nedelja, 30. september 2018

26. nedelja med letom - OZNANILA

26. NEDELJA MED LETOM
30.9.2018
Hieronim, cerkveni učitelj
7.00
8.30

10.30
11.30
15.00
JURŠINCI: + MARIJA IN FRANC, obl. IN STANKO ČUŠ
POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL, SLAVICA PREJAC, 2 FRANCA, 2 JANEZA, ANTON IN VSI + KOKOL IZ HLAPONC IN POLENC
JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
JURŠINCI: - SV. KRST: JAKOB MAJCEN
JURŠINCI: - POGREB: + JULIJANA PIGNAR
Ponedeljek
Terezija deteta Jezusa, cer. učite.
19.00
POLENŠAK: + MARIJA IN JAKOB ŠOŠTARIČ
Torek
Angeli varuhi
19.00
POLENŠAK: + FRANC TRUNK, 30. dan, od vnukinje Katje z druž.
Sreda
Frančišek Borgia
11.00
JURŠINCI: + JOŽEFA HVALEC, obl. IN VSI + SORODNIKI
Četrtek
Frančišek Asiški, ustanovitelj reda Frančiškanov
19.00
JURŠINCI: + MARIJA GRAŠIČ IN MOŽ FRANC IN DVOJNI STARŠI
 - SEJA SODELAVCEV KARITAS
Petek
Favstina Kovalska
19.00
POLENŠAK: + IVAN MLINARIČ, obl. IN DVOJNI STARŠI
Sobota
Bruno, ust. kartuzijanov
7.00
JURŠINCI: + FRANC WEINGARTNER
27. NEDELJA MED LETOM
7.10.2018
ROŽNOVENSKA NEDELJA
Mati Božja
7.00
8.30
10.30
17.00

JURŠINCI: + ALOJZ BERLAK, od nečaka Janka z družino
POLENŠAK: + FRANC ČUŠ, 2. obl., od družine Kekec iz Savec
JURŠINCI: + JAKOB IN ANA ŽMAUC IN BRAT SLAVKO
POLENŠAK: + MOLITVENO, SLAVILNO SREČANJE ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SVETEGA DUHA


 • OKTOBER JE MESEC MOLITVE ROŽNEGA. TO JE MOČNA, REŠILNA, ZDRAVILNA MOLITEV. MOLIMO VSI R.V. ZA BLAGOSLOVE, REŠITVE IN SREČO, VSAK DAN, VSAJ DESETKO. SKUPAJ MOLIMO PRED SV. MAŠO. IN POVABLJENI K MOLITVI DOMA PO DRUŽINAH, VSAK DAN SPREJMIMO BOŽJO POMOČ, VARSTVO… 
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: JURŠINCI ZG. DEL.  Hvala.
 • BOG POVRNI IN LEPA ZAHVALA VSEM, KI STE PREJŠNJO NEDELJO ČUDOVITO PRIPRAVILI IN SODELOVALI PRI ZAHVALNI SV. MAŠI IN PRI PRIREDITVI ZAHVALA JESENI. DRUŠTVU ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, GE. MARTI, VSEM SODELUJOČIM, VKLJUČENIM ŽUPLJANOM IZ VASI ROTMAN,  KRALJICAM, PEVCEM ZBORA SV. LOVRENC IN VSEM. IZ SRCA HVALA. LEPO JE BILO.
 • VEROUK TEČE PO URNIKU. Nekateri otroci še nimajo učbenika. Prosim, da starši uredite. Otrok se nikakor ne pošilja samih k sv. maši, ker tukaj nimamo nikogar, ki bi pazil nanje. Vedno ste z njimi starši. Danes teden bo pri sv. maši ob 10.30, roditeljski sestanek za starše veroučencev 1. razreda. Prosim starše za zanesljivo udeležbo.
 • PEVSKI ZBOR SAN LORENZO - JURŠINCI, IMA PEVSKE VAJE OB PETEKIH OB 17.00. LEPO POVABLJENI VESELI PEVCI IN TUDI NOVE ZELO VESELO VABIMO, DA SE PRIDRUŽIJO PEVSKI DRUŠČINI. :)
 • Prisrčna zahvala gospodom JOŽETU ŽNUDERLU, FRANCU KUMPU IN VLADU BEZJAKU, DA SO POLOŽILI KAMEN NA STOPNICE PRED ZAKRISTIJO. Bog povrni za dobroto.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi IN POKOSI TRAVO vas: BREZOVCI. Bog povrni.
 • PEVSKI ZBOR MARIJINE ZVEZDICE IMA PEVSKE VAJE V TOREK OB 16.00. LEPO POVABLJENI VESELI PEVCI IN TUDI NOVE ZELO VESELO VABIMO, DA SE PRIDRUŽIJO PEVSKI DRUŠČINI. HVALA IZ SRCA, DA STE NAM DANES PREČUDOVITO PREPEVALI :)

nedelja, 23. september 2018

25. nedelja med letom - OZNANILA

25. NEDELJA MED LETOM
23.9.2018
SLOMŠKOVA NEDELJA
ZAHVALA JESENI
p. Pij iz Pietrelcine
7.00

8.30
10.30


JURŠINCI: + JOŽEF, 20. obl. IN ANA MATJAŠIČ IN VSI ROŠKARJEVI
POLENŠAK: + MARIJA IN CIRIL PLOHL IN MARIJA ČUČEK
JURŠINCI: "ZAHVALA JESENI"
+ ANTON IN MARIJA KRAJNC, SLAVA CVETKO IN IVAN VAJDA;      ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
Ponedeljek
ANTON MARTIN SLOMŠEK, blaženi
19.00
POLENŠAK: + FRANC, 20. obl. IN MARIJA VRŠIČ IN RODBINA KUKOVEC, VRŠIČ
Torek
Sergij, menih
19.00
JURŠINCI: + MARTIN ČUŠ, DVOJNI STARŠI IN RODBINA DOKL
Sreda
Kozma in Damijan, muč.
11.00
JURŠINCI: - POGREB: + JULIJANA JURKOVIČ (stanovala v domu starejših v Juršincih)
Četrtek
Vincencij Pavelski, ust. Lazar
19.00
POLENŠAK: + JANEZ, 30. dan IN MARIJA PETEK;
                        + MARIJA FEKONJA
Petek
Venčeslav, muč.
19.00
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA
Sobota
MIHAEL, GABRIEL, RAFAEL, nadangeli
9.00
12.00
14.30

CELJE-SV.DUH: VSESLOVENSKO SREČANJE PRENOVE V DUHU
POLENŠAK: - SVETI KRST: EVA PLOHL
POLENŠAK: POROKA: GABRIJEL NEDELJKO IN PATRICIJA SLATINŠEK IN SV. KRST ANŽE
26. NEDELJA MED LETOM
30.9.2018
Hieronim,
cerkveni učitelj
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + MARIJA IN FRANC, obl. IN STANKO ČUŠ
POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL, SLAVICA PREJAC, 2 FRANCA, 2 JANEZA, ANTON IN VSI + KOKOL IZ HLAPONC IN POLENC
JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ


 • ZAČELI SMO Z VEROUKOM PO URNIKU. Starše z veroučenci lepo naprošam, da za nemoten potek verouka, čim prej uredijo vse glede vpisa: oddajo podpisano vpisnico, vzamejo litur. zvezek za listke, si izposodijo ali (pri verouku) nabavijo UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE, poravnajo prispevek za verouk, redno obiskujejo sveto mašo. Želim božji blagoslov in veselje v šolskem-veroučnem letu.
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GRLINCI SP. DEL.  Hvala.
 • ZAHVALA JESENI! DANES IMAMO PRI NAS PRAZNIK: »ZAHVALA "JESENI" - BOGU«, DA SE SKUPAJ IZ SRCA ZAHVALIMO DOBREMU STVARNIKU, ŽIVEMU BOGU ZA VSE DAROVE NARAVE, KI NAM JIH JE LETOS NAKLONIL!  SEDAJ PO SV. MAŠI POVABLJENI NA OGLED VESELE IGRE PRED MUZEJEM Z NASLOVOM: "KURJI SVETEK" - ŽIVLJENJE KURJE DRUŽINICE NA VINŠAKAU S KRALJICO PERUTNINE. PO PREDSTAVI SLEDI VESELO DRUŽENJE Z DOBRO VINŠASKO KAPLJICO IN KURJIMI DOBROTAMI.  LEP PROGRAM IN RAZSTAVO SO NAM PRIPRAVILI NEKATERI NAŠI SPOŠTOVANI LJUBEZNIVI IN POŽRTVOVALNI ŽUPLJANI IZ ROTMANA. LEPA ZAHVALA DRUŠTVU ZA OHRANJANJE DEDIŠČINE, VSEM, KI STE S SRCEM SODELOVALI, GE. MARTI TOPLAK, KRALJICAM, KI SO PRINAŠALE DAROVE, VASI ROTMAN, PEVCEM NAŠEGA ŽUPNIJSKEGA ZBORA "SV. LOVRENC". OSTANIMO ŠE SKUPAJ V VESELEM DRUŽENJU IN SE BOGU ZAHVALJUJMO ZA VSE DOBRO! 
 • PEVSKI ZBOR SAN LORENZO - JURŠINCI, IMA PEVSKE VAJE OB PETEKIH OB 17.00. LEPO POVABLJENI VESELI PEVCI IN TUDI NOVE ZELO VESELO VABIMO, DA SE PRIDRUŽIJO PEVSKI DRUŠČINI. :)
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi IN POKOSI TRAVO vas: BRATISLAVCI. Bog povrni.
 • PEVSKI ZBOR MARIJINE ZVEZDICE, IMA PEVSKE VAJE V TOREK PO 16.00. LEPO POVABLJENI VESELI PEVCI IN TUDI NOVE ZELO VESELO VABIMO, DA SE PRIDRUŽIJO PEVSKI DRUŠČINI. HVALA IZ SRCA, DA STE NAM DANES PREČUDOVITO PREPEVALI :)

25. nedelja med letom

Mr 9, 30-37

Vse, kar smo in imamo, smo dobili, prejeli od Boga in od drugih. Od drugih ljudi smo se naučili, sprejeli smo resnice, veliko resnic, spoznanj, znanja, vedenja… Sami v sebi in iz sebe nimamo in nismo nič. Jezusovi učenci so se po poti sami s svojo človeško, zmotno pametjo, pogovarjali: Kdo je največji med njimi. Hvalili, bahali, važili so se… To vedno občutimo kot mučno, grdo, nevzdržno... Zelo težko smo s človekom, ki se povišuje in se dala, da je nekaj več in je v njem napuh, ki je veliko zlo in ga v večini hudi duh človeku vsiljuje.

Napuh ima v sebi tisti človek, ki nima Boga. Za njega ni Najvišjega Stvarnika, zato misli, da mora sam biti »bog«! Tak človek povsod dela razdor, neti sovraštvo, uničuje sožitje okrog sebe… Spominjam se svojega brata, ki je v mladosti, velikokrat kakšne naprave, strojčke, aparate in druge stvari, razstavil z namenom, da jih bo popravil in ker ni imel znanja, ker se ni dal poučiti nikomur, se ni pozanimal… ni znal nikoli nič sestaviti nazaj, da bi delovalo. Tako je vedno ostala za njim ropotija, odpad v kosih…
Jezus je pravi učitelj življenja. On je večna Resnica, V Njem je Izvor življenja, On Bog je Stvarnik življenja… Rešitev, mogočna pomoč za nas je pri Njem. 
Učenci v današnjem evangeliju hodijo telesno z Jezusom, toda notranjega, duhovnega bogastva, moči, božje resnice ne sprejemajo in je nimajo.

Jezus je popolnoma točno govoril in do potankosti napovedal vse, kar se bo z Njim zgodilo zaradi človeškega napuha in brezbožnosti: Hotel jim je dati v srce, da je od Stvarnika-Očeta, da bo izdan, da bo na križu trpel, da nas bo odrešil zla, hudiča, greha, smrti… In, ko se je vse to točno zgodilo so se učenci ravno zaradi tega razbežali, raztreščili zaradi strahu, obupa, groze, nerazumevanja, neznanja, ker ga takrat, ko so šli z gore niso nič poslušali.

Bog nam vsak dan podarja celih 24 ur, zato, da bi nam omogočil, da se najdemo, osrečimo, okrepimo, zmagamo v Njem. Življenje ima namen, da najdemo in spoznamo čudovitega, večnega Boga, ki nas brezmejno ljubi. Žejni smo Njegove Ljubezni in Njegove bližine. Resnica je da je zmagovalec tisti, ki LJUBI, ki ima rad, ki črpa od Boga sok življenja, moč, energijo Ljubezni… Dosežek, zmaga, čudoviti rezultat je v Bogu, tam ga moramo vzeti, tam se nahaja, On ga podarja.

Ko gre za našo Slovenijo in se bliža SLOMŠKOV PRAZNIK, 24.9., na 19.9. pa je bil razglašen leta 1999 za blaženega, za božjega človeka, ki nam je čudovit vzgled. Kako je z božjo pomočjo z vsem srcem ljubil našo deželico Slovenijo, pisal knjige, učil slovenski jezik, branil pred napadi Nemcev… prestavil sedež škofije iz Avstrije v Maribor in s tem točno po božji milosti obvaroval SLO pred nemškutarji. V tem se je močno trudil tudi kasneje general Maister, tudi zelo veren mož, zasidran v Bogu. On je tudi molil, sprejemal zakramente, Ljubil Boga…

Po drugi svetovni vojni pa so našo deželico upravljali nasprotniki Boga, vere, ljubezni do sočloveka, protibožji, neverni komunisti, ki so Boga tudi prepovedali drugim ljudem. Omenim Kardelja, Ribičiča… Prodali, ukradli so nam Istro, kjer so vedno živeli Slovenci, Trst-čudovito mesto, kar prepustili Celovec, Slovensko Koroško. Mnogi Slovenci morajo živeti v drugih državah zaradi laži, zločina, grozot…ki jih je povzročila nevera.

Vera gradi, sestavlja, združuje, ozdravlja… Jezus je Rešitelj in Življenje. Vzemimo si vsak dan čas za druženje z Njim, za molitev, da mu predamo vso svojo osebo, težave, vse člane v družini.

nedelja, 16. september 2018

OBVESTILA STARŠEM OTROK VEROUČENCEV NA ZAČETKU VEROUČNEGA LETA

S prisrčnimi pozdravi naslavljam na vas spodbudo ob novem katehetskem letu. Vem, da se v globini svojega srca zavedate odgovornosti, da kot dobri starši, otroka vzgajate v krščanski veri in ljubezni do Boga in bližnjega. Vsak se trudi po svojih močeh, zato vas, spoštovani starši in skrbniki, v tem pastoralnem letu, posebej spodbujam, da poživite svoje krščansko življenje in pogumno ohranjate držo kristjana v svojih družinah, na delovnem mestu, v župnijski skupnosti… Pri tem vam želim obilo poguma, medsebojnega zaupanja, razumevanja in potrpežljivosti. Obenem vam duhovnik naše župnije obljubljam svojo molitveno podporo, teološko znanje ter odprtost za pogovor in pobude.
Veroučitelji bomo vašemu otroku in tudi vam dajali razne spodbude na poti rasti in zorenja v veri. Prosimo vas za sodelovanje, saj bomo le s skupnimi močmi otroku lahko pomagali na poti odkrivanja Boga. Čas, ki ga boste namenili za rast v veri, ni stran vržen čas, ampak naložba v vašo in otrokovo prihodnost. Seme dobrega, ki ga sejete, zelo hitro vzkali in obrodi svoj sad, blagoslov, moč, rešitve, srečo, veselje... Z zaupanjem radi molite za svoje otroke. Pouk v veri, sodelovanje pri sveti maši in dobrodelnost so trije stebri, na katerih sloni krščansko življenje.
Vera, dobrota, ljubezen, upanje, uspešnost... se prenaša predvsem s staršev na otroke, preko vsakdanjega življenja in dela, ki je prepleteno z odprtostjo živemu Bogu, ki nas blagoslavlja, z vsakodnevno molitvijo in zaupanjem v Božje varstvo in zaščito.

- DRAGI STARŠI ali OTROCI, ČIM PREJ VZEMITE NOV LITURGIČNI ZVEZEK, V KATEREGA REDNO LEPITE LITURGIČNE-MAŠNE LISTKE, KI SO URADNO DOKAZILO ZA PRISTOP K ZAKRAMENTOM!
- PRI SV. MAŠI PREJMETE STARŠI PRIJAVNICE ZA PRIJAVO OTROK VSEH RAZREDOV K VEROUKU
- IZPOLNJENE PRIJAVNICE PRED PRIČETKOM VEROUKA ODDAMO SAMO PRI SV. MAŠI OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA. PRI VEROUKU SE PRIJAVNICE NE DELIJO!
- VSAKEGA OŠ OTROKA STARŠI S SVOJIM PODPISOM IN PODATKI, VPIŠETE V NASLEDNJI LETNIK VEROUKA.

- OBISK SVETE MAŠE je osnova in temelj naše vere in tudi verouka. JEZUS-NAŠ BOG je ustanovil sveto mašno daritev, da nas pri njej BLAGOSLAVLJA, NAM DAJE MOČ, NAS ŠČITI, VARUJE... On je z nami ravno po sv. maši, ko ga sprejemamo v molitvi, pesmi, daritvi, blagoslovu! SV. MAŠA JE ZA VSE KRISTJANE OBVEZNA, ČE ŽELIMO BOŽJO POMOČ IN VARSTVO! Starši, ki želite vpisati svojega otroka k verouku, zato da bo prejel zakramente, ga vpišite samo v primeru, če zmorete in želite z njim hoditi k sv. maši. V nasprotnem primeru je nemogoče. Za prejem prvega sv. obhajila je potrebno obiskovati sv. mašo celotna 3. leta, za sv. birmo 9 let. Od naslednjega leta (2019) bomo imeli sv. birmo vsako leto. Torej bodo k sv. birmi pristopili samo devetošolci. Razredov verouka ni mogoče preskočiti, enako kot v šoli.    

- Z VEROUKOM BOMO PRIČELI V PONEDELJEK, 17.9. PO URNIKU.
-UČBENIKE ZA VEROUK SI ČIM VEČ IN ČIM PREJ IZPOSODIMO! Za 1., 2., 3. razred je delavnik = 10€ in liturgični zvezek + listki za celo leto = 4€. od 4. do 9. razreda je učbenik = 8€, delavni zvezek = 4€ in liturgični zvezek + listki za celo leto = 4€. Prispevek za verouk za celotno veroučno leto je na družino = 30€

- VSAK VEROUČENEC JE VKLJUČEN V VSAJ 1 SKUPINO (ministranti, pevci, bralci prošenj, bralci revije Mavrica, likovna skupina, animatorji Oratorija...) 

- Prispevek za verouK: Tudi veroučna šola je povezana s stroški. Za kritje stroškov veroučne šole nam ne prispeva ne država ne škofija. Vse, kar potrebujemo pri verouku, je strošek župnije. Za celotno Slovenijo je opredeljeno, da letni prostovoljni prispevek za stroške veroučne šole znaša na družino, ne glede na število otrok 30 €.  Za svoje vpisane otroke bi ga starši, če je le mogoče, poravnali ob vpisu. Če to zaradi vseh drugih finančnih obveznosti ob začetku šolskega leta ni mogoče, se lahko prispevek poravna do jesenskih počitnic. V primeru, da družina zaradi finančne stiske zneska ne bi zmogla prispevati, naj o tem obvesti duhovnika in bo prispevek poravnala naša Karitas. Ob tem naj bo znano, da vaš prispevek nikakor ni plačilo za verouk in da slednji še vedno ni plačljiv. Ta prispevek je dar, ki ga namenite za lažje izvajanje kateheze, v katero je vključen tudi vaš otrok. S temi darovi bomo vsaj deloma krili materialne stroške (katehetske pripomočke, fotokopije, pisala, papir, filme, plakate, plačilo katehistinji…) 

Želim obilje božjega blagoslova ter mir in vse dobro v tem šolskem in veroučnem letu.

24. nedelja med letom - OZNANILA

24. NEDELJA MED LETOM
16.9.2018
Kornelij in Ciprijan, mučenca
SV. MAŠE OB ZAČETKU VEROUČNEGA  LETA
7.00

8.30

10.30
12.15
JURŠINCI: + ANTON IN MARIJA SLODNJAK, SIN IN HČERKE IN SORODNIKI
POLENŠAK: + ALOJZIJA HOJNIK, obl., JANEZ, STARŠI LORENČIČ, SANDI IN MITJA
JURŠINCI: + ZA DRUŽINE;      + ZA ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: SV. KRST: ELA GRUNAUER
Ponedeljek
Robert Belarmino
19.00
POLENŠAK: + FRANC IN ELIZABETA, obl.  IN IVAN ZADRAVEC
Torek
Jožef Kupertinski
19.00
POLENŠAK: + BOŠTJAN MIKLIČ, 30. dan., od botra Mirka Mikliča
Sreda
Januarij, škof
7.00
JURŠINCI: + ALOJZ ŠEGULA, MAMA MARIJA, BRATJE IN SESTRE IN MIRAN RAJH
Četrtek
Korejski mučenci
19.00
JURŠINCI: + FRANČEK TOPLAK, od družine Majcen iz Pacinja
Petek
MATEJ, evangelist
19.00
POLENŠAK: + ELIZABETA HOJNIK, od Slavka Ducmana
Sobota
Mavricij, muč.
11.00
19.00
POLENŠAK: + ZA ZDRAVJE - OB 70 LETNICI ge. MARTE ČUŠ
JURŠINCI: + IVAN PLOHL IZ HLAPONCEV, od Antona Šoštariča
25. NEDELJA MED LETOM 
23.9.2018
SLOMŠKOVA NEDELJA
ZAHVALA JESENI
7.00

8.30
10.30


JURŠINCI: + JOŽEF, 20. obl. IN ANA MATJAŠIČ IN VSI ROŠKARJEVI
POLENŠAK: + MARIJA IN CIRIL PLOHL IN MARIJA ČUČEK
JURŠINCI: "ZAHVALA JESENI"
+ ANTON IN MARIJA KRAJNC, SLAVA CVETKO IN IVAN VAJDA;      ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ


 • V TEDNU, KI JE PRED NAMI SE ZAČNE REDEN VEROUK PO URNIKU. Starši z veroučenci naj si prosim že pred veroukom izposodijo, nabavijo... UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE. Juršinci: PRI VEROUKU PRVO URO!!
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GRLINCI ZG. DEL - PESJAKBog povrni.
 • ZAHVALA JESENI! V NEDELJO, danes teden, 23.9. IMAMO TRADICIONALNO SLOVESNOST »ZAHVALA JESENI«, DA SE SKUPAJ IZ SRCA ZAHVALIMO DOBREMU BOGU ZA VSE DAROVE NARAVE, KI NAM JIH JE LETOS NAKLONIL: OB 10.30 JE ZAHVALNA SV. MAŠA Z BLAGOSLOVOM DAROV NARAVE, IN NATO IGRA PRED MUZEJEM DRUŠTVA ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE Z NASLOVOM: "KURJI SVETEK" - ŽIVLJENJE KURJE DRUŽINICE NA VINŠAKAU S KRALJICO PERUTNINE. PO PREDSTAVI BO RAZSTAVA PERUTNINE, JAJC IN VESELO POPOLDNE Z DOBRO VINŠASKO KAPLJICO IN KURJIMI SPECIALITETAMI. LEPA ZAHVALA KRALJICAM, KI BODO PRI SV. MAŠI PRINAŠALE DAROVE NA OLTAR IN VSEM, KI BODO PRIPRAVILI ZAHVALNO RAZSTAVO V NAŠI CERKVI. Potrudimo se in povabimo še svoje sorodnike, prijatelje, znance od drugod, da doživijo nekaj lepega, domačega, veselega. Veselica s Kovačečjeki..
 • PEVSKI ZBOR SAN LORENZO - JURŠINCI, IMA PEVSKE VAJE OB PETEKIH OB 17.00. LEPO POVABLJENI VESELI PEVCI IN TUDI NOVE ZELO VESELO VABIMO, DA SE PRIDRUŽIJO PEVSKI DRUŠČINI. :) 
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi IN POKOSI TRAVO vas: ZASADI. Bog povrni.
 • PEVSKI ZBOR MARIJINE ZVEZDICE, IMA PEVSKE VAJE V TOREK OB 16.00. LEPO POVABLJENI VESELI PEVCI IN TUDI NOVE ZELO VESELO VABIMO, DA SE PRIDRUŽIJO PEVSKI DRUŠČINI. HVALA IZ SRCA, DA STE NAM DANES PREČUDOVITO PREPEVALI :)