nedelja, 30. maj 2021

nedelja Svete Trojice - OZNANILA

 

 

30.5.2021

 

NEDELJA SVETE TROJICE

 

POLENSKA NEDELJA

Obiskanje Device Marije

 

7.00

9.00


10.30


8.30


10.00


JURŠINCI: + MATIJA SLAČEK, od vnukov;
+ ZA ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

JURŠINCI: + STANKO ŽNIDARIČ, od svakinje Katike z družino
+ JOŽICA ŽNUDERL, od Franca Krajnca iz Senčaka

JURŠINCI + ANTON IN TEREZIJA NOVAK,obl.IN ANA TOPLAK
+ FRANC KRALJ, TONA TRATNIK IN FRANC MAJERIČ

POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL, obl. IN VSI + KOKOL IZ HLAPONC IN POLENC
+ MARIJA FEKONJA, od družine Turnšek-Žvegla;

POLENŠAK: + FLORJANOVA MAŠA ZA GASILCE
+ TONE KOZAR, POBUDNIK MAŠE ZA GASILCE, od Marije Hojnik

Ponedeljek

OBISKANJE DEVICE MARIJE

19.00

POLENŠAK: + TONE ČUŠ, od Anice in Darka Rejec;
+ KRISTINA ROJHT, od Kozarovih

Torek

Justin, muč.

19.00

JURŠINCI: + IVAN ŠUEN, od Tončeka z družino;
+ IVAN ŽMAUC, od nečaka Dušana z družino

Sreda

Marcelin in Peter, muč

 

+ NA ČAST SV. DUHU ZA OZDRAVLJENJE;
+ V ZAHVALO PRESV. TROJICI ZA VSE DUHOVNIKE, REDOVNIKE, MISIJONARJE IN ZA BOŽJE VARSTVO

Četrtek

PRAZNIK

SVETO REŠNJE TELO IN KRI

18.00

19.00


POLENŠAK: + FRANC PREJAC, od Janeza in Ivanke;
+ TONE MERNIK, od Zinke z družino

JURŠINCI: + LIZIKA OSTERC, 1. obl., od vnukov, pravnukov;
+ ANTON GAISER, od družine Lah-Nahberger

Petek

Peter Veronski

19.00

POLENŠAK: + ALBINA MAJCEN, 2. obl., od družine Kujavec;
+ TILA PLOHL, od nečaka Vlada z družino

Sobota

Bonifacij, škof, mučenec

13.00

19.00

 

JURŠINCI: - SVETI KRST: NIK PRAŠNIKAR

JURŠINCI – NEDELJSKA SVETA MAŠA:
+ LUDVIK KOKOL, od brata Franca z družino;
+ FRANČIŠKA PETROVIČ, od družine Marih iz Velenja

6.6.2021

 

10. NEDELJA MED LETOM

Norbert, škof

 

7.00

9.00


10.30


8.30

10.00


18.00

JURŠINCI: + IVANKA HOJNIK, od brata Frančeka z družino;
+ ANDREJ HORVAT, od strica Vinca z družino

JURŠINCI: + TONČKA ŽAJDELA, 30. dan, od Alojzije Kveder
+ FRANC IN NEŽIKA ČUŠ, od hčerke Metke z družino

JURŠINCI + ANTON GORNJEC IN VSI + GORNJEC-KUKOVEC;
+ ZA ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + MARIJA TIŠLER, od sina Feliksa
+ MARIJA MLINARIČ, od Janka Flajsa z družino;

POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA, od Milene Sagadin z druž.;
+ OZVALD OSEBEK, od svaka Alojza z ženo Katarino

POLENŠAK: MOLITVENO SREČANJE ZA OZDRAVLJENJE


 • SV. MAŠE SE LAHKO SEDAJ UDELEŽUJEMO V CERKVI OB UPOŠTEVANJU NAVODIL., RAZDALJE 1,5 MED NAMI. ZARADI OMEJENEGA ŠTEVILA JE OB NEDELJAH ŠE ENA DODATNA SV. MAŠA... (v Juršincih ob sobotah ob 19.00 in ob nedeljah ob 9.00 Na Polenšaku ob 10.00 – še prostora)
 • NAMESTO PROCESIJE Z NAJSVETEJŠI OB PRAZNIKU SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI BOMO IMELI DANES TEDEN PRI VSEH SVETIH MAŠAH SLOVESEN BLAGOSLOV ZA NAŠE KRAJE, SLOVENIJO, SVET, ZA DOBRO LETINO IN VSE MILOSTI. 
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO VAS: ZAGORCI SP.DEL. Iskrena hvala!
 • POLENŠAK: ZA ČIŠČENJE CERKVE V TEM TEDNU IN KOŠNJO TRAVE NAPROŠAMO VAS: LASIGOVCI. Bog povrni!
  + NAŠI KLJUČARJI PRED IN PO SV. MAŠAH, POBIRAJO STOLNINO ZA LETOS. ŠE NAM MANJKA SREDSTEV ZA POPLAČILO OBNOVE STREHE IN FASADE. SRČNA HVALA. BOG POVRNI VSEM IN MOČNA, SRČNA ZAHVALA VSEM, KI STE PRISPEVALI SVOJ DAR ZA OBNOVO NAŠE CERKVE. IZ SRCA ZAHVALA ODBORU ZA OBNOVO STREHE IN KLJUČARJEM, DA SO VSE VODILI.
  + LEPO POZDRAVLJENI IN DOBRODOŠLI SPOŠTOVANI GASILCI, KI STE LJUDJE DOBREGA SRCA, PRIPRAVLJENI VSAKOMUR V NESREČI IN STISKI POMAGATI, DA SPREJEMATE BOŽJI BLAGOSLOV PRI VAŠEM HUMANITARNEM DELU, KI JE DAROVANJE ZA DRUGE, KI NUJNO POTREBUJE OSNOVO, KI JE LJUBEZEN. BOGU HVALA ZA VSE VAS. PRISRČNA VAM HVALA ZA VSA DOBRA DELA. 😊
  + SEDAJ, TAKOJ PO SVETI MAŠI (ob 10.00) IMAMO TUKAJ V CERKVI SPREDAJ PRIPRAVO NA SV. KRST.

nedelja Svete Trojice

Mt 28,16-20

"Pojdite torej in učite vse narode; 
krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha."

Sveti Tomaž Akvinski, največji genij teologije, je ob koncu življenja vzporejal svoje razmišljanje o Bogu s slamo. In vendar je govoril o Bogu. Končno ima tudi slama neki odnos do zrnja. Zato upamo, da naš spoštljivi govor o Bogu, tej največji skrivnosti, ima utemeljeno vlogo. V tem razmišljanju želimo poudariti tri različne pristope k Bogu: poganskega, evangeljskega in krščanskega.

1. Antični, grško-latinski svet je ustvaril ganljivo legendo o Narcisu - sinu rečnega boga Kefisa in nimfe. Prelepega, a vase zaverovanega mladeniča je boginja ljubezni Afrodita kaznovala tako, da se je Narcis zaljubil vase. Vsepovsod je občudoval svojo lepoto: v svetlih bronastih ploščah in v vsakovrstnih ogledalih vodnih gladin. Povsod je videl le sebe. In ko je nekega dne prišel k potoku, da bi se občudoval, se je vrgel v globino in utonil.
Že pred krščanstvom so torej ljudje spoznali sterilnost in uničevalnost vase zagledane ljubezni. Ljubiti sebe, svojo lepoto, svoje kvalitete, pomeni uničiti se.
Žal smo si Ijudje mnogokrat kovali podobo Boga po tem poganskem vzorcu. Takrat namreč, ko smo si predstavljali Boga kot neskončno srečnega, bogatega, lepega . . . tam za oblaki na tronu sedečega starca; vsevednega in vsemogočnega faraona, ki se sonči v svoji slavi in zviška ukazuje roju nesrečnih množic, da ga kot faraona proslavljajo.
Če se nam upravičeno upre človek narcis in egoist, se nam v notranjosti porodi upor tudi pred takšnim bogom - vse prej kot vzorom popolnosti.
Evangeljski Bog, kakršnega nam je razodel Jezus Kristus, je drugačen. Popolnoma drugačen.

2. Evangeljsko razodetje nam razkriva troedinega Boga, ki ni kot v poganstu - sad človeške špekulacije. Sam evangelij je izraz božjega prijateljskega vabila, da vstopimo v skrivnost Boga, ki se razodeva kot dinamika življenja, kot družina, kot dom. Troedini Bog je anti-faraon, anti-Narcis; eno samo deleženje, poosebljeni odnos in darovanje. 

Zgodovina cerkvene umetnosti govori o umetniško in vsebinsko najbolj prefinjeni, najlepši upodobitvi Svete Trojice Andreja Rubljova (1360-1430). To umetnino naj bi napravil po naročilu opata Nikona v začetku 1. stoletja. Za izhodišče svoje upodobitve je pobožni menih vzel biblično pripoved o Abrahamovem gostoljubju do "treh angelov" (1 Mz 18,1-15). Trije angeli ali tri božje osebe sedijo okrog mize, ki predstavlja evharistično skrivnost. Tri božje osebe so zazrte druga v drugo, v nerazdružljivem, dinamičnem odnosu in skladju. Kakorkoli se umetnostni zgodovinarji v razlagi posameznosti razlikujejo, gre gotovo za izredno globoko biblično predstavo neskončnega, neizrekljivega, nevidnega Boga.
To skrivnost je sv. Avguštin v razlagi Svete Trojice izrazil takole: "Gledaš Trojico, če vidiš ljubezen, kajti trije so: Tisti, ki ljubi, Ljubljeni in Ljubezen." Ljubezen ni v narcisistični samozagledanosti; ni v lastnini, ni v zlitosti, marveč v zagledanosti odnosa in odkrivanju drugega; v podarjenosti in spoštovanju različnosti. V božji ogenj nenehno porajajočega se življenja pa je pritegnjen tudi človek po Kristusovi odrešenjski daritvi in samopodaritvi. Troedini Bog in človek sta dramatično vpletena v življenjski odnos. Kristjan se v ta odnos zavestno podaja in v njem najde polnost življenja.

3. Krščanski odnos do troedinega Boga. Žal so tudi med kristjani taki, ki se jim zdi pomembno verovati v Boga, toda o troedinem Bogu si ne belijo glave. Morda to pomeni, da se v vsebino vere niso zares poglobili.
"Kaj pomeni verovati?" se vpraša sv. Avguštin. Nato pa odgovarja: "Kdor veruje, se približuje, kdor ne veruje, se oddaljuje. Duša potuje z občutjem srca in ne z nogami."
Verovati v troedinega Boga ne pomeni komplicirati ideje o Bogu, marveč v molitveni vdanosti vraščati se Vanj; prepuščati se, da nas božje življenje oblikuje, krepča, uči in vodi.

nedelja, 23. maj 2021

Binkošti - OZNANILA

23.5.2021

BINKOŠTI PRAZNIK PRIHODA SV. DUHA

 

 

Socerb, Tržaški mučenec vere

7.00


9.00
 

10.30
 

8.30

 

10.00


13.00

JURŠINCI: + JOŽEF MUNDA, obl., od družine Kosec iz Grlinc
+ MARIJA SOVEC, od sestre Frančke

JURŠINCI: + ANIKA KOVAČEC, od sestre Marte z družino;
+ SILVA ŽMAUC, od nečaka Davida z Anjo

JURŠINCI + MARIJA ERHATIČ, 30. dan, od vnukov;
+ FRANČEK BRUMEN, od Marije Vajda iz Male vasi z druž.

POLENŠAK: + LIZA IN TONE KOZAR, od Janje in Damjana Šimenka z družino;
+ JOŽEF PETEK, od Nežike Petek

POLENŠAK: + LJUDMILA KOSI,, 30. dan IN ELIZABETA IN JANEZ GOLOB;
+ MARIJA FEKONJA, od družine Turnšek, Žvegla

POLENŠAK: SV. KRST: EVA ŠOŠTARIČ

Ponedeljek

MARIJA POMAGAJ,

Brezje

19.00

POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA, od Rotdajčevih
+ RASTI ANTOLIČ, od bratranca Branka z družino

Torek

Urban l, papež

19.00

JURŠINCI: + IGOR ŽMAUC, od Janeza Zorka;
+ ALOJZ LOVREC, od Eme Lovrec z družino

Sreda

Filip Neri

 

+ NA ČAST SV. DUHU ZA OZDRAVLJENJE;
+ NA PRIP. DEVICE MARIJE ZA ZMAGO JEZUSOVEGA PRESV. SRCA

Četrtek

Alojzij Grozde, Slovenski mučenec vere

19.00

JURŠINCI: + TEREZIJA ZELENKO, od družine Dolamič;
+ MATILDA TOPLAK, od sosedovih Kuharjevih

Petek

German Pariški

19.00

POLENŠAK: + JANEZ ČUŠ, od nečaka Janeza z druž. iz Zagorc
+ ZDENKA ERNEJČIČ, od soseda Mirana Kovačeca z druž.

Sobota

Maksim Emonski, škof

19.00

JURŠINCI – NEDELJSKA SVETA MAŠA:
+ MARJETKA KOLARIČ, od sestrične Pavle z družino;
+ MARIJA OSTERC, od družine Bandor

30.5.2021

 

NEDELJA SVETE TROJICE

POLENSKA NEDELJA

Obiskanje Device Marije

 

7.00

9.00

 

10.30

 

8.30


10.00

JURŠINCI: + MATIJA SLAČEK, od vnukov;
+ ZA ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

JURŠINCI: + STANKO ŽNIDARIČ, od svakinje Katike z družino
+ JOŽICA ŽNUDERL, od Franca Krajnca iz Senčaka

JURŠINCI + ANTON IN TEREZIJA NOVAK,obl.IN ANA TOPLAK
+ FRANC KRALJ, TONA TRATNIK IN FRANC MAJERIČ

POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL, obl. IN VSI + KOKOL IZ HLAPONC IN POLENC
+ MARIJA FEKONJA, od družine Turnšek-Žvegla;

POLENŠAK: + FLORJANOVA MAŠA ZA GASILCE

 • SV. MAŠE SE LAHKO SEDAJ UDELEŽUJEMO V CERKVI OB UPOŠTEVANJU NAVODIL., RAZDALJE 1,5 MED NAMI. ZARADI OMEJENEGA ŠTEVILA JE OB NEDELJAH ŠE ENA DODATNA SV. MAŠA... (v Juršincih ob sobotah ob 19.00 in ob nedeljah ob 9.00 Na Polenšaku ob 10.00 – še prostora) 
 • PRIPRAVA NA SVETI KRST ZA DRUŽINE, KI ŽELIJO IMETI SV. KRSTE V JUNIJU, JE V NEDELJO, 30.5., ob 10.00 PRI SV. MAŠI IN PO NJEJ NA POLENŠAKU.
 • SMO V MARIJINEM MESECU MAJU, ZATO SE JI IZROČAMO. MOLIMO, PREPEVAJMO K MARIJI NAŠI NEBEŠKI ZAŠČITNICI IN PRIPROŠNJICI. PRI SV. MAŠAH BOMO BRALI ŠMARNICE ALI PA JIM PRISLUHNITE NA RADIJU OGNJIŠČE ALI NA EXODUS TV ALI NA FB – MARTINU GOLOBU.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO VAS: JURŠINCI SP. DEL. Iskrena hvala! 
 • POLENŠAK: ZA ČIŠČENJE CERKVE V TEM TEDNU IN KOŠNJO TRAVE OKROG CERKVE, LEPO NAPROŠAMO VAS: HLAPONCI. Bog povrni!
 • DANES IN V NEDELJO, 30.5., BODO NAŠI KLJUČARJI PRED IN PO SV. MAŠAH, POBIRALI STOLNINO ZA LETOS. ŠE NAM PRIMANJKUJE SREDSTEV ZA POPLAČILO OBNOVE STREHE IN FASADE. SRČNA HVALA. BOG POVRNI Z BLAGOSLOVI.
 • V NEDELJO, 30.5. OB 10.00, NA NAŠE ŽEGNANJE, BO SV. MAŠA ZA GASILCE. POVABLJENI GASILCI.

Binkošti

JEZUS NAM POŠILJA SVOJEGA SVETEGA DUHA
 
Binkošti, ki so eden treh največjih krščanskih praznikov, so praznik Svetega Duha. Prihod Svetega Duha na prve Jezusove učence pomeni rojstvo Cerkve, nove skupnosti odrešenih. Sveti Duh je duša Cerkve, on jo nenehno oživlja in pomlaja, prenavlja in očiščuje. Čim bolj je Cerkev poslušna Svetemu Duhu, čim bolj se odpira njegovemu delovanju, tem bolj jo prenavlja in krepi, tem bolj prepričevalna postaja. 

Kar velja za Cerkev v celoti, velja tudi za vsakega posameznega kristjana. Delovanje Svetega Duha v njem je predvsem notranje – preobrazba srca. Sveti Duh učinkuje kot očiščenje, kot osvežitev, ozdravljenje, kot tolažba in krepčilo. Binkošti vzklijejo v prenovljenem srcu, obrode pa v otipljivih sadovih. V zreli, bogati osebnosti in v živem občestvu, živi skupnosti. Sveti Duh je predvsem dar; če pa človek z njim sodeluje, ta dar od zgoraj obrodi sadove. Sadovi Duha so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Po meri teh sadov lahko presodimo, koliko je kdo odprt za Svetega Duha in poslušen njegovim navdihom, z drugo besedo: koliko je res Kristusov in Božji, kajti Sveti Duh je Kristusov in Očetov Duh.
Dar Svetega Duha je najpopolnejši dar nebeškega Očeta ljudem, in prav ta dar nam Oče podarja najrajši.

Prvo, kar moramo narediti, ko začutimo navzočnost Božjega Duha v svojem srcu, je, da zahrepenimo po večji ljubezni. Brž ko zahrepenimo po več ljubezni, jo že imamo več, saj nas živo hrepenenje po ljubezni do Boga učinkovito odvrača od vsega, kar nasprotuje njegovi volji. Naša ljubezen raste sorazmerno z našo poslušnostjo Svetemu Duhu. Čim bolj se damo voditi Božjemu Duhu, tem globlje prodira v nas Božje življenje, ki nas preraja v Božje otroke. In čim bolj smo poslušni Duhu, tem bolj nas nagiblje, da živimo kot Božji otroci, in tem bolj nas njegovi navdihi razsvetljujejo in preoblikujejo.
Sveti Duh učence nagnil, da se niso več zaklepali in zapirali pred svetom, ampak so pogumno stopili pred ljudi. Iz njih ni več govoril dvom, ampak prepričljivost; na njihovih obrazih ni več odseval strah, temveč Jezusov pogum. Iz njih je izžarevala moč in ljubezen Duha, ki je Duh resnice in ljubezni, in neustrašeno so začeli oznanjati Jezusa, ki je učlovečena Resnica in Ljubezen.

Sveti Duh tudi nas pošilja v svet, v našo razklano in sprto družbo, med ljudi, ki jih kljub vsemu slabemu, ki tiči v njih, vendarle žeja po resnici in ljubezni, po spravi in strpnem sožitju, po notranji svobodi, odrešenju in miru. Kristjan ni samo nemi opazovalec svojega okolja in časa, temveč je soustvarjalec nove zgodovine. Sveti Duh ga navdihuje, da živí sedanjost v luči prihodnosti in pričakuje prihodnost tako, da se dejavno posveča sedanjosti. Samo kristjan, ki je poslušen Svetemu Duhu, prav in odgovorno izvršuje svoje zgodovinsko poslanstvo, se pravi, deluje v družbi kot sol in kvas in luč, ki kaže pravo pot v prihodnost. Samo ljudje, ki so napolnjeni s Svetim Duhom, so resnični prenovitelji časa in družbe. Ne izgovarjajmo se, češ da se ne da nič napraviti! Čim več kvasa, soli in luči bo v naši družbi, tem boljša bo, tem bolj spravljena med seboj in tem bližja krščanskim idealom. V tem in samo v tem pa je hkrati resnični napredek družbe in človeštva.

Danes prosimo: Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in prenovi obličje zemlje! Pomagaj svoji Cerkvi k taki notranji prenovi, da bo postala svetlo in prepričljivo znamenje za današnji čas in za svet, v katerega je poslana kot sol in kvas in luč!

nedelja, 16. maj 2021

7. velikonočna nedelja - OZNANILA

 

16.5.2021

 

7. VELIKONOČNA NEDELJA

Janez Nepomuk, mučenec

7.00

9.00
 

10.30


 

8.30


 

10.00

 

JURŠINCI: + IVANKA HOJNIK, od družine Plešnik;
+ ZLATKO KEKEC, od botra Stanka z družino

JURŠINCI: + ANDREJ HORVAT, od družine Kukovec-sosedi
+ ZA ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

JURŠINCI + LUDVIK KOKOL, od vnukov: Klemen, David, Valentin, Luka, Hana in Jaka;
+ STANKO IN MARIJA GOMILŠAK, SIN GORAN, MOŽ FRANC

POLENŠAK: + ŽENA VERONIKA IN SINOVA, od moža-očeta;
+ FRANC IN MARIJA TRUNK, od družine Janžekovič-Prerad

POLENŠAK: + 2 ALOJZA IN ANGELA VUZEM, ANGELCA IN IVAN ANCLIN;
+ MARTIN HORVAT, od soseda Adolfa z ženo

Ponedeljek

Jošt, puščavnik

19.00

POLENŠAK: + MARIJA HOJNIK, od krščencev Stanka, Tončke, Cvetke
+ MARIJA ŠILAK, od vnukinje Anite z Danajo

Torek

Janez l, muč.

19.00

JURŠINCI: + MARIJA ŠTEBIH, od vnuka Boštjana z družino;
+ IVAN ŠUEN, od soseda Valerijana Cizerla z družino

Sreda

Krispin, redov.

 

+ ZA OZDRAVLJENJE;
+ NA PRIP. DEVICE MARIJE IN JEZUSOVE SV. KRVI ZA OZDRAVLJENJE

Četrtek

Bernardin Sienski

19.00

JURŠINCI: + MARIJA ČUŠ, od hčerke Marice z družino;
+ NEŽIKA ČUŠ, od hčerke Metke z družino

Petek

Timotej, diakon

19.00

POLENŠAK: + ROZA PETEK, 30. dan, od vnukov Lidije, Dejana in Janija z družinami;
+ IVAN PETROVIČ, od hčerke Blanke Lavrenčič

Sobota

Marjeta Kasijska

11.00

19.00

 

POLENŠAK: SVETI KRST: SOFIJA RAVNJAK

JURŠINCI – NEDELJSKA SVETA MAŠA:
+ TATJANA NOVAK, osmina, od brata Francija z družino;
+ ZA ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

23.5.2021

 

BINKOŠTI – PRAZNIK PRIHODA SV. DUHA

Socerb, Tržaški mučenec vere

7.00


9.00
 

10.30
 

8.30

 

10.00


13.00

JURŠINCI: + JOŽEF MUNDA, obl., od družine Kosec iz Grlinc
+ MARIJA SOVEC, od sestre Frančke

JURŠINCI: + ANIKA KOVAČEC, od sestre Marte z družino;
+ SILVA ŽMAUC, od nečaka Davida z Anjo

JURŠINCI + MARIJA ERHATIČ, 30. dan, od vnukov;
+ FRANČEK BRUMEN, od Marije Vajda iz Male vasi z druž.

POLENŠAK: + LIZA IN TONE KOZAR, od Janje in Damjana Šimenka z družino;
+ JOŽEF PETEK, od Nežike Petek

POLENŠAK: + LJUDMILA KOSI,, 30. dan IN ELIZABETA IN JANEZ GOLOB;
+ MARIJA FEKONJA, od družine Turnšek, Žvegla

POLENŠAK: SV. KRST: EVA ŠOŠTARIČ


 • SV. MAŠE SE LAHKO SEDAJ UDELEŽUJEMO V CERKVI OB UPOŠTEVANJU NAVODIL., RAZDALJE 1,5 MED NAMI. ZARADI OMEJENEGA ŠTEVILA JE OB NEDELJAH ŠE ENA DODATNA SV. MAŠA... (v Juršincih ob sobotah ob 19.00 in ob nedeljah ob 9.00 Na Polenšaku ob 10.00 – še prostora) 
 • SMO V MARIJINEM MESECU MAJU, ZATO SE JI IZROČAMO. MOLIMO, PREPEVAJMO K MARIJI NAŠI NEBEŠKI ZAŠČITNICI IN PRIPROŠNJICI. PRI SV. MAŠAH BOMO BRALI ŠMARNICE ALI PA JIM PRISLUHNITE NA RADIJU OGNJIŠČE ALI NA EXODUS TV ALI NA FB – PRI MARTINU GOLOBU.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO VAS: JURŠINCI ZG. DEL. Bog povrni!
 • POLENŠAK: ZA ČIŠČENJE CERKVE V TEM TEDNU IN KOŠNJO TRAVE OKROG CERKVE, LEPO NAPROŠAMO VAS: BREZOVCI. Iskrena hvala!
 • DANES IN V NEDELJO, 23.5., BODO NAŠI KLJUČARJI PRED IN PO SV. MAŠAH, POBIRALI STOLNINO ZA LETOS. ŠE NAM PRIMANJKUJE SREDSTEV ZA POPLAČILO OBNOVE STREHE IN FASADE. SRČNA HVALA. BOG POVRNI Z BLAGOSLOVI.
 • V NEDELJO, 30.5. OB 10.00, NA NAŠE ŽEGNANJE, BO SV. MAŠA ZA GASILCE. POVABLJENI GASILCI.