nedelja, 28. avgust 2016

22. nedelja med letom - OZNANILA

22. NEDELJA MED LETOM
28.8.2016
Avguštin, škof, cerkveni učitelj
7.00

8.30
10.30

14.30
15.00

JURŠINCI: + TEREZIJA GREGORIN, obl. JOŽEF IN TEREZIJA VUČAK IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + MARIJA IN FRANC PETEK
JURŠINCI: + ANTON IN LJUDMILA MATJAŠIČ
PRI SV. MAŠI SV. KRST: ALJAŽ DRUZOVIČ
POLENŠAK: DEKANIJSKO SREČANJE BOLNIKOV
SVETA MAŠA dekanijskih duhovnikov ZA BOLNIKE
+ TILA PLOHL, + ALOJZ LEBAR, + JOŽEF KOKOL
Ponedeljek
MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA
---
---
Torek
FELIKS, mučenec
---
---
Sreda
Rajmund Nonat, redov.
18.00
19.00
POLENŠAK: + MARIJA NEDELJKO;  + FRANC KOKOL
JURŠINCI: + JANEZ ZORKO;  + FRANC HOLC
Četrtek
Egidij, opat
---
---
Petek
Marjeta, mučenka
---
---
Sobota
GREGOR VELIKI, papež.
cerkveni učitelj
7.00
SVETE GORE OB SOTLI:  - ZAOBLJUBLJENO ROMANJE
23. NEDELJA MED LETOM
4.9.2016
Rozalija Sicilska, devica
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + IVAN VUČINA
POLENŠAK: + JANEZ, ANTON IN ANGELA KOKOL, obl.
JURŠINCI: + + za žive in + župljane obeh župnij
 • DANES JE DEKANIJSKO SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIKOV NA POLENŠAKU! OB 14.30-SPOVED, OB 15.00-SV. MAŠA ZA OZDRAVLJENJE, NATO DRUŽENJE IN POGOSTITEV PRED CERKVIJO. 

  ***POVABIMO, PRIPELJIMO, VZEMIMO SI ČAS IN OMOGOČIMO NAŠIM DRAGIM STAREJŠIM IN BOLNIKOM, UDELEŽBO NA TEM NAŠEM LEPEM SREČANJU, KI GA ORGANIZIRAMO POSEBEJ ZA NJIH.
  LEPO NAPROŠAMO DOBRE GOSPODINJE, MAME, BABICE, TETE… ZA PECIVO, POTIČKO… VINOGRADNIKE ZA VINO IN ISKRENO NAPROŠENI PROSTOVOLJCI ZA STREŽBO: KARITAS, ŽPS, GASILCI. BOG POVRNI Z VSEM DOBRIM.
 • LEPO POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE K MARIJI NA SVETE GORE OB SOTLI, v soboto. 3.9.2016 PRIJAVIMO SE ČIM PREJ PRI JURŠINCI: g. JANKU VUČINA.
 • V tem tednu naprošeni za čiščenje in krašenje naše cerkve iz vasi: DRAGOVIČ

22. nedelja med letom

Skrivnost ponižnosti in usmiljenja

»Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto…«, »… povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti.« Jezus upošteva načelo: »Kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« Lahko se vprašava: V čem je ponižnost? Zakaj ponižnost sama po sebi doseže to, kar veličina lahko le sanja?

Povabljenec, ki išče zase pomemben prostor, se v resnici hoče delati pomembnega pred drugimi. Sploh ne misli na tistega, ki ga je povabil, ali na to, da bi si želel domačnosti z gostiteljem. Če torej na obed povabimo svoje prijatelje, ki so nam enaki, ne presežemo svojega interesa, da bi tudi nas povabili in nam s tem dali javno priznanje, ki ga hočemo. Na ta način si med seboj delimo svojo namišljeno veličino. S tem smo zgrešili globino in lepoto življenja. Ne dojamemo tega, kar je v življenju zares v igri. Le ponižnost nama omogoči dojeti, kaj je v življenju zares v igri in kaj je resnično pomembno. Ponižnost ni v tem, da se delam majhnega zato, da bi me priznali in pred vsemi drugimi povišali ali pohvalili. Ponižnost je v tem, da prepoznam, da me je Bog povabil v življenje za nekaj tako velikega, da se čutim nevrednega tega povabila. Ne delam se majhnega sedaj, da bi me potem poveličevali, ampak sem majhen zato, ker je prejeti dar tako neskončno velik in me presega. Ponižnost je v tem, da dojamem veličino tistega, ki me je na gostijo življenja povabil. Bolj se počutim majhnega, bolj bom dojel veličino njega, ki me vabi. Ta drža odpre nebeška vrata. Duši pritegne nebeške darove življenja v izobilju, katerega podoba je gostija. Ko življenja nič več ne gradiva na kakršnem koli nasprotovanju do drugih, tedaj je najino življenje že trdno zasidrano v domačnosti in zaupnosti z Njim, ki mi ga je podaril. Zaznavava njegovo skrivnost in se počutiva majhna, zelo majhna.

Tudi odlomek iz Sirahove knjige lahko bereva v tem smislu. Po besedah: Večji si, bolj se ponižuj, tako boš našel milost pred Gospodom, je potrebno dodati še naslednji stavek: »Mnogi so ponosni in slavni, a svoje skrivnosti razodeva ponižnim, kajti veliko je Božje usmiljenje, ki ljudem razkriva svojo skrivnost.« To je skrivnost Božjega veselja do revnih in grešnih, kakršni smo. Pokazal pa jo je v Jezusu.

Mož iz evangeljskega odlomka je okusil prav to veselje, ki ga Bog daje ne glede na osebo. Daje ga zaradi svoje ljubezni do nas, zaradi svojega usmiljenja, ne zaradi naših zaslug. Če midva še vedno trmasto vztrajava in delava razlike med ljudmi, če zahtevava zase čast ali pa se pred drugimi napihujeva s posebnimi častmi, s tem kaževa, da še vedno nisva spoznala in okusila zaupnosti in domačnosti z ljubečim Bogom in lahko njegovo ponudbo celo zavrneva. Kdor ne pozna domačnosti in zaupnosti z ljubečim Bogom, ne more reči, da je ponižen. 

Zato naju današnje bogoslužje ne vabi, naj prosiva, da bi se naučila ponižnosti, kakor da je ena izmed kreposti. Vabi naju, naj prosiva, da bi se naučila tako močno zaznavati veličino Božje skrivnosti, ki nama je dana v Jezusu, da bova zaničevala vsako drugo stvar ali svojo namišljeno veličino. Čudna, a zelo zdrava evangeljska posledica takšne drže je, da naju bo manj skrbelo za lastno veličino, bolj pa nama bo pri srcu veličina vseh. Kajti ponižen in pravičen je, kdor se veseli darov, ki jih Bog daje vsem. Ponižen in pravičen je, kdor se skupaj z Bogom veseli za uboge in grešnike.

torek, 23. avgust 2016

21. nedelja med letom - OZNANILA

21. NEDELJA MED LETOM
21.8.2016
Pij x, papež
7.00
8.30
10.30

JURŠINCI: ELIZABETA LAJH, obl., od Jožeta Kocmuta iz Vitomarc
POLENŠAK: + za vse žive in + obeh župnij
JURŠINCI: + JOŽEF BEDRAČ, STARŠI ALOJZ IN ELIZABETA CIGLARIČ IN RODBINA LAJH
Ponedeljek
DEVICA MARIJA KRALJICA
19.00
POLENŠAK: + ROZALIJA, obl. IN BOGOMIR DONAJ, ALBIN MARIN, MIRA IN MIRKO DONAJ, ANA IN BRANKO VIČAR
Torek
Roza iz Lime, devica, redovnica
7.00
10.00
JURŠINCI: + VIKTOR PLOHL, osmina
JURŠINCI: POGREB: + ALOJZ ČUČEK
Sreda CELODNEVNO ČEŠČENJE -
VEČNE MOLITVE
MOLITVENI
DAN NA
POLENŠAKU
8.00
9.00
17.00
POLENŠAK: + ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
do 17.00  -  CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
POLENŠAK: + ZAKLJUČEK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA:
+ GERA, ANTON, ALOJZ KRAJNC, JANKO ŠOŠTARIČ, STARŠI FRANC IN MARIJA NEDELJKO IN KRISTINA ROJHT;
+ ANTON, KRISTINA PETEK IN DVOJNI STARŠI IN V ZAHVALO;
+ VILKO IN STANKO PINTARIČ
Četrtek
Ludvik Lx, fran.kralj
19.00
JURŠINCI: + STANKO HORVAT
Petek
Ivana Bichier
19.00
POLENŠAK: + FRANC, obl. IN ELIZABETA PISANEC
Sobota
Monika, mati sv. Avguština
7.00
10.00
12.00
JURŠINCI:+FRANC ZELENKO,DRUŽI.,STARŠI,FRANČEK ARNUŽ
POLENŠAK-TUŠEVA KAPELA: + ANICA PLOHL IN + STARŠI
JURŠINCI: - SVETI KRST: VALENTINA GAJSER
22. NEDELJA MED LETOM
28.8.2016
Avguštin, škof, cerkveni učitelj
7.00

8.30
10.30

14.30
15.00

JURŠINCI: + TEREZIJA GREGORIN, obl. JOŽEF IN TEREZIJA VUČAK IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + MARIJA IN FRANC PETEK
JURŠINCI: + ANTON IN LJUDMILA MATJAŠIČ
PRI SV. MAŠI SV. KRST: ALJAŽ DRUZOVIČ
POLENŠAK: DEKANIJSKO SREČANJE BOLNIKOV
SVETA MAŠA dekanijskih duhovnikov ZA BOLNIKE
+ TILA PLOHL, + ALOJZ LEBAR, + JOŽEF KOKOL

 • LEPO POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE K MARIJI NA SVETE GORE OB SOTLI, v soboto. 3.9.2016 PRIJAVIMO SE ČIM PREJ PRI JURŠINCI: g. JANKU VUČINA.
 • V tem tednu naprošeni za čiščenje in krašenje naše cerkve iz vasi: GRADIŠČAK. 
 • V NED. DANES TEDEN, 28.8.16, GOSTIMO NA POLENŠAKU DEKANIJSKO SREČANJE BOLNIKOV. OB 14.00-SPOVED, OB 15.00-SV. MAŠA ZA OZDRAVLJENJE, NATO DRUŽENJE IN POGOSTITEV PRED CERKVIJO.  

21. nedelja med letom

Iz 66, 18-21; Heb 12, 5-7.11-13; Lk 13, 22-30

1. V Besedi današnje nedelje se spet stikata dve misli, ki si na prvi pogled nasprotujeta oziroma kažeta vsaka v čisto svojo smer:
- prvo berilo govori o množicah: prišel bom, da zberem vse narode in jezike;
- v evangeliju Gospod govori o ozkih vratih, kar učence sili k vprašanju: ali jih je malo, ki se bodo zveličali - kako to uskladiti, ali ni to nasprotje;
- Gospod se v vprašanje, ki ji vedno zbujalo radovednost, ne spušča, pač pa spodbuja: prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kot da bi hotel reči, naj ne bomo radovedni, ni važno, da bi vedeli za število, važno je, da si sami prizadevamo, da bi stopili skozi ozka vrata;
- Gospod kot da povzema misel iz knjige preroka Izaija: prišli bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga - so zadnji, ki bodo prvi in prvi, ki bodo zadnji – ne obstaja samo tista pot, ki se zdi prava našemu okusu, in niso odločujoče tiste norme, ki smo jih izoblikovali po svojem kopitu;
- nedvomno želi zelo jasno poudariti, da se nihče ne bo zveličal zato, ker je član krščanskega občestva, ker izhaja iz verne družine, ker živi v samostanu, ampak le kot človek, ki si za to prizadeva – mar ni rekel: ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.
 

2. Potrebna je torej osebna prizadevnost. V Svetem pismu se kar vrste  misli, ki opozarjajo in spodbujajo:
- starozavezni Tobija tako sodobno poučuje sina: kar nočeš, da bi drug tebi storil, glej, da ti nikdar drugemu ne storiš; ako boš imel mnogo, deli obilno, ako boš imel malo, skušaj tudi malo rad deliti;
- Gospod spodbuja učence: dajte jim vi jesti -  pojdi in tudi ti tako delaj;
- apostol Jakob, ki ni oznanjevalec za čehljanje ušes, krepko pove: brez usmiljenja bo sojen, kdor ne skazuje usmiljenja;
Vse lahko strnemo v spodbudo: imeti srce za bližnjega, ki ni abstrakten pojem, ampak konkretna oseba, ob kateri take spodbude lahko postanejo zelo zahtevne in težke. Pomislimo npr: siten sodelavec, neuvideven sosed, tašča, ki se v vse vtika, zadirčen zet. Kolikokrat pravimo: s tem nočem nič imeti.
 

3. Vsa razmišljanja ob Svetem pismu potrjujejo Jezusove besede:
- prizadevajte si, da vstopite; nič ne bo pomenilo sklicevanje po naših ulicah si učil, zelo razločno napoveduje: proč od mene vsi, ki ste delali krivico.
- Pavel: drug drugega bremena nosite, tako boste spolnili Kristusovo postavo.
Kot stalnica iz Beseda izhaja spodbuda: prizadevajmo si živeti sedanji trenutek res »človeško«, evangeljsko. Tako ne bomo radovedno spraševali »koliko« - Bog je, ki sodi – ampak si bomo utirali pot, ki skozi ozka vrata vodi - v življenje.

nedelja, 14. avgust 2016

20. nedelja med letom - OZNANILA

20. NEDELJA MED LETOM
14.8.2016
Maksimiljan Kolbe, mučenec
7.00
8.30


10.30
 JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ, 2. obl., STARŠI SIMONIČ IN RODBINA ZORKO;
+ ALOJZ KVAS IN STARŠI MASTEN, KVAS (mašuje p. Milan Kvas)
JURŠINCI: STANKO ČUŠ, od Marije Kokol iz Rotmana
Ponedeljek
VELIKI ŠMAREN
MARIJINO VNEBOVZETJE
zapovedan praznik
8.30
10.30
POLENŠAK: + FRANČIŠKA, JOŽE, FRANČKA, MARTA KOLARIČ
JURŠINCI: + JANKO MEZNARIČ, MARIJA IN JAKOB ŠPRAH obl.
Torek
Rok, romar, spokornik
8.00
16.00
POLENŠAK: + DAVORIN, obl. IN SLAVKO KELENC, mašuje p. Milan
JURŠINCI:  POGREB: + VIKTOR PLOHL
Sreda
Evzebij, mučenec
---
---
Četrtek
Helena, Alenka, cesarica
19.00
JURŠINCI: + ANGELA BRMEŽ, od druž. Brmež iz Sp. Velovlaka
JURŠINCI: - SEJA ŽUPNIJSKEGA GOSPODARSKEGA SVETA
Petek
Janez Eudes
19.00
POLENŠAK: + IVAN, obl. IN ANGELA PETEK IN RODBINA VIČAR;             POLENŠAK:  ---  SEJA ŽPS
Sobota CELODNEVNO ČEŠČENJE -
VEČNE MOLITVE
Bernard, cer. učit.
MOLITVENI
DAN V
JURŠINCIH
8.00
8.30
13.00

17.00JURŠINCI:  + ZVONKO BUDJA, obl.
do 17.00  -  CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
JURŠINCI: POROKA: LEON IN NATAŠA IN SVETI KRST: ANEL IN LENA
JURŠINCI:  ZAKLJUČEK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA:
+ IGNAC KAJNIH, od svaka Janeza z družino; + IGNAC HRGA, od sosede Marte in Sandre z Mihom; + IVANA ŠMIGOC,od sosedov Rajšpovih; + ANTON HORVAT, od sosedov Mirka in Kristine
21. NEDELJA MED LETOM
21.8.2016
Pij x, papež
7.00
8.30
10.30

JURŠINCI: ELIZABETA LAJH, obl., od Jožeta Kocmuta iz Vitomarc
POLENŠAK: + za vse žive in + obeh župnij
JURŠINCI: + JOŽEF BEDRAČ, STARŠI ALOJZ IN ELIZABETA CIGLARIČ IN RODBINA LAJH

 • PRISRČNO SE ZAHVALJUJEM VSEM, KI STE KAKORKOLI POMAGALI PRI PRIPRAVI IN PRAZNOVANJU NAŠE LOVRENŠKE NEDELJE, NAŠEGA ŽUPNIJSKEGA PRAZNIKA. BILO JE ZELO LEPO PRI MAŠI IN PO NJEJ.. Iskrena zahvala ŽPS, PEVCEM, NAŠI OBČINI ZA POGOSTITEV, VINOGRADNIKOM ZA KAPLJICO, DRUŠTVU SV. MARTA, MUZIKANTOMA IN VSEM, KI STE OBLIKOVALI NAŠ PRAZNIK…
 • V SOBOTO, 20.8. IMAMO V NAŠI ŽUPNIJI CELODNEVNO ČEŠČENJE, MOLITVENI DAN.  VZEMIMO SI VSI VSAJ URICO ČASA ZA ČEŠČENJU BOGA IN MOLITEV! SPREJMIMO BOŽJO POMOČ, REŠITVE, VARSTVO, OZDRAVLJENJE IN VSE MILOSTI ZASE, ZA SVOJE BLIŽNJE, ZA NAŠO ŽUPNIJO, DOMOVINO IN SVET.  ZAKLJUČEK, KI VODI P. ANDREJ FEGUŠ, od Sv, Jurija-Ptuj, BO OB 17.00 S SOMAŠEVANJEM VEČ DEK. DUHOVNIKOV, ZATO JE TUDI VEČ SV. MAŠ ZA RAJNE. SPOROČIMO SVOJCEM RAJNIH ZA KATERE SO NA TA DAN SV. MAŠE..VPIŠIMO SE ZA MOLITEV NA LIST, KI JE PRI VHODU ZA TAKRAT, KO LAHKO PRIDEMO MOLIT. VSAK OD, KI SMO KRISTJANI JE ODGOVOREN IN DOLŽAN MOLITI ZA MILOSTI. VESELO PRIDIMO K MOLITVI! 
 • LEPO POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE K MARIJI NA SVETE GORE OB SOTLI, v soboto. 3.9.2016 PRIJAVIMO SE ČIM PREJ PRI JURŠINCI: g. JANKU VUČINA. POLENŠAK: ge. DRAGICI PETEK. Lepo povabljeni k svetogorski Mariji, Zavetnici, Varuhinji. 
 • V tem tednu naprošeni za čiščenje in krašenje naše cerkve iz vasi: GABRNIK – HRIB.

nedelja, 7. avgust 2016

19. nedelja med letom - OZNANILA

19. NEDELJA MED LETOM
7.8.2016
Sikst ll. muč.
LOVRENŠKO ŽEGNANJE
7.00
8.30
10.30

 JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + JOŽEF PLOHL, obl. IN STARŠI PLOHL
JURŠINCI – ŽUPNIJSKI PRAZNIK: + FRANC, obl.  IN DVA SINA JANŽEKOVIČ
Ponedeljek
Dominik, ust.d.
19.00
POLENŠAK: + MERNIKOVI, TIPOLDOVI IN 2 FRANCA SOVEC
Torek
Edith Stein, muč.
7.00
JURŠINCI: + ANA ČUŠ, od brata Stanka
Sreda
SV. LOVRENC, diakon,mučenec
19.00
JURŠINCI: + MARIJA, obl. IN STANKO ZAVEC, od Marije Nedeljko
Četrtek
Klara, Jasna
19.00
JURŠINCI: + MARJANA HORVAT, 3. obl.
Petek
Ivana Šantalska
19.00
POLENŠAK: + VERONIKA PETEK
Sobota
Poncijan in Hipolit, muč
7.00
11.00
JURŠINCI: JOŽEF GORNJEC, 3. obl.
JURŠINCI: SV. KRST: LEO GABERC
20. NEDELJA MED LETOM
14.8.2016
Maksimiljan Kolbe, mučenec
7.00
8.30


10.30
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ, 2. obl., STARŠI SIMONIČ IN RODBINA ZORKO;
+ ALOJZ KVAS IN STARŠI MASTEN, KVAS (mašuje p. Milan Kvas)
JURŠINCI: STANKO ČUŠ, od Marije Kokol iz Rotmana

 • Iz vsega srca voščim in iskreno želim in močno kličem na vse, obilen božji blagoslov ob našem LOVRENŠKEM žegnanju, župnijskem prazniku, vsem vam NAŠI  DRAGI ŽUPLJANI, ki spadate pod okrilje našega VARUHA v nebesih, ZAŠČITNIKA naše župnije, mučenca SV. LOVRENCA in vsem gostom, rojakom, sorodnikom, prijateljem…, ki ste ob našem prazniku z nami. Vsem želim lep, srečen, vesel praznični dan in milostne darove blagoslova in vsega dobrega na priprošnjo SV. LOVRENCA – ZAVETNIKA NAŠE ŽUPNIJE. POSEBNO ZAHVALO IZREKAM ŽPS, KLJUČARJEM, ORGANISTOMA, PEVCEM, VSEM, KI POMAGATE PRI BOGOSLUŽJU, MINSTRANTOM, BRALCEM, MOLILCEM, KRASILKAM/CEM CERKVE, ZLATIM GOSPEM, KI SKRBIJO ZA PRTE, MINISTRANTSKE OBLEKE, GOSPODOM, KI SO POKOSILI HRIB POD CERKVIJO, GASILCEM, IN VSEM MOŽEM IN ŽENAM, KI KAKORKOLI SODELUJETE IN POMAGATE V NAŠI ŽUPNIJI NA DUHOVNEM ALI GOSPODARSKEM PODROČJU. BOG NAJ VAM V OBILJU POVRNE. HVALEŽNI SMO DRUŠTVU GOSPODINJ MARTA, KI SO PRIPRAVILE RAZSTAVO V UČILNICI IN NAS BODO PO SV. MAŠI POGOSTILE Z DOBROTAMI. SRČNA ZAHVALA NAŠI OBČINI ZA IZVRSTNO SODELOVANJE. ISKRENA ZAHVALA G. ŽUPANU LOJZETU, PODŽUPANJI GE. DRAGICI, SVETNIKOM ZA VSE DOBRO KAR STORITE ZA NAŠO OBČINO IN ŽUPNIJO. 
  VSTOPAMO V LETO PRAZNOVANJA NAŠEGA PREČUDOVITEGA JUBILEJA, TO JE 500 OBLETNICE ZAČETKA GRADNJE NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE. TA NAVDIHUJOČ JUBILEJ NAS PRAV FRAPIRA IN MOČNO NAGOVARJA, DA GA NAJ SPOŠTLJIVO OBELEŽIMO. NAŠI PREDNIKI SO Z VELIKO LJUBEZNIJO BOGU V SLAVO ZRADILI TO SVETIŠČE, GA UREJALI IN SE TUKAJ SREČEVALI 500 IN VEČ LET. 22.6. SMO ŽE NAREDILI ENO OD DEJANJ PRAZNOVANJA TEGA JUBILEJA. NAMREČ, čast.pom. ŠKOF JOŽEF SMEJ JE BLAGOSLOVIL 7 PODOB DUHOVNIKOV, KI SO DELOVALI V ZGODOVINI NAŠE ŽUPNIJE. PRIPRAVLJA SE VELIKI ZBORNIK, POPIS ZGODOVINE IN TRENUTNEGA ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN OBČINE. V TA ZBORNIK BI ŽELELI VSTAVITI ČIM VEČ VSEGA O ŽIVLJENJU PREBIVALCEV, KRISTJANOV, ŽUPLJANOV, OBČANOV NEKDAJ IN DANES. G. ŽUPAN JE IMENOVAL UREDNIŠKI ODBOR ZA OBLIKOVANJE NAŠEGA ZBORNIKA, ZATO GA LEPO NAPROŠAM ZA PAR BESED RAZLAGE NAČRTA IZELAVE TEGA NAŠEGA LEKSIKONA O NAŠI OBČINI IN O ŽUPNIJI. 
  G. DRAGO SOBOČAN IZ MB, ŽE VEČ KOT LETO RAZISKUJE, ZBIRA GRADIVO O ZGODOVINI NAŠE ŽUPNIJE, V SPREMSTVU G. FRANČEKA PLOHLA, G. IVANA HERGE IN ŠE KOGA JE MNOGE, KI BI IMELI KAKŠNO ZGODOVIN. GRADIVO, ZAPISE, FOTOGRAFIJE ŽE OBISKAL ALI ŠE BO. LEPO SMO NAPROŠENI, DA SODELUJEMO IN VSI POMAGAMO, NAJSI BO GLEDE ŽUPNIJE, DRUŠTEV ALI DRUGIH OKVIROV… PRI PRIPRAVI ZBORNIKA.
 • V tem tednu naprošeni za čiščenje in krašenje naše cerkve iz vasi: GABRNIK – VES