nedelja, 27. september 2020

26. nedelja med letom - OZNANILA

26. NEDELJA "SLOMŠKOVA" MED LETOM

27.9.2020

Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov

7.00


8.30


10.30

JURŠINCI: + STARŠI ALOJZ IN GERA KOKOL, STARŠI HORVAT IN BERLAK IN BRATJE, SESTRE IN SVAKINJE, od družine Ludvika Kokola
POLENŠAK: - V ZAHVALO MARIJI ZA 90 LET ŽIVLJENJA GOSPODA SLAVKA BURINE IZ ŽAMENC;
+ VIKTOR DAJČAR, STARŠI MERNIK IN FLORJANIČ
JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

Ponedeljek

Venčeslav, muč.

19.00

POLENŠAK: + V DOBER NAMEN ZA BOŽJO POMOČ;
+ JOŽEF PETEK-organist, od sina Franca

Torek

MIHAEL, GABRIJEL, RAFAEL,
nadangeli

19.00

JURŠINCI: + MARJETKA KOLARIČ, 30. dan, od Anice z družino;
+ GUSTI GORNJEC, 30. dan, od Mojce in Micke iz Celja

Sreda

Hieronim c. u.

7.00

JURŠINCI: + ZLATKO KEKEC, od tete Kristine;
+ KATARINA OSTERC, od družine Hvalec

Četrtek

Terezija Deteta Jezusa, c.u.

19.00

JURŠINCI: + TEREZIJA ZELENKO, osmina, od hčerke Marije z družino;  
+ MARTIN ŽAJDELA, od brata Frančeka z družino

Petek

Angeli varuhi

19.00

POLENŠAK: + TILIKA SLANA, od družin Ivana, Draga, Borisa, Danija Petka;
+ MARIJA TIŠLER, od svaka Karlija z družino

Sobota

Frančišek Borgia

10.30

19.00

 

POLENŠAK: POROKA: DAMIR TOŠ IN LAURA KRAJNC
JURŠINCI: - NEDELJSKA SV. MAŠA:
+ JOŽEFA HVALEC, obl. IN + SORODNIKI;
+ ANA KURI, od sestre Kristine

27. NEDELJA MED LETOM - "ROŽNOVENSKA"

4.10.2020

FRANČIŠEK ASIŠKI, redovni ustanovitelj

7.00
8.3010.30
 

JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL, STARŠI IN VSI BRATJE IN SESTRE IZ HLAPONC IN SLAVICA PREJAC;
+ MARIJA IN JOŽEF ZAVEC, MAKS KEKEC IN VSI + SORODNIKI
JURŠINCI: + MARIJA IN FRANC GRAŠIČ IN STARŠI GRAŠIČ-LAJH

 • NOVO VEROUČNO LETO: STARŠI VEROUČENCEV VZEMITE PRIJAVNICE ZA VPIS-PRIJAVO OTROK K VEROUKU IN IZPOLNJENE TER PODPISANE ODDAJTE!  VSAKEGA OŠ OTROKA STARŠI S SVOJIM PODPISOM VPIŠETE V NASLEDNJI LETNIK VEROUKA. PRI VEROUKU SO LAHKO SAMO OTROCI, KI STE JIH STARŠI LASTNOROČNO VPISALI IN, KI STE SKUPAJ KOT DRUŽINA REDNO PRISOTNI PRI SVETI MAŠI. PRIJAVNICE ODDAJMO ČIM PRI SV. MAŠI! PRI VEROUKU SE NE DELIJO IN NE SPREJEMAJO!  
  OTROCI, STARŠI, KI ŠE NISO, NAJ PO SV. MAŠI V ZAKRISTIJI VZAMEJO NOVE LITURGIČNE ZVEZKE V KATERE REDNO LEPIJO LITURGIČNE LISTKE OD SV. MAŠ, KI SO URADNO DOKAZILO ZA SPREJETJE ZAKRAMENTOV.   - VEROUČENCI, KI ŠE NISO ODDALI NALOG IN ZBRALI LISTKOV ZA LANSKO LETO, NAJ TO STORIJO ČIM PREJ.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: GABRNIK-VAS. Bog povrni!
 • JURŠINCIZ VEROUKOM BOMO PRIČELI ZARADI SAMO ZAČASNEGA ŠOLSKEGA URNIKA V PONEDELJEK, 5.10.2020 PO URNIKU. DO TAKRAT SE ŠTEJE OBISK SV. MAŠE TUDI KOT OBISK VEROUKA. TOREJ JE VEROUK PRI SV. MAŠI. 

 • JURŠINCINa naši cerkvi Sv. Lovrenca, izdelujemo toplotno izolacijo, ker so bile izgube toplote pozimi prevelike… Kot lahko vidite smo v preteklem tednu pred velika, barvna okna, ki gledajo na trg, pri katerih je povsod noter pihalo, vstavili izolacijsko, 2 cm debelo steklo. Tudi podstrešje cerkve bomo izolirali s stekleno volno, da bomo v zimskih mesecih v cerkvi zadržali toploto. Vsi v župniji smo povabljeni in lepo naprošeni k sodelovanju, darovanju za to izolacijo. Družine veroučencev prispevajo 30€ za potrebe verouka, vsi drugi pa smo naprošeni, da prispevamo jesenski, zahvalni dar 30€ za toplotno izolacijo naše cerkve. Bog povrni.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu prosimo, če pripravi in travo pokosi vas: HLAPONCI. HVALA!
 • POLENŠAK: V tednu, ki je pred nami, je reden verouk po urniku ob urah kot je potekal v preteklem tednu. Pevski zbor Marjine Zvezdice ima v torek ob 16.15 pevske vaje. Lepo naprošamo pevce za udeležbo, da se pripravijo na petje na 1. Sv. Obhajilu, ki ga imamo 11.10.

26. nedelja med letom

Mt 21,28–32

V VINOGRAD ALI NE?

Evangelijska prilika o dveh sinovih vključuje pregled, kako so se ljudje odločili spričo oznanila o kraljestvu. Če priliko presojamo samo po sebi, je zelo preprosta. Imamo »ne«, ki postane »da«, in »da«, ki postane »ne«. Naslovljence pripovedi razkriva začetni stavek: »Kaj se vam zdi?«. Jezus v tem odlomku razpravlja z velikimi duhovniki in starešinami ljudstva. Torej govori s tistimi uradnimi predstavniki ljudstva, ki s svojimi odločitvami vpletejo celotni Izrael. Usoda ljudstva v odnosu do oznanila kraljestva se odloča v njih. Večina bo poslušala njih, ne Jezusa. V besedilu so tako označeni z »vi« in so postavljeni v nasprotje s cestninarji, to je z javnimi grešniki, in prostitutkami. To izrecno predpostavlja še neko drugo nasprotje. Javni grešniki in prostitutke so tisti, ki ne spolnjujejo postave; so tisti, ki v skladu s priliko rečejo »ne«. Drugi, »vi«, pa so pravoverni, tisti, ki so postavi rekli »da«: to je zvesti Izrael. 


Bog po Janezu, predvsem pa po Jezusu vsem nalaga, naj priznajo, da so grešniki, in se odprejo vdoru njegovega kraljestva v zgodovino. Od tega ključnega trenutka naprej obeh kategorij ljudi, ki si v odlomku stojijo nasproti, ne moremo več soditi na temelju postave, ampak v odnosu do oznanila kraljestva. Tedaj se strani zamenjata. Tisti, ki so doslej govorili »ne«, se kesajo, se odprejo oznanilu in gredo delat v vinograd, da bi dali sadove. Tisti pa, ki so bili za »da«, niso šli v vinograd, kar dokazuje dejstvo, da niso verjeli Janezu. Še slabše. Celo tedaj, ko ugotovijo, da se javni grešniki in prostitutke kesajo, še naprej vztrajajo v odklanjanju. In na ta način ostanejo zunaj vinograda.

Zadnja podrobnost je samo nakazana. Dovolj je naša ugotovitev, da je dejstvo, ki je povzročilo njihovo izključitev in dalo prednost drugim, njihova nevera v oznanilo. Ker niso sprejeli Janeza, niso sposobni sprejeti Jezusa. Manjkajo predpogoji. Zato jim Jezus ni mogel izrecno odgovoriti, ampak jim odgovori po prilikah. In sedaj, ko je pravzaprav dejal, da »je Janezov krst iz nebes«, pove, »s kakšno oblastjo deluje on sam«

nedelja, 20. september 2020

25. nedelja med letom - OZNANILA


24. NEDELJA MED LETOM

13.9.2020

Andrej Kim in drugi korejski mučenci

7.00
8.30

10.30


JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + ZDENKA ERNEJČIČ, od sestre Katarine z družino
JURŠINCI: + MARTIN ČUŠ, DVOJNI STARŠI IN RODBINA DOKL;
+ LJUDMILA ŽMAUC, od družine Marin iz Kuršincev

Ponedeljek

Matej, apostol, evangelist

19.00

POLENŠAK: + MARIJA MLINARIČ, 30. dan, od sina Aljaža z družino
+ TONE MAJCEN, od družine Lorenčič iz Bratislavcev

Torek

Mavricij, mučenec

19.00

JURŠINCI: + LOVRENC GOMILŠAK, od vnukinje Sare z družino;
+ VINKO LJUBEC, od Katarine Ljubec

Sreda

PIJ iz Pietrelcine

7.00

JURŠINCI: + MARIJA MOHORIČ, od Golobovih iz Kukave;
+ ALOJZ LOVREC, od soseda Vilka Kekeca z družino

Četrtek

ANTON MARTIN SLOMŠEK

19.00

JURŠINCI: + DRUŽINA GAŠPERIČ-VORŠIČ IZ BRATONEČIC, od Alojza in Frančeka Gašperiča;
+ JANEZ OSTERC, osmina, od hčerke Štefke z družino

Petek

Sergij Radoneški

19.00

POLENŠAK: + VINKO BRENČIČ, od družine Rajšp;
+ JOŽEF CVETKO, od sina Matjaža in hčerke Evelin

Sobota

Kozma in Damijan, mučenca

14.00

19.00
 

JURŠINCI: POROKA: GAŠPER GRAMC IN BARBARA HERGA
JURŠINCI: - NEDELJSKA SV. MAŠA:
+ MATILDA TOPLAK, od družine Petrena iz Savc;
+ FRANČIŠEK TOPLAK, od Tončeka Rižnarja z družino

26. NEDELJA MED LETOM - "SLOMŠKOVA"

27.9.2020

Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov

7.00


8.30


10.30

JURŠINCI: + STARŠI ALOJZ IN GERA KOKOL, STARŠI HORVAT IN BERLAK IN BRATJE, SESTRE IN SVAKINJE, od družine Ludvika Kokola
POLENŠAK: - V ZAHVALO MARIJI ZA 90 LET ŽIVLJENJA GOSPODA SLAVKA BURINE IZ ŽAMENC;
+ VIKTOR DAJČAR, STARŠI MERNIK IN FLORJANIČ
JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ


 • NOVO VEROUČNO LETO: STARŠI VEROUČENCEV VZEMITE PRIJAVNICE ZA VPIS-PRIJAVO OTROK K VEROUKU IN IZPOLNJENE TER PODPISANE ODDAJTE! VSAKEGA OŠ OTROKA STARŠI S SVOJIM PODPISOM VPIŠETE V NASLEDNJI LETNIK VEROUKA. PRI VEROUKU SO LAHKO SAMO OTROCI, KI STE JIH STARŠI LASTNOROČNO VPISALI IN, KI STE SKUPAJ KOT DRUŽINA REDNO PRISOTNI PRI SVETI MAŠI. PRIJAVNICE ODDAJMO ČIM PRI SV. MAŠI! PRI VEROUKU SE NE DELIJO IN NE SPREJEMAJO! LETOS JE POTREBNO ZARADI KORONAVRUSA NA PRIJAVNICO ZAPISATI MALO VEČ PODATKOV. NUJEN, OBVEZEN JE NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE ZA DELO NA DALJAVO V PRIMERU ZAPRTJA ŠOL. OTROCI, STARŠI, KI ŠE NISO, NAJ PO SV. MAŠI V ZAKRISTIJI VZAMEJO NOVE LITURGIČNE ZVEZKE, V KATERE REDNO LEPIJO LITURGIČNE LISTKE OD SV. MAŠ, KI SO URADNO DOKAZILO ZA SPREJETJE ZAKRAMENTOV.  - VEROUČENCI, KI ŠE NISO ODDALI NALOG IN ZBRALI LISTKOV ZA LANSKO LETO, NAJ TO STORIJO ČIM PREJ. 

 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: MOSTJE. Bog povrni!
 • Z VEROUKOM BOMO PRIČELI ZARADI SAMO ZAČASNEGA ŠOLSKEGA URNIKA, ŠELE V PONEDELJEK, 5.10.2020 PO URNIKU. DO TAKRAT SE ŠTEJE OBISK SV. MAŠE TUDI KOT OBISK VEROUKA. TOREJ JE VEROUK PRI SV. MAŠI.
 • Na naši cerkvi Sv. Lovrenca izdelujemo toplotno izolacijo, ker so bile izgube toplote pozimi prevelike… Kot lahko vidite, smo v preteklem tednu pred velika, barvna okna, ki gledajo na trg, pri katerih je povsod noter pihalo, vstavili izolacijsko, 2 cm debelo steklo. Tudi podstrešje cerkve bomo izolirali s stekleno volno, da bomo v zimskih mesecih v cerkvi zadržali toploto. Vsi v župniji smo povabljeni in lepo naprošeni k sodelovanju, darovanju za to izolacijo. Družine veroučencev prispevajo 30€ za potrebe verouka, vsi drugi pa smo naprošeni, da prispevamo jesenski, zahvalni dar 30€ za toplotno izolacijo naše cerkve. Bog povrni!
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu prosimo, če pripravi in travo pokosi vas: BREZOVCI. HVALA!
 • Veroučenci, starši dobijo sedaj urnik in kateri učbenik se potrebuje za posamezen razred. Z veroukom pričnemo jutri, 21.9.2020 po urniku.

25. nedelja med letom

Čut za pravičnost

Iz 55, 6-9; Flp 1, 20c – 24. 27a; Mt 1-16a 


1. Tako obliko medsebojnih odnosov, kot jo ustvarjamo s hladno računarsko človeško logiko in se nanjo sklicujemo kot temeljno izhodišče, Jezus v postavlja na glavo. Za osnovo nam daje drugačna merila. Ne ustavlja se pri pravičnosti, ta je le osnova. Usmerja više, k pravi človečnosti, k božanskosti: medsebojne odnose naj uravnava ljubezen, ki visoko presega pravičnost, logiko pravičnosti.

2. Vse razodetje priča, da Bog ravna po zakonitosti ljubezni, zato je tako drugačen od nas in nam je dostikrat nerazumljiv:

– po preroku jasno pove: moje misli niso vaše misli, vaša pota niso moja pota; da nam vedeti, da je nad nami, da ga človek v svoji omejenosti ne more dojeti in zato pogosto ostaja brez besed, morda niti ne ve, kaj bi vprašal;

– v priliki o delavcih v vinogradu Jezus pokaže na Gospodarja, ki pri plačilu izenači tiste, ki so delali le eno uro s tistimi, ki so se trudili cel dan: dobili so vsak po en denar – zadnji so enaki prvim, čemur sledi nezadovoljstvo, protesti.

3. Se mar pri tem tudi v nas ne zbudi, kot samozavestno rečemo, “čut za pravičnost”! Ena sama ura dela – cel dan truda, vse je izenačeno. Tako ne gre! Toda, ali nismo podobni bratu izgubljenega sina, ki ne more razumeti očetovega veselja, dobrote, velikodušnosti. Morda bi se pa kdaj vprašali:

– kako reagiramo, ko zagledamo v cerkvi nekoga, ki ga leta ni bilo blizu, ki je bil ustrahovan, kaj pravimo ob cerkvenem pogrebu nekoga, ki je imel hude stvari na vesti, ali smo nejevoljni, ker je zaslišal Boga šele okoli enajste ure;

– ali se zmoremo veseliti, privoščimo, da zmaguje dobro, ali pa morda to zavračamo: ves čas smo si prizadevali, se izpostavljali, trpeli, prenašali težo dneva in vročino, oni pa se izmikali trudu, tveganju, pogumnemu pričevanju?

– apostol bi tudi nas spomnil: glejte nase, da boste živeli vredno evangelija.

4. Tudi nam Gospod odgovarja tako kot evangeljskemu protestniku: prijatelj, ne delam ti krivice, tudi zadnjemu hočem dati kakor tebi, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober:

– protestnika bi lahko vprašal: ko si ti delal, si vedel, da boš dobil plačo – pa morda veš, kako je brezposelnega mučilo vprašanje, kaj bo otrokom dal jesti;

– nas bi lahko vprašal: ali mar veš, kaj vse je pretrpel oni, ki se je vrnil k Bogu, kakšen nemir ga je spremljal, pekoča vest, težke noči brez spanca…

Ob Besedi skušajmo razumeti, da ima Bog v svojem ravnanju iz ljubezni prav, skušajmo posnemati njegovo širino, ki vse objema, vse odpušča.

ponedeljek, 14. september 2020

OBVESTILA STARŠEM OTROK VEROUČENCEV NA ZAČETKU VEROUČNEGA LETA 2020/21


Dragi starši veroučencev. Posredujem vam nekaj informacij ob novem veroučnem letu. Vem, da se v globini svoje duše zavedate odgovornosti, da kot dobri starši otroka vzgajate v krščanski veri in ljubezni do Boga in bližnjega. Vsak se trudi po svojih močeh, zato vas, spoštovani starši in skrbniki, v tem veroučnem letu posebej spodbujam, da poživite svoje krščansko življenje in pogumno ohranjate držo kristjana v svojih družinah, na delovnem mestu, v župnijski skupnosti… Pri tem vam želim obilo poguma, medsebojnega zaupanja, razumevanja in potrpežljivosti. Obenem vam duhovnik naše župnije obljubljam svojo molitveno podporo, teološko znanje ter odprtost za pogovor in pobude.

Veroučitelji bomo vašemu otroku in tudi vam dajali razne spodbude na poti rasti in zorenja v veri. Prosimo vas za sodelovanje, saj bomo le s skupnimi močmi otroku lahko pomagali na poti odkrivanja Boga. Čas, ki ga boste namenili za rast v veri, ni stran vržen čas, ampak naložba v vašo in otrokovo prihodnost. Seme dobrega, ki ga sejete, zelo hitro vzkali in obrodi svoj sad, blagoslov, moč, rešitve, srečo, veselje... Z zaupanjem radi molite za svoje otroke. Pouk v veri, sodelovanje pri sveti maši in dobrodelnost so trije stebri, na katerih sloni krščansko življenje.

Vera, dobrota, ljubezen, upanje, uspešnost... se prenaša predvsem s staršev na otroke, preko vsakdanjega življenja in dela, ki je prepleteno z odprtostjo živemu Bogu, ki nas blagoslavlja, z vsakodnevno molitvijo in zaupanjem v Božje varstvo in zaščito.

- DRAGI STARŠI ali OTROCI, ČIM PREJ VZEMITE NOV LITURGIČNI ZVEZEK, V KATEREGA REDNO LEPITE LITURGIČNE-MAŠNE LISTKE, KI SO URADNO DOKAZILO ZA PRISTOP K ZAKRAMENTOM!

- PRI SV. MAŠI PREJMETE STARŠI PRIJAVNICE ZA PRIJAVO OTROK VSEH RAZREDOV K VEROUKU!

- IZPOLNJENE PRIJAVNICE PRED PRIČETKOM VEROUKA ODDAMO SAMO PRI SV. MAŠI OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA. PRI VEROUKU SE PRIJAVNICE NE DELIJO!

- VSAKEGA OŠ OTROKA STARŠI S SVOJIM PODPISOM IN PODATKI VPIŠETE V NASLEDNJI LETNIK VEROUKA.

- OBISK SVETE MAŠE je osnova in temelj naše vere in tudi verouka. JEZUS-NAŠ BOG je ustanovil sveto mašno daritev, da nas pri njej BLAGOSLAVLJA, NAM DAJE MOČ, NAS ŠČITI, VARUJE... On je z nami ravno po sv. maši, ko ga sprejemamo v molitvi, pesmi, daritvi, blagoslovu! SV. MAŠA JE ZA VSE KRISTJANE OBVEZNA, ČE ŽELIMO BOŽJO POMOČ IN VARSTVO! Starši, ki želite vpisati svojega otroka k verouku, zato da bo prejel zakramente, ga vpišite samo v primeru, če zmorete in želite z njim hoditi k sv. maši. V nasprotnem primeru je nemogoče. Za prejem prvega sv. obhajila je potrebno obiskovati sv. mašo celotna 3 leta. Če vpišete otoka k verouku šele v 2.r, morate vedeti, da bo moral hoditi v 1.r. in ne bo s svojimi vrstniki! Zelo velik problem bo glede prekrivanja urnika! Za sv. birmo je pogoj 9 let obiska verouka in sv. maše.

- Z VEROUKOM BOMO PRIČELI ZARADI SAMO ZAČASNEGA ŠOLSKEGA URNIKA ŠELE V PONEDELJEK, 5.10.2020, PO URNIKU. DO TAKRAT SE ŠTEJE OBISK SV. MAŠE TUDI KOT OBISK VEROUKA. TOREJ JE VEROUK PRI SV. MAŠI.

-UČBENIKE ZA VEROUK SI ČIM VEČ IN ČIM PREJ IZPOSODIMO! Za 1., 2., 3. razred je delavnik = 10€ in liturgični zvezek + listki za celo leto = 4€. Od 4. do 9. razreda je učbenik = 8€, delavni zvezek = 4€ in liturgični zvezek + listki za celo leto = 4€.

- VSAK VEROUČENEC JE VKLJUČEN V VSAJ 1 SKUPINO (ministranti, pevci, bralci prošenj, bralci revije Mavrica, likovna skupina, krasilci cerkve, animatorji Oratorija...)

- Prispevek za verouK: Pri verouku ne gre brez raznih tehničnih pripomočkov, ki pomagajo narediti veroučne ure bolj zanimive. Za celotno Slovenijo je postavljeno, da letni prostovoljni prispevek za stroške veroučne šole znaša na družino, ne glede na število otrok, 30€. Za svoje vpisane otroke bi ga starši, če je le mogoče, poravnali ob vpisu. Če to zaradi vseh drugih finančnih obveznosti ob začetku šolskega leta ni mogoče, se lahko prispevek poravna do jesenskih počitnic. Ta prispevek je dar, ki ga namenite za lažje izvajanje kateheze, v katero je vključen tudi vaš otrok. S temi darovi bomo vsaj deloma krili materialne stroške (katehetske pripomočke, fotokopije, pisala, papir, filme, plakate, plačilo katehistinji…)               

Želim vam obilje božjega blagoslova ter mir in vse dobro in lepo v tem šolskem in veroučnem letu.                                                                                                          duhovnik  Dušan Todorovič

nedelja, 13. september 2020

24. nedelja med letom - OZNANILA


24. NEDELJA MED LETOM

13.9.2020

Janez Zlatousti, cerkveni učitelj

7.00

8.30


10.30
12.30

JURŠINCI: + PEPCA IN STANKO BOGŠA, LIDIJA IN VIKTOR ZADRAVEC
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA, od družine Maksa Tetičkoviča;
+ JANEZ, ANTON IN ANGELA KOKOL, obl.
JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: SVETI KRST: PATRIK IN ISABELA VNUK

Ponedeljek

POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA

19.00

POLENŠAK: + VIKTOR, obl., ANTON, ANA, ANGELA MERNIK IN TIPOLDOVI IN 2 FRANCA SOVEC;
+ MARIJA MURŠIČ, od Darinke Šegula; SREČANJE SOD. KARITAS

Torek

Žalostna Mati Božja

18.00

19.00
 

JURŠINCI: + MARIJA ČUŠ, od nečakov Pukšič z družinami;
+ FRANC TOPLAK, od Marije Horvat z družino
POLENŠAK: SREČANJE SODELAVCEV KARITAS DEKANIJ PTUJ-ZAVRČ (v cerkvi)

Sreda

Kornelij in Ciprijan, mučen.

7.00

JURŠINCI: + FRANČEK BRUMEN, od sestre Tončke z družino;
+ MARIJA RAUŠL, od Janka Beca z družino

Četrtek

Robert Belarmino c.u.

19.00

JURŠINCI: + MARJETA HRGA, 30. dan, od strica Ivana z družino;
+ IVAN ŽMAUC, od Darinke in Lojzeta

Petek

Jožef Kupertinski

19.00

POLENŠAK: + ALOJZIJA HOJNIK, JANEZ, STARŠI LORENČIČ, SANDI, MITJA IN TAJ;
+ JANEZ ČUŠ, od Adama Erhatiča z družino

Sobota

Januarij, mučenec

11.00
12.30

15.00

JURŠINCI: - SVETI KRST: ALJA HOLC
JURŠINCI: - POROKA: DAVOR LOVREC IN DORIS HRGA
PTUJ-SV. OŽBALT: STIČNA MLADIH - SREČANJE MLADIH

25. NEDELJA MED LETOM

20.9.2020

Andrej Kim in drugi korejski mučenci

7.00
8.30

10.30


JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + ZDENKA ERNEJČIČ, od sestre Katarine z družino
JURŠINCI: + MARTIN ČUŠ, DVOJNI STARŠI IN RODBINA DOKL;
+ LJUDMILA ŽMAUC, od družine Marin iz Kuršincev


 • STARŠI VEROUČENCEV VZEMITE PRIJAVNICE ZA VPIS-PRIJAVO OTROK K VEROUKU IN IZPOLNJENE TER PODPISANE ODDAJTE! VSAKEGA OŠ OTROKA STARŠI S SVOJIM PODPISOM VPIŠETE V NASLEDNJI LETNIK VEROUKA. 

  PRI VEROUKU SO LAHKO SAMO OTROCI, KI STE JIH STARŠI LASTNOROČNO VPISALI IN KI STE SKUPAJ KOT DRUŽINA REDNO PRISOTNI PRI SVETI MAŠI. PRIJAVNICE ODDAMO DANES ALI NAJKASNEJE V NEDELJO, 20.9., PRI SV. MAŠI! PRI VEROUKU SE NE DELIJO IN NE SPREJEMAJO! LETOS JE POTREBNO ZARADI KORONAVIRUSA NA PRIJAVNICO ZAPISATI MALO VEČ PODATKOV. NUJEN, OBVEZEN JE NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE ZA DELO NA DALJAVO V PRIMERU ZAPRTJA ŠOL.
  OTROCI, STARŠI, KI ŠE NISO PREJŠNJO NEDELJO, NAJ SEDAJ PO SV. MAŠI V ZAKRISTIJI VZAMEJO NOVE LITURGIČNE ZVEZKE, V KATERE REDNO LEPIJO LITURGIČNE LISTKE OD SV. MAŠ, KI SO URADNO DOKAZILO ZA SPREJETJE ZAKRAMENTOV.   - VEROUČENCI, KI ŠE NISO ODDALI IZDELANIH NALOG IN ZBRALI LISTKOV ZA LANSKO LETO, NAJ TO STORIJO ČIM PREJ.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: KUKAVA. Bog povrni!
 • JURŠINCI: Z VEROUKOM BOMO PRIČELI ZARADI SAMO ZAČASNEGA ŠOLSKEGA URNIKA ŠELE V PONEDELJEK, 5.10.2020 PO URNIKU. DO TAKRAT SE ŠTEJE OBISK SV. MAŠE TUDI KOT OBISK VEROUKA. TOREJ JE VEROUK PRI SV. MAŠI.  ČE ŠE KDO NI DVIGNIL SPRIČEVALA, LAHKO TO STORI V NEDELJO, 20.9.,DANES NE.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu prosimo, če pripravi in travo pokosi vas: BRATISLAVCI. HVALA!
 • POLENŠAK: Sedaj po sv. maši je kratko srečanje za starše veroučencev, da se dogovorimo za termine verouka. Danes teden bo napisan urnik in potrebni učbeniki za posamezen razred. Z veroukom bomo pričeli 21.9.2020 po urniku. Prvoobhajanci imajo verouk že jutri v ponedeljek. Prvo sveto Obhajilo imamo 11.10.2020.