nedelja, 28. april 2019

2. velikonočna nedelja - OZNANILA

28.4.2019
BELA nedelja
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + ALOJZ LOVREC, od svaka Janka z družino
POLENŠAK: + KATARINA, obl.  IN STANISLAV ZAGORŠAK
TRADICIONALNI BLAGOSLOV TRAKTORJEV (pod cerkvijo)
JURŠINCI: + ANTON IN JULIJANA KOLARIČ, IRENA IN ROBERT VRBANČIČ IN ANA MATJAŠIČ
Ponedeljek
Katarina Sienska, c. u.
19.00
POLENŠAK: + MARTIN VIČAR, od sestre Ivanke z družino
                         + VINKO PETEK, od Janeza Janžekoviča z ženo
Torek
Pij V, papež
7.00
JURŠINCI: + MARIJA PLOHL, od nečakov Ide, Katike, Romane
                     + RUDOLF KOLARIČ, od Ignaca Ciglarja z družino
Sreda
JOŽEF DELAVEC
10.00
POLENŠAK: + ALOJZ, STARŠI KVAS, MASTEN IN VSI + SORODNIKI;     + VSI + SOSEDJE IN PRIJATELJI
Četrtek
Atanazij, škof, cerkveni učitelj
---
---
Petek
FILIP IN JAKOB ml., apostola
19.00
POLENŠAK: + TONE CVETKO, od nečakov Jožeka, Lizike, Tončka z družinami
+ MARIJA PETEK IZ POLENCEV, od soseda Antona Plohla z družino
Sobota
Florjan, muč
19.00
JURŠINCI: + NADA ŽMAUC, od družine Rojko
                     + IGOR ŽMAUC, Cirila, Antona Žmauca
5.5.2019
3. VELIKONOČNA
NEDELJA


FLORJANOVA NEDELJA
+ ZA
GASILCE
7.00

8.3010.30
JURŠINCI: + FRANC KRALJ, BRANKO ŠKVARIČ, ANTON TRSTENJAK IN MATILDA TOPLAK
POLENŠAK: + ZA GASILCE
+ MAKS KEKEC, MARIJA IN JOŽEF ZAVEC IN SORODNIKI; 
+ SLAVKO KOKOL, 2 DRUŽINI KOKOL-KEKEC IN ALOJZIJA IN ANTON ŠORI
JURŠINCI: + ZA GASILCE;  + TINA HORVAT, 5. obl.


 • Tisti, ki smo bili na romanju v Međugorju, prinašamo Marijine milosti in blagoslove. V molitvi smo vas iz srca Izročili Marijinemu brezmadežnemu srcu.
 • ISKRENA ZAHVALA IN BOG V OBILJU POVRNI ŠE ENKRAT VSEM, KI STE KAKORKOLI IZ VERE IN LJUBEZNI, POMAGALI PRI PRIPRAVI VELIKONOČNEGA SLAVJA V NAŠI ŽUPNIJI: ČIŠČENJE CERKVE, OKOLICE, ŽUPNIJSKEGA DOMA, PRIPRAVA BOŽJEGA GROBA, KRAŠENJE, PEVCI, BRALCI, MINISTRANTI, KLJUČARJI, ŽPS, SODELUJOČI PRI PROCESIJI, GODBA DORNAVA… BOG NAJ V OBILJU POVRNE vsakemu in vsem! 
 • Otrokom želimo lepe prvomajske počitnice.
 •  V maju se s ŠMARNICAMI izročamo naši nebeški Zaščitnici in Priprošnjico pri Bogu – MARIJI. PROSIM PRI VSAKI KAPELI ODRASLI ORGANIZIRAJTE ŠMARNICE, KER SO KAPELE ZGRAJENE ZA MOLITEV. VEROUČENCI SE V OKVIRU VEROUKA UDELEŽUJEJO ŠMARNIC VSAJ OB ČETRTKIH, PETKIH, SOBOTAH IN OB NED. PRI SV. MAŠI. VSAJ TE 3 DNI NAJ BODO PRI VSAKI KAPELI ŠMARNICE. KNJIGO ŠMARNIČNO BRANJE VZEMIMO 1.5. V VETROLOVU PRED ŽUPNIŠČEM. Polenšak: - V ŽUPNIŠČU. VODITELJI PROSIM VODITE SEZNAM UDELEŽENCEV VSAK DAN. OTROCI BODO OB KONCU MAJA PREJELI LISTKE ZA PLAKAT.
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: HLAPONCI. Iskrena hvala!
 • OKLICI: Zakrament svetega zakona želita prejeti ženin Simon Divjak, rimokatoliške vere, samski, živi v kraju Grlinci, in nevesta Martina Muršec, rimokatoliške vere, samska, živi v kraju Biš. 
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi vas BRATISLAVCI. Bog povrni z vsem dobrim. 
 • Danes bomo imeli na Polenšaku po sv. maši, ki je ob 8.30, blagoslov traktorjev in traktoristov na travniku pod cerkvijo. Sprejemamo ta prepotreben božji  blagoslov, božjo pomoč in varstvo pri delu s traktorji in drugimi stroji. Lahko prinesemo k blagoslovu tudi samo ključe od traktorja, če je kdo od bolj daleč. 

2. velikonočna nedelja - nedelja Božjega usmiljenja


2. VELIKONOČNA - BELA NEDELJA  ---  JEZUS, VATE ZAUPAM

Prvo nedeljo po veliki noči praznujemo belo nedeljo. To je zaključek velikonočne osmine. Od leta 2000 se imenuje tudi nedelja Božjega usmiljenja. Takrat je papež sv. Janez Pavel II. razglasil poljsko redovnico s. Favstino Kowalsko za svetnico. S. Faustina je imela tako globok stik z Jezusom, da se ji je Jezus prikazoval in ji naročil, naj pove ljudem o veličini njegovega usmiljenja. Takole piše v svojem dnevniku: »Hči, ko prihajaš k sveti spovedi, k izviru mojega usmiljenja, tedaj na tvojo dušo vedno priteče kri in voda, ki je privrela iz mojega Srca, in jo oplemeniti. Tu se beda duše srečuje z Božjim usmiljenjem. Povej ljudem, da iz tega izvira usmiljenja lahko zajemajo milosti samo s posodo zaupanja. Če bo njihovo zaupanje veliko, moja radodarnost ne bo imela meja. Potoki moje milosti preplavljajo ponižne duše. Ošabni so vedno v uboštvu in bedi, ker se moja milost od njih obrača k ponižnim« (1602). Z vsem zaupanjem se zatekajmo k Jezusu, ki je ljubezen in usmiljenje.

Apostolska dela (5,12-16) govorijo o velikem navdušenju Jezusovih učencev, ker so se po njihovih besedah in molitvi zgodili mnogi čudeži, tudi ozdravljenja težko bolnih ljudi. S preprostim srcem in polni zaupanja v Božjo previdnost so se enodušno zbirali k molitvi. Izpred oči niso izpustili živega Jezusa, ampak so ga oznanjali tudi z dejanji, ki so se zgodila po njih. Zavedali so se, da Jezus deluje po njihovih rokah in besedah. Zaradi njihove gorečnosti, ljubezni in usmiljenja je mnogo ljudi sprejelo vero.

Apostol Janez je na otoku Patmosu doživel posebno Božje razodetje. O tem pripoveduje odlomek iz knjige Razodetja (1,9-13.17-19). Videl je poveličanega Kristusa in se zgrudil pred Božjim veličastvom. V videnju je doživel, kako se z Bogom vse začenja in vse zaključuje: Jezus Kristus je Prvi in Zadnji in Živi. 


V evangeliju po Janezu (20,19-31) se srečamo z apostolom Tomažem. On je bil apostol, ki je zelo ljubil Jezusa, a ni mogel verjeti, da je zares vstal. V filmu R. Mertes, Tomaž me je posebej prevzela njegova drža. V iskanju resnice se odpravi na vsa možna mesta, da bi izvedel, kaj se je v resnici zgodilo na velikonočno jutro. Poišče Jožefa iz Arimateje in stotnika, ki so ga zaradi pričanja prebičali in ga na pol mrtvega odvedli v puščavo na mesto, kjer so bili zaprti tisti, ki se jim je zmračil um. Od njega izve le to, da je zasijala močna svetloba. Ko mu prijateljica pove, da se je prikazal apostolom, ga je sram zaradi nevere. V apostolskem zboru ga sprejmejo z veseljem in ljubeznijo. Končno se prikaže Jezus in takrat se zgrudi pred ljubljenim Učenikom. Jezus mu ne očita njegove nevere, ampak ga povabi in sprejme v svoje usmiljeno srce. Tomaž je podoba človeka, ki veliko razmišlja in misli, da more vse spoznati s svojim razumom. Toda marsikaj se ne da spoznati z razumom, ampak potrebujemo notranje oči, da vidimo to, kar je bistveno. Bistvena je ljubezen, ki je ne moremo videti, lahko jo le čutimo. Ker je Bog ljubezen, je tudi neskončno usmiljen in čaka slehernega izmed nas, da se odloči in sprejme njegovo ljubezen. »Mir vam bodi!« pravi Jezus in nas pošilja, da oznanimo, da zares živi in nas ljubi ter je njegovo usmiljenje neskončno za vsakega človeka.

nedelja, 21. april 2019

velika noč - OZNANILA

VELIKA NOČ
21.4.2019
VSTAJENJE JEZUSA KRISTUSA
6.30
8.30


10.30
JURŠINCI: + Vstajenjska procesija, + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + Vstajenjska procesija, + STANKO ŠEGULA, od zbora Magnifikat; + 2 FRANCA, 2 JOŽEFA, SLAVICA PREJAC, VSI KOKOL IZ HLAPONC IN POLENC
JURŠINCI: + ALOJZ, obl. HERGA IN STARŠI HERGA IN TOPLAK
Velikonočni
ponedeljek
POT V EMAVS
7.00


8.30
10.30
JURŠINCI:  + TEREZIJA GREGORIN, BRAT ANTON, JOŽE IN TEREZIJA VUČAK IN SORODNIKI;
     + JANKO KOVAČEC, obl. IN SORDNIKI KOVAČEC-KOKOL
POLENŠAK: + JOŽEF JANŽEKOVIČ, od sestre Lizike
JURŠINCI: + FRANC TOPLAK, od družine Podgorelec
Torek
VELIKONOČNA OSMINA
---
JURIJ, mučenec, VELIKONOČNA OSMINA ---
Sreda
Fidelis, muč.
---
VELIKONOČNA OSMINA ---
Četrtek
MARKO, evang.
---
VELIKONOČNA OSMINA ---
Petek

---
MARIJA MATI DOBREGA SVETA, VELIKONOČNA OSMINA ---
Sobota
VELIKONOČNA OSMINA
Cita, dekla
11.00
18.00

19.00

JURŠINCI:  - SV. KRST: VITA ŠLAMBERGER
POLENŠAK: + MARTIN HORVAT, od nečaka Franca z družino;
                         + MARIJA FEKONJA, od Žertin -Zver
JURŠINCI: + JOŽE MAR, sestra Helena Knez z družinama;
                      + METKA PAVLIN, od Dušana in Erike Masten
28.4.2019
BELA nedelja
VELIKONOČNA OSMINA
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + ALOJZ LOVREC, od svaka Janka z družino
POLENŠAK: + KATARINA, obl.  IN STANISLAV ZAGORŠAK
TRADICIONALNI BLAGOSLOV TRAKTORJEV (pod cerkvijo)
JURŠINCI: + ANTON IN JULIJANA KOLARIČ, IRENA IN ROBERT VRBANČIČ IN ANA MATJAŠIČ


 • OB NAJVEČJEM PRAZNIKU VAM ŽELIM OBILJE VESELJA, ŽIVLJENJSKE SREČE, KI JO SPREJMIMO OD VSTALEGA JEZUSA. ŽELIM MIRU, VESELJA, ZADOVOLJSTVA... NAJ VAS RAZSVETLJUJE JEZUS KRISTUS, KI ŽIVI.  ISKRENO IN IZ SRCA SE ZAHVALJUJEM VSEM, KI V NAŠI ŽUPNIJI POMAGATE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN! SPOŠT. GOSPODOM KLJUČARJEM, PEVCEM-ORGANISTOM, ČLANOM ŽPS, BRALCEM, MINISTRANTOM, TISTIM, KI POMAGATE PRI VZDRŽEVANJU NAŠE CERKVE, ČIŠČENJU, KRAŠENJU, VSEM  HVALA ZA ROŽE IN VSEM, KI STE POMAGALI PRI ČIŠČENJU, KRAŠENJU IN UREJANJU NAŠE CERKVE IN OKOLICE, ČLANOM KARITAS IN PRAV VSEM, KI KARKOLI DOBREGA STORITE V NAŠI ŽUPNIJI. BOG MILOSTNI OČE NAJ VSAKEGA, KI ČUTI Z NAŠO ŽUPNIJO, ZA VES TRUD IN POMOČ V OBILJU BLAGOSLOVI IN NAGRADI Z MNOGIMI MILOSTMI IN RADOSTMI…  PROSIM ZA POMOČ IN SODELOVANJE, ZA BLIŽINO V NAŠEM ŽUPNIJSKEM OBČESTVU ŠE NAPREJ. HVALA IZ SRCA IN BOG POVRNI Z MILOSTMI, VARSTVOM, MIROM, SREČO, BLAGOSLOVI. 
 • V tednu, ki je pred nami, imajo veroučenci velikonočne počitnice, zato ni verouka!  
 • OD TORKA DO PETKA SMO NA ROMANJU V MEĐUGORJE, KJER BOMO MOLILI ZA VSE VAS, VAS IZROČILI MARIJINEMU VARSTVU IN PROSILI ZA NAŠO ŽUPNIJO NA MILOSTNEM KRAJU PRI KRALJICI MIRU.  --- V NUJNEM PRIMERU POTREBE PO DUHOVNIKU ZA BOLNIKA ALI POGREBA POKLIČITE GO. MARIJO V ŽUPNIŠČE NA POLENŠAKU
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas ROTMAN.
 • V NAŠI CERKVI NAM JE G. MIRAN KOVAČEC IZDELAL ČUDOVITA NOVA VRATA NA ZAKRISTIJI. GOSPA METKA URBANJA PA NAM JE IZDELALA, NAŠILA PREČUDOVITE PRTE ZA VSE OLTARJA. PREKRASNI SO. ISKRENA IN IZ VSEGA SRCA OBEMA HVALA ZA TE IZVRSTNE, UMETNIŠKE IZDELKE, KI JIH BOMO SEDAJ BLAGOSLOVILI, DA NAM BODO DOLGO SLUŽILI IN LEPŠALI NAŠE VELIČASTNO SVETIŠČE SV. LOVRENCA. SRČNA HVALA SENČAKU ZA PRESMEC J
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi vas ZASADI. Bog povrni z vsem dobrim.
 • DAROVANJE OKROG OLTARJA ZA VELIKO NOČ - POLENŠAK:   ZA OBNOVO STREHE NA NAŠI CERKVI!

VELIKA NOČ


Velika noč Gospodovega vstajenja

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ker ta dan praznujemo največji čudež in temelj naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih.

Na začetku je velikonočno izkustvo bilo izkustvo srečanja: razkropljenim in prestrašenim učencem velikega petka se prikaže Jezus kot živ (prim. Apd 1,3). Grob, kraj smrti, z vstajenjem postane kraj upanja; ni več prostor, okrog katerega bi se zbirali, ampak kraj, na katerem se vse šele začenja. Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus odprl pot v večno življenje. Odrešenje odpira možnost za uresničitev posameznikove osebne svobode, s pomočjo katere lahko človek v polnosti živi prejete talente ter dokazuje, da je življenje z Bogom močnejše od smrti.

Jezus je v svojem zemeljskem življenju večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje od mrtvih, ki bo pomenila osvoboditev od brezupnega položaja človeka v končnem zemeljskem življenju. Jezusova obuditev od mrtvih opredeli zgodovino sveta kot poslednjo zgodovino, ki skriva v sebi pričakovanje novega stvarstva. Kristus vstane in zavzame dejaven odnos do svoje zgodovine in zgodovine tistih, za katere se je daroval v smrt. Velikonočni dogodek je zmagoslavje svobode, milosti in ljubezni.

Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje zaradi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znamenji dokazal svojo istovetnost. Dva učenca na poti v Emavs sta ga prepoznala po lomljenju kruha (prim. Lk 24,13–35). Skrivnost vstajenja lahko razumemo samo v moči vere, ki je presežni Božji dar. Čeprav k razumevanju verske resnice pripomorejo številni materialni dokazi, je vera v Kristusovo vstajenje sad vzgoje in osebne duhovne poti. Po starodavni slovenski navadi po župnijah potekajo vstajenjske procesije z Najsvetejšim v različnih oblikah v jutranjih urah.

Aleluja - vzklik veselja
Velika noč je praznik veselja in upanja. Veselje kristjani izražamo z vzklikom aleluja, ki izhaja iz hebrejskih besed hallelu in Yah, kar pomeni: slavite Jahveja, to je Boga. Alelujo pojemo pred evangelijem, ki je veselo oznanilo. Aleluja je star bogoslužni vzklik v čast in hvalo Jahveju, ki se pogosto nahaja na začetku in na koncu psalmov.

Veselje ob veliki noči je težko izraziti z eno samo besedo, zato se beseda aleluja večkrat ponavlja kot refren. Pred največjim Jezusovim čudežem, vstajenjem od mrtvih, človeške besede ne zadoščajo. Petje aleluje je podobno vriskanju planinca v gorah, ki se na tak način veseli čudovitega sončnega vzhoda. Občutij srca ne izpove z besedami, ampak jih izrazi z vriskanjem. Podobno se zgodi kristjanu: ob pogledu na Sonce – Jezusa Kristusa, ki je vzšlo nad temo velikega petka, ne najde pravih besed. Ostane mu samo jecljajoča, začudena, vesela aleluja.

Staro ime za veliko noč je pasha, ki pomeni prehod v Božje mesto, na čigar ulicah se poje aleluja (prim. Tob13,18). Pride ura, ko bo tudi v temine našega življenja posijalo neminljivo sonce in bomo peli večno alelujo.


nedelja, 14. april 2019

PRAZNOVANJE VELIKONOČNEGA TRIDNEVJA

VELIKONOČNA SV. SPOVED JE MOŽNA: NA POLENŠAKU V VELIKIH DNEH OB 17.30, V JURŠINCIH OB 20.30! PRISTOPIMO K ZAKRAMENTU OSVOBOJENJA, OZDRAVLJENJA IN REŠITVE! Z RAZBREMENJENIMI DUŠAMI IN OČIŠČENIMI SRCI PRAZNUJMO PRAZNIK ŽIVLJENJA, ODREŠENJA - VELIKO NOČ!

VELIKI ČETRTEK, 18.4.
Zvečer se Jezus in njegovi učenci zberejo na velikonočno večerjo. Trenutek je slovesen in zbran. Jezusove kretnje in besede ostanejo zapisane globoko v srcih njegovih učencev. »To je moje telo, ki se daje za vas, to je moja kri, prelita za vas.«

Po večerji gredo iz mesta. Noč hočejo prebiti na Oljski gori. Jezus ve, da je prišla njegova ura. Sprejema jo. Četa vojakov, ki jo vodi Juda, se jim približa. Jezusa primejo, zvežejo in takoj ponoči odpeljejo pred hitro sodišče. Njegovi prijatelji se razbežijo. Peter se prestraši in ga zataji. Judovski veliki zbor Jezusa po krivici obtoži na smrt s križanjem.

SPOMIN JEZUSOVE ZADNJE VEČERJE, POSTAVITVE ZAKRAMENTOV SV. MAŠE IN DUHOVNIŠKEGA POSVEČENJA      
18.00 - Sveta Marija - Polenšak: sv. maša in z Jezusom na Oljski gori
19.30 - Sv. Lovrenc - Juršinci: sv. maša in z Jezusom na Oljski gori


VELIKI PETEK – JEZUSOVO TRPLJENJE, 19.4.
Jezus sam nosi orodje svoje usmrtitve. Križajo ga med dvema razbojnikoma na majhnem griču pred jeruzalemskimi vrati. Uradni razlog obsodbe je pritrjen na križu: Jezus Nazarečan, kralj Judov (INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum). To je strahovito poniževalno umiranje pred radovedno množico, sovražniki, ki se mu rogajo, in obupanimi prijatelji. Jezus umre popoldne ob tretji uri.

JEZUSOVO TRPLJENJE, KRIŽANJE, SMRT IN POKOP
18.00 - Polenšak: bogoslužje v čast Jezusovemu trpljenju 
19.30 - Juršinci:  bogoslužje v čast Jezusovemu trpljenju: pasijon, češčenje križa, sv. obhajilo, molitev pri božjem grobu


VELIKA SOBOTA, 20.4.
Jezusa položijo v grob in pred njegov vhod zavalijo velik kamen. Prijatelji so žalostni in zapuščeni, razočarani, prestrašeni in obupani. Kdo ve, če jih oblast ne išče! Vsa pričakovanja, ki so jih stavili v Jezusa, so izginila, umrla z njim. Preostane jim samo še eno: maziljenje Učenikovega telesa. Potem bodo šli domov in se vrnili v svoje prejšnje življenje.

JEZUS LEŽI MRTEV V GROBU. OBIŠČIMO BOŽJI GROB IN MOLIMO PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU ZA BOŽJO POMOČ!
JURŠINCI - RAZPORED MOLITVE - ČEŠČENJA PRI BOŽJEM GROBU V CERKVI: 9.00-Gabrnik sp. in zg. 10.00-Rotman, Bodkovci, 11.00-Juršinci, 12.00-Sakušak, Senčak, 13.00-Zagorci, 14.00-Grlinci, 15.00-Kukava, 16.00-Dragovič, Gradiščak, 17.00-Mostje, Hlaponci  
POLENŠAK - RAZPORED MOLITVE - ČEŠČENJA PRI BOŽJEM GROBU: 13.00- Polenci, Polenšak, 14.00-Bratislavci, Slomi, 15.00-Strejaci, Žamenci, Strmec, 16.00-Hlaponci, Brezovci, 17.00-Prerad, Lasigovci. SPREJMIMO BOŽJO POMOČ!!!

Blagoslov velikonočnega ognja- JURŠINCI, ob 6.30.      

BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDI:

JURŠINCI: Blagoslavlja diakon Ivan Žišt8.00-Rotman-kapela, 8.15-Vodul-kapela, 8.30-Sakušak-Zelenkov križ, 8.45-Senčak-Vrablova kapela, 9.05-kapela na Gomili, 9.20-Ferenčičev križ-gasilski dom G.B., 9.30-Zagorci-kapela, 9.45-Zagorci-kapela, 10.00-Dragovič-Aleluja-kapela, 10.15-Grlinci-Lajhov križ, 10.30-Grlinci-kapela, 10.45-Gabrnik-zg. kapela, 11.00-Gabrnik-kapela na križišču, Blagoslavlja duhovnik Dušan: 9.45-Kukava-kapela, 10.00-Mostje, 10.15-Hlaponci, 10.30-cerkev – Sv. Lovrenc, POLENŠAK: 11.15-Tuševa kapela, 11.30-Bratislavci, 11.45-Kapela pri Kozarju, 12.00-Strejaci-Žamenci-Strmec, 12.15-Brezovci-Slomi, 12.30-Prerad, 13.00-Lasigovci, 13.30-cerkev – Sveta Marija

Velikonočna vigilija Jezusovega vstajenja – najpomembnejša sv. maša v letu - ob 18.00 - Polenšak, ob 19.30 - Juršinci S seboj imamo sveče s papirnato ali plastično zaščito proti iztekanju voska. Tudi v cerkvi bodo na voljo.  VELIKA NOČ, 21.4.
Kamen je odvaljen od groba. Grob je prazen.
Vse več je prič. Žene, apostoli, prijatelji so Jezusa videli živega. Včasih so dvomili. Toda končno so ga prepoznali po kretnji, po besedi, po pogledu. Dvom izginja. Jezus živi! Jezus je vstal od mrtvih. Aleluja! Amen.

Vstajenjska procesija in sv. maša: ob 6.30 - Juršinci, 8.30 - Polenšak (v primeru dežja procesije ne bo) in 10.30 - Juršinci


VELIKONOČNI PONEDELJEK, 22.4.
EMAVS: sv. maša ob 7.00 - Juršinci, 8.30 - Polenšak in 10.30 - Juršinci6. postna - cvetna nedelja

  CVETNA nedelja
  14.4.2019
  BLAGOSLOV ZELENJA pri vseh mašah
  7.00 - JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
  8.30 - POLENŠAK: + FRANC ČUŠ
                        +VIKTOR DAJČAR, STARŠI FLORJANIČ, MERNIK
  10.30 - JURŠINCI: +FRANC, MARIJA IN ANTON TOPLAK, družina Orovič
  Ponedeljek
  Paternij, škof
  ---
  Torek
  Bernardka Lurška, devica
  19.00 - POLENŠAK: + ŠTEFAN MAGDIČ, od sina Štefana z družino;
            + FRANC VISENJAK, osmina, od žene Marije in hčerke Nevenke z družino
  Sreda
  Robert, opat
  7.00 - JURŠINCI: + STANKO BEC, od Rudija Sukiča;
           + FRANC IN TEREZIJA FERENČIČ, od bratrancev iz Zagorc
  VELIKI ČETRTEK
  ZADNJA VEČERJA
  SPOMIN ustanovitve
  SV. MAŠE IN
  DUHOVNI-ŠTVA
  10.00 - DOM STAREJŠIH JURŠINCI:  VELIKONOČNA SVETA MAŠA
  17.30 - POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
  18.00        + ZA LETOŠNJE PRVOOBHAJANCE;
                  + ELIZABETA HOJNIK, od Cilke Kokol z družino;
                  + ALBINA HORVAT, od Jožeta in Frančke Peteršič
  19.00 - JURŠINCI: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
  19.30         + ZA LETOŠNJE PRVOOBHAJANCE
    ++ VELIKI PETEK ++
  SPOMIN JEZUSOVEGA TRPLJENJA
  18.00 - POLENŠAK: + BOGOSLUŽJE JEZUSOVEGA TRPLJENJA
  19.30 - JURŠINCI: + BOGOSLUŽJE JEZUSOVEGA TRPLJENJA
  VELIKA
  SOBOTA
  SPOMIN JEZUSA V GROBU
  BLAGOSLOV JEDI, ČEŠČENJE PRI BOŽJEM GROBU;
  VIGILIJA VSTAJENJA
  6.30 - JURŠINCI: Blagoslov ognja,... blagoslovi jedi, molitev pri božjem grobu
  18.00 - POLENŠAK:VIGILIJA JEZUSOVEGA VSTAJENJA  IZ SMRTI
       + SIMON, ANGELA, MARIJA VISENJAK, MARIJA IN CIRIL PLOHL IN MARIJA ČUČEK;
        + SLAVKO PINTARIČ. 30. dan, od družine Vnuk iz Zabovcev
  19.30 - JURŠINCI: + VIGILIJA VSTAJENJA OD MRTVIH
  + ZOFIJA CIGULA, osmina, od sina Ota z Anico
  VELIKA
  NOČ
  21.4.2019
  JEZUSOVO VSTAJENJE OD MRTVIH
  6.30 - JURŠINCI: + Vstajenjska procesija, + za žive in + obeh župnij
  8.30 - POLENŠAK: + Vstajenjska procesija, + STANKO ŠEGULA, od zbora Magnifikat; + 2 FRANCA, 2 JOŽEFA, SLAVICA PREJAC, VSI KOKOL IZ HLAPONC IN POLENC
  10.30 - JURŠINCI: + ALOJZ, obl. HERGA IN STARŠI HERGA IN TOPLAK

 • SVETA SPOVED: sprejmimo, obnovimo Božjo milost v zakramentu sv. sprave – spovedi. Očistimo in okrepimo se v zakramentu, ki ozdravlja, nas osvobaja, pomirja… DA BOMO V SRCIH PRAZNOVALI! SVETA SPOVED PRI DUHOVNIKU OD DRUGOD BO ŠE NA VELIKI ČETRTEK POL URE PRED SV. MAŠO. 
 • Pred nami je VELIKI TEDEN, praznovanje NAŠEGA NAJVEČJEGA KRŠČANSKEGA PRAZNIKA - VELIKE NOČI - JEZUSOVEGA VSTAJENJA OD MRTVIH, ki se praznuje 3 dni v VELIKONOČNEM TRIDNEVJU: Bodimo prisotni in sprejmimo božjo pomoč v prazničnem bogoslužju na VELIKI četrtek, petek, soboto, nedeljo.
 • VEROUČENCI IN NJIHOVI STARŠI SE V TEM VELIKEM TEDNU OB VEROUKU UDELEŽIJO PRAZNOVANJA VELIKE NOČI: NA VELIKI ČETRTEK, PETEK, SOBOTO, NEDELJO! ZA TE DNI SO POSEBNI LISTKI, NAJPOMEMBNEJŠI V ALBUMU! OTROCI DOBIJO VSAK DAN POZORNOST IN ODL. OCENO ZA VSAK DAN!
 • JURŠINCI: VELIKONOČNA OKRASITEV, ČIŠČENJE NAŠE CERKVE: Božji grob: GRLINCI SP. DEL, Janezov oltar: JURŠINCI ZG. DEL, Križev oltar: JURŠINCI SP. DEL, Rožnovenski oltar: ZAGORCI SP. DEL., glavni oltar: ZAGORCI ZG. DEL IN SENČAK. Generalno čiščenje cerkve pred prazniki: SAKUŠAK IN BODKOVCI-oba dela, V TOREK, 16.4., OB 16.00. Iskrena zahvala vsakemu za vso ljubezen do naše cerkve, skrb,rože. 
 • OB BLAGOSLOVU VELIKONOČNIH JEDI BO DAROVANJE ZA NAŠE NOVE ORGLE! Bog povrni za vsak dar.
 • Društvo gospodinj Juršinci nas veselo vabi na razstavo kulinarike in ročnih del v v. učilnici. Poglejmo-pogostitev...
 • POLENŠAK: ZA ČIŠČENJE CERKVE PRED PRAZNIKI lepo naprošeni PROSTOVOLJCI IZ VSEH VASI, v SREDO, 17.4., ob 16.00. Gospodje, ki vsako leto uredijo božji grob, tudi letos lepo naprošeni. V soboto pa cerkev okrasijo vasi PRERAD, SLOMI, STRMEC. Prisrčna zahvala.