobota
MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE
7.00
18.00

JURŠINCI: + FRANC OSTERC, od Marije Čeh
JURŠINCI: tridnevnica pred 1. sv. obhajilom za starše, prvoobhajancev in sorodnike
11. NEDELJA MED LETOM
14.6.2015

Valerij in Rufin, mučenca
PRVO SV. OBHAJILO
7.00

8.30

10.30

JURŠINCI: + FRANC IN KATARINA KRALJ, BRANKO ŠKVARIČ IN STARŠI MAJERIČ
POLENŠAK: + STANISLAV, VILKO IN KRISTINA PINTARIČ
JURŠINCI: + ZA PRVOOBHAJANCE IN NJIHOVE DRUŽINE

 • Vse odlične pevce glasbene skupine ga. Lidija lepo vabi na vaje v soboto, 13.6., ob 17.00. Pred vami je prava pevska turneja (prvo sv. obhajilo, izpoved vere 9.r., zaključek verouka). Iskrena zahvala mladim, veselim pevcem.
 • ZA OKRASITEV NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO STARŠE PRVOOBHAJANCEV, ker imamo danes teden v naši župniji slovesnost PRVEGA SVETEGA OBHAJILA. Veselimo se tega praznika.