nedelja, 24. februar 2019

7. nedelja med letom - OZNANILA

7. nedelja med letom
24.2.2019
MATIJA, apostol
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + MATIJA SLAČEK, od vnukov; za žive in+obeh župnij 
POLENŠAK: + LUDVIK CVETKO, obl., IVAN CMOK, obl., NEŽA IN VINKO CVETKO IN RODBINA CVETKO-ŠILAK
JURŠINCI: + ALOJZ BERLAK, od Ivana Šegule iz Vodula;
                    + TADEJ HOLC, od dedeka in babice
Ponedeljek
Valburga, opatinja
18.00
POLENŠAK: + V ZAHVALO MARIJI POLENSKI ZA 85 LET ŽIVLJENJA IN ZA + SLAVKO KOKOL
                            + ALOJZIJA PREJAC, od sosedov Janka in nežike
Torek
Aleksander, škof
18.00
JURŠINCI: + FRANC FERENČIČ, 30. dan, od tete Nežike
                        + IVAN PLOHL, od družine Grogar
Sreda
Gabrijel, ŽMB
7.00
JURŠINCI: + ANA FRAS, od nečakov in nečakinj Rakuša
                     + MILICA CIGLAR. od Silve z družino
Četrtek
Roman, opat
18.00
JURŠINCI: + MARIJA, 30. dan IN JANEZ, 21. obl. PLOHL, sin Srečko
                    + METKA PAVLIN, od družine Toplak
Petek
Albin, škof
18.00
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA, od Jožeta in Štefke Munda
                + MARIJA NEDELJKO, od družine Alojza Šoštariča-Slomi
Sobota
Neža Praška
18.00
JURŠINCI: + JOŽE DREVENŠEK, od Ivana z družino
                   + JOŽEF DRUZOVIČ, od bratranca Vinka
8. nedelja med letom
3.3.2019
Kunigunda, kraljica
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + JULIKA MIHELIČ, osmina
POLENŠAK: + STANKO PETEK, MARIJA VRŠIČ, obl., STARŠI, BRATJE IN SESTRA MARIJA TIŠLER
JURŠINCI: + FRANC KUHAR; + za žive in + obeh župnij 


 • V NAŠIH ŽUPNIJAH SMO IMELI OBISK G. NADŠKOFA VIZITACIJA -. V ČETRTEK, 21.2., BIL JE NA PASTORALNEM, PRIJATELJSKEM OBISKU V NAŠIH OBEH ŽUPNIJAH, gospod nadškof ALOJZIJ CVIKL. IZ SRCA SE ZAHVALJUJEM VSEM, KI STE GA VESELO SPREJELI, SE Z NJIM SREČALI, ŠE POSEBEJ TISTIM, KI STE MU POSREDOVALI UTRIP VERE IN ŽIVLJENJA PRI NAS. BOG POVRNI VSAKEMU IN VSEM. TUDI GOSPOD NADŠKOF SE VSEM PRAV LEPO ZAHVALJUJE. BIL JE NAVDUŠEN PRI NAS.
 • STARŠI OTROK MALČKOV, KI SO BILI NA SREČANJU, BLAGOSLOVU,13.1. NA PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA, NAJ PROSIM VZAMEJO FOTOGRAFIJE, KI JIH ČAKAJO NA MIZI V KAPELI/PRI IZHODU
 • Po veliki noči, od 23. do 26. aprila 2019, organiziramo romanje na kraj posebnih milosti, uslišanj, čudežev, ozdravljenj…na kraj MARIJINIH PRIKAZANJ V MEĐUGORJE! To je vseslovensko romanje Prenove v Duhu. Za potovanje je dovolj osebna izkaznica. Cena romanja je 140€ - vključuje vse. Prijave sprejema duhovnik Dušan, GSM 041 830 649. Lepo povabljeni.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: KUKAVA SP. DEL! Bog povrni.
 • POLENŠAK: Ključarji naše cerkve bodo danes in danes teden, 3.3.2019, pred sv. mašo in po njej, sprejemali stolnino =20€ po osebi, za letošnje leto. Pred nami - v letu 2020 je obnova strehe, ki je v zelo slabem stanju. Upamo da nam bo s skupnimi močmi uspelo. Bog povrni za vsak dar iz vere in ljubezni za obnovo našega prelepega Marijinega svetišča z mnogimi blagoslovi!
 • Cerkev v tem tednu pripravi vas: BREZOVCI. Bog povrni z obilnimi blagoslovi. 

7. nedelja med letom


1 Sam 26, 2. 7-13. 22-23; 1 Kor 15, 45-49; Lk 6, 27-38

1. Včasih se v krščanskem moralnem nauku srečamo z mislimi, ki jih kar ne moremo spraviti v okvire svojih človeških razmišljanj. Mar se ob Jezusovih besedah ljubite svoje sovražnike ne pojavi v nas nekaj, čemur bi v medicini rekli: "organizem to zavrača"? Mar ta zapoved ne zveni neuravnovešeno, če pa stalno doživljamo zmagoslavje moči in nasilja močnih, medtem ko se vse slabo sesuva na neoboroženega in slabotnega? Mar ni to razmišljanje sanjača, ki ne pozna trdote in okrutnosti našega sveta? Toda Gospod je vedel, kaj pomeni biti osovražen, popljuvan, poteptan kot črv – in prav do konca izničeni Odrešenik je iz najglobljega ponižanja prosil: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.

2. Poglejmo, kaj nam želi povedati, razložiti in utemeljiti današnja Beseda:
- kot daljni uvod v Gospodove besede zveni pripoved o Davidu, ki bi lahko odstranil preganjalca Savla, pa odpušča in prepušča razsodbo Bogu: Gospod naj vsakomur povrne po njegovi pravičnosti in zvestobi;
- Jezus odpira najzahtevnejšo stran evangelija: ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tem, ki vas sovražijo, izpodmika vse meje, ki bi si jih človek lahko zamislil – neskončno daleč od te zapovedi je zakon "zob za zob", celo o ljubezni do tistih, ki so nam blizu, pravi da grešniki delajo isto;
- v zgled za posnemanje nam navaja kar Boga samega: bodite usmiljeni, kakor je tudi vaš Oče usmiljen – mar ni Gospod preveč zahteven?

3. In vendar Gospod zahteva od svojih učencev prav to ljubezen, ki ne pozna meja, ki ne izključuje nikogar, ljubezen Očeta, ki ne more ne ljubiti tistih, ki jih je ustvaril. Če ljubezen začenja postavljati pogoje in omejitve, pravzaprav ni več ljubezen, prehaja v računico. Kdor v resnici ljubi, postaja odsev Boga, ki je ljubezen: ljubi, ker je dober, ne, ker bi drugi bil vreden njegove ljubezni.

4. Ne gre za to, da bi se slepo držali zgledov, ki jih Gospod navaja (sam hlapcu velikega duhovnika, ki ga je udaril, ni nastavil drugega lica), gre za to, da bi človek vedno pred vsem drugim dajal prednost ljubezni. Tistega, ki zna ljubiti, žalitev ne vrže iz ravnotežja, zna zatisniti oko, zadevo obrniti na dobro; tistega, ki zna ljubiti, imajo ljudje nemalokrat za nepremišljenega naivneža, toda njegova dobrohotnost postaja privlačna, simpatična, vredna spoštovanja! Pa še vprašanje: ali ljubezen, o kateri govori Jezus, res ostaja brez nagrade? Morda pri ljudeh, ne pa pri Bogu. Prisluhnimo mu še enkrat:  ne obsojajte in ne boste obsojeni, oproščajte in boste oproščeni. Nagrada je velika! In pojasnilo: s kakršno mero merite, s tako se vam bo odmerilo. Mar ni stvar več kot jasna!

nedelja, 17. februar 2019

6. nedelja med letom - OZNANILA

6. nedelja med letom
17.2.2019
7. ustanoviteljev reda servitov

7.00

8.30
10.30

JURŠINCI: + STARŠI ANA, obl. IN VINKO SLODNJAK IN STARŠI TOPLAK;      + za žive in + obeh župnij 
POLENŠAK: + TILA PLOHL, 5. obletnica
JURŠINCI: + ANTON HORVAT, 4. obl.;
                    + STANKO IN ŠTEFANIJA NOVAK
Ponedeljek
Frančišek Regis Clet
18.00
POLENŠAK: + ADOLF PLOHL, 19. obletnica
                        + ALOJZ JANŽEKOVIČ, od sestrične Jožice iz Jiršovec
Torek
Konrad iz Piacenze
19.00

JURŠINCI: + TEREZIJA, obl. IN FRANC ČUŠ;
                      + ANGELA KOKOL, Ignac Šoštarič s Terezijo
             - SEJA SODELAVCEV KARITAS
Sreda
Sadot in perzijski mučen.
7.00
JURŠINCI: + MATILDA TOPLAK, od družine Vesenjak iz Kukave;
                         + JANEZ ŠEGULA, od Vladota in Danija Bezjaka
Četrtek
Peter Damiani, cerkveni učitelj
10.00
18.00JURŠINCI-POLENŠAK:   VIZITACIJA-OBISK
                     g. nadškofa ALOJZIJA CVIKLA
DOM STAREJŠIH JURŠINCI: + ŠKOFOVA SV. MAŠA
JURŠINCI: + SVETA MAŠA G. NADŠKOFA Z ŽPS, ŽGS, KLJUČARJI, PEVCI, SODEL. KARITAS, BRALCI, MINISTRANTI, KRASILCI, ANIMATORJI ORATORIJA... OBEH ŽUPNIJ IN Z VSEMI ŽUPLJANI ŽUPNIJE JURŠINCI IN POLENŠAK.
SV. MAŠA ZA: + DUHOVNIKE: + SLAVKA ŠTEFKA, + FRANCA OBRANA, + MATIJA NEODAUERJA, + ŠTEFANA CASARJA in za vse + duhovnike, ki so bili v naših župnijah
Petek
Sedež ap. Petra
8.30
POLENŠAK: + SLAVKO ŠTEFKO, + TONE ČUŠ, od župnije Žetale
Sobota
Polikarp, škof, mučenec
17.00

18.00

JURŠINCI: + MARIJA ČUŠ, od družine Gornjec iz Rotmana; 
                    + IGOR ŽMAUC, od bratrancev Dragice, Tatjane in Marte
POLENŠAK: + V ZAHVALO ZA OZDRAVLJENJE IN ZA
+ KRISTINO ROJHT
7. nedelja med letom
24.2.2019
MATIJA, apostol
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + MATIJA SLAČEK; + za žive in + obeh župnij 
POLENŠAK: + LUDVIK CVETKO, obl., IVAN CMOK, obl., NEŽA IN VINKO CVETKO IN RODBINA CVETKO-ŠILAK
JURŠINCI: + ALOJZ BERLAK, od Ivana Šegule iz Vodula;
                    + TADEJ HOLC, od dedeka in babice


 • VIZITACIJA - OBISK G. NADŠKOFA. V ČETRTEK, 21.2., PRIDE NA PASTORALNI, PRIJATELJSKI OBISK V NAŠI OBE ŽUPNIJI, gospod nadškof ALOJZIJ CVIKL. SREČAL BI SE RAD Z VSEMI NAMI. OB 18.00 BO SV. MAŠA PRI SV. LOVRENCU ZA ŽUPLJANE OBEH ŽUPNIJ POLENŠAK-JURŠINCI! PO SV. MAŠI BO V DVORANI SREČANJE Z NJIM ZA ČLANE ŽPS, ŽGS, KLJUČARJI, PEVCI, SODEL. KARITAS, BRALCI, KRASILCI... ANIMATORJI ORATORIJA, BODO IMELI ISTOČASNO SREČANJE Z g. tajnikom JURETOM V UČILNICI. PRED SV. MAŠO OB 17.20 BO KRATKO SREČANJE ZA MINISTRANTE OBEH ŽUPNIJ V UČILNICI. LEPO POVABLJENI...
 • STARŠI OTROK MALČKOV, KI SO BILI NA SREČANJU, BLAGOSLOVU,13.1. NA PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA, NAJ PROSIM VZAMEJO FOTOGRAFIJE, KI JIH ČAKAJO NA MIZI V KAPELI/PRI IZHODU 
 • JURŠINCI:ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: KUKAVA ZG. DEL. Bog povrni.
 • POLENŠAK: Ključarji naše cerkve bodo danes in danes teden, 24.2.2019, pred sv. mašo in po njej, sprejemali stolnino =20€ po osebi, za letošnje leto. Pred nami - v letu 2020 je obnova strehe, ki je v zelo slabem stanju. Upamo da nam bo s skupnimi močmi uspelo. Bog povrni za vsak dar iz vere in ljubezni za obnovo našega prelepega Marijinega svetišča z mnogimi blagoslovi!
 • Cerkev v tem tednu pripravi vas: BRATISLAVCI. Bog povrni z obilnimi blagoslovi. 

6. nedelja med letom


Jer 17-5; 1 Kor 15, 12. 16-20; Lk 6, 17. 20-26

1. Ob poslušanju današnje besede nam morda pride v spomin mnenje nekaterih poslušalcev pri Jezusovem govoru, ko je v Kafarnaumu napovedal zakrament evharistije, kruh, ki prihaja iz nebes, kruh, ki je njegovo telo, ki je hrana za večno življenje:nevzdržna je ta beseda, kdo jo more poslušati. Ko slišimo težko prerokovo besedo o zaupanju v človeka in nič manj težke Gospodove besede, ko večkrat ponovi gorje vam, se morda skušamo udarnosti besede izogniti z opravičilo: saj ne misli tako zares. Pavel pa vendar poudarja: božja beseda je živa in silovita, ostrejša kakor vsak dvorezen meč, presoja vzgibe in misli srca. Ustavimo se pri nekaterih mislih, ki nam jih danes posreduje. 


2. Prerok spregovori o zaupanju, ki je dragocen in osrečujoč dar medsebojnih odnosov. Toda komu zaupati, na koga se je možno popolnoma zanesti:
- zelo neposredno pravi: preklet, kdor zaupa v človeka – tu nikakor ne gre za zavračanje dragocene vrednote medsebojnega zaupanja, gre za jasen poudarek, da svoje eksistence, sedanjosti in prihodnosti ne moremo graditi zgolj na tem, kar zmore človek – mar o tem ne govori naš vsakdan (doživljamo ali slišimo: pustil me je na cedilu, medicina je odpovedala, obljube so bile prazne);
- prerok zatrjuje: blagoslovljen človek, ki zaupa v Gospoda – zaupanje postavlja na drugo raven, na Gospoda, preprosto bi rekli, na temelje, ki ne poznajo razpok in zdrsov, ki se ne spodmaknejo, ki so čisto drugačni od vsega, kar je minljivo, pokvarljivo – imajo pečat neminljivosti, večnosti;
- prerokove misli lepo potrjuje stalna človeška izkušnja: človek, ki nehote ali zavestno odriva Boga iz svojih misli, se takrat, ko mu gre za nohte, morda tudi nehote spomni Boga kot poslednjega upanja – in če Bog ne stori tako, kot je človek zahteval, prav človekovo zgražanje nad "takim" Bogom kaže, da je nanj le še računal, se zanašal, gradil upanje.

3. Gospod v evangeliju te misli osvetljuje še z drugega zornega kota:
- beseda gorje vam bogatinom ni napad na materialne dobrine, ki so človeku potrebne, je pa razločno opozorilo, da so te dobrine, ki pogosto dobijo izraz v samozadostnosti, oblastnosti, privilegijih, neobčutljivosti za potrebe sočloveka, zelo pokvarljiva roba, na kateri ne kaže graditi ali se celo popolnoma zanesti;
- beseda blagor ubogim ni zagovarjanje revščine, lakote, neznanja in bolezni, hoče biti spodbuda, da bi se človek ob vseh prizadevanjih zavedal svoje majhnosti, omejenosti, nezmožnosti, da bi vse naredil sam, spodbuda, da bi se zanašal na Gospoda, čigar moč, ljubezen in modrost ne pozna meja.
Kdor je v stalni navezi z Gospodom, kdor vanj zaupa, ta je resnično bogat.

nedelja, 10. februar 2019

5. nedelja med letom - OZNANILA

5. nedelja med letom
10.2.2019
ALOJZIJ STEPINAC, škof, mučenec
7.00

8.30
10.30
JURŠINCI: + ANA IN ALOJZ VUČINA IN + SORODNIKI
                    + za žive in + obeh župnij 
POLENŠAK: + IVAN ZADRAVEC, obl.
JURŠINCI: + FRANC TOPLAK, od sosede France Flos
Ponedeljek
LURŠKA MATI BOŽJA, svetovni dan bolnikov
18.00
POLENŠAK: + JOŽEF JANŽEKOVIČ, osmina
                             - SEJA ČLANOV ŽPS - letno načrtovanje
Torek
Humbelina, red.
18.00
JURŠINCI: + NATAŠA PLOHL, osmina, od tasta Frančeka Plohla
Sreda
Jordan Saški, red
7.00
JURŠINCI: + ŠTEFKA HRGA, osmina, od sina Franca z družino
Četrtek
Valentin, muč.
17.00
18.00


POLENŠAK: + MARTIN VIČAR, osmina, od bratranca Franca z druž.
JURŠINCI: + ALOJZ LOVREC, od vnukinje Amadeje s Timom  
                       + ANGELA KLAJŽAR, od Krambergerjevih
         - SEJA ČLANOV ŽPS - letno načrtovanje
Petek
Klavdij, redovnik
18.00
POLENŠAK: + JANEZ, obl., ALOJZIJA HOJNIK, STARŠI LORENČIČ, MITJA IN SANDI;
        + JOŽICA VORŠIČ, RODBINA HOLC IN FRANČIŠKA KOŠAR
Sobota
Julijana Koprska, muč.
18.00
JURŠINCI:  + MARIJA BEC, od družine Matjašič iz Zagorc
                       + MARIJA FILIPIČ, od sosede Tončke z družino
6. nedelja med letom
17.2.2019
7. ustanoviteljev reda servitov

7.00

8.30
10.30

JURŠINCI: + STARŠI ANA, obl. IN VINKO SLODNJAK IN STARŠI TOPLAK;      + za žive in + obeh župnij 
POLENŠAK: + TILA PLOHL, 5. obletnica
JURŠINCI: + ANTON HORVAT, 4. obl.;
                    + STANKO IN ŠTEFANIJA NOVAK


 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR ZA 2019.
 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI ZA BLAGOSLOV, VERO..., NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE, MAVRICO… NAROČITE V ZAKRISTIJI. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2019.
 • Po veliki noči, od 23. do 26. aprila 2019, organiziramo romanje na kraj posebnih milosti, uslišanj, čudežev, ozdravljenj…na kraj MARIJINIH PRIKAZANJ V MEĐUGORJE! To je vseslovensko romanje Prenove v Duhu. Za potovanje je dovolj osebna izkaznica. Cena romanja je 140€ - vključuje vse. Prijave sprejema duhovnik Dušan, GSM 041 830 649. Lepo povabljeni. 
 • STARŠI OD OTROK MALČKOV, KI SO BILI NA SREČANJU, BLAGOSLOVU,13.1. NA PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA, NAJ PROSIM VZAMEJO FOTOGRAFIJE, KI JIH ČAKAJO NA MIZI V KAPELI/PRI IZHODU
 • V NEDELJO, DANES TEDEN, BOMO IMELI PRI SV. MAŠI, MOLITEV ZA OZDRAVLJENJE IN SV. BOLNIŠKO MAZILJENJE.
 • JURŠINCI: NA NAŠEM KORU SO MOJSTRI DOKONČNO IZDELALI POD, KLOPI, OGRAJO... ZA PEVCE. ŠE POLICO NA ZIDU UREDIMO IN PO TLEH POLOŽIMO TAPISON. ŠE IŠČEMO, NAJLEPŠE NAPROŠAMO NOVE BOTRE ZA NAŠE NOVE ORGLE. ZA VELIKO NOČ BOMO NA ORGLE NAMESTILI TABLO Z IMENI DOBROTNIKOV-BOTROV, KI SO POKAZALI SVOJO SRČNO DOBROTO IN LJUBEZNIVO PRISPEVALI ZA TA ČUDOVITI INSTRUMENT. TAKRAT BO BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA KORA.
 • ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: HLAPONCI! Bog povrni.
 • POLENŠAK: Ključarji naše cerkve bodo danes in danes teden, 17.2.2019, pred sv. mašo in po njej, sprejemali stolnino =20€ po osebi, za letošnje leto. Pred nami - v letu 2020 je obnova strehe, ki je v zelo slabem stanju. Upamo da nam bo s skupnimi močmi uspelo. Bog povrni za vsak dar iz vere in ljubezni za obnovo našega prelepega Marijinega svetišča z mnogimi blagoslovi!
 • Cerkev v tem tednu pripravi vas: ZASADI. Bog povrni z obilnimi blagoslovi.