nedelja, 26. november 2017

34. nedelja med letom - nedelja Kristusa Kralja - OZNANILA

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
26.11.2017
ZAČETEK TEDNA KARITAS
Leonard Portomavrški
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + STANKO KRAMPELJ, obl., STARŠI IN BRATJE CVETKO IN SLAVA IN OLGA
JURŠINCI: + MARIJA, JOŽEF, ANICA SLODNJAK, NEŽIKA BRAČKO IN STANKO CVETKO
Ponedeljek
Modest in Vigil, apostola Karantan.
17.00
POLENŠAK: + ALOJZIJA IN ANTON ŠORI
Torek
Katarina Labure, redovnica, vidkinja
15.00
17.00
18.00
POLENŠAK: + POGREB: + STANKO CVETKO iz Bratislavec
POLENŠAK: + VINKO CVETKO, osmina
JURŠINCI: + ANA FRAS, od nečaka Ivana z družino
Sreda
Filomen, muč.
15.00
POLENŠAK: + POGREB: + MARIJA SIMONIČ iz Brezovec
Četrtek
ANDREJ, apostol
17.00
JURŠINCI: + STARŠI PLOHL, BRAT JOŽEF IN FRANC Z ŽENO TEREZIJO, od sina in brata Toneta
Petek
Edmund Campion, muč.
17.00
POLENŠAK: + ANTON IN KRISTINA PETEK, DVOJNI STARŠI IN + SORODNIKI
Sobota
Vivijana, muč.
7.00
JURŠINCI: + STANISLAV GRAŠIČ, 2. obl.
1. ADVENTNA NEDELJA
3.12.2017
Frančišek Ksaver, duhovnik, apostol
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: +VIKTOR DAJČAR, STARŠI FLORJANIČ-MERNIK
JURŠINCI: + MILENA BOHANEC IN VSI + SORODNIKI

 • Pred nami je teden Karitas-krščanske dobrodelnosti iz vere in ljubezni do Boga. V sredo, 29.11. je srečanje sodelavcev KARITAS na Ponikvi, nato koncert KLIC DOBROTE V DVORANI GOLOVEC V CELJU ob 15.00 in še uradni, zvečer ob 20.00. Veselo povabljeni na to lepo srečanje. Prijave pri g. Francu Kumpu-Juršinci in pri ge. Dragici Petek-Polenšak. V petek, 1.12, ob 19. bo čudovit, dobrodelni koncert Karitas pri Sv. Petru in Pavlu na Ptuju. Vstopnice lahko dobimo po sv. maši pri g. Francu K., ge Dragici P. Lepo, veselo povabljeni, ko s tem pomagamo bližnjim, ki so v raznih stiskah. Danes teden bodo naši darovi pri sv. maši namenjeni za pomoč potrebnim, ki so v stiskah - za Karitas. Darovanje okrog oltarja za potrebe obnove naše cerkve bo 3.12. 
 • V SREDO, 22.11., JE BIL PRAZNIK  SV. CECILIJE, ZAŠČITNICE DUHOVNE, SLAVILNE GLASBE. ISKRENA ZAHVALA NAŠIM VSEM »ZLATIM« PEVCEM ZA LEPO PETJE, SLAVLJENJE BOGA, ZA VES TRUD, ČAS, ŽRTVE, … MOČNA ZAHVALA ORGANISTOM: GABRIJELI, ANDREJU, LIDIJI, ROBIJU, LJUDSKIM PEVCEM, GE. FRANČIŠKI. LEPO SLAVITE BOGA. NAJ VAS OBILNO BLAGOSLAVLJA IN ODPIRA VAŠA SRCA ŠE NAPREJ.
 • LEPA ZAHVALA GOSPODU FRANCESCU BERTOLINIJU, VODITELJU PASTORALNE SLUŽBE NA NADŠKOFIJI, KI JE VODIL SV. MAŠNO DARITEV IN JE SEDAJ PO SV. MAŠI ŠE NA RAZPOLAGO ZA ZAKRAMENT SV. SPOVEDI IN VAS ČAKA V SPOVEDNICI. LEPA HVALA, DA JE V JURŠINCIH DANES BLAGOSLOVIL NAŠA DVA DELILCA SV. OBHAJILA G. JANEZA BRESTA IN G. DARKA BOGŠO, KI STA SE UDELEŽILA IZOBRAŽEVANJA ZA DELILCA OBHAJILA.
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: KUKAVA ZGORNJI DEL. Hvala.
 • Sodelavci naše župnijske KARITAS bodo v četrtek izdelovali adventne venčke, ki jih bomo lahko danes teden pri sv. maši kupili in na takšen način pomagali ubogim, pomoči potrebnim, ki so v stiski.
 • PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK – SV MAŠO ZAKONCEV JUBILANTOV, BOMO IMELI V NAŠI CERKVI 10.12.2017. LEPO POVABLJENI JUBILANTI, DA SE PRIJAVITE NA SLOVESNOST. Povabimo vse za katere vemo, da letos praznujejo obletnico na 5 let, (po 50, vsako leto). ISTOČASNO BO TAKRAT TUDI OTVORITEV NAŠE CERKVE, KO BOMO IMELI SV. MAŠO PO VEČ MESECIH ZOPET V NAŠI CERKVI.
 • V naši cerkvi mojstri končujejo s polaganjem tlaka-kamna. 4. in 5.12. bi imeli generalno čiščenje cerkve. Lepo naprošeni vsi, ki lahko za pomoč. Klopi bodo montirali mojstri 7. in 8.12. Iz srca naprošeni še za pomoč, prispevek in za botrstvo. Priporočimo, povejmo, da obnavljamo našo župnijsko cerkev Sv. Lovrenca še izseljencem, rojakom iz Juršinc.

34. nedelja med letom - nedelja Kristusa Kralja

SODNIK BO SODIL PO DELIH USMILJENJA, Mt 25, 31-46

V Očenašu molimo: Pridi k nam tvoje kraljestvo. V hvalospevu je to kraljestvo še obširneje razloženo: večno in vesoljno kraljestvo: kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. 
V raznih soočanjih smo že poslušali obljube tistih, ki se potegujejo za sedež v parlamentu in  kakšno kraljestvo-blaginjo bodo omogočili državljanom. Skoraj nikoli pa ne slišimo o drugi dimenziji današnjega evangelija, da bo treba dati tudi odgovor o svojem kraljevanju, ker Jezus je kralj in hkrati sodnik. Tolažilna je misel: Brezpravnim bo pomagano do pravice, krivično obsojeni in obrekovani bodo rešeni. Kdor ima prav, bo tudi deležen pravice. Pravičnost bo ponovno vzpostavljena. 
Bog ravna z nami tako, kakor smo mi ravnali z ljudmi. To velja za izkoriščevalca, trgovca s sužnji in vojskovodja prav tako, kakor za ledenega šefa podjetja in neprijaznega starša.

Boga, Jezusa se nam ni treba bati: strogega sodnika se boji samo tisti, ki ima maslo na glavi. In celo ta še lahko upa, kajti merilo, s katerim bo merjen, je čisto preprosto: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.«

Jezus-Kralj je že v preroških napovedih označen kot Knez miru, ki je na križu premagal najhujše zlo, greh in smrt, ki človeku zagotavlja največjo možno dobrino - življenje v izobilju, življenje, ki ne pozna bolečine, ne smrti, ne konca.
S priljubljeno prispodobo o pastirju in čredi po preroku Bog dopoveduje, da njegovo kraljestvo ni tiranija, ampak pozorna skrb za vse ljudi: skrbel bom za svoje ovce, rešil jih iz krajev, kamor so se razkropile temnega dne.
Leta 1989 je močan potres porušil številne stavbe v Armeniji, umrlo je trideset tisoč ljudi. Sredi tega opustošenja in zmede je neki oče pustil ženo v zavetju varnega doma in odhitel v šolo, kjer naj bi bil njegov sin. Toda poslopje šole je bilo sploščeno kot palačinka. Po začetnem šoku se je spomnil obljube, ki jo je dal sinu: Ni važno, kaj se zgodi, vedno te bom prišel iskat.
 Ko je pogledal na kup ruševin, ki so bile nekoč šola, se je zdel vsak trud brezupen, a obljuba, ki jo je dal sinu, mu ni dala miru. Spomnil se je, da naj bi bila sinova učilnica v desnem kotu stavbe. Stekel je tja in začel kopati po ruševinah. Vsi so mu govorili, da je njegov trud brez pomena in da se izpostavlja nevarnosti, a on je kopal in kopal in v osemintrideseti uri kopanja je odstranil kamnit blok ter zaslišal sinov glas. Tudi on je zaklical njegovo ime in nazaj zaslišal glas: Oče! Tu sem! Sošolcem sem rekel, naj ne skrbijo. Dejal sem jim: če si živ, me boš prišel rešit. In ko boš rešil mene, bodo rešeni tudi oni. Saj si mi obljubil: Ni važno, kaj se zgodi, vedno te bom prišel iskat! In res si prišel, oči!«

Po apostolovih besedah Kristus mora kraljevati, dokler iz stvarstva ne odstrani slehernega zla – zadnje zlo je smrt – to je njegovo poslanstvo. Potem vabilo poslednjega dne tistim, ki v življenju niso bili gluhi za njegove besede: pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, prejmite kraljestvo. Prav to, resnica, pravičnost in pravica, dobrota in zvestoba, ljubezen in mir so tiste razsežnosti Gospodovega kraljestva, zaradi katerega nam je privlačno in si ga želimo izprositi. Kako čudovito so to naredili naši daljni predniki. Ko niti še niso poznali izraza kraljestvo, so namesto tega pojma v svojem prevodu Gospodove molitve  prosili: pridi bogastvu tvoje. Mar ni to prav neponovljivo lepo povzeta prošnja: pridi k nam bogastvo božje pravičnosti, bogastvo božje dobrote, bogastvo božjega usmiljenja.

nedelja, 19. november 2017

33. nedelja med letom - OZNANILA

32. NEDELJA MED LETOM
12.11.2017
Matilda, red.
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + MARTIN IN ALOJZIJA VRABL, 2 SINA IN +SOR.
POLENŠAK: + STANKO PETEK, STARŠI VRŠIČ, PETEK IN BRATJE IN VSI + SORODNIKI
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
Ponedeljek
Edmund, kralj
17.00
POLENŠAK: + ELIZABETA IN JANEZ GOLOB IN ALOJZ KOSI
Torek
darovanje Device Marije
17.00
POLENŠAK: + FRANC JANŽEKOVIČ, obl. IN VSI + SORODNIKI
Sreda
Cecilija, muč.
7.00
JURŠINCI: + STANKO BEC, od hčerke Sonje z Zlatkom in družino
Četrtek
Klemen I, muč.
17.00
18.00

JURŠINCI: + ANGELA PIGNAR, od hčerke Eme z družino
POLENŠAK: + JANEZ ERNEJČIČ, MARIJA, FRANC MIKŠA IN IVAN PUČKO
Petek
Vietnamski muč.
17.00
POLENŠAK: + LIZIKA KOVAČEC, ob.
Sobota
Katarina Aleksandrjska,muč
7.00
JURŠINCI: + JOHAN, ROZALIJA, LEOPOLD IN MARIJA ČEH IN RODBINA BOHINC
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
26.11.2017
ZAČETEK TEDNA KARITAS
Leonard Portomavrški
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + STANKO KRAMPELJ, obl., STARŠI IN BRATJE CVETKO IN SLAVA IN OLGA
JURŠINCI: + MARIJA, JOŽEF, ANICA SLODNJAK, NEŽIKA BRAČKO IN STANKO CVETKO

 • V NOVEMBRU POLEG TEGA, DA SE SPOMINJAMO, TUDI POSEBEJ SKRBIMO-POMAGAMO NAŠIM POKOJNIM V VEČNO NEBEŠKO SREČO! BISTVENO IN ODLOČILNO PRI TEM, KO SE SPOMINJAMO NAŠIH DRAGIH POKOJNIH JE, DA JIM NA DUHOVEN NAČIN POMAGAMO V ZDRUŽENJE Z BOGOM - V NEBESA. ZA RAJNE MOLIMO, DARUJEMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA IZ MOČI JEZUSOVE LJUBEZNI. S TEM UMRLIM PRISPEVAMO ODPUSTKE. JEZUS EDINI ODPUŠČA GREHE IN SPREJEMA V RAJ. DRUGIH NEBES NI. Pri izhodu iz cerkve vzemimo kuverte ZA MOLITVENE SPOMINE ZA NAŠE POKOJNE UMRLE, na katere napišemo imena POKOJNIH za katere posebej želimo, da se v naši cerkvi moli pri svetih mašah v novembru. Spomine oddajmo v škatlo, spredaj pri oltarju. Obkrožimo pri kateri sv. maši želimo, da se moli za pokojne. Ali ob 7.00 ali 10.30. Če kdo ni obkrožil, naj se prosim po sv. maši oglasi pri meni! 
 • V SREDO, 22.11. JE PRAZNIK  SV. CECILIJE, ZAŠČITNICE DUHOVNE, SLAVILNE GLASBE. LEPA, PRISRČNA ZAHVALA NAŠIM VSEM »ZLATIM« PEVCEM ZA LEPO PETJE, SLAVLJENJE BOGA, ZA VES TRUD, ČAS, ŽRTVE, … MOČNA ZAHVALA ORGANISTOM: GABRIJELI, ANDREJU, LIDIJI, ROBIJU, LJUDSKIM PEVCEM, GOSPE FRANČIŠKI. LEPO SLAVITE BOGA. NAJ VAS OBILNO BLAGOSLAVLJA IN ODPIRA VAŠA SRCA NAPREJ. 
 • DANES TEDEN BO PRI NAS VODIL SV. MAŠO G. FRANČEK BERTOLINI IZ NADŠKOFIJ, KI BO PRED SV. MAŠO SPOVEDOVAL. DOBRODOŠLI K ZAKRAMENTU OČIŠČENJA. PRI SV. MAŠI BO BLAGOSLOVIL NAŠA DVA DELIVCA SV. OBHAJILA G. JANEZA BRESTA IN G. DARKA BOGŠO, KI STA SE UDELEŽILA IZOBRAŽEV. ZA DELIVCA OBHAJILA.
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: HLAPONCI. Hvala.
 • PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK – SV MAŠO ZAKONCEV JUBILANTOV, BOMO IMELI V NAŠI V NAŠI ŽUPNIJI 10.12.2017. LEPO POVABLJENI JUBILANTI, DA SE PRIJAVITE NA SLOVESNOST.
 • V naši cerkvi polagamo tlak-kamen imenovan BOTHICINO-botičino. Povabljeni, da si sedaj po sv. maši ogledamo. Dela bodo končana do konca novembra. Iz srca naprošeni še za pomoč,  prispevek in za botrstvo. Priporočimo, povejmo, da obnavljamo cerkev še izseljencem iz Juršinc.
 • NASLEDNJI TEDEN JE TEDEN KARITAS. PRISRČNO SMO POVABLJENI NA ČUDOVIT KONCERT KARITAS NA PTUJ, 1.12. VSTOPNICE LAHKO DOBIMO SEDAJ PO SV. MAŠI PRI NAŠIH SODELAVCIH KARITAS OB IZHODU IZ CERKVE. S TEM POMAGAMO UBOGIM IN DOŽIVIMO LEP GLASBENI VEČER.

33. nedelja med letom

Talenti in človek, ki jih ni uporabil

Naiven človek je tisti, ki vse verjame. Lahkovernež, tisti, ki ga mnogi okrog prenašajo, ki malo ali nič ne razmišlja in verjame raznim lažem… tak človek bo običajno verjel tudi največji laži na svetu. Ta je, da ni Boga. To je največja laž, kar jih more kdo izreči. Zaradi te laži prihaja nad človeka vso zlo, so nastale vse vojne na svetu, vso izkoriščanje, mučenje, zatiranje… človeka.

Ko človek izbriše, odstrani Boga, potem kmalu za njim začne odstranjevati tudi ljudi. Dokaz tega imamo, ko so po drugi svetovni vojni brezbožni komunisti, množično in brez zadržkov pobil za več kot 600 množičnih grobišč ljudi. Marsikje je zakopanih tudi do 30.000 ljudi pobitih ljudi skupaj in tudi nedolžne ženske in otroci.

Vidimo, da tretji služabnik, ki je dobil en talent ne pozna svojega Gospodarje oz. Boga. O Njem skoraj nič ne ve. Ni ga še zanikal, da bi rekel, da ga ni, ampak lahko vidimo, da zelo laže o Bogu. Pravi, da Bog nič ne daje, da ni sejal, da ni nič delal. Kar po svoje si izmišljuje o BOGU, zato ker ne pozna resnice, ker je len, ker ne zmore pogledati kvišku, proti Bogu in tudi druge noče vprašati. Pravi, da ga je strah. Boga se je zbal in ustrašil… Večino nevernih ljudi je strah, so živčni, trepetajo, napeti, ne morejo spati. Mnogi, ki Boga ne poznajo si nabavijo orožje, ali si kupijo krvoločne pse ali razne alarmne naprave, ograje. Človek brez Boga se čuti vrženega v to neznano, temno življenje, kjer nikogar ne pozna. Človek, ki ne pozna in ni izkusil božje bližine, božjega varstva, ljubezni, miru… se v življenju počuti nad vse ogroženega in prestrašenega, ker dobro ve, da mu bližnji, človek ne more pomagati, zato ker je tudi sam ranljiv, nemočen, umrljiv in ga je strah. Življenje vidi samo od znotraj iz človekovega, omejenega, zaprtega, zatemnjenega, svetnega… pogleda. Bog bi mu edini lahko dal največje informacije in ga razsvetlil v svojem Sv. Duhu: Da je ustvarjen od ljubeznivega Očeta, ki ga neizmerno ljubi, da nas smrt ne uniči, ampak imamo večno dušo, ki lahko po smrti biva v večni, neminljivi sreči, da nam Bog hoče vlivati obilje svojega miru, moči, veselja, ljubezni in ves smisel življenja.

Tretji je svoj talent zakopal. To pomeni, da ga ni uporabil in ni naredil nič dobrega. V zemlji vse trohni, gnije, se uničuje, razpada... 
Človek izpolni in uresniči svoje življenje takrat, ko talente in darove uporabi za povečanje ljubezni v sebi. Cilj in smisel našega življenja je, da postanemu dobremu Bogu podobni. Bog od nas pričakuje, da bomo sprejeli Njegovo božjo ljubezen in da jo bomo dajali naprej drugim. Ko imamo moč in zmoremo delati dobro ljudem okrog nas, takrat smo odprti Bogu in on nas lahko takrat napolnjuje s svojim življenjem: z mirom, ljubeznijo, zadovoljstvom, srečo, veseljem... Ko delimo ljubezen in dobroto takrat dobro vemo, da jo res imamo, vemo, da smo se resnično v veri srečali z živim Bogom. Največji namen našega življenja je, da postanemo vsaj malo  podobni Bogu, da začnemo izpolnjevati to edino nalogo od Boga: delati dobro, sprejemati od Boga, proizvajati ljubezen, dobroto, veselje, srečo, nebesa, ustvarjati okrog sebe lep, prijazen svet, kjer vsakdo z veseljem in užitkom prebiva.

nedelja, 12. november 2017

32. nedelja med letom - OZNANILA

32. NEDELJA MED LETOM
12.11.2017
OBLETNICE POROK-Polenšak
Emilijan
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + JOŽEF IN ANA MATJAŠIČ IN STARŠI ROŠKAR
POLENŠAK: + STANKO CVETKO, obl. IN MIRKO KOKOL IN STANKO IN MARIJA PINTARIČ
JURŠINCI: + STANKO ČUŠ, od Janka, Anice, Marije Vučina
Ponedeljek
Stanislav Kostka
17.00
POLENŠAK: + LIZIKA IN FRANC KOVAČEC
- SREČANJE - SEJA SODELAVCEV KARITAS
Torek
Lovrenc Irski
7.00
JURŠINCI: + DVA BRATA STANKO  IN ANTON, GABRIJELA, DARINKA IN STARŠI VNUK IN GAČNIK IN VSI + SORODNIKI
Sreda
Albert Veliki,c.u.
7.00
13.00
JURŠINCI: + ALBIN WEINGARTNER, obl.
POLENŠAK: POGREB + VINCENC-VINKO CVETKO
Četrtek
Marjeta Škotska
17.00
JURŠINCI: + FRANC IN MARIJA GRAŠIČ
Petek
Elizabeta Ogrska
17.00
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA
Sobota
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
7.00
JURŠINCI: + MOŽ KARLI ROŠKAR, obl. IN STARŠI KOLMANIČ IN STARI STARŠI
33. NEDELJA MED LETOM
19.11.2017
Matilda, red.
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + MARTIN IN ALOJZIJA VRABL, 2 SINA IN +SOR.
POLENŠAK: + STANKO PETEK, STARŠI VRŠIČ, PETEK IN BRATJE IN VSI + SORODNIKI
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij

 • V NOVEMBRU POLEG TEGA, DA SE SPOMINJAMO, TUDI POSEBEJ SKRBIMO-POMAGAMO NAŠIM POKOJNIM V VEČNO NEBEŠKO SREČO! BISTVENO IN ODLOČILNO PRI TEM, KO SE SPOMINJAMO NAŠIH DRAGIH POKOJNIH JE, DA JIM NA DUHOVEN NAČIN POMAGAMO V ZDRUŽENJE Z BOGOM - V NEBESA. ZA RAJNE MOLIMO, DARUJEMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA IZ MOČI JEZUSOVE LJUBEZNI. S TEM UMRLIM PRISPEVAMO ODPUSTKE. JEZUS EDINI ODPUŠČA GREHE IN SPREJEMA V RAJ. DRUGIH NEBES NI. Pri izhodu iz cerkve vzemimo kuverte ZA MOLITVENE SPOMINE ZA NAŠE POKOJNE UMRLE, na katere napišemo imena POKOJNIH, za katere posebej želimo, da se v naši cerkvi moli pri svetih mašah v novembru. Spomine oddajmo v škatlo, spredaj pri oltarju. Obkrožimo na listku, pri kateri sv. maši želimo, da se moli za pokojne. Ali ob 7.00 ali 10.30. Če kdo ni obkrožil, naj se prosim po sv. maši oglasi pri meni! 
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: ROTMAN. Hvala.
 • PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK – SV. MAŠO ZAKONCEV JUBILANTOV BOMO IMELI V NAŠI V NAŠI ŽUPNIJI LETOS PREDVIDOMA 10.12.2017, KO BO OBNOVA CERKVE KONČANA. LEPO POVABLJENI JUBILANTI, DA SE PRIJAVITE NA SLOVESNOST.
 • V naši cerkvi polagamo tlak-kamen imenovan BOTHICINO-botičino. Povabljeni, da si ga sedaj po sv. maši ogledamo. Dela bodo končana do konca novembra. Iz srca naprošeni še za pomoč,  prispevek in za botrstvo. Priporočimo, povejmo, da obnavljamo cerkev še izseljencem iz Juršinc.

32. nedelja med letom

Eden je umrl za vse. »Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«

Razmislimo o temi smrti, ki se v jeseni že zaradi narave človeku večkrat pojavlja in ker se spominjamo umrlih. Danes o smrti govori SP. Kristjanom, ki so v stiski zaradi smrti nekaterih njihovih dragih, apostol piše: 


Kaj nam glede smrti govori krščanska vera? Nekaj zelo preprostega in veličastnega: smrt je dejstvo in je največja med našimi težavami …, toda Kristus je smrt premagal! Človekova smrt ni več isto, kot je bila prej; nekaj odločilnega se je zgodilo. Izgubila je svoje želo, kakor kača, ki je že izbrizgala svoj strup in te zato ne more ubiti. »Smrt je použita v zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo?« (1 Kor 15,54-55).

Toda kako je Jezus premagal smrt? Ne tako, da bi se ji izognil in jo vlekel za seboj kot nekaj, česar se je treba otresti. Premagal jo je tako, da jo je vzel nase in okusil vso njeno grenkobo. Premagal jo je od znotraj, ne od zunaj. JEZUS najbolj dobro ve, kaj je smrt! V evangeliju trikrat beremo, da je Jezus jokal; dvakrat je jokal zaradi bolečine ob mrtvem človeku. V Getsemaniju je Jezus do zadnjih globin doživljal našo človeško izkušnjo soočenja s smrtjo. »Začel se je žalostiti in trepetati,« pravijo evangeliji.

Jezus se ni soočil s smrtjo kot kdo, ki ima v rokah adut – vstajenje – in ga bo v pravem trenutku potegnil. Krik na križu: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« kaže, da se je Jezus soočil s smrtjo kakor mi, kakor tisti, ki prestopa prag v temi in ne ve, kaj ga čaka na oni strani. Podpiralo ga je neomajno zaupanje v Očeta, h kateremu je zaklical: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha!« (Lk 23,46).

Toda kaj se je zgodilo, ko je prestopil ta temni prag? Ta človek je skrival v sebi Božjo Besedo, ki ne more umreti. Smrt si je ob njem za vedno zdrobila zobe. Ni mogla »prebaviti« Kristusa in ga je morala vrniti v življenje, kot je storila velika riba z Jonom (prim. Mt 12,40).

Smrt ni več zid, pred katerim se vse zdrobi; je prehod, kar pomeni Pasha. Je neke vrste »most«, preko katerega se vstopi v življenje, ki ne pozna smrti. Jezus namreč – in tukaj je veliko krščansko oznanilo – ni umrl le zase, nam ni zapustil le zgleda herojske smrti.
»Eden je umrl za vse« (2 Kor 5,14).»On je okusil smrt za vsakogar« (Heb 2,9).


Ker mi že pripadamo Kristusu bolj, kakor nam samim (prim. 1 Kor 6,19 sl.), iz tega že sledi, da nam to, kar je Kristusovo, pripada bolj, kakor pa to, kar je naše. Njegova smrt je bolj naša kot naša lastna smrt. »Svet, življenje, smrt, sedanjost, prihodnost: vse je vaše, ker ste vi Kristusovi,« pravi sv. Pavel (prim. 1 Kor 3,22 sl.). Smrt je bolj naša, kakor smo mi odvisni od smrti; pripada nam bolj, kot mi pripadamo njej. V Kristusu smo tudi mi premagali smrt.

nedelja, 5. november 2017

31. nedelja med letom - OZNANILA

31. NEDELJA MED LETOM
5.11.2017
ZAHVALNA NEDELJA Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
7.00
8.30

10.30

17.00
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ANTON, obl., ANA, VIKTOR, ANGELA MERNIK, TIPOLDOVI IN TEREZIJA GOLOB
JURŠINCI: + STARŠI FRANC IN ANGELA HRGA IN ANGELA ŽMAUC IZ DRAGOVIČA
POLENŠAK: -MOLITVENO SREČANJE ZA OZDRAVLJENJE
Ponedeljek
Lenart, opat
---
---
Torek
Engelbert, škof
---
---
Sreda
Bogomir, škof
---
---
Četrtek
Posvetitev lateranske bazilike
17.00
JURŠINCI: + ANTON FERENČIČ, obl., STARŠI IN SESTRA MARIJA ŠABEDER
- SREČANJE SODELAVCEV KARITAS
Petek
Leon Veliki, papež
17.00

18.00
POLENŠAK: + SIMON IN ANGELA obl. IN MARIJA VISENJAK, CIRIL PLOHL IN MARIJA ČUČEK
JURŠINCI: + NADA ŽMAVC, osmina, od mame Ane
Sobota
Martin, škof
7.00
JURŠINCI: + TINA HORVAT IN STARŠI
32. NEDELJA MED LETOM
12.11.2017
OBLETNICE POROK-Polenšak
Emilijan
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + JOŽEF IN ANA MATJAŠIČ IN STARŠI ROŠKAR
POLENŠAK: + STANKO CVETKO, obl. IN MIRKO KOKOL IN STANKO IN MARIJA PINTARIČ
JURŠINCI: + STANKO ČUŠ, od Janka, Anice, Marije Vučina

 • BISTVENO IN ODLOČILNO PRI TEM, KO SE SPOMINJAMO NAŠIH DRAGIH POKOJNIH JE, DA JIM NA DUHOVEN NAČIN POMAGAMO V ZDRUŽENJE Z BOGOM - V NEBESA. ZA RAJNE MOLIMO, DARUJEMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA IZ MOČI JEZUSOVE LJUBEZNI. S TEM UMRLIM PRISPEVAMO ODPUSTKE. JEZUS EDINI ODPUŠČA GREHE IN SPREJEMA V RAJ. DRUGIH NEBES NI. Pri izhodu iz cerkve vzemimo kuverte ZA MOLITVENE SPOMINE ZA NAŠE POKOJNE UMRLE, na katere napišemo imena POKOJNIH za katere posebej želimo, da se v naši cerkvi moli pri svetih mašah v novembru. Spomine oddajmo v škatlo, spredaj pri oltarju.
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: BODKOVCI GRABA. Hvala!
 • PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK – SV MAŠO ZAKONCEV JUBILANTOV, BOMO IMELI V NAŠI V NAŠI ŽUPNIJI LETOS PREDVIDOMA 10.12.2017, KO BO OBNOVA CERKVE KONČANA. LEPO POVABLJENI JUBILANTI, DA SE PRIJAVITE.