nedelja, 29. oktober 2017

30. nedelja med letom - OZNANILA

30. NEDELJA MED LETOM
29.10.2017
ŽEGNANJSKA NEDELJA
Mihael Rua
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI-VEŽICA: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + TREZIKA IN TOMAŽ MUNDA IN DRUŽINA ŠTEBIH
JURŠINCI-VEŽICA: + STARŠA ŠTEBIH, PAVLINIČ, STARI STARŠI MEZNARIČ IN SESTRA MIRJAM ŠTEBIH
Ponedeljek
Marcel, mučen.
17.00
POLENŠAK: + V DOBER NAMEN ZA BOŽJI BLAGOSLOV
Torek
Bolfenk, škof
17.00
POLENŠAK: + MARIJA, obl., JANEZ IN FRANČIŠKA ŠTEBIH IN SLAVKO JANŽEKOVIČ
Sreda
VSI SVETI
SVETNIKI, ODREŠENI
V NEBESIH
7.00
8.30
13.30
15.00
17.00
18.00
JURŠINCI: + ANGELA, obl. IN ANTON, obl. KOKOL
POLENŠAK: + MARIJA IN FRANC PETEK
JURŠINCI - POKOPALIŠČE: + ZA ODREŠENJE DUŠ UMRLIH
POLENŠAK- POKOPALIŠČE: + ZA ODREŠENJE DUŠ UMRLIH
POLENŠAK: molitev v cerkvi za vse naše POKOJNE
JURŠINCI:  molitev v VEŽICI za vse naše POKOJNE
Četrtek
VERNE DUŠE
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
17.00
18.00
JURŠINCI: + ELIZABETA ČEH, obl. IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + TONE ČUŠ, 1. obl.
Petek
Viktorin Ptujski, mučenec
17.00
POLENŠAK: + MARIJA IN JANEZ ŠTEBIH, MARIJA ČUČEK, CIRIL PLOHL, ALOJZ JANŽEKOVIČ IN SLAVA PREJAC
Sobota
Karel Boromejski
7.00
JURŠINCI: + ANGELA LIPOVŠČEK rojena OSTERC, od brata Janeza
31. NEDELJA MED LETOM
5.11.2017
ZAHVALNA NEDELJA Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
7.00
8.30

10.30

17.00
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ANTON, obl., ANA, VIKTOR, ANGELA MERNIK, TIPOLDOVI IN TEREZIJA GOLOB
JURŠINCI: + STARŠI FRANC IN ANGELA HRGA IN ANGELA ŽMAUC IZ DRAGOVIČA
POLENŠAK: -MOLITVENO SREČANJE ZA OZDRAVLJENJE

 • BISTVENO IN ODLOČILNO PRI TEM, KO SE SPOMINJAMO NAŠIH DRAGIH POKOJNIH JE, DA JIM NA DUHOVEN NAČIN POMAGAMO V ZDRUŽENJE Z BOGOM - V NEBESA. ZA RAJNE MOLIMO, DARUJEMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA IZ MOČI JEZUSOVE LJUBEZNI. S TEM UMRLIM PRISPEVAMO ODPUSTKE. JEZUS EDINI ODPUŠČA GREHE IN SPREJEMA V RAJ. DRUGIH NEBES NI. Pri izhodu iz cerkve vzemimo kuverte ZA MOLITVENE SPOMINE ZA NAŠE POKOJNE UMRLE, na katere napišemo imena POKOJNIH za katere posebej želimo, da se v naši cerkvi moli pri svetih mašah v novembru. Spomine oddajmo v škatlo, spredaj pri oltarju. 
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: BODKOVCI BREG. Hvala.
 • V NAŠI CERKVI BOMO IZVEDLI ŠE ZADNJA DELA OBNOVE: POLOŽILI KAMEN, KATEREGA VZOREC SI LAHKO OGLEDAMO PRED VEŽICO IN NAM GA JE PREDPISALO SPOMENIŠKO VARSTVO. V CERKEV BOMO NAMESTILI NOVE KLOPI. VSA DELA BODO ZAKLJUČENA DO SREDINE NOVEMBRA. Do sedaj smo porabili za obnovo cerkve: 45.581,79€. Do sedaj smo skupaj zbrali 49.662€. Tlak in klopi nas bodo stale 48.000€. Hvala za vsak dar!
 • PRI IZHODU SO NA RAZPOLAGO PO 1€ LEPE, OKRAŠENE SVEČE KARITAS ZA GROBOVE NAŠIH RAJNIH. Z NAKUPOM TE SVEČE POMAGAMO UBOGIM LJUDEM V HUDIH STISKAH IN POTREBAH. VSI SMO NAPROŠENI, DA IZ LJUBEZNI DO POKOJNIH IN UBOGIH, KUPIMO KAKŠNO SVEČO.

30. nedelja med letom

Gospod samo povzema in zgolj dodatno osvetljuje, kar je poznavalcu Mojzesove postave dobro znano, neštetokrat ponavljano:    
- Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem: res celotno človekovo bitje z vsemi svojimi zmožnostmi in danostmi naj bi bilo naravnano na Boga;
- Sprejmi Stvarnika, darovalca življenja, Njega iz katerega vse izhaja. Njega, ki je vse dal in vsakomur vse vedno znova, vsak trenutek daje… Njegovo je vse! Mi smo iz Njega. On ima vse.
Saj ni nikogar drugega, ki bi bil tako velik. Bog nima nobenega konkurenta. Če človek ne sprejema Boga, potem si počne nekaj najslabšega za sebe. Kot, da bi si na drevesu žagal vejo na kateri stoji. S tem se vrže sam stran, se uniči.
- Bog, na katerega je naravnano človekovo bitje, ni nekaj odmaknjenega, meglenega, nedoločenega, ni neki neopredeljivi "nekaj"! Je po Gospodovi besedi Nekdo, ki ga smemo poklicati Oče naš. In, če ga iskreno pokličemo in povabimo v svoje življenje se zelo rad odzove, nas reši, dvigne, okrepi, osvobodi…
- še bolj približa in "naredi otipljivo" ljubezen do Boga, ko k prvi in največji zapovedi pravi: druga zapoved je njej enaka, ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.

Je mar človek enak Bogu, bi se lahko spraševali!  Daleč od tega! Je pa merilo, ki nam ga Gospod pogosto postavlja:
- Ali nam niso dobro znane Gospodove besede za trenutek: ko pride v svojem veličastvu:
 kar ste storili kateremu najmanjših, ste meni storili;
- Ali ni JEZUS povzel svojih misli o človekovem odnosu do bližnjega v znani rek kar želite, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim, in tega podkrepil z isto besedo kot danes "prvo zapoved": to je postava in preroki; Bog nas dela sposobne delati po Njegovo, iz ljubezni in to je Njegovo največje pričakovanje. To je cilj in smisel našega življenja, da sprejmemo ljubezen od Boga in jo dajemo naprej, da iz nas žari, seva, deluje… Ta zmaga nas kot pogonska energija prestavi v nebesa, k Bogu, v njegovo navzočnost…   - ali ni evangelist Janez razločno zatrdil: kdor ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl;

Vera Pavlovih Solunčanov se je razširila po vseh krajih, ker so začeli posnemati Gospoda. Niso le prekrižanih rok poslušali in prikimavali, ampak so svojo vsakdanjost  uskladili z Gospodovim naukom. Dejavna vera daje tudi moč!

nedelja, 22. oktober 2017

29. nedelje med letom - OZNANILA

29. NEDELJA MED LETOM
22.10.2017
MISIJONSKA NEDELJA
JANEZ PAVEL II
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI-VEŽICA: + JANEZ HORVAT, 4. obl.
POLENŠAK: + BRANKO KOVAČIČ IN + STARŠI, MARIJA KOVAČIČ
JURŠINCI-VEŽICA: + JOŽEF IN ELIZABETA KOKOL
Ponedeljek
Janez Kapistran
19.00
POLENŠAK: + VIKTOR DAJČAR, obl.
Torek
Anton Marija Klaret
7.00
JURŠINCI - VEŽICA: + MATILDA TOPLAK, od družine Štuhec iz Gabrnika
Sreda
Krizant in Drija, mučenca
7.00
JURŠINCI-VEŽICA: + FRANC BENKO, od družine Lovrec iz Kukave
Četrtek
Demetrij Solunski, muč.
17.00

19.00
POLENŠAK: + HENRIK IN ELIZABETA HOJNIK IN RODBINA KRAJNC
JURŠINCI-VEŽICA: + TADEJ HOLC, od sestre Veronike z družino
Petek
Sabina Avilska, mučenka
19.00
POLENŠAK: + JANEZ LORENČIČ, obl., ELIZABETA, STARŠI HOJNIK IN MITJA IN SANDI
Sobota
Simon in Juda Tadej, apostola
8.15
11.00
19.00
JURŠINCI: ODHOD NA SREČANJE BIRMANCEV V MARIBOR
POLENŠAK: + SVETI KRST: GABRIJEL
POLENŠAK: + TEREZIJA PETEK, obl.
30. NEDELJA MED LETOM
29.10.2017
ŽEGNANJSKA NEDELJA
Mihael Rua
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI-VEŽICA: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + TREZIKA IN TOMAŽ MUNDA IN DRUŽINA ŠTEBIH
JURŠINCI-VEŽICA: + STARŠA ŠTEBIH, PAVLINIČ, STARI STARŠI MEZNARIČ IN SESTRA MIRJAM ŠTEBIH

 • OKTOBER JE MESEC MOLITVE ROŽNEGA. TO JE MOČNA, REŠILNA, ZDRAVILNA MOLITEV. MOLIMO VSI R.V. DA BOMO IMELI PRI VSEM BLAGOSLOV, REŠITVE IN SREČO, VSAK DAN, VSAJ DESETKO. SKUPAJ MOLIMO PRED SV. MAŠO. IN POVABLJENI K MOLITVI DOMA PO DRUŽINAH, VSAK DAN SPREJMIMO BOŽJO POMOČ, VARSTVO…
 • BISTVENO IN ODLOČILNO PRI TEM, KO SE SPOMINJAMO NAŠIH DRAGIH POKOJNIH JE, DA JIM NA DUHOVEN NAČIN POMAGAMO V ZDRUŽENJE Z BOGOM- V NEBESA. ZA RAJNE MOLIMO, DARUJEMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA IZ MOČI JEZUSOVE LJUBEZNI. S TEM UMRLIM PRISPEVAMO ODPUSTKE. JEZUS EDINI ODPUŠČA GREHE IN SPREJEMA V RAJ. DRUGIH NEBES NI. 
  Pri izhodu iz cerkve vzemimo kuverte ZA MOLITVENE SPOMINE ZA NAŠE POKOJNE UMRLE, na katere napišemo imena POKOJNIH za katere posebej želimo, da se v naši cerkvi moli pri svetih mašah v novembru. Spomine oddajmo v škatlo, spredaj pri oltarju. 
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: SAKUŠAK SP. DEL. - OBLAČJEK. Bog povrni.
 • V NAŠI CERKVI BOMO IZVEDLI ŠE ZADNJA DELA OBNOVE: POLOŽILI KAMEN, KATEREGA VZOREC SI LAHKO OGLEDAMO PRED VEŽICO IN NAM GA JE PREDPISALO SPOMENIŠKO VARSTVO. V CERKEV BOMO NAMESTILI NOVE KLOPI. VSA DELA BODO ZAKLJUČENA DO SREDINE NOVEMBRA. Do sedaj smo porabili za obnovo cerkve: 45.581,79€. Do sedaj smo skupaj zbrali 49.662€. Tlak in klopi nas bodo stale 48.000€. Hvala za vsak dar!
 • PRI IZHODU SO NA RAZPOLAGO PO 1€ LEPE, OKRAŠENE SVEČE KARITAS ZA GROBOVE NAŠIH RAJNIH. Z NAKUPOM TE SVEČE POMAGAMO UBOGIM LJUDEM V HUDIH STISKAH IN POTREBAH. VSI SMO NAPROŠENI, DA IZ LJUBEZNI DO POKOJNIH IN UBOGIH, KUPIMO KAKŠNO SVEČO.

29. nedeja med letom - misijonska

Prošnje za vse potrebe

--Nebeški Oče, obvaruj misijonarje v nemirnih deželah vojn, gorja, nasilja, tatvin in vsakršnega zla, ter jih napolni z zdravjem in darovi Svetega Duha, da bodo z življenjem in besedo uspešno širili veselo oznanilo. 
--Nebeški Oče, sprejmi v svoje nebeško kraljestvo vse pokojne misijonarje, misijonarke in dobrotnike misijonov, naj prejmejo večno plačilo za svoje napore, ki so jih vložili v širjenje tvojega kraljestva na Zemlji.
--Bog Sveti Duh, podeli nam zavest, da je misijon v središču krščanskega življenja. Podeli nam milost, da bi znali slediti Jezusu in izkusili tisto »nalezljivo veselje, novo življenje, prosto sleherne sebičnosti,« ki ga prinaša njegov evangelij, da bi z njim osrečili vse, ki se z nami srečujejo.
--Bog Sveti Duh, obudi v mladih globoko željo, da bi pustili vse in hodili za Jezusom. Obujaj med njimi duhovniške, redovniške, laiške in misijonarske poklice ter jih navdaj s pogumom, da se nanje odzovejo.
--Dragi Jezus, na priprošnjo Marije, matere evangelizacije, nam pomagaj, da bomo tudi mi izrekli svoj »da« v nujnosti oznanjevanja tvoje vesele novice v našem času, k čemur nas v poslanici vabi papež Frančišek.
--Dragi Jezus, na priprošnjo tvoje in naše Matere Marije nas navdaj z novo gorečnostjo velikonočnih kristjanov, da bomo vsem ponesli evangelij življenja, ki zmaguje nad smrtjo.

--Sveta Trojica, en sam Bog, podpiraj papeža Frančiška, da bo po Tvoji volji prenovil Tvojo Cerkev, in opogumi vse škofe, duhovnike, redovnike, redovnice, laične sodelavce Cerkve, zlasti tiste v misijonih, da bi uspešno sodelovali v Tvojem načrtu Odrešenja.

nedelja, 15. oktober 2017

28. nedelja med letom - OZNANILA

28. NEDELJA MED LETOM
15.10.2017
Terezija velika-Avilska, cerkvena učiteljica
7.00


8.30

10.30
14.00


JURŠINCI-VEŽICA: + IGNAC IN IVAN HRGA, STARŠI SIMONIČ, FRANC IN ANA IN BRAT FRANČEK IN SESTRA MARIJA
POLENŠAK: + MARIJA IN JOŽEF ZAVEC, MAKS KEKEC IN POKOJNI SORODNIKI
JURŠINCI-VEŽICA: + KARLEK ŠOŠTARIČ, obl.
JURŠINCI-LAJHOV KRIŽ: + SV. MAŠA ZA + IMENOVANE IZ PESJAKA IN OKOLICE OB SLOVESNOSTI 70. OBLETNICE POSTAVITVE KRIŽA (Lepo vsi povabljeni)
Ponedeljek
MARJETA MARIJA ALAKOK, redov.
19.00
POLENŠAK: + ALOJZ ŠILAK, STARŠI SIMONIČ, ŠOŠTARIČ IN + SORODNIKI
Torek
Ignacij Antiohijski, muč.
19.00
JURŠINCI - VEŽICA: + ANA SLEJKO, rojena BEC
Sreda
LUKA, evangelist
7.00
JURŠINCI-VEŽICA: + MARIJA FILIPIČ, od hčerke Darinke z druž.
Četrtek
Pavel od križa
19.00
JURŠINCI-VEŽICA: + SIN DUŠAN IN ANTON KOKOL, DVA FRANCA IN ANA JANŽEKOVIČ, JANKO KOVAČEC IN SORODNIKI SLODNJAK
Petek
Rozalina , redov.
19.00
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA
Sobota
Uršula, mučenka
12.00
19.00
POLENŠAK: + SVETI KRST: DOMEN KLADNIK ČEH
POLENŠAK: +TILIKA MAGDIČ
29. NEDELJA MED LETOM
22.10.2017
MISIJONSKA NEDELJA
JANEZ PAVEL II
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI-VEŽICA: + JANEZ HORVAT, 4. obl.
POLENŠAK: + BRANKO KOVAČIČ IN + STARŠI, MARIJA KOVAČIČ
JURŠINCI-VEŽICA: + JOŽEF IN ELIZABETA KOKOL

 • OKTOBER JE MESEC MOLITVE ROŽNEGA. TO JE MOČNA, REŠILNA, ZDRAVILNA MOLITEV. MOLIMO VSI ROŽNI VENEC. DA BOMO IMELI PRI VSEM BLAGOSLOV, REŠITVE IN SREČO, VSAK DAN, VSAJ DESETKO. SKUPAJ MOLIMO PRED SV. MAŠO. IN POVABLJENI K MOLITVI DOMA PO DRUŽINAH, VSAK DAN SPREJMIMO BOŽJO POMOČ, VARSTVO… 
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: SAKUŠAK ZG. DELBog povrni.
 • V NAŠI CERKVI BOMO IZVEDLI ŠE ZADNJA DELA OBNOVE: POLOŽILI KAMEN, KATEREGA VZOREC JE PRED VEŽICO IN NAM GA JE PREDPISALO SPOMENIŠKO VARSTVO. V CERKEV BOMO NAMESTILI NOVE KLOPI. VSA DELA BODO ZAKLJUČENA DO SREDINE NOVEMBRA. Do sedaj smo porabili za obnovo cerkve: 45.581,79€. Do sedaj smo skupaj zbrali 49.662€. Tlak in klopi nas bodo stale 48.000€. Hvala za vsak dar!
 • DANES JE PO SV. MAŠI OB 10.30, SREČANJE, SESTANEK ZA STARŠE VEROUČENCEV 9. IN 8. RAZREDA, KI ŽELIJO LETOS POSTATI BIRMANCI IN PRISTOPITI V JUNIJU K ZAKRAMENTU SV. BIRME. PROSIM STARŠE ZA ZANESLJIVO UDELEŽBO. MOLIMO K SV. DUHU ZA NAŠE BIRMANCE!
 • PRI IZHODU SO NA RAZPOLAGO PO 1€ LEPE, OKRAŠENE SVEČE KARITAS ZA GROBOVE NAŠIH RAJNIH. Z NAKUPOM TE SVEČE POMAGAMO UBOGIM LJUDEM V HUDIH STISKAH IN POTREBAH. VSI SMO NAPROŠENI, DA IZ LJUBEZNI DO POKOJNIH IN UBOGIH, KUPIMO KAKŠNO SVEČO.