nedelja, 29. maj 2016

9. nedelja med letom - OZNANILA

9. NEDELJA MED LETOM
29.5.2016

ŽUP. ŽEGNANJE
1. SV OBHAJILO
Maksim Emonski, škof
7.00
8.30

10.30
15.00

JURŠINCI: + SLAVKO RAJŠP, obl.
POLENŠAK: + FRANC IN VERONIKA HOJNIK
(PROCESIJA SV. REŠNJEGA TELESA – 4. oltarji)
JURŠINCI: + ZA PRVOOBHAJANCE in za župljane
PTUJ-SV. JURIJ: REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV. NASTOPA NAŠ MLADINSKI ZBOR SV. LOVRENC-JURŠINCI
Ponedeljek
Kancijan
19.00
POLENŠAK: + MARTIN, 12. obl., IN MARIJA CVETKO IN RODBINA CVETKO VRŠIČ
Torek
OBISKANJE DEVICE MARIJE
7.00
19.00
JURŠINCI: + ANGELA LOVREC IZ SENČAKA, od moža Alojza
POLENŠAK: + FRANC KOKOL, od sina Tadeja
Sreda
Justin , muč.
7.00
JURŠINCI: + ALOJZ FEKONJA, od Stanka Brumna
Četrtek
Marcelin in Peter, mučenca
19.00
JURŠINCI: + TINA HORVAT, 2. obl.
Petek
SRCE JEZUSOVO
19.00
POLENŠAK: ANTON, KRISTINA PETEK, DVOJNI STARŠI IN + SORODNIKI  
Sobota
MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE
7.00
10.00
11.00
19.00
JURŠINCI: + VINKO ŠORI, STARŠI ŠORI IN CVETKO
POLENŠAK: - SV. KRST: NINA JERENEC
JURŠINCI: ZLATA POROKA: JOŽE IN MARIJA MARIN
JURŠINCI: 9 DNEVNICA ZA STARŠE BIRMANCEV IN BIRMANCE
10. NEDELJA MED LETOM
5.5.2016
Bonifacij, škof, mučenec
7.00

8.30
10.30

JURŠINCI: + FRANC KRALJ, BRANKO ŠKVARIČ IN DRUŽINA MAJERIČ
POLENŠAK: + za žive in + obeh župnij
JURŠINCI: + STARŠI JOŽEF IN ANA SIMONIČ, VSI + SIMONIČ IN KOVAČEC (PROCESIJA SV. REŠ.TELESA -4.oltarji)

 • Čestitke in zahvala vsem, ki ste se v maju zbirali pri ŠMARNICAH in častili nebeško Mater Marijo, našo Zaščitnico in Priprošnjico pri Bogu in po njej sprejemali božje varstvo. Kraljica majnika! Prosi za nas!
 • Močna zahvala staršem prvoobhajancev za sodelovanje pri pripravi na praznik 1. sv. obhajila. Hvala za ureditev gredic pred cerkvijo, za lepo okrasitev cerkve, za slavolok. Posebej pa vam hvala za duhovno vzgojo svojih otrok v krščanski veri. Hvala, da ste jim omogočili prejem JEZUSA, Odrešenika, večnega Boga, najboljšega Varuha in zaščitnika življenja. Jezus v sv. maši daje pomoč, rešitve, mir, ozdravlja, sv. maša je priložnost živega srečanja z Bogom, ki mi je dal življenje, me živi, poživlja, krepi in osrečuje. Lepo vas naprošam starši, da od sedaj zmeraj omogočite svojemu otroku prejem Jezusa v sv. obhajilu, v Svetem Rešnjem Telesu. 
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: SENČAK.
 • DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN SADJARJEV JURŠINCI NAS VABI NA PRIREDITEV »KOŠNJA PO STAREM«, V SOBOTO, 4.6., ob 5. uri zjutraj pri cerkvi. Orodje in dobro voljo imejmo s seboj. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Po košnji bo podelitev priznanj iz društvenega ocenjevanja vin, ki je bilo 20.4.2015. Povabljeni! 
 

9. nedelja med letom

1 Kr 8, 41-43; Gal 1, 1-2. 6-10; Lk 7, 1-10

1. O molitvi kralja Salomona ob posvetitvi jeruzalemskega templja bi lahko rekli, da je vrhunski izraz starozavezne teologije, ki razmišlja o "sestopanju" Boga v okolje, ki ga omejujeta prostor in čas, v okolje, ki je človeku blizu. Očitno je Salomonu jasno, da Boga, Neskončnosti in Neminljivosti, ni mogoče omejevati s kakršnokoli končnostjo. Zaveda se, da je tempelj le kraj srečanja, kjer dve svobodnosti, neomejena in popolna božja svoboda ter omejena in krhka človekova svoboda vzpostavljata dialog. Sicer pa je misel današnje Besede najjasneje strnjena v Salomonovi prošnji:tujca, ki ni iz tvojega ljudstva Izraela, če pride molit v to hišo, poslušaj Gospod. V skupnost z Bogom, ki iz neskončnosti stopa v človeško okolje, je povabljeno vse človeštvo, brez razlik rase ali kulture. Odpira se široko obzorje, kot Bog obljublja Abrahamu: v tebi bodo blagoslovljeni vsi narodi na zemlji. Bog "prihaja v tempelj" za vse ljudi!

2. To široko obzorje, ki ga ne omejujejo nikakršni zadržki drugačnosti v kulturi ali narodnosti, za Jezusa in njegovo delovanje postane normalno okolje:
- rimski stotnik, pogan, postane pravo znamenje brezmejnega obzorja, koder se razteza Gospodovo odrešenjsko delovanje, je pravo znamenje svobodnega, brez predsodkov sproščenega sprejemanja božjega kraljestva, in Gospod brez bojazni, kaj si bodo mislili njegovi rojaki, pohvali tujca: povem vam, niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere;
- Gospodova beseda zelo jasno spričuje, da se v njegovo kraljestvo ni mogoče "vpisati" z izkaznico tega ali onega naroda, kulturnega ali verskega izročila, nič ne pomeni sklicevanje Gospodov tempelj, Gospodov tempelj imamo, in tudi ne po naših ulicah si učil: vstop v skupnost z Gospodom in z Očetom zagotavlja le vera, ki brez preračunavanja prihaja iz iskrenega srca;
- slišimo tudi krepko besedo apostola Pavla proti tistim, ki hočejo Kristusov evangelij postaviti na glavo, ga krojiti po svojih izročilih: apostol poudarja, da ga ni prejel in se ga naučil od človeka, temveč po razodetju Jezusa Kristusa, in to je temelj njegove gotovosti ter trdnega upanja – vem, komu sem veroval;


3. Široko odpreti vrata Kristusu pomeni sprejeti in upoštevati dejstvo, da je njegovo oznanilo namenjeno vsem ljudem, da bi vsi prišli do spoznanja resnice. Kot stotnik iz evangelija nam mnogi, ki prihajajo iz drugačnih okolij, lahko povedo: potrebno je biti ponižen in odprt, pozoren za sprejemanje Besede in pripravljen na pogovor. Človek ni velik zaradi svoje inteligentnosti in imetja in naslovov; velikega ga naredi njegova globoka in prisrčna povezanost z Bogom, iz katere izhaja tudi pristna človečnost, ki nam je tako dobrodošla.


sreda, 25. maj 2016

Nedelja Svete Trojice - OZNANILA

NEDELJA SVETE TROJICE
22.5.2016
OTVORITEV PRAZNOVANJA 500 LETNICE CERKVE SV. LOVRENCA
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: +VIDA, obl, IN IVAN ŽMAUC IN DARINKA JEREBIČ
POLENŠAK: + MAKS KEKEC, STARŠI MARIJA IN JOŽEF ZAVEC IN + SORODNIKI
JURŠINCI: + KATARINA IN ANTON LAJH IN VSI + SOROD.;
                   + za žive in + obeh župnij
Ponedeljek
Socerb Tržaški
19.00
POLENŠAK: + JANEZ, MARIJA ŠTEBIH, CIRIL PLOHL, MARIJA ČUČEK IN SLAVKO JANŽEKOVIČ
Torek
Marija Pomagaj
7.00
JURŠINCI: + MARIJA IN LUDVIK ŠALAMUN,od družine Brmež
Sreda
Urban l, papež
19.00
JURŠINCI: + ROZALIJA, obl. FERENČIČ IN VSI + FERENČIČ
Četrtek
ZAPOVEDAN PRAZNIK
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
18.00

19.00
POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL IZ ROTMANA IN VSI BRATJE IN SESTRE IZ HLAPONC IN POLENC
JURŠINCI: + za žive in + župljane obeh župnij
PRI SV. MAŠI: TRIDNEVNICA ZA STARŠE IN PRVOOBHAJ.
Petek
Alojzij Grozde, mučenec
17.00
19.00

JURŠINCI: - SV. SPOVED ZA STARŠE IN PRVOOBHAJANCE
POLENŠAK: + STANKO IN TEREZIJA MAJCEN IN + DVOJNI STARŠI
Sobota
German Pariški
10.00
15.00
18.00
JURŠINCI: - SV. KRST: ANA GOLOB
JURŠINCI: - POROKA: DAMJAN-ANITA; SV. KRST: LARA
JURŠINCI: - TRIDNEVNICA PRED 1. SV. OBHAJILOM
9. NEDELJA MED LETOM
29.5.2016

ŽUP. ŽEGNANJE

1. SV OBHAJILO
Maksim Emonski, škof
7.00
8.30

10.30
15.00

JURŠINCI: + SLAVKO RAJŠP, obl.
POLENŠAK: + FRANC IN VERONIKA HOJNIK
(PROCESIJA SV. REŠNJEGA TELESA – 4. oltarji)
JURŠINCI: + ZA PRVOOBHAJANCE in za župljane
PTUJ-SV. JURIJ: REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV. NASTOPA NAŠ MLADINSKI ZBOR SV. LOVRENC-JURŠINCI

 • DANES OTVARJAMO NAŠE PRAZNOVANJE ČASTITLJIVE 500 LETNICE ZAČETKA GRADNJE NAŠE ŽUPNJISKE CERKVE. ZATO SMO SI DOVOLILI VAS POVABITI MED NAS spošt. g. škof Jožef Smej, da bi nam Blagoslovili upodobitve 3 duhovnikov, ki so delovali nazadnje v naši župniji. Dali smo jih naslikati, ker ima naša župnija podobe 4 župnikov pred g. Matijem Neudauerjem, ki smo jih dali restavrirat in bi v zbornik, ki ga želimo izdati ob 500-letnici začetka gradnje naše cerkve, vstavili upodobitve vseh dušnih pastirjev, ki so delovali v naši župniji Sv. Lovrenca kot duhovniki-oznanjevalci evangelija, zadnjih 200 let. G. škof Jožef Smej, naprošamo vas tudi, da našim novim ključarjem cerkve podelite imenovanja za ključarje, ki jih je izdal g. nadš. Alojzij Cvikl. Našima spoštovanima, častitljivima, dolgoletnima, dosedanjima ključarjema pa prosimo, da podelite tudi v imenu nadš. Alojzija Cvikla, ZAHVALO IN PRIZNANJE IN IMENOVANJE ZA ČASTNA KLJUČARJA.
 • ISKRENA IN PRISRČNA ZAHVALA ZA LJUBEZNIVI DAR – DONACIJO ZA NOVO NASLIKANO PODOBO CENJENEGA GOSPODA ŽUPNIKA MATIJE NEUDAUERJA GRE G. JANKU VUČINI. ZA PODOBO C. G. ŽUPNIKA ŠTEFANA CASARJA GRE G. TONČEKU LAJHU. ZA PODOBO C. G. ŽUPNIKA IN ČASTNEGA KANONIKA ANTONA FRASA GRE G. FRANČEKU PLOHLU. BOG VAM POVRNI SPOŠTOVANI IN CENJENI GOSPODJE ZA VAŠ VELIKODUŠNI DAR IZ ODPRTEGA SRCA, Z VELIKIM SPOŠTOVANJEM DO NAŠE ŽUPNIJE IN DUHOVNIKOV, KI SO DELOVALI V NAŠI ŽUPNIJI. HVALA.
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: SENČAK.  

Nedelja Svete Trojice

Prg 8, 22-31; Rim 5, 1-5; Jn 16, 12-15

1. Iz l. berila govori pravo bogastvo, nedojemljiva globina in širina božje modrosti, vednosti, neskončnost, ki tako neizmerno presega vse ustvarjeno:
- Gospod me je imel v začetku - pred začetkom zemlje - ko je utrjeval nebo- ko je določal morju meje - ko je postavljal temelje zemlji - bila sem pri njem.
- ta božja modrost je načrtovala in izvajala podvig, ki bo zemljo naredil za čudežen otok življenje v vesolju brez duše;
- veselila sem se, se igrala pred njim, iz igrivosti božje modrosti bruhajo neštete oblike življenja, ki jim človeška raziskovanja nikakor ne morejo do dna;
- in moje veselje je pri človeških otrocih! Naravnana je na človeka!

2. Vir tega življenja je Bog:
- vabi nas, da ga kličemo Oče; o njem na začetku razodetja beremo: v začetku je Bog ustvaril ne bo in zemljo - Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, moža in ženo ju je ustvaril.
- o Sinu izpovedujemo: Bog od Boga, enega bistva z Očetom. On sam o sebi: vse, kar ima Oče, je moje - jaz in Oče sva eno - kdor vidi mene, vidi Očeta.
- Jezus o Svetem Duhu: on vas bo uvedel v vso resnico - iz mojega bo jemal in vam oznanjal - on vas bo učil vsega. On je, ki daje spoznanje, moč, pogum.

3. Gospod zagotavlja nam: jaz živim in živeli boste tudi vi; o svojem poslanstvu je zatrdil, da je prišel med nas, da bi podaril večno življenje vsem, ki mi jih je dal Oče.

4. Bogastvo božjega življenja tudi kristjanu daje moč za življenje:
- včasih se res zdi vse brezupno, brez prihodnosti, prevladuje strah, malodušje;
- kdor veruje, ugotavlja: božja modrost še ustvarja, Odrešenikova milost še odrešuje, Duh še opogumlja.
- Krščansko življenje ni tarnanje, ni obsojanje, je zaupanje v Boga, je upanje v življenja - zaradi Boga, ki je življenje samo.


nedelja, 15. maj 2016

BINKOŠTI - OZNANILA

BINKOŠTI
PRAZNIK
SV. DUHA
15.5.2016
Izidor, kmet in Zofija, mučenka
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ANA, ANTON, VIKTOR IN VSI + MERNIKOVI IN TIPOLDOVI IN DVA FRANCA SOVEC
JURŠINCI: + MARIJA IN STANKO GOMILŠEK IN STARI STARŠI SLODNJAK-GOMILŠEK
Binkoštni 
ponedeljek
MARIJA MATI CERKVE; JANEZ NEPOMUK,muč
18.00

19.00

19.45
POLENŠAK: + STARŠI, 3 BRATJE, 2 SESTRI IN SIN SREČKO FRAS
JURŠINCI: + ANTON IN MARIJA SLODNJAK, SIN IN HČERKE IN + SORODNIKI
MOSTJE: + VEČERNICE V ČAST SV. JANEZU NEPOMUKU
Torek
Jošt, puščavnik
7.00
JURŠINCI: + ANA ČUŠ, od družine Divjak
Sreda
Janez l., muč.
18.00
19.00

POLENŠAK: + KRISTINA ROJHT, osmina
JURŠINCI: + JOŽEFA KORENJAK IN VSI + KORENJAK-RAJH
JURŠINCI: - SEJA SODELAVCEV KARITAS
Četrtek
Krispin, redov.
19.00
JURŠINCI: + IVAN RIŽNAR, osmina, od sestre Štefke z družino
Petek
Bernardin Sienski
7.00
JURŠINCI: + MARIJA KRIŽAN, od hčerke Angele z družino
Sobota
Timotej, diakon
7.00

12.00
JURŠINCI: + MARIJA in JANKO GORNJEC IN VSI + SORODNIKI GORNJEC IN TOPLAK
JURŠINCI: SV. KRST: MARK LOVREC
NEDELJA
SV. TROJICE
22.5.2016
Marjeta Kasijska, redovnica
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: +VIDA, obl, IN IVAN ŽMAUC IN DARINKA JEREBIČ
POLENŠAK: + MAKS KEKEC, STARŠI MARIJA IN JOŽEF ZAVEC IN + SORODNIKI
JURŠINCI: + KATARINA IN ANTON LAJH IN VSI + SOROD.;
 + za žive in + obeh župnij

 • V maju s ŠMARNICAMI častimo Jezusovo in našo nebeško mater Marijo, našo Zaščitnico in Priprošnjico pri Bogu. Lepo povabljeni in naprošeni, da pri vsaki vaški kapeli organiziramo šmarnice in se zbiramo pri molitvi k Mariji. Šmarnice nam letos govorijo O MARIJINIH PRIKAZANJIH TREM OTROKOM V FATIMI NA PORTUGALSKEM LETA 1917. Tisti, ki vodite šmarnice vzemite v zakristiji plakate in listke za veroučence, ki jih nalepijo na plakat. Šmarnice so tudi vedno pri sv. maši.
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: ZAGORCI ZG. IN SP. DEL. (zaradi škofove sv. maše v nedeljo) Bog povrni.
 • V NEDELJO, DANES TEDEN, 22.5.16, bo pri nas ob 10.30 vodil sv. mašo g. upok. škof JOŽEF SMEJ, ki bo OTVORIL NAŠE PRAZNOVANJE 500-LETNICE ZAČETKA GRADNJE NAŠE CERKVE. Blagoslovil bo upodobitve 3 duhovnikov, ki so delovali nazadnje v naši župniji. Dali smo jih naslikati, ker ima naša župnija podobe 4 župnikov pred g. Matijem Neudauerjem in bi v zbornik ob 500 letnici začetka gradnje naše cerkve vstavili vse dušne pastirje zadnjih 200 let. G. škof Smej bo tudi našim novim ključarjem cerkve podelil imenovanje.  


BINKOŠTI

BINKOŠTI – PRAZNIK PRIHODA SVETEGA DUHA, KI ŽIVI IN VODI JEZUSOVO OBČESTVO - CERKEV

Danes so Binkošti - Praznik Svetega Duha, ki ga je Jezus poslal in Ga vedno in nenehno pošilja, podarja svoji Cerkvi, vsem ljudem, vsakemu človeku na tem svetu.
Zgodilo se je 50 dni po veliki noči, po Jezusovem vstajenju od mrtvih. Apostoli so bili najprej prestrašeni in so se skrivali pred drugimi, potem pa so naenkrat postali pogumni in močni… V njihove duše in srca in telesa je vstopila zelo posebna, enkratna sila in moč SVETEGA DUHA in takoj so si upali iti na ulice in trge in oznanjati Jezusa, govoriti o Jezusu, moliti za ljudi v Jezusovem imenu, ozdravljati, izganjati hude-zle duhove, delati čudeže v Jezusovem svetem, božjem, odrešilnem imenu.
Kaj se je zgodilo? 

Sveto pismo nam govori, da so prejeli Svetega Duha, ki jim ga je obljubljal Jezus.  Jn 14,15-26 
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Jezus obljubi Svetega Duha 15 »?e me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; 16 jaz pa bom prosil O?eta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: 17 Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. 18 Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. 19 Še malo in svet me ne bo ve? videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. 20 Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v O?etu in vi v meni in jaz v vas. 21 Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj O?e, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« 22 Juda mu je rekel: »Gospod, kaj se je zgodilo, da se ho?eš razodeti nam, ne pa svetu?« 23 Jezus je odgovoril in mu rekel: »?e me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj O?e ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. 24 Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od O?eta, ki me je poslal. 25 To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. 26 Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo O?e poslal v mojem imenu, on vas bo u?il vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.

WPApd 2,1-11
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prihod Svetega Duha 2 1 Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. 2 Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. 3 Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. 4 Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in za?eli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. 5 V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. 6 Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. 7 Strmeli so, se ?udili in govorili: »Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? 8 Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku? 9 Parti, Medijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, 10 v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, 11 Judje in spreobrnjenci, Kre?áni in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«

WP-
Bili so opogumljeni in navdušeni – polni JEZUSOVE, BOŽJEGA DUHA. In to praznujemo danes. Da bi tudi danes znali biti navdušeni, polni ljubezni, veselja in miru, kar so po besedah apostola Pavla sadovi Duha.

Vzklik današnjega binkoštnega praznika je: PRIDI, SVETI DUH!

Jezus je apostolom obljubil: Ne bom vas zapustil sirot. Prosil bom Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, ki ga svet ne more dati.«
Svojo obljubo je Jezus izpolnil deset dni po svojem vnebohodu, na binkoštni praznik. Poslal je Svetega Duha in takrat se je rodila Cerkev. Apostole in druge učence je prevzela in napolnila moč Svetega Duha, ki jih je razsvetlil in opogumil, da so začeli neustrašno oznanjati veselo novico evangelij. Evangelij oznanja, da je Jezus božji Sin, umrl zaradi naših grehov, vstal od mrtvih in da v njem prejmejo rešenje vsi, ki se ga v veri oklenejo.
Prihod Svetega Duha nad apostole na prve binkošti pa ni nekaj končanega, ampak se nenehno obnavlja. Pri svetem krstu in birmi ga prejmemo tudi mi in z njim njegove darove. Če se pustimo voditi Svetemu Duhu, se rodijo v nas čudoviti sadovi duha. Človek v moči Duha prav zaživi, zadiha, se razveseli, umiri, sprosti, zasidra v ljubezni… To so Ijubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. Delovanje Duha je skrito, očitno pa postane takrat, ko se nesebično in pogumno zavzamemo za pravičnost in mir v svojem okolju.
Bog je Duh resnice in ljubezni in je hrana, moč za naše življenje!

ponedeljek, 9. maj 2016

7. velikonočna nedelja - OZNANILA

7. velikonočna
nedelja
8.5.2016
NEDELJA SREDSTEV DRUŽB.
OBVEŠČANJA
7.00
8.30
10.30
17.00

JURŠINCI: + JOŽEF IN ANA MATJAŠIČ IN + STARŠI ROŠKAR
POLENŠAK: + ANTON, obl. KVAR IN RODBINA KVAR-BEZJAK
JURŠINCI: + FLORJANOVA SV. MAŠA ZA GASILCE
POLENŠAK: + SV. MAŠA ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SVETEGA DUHA
Ponedeljek
IZAIJA, prerok
17.00
19.00
JURŠINCI: + POGREB: IVAN RIŽNAR
POLENŠAK: + ALOJZIJA ŠORI, 2. Obl.
Torek
Job, SP mož
7.00
19.00
20.00
JURŠINCI: + STANKO, obl. IN IVAN JANŽEKOVIČ
POLENŠAK: + MIRKO ŠEGULA
POLENŠAK: SREČANJE SODELAVCEV KARITAS DEKANIJE
Sreda
Mamert, škof
19.00
JURŠINCI: + MAMA ANTONIJA WEINGARTNER IZ ZAGORCEV, OČE JANEZ IN SIN ALBIN
Četrtek
Leopold Mandić, red.
19.00
JURŠINCI: + FRANC IN FRANČIŠKA TAŠNER IN SINOVI FRANC, KAREL, CIRIL, FERDO, od Frančke Žmauc
Petek
FATIMSKA MARIJA
19.00
POLENŠAK: + MARIJA KOVAČIČ
Sobota
Bonifacij, muč.
7.00

9.00
15.00
JURŠINCI: + DVA JANKA MEZNARIČ IN DVOJNI STARŠI HORVAT-MEZNARIČ
JURŠINCI: BIRMANSKI DAN (do 12.00)
GRLINCI: SV. MAŠA PRI KAPELI IN BLAGOSLOV KRIŽA
BINKOŠTI -
PRAZNIK
SV. DUHA
15.5.2016
Izidor, kmet in Zofija, mučenka
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ANA, ANTON, VIKTOR IN VSI + MERNIKOVI IN TIPOLDOVI IN DVA FRANCA SOVEC
JURŠINCI: + MARIJA IN STANKO GOMILŠEK IN STARI STARŠI SLODNJAK-GOMILŠEK

 • TEDEN PRED NAMI JE TEDEN DRUŽINE. IZROČAJMO NAŠE DRUŽINE V MOLITVI BOGU ZA LJUBEZEN!
 • V maju s ŠMARNICAMI častimo Jezusovo in našo nebeško mater Marijo, našo Zaščitnico in Priprošnjico pri Bogu. Lepo povabljeni in naprošeni, da pri vsaki vaški kapeli organiziramo šmarnice in se zbiramo pri molitvi k Mariji. Šmarnice nam letos govorijo O MARIJINIH PRIKAZANJIH TREM OTROKOM V FATIMI NA PORTUGALSKEM LETA 1917. Tisti, ki vodite šmarnice, vzemite v zakristiji plakate in listke za veroučence, ki jih nalepijo na plakat. Šmarnice so tudi vedno pri sv. maši. 
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas JURŠINCI SP. DEL. Bog povrni. 
 • V NEDELJO, 15.5., je po sv. maši SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV. 
 • Iskrena zahvala in Bog poplačaj za vso dobroto, ljubezen, pripravljenost pomagati, reševati, za vse žrtve, napore, našim dragim GASILCEM. Želim obilno Božjo pomoč, Marijino varstvo in priprošnjo vašega svetega zavetnika, priprošnjika pri Bogu in varuha SV. FLORIJANA, pri reševanju in vseh dobrih delih, ki jih storite iz ljubezni. Iskrene čestitke ob vašem prazniku.
 • 22.5.16 bo pri nas ob 10.30 vodil sv. mašo g. upok. škof JOŽEF SMEJ, ki bo blagoslovil slike 3 duhovnikov, ki so delovali nazadnje v naši župniji. Dali smo jih naslikati, ker ima naša župnija podobe 4 župnikov pred g. Matijem Neudauerjem in bi v zbornik ob 500-letnici začetka gradnje naše cerkve vstavili vse dušne pastirje zadnjih 200 let. To bo otvoritev praznovanja naše 500-letnice. G. škof Smej bo tudi našim novim ključarjem cerkve podelil imenovanje. Vsi, ki bi želeli sodelovati pri zborniku, povabljeni v čet. ob 19.45 v učilnici.