nedelja, 26. julij 2020

17. nedelja med letom - OZNANILA

17. NEDELJA MED LETOM - KRIŠTOFOVA
26.7.2020
JOAHIM IN ANA, starša Device Marije

BLAGOSLOV AVTOV, POTI…
7.00

8.30

10.30


JURŠINCI: + ANTON LAJH IN NJEGOVI + STARŠI, od Pavla Beliča z družino;      + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + STARŠI MIHELJ IN G. SLAVKO ŠTEFKO;
+ STANKO ŠEGULA, od družine Kokol iz Rotmana
JURŠINCI: + LJUDMILA ŽMAUC;
+ JOŽEF RAJŠP, obl.
- PRIPRAVE NA SV. KRST ZA KRSTE V AVGUSTU
Ponedeljek
Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda
19.00
POLENŠAK: + ALOJZ PINTARIČ,od družine Prejac iz Polencev;
+ MARIJA IN FRANC TRUNK, od nečakov Olge, Anice, Zlatke, Dragice, Franca, Janeza in Darka z družino
Torek
Viktor, Zmago, papež
19.00
JURŠINCI: + LOVRENC GOMILŠAK, 30. dan, od hčerke Suzane z družino
+ KATARINA OSTERC, od Vladeka Slodnjaka z družino
Sreda
Marta, Lazarjeva sestra
7.00
JURŠINCI: + FRANČEK PLOHL, od družine Cafuta in Petek;
+ MATILDA JANŽEKOVIČ, od družine Čeh
Četrtek
Peter Krizolog, cerkveni učitelj
19.00
JURŠINCI: + ALOJZ LOVREC, od družine Lovrec iz Kukave;
+ JULIJANA PIGNAR, od Slavice Osterc
Petek
Ignacij Lojolski, ustan. jezuitov
19.00
POLENŠAK: + MARIJA FEKONJA, od nečakinje Jožice Gomboc;
+ JOŽEF JANŽEKOVIČ, od družine Ambruž - Tomažič
Sobota
Alfonz M. Ligvorij, cer. uč.
19.00
JURŠINCI - NEDELJSKA SV. MAŠA: + IGOR ŽMAUC, 2. obl., od bratrancev, Mitje, Andreja in Aleksandra
+ IVAN PLOHL, 30. dan, od hčerke Alenke z družino
18. NEDELJA MED LETOM
2.8.2020
Evzebij iz Vercelija
7.00
8.3010.30


JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + BOŠTJAN MIKLIČ, 2. obl., od Nevenke z druž. in Tončke Plohl iz Rucmancev;
+ JOŽEF PETEK - ORGANIST, 30. dan od pogreba, od sina Jožeta z družino;
JURŠINCI: + STARŠI FRANC IN ANGELA HRGA IN STARI STARŠI ŠOŠTARIČ;
+ MARIJA PLOHL, od Marije Petrovič iz Kozminc


 • DANES JE KRIŠTOFOVA NEDELJA. SV. KRIŠTOF JE ZAŠČITNIK popotnikov, šoferjev…ZATO BOMO IMELI SEDAJ PO SV. MAŠI: VELIKI BLAGOSLOV AVTOMOBILOV IN DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV. V BLAGOSLOVU PROSIMO, NAJ NAS STVARNIK, VSEMOGOČNI BOG, VARUJE NA VSEH POTEH V ŽIVLJENJU, POSEBEJ ŠE NA CESTAH, KJER DANES MARSIKDO PREZGODAJ KONČA SVOJE ŽIVLJENJE! AVTOMOBILE PARKIRAJMO ČIM BOLJ PRI CERKVI! PO SV. MAŠI BO BLAGOSLOV PREVOZNIH SREDSTEV, MOLITEV ZA SREČNO VOŽNJO, DELITEV PODOBIC ZAŠČITNIKA, ČUDODELNIKA SV. KRIŠTOFA  IN TUDI NABIRKA ZA AKCIJO MIVA - NAŠA POMOČ IZ VERE IN DOBROTE ZA AVTOMOBILE MISIJONARJEV, KI OZNANJAJO JEZUSA, EDINEGA ODREŠENIKA, V NERAZVITIH DEŽELAH IN POMAGAJO LJUDEM, KI ŽIVIJO V REVŠČINI IN V NEČLOVEŠKIH RAZMERAH! ŠOFERJI IN TISTI, KI SE VOZIMO IN HODIMO PO POTEH ŽIVLJENJA, V ZAHVALO ZA SREČNO PREVOŽENE IN PREHOJENE KILOMETRE DARUJMO ZA NAŠE MISIJONARJE IZ SVOJE VERE IN LJUBEZNI ZA BOŽJE BLAGOSLOVE VSEH NAŠIH POTI! 
 • OTROCI VEROUČENCI, KI ŠE NISO DVIGNILI ALI PRINESLI SPRIČEVALA ALI NALOG ALI LITURGIČNIH ZVEZKOV Z LISTKI… LAHKO TO STORIJO PO SV. MAŠI.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: ZAGORCI ZG. DEL. Iskrena hvala!
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu prosimo, če pripravi vas: POLENCI ZG. DEL. Bog povrni!

17. nedelja med letom

Danes nam Jezus spregovori v treh prilikah, ki nam govorijo o nebeškem kraljestvu. Sporočilo vseh treh je enako in sicer: nebeško kraljestvo je edina resnično pomembna stvar, za katero si moramo na tem svetu z vsem srcem prizadevati. Vse ostalo se velikokrat izkaže celo kot balast, ki nas ovira pri dosegu tega VEČNEGA cilja. Evangeljski odlomki nas na nek način tudi učijo, da ne smemo biti malenkostni. Velikokrat se namreč naše želje v bistvu ne razlikujejo od želja razvajenih otrok. Hipoma, ko dosežemo njihovo izpolnitev, z dobljenim nismo zadovoljni in si pričenjamo izmišljati nove želje, z izpolnitvijo katerih seveda ponovno ne bomo zadovoljni. V kolikor pa pogledamo malo globlje, vidimo, da je to nezadovoljstvo popolnoma razumljivo, saj te želje v bistvu niso nikakršne želje. So navaden drobiž, ponaredek, s katerim se trudimo zapolniti našo praznino. Zemeljske dobrine namreč ne morejo potešiti hrepenenja naše notranjosti po nečem večjem, presežnem. Hipoma ko se izpolnijo, izgubijo svoj blišč in sijaj. V bistvu velikokrat niti ne vemo, kaj si želimo. 


Pokojni slovenski alpinist Nejc Zaplotnik je zapisal modro misel: »Kdo išče cilj, ostane prazen, ko ga bo dosegel. Kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« Ta pot je Jezus Kristus. Edino on je tisti, ki izpolni naše najgloblje hrepenenje, ki ni nič drugega kot večno življenje v Bogu, ki je Ljubezen. On je Luč, On je Resnica, On je Kruh, vir žive vode za našo lakoto in žejo. On je Pastir, On je naš Vodnik, On je naš zgled, naša tolažba in naš pravi brat. Jezus nam je namreč s svojim trpljenjem in vstajenjem odprl pot v večno življenje. 

S krstom pa smo tudi mi bili potopljeni v njegovo smrt in vstajenje in smo v moči Jezusovega zveličavnega delovanja deležni odrešenja. Kristus je naš Odrešenik in vsi krščeni smo »kristjani«, kar pomeni »odrešeni«. Kristjani imamo že tu na zemlji predokus večnosti. Nebeško kraljestvo namreč ni nekaj, kar je zgolj domena posmrtnega življenja. Nebeško kraljestvo pomeni že naš čas tukaj in sedaj – je čas, v katerem vlada Jezus. Nebeško kraljestvo je skrivnostno navzoče med nami in kristjani naj bi ga znali prepoznati v vsakdanjem življenju in živeti zanj. Najbolj je seveda živo navzoč sedaj, med sveto mašo, v evharistični daritvi. 

Zagotovo pa nebeško kraljestvo zlahka prepoznamo tudi v življenju in delu naših misijonarjev. Odgovorili so na Božji klic in dosledno hodijo za Kristusom ter s svojim delom, predvsem pa življenjem, oznanjajo veselo novico ljudem, ki se s Kristusom še niso srečali. So resnični »Kristonosci«, kakor je bil to sv. Krištof, katerega nedeljo obhajamo danes. Pogumno vstopajo v svet, v katerem `kraljuje senca smrti`, v svet skrajnega pomanjkanja, stisk, bolezni, preganjanja, trpljenja in ga, kot Kristus, od znotraj preoblikujejo. S tem dejansko širijo Božje Kraljestvo, saj skrbijo za vdor Božjega v ta svet. Božje kraljestvo je namreč tam, kjer je Jezus Kristus. Že evangelist Matej je namreč zapisal: »Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo s silo utira pot in močni ga osvajajo« (Mt 11,12). Tudi mi lahko s podporo misijonarjem pomagamo vdiranju Božjega kraljestva v ta svet. Tudi mi smo dolžni biti Kristonosci. Jezus je namreč Odrešenik prav vseh ljudi, če mu le dopustimo, da vstopi v naše srce. 

Zaupajmo Jezusu, ki nam želi dobro. Ne bodimo malenkostni. Bodimo kot kralj Salomon, ki je vse svoje zaupanje položil v Boga. Zato je bil deležen neizmernega bogastva in časti, nečesa kar za ogromno ljudi žal predstavlja edini cilj njihovega življenjskega prizadevanja. A vse to so bile zgolj »spremljajoče pritikline«, ki so izvirale iz njegove pravilne življenjske odločitve in življenja, nikakor pa ne cilj. Evangelist Matej na nekem drugem mestu zapiše: »Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo« (Mt 6,33). To, ali bomo deležni časti in bogastva za nas ni bistveno vprašanje. Naš pravi zaklad in cilj je nebeško kraljestvo. V kolikor si človek za ta zaklad ne prizadeva pomeni, da je zgrešil pot. A mi, kristjani, poznamo to pot. Naša pot je Jezus Kristus. On nas ne bo nikoli zapustil, On nas ima neskončno rad. On je naš Odrešenik, On je naša Pot in Vrata nebeškega kraljestva. Matej je namreč zapisal: »Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo s silo utira pot in močni ga osvajajo« (Mt 11,12). 

Dragi bratje in sestre. Tudi mi lahko s podporo misijonarjem pomagamo vdiranju Božjega kraljestva v ta svet. Tudi mi smo dolžni biti Kristonosci. Jezus je namreč Odrešenik prav vseh ljudi, če mu le dopustimo, da vstopi v naše srce. Zaupajmo torej v Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam želi dobro. Ne bodimo malenkostni. Bodimo kot kralj Salomon, ki je vse svoje zaupanje položil v Boga. Posledično je bil deležen neizmernega bogastva in časti, nečesa kar za ogromno ljudi žal predstavlja edini cilj njihovega življenjskega prizadevanja. A vse to so bile zgolj »spremljajoče pritikline«, ki so izvirale iz njegove pravilne življenjske odločitve in življenja, nikakor pa ne cilj. Evangelist Matej na nekem drugem mestu zapiše: »Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo« (Mt 6,33). To, ali bomo deležni časti in bogastva za nas ni bistveno vprašanje. Naš pravi zaklad in cilj je nebeško kraljestvo. V kolikor si človek za ta zaklad ne prizadeva pomeni, da je zgrešil pot. A mi, kristjani, poznamo to pot. Naša pot je Jezus Kristus. On nas ne bo nikoli zapustil, On nas ima neskončno rad. On je naš Odrešenik, On je naša Pot in Vrata nebeškega kraljestva.

torek, 21. julij 2020

16. nedelja med letom - OZNANILA

16. NEDELJA MED LETOM
19.7.2020
Arsenij Veliki
7.00

8.30

10.30


11.30
JURŠINCI: + JOŽICA ŽNUDERL, od Franca Kolariča z družino;
+ MARIJA MOHORIČ, od družine Štebih
POLENŠAK: + FRANC ČUŠ IN + SORODNIKI;
+ JOŽE, VINKO IN NEŽA CVETKO IN IVAN CMOK
JURŠINCI: + 2 BRATA VLADO IN LUDVIK ZEMLJARIČ;
+ STARŠI ANTON IN VERONIKA VIČAR, SESTRA LIZIKA IN VSI SORODNIKI VIČAR IN PUČKO, od hčerke in sestre Milice z družino
JURŠINCI: SVETI KRST: JAN
Ponedeljek
Apolinarij, muč.
---
---
Torek
Danijel, prerok
19.00

20.00

JURŠINCI: + STANKO ŽNIDARIČ, od mame Katarine;
+ MARIJA RAUŠL, od Stanka Brumna z družino
POLENŠAK: + VINKO BRENČIČ, od družine Slana;
+ JOŽE KUKOVEC, od družine Slavka Šoštariča iz Slomov
Sreda
Marija Magdalena, spokor. sp. žena
---
---
Četrtek
Brigita Švedska, redovnica, spzavetnica EU
19.00

20.00


JURŠINCI: + ANTON GAISER, 30. dan od pogreba,
+ FRANC ŽMAU, od Toneta Dolinarja z družino
POLENŠAK: + MARIJA MURŠIČ, od družine Rožmarin iz Markovcev;
+ DRAGICA LEBAR, od Franca in Silve Kokot iz Tibolc
Petek
Krištof, mučen.
---
---
Sobota
JAKOB starejši, apostol
11.00
12.30
19.00

JURŠINCI: SV. KRST: DOMINIK
JURŠINCI: ZLATA POROKA: JOŽEF IN JOŽICA OSEBEK
JURŠINCI: + ANA IN JOŽEF SIMONIČ IN JOŽEF MUNDA;
+ MARTIN ŽAJDELA, 30. dan, od vnukinje Nataše z družino
17. NEDELJA MED LETOM
26.7.2020
JOAHIM IN ANA, starša Device Marije
7.00

8.30

10.30

JURŠINCI: + ANTON LAJH IN NJEGOVI + STARŠI, od Pavla Beliča z družino;      + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + STARŠI MIHELJ IN G. SLAVKO ŠTEFKO;
+ STANKO ŠEGULA, od družine Kokol iz Rotmana
JURŠINCI: + LJUDMILA ŽMAUC;
+ JOŽEF RAJŠP, obl.


 • DANES TEDEN JE KRIŠTOFOVA NEDELJA. SV. KRIŠTOF JE ZAŠČITNIK popotnikov, šoferjev… ZATO LEPO POVABLJENI IN ŠE DRUGIM SPOROČIMO, DA BOMO IMELI VELIKI BLAGOSLOV AVTOMOBILOV IN DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV. V BLAGOSLOVU PROSIMO, NAJ NAS STVARNIK, VSEMOGOČNI BOG, VARUJE NA VSEH POTEH V ŽIVLJENJU, POSEBEJ ŠE NA CESTAH, KJER DANES MARSIKDO PREZGODAJ KONČA SVOJE ŽIVLJENJE! AVTOMOBILE PARKIRAJMO ČIM BOLJ PRI CERKEVI! PO SV. MAŠI BO PRED CERKVIJO BLAGOSLOV PREVOZNIH SREDSTEV, MOLITEV ZA SREČNO VOŽNJO IN TUDI NABIRKA ZA AKCIJO MIVA - POMOČ ZA AVTOMOBILE MISIJONARJEV, KI OZNANJAJO JEZUSA, EDINEGA ODREŠENIKA, V NERAZVITIH DEŽELAH IN POMAGAJO LJUDEM, KI ŽIVIJO V REVŠČINI IN V NEČLOVEŠKIH RAZMERAH! ŠOFERJI IN TISTI, KI SE VOZIMO, V ZAHVALO ZA SREČNO PREVOŽENE IN PREHOJENE KILOMETRE DARUJMO ZA NAŠE MISIJONARJE IZ SVOJE VERE IN LJUBEZNI ZA BOŽJE BLAGOSLOVE POTI! 
 • V TEM TEDNU SEM DUHOVNIK DUŠAN ODSOTEN. V PRIMERU BOLNIKA ALI POGREBA POKLIČITE DUHOVNIKA G. MIRKA RUŽIČA - GSM 031 885 960 ali g. JANKA VUČINO ali go. MARIJO MIHELJ
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: JURŠINCI SP. DEL. Iskrena hvala!
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu prosimo, če pripravi vas: LASIGOVCI. Bog povrni z dobrim.

16. nedelja med letom

MALO VEČ POTRPLJENJA!

Slovenski pregovor pravi, da je "potrpljenje božja mast". Pristavlja pa še, da "gorje tistemu, ki se z njo maže". Če smo kolikor toliko razumeli smisel današnjega evangelija, moramo reči, da ta pregovor v svoji drugi polovici ne drži. Seveda moramo najprej pravilno domisliti, kaj potrpljenje je. Predvsem to ne pomeni, da moraš biti kot "božji volek", kot človek, ki lahko drugi delajo z njim, kar se jim zljubi, kot človek, ki si ne zna pomagati in samo čaka: kar bo, pa bo! Bog nam je dal pamet in sposobnosti, da z njimi sodelujemo, da naredimo, kar je naša dolžnost in kar je v naši moči.

Jasno nam mora biti, kaj bi radi bili in kaj hočemo doseči. V Svetem pismu je zapisano: "Miloba žari iz moči." To pomeni: mil, blag, dober človek je lahko samo nekdo, ki je notranje močan. Z drugimi besedami: starši, ki hočejo biti dobri vzgojitelji in voditelji svoje družine, morajo biti odločni. Odločnost si pridobijo, če znajo biti strogi do sebe, če se znajo obvladati, če se trudijo iz sebe narediti dobre in kar se da popolne ljudi. Mlad človek, ki hoče ostati dober, plemenit in dosleden svojim življenjskim idealom, mora imeti veliko notranje trdnosti. To pa bo imel, če si ustvari pravilno podobo o svetu, ki ga obdaja. Prav notranjo trdnost nam pomaga ustvarjati Kristus s svojo besedo, zapisano v evangeliju. "Miloba žari iz moči." Besedo "miloba" lahko zamenjamo z besedo "potrpljenje" in videli bomo, da ta "božja mast" ni nič slabega, ampak nekaj nujno potrebnega in koristnega za našo človeško in krščansko rast ter za napredovanje v Božji šoli.

Bog ve vse o nas, pozna nas do zadnjega vlakenca. Ve, da smo narejeni iz mehkega lesa, ki se hitro zlomi, iz snovi, ki se brž razbije, zato z nami zelo potrpi. Trmasto nas ima za dobre in pričakuje, da bi dobri tudi resnično postali. K temu nas opominja tudi današnji evangelij. Za naše vsakdanje življenje nam daje dragocen nauk: "Za božjo voljo, ne bodite nepotrpežljivi! Ne pričakujte, da bi bili vaši otroci bitja iz čistega zlata! Poglejte sami sebe, kakšni ste. Kako naj bodo potem ljudje okoli vas popolni?"

Radi pravimo, da je na svetu veliko slabega. Istočasno pa pozabljamo, da je veliko slabega v slehernem od nas. Pa je vsak človek svet v malem. Naša dolžnost je, da v nas samih gradimo boljši svet, da izkoreninjamo plevel iz njiv svojih src. "Vsak naj pred svojim pragom pometa," nam veleva slovenska ljudska modrost. To znamo uporabiti, kadar mislimo na druge. Če nam ljudje kdaj (tudi upravičeno) očitajo: tak si in tak, se branimo, naj raje sami sebe pogledajo! 

Nekoč sem v nekem humorističnem časopisu videl tole šalo: narisani sta bili dve čarovnici, ki sta leteli vsaka na svoji metli in se pogovarjali o svojih "vozilih". Hvalili sta vsaka svojo metlo. Ena od njiju je rekla, da ima njena metla to odliko, da pometa tudi pred njenim pragom. To je namen metle.

          To je tudi namen poslušanja Božje besede: ko slišimo, kaj nam pravi Jezus, naj bi znali pomesti pred pragom svoje duše, svojega življenja. Potrpežljivo moramo delati za to, da se poboljšamo, vztrajno se moramo truditi, da postane Jezusov nauk naše življenjsko vodilo. Ko bomo videli, kako težavno je to delo pri nas, ne bomo nestrpni do drugih, ampak bomo podobni nebeškemu Očetu tudi v potrpežljivosti. Dokler se ura življenja ne izteče, so vsakemu človeku na stežaj odprta vrata Božjega usmiljenja.

ponedeljek, 13. julij 2020

15. nedelja med letom - OZNANILA

15. NEDELJA MED LETOM
12.7.2020
Mohor in Fortunat, mučenca
7.00

8.30
10.30


JURŠINCI: + FRANC KRALJ, FRANC MAJERIČ,TONA TRATNIK;
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + VIKTOR DAJČAR, obl.
JURŠINCI: + ANTON PIGNAR, obl., + STARŠI, BRAT STANKO, SVAK METOD IN OČE ALOJZ;
+ TEREZIJA TESKAČ, od sestre Angele z družino
Ponedeljek
Henrik ll
---
---
Torek
Kamil de Leilis
---
---
Sreda
Bonaventura cerkveni učitelj
19.00

20.00

JURŠINCI: + IVAN ŽMAUC, osmina, od hčerke Angelce z Alino;
+ FRANČEK BRUMEN-KLJUČAR, od žene in otrok z družinami
POLENŠAK: + JANEZ ČUŠ, od Ivana Plohla z družino;
+ ZDENKA ERNEJČIČ, od sestre Ivice z družino
Četrtek
Karmelska Marija
---
---
Petek
Aleš, spokornk
---
---
Sobota
Arnold, državnik
11.00
19.00


20.00


JURŠINCI: SV. KRST: STELLA SLAČEK DŽANKIČ
JURŠINCI: + MARIJA OSTERC, 30. dan, od sestre Olge z družino;
+ ZLATKO KEKEC, 30. dan, od ata in mame
POLENŠAK: + ALBINA MAJCEN, od družine Lorenčič iz Bratis.
+ JOŽE KUKOVEC, od družine Slavka Šoštariča iz Slomov
16. NEDELJA MED LETOM
19.7.2020
Arsenij Veliki
7.00

8.30

10.30


11.30
JURŠINCI: + JOŽICA ŽNUDERL, od Franca Kolariča z družino;
+ MARIJA MOHORIČ, od družine Štebih
POLENŠAK: + FRANC ČUŠ IN + SORODNIKI;
+ JOŽE, VINKO IN NEŽA CVETKO IN IVAN CMOK
JURŠINCI: + 2 BRATA VLADO IN LUDVIK ZEMLJARIČ;
+ STARŠI ANTON IN VERONIKA VIČAR, SESTRA LIZIKA IN VSI SORODNIKI VIČAR IN PUČKO, od hčerke in sestre Milice z družino
JURŠINCI: SVETI KRST: JAN

 • Danes zaključujemo verouk pred počitnicami. Nikakor pa ni zaključek sv. maše. Bog ne gre na počitnice. Vsako sekundo nam daje življenje, pomoč, ljubezen, zdravje, srečo… Med počitnicami se lahko z Jezusom še bolj povežemo, lahko ga bolj povabimo k sebi, lahko več molimo in preberemo kakšno duhovno knjigo. Opustiti nedeljsko mašo je zelo velika škoda za vsakega, ker je nedelja dan Jezusovega vstajenja in v sv. maši nas Bog ščiti, ozdravlja, nam pomaga, rešuje, vodi. To je božji dan blagoslova. Spričevalo je bolj pokazatelj za starše kot za otroka. Zahvala vam, dragi starši za skrb, da za svojega otroka sprejemate božjo pomoč, da ste z njim pri sv. maši. Najbolj pridni so otroci, ki so ob nedeljah pri sv. maši. Iz njih sije POSEBNA ljubezen, veselje, dobrota, sreča… Jezus nam vse to podarja. Velika škoda, da nekateri starši ne odprejo svojih src čudovitemu Bogu Jezusu, da bi od Njega sprejeli moč, ljubezen, varstvo, srečo…. Zahvaljujem se otrokom za sodelovanje, iskrena hvala tistim, ki ste pridno delali naloge, se naučili za preizkus znanja, prepevali pri verouku... Danes teden naj bo nedelja vrnitve spričeval. Ker jih potem celo leto vračamo, pa založimo, izgubimo. Zato vsi prinesimo spričevala nazaj v nedeljo, danes teden k sv. maši. Tisti, ki še niste prinesli domačih nalog za oceno in tisti, ki imate spričevala še doma, jih prinesite danes teden k sv. maši ali oddajte v nabiralnik! Vpis v naslednji letnik verouka ni možen brez domačih nalog, obiska sv. maše, napisanih ocen v spričevalo! Od 10.5. je potrebno imeti vsaj 7 listkov. 
 • V TEM TEDNU SEM DUHOVNIK DUŠAN ODSOTEN. V PRIMERU BOLNIKA ALI POGREBA POKLIČITE DUHOVNIKA G. MIRKA RUŽIČA - GSM 031 885 960 ali g. JANKA VUČINO ali go. MARIJO MIHELJ.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: JURŠINCI ZG. DEL.
 • Lepa hvala vsem, ki ste pripravili in sodelovali prejšnjo nedeljo pri blagoslovni procesiji s SVETIM REŠNJIM TELESOM, ko smo blagoslovili vso naravo, za pridelke, da bi bili obvarovani neurja, nesreč in vsakega zla... Prisrčna hvala tistim, ki ste lepo, ljubeznivo pripravili oltarje, pevcem, narodnim nošam za nebo, svetilke…
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu prosimo, če pripravi vas: BREZOVCI. Lepa hvala.