ponedeljek, 30. avgust 2021

22. nedelja med letom - OZNANILA

 

29.8.2021

 

22. NEDELJA MED LETOM

MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA

7.00


8.30


 

10.30 

JURŠINCI: + TADEJ HOLC, od gasilcev iz Grapšinskega brega
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + MARIJA IN JANEZ ŠTEBIH, MARIJA PLOHL IN JANEZ, CIRIL IN MARIJA ČUČEK IN ALOJZ JANŽEKOVIČ;
+ IVAN PETROVIČ, od sina Zdravka

JURŠINCI: + BRAT IGNAC, MAMA IN ATA HRGA IN DRUŽINA SIMONIČ, od sestre Ivanke;
+ ZVONKO BUDJA IN STARŠI MIRKO IN MARIJA
JURŠINCI: - PRIPRAVE NA SV. KRST ZA SEPTEMBER

Ponedeljek

Feliks, Srečko, mučenec vere

 

 

Torek

Rajmund Nonat, redovnik

18.00


19.00

 

POLENŠAK: + ROZA PETEK, od vnukinj Stanke in Bojane z družinama;
+ TONE MERNIK, od Mlinarjevih iz Slomov

JURŠINCI: + MARIJA ERHATIČ, od nečakinje Dragice z druž.;
+ IVAN ŠUEN, od vnukov Igorja, Polonce, Janija z družinami

Sreda

Egidij, Tilen, opat

 

+ NA MARIJINO PRIPROŠNJO ZA OZDRAVLJENJE;
+ ZA OSVOBODITEV IN BOŽJI BLAGOSLOV

Četrtek

Marjeta, mučenka

18.00


19.00

POLENŠAK: + TONE IN LIZA KOZAR, od družine Kovačec iz Rotmana;
+ JOŽE KUKOVEC, od vnukinje Barbare z družino

JURŠINCI: + JULIKA VRŠIČ, od Stanka Holca z družino;
+ MILAN PLOHL, od soseda Pepčeka z družino

Petek

Gregor veliki, cerkveni učitelj

 

 

Sobota

Rozalija Sicilska, spokornica

19.00  

JURŠINCI:– NEDELJSKA SVETA MAŠA:
+ MARIJA ČUŠ, od vnukinj Damjane z družino in Vesne z Damjanom;
+ NEŽIKA IN FRANČEK ČUŠ, od družine Bec iz Zagorc

5.9.2021

 

23. NEDELJA MED LETOM

Mati Terezija, redovnica ubogih

7.00


8.30


10.30

JURŠINCI: + FRANC KRALJ, TONA TRATNIK IN FRANC MAJERIČ;
+ JOŽEF IN ANA MATJAŠIČ IN STARŠI ROŠKAR

POLENŠAK: + FRANC FLORJANIČ, od sosede Angele in Janeza;
+ BRANKO KOVAČIČ, 6. obl. IN SORODNIKI

JURŠINCI: + IVAN PLOHL, 5. obl.
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ


 • POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE, v soboto, 4.9. Letos smo zopet povabljeni, naprošeni, da se zaradi koronavirusa udeležimo romanja s svojimi avtomobili. Sv. maša bo tam ob 10.00. 
 • VEROUK: DANES TEDEN, 5.9., STARŠI VEROUČENCEV PREJMEJO PRI SV. MAŠI PRIJAVNICE ZA PRIJAVO OTROK K VEROUKU! PROSIM ZA ZANESLJIVO UDELEŽBO STARŠEV IN OTROK PRI TEJ SV. MAŠI. V NED., 12.9., BOMO IMELI UVODNO SV. MAŠO IN RODITELJSKI SESTANEK GLEDE VEROUKA. TAKRAT STARŠI ODDAJO PODPISANE PRIJAVNICE-VPISNICE ZA VEROUK ZA SVOJE OTROKE. VSAKEGA OŠ OTROKA STARŠI S SVOJIM PODPISOM VPIŠETE V NASLEDNJI LETNIK VEROUKA. PRI VEROUKU SE NE DELIJO IN NE SPREJEMAJO PRIJAVNICE! Z VEROUKOM BOMO ZAČELI 20.9. PO URNIKU. 
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: GRADIŠČAK. Bog povrni! 
 • POLENŠAK: Iskrena zahvala in Bog povrni s srečo vsem, ki ste na dan našega celodnevnega češčenja NAJSVETEJŠEGA JEZUSOVEGA ZAKRAMENTA v TOREK, molili, častili Jezusa Boga v SVETEM REŠNJEM TELESU, prosili za pomoč in blagoslove za vse.
 • POLENŠAK: ZA UREJANJE CERKVE IN KOŠNJO TRAVE PROSIMO VAS: POLENCI-spodnji del. Iskrena hvala!

22. nedelja med letom

Organ, s katerim človek posluša, razumeva in uresničuje "vsajeno mu besedo", je srce. "Kajti od znotraj, iz srca, prihajajo ljudem hudobne misli . . ." Tu, v srcu, kjer je človek sebi najbližji, na izviru življenja in vsakovrstnega snovanja, tu moramo iskati začetek sleherne prave dobrote in sreče in poglobljene, iskrene vernosti. 

Kaj je dobro in kaj zlo, kaj je človeka dostojno in Boga vredno, tega ne določa neko pravilo, neko izročilo starih, neki običaj od zunaj. Izhodišče presoje o dobrem in zlu je poučeno, razgledano človekovo srce.

Še preden gledamo na eno dejanja sama, nas uči JEZUS, naj pogledamo in ugotovimo izvir vseh dejanj.
Tako bi lahko rekli, da nas današnji evangelij spodbuja k razmisleku o kulturi srca.
Ogromni politični sistemi so bili že zgrajeni - in nekaj časa so tudi funkcionirali - na domnevi, da je človek bolj ali manj kompleksno bitje različnih vedenj, ne pa tudi svobode in enkratnosti.
Takšna družba lahko računa samo z zvitimi in podlimi načini umetnega dirigiranja in manipulacije človeka. Torej z neuspehom.

Nič bistvenega se ne more spremeniti, še najmanj pa izboljšati, če ne postanemo pozorni na to, kar se dogaja v človekovem srcu. V svet čistega, lepega, resničnega ter v svet dobrih odnosov lahko utira pot samo očiščeno srce.

V umazani posodi srca bo vse življenje umazano. Srečen si samo takrat, ko si srečen, sproščen, umirjen, vesel... v svojem bistvu, v srcu. Včasih rečejo za nekoga, da je srečen, ker je nap. bogat, ali zmaguje v športu, ali ima ta ali oni dar... pa sploh ni srečen v svojem srcu. Niti cel svet ti nič ne koristi, če svojega srca nimaš urejenega in odprtega za Boga, ki ti najprej očiščuje, umiva, osvobaja, pere srce! Čisto, neumazano srce je razbremenjeno, svobodno, lahkotno... in je osnova, temelj za srečo!

Le kdor se je osvobodil lakomnosti, zvijačnosti, zavisti, oholosti in vsakovrstne hudobne misli..., bo lahko sprejel vsak dober dar, ki prihaja od Očeta Luči. Njegovo srce bo neomadeževano, odprto Bogu, se pravi pozorno do ubogih in pomoči potrebnih. Še več: odprto bo za božje in Boga samega. "Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali" (Mt 5,8).

Če je bila vedno, ne samo pri Judih, marveč tudi v vsej zgodovini Cerkve, trajno navzoča nevarnost hinavščine, odtujene vernosti in nepristnega služenja Bogu, potem moramo tudi danes začenjati prenovo z iskreno kulturo srca in seveda - z molitvijo: "Gospod, izmij nam oči naših src z žarom svoje lepote, kajti vedno - tu in v večnosti, te je le čisto srce sposobno spoznati in ti služiti."

nedelja, 22. avgust 2021

21. nedelja med letom - OZNANILA

 

22.8.2021

 

21. NEDELJA MED LETOM

DEVICA MARIJA KRALJICA

7.00


8.30


10.30


JURŠINCI: + ANIKA KOSEC, 30. dan, od sina Frančeka z družino
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ, RODBINA SIMONIČ IN ZORKO;
+ FRANC PREJAC, od Ivanke Plohl z družino

JURŠINCI: + MAMA TEREZIJA GREGORIN, 10. obl. IN VSI SORODNIKI;
+ GUSTEK GORNJEC, 1. obl.

Ponedeljek

Roza iz Lime

19.00

JURŠINCI: + MARTIN IN TONČKA ŽAJDELA, od sestre Elice z družino;
+ TEREZIJA ZELENKO, od družine Alojza Cizerla

CELODNEVNO

Polenšak

Torek

 

ČEŠČENJE  NAJSVETEJ-ŠEGA

Molitveni dan

JERNEJ, apostol

9.00

17.00
POLENŠAK: + MARIJA ŠILAK, od sosede Rozalije Petek;
+ MARIJA MLINARIČ, od Viktorja in Darinke Majcen

POLENŠAK: ZAKLJUČEK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA:
+ TONE ČUŠ, od župljanov Stoperc;
+ MARTIN HORVAT, od Minke Kosi iz Strmca pri Ormožu;
+ KRISTINA ROJHT, od Marije Ducman

Sreda

Ludvik IX, francoski kralj

 

+ V ČAST SV. DUHU ZA OZDRAVLJENJE;
+ V ČAST JEZUSOVEMU SRCU ZA SPREOBRNENJE IN VERO

Četrtek

Ivana Bichier

19.00

JURŠINCI: + MARJETKA KOLARIČ, 1. obl., od ata in mame;
+ STANKO ČUŠ, osmina od pogreba, od bratranca Karla

Petek

Monika, mati Sv. Avguština

19.00

POLENŠAK: + JOŽEF IN KRISTINA PETEK IN RODBINA GOLOB-PETEK;
+ TONE MAJCEN, od družine Kovačič iz Pohorja

Sobota

AVGUŠTIN, škof, cerkveni učitelj

11.00

13.00

19.00

 

JURŠINCI: ZLATA POROKA: LOVRENC IN JELKA KUKOVEC

JURŠINCI: SV. KRST: ANEJ ŠORI

JURŠINCI:– NEDELJSKA SVETA MAŠA:
+ JOŽEF MUNDA, od družine Zorko;
+ MARIJA ČUŠ, od nečakov Pukšič z družinami

29.8.2021

 

22. NEDELJA MED LETOM

MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA

7.00


8.3010.30

JURŠINCI: + TADEJ HOLC, od gasilcev iz Grapšinskega brega
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + MARIJA IN JANEZ ŠTEBIH, MARIJA PLOHL IN JANEZ, CIRIL IN MARIJA ČUČEK IN ALOJZ JANŽEKOVIČ;
+ IVAN PETROVIČ, od sina Zdravka

JURŠINCI: + BRAT IGNAC, MAMA IN ATA HRGA IN DRUŽINA SIMONIČ, od sestre Ivanke;
+ ZVONKO BUDJA IN STARŠI MIRKO IN MARIJA

JURŠINCI: - PRIPRAVE NA SV. KRST ZA SEPTEMBER


 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: GABRNIK-HRIB. Bog povrni!
 • POLENŠAK: ZA UREJANJE CERKVE IN KOŠNJO TRAVE PROSIMO VAS: POLENCI-zgornji del. Iskrena hvala! 
 • POLENŠAK: V TOREK, 24.8., IMAMO V NAŠI ŽUPNIJI CELODNEVNO ČEŠČENJE, MOLITVENI DAN, VEČNE MOLITVE.
  PRISRČNO SMO POVABLJENI, DA SI VZAMEMO NEKAJ ČASA IN V ČEŠČENJU IN MOLITVI SPREJEMAMO BOŽJE BLAGOSLOVE, POMOČI, OZDRAVLJENJE IN VSE MILOSTI ZASE, ZA SVOJE BLIŽNJE, ZA NAŠO ŽUPNIJO, DOMOVINO IN SVET.  ZAKLJUČEK BO OB 17.00. VODI G. CIRIL ČUŠ IZ ŽETAL. SEZNAM DEŽURANJA NAŠE MOLITVE JE NA HRBTNI STRANI OZNANIL IN OGLASNI D. VSAK OD KRISTJANOV JE ODGOVOREN IN DOLŽAN MOLITI ZA MILOSTI. ČE NE MOREM PRITI, KO JE NA VRSTI MOJA VAS, PRIDEM LAHKO OB KATERIKOLI DRUGI URI. ODZOVIMO SE K SPREJEMANJU BOŽJE POMOČI IN SREČE K MOLITVI!
  HVALJENO IN ČEŠČENO NAJ VEDNO BO PRESVETO REŠNJE TELO!

nedelja, 15. avgust 2021

20. nedelja med letom - OZNANILA

 

15.8.2021

 

20. NEDELJA MED LETOM

MARIJINO VNEBOVZE-TJE

VELIKI ŠMAREN

7.00


 

8.30

 

10.30
 

JURŠINCI: + IVAN ŠUEN, od sestre Tilčke z možem Francem;
+ MARIJA ŠTEBIH, od vnuka Franca Holca
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA, od Stanka in Vinka z družinama;
+ FRANC SLANA IN VSI SORODNIKI, od hčerke Danice

JURŠINCI: + STARŠI RITONJA IN HRGA IN MARJETKA;
+ ANDREJ HORVAT, od Marije Kovačec z družino

Ponedeljek

Rok, spokornik

19.00

POLENŠAK: + ZDENKA ERNEJČIČ, od družine Bedrač Mulec;
+ JOŽEF JANŽEKOVIČ, od Darinke Šegula

Torek

Evzebij, mučenec

11.00

JURŠINCI: + POGREB: + STANKO ČUŠ iz Grlincev

Sreda

Helena-Alenka, cesarica

 

+ V ČAST SV. DUHU ZA OZDRAVLJENJE;
+ V ČAST JEZUSOVEMU SRCU ZA ZLOM PREKLETSTVA

Četrtek

Janez Eudes

19.00

POLENŠAK: + ALBIN MARIN, ROZALIJA, obl., BOGOMIR DONAJ, ANA IN FRANC VIČAR, MIRA IN MIRKO DONAJ IN RODBINA MARIN;
+ MARIJA TIŠLER, od družine Viher iz Krčevine

CELODNEVNO

Juršinci

Petek

 

ČEŠČENJE  NAJSVETEJ-ŠEGA

Molitveni dan

Bernard, opat, c.u

9.00

17.00JURŠINCI: + FRANČEK BRUMEN, od Marije in Karmen;
+ LIZIKA IN JANEZ OSTERC, od Danila Beca z družino

JURŠINCI: ZAKLJUČEK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA:
+ TATJANA NOVAK, od strica Jožeta;
+ FRANČEK IN NEŽIKA ČUŠ, od Štefke Kostevšek;
+ MARIJA SOVEC, od Stanka in Vere Holc iz Senčak

Sobota

Pij X, papež

11.00

19.00 


JURŠINCI: SVETI KRST: DEJA GABRC

JURŠINCI:– NEDELJSKA SVETA MAŠA:
+ FRANC KOGOJ;
+ MARIJA RAUŠL, od Joža Šegula z družino

22.8.2021

 

21. NEDELJA MED LETOM

DEVICA MARIJA KRALJICA

7.00


8.30

 

10.30

 

JURŠINCI: + ANIKA KOSEC, 30. dan, od sina Frančeka z družino
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ, RODBINA SIMONIČ IN ZORKO;
+ FRANC PREJAC, od Ivanke Plohl z družino

JURŠINCI: + MAMA TEREZIJA GREGORIN, 10. obl. IN VSI SORODNIKI;
+ GUSTEK GORNJEC, 1. obl.


 • JURŠINCI: V PETEK, 20.8., IMAMO V NAŠI ŽUPNIJI CELODNEVNO ČEŠČENJE, MOLITVENI DAN, VEČNE MOLITVE.
  PRISRČNO SMO POVABLJENI, DA SI VZAMEMO NEKAJ ČASA IN V ČEŠČENJU IN MOLITVI SPREJEMAMO BOŽJE BLAGOSLOVE, POMOČI, OZDRAVLJENJE IN VSE MILOSTI ZASE, ZA SVOJE BLIŽNJE, ZA NAŠO ŽUPNIJO, DOMOVINO IN SVET.  SEZNAM DEŽURANJA NAŠE MOLITVE JE NA HRBTNI STRANI OZNANIL IN OGLASNI DESKI. VSAK OD KRISTJANOV JE ODGOVOREN IN DOLŽAN MOLITI ZA MILOSTI. ČE NE MOREM PRITI, KO JE NA VRSTI MOJA VAS, PRIDEM LAHKO OB KATERIKOLI DRUGI URI. ODZOVIMO SE K SPREJEMANJU BOŽJE POMOČI IN SREČE K MOLITVI! Zaključek ob 17.00 bo vodil dekan Ciril Čuš. 
 • JURŠINCI: Iz srca najlepša hvala in Bog povrni z dobrim vsem, ki ste sodelovali pri našem Lovrenškem žegnanju: Pevcem obeh zborov, občini, gospodinjam, lovcem, vasema Hlaponcem in Kukavi, žps… Iz vsega srca najlepše hvala gospe Anici Roškar in njeni družini, ki ureja in skrbi za gredice pred cerkvijo. Bog vam obilno povrni gospa Anica in njeni.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: GABRNIK-VAS. Iskrena hvala!
 • POLENŠAK: ZA UREJANJE CERKVE IN KOŠNJO TRAVE PROSIMO VAS: LASIGOVCI. Bog povrni!

Marijino vnebovzetje

MARIJINO VNEBOVZETJE – VELIKI ŠMAREN -15.8.

Največji krščanski Marijin praznik je Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren. Praznik Marije Device so v Jeruzalemski Cerkvi začeli obhajati že kmalu po koncilu v Efezu leta 431 po Kr. in ga povezovali z Marijinim odhodom s tega sveta. Čeprav Marijino vnebovzetje sodi med najstarejše Marijine praznike (prve omembe segajo še v obdobje pred 4. st. po Kr.), je papež Pij XII. versko resnico o Marijinem vnebovzetju slovesno razglasil šele leta 1950 z apostolsko konstitucijo Munificentissimus Deus. Številne cerkve po svetu – od mogočnih katedral do vaških in božjepotnih cerkvic – izpričujejo stoletno vero v Marijino vnebovzetje.

Pisna vira, ki poročata o Marijinem vnebovzetju ali zaspanju (lat. dormitio), sta t. i. apokrifna evangelija Zaspanje svete Božje Matere in Prehod blažene Device Marije. K tema spadajo še številni spisi in druga dela pomembnih teologov iz prvih stoletij krščanstva, npr. sv. Janeza Damaščana, sv. Efrema Sirskega, sv. Epifanija in Timoteja Jeruzalemskega. 
 
V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v našem verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Katoliška in Pravoslavna Cerkev ta praznik obhajata na isti dan.
 
V preteklosti so ljudje na ta dan veliko romali. Romanja imajo globlji verski pomen zato, ker verujoče spominjajo, da je naše celotno zemeljsko življenje pravzaprav romanje, katerega cilj je večno življenje v nebesih.
 
Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje.
 Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Katoliška Cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene.
 
Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti tudi na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja večno bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika.
 

ponedeljek, 9. avgust 2021

19. nedelja med letom - OZNANILA

 

8.8.2021

 

19. NEDELJA MED LETOM

DOMINIK, ustanovitelj dominikancev

 

LOVRENŠKO ŽEGNANJE – JURŠINCI

7.00

8.30
 

10.30


 

13.00

JURŠINCI: + FRANČEK PLOHL, od Janka Vučine;
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + SAMUEL RAJTAR ČUŠ, 30. dan;
+ IVAN PETROVIČ, od hčerke Sanje Petrovič

JURŠINCI: ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE-LOVRENŠKA NEDELJA:
+ ANIKA KOVAČEC, od družine Peteršič;
+ JOŽICA ŽNUDERL, od Simona in Marte Toplak

POLENŠAK: + SV. KRST: ŽIGA ŠOŠTARIČ

Ponedeljek

Edit Stein, muč. sozav. Evrope

19.00

POLENŠAK: + FRANC KUHARIČ, od partnerke Angele;
+ OZVALD OSEBEK, od nečakinje Valerije z družino

Torek

LOVRENC, diakon, mučenec vere

19.00

JURŠINCI: + JULIKA VRŠIČ, od družine Roškar;
+ FRANC TOPLAK, od Rozalije Lajh z Gustekom

Sreda

Klara, devica

 

+ V ČAST SV. DUHU ZA SPREOBRNENJE;
+ NA MARIJINO PRIPROŠNJO ZA OZDRAVLJENJE

Četrtek

Ivana Šantalska, redovnica

19.00

JURŠINCI: + MARIJA ČUŠ, od vnukinje Nataše in vnuka Dejana z družino;
+ FRANC CAFUTA, od svaka Ivana Gomilška

Petek

Poncijan in Hipolit, mučenca

19.00

POLENŠAK: + ELIZABETA ŠEGULA, od Marte Kočnik z družino;
+ LIZA IN TONE KOZAR, Jožef Brumec z Elico

Sobota

Maksimiljan Kolbe, mučenec

10.00

POLENŠAK: + ALOJZ KVAS, STARŠI MASTEN-KVAS, SORODNIKI IN SOSEDJE, (mašuje pater Milan Kvas)

15.8.2021

 

20. NEDELJA MED LETOM

MARIJINO VNEBOVZE-TJE

VELIKI ŠMAREN

7.00


 

8.30

 

10.30

JURŠINCI: + IVAN ŠUEN, od sestre Tilčke z možem Francem;
+ MARIJA ŠTEBIH, od vnuka Franca Holca
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA, od Stanka in Vinka z družinama;
+ FRANC SLANA IN VSI SORODNIKI, od hčerke Danice

JURŠINCI: + STARŠI RITONJA IN HRGA IN MARJETKA;
+ ANDREJ HORVAT, od Marije Kovačec z družino


 • JURŠINCI:
  Ob našem župnijskem in občinskem prazniku smo iz srca povabljeni, da si ogledamo 4 razstave: 1. V VOTLINI JE RAZSTAVA DRUŠTVA ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE. 2. V UČILNICI JE RAZSTAVA KULTURNEGA DRUŠTVA HLAPONCI. 3. DRUŠTO GOSPODINJ IMA RAZSTAVO V SVOJIH PROSTORIH. 4. V DVORANI K.C. JE RAZSTAVA LIKOVNE KOLONIJE KULTURNEGA DRUŠTVA JURŠINCI. Lepa in srčna zahvala požrtvovalnim in zlatim članom teh društev, ki so za nas pripravili lepe razstave.
 • Iz vsega srca voščim in iskreno želim in močno kličem na vse, obilen božji blagoslov ob našem LOVRENŠKEM žegnanju, župnijskem prazniku, vsem vam DRAGI KRISTJANI, ki spadate pod okrilje našega VARUHA v nebesih, ZAŠČITNIKA naše župnije, mučenca SV. LOVRENCA in vsem gostom, rojakom, sorodnikom, prijateljem…, ki ste ob našem prazniku z nami. Vsem želim lep, srečen, vesel praznični dan in milostne darove blagoslova in vsega dobrega na priprošnjo SV. LOVRENCA – ZAVETNIKA NAŠE ŽUPNIJE. POSEBNO ZAHVALO IZREKAM ŽPS, KLJUČARJEM, VSEM PEVCEM, VSEM, KI POMAGATE PRI BOGOSLUŽJU, MINSTRANTOM, BRALCEM, MOLILCEM, KRASILKAM/CEM CERKVE, GOSPEM, KI SKRBIJO ZA PRTE, MINISTRANTSKE OBLEKE, GASILCEM, NARODNIM NOŠAM IN VSEM MOŽEM IN ŽENAM, KI KAKORKOLI SODELUJETE IN POMAGATE V NAŠI ŽUPNIJI NA DUHOVNEM ALI GOSPODARSKEM PODROČJU. BOG NAJ VAM V OBILJU POVRNE IN VAS VARUJE.
  ISKRENE ČESTITKE IN ZAHVALA NAŠI OBČINI OB 27. OBLETNICI OBSTOJA IN ZA ODLIČNO SODELOVANJE. ISKRENA ZAHVALA G. ŽUPANU ALOJZU IN SVETNIKOM ZA VSE DOBRO, KAR STORITE ZA NAŠO OBČINO, VASI IN ŽUPNIJO. HVALEŽNI SMO IN ZUNAJ SE BO NAŠA HVALEŽNOST ŠE POVEČALA NAŠI OBČINI, VINOGRADNIKOM, GOSPODINJAM IZ DRUŠTVA JURŠINCI, LOVCEM, ŽPS IN DRUGIM DOBRIM LJUDEM, KI NAS VABIJO NA POGOSTITEV IN VESELO DRUŽENJE. 
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: MOSTJE. Iskrena hvala!
 • POLENŠAK: ZA UREJANJE CERKVE IN KOŠNJO TRAVE PROSIMO VAS: HLAPONCI. Bog povrni!