nedelja, 24. marec 2019

3. postna nedelja - OZNANILA

3. POSTNA NEDELJA
24.3.2019
Katarina Švedska, redovnica
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + KATARINA IN FRANC KVAR
                       + MARTIN VIČAR, 30. dan, od družine Ciglar
JURŠINCI: + IGNAC IN ŠTEFKA HRGA IN IVAN, STARŠI SIMONIČ, FRANC, ANA, FRANC, MARIJA ŠIJANEC
Ponedeljek 
ANGEL GOSPODOV JE OZNANIL MARIJI
GOSPODOVO OZNANJENJE
MATERINSKI DAN
18.00

19.00

POLENŠAK: + JOŽE JANŽEKOVIČ, od sina Danijela z družino;
                       + MARTIN HORVAT, od nečaka Polda z družino
JURŠINCI: + FRANC TOPLAK, od sestre Marije z družino
                     + MATILDA TOPLAK, od Branka Grila z družino
Torek
Evgenija, muč.
7.00
JURŠINCI: + MATIJA SLAČEK, od Marice Munda
                      + JULIKA JURKOVIČ, od družine Kosec iz Grlinc
Sreda
Peregrin, red.
7.00
JURŠINCI: + MATILDA JANŽEKOVIČ, od Boštjana Ošlaja z družino
                    + MARIJA GOMILŠEK, od Anice Ciglar z družino
Četrtek
Proterij, škof
18.00
JURŠINCI: + MARIJA PLOHL, od nečaka Tončeka z družino
                    + ANTON, obl. IN 2 MARIJI IN FRANC SOVEC
JURŠINCI: - SEJA ČLANOV ŽPS
+ Petek +
Bertold, redov.
18.00
POLENŠAK: + ŠTEFAN MAGDIČ, osmina, od sina Cirila z družino
POLENŠAK: - SEJA ČLANOV ŽPS
Sobota
Janez Klimak
14,0018.00

POLENŠAK: SVETI KRST: ALJA
JURŠINCI: + IGNAC KAJNIH, 4. obl.
                    + ANGELA KLAJŽAR, od družine Hojnik in Herga
4. POSTNA NEDELJA 
31.3.2019
Gvido, opat
7.00

8.30

10.30

15.00

JURŠINCI: + ALOJZ, 1. obl. IN ANGELA LOVREC, od vnuka Tadeja z Viktorijo
POLENŠAK: BOŠTJAN MIKLIČ, od tete Irene z družino
+ za žive in + obeh župnij
JURŠINCI: + ANTON IN TEREZIJA NOVAK IN PETER GABROVEC;       + TADEJ HOLC, od družine Pečuh
SV. MARJETA NIŽE PTUJA-GORIŠNICA: REVIJA ŽUPNIJSKIH PEVSKIH ZBOROV (nastopa tudi naš zbor)


 • S PEPELNICO SMO VSTOPILI V SVETI POSTNI ČAS, KI JE ČAS PRIPRAVE NA NAJVEČJI NAŠ PRAZNIK, TO JE VSTAJENJE JEZUSA KRISTUSA OD MRTVIH! V POSTNEM ČASU BOMO OB (četrtkih-petkih) IN NEDELJAH 15 MINUT PRED SVETO MAŠO MOLILI KRIŽEV POT! JEZUS NAS JE ODREŠIL S SVOJIM TRPLJENJEM NA KRIŽU! ZATO SE MU ZAHVALJUJEMO IN GA SLAVIMO, ČASTIMO SVETI KRIŽ, KI JE PO NAŠI MOČNI VERI ZAŠČITA IN OBRAMBA PROTI VSEMU ZLU!  OB PETKIH KRISTJANI NE UŽIVAMO MESA IN SE ŠE ČEMU ODPOVEMU, NAP. ALKOHOLU, KI JE MOČNO ZLO IN UNIČUJE VSAKO 4. DRUŽINO, POVZROČA NASILJE…KARITAS VABI V POSTU BREZ ALKOHOLA, DA SE IZ SOLIDARNOSTI Z BOŽJO POMOČJO ODPOVEMO ALKOHOLU, TV, INTERNETU, MOBITELU… IN SE TRUDIMO, DA BI NAREDILI ČIM VEČ DOBREGA, POMAGALI LJUDEM IZ VERE IN LJUBEZNI! 
 • V POSTNEM ČASU NE KRASIMO CERKVE Z ROŽAMI, AMPAK SAMO S KAKŠNO VEJICO, TRNJEM, ZATO, DA IZRAZIMO SPOKORNOST, POST, ODPOVED, SKROMNOST! BOG POVRNI ZA RAZUMEVANJE.
 • Po veliki noči, od 23. do 26. aprila 2019, organiziramo romanje na kraj posebnih milosti, uslišanj, čudežev, ozdravljenj…na kraj MARIJINIH PRIKAZANJ V MEĐUGORJE! To je vseslovensko romanje Prenove v Duhu. Za potovanje je dovolj osebna izkaznica. Cena romanja je 140€ - vključuje vse. Prijave sprejema duhovnik Dušan, GSM 041 830 649. Lepo povabljeni.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO: GABRNIK-HRIB.Bog povrni.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi vas: POLENCI-zgornji del.  Bog povrni z dobrim.

3. postna nedelja


Lk 13, 1-9 
"Nekdo je imel v svojem vinogradu vsajeno smokvino drevo in je prišel iskat sadu na njem, pa ga ni našel."

1. Evangeljske prispodobe so vedno malce neprijetne. Če jih prav razumemo, nam vznemirjajo vest.
Jezus je s prispodobo o smokvinem drevesu morda najprej mislil na izvoljeno judovsko ljudstvo. Jahve ga je pripeljal na rodna tla obljubljene dežele. Skozi stoletja ga je vodil, nato pa hranil z duhom postave, s svojo besedo, z naukom prerokov ... Zdaj pa mu ponuja še mnogo pomembnejšo novo možnost, novo šanso - namreč, da prepozna Odrešenika v svoji sredi. Bo izvoljeno ljudstvo spoznalo ta svoj čas milosti?
Seveda pa je prispodoba prav tako aktualna za nas kristjane, novo izvoljeno ljudstvo. Po krstu smo bili zasajeni v bogata življenjska tla Cerkve. Tu prejemamo vedno nove milosti in vedno nove spodbude. Bog, ki je pravičen, pričakuje od nas dobrih sadov. Hkrati pa, dokler živimo, nas zaradi naše majhne rodovitnosti po svojem usmiljenju spodbuja in opominja, naj ne preživimo svojega življenja v prazno.


2. Nekdo, ali recimo Bog, ki prihaja iskat sadove na naše drevo življenja, ni edini, ki se nam približuje. Okrog nas je nešteto ljudi. Vsi pričakujejo nekaj od nas. In v kolikor se štejemo za kristjane, nimamo pravice odrekati jim tiste hrane, ki bi jim pomagala lažje živeti in globlje upati.
V kapitalističnih deželah vidimo večkrat na vratih izobešen napis: Privatna lastnina. Kristjan si ne more privoščiti takšne nalepke. Sv. Pavel opominja, da nihče ne živi le sebi.
Slehernemu izmed nas je bila dana majhna parcela, ki naj bi jo obdeloval in kultiviral v prid rasti enega božjega kraljestva. Dobro se zavedamo, koliko je še takšnih neobdelanih parcel; kako mnogo je še takih, ki so obrasle z ostatom nasilja in plevelom sovraštva! Kako razumljivo je potem, da ostane drevo, ki raste na takšnem terenu, jalovo v vsakem letnem času.
Brez plemenitih sadežev naših dobrih del ljudje ne morejo spoznati, da je Bog, ki vanj verujemo, zares Bog pravičnosti, usmiljenja, resnice in ljubezni.


3. Gotovo ne bo škodovalo, če si prav v postnem času priznamo, da je eden od vzrokov naše jalovosti v življenju pomanjkanje samoodpovedi ali zatajevanja.
Marsikomu se danes ob tej asketsko zveneči besedi nakremži obraz, češ, kako neki naj bi svetobolno zanikanje življenja ali neko nikomur koristno mrtvičenje prispevalo k vzgoji dreves, ki bodo sposobna roditi užitne in celo žlahtne sadeže izpolnjenega življenja. Ali ni krščansko zatajevanje izraz podzavestnega sovraštva do zemlje, strahu pred življenjem, bolestne zavrtosti, mazohistične težnje in kdo ve še česa?
Zatajevanje, ki bi izviralo iz takšnih nagibov, vsekakor ne bi bilo pristno krščansko. In če nam ob misli na odpoved upade obraz, je to morda zaradi tega, ker ne gledamo dovolj zavestno v tiste pozitivne sadove, do katerih brez odpovedi ni mogoče priti. V tako imenovani novi duhovnosti danes raje govorijo o disciplini kot o zatajevanju, prav zato, da bi bolje poudarili pozitivni smisel te dejavnosti, ki jo lahko imenujemo tako ali drugače.
"Če pšenično seme ne pade v zemljo in ne umrje ...", ostane samo, jalovo.
To je tisto osnovno evangeljsko nasprotje, ki ga moderni ljudje v svoji kratkovidnosti in površnosti tako težko dojemamo.
Odpoved sama po sebi nima pomena. Je pa njuna in neobhodna za pravo rast človeka. Kajti vsaka človeška rast zahteva premagovanje odtujenosti, odstranjevanja ovir, umiranje zlu ...
Nekdo je dejal, da sta v človeku dva jaza: prvi jaz je plitvi, površni, vase zazrti, lastniški, sebični . . ., drugi jaz, globlji in pravi jaz pa naj bi bil edini sposoben pravega darovanja.
Smisel odpovedi je torej, da z umiranjem plitvemu jazu omogočamo življenje darovanjskemu jazu, ki je edini sposoben ljubezni ..., se pravi sadu, ki ga od nas pričakuje Gospod, ki ga pričakujejo od nas ljudje.
Naša puščavska pot k Bogu, naša pokora, bo Bogu všeč, če bo izraz naše velikodušnosti, veselega služenja in globlje skupnosti z Bogom in ljudmi.
Če nočemo, da bo naše drevo zaman izkoriščalo zemljo in prostor pod nebom ...


nedelja, 17. marec 2019

2. postna nedelja - OZNANILA

2. POSTNA NEDELJA
17.3.2019
PATRIK, misijonar
POJEJO UČENCI GLASBENE ŠOLE SV. PETER IN PAVEL-PTUJ
7.00
8.30

10.30

12.15
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL ,VSI + KOKOLOVI IN SLAVICA PREJAC;        + NEŽA IN ALOJZ ŠUMENJAK IN + STARŠI
JURŠINCI: + STARŠI PLOHL, MOŽ IVAN MUHIČ IN TERERZIJA BERLAK
POLENŠAK: SVETI KRST: LUKA
Ponedeljek
Ciril Jeruzalemski
18.00
POLENŠAK: +ALOJZ KOSI, JANEZ IN ELIZABETA GOLOB, KRISTINA IN ANTON PETEK
         + MARIJA ŠOŠTARIČ, od nečaka Franca Klajžarja z družino
Torek
JOŽEF, Jezusov Varuh
17.00


18.00
POLENŠAK: + JOŽE KRAJNC, ANTON, GERA, ALOJZ KRAJNC, JANKO ŠOŠTARIČ IN STARŠI MARIJA IN FRANC NEDELJKO;
  + ALOJZ-SLAVKO PINTARIČ, osmina od pogreba
JURŠINCI: + JOŽEFA HVALEC IN + SORODNIKI
Sreda
Martin iz Brage
7.00
JURŠINCI: + JULIJANA PIGNAR, od družine Roškar;
                    + MARIJA FILIPIČ, od soseda Štebiha
Četrtek
Serapion, škof
18.00
JURŠINCI: + MARIJA BEC, od nečakinj Lizike in Tončke z družinama       + ANGELA MATJAŠIČ, od družine Vičar
+ Petek +
Lea, spokornica
18.00
POLENŠAK: + MERNIKOVI, TIPOLDOVI IN SLAVKO JANŽEKOVIČ;    + MARIJA TIŠLER, od svakinje Marije Vršič
Sobota
Alfonz Turibij
18.00
JURŠINCI: + JULIJANA MIHELIČ, 30. dan pogreba, od vnukov 
                     + FRANC HOJNIK, 3. obl.
3. POSTNA NEDELJA
24.3.2019
Katarina Švedska, redovnica
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + KATARINA IN FRANC KVAR
                       + MARTIN VIČAR, 30. dan, od družine Ciglar
JURŠINCI: + IGNAC IN ŠTEFKA HRGA IN IVAN, STARŠI SIMONIČ, FRANC, ANA, FRANC, MARIJA ŠIJANEC


 • S PEPELNICO SMO VSTOPILI V SVETI POSTNI ČAS, KI JE ČAS PRIPRAVE NA NAJVEČJI NAŠ PRAZNIK, TO JE VSTAJENJE JEZUSA KRISTUSA OD MRTVIH! V POSTNEM ČASU BOMO OB (četrtkih-petkih) IN NEDELJAH 15 MINUT PRED SVETO MAŠO MOLILI KRIŽEV POT! JEZUS NAS JE ODREŠIL S SVOJIM TRPLJENJEM NA KRIŽU! ZATO SE MU ZAHVALJUJEMO IN GA SLAVIMO, ČASTIMO SVETI KRIŽ, KI JE PO NAŠI MOČNI VERI ZAŠČITA IN OBRAMBA PROTI VSEMU ZLU!  OB PETKIH KRISTJANI NE UŽIVAMO MESA IN SE ŠE ČEMU ODPOVEMU, NAP. ALKOHOLU, KI JE MOČNO ZLO IN UNIČUJE VSAKO 4. DRUŽINO, POVZROČA NASILJE…KARITAS VABI V POSTU BREZ ALKOHOLA, DA SE IZ SOLIDARNOSTI Z BOŽJO POMOČJO ODPOVEMO ALKOHOLU, TV, INTERNETU, MOBITELU… IN SE TRUDIMO, DA BI NAREDILI ČIM VEČ DOBREGA, POMAGALI LJUDEM IZ VERE IN LJUBEZNI! 
 • V POSTNEM ČASU NE KRASIMO CERKVE Z ROŽAMI, AMPAK SAMO S KAKŠNO VEJICO, TRNJEM, ZATO, DA IZRAZIMO SPOKORNOST, POST, ODPOVED, SKROMNOST! BOG POVRNI ZA RAZUMEVANJE.
 • DANES IMAMO GOSTE, KI NAM IGRAJO-POJEJO PRI SV. MAŠI. TO SO UČENCI IZ GLASBENE ŠOLE SV. PETRA IN PAVLA IZ PTUJA. HVALA VAM ZA VESELO, GLASBENO SV. MAŠO. Povabljeni otroci iz naše župnije, da se vpišete v to prijazno, veselo glasbeno šolo, kjer učiteljice niso nič stroge... :)
 • Po veliki noči, od 23. do 26. aprila 2019, organiziramo romanje na kraj posebnih milosti, uslišanj, čudežev, ozdravljenj…na kraj MARIJINIH PRIKAZANJ V MEĐUGORJE! To je vseslovensko romanje Prenove v Duhu. Za potovanje je dovolj osebna izkaznica. Cena romanja je 140€ - vključuje vse. Prijave sprejema duhovnik Dušan, GSM 041 830 649. Lepo povabljeni.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO: GABRNIK-HRIB. Bog povrni.
 • POLENŠAK: Iz vsega srca se s spoštovanje zahvaljujemo gospodom možem, ki so žagali... drevje pri gospodarskem poslopju. 10000 KRAT VAM HVALA MOŽJE! BOG POVRNI Z VSEM DOBRIM.
 • Cerkev v tem tednu pripravi vas: POLENCI-zgornji  del.Bog povrni z obilnimi blagoslovi. 

2. postna nedelja


Lk 9, 28-36   Ko je molil, se je podoba njegovega obličja spremenila. 

Prizor spremenjenja na gori postavlja evangelist Luka v tesno povezavo z napovedjo o trpljenju Sina človekovega, kakor tudi z zahtevo, da morajo učenci slediti Kristusu tudi na poti križa in zatajevanja. Takšna zahteva je učence očitno presenetila. Pot križa, po kateri naj bi hodil Sin človekov, jim nikakor ni šla v račun.
Zato naj bi jim to kratko, kot preblisk svetlo doživetje poveličanega Gospoda pomagalo za odločitev zanj in jih utrdilo v pokorščini in zvestobi tudi takrat, ko ga bodo gledali pred ljudmi zavrženega in zmrcvarjenega.
"Ko je molil, se je podoba njegovega obličja spremenila, njegovo obličje je postalo belo in se je svetilo." (v. 29) 


Učenci so bili ob tem doživetju kot hipnotizirani. Človeški omejenosti pa je treba pripisati dejstvo, da so ob tem močnem doživetju izgubili pogled na celoto.
Peter bi npr. kar takoj rad zgradil šotor, ali recimo cerkev; zase in za svojega Boga. Na ta način pa bi se pravzaprav odtujil življenju, ki ga čaka; zanikal bi ga in se mu izognil.
Gospod pa ne posluša Petrovega predloga. Njegova smer, ki je smer razodetega Boga, je nasprotna: svet. Življenje. Preobrazba človeka na njegovi poti skozi banalno življenje.

Bog ni prišel na zemljo zato, da bi mu človek postavljal hiše, v katerih naj bi prebival, marveč je prišel zato, da bi prebival v hišah in domovih, kjer mi prebivamo. Bog zahteva preobrat Petrove in naše človeške miselnosti.
Kajti lažje je Bogu v čast postaviti cerkev ali zgraditi kapelico in Boga nekako omejiti na blagoslovljeni prostor, kot pa mu dati prostor v lastni hiši, v lastnem življenju in v neljubih dogodkih življenja, s katerimi se moramo soočiti.

V nekem časopisnem propagandnem oglasu za gradnjo nove cerkve je pisalo: Bog potrebuje 20 opek.
Morda je res, da Bog potrebuje 20 opek; morda še manj. Ali pa neprimerno več. A za ta več je vprašal Petra in vpraša tudi nas, ko nas povabi na pot v Jeruzalem, na kraj njegovega odrešilnega trpljenja. Res je: so trenutki tolažbe, ki nam jih daje Gospod v molitvi; so lepa doživetja na romanjih, ali kot pravimo, na krajih milosti; so čudovita doživetja podpore in pomoči v občestvu ali navdiha in navdušenja v svetem bogoslužju itd.

Res pa je tudi, da je treba z gore spremenjenja vedno znova sestopiti v dolino, v meglo, na asfaltne ceste, v natlačene avtobuse, kjer si ljudje hodijo po nogah; znova in znova moraš v trgovino, v matični urad, v bolnišnico, v hiralnico in v porodnišnico ...
In sredi vse te zmede boš začutil Nekoga, ki bo potrkal na vrata tvojega srca in te bo vprašal: Smem vstopiti? Sem lahko tvoj gost in tvoj spremljevalec na poti tvojega križa?
Kristus se ni strinjal s Petrovim predlogom, naj bi se vsi skupaj kar utaborili na gori Tabor.

Danes, po dveh tisočletjih še vedno žive ljudje, ki so pripravljeni sestopiti z gore doživete lepote Gospoda v najkrutejšo resničnost sveta. In jo živijo skupaj s Kristusom, kot razumemo pričevanje matere Terezije:
"Trpljenje samo po sebi nič ne pomeni; toda trpljenje, ki ga vzamemo kot udeležbo pri Kristusovem trpljenju, je čudovit, da, najlepši dar: dar in dokaz ljubezni, ker je Oče, ko je dal svojega Sina, pokazal, da ljubi svet.
Na ta način je dokazal, da je bilo to trpljenje dar, največji dar ljubezni, ker je bilo njegovo trpljenje sprava za grehe. Trpljenje pomeni v Bengaliji strašno Golgoto, na kateri je Kristusovo telo znova križano. Ko bomo umrli, ne bomo sojeni na temelju tega, kar smo s svojim delom dosegli, marveč po tem, koliko ljubezni smo vtkali v to svoje delo. Ta ljubezen pa mora rasti iz nesebičnosti in jo moramo čutiti prav do bolečine."
Tako razumljeno življenje prinaša Bogu v čast zares mnogo več kot 20 opek.

nedelja, 10. marec 2019

1. postna nedelja - OZNANILA

1. POSTNA NEDELJA
10.3.2019
40 MUČENCEV IZ ARMENIJE
7.00

8.30


10.30

JURŠINCI: + TREZIKA FERENČIČ, od nečakov z družinami;    
                     + za žive in + obeh župnij 
POLENŠAK: + ROZALIJA IN MARIJA HOJNIK, 1. obl., od Kozarovih
                       + 2 FRANCA KOKOL, MARIJA, obl., 3 BRATJE IN STARŠI KOKOL IZ LASIGOVC
JURŠINCI: + FRANC, JULIJANA, ANTON, ANA, FRANČEK, ANTON ŠORI IN + CIZERLOVI
Ponedeljek
BENEDIKT, škof
18.00
POLENŠAK: + JOŽEF JANŽEKOVIČ, 30. dan od pogreba, od hčerke Tanje
        + ELIZABETA HOJNIK, od Terezije Šoštarič,Valerije Nedeljko
Torek
INOCENC l, papež
7.00

13.00
JURŠINCI: + ANA, obl., FRANC IN BRAT ALOJZ PLOHL;
                    + JULIKA JURKOVIČ, od družine Kosec iz Juršinc
POLENŠAK: POGREB: + ALOJZ PINTARIČ iz Polenc
Sreda
LEANDER SEVILJSKI
7.00
JURŠINCI: + FRANC CIGLAR, od sestrične Olge z družino
                    + SIMON ŠEGULA, od družine Pučko iz Vodula
Četrtek
MATILDA, kraljica
18.00
JURŠINCI: + FRANC BENKO, od brata Franca z družino
                    + ANGELA KOKOL, od družine Kolarič iz Juršinc
+ Petek +
KLEMEN DVORŽAK, red.
18.00
POLENŠAK: + ALBIN MARIN, obl. IN + SORODNIKI
+ KATARINA IN STANISLAV ZAGORŠAK, od Vlada Frasa z družino
Sobota
HERBERT, škof
19.00
JURŠINCI: + JOŽICA SLAČEK, obl.
                    + FRANC HOJNIK, od Vlada Bezjaka iz Dragoviča
2. POSTNA NEDELJA 
17.3.2019
PATRIK, misijonar
POJEJO UČENCI GLASBENE ŠOLE SV. PETER IN PAVEL-PTUJ
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL ,VSI + KOKOLOVI IN SLAVICA PREJAC;        + NEŽA IN ALOJZ ŠUMENJAK IN + STARŠI
JURŠINCI: + STARŠI PLOHL, MOŽ IVAN MUHIČ IN TERERZIJA BERLAK


 • S PEPELNICO SMO VSTOPILI V SVETI POSTNI ČAS, KI JE ČAS PRIPRAVE NA NAJVEČJI NAŠ PRAZNIK, TO JE VSTAJENJE JEZUSA KRISTUSA OD MRTVIH! V POSTNEM ČASU BOMO OB (četrtkih-petkih) IN NEDELJAH 15 MINUT PRED SVETO MAŠO MOLILI KRIŽEV POT! JEZUS NAS JE ODREŠIL S SVOJIM TRPLJENJEM NA KRIŽU! ZATO SE MU ZAHVALJUJEMO IN GA SLAVIMO, ČASTIMO SVETI KRIŽ, KI JE PO NAŠI MOČNI VERI ZAŠČITA IN OBRAMBA PROTI VSEMU ZLU!  OB PETKIH KRISTJANI NE UŽIVAMO MESA IN SE ŠE ČEMU ODPOVEMU, NAP. ALKOHOLU, KI JE MOČNO ZLO IN UNIČUJE VSAKO 4. DRUŽINO, POVZROČA NASILJE…KARITAS VABI V POSTU BREZ ALKOHOLA, DA SE IZ SOLIDARNOSTI Z BOŽJO POMOČJO ODPOVEMO ALKOHOLU, TV, INTERNETU, MOBITELU… IN SE TRUDIMO, DA BI NAREDILI ČIM VEČ DOBREGA, POMAGALI LJUDEM IZ VERE IN LJUBEZNI! 
 • V POSTNEM ČASU NE KRASIMO CERKVE Z ROŽAMI, AMPAK SAMO S KAKŠNO VEJICO, TRNJEM, ZATO, DA IZRAZIMO SPOKORNOST, POST, ODPOVED, SKROMNOST! BOG POVRNI ZA RAZUMEVANJE.
 • DANES TEDEN BOMO IMELI GOSTE. PRI NAS-PRI SV. MAŠI ob 8.30 in 10.30 BODO UČENCI IZ GLASBENE ŠOLE SV. PETRA IN PAVLA IZ PTUJA, KI NAM BODO VESELO PREPEVALI IN IGRALI. lepo smo povabljeni in še koga povabimo na to mladostno, veselo sv. mašo. :) Dobrodošli.
 • Po veliki noči, od 23. do 26. aprila 2019, organiziramo romanje na kraj posebnih milosti, uslišanj, čudežev, ozdravljenj…na kraj MARIJINIH PRIKAZANJ V MEĐUGORJE! To je vseslovensko romanje Prenove v Duhu. Za potovanje je dovolj osebna izkaznica. Cena romanja je 140€ - vključuje vse. Prijave sprejema duhovnik Dušan, GSM 041 830 649. Lepo povabljeni.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO: GABRNIK-VES.Bog povrni!
 • POLENŠAK: Iz vsega srca se s spoštovanjem zahvaljujemo gospodom možem, ki so včeraj podirali drevje pri gospodarskem poslopju. 10000-KRAT VAM HVALA, MOŽJE! BOG POVRNI Z VSEM DOBRIM.
 • Cerkev v tem tednu pripravi vas: LASIGOVCI.  Bog povrni z obilnimi blagoslovi.