nedelja, 31. december 2017

Nedelja Svete Družine - OZNANILA

2. nedelja po božiču
31.12.2017

Silvester, papež božična osmina
SVETA DRUŽINA
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL
JURŠINCI: + NADA ŽMAUC,30.dan, svaki Franc, Ivan,Robi, Roman
Ponedeljek 
NOVO LETO
1.1.2018
MARIJA SV. BOŽJA MATI,
DAN MIRU
8.30

10.30
POLENŠAK: + JANEZ, obl. in ALOJZIJA JANŽEKOVIČ IN ANA IN ANTON VRŠIČ IN + SORODNIKI
JURŠINCI: + MILICA CIGLAR, od Sašota in Anice z družino
Torek
Bazilij Veliki, Gregor Nacianš.c.u.
---
---
Sreda
PRESVETO JEZUSOVO IME
7.00
JURŠINCI: + MARIJA GOMILŠEK, od Marije Mlinarič
Četrtek
Angela Folinjska
17.00
JURŠINCI: + JANEZ ŠEGULA, od brata Lojza z družino
Petek
Milena, devica
17.00
POLENŠAK: + VINKO CVETKO, od sina Jožefa z družino
Sobota GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
6.1.2018
SVETI TRIJE KRALJI
7.00
8.30
JURŠINCI:  +VINCENC IN SIN VINKO IN MARIJA ŠORI
POLENŠAK: + ANDREJ, MARIJA VALENČIČ, obl.
Nedelja JEZUSOVEGA KRSTA
8.1.2018
SREČANJE MAJHNIH OTROK, KI SO BILI KRŠČENI V ZADNJIH LETIH
7.00
8.30

10.30
17.00

JURŠINCI: + STANKO ČUŠ, od Marte Grašič
POLENŠAK: + FRANC KOKOL, 11. obl., 3 bratje in STARŠI KOKOL IZ LASIGOVC  -  BLAGOSLOV OTROK
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij  - BLAGOSLOV OTROK
POLENŠAK: + SLAVILNA SV. MAŠA ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SV. DUHA + SV. BIRMA

 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR IN BETLEHEMSKO LUČKO.
 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE, PRENOVO, MAVRICO… NAROČITE LAHKO PRI MENI. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA NAPREJ ZA LETO 2018.
 • KJER ŽELITE BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VAŠE DRUŽINE, HIŠE, STANOVANJA, GOSPODARSTVA… MI SPOROČITE IN Z VESELJEM SE ODZOVEM. PO NOVEM LETU, PO 12.1.2018, BI OBISKAL ZA BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VAS: GABRNIK IN POLENCI ZG. DEL. ČE KAKŠNA VAS ŠE POSEBEJ ŽELI, SPOROČITE! Program sledi!
 • V nedeljo, danes teden, 7.1.2018, na praznik JEZUSOVEGA KRSTA, posebej vabimo k sv. maši starše, ki ste prinesli svoje otroke k sv. krstu v zadnjih 6 letih in še niso v šoli. Posebej jih bomo blagoslovili, veselo prepevali, se srečali pri jaslicah in jim izročili majhno pozornost. POVABLJENI PRAV VSI STARŠI Z MALČKI, TUDI, ČE SO BILI KRŠČENI V DRUGI ŽUPNIJI. LEPO DOBRODOŠLI. Cerkev bo ogrevana. 
 • JUTRI, NA NOVEGA LETA DAN BO PREDSTAVLJENA STATISTIKA NAŠE ŽUPNIJE ZA LETO 2017.
 • JURŠINCI: Prisrčno smo hvaležni gospe Anici Roškar in njenim pridnim sodelavcem iz Gabrnika zg. del za čudovito ustvarjene jaslice. Zaslužite prisrčne čestitke in zahvalo. Prisrčna zahvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi božičnih praznikov. Bog povrni krasilcem, pevcem, žps, ključarjem… 
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: ZAGORCI SP. DEL! Bog povrni.
 • POLENŠAK: Hvaležni smo gasilcem, ki ste postavili jaslice. Iskrena zahvala. J Jutri na novega leta dan nas vabijo po sv. maši na druženje, da nazdravimo novemu letu v pozdrav. Gospe gospodinje naprošamo za kake priboljške. Odzovimo se! Prisrčna zahvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi božičnih praznikov. Bog povrni krasilcem, vsem našim pevcem, žps, ključarjem, Karitas.
 •  Cerkev v tem tednu pripravi vas: ILOŠAK. Bog povrni z obilnimi blagoslovi. 

Nedelja Svete Družine

PRAZNIK SVETE DRUŽINE
Misli cerkvenih očetov

Origen pravi: »Jožef in Marija sta živela v skromnih pogojih, vsekakor prerevna, da bi lahko darovala jagnje. Njun dar torej predstavlja uboštvo, preprostost in čistost.« Sveti Beda Častitljivi opisuje prizor: »Simeon je v pripovedi o otroštvu upodobljen, kakor sveti Stare zaveze, kot Zaharija, Elizabeta, Marija in Jožef.

Sv. Avguštin pravi, da je »Simeon izbranec, ki je lahko videl Jezusa po mesu. Na isti način ga vidi vsak od nas, ko ga doume z očmi vere.« Origen k temu dodaja: »Sedaj lahko Simeon po Gospodovih besedah umre v miru, saj je v Jezusu videl osvoboditelja spon padlega sveta.« Efrem Sirski pa o Simeonu pravi, da »v sebi pooseblja tako duhovništvo kot preroštvo in da daje Jezusu ključe duhovniške in preroške službe za odklepanje grehov, ki so v verige vklenili vse človeštvo.« »Simeon je v otroku Jezusu videl zveličanje, ker Jezus je zveličanje«, pa dodaja sv. Bazilij iz Cezareje. Ciril Aleksandrijski pa pravi: »Kristusova skrivnost je razkrita: On je luč za pogane ter slava za Izrael.« Anfilok iz Ikonija pa pravi: »Jezus je povod za padec Judov in za vstajenje poganov.« Origen pa to razloži: »Nasprotovalo se bo Jezusovim besedam in dejanjem, saj ne sledijo človeškim pričakovanjem. V Njem je vsaka stvar znamenje nasprotovanja.« Sv. Beda in sv. Ambrož pa predstavita Ano z besedami: »Ana predstavlja Cerkev in število njenih let je sveto.«
Origen pa ob koncu evangeljskega odlomka pravi: »Prizor se zaključi s premikom iz jeruzalemskega templja v vas Nazaret v Galileji. Jezus je tudi kot otrok poln modrosti.« Ciril Aleksandrijski nadalje razpravlja: »To, da je rasel po človeški naravi, pa za nas ostane skrivnost.« Sv. Beda Častitljivi pa bralcu razjasni dvom, ki se mu lahko na koncu odlomka pojavi: »Ob nadaljevanju branja evangelija in ugotovitvi namena, postane jasno, zakaj je Luka opustil beg v Egipt.« 


Misli Benedikta XVI.
Evangelist Luka pripoveduje o Jezusovem darovanju v templju. Kot v vseh judovskih družinah sta se tudi Jezusova starša odpravila v Jeruzalem, da bi svojega prvorojenca »postavila pred Gospoda«. To je bilo romanje vere« in simbol molitve, srečanja z Gospodom, ki sta ga Marija in Jožef že gledala v sinu Jezusu. Nepremagljiv vzor zrenja Kristusa je prav Marija. Pogled njenega srca je že v trenutku oznanjenja osredotočen Nanj. V naslednjih mesecih počasi vse bolj zaznava njegovo prisotnost, vse do dneva njegovega rojstva. Njene oči so vedno obrnjene vanj in vsako njegovo besedo shrani kot dragocenost. Sveti Luka piše, da je Marija »premišljevala v svojem srcu«. To je zaznamovalo njeno držo do skrivnosti utelešenja, ki jo je obdržala celo življenje. Njena podoba, kot nam jo predstavlja evangelist Luka, je vzor za vsakega vernika, ki shranjuje Jezusove besede in dejanja ter tako vse bolj napreduje pri poznavanju Jezusa.

nedelja, 24. december 2017

4. adventna nedelja - BOŽIČ - OZNANILA

4. ADVENTNA NEDELJA
24.12.2017
SVETI VEČER
Adam in Eva
8.30
17.00

22.00
00.00
POLENŠAK: + FRANC ČUŠ
JURŠINCI: OTRŠKA POLNOČNICA, +TADEJ HOLCod brata Frančeka
POLENŠAK: + JOŽEF PLOHL IN STARŠI PLOHL-ŠOŠTARIČ
JURŠINCI: - za vse žive in + obeh župnij
Ponedeljek JEZUSOVO ROJSTVO
BOŽIČ
8.30
10.30
16.00
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA
JURŠINCI: + TEREZIJA KEKEC, obl.
LASIGOVCI:  + BLAGOSLOV JASLIC
Torek
SV. ŠTEFAN,  1. mučenec
8.30
10.30
POLENŠAK: +ANGELA PETEK,VELIKI BLAGOSLOV VODE IN SOLI
JURŠINCI: + TEREZIJA GREGORIN IN BRAT ANTON;
+ ŠTEFAN CASAR, duhovnik v Juršincih 38 let
Sreda
SV. JANEZ, apostol, evangelist
7.00

8.30
JURŠINCI: + IVAN RIŽNAR, od nečaka Frančeka z družino VELIKI BLAGOSLOV VINA LETNIK 2017
POLENŠAK: + JANEZ IN MARIJA ŠTEBIH IN IVAN RAUŠL 
Četrtek »PAMETVA«
SV. NEDOLŽNI OTROCI, mučenci
---
---
Petek
Tomaž Becket
18.00
POLENŠAK: + SIMON, ANGELA, MARIJA VISENJAK, FRANC IN KRISTINA ŠTEBIH, obl.
Sobota
božična osmina
Felix l, papež
8.30
POLENŠAK: + STANKO IN TEREZIJA MAJCEN
2. nedelja po Božiču
 31.12.2017
Silvester, papež božična osmina
SVETA DRUŽINA
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL
JURŠINCI: + NADA ŽMAUC, 30.dan, svaki Franc, Ivan, Robi, Roman

 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR IN BETLEHEMSKO LUČKO.
 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE, PRENOVO… NAROČITE LAHKO PRI MENI. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2018, ki je pred nami.
 • V nedeljo, 7.1.2018, na praznik JEZUSOVEGA KRSTA, lepo povabljeni k sv. maši starši, ki ste prinesli svoje otroke k sv. krstu v zadnjih 6 letih in še niso v šoli. Posebej jih bomo blagoslovili, veselo prepevali, se srečali pri jaslicah in jim izročili majhno pozornost. 
 • KJER ŽELITE BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VAŠE DRUŽINE, HIŠE, STANOVANJA, GOSPODARSTVA… MI SPOROČITE IN Z VESELJEM SE ODZOVEM. PO NOVEM LETU BI OBISKAL ZA BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VAS: GABRNIK IN POLENCI ZG. DEL. ČE KAKŠNA VAS ŠE POSEBEJ ŽELI, SPOROČITE! Program sledi!
 • JURŠINCI: Prisrčno smo hvaležni gospe Anici Roškar in njenim pridnim sodelavcem iz Gabrnika zg. del za čudovito ustvarjene jaslice. Zaslužite prisrčne čestitke in zahvalo. Prisrčna zahvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi božičnih praznikov. Bog povrni krasilcem, pevcem, žps…
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: ZAGORCI ZG. DEL.  Bog povrni. 
 • V KAPELI JE NA RAZPOLAGO BOŽIČNA ŠTEVILKA DRUŽINE, V KATERI JE PREDSTAVLJENA NAŠA ŽUPNIJA SV. LOVRENC. ZASTONJ LAHKO VZAMITE TISTI, KI RADI BERETE IN SE TAKO DUHOVNO BOGATITE.
 • POLENŠAK: Hvaležni smo gasilcem, ki ste postavili jaslice. Iskrena zahvala. J Na novega leta dan nas vabijo po sv. maši na druženje, da nazdravimo novemu letu v pozdrav. Gospe gospodinje naprošamo za kake priboljške. Odzovimo se! Prisrčna zahvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi božičnih praznikov. Bog povrni krasilcem, vsem pevcem, žps. Darovanje okrog oltarja bo za ogrevanje.
 • Cerkev v tem tednu pripravi vas: POLENŠAK. Bog povrni z obilnimi blagoslovi. 

4. adventna nedelja - BOŽIČ

Božič je Odrešenik, ki prihaja

Smo tik pred božičem. Odkrivamo Boga, ki prihaja k nam in se obleče z našo človeškostjo, da bi se mi lažje oblekli z osrečujočo in trajno božjo veličino. 

Bog ne vodi in ureja stvari po naših predvidevanjih. Je daleč nad našimi pogledi, razmišljanji, pričakovanji, hrepenenji… In prav zaradi tega nas vabi, da mu zaupamo, ko nas pripetljaji (dogodki) življenja zbegajo, ali se nam čudno prekrižajo. Vabi nas, da zvesto hodimo za njim, četudi nas vodi po poteh, ki jih nismo načrtovali, predvideli, ali jih ne moremo razumeti. Prav to je dal Bog razumeti Davidu v njegovih načrtih in isto govori danes tudi nam: »Ne morete me zapreti v vaše poglede in načrte. Sem neulovljiv, neobvladljiv in le Jaz, ki sem, lahko uresničim kraljevsko delo tvojega življenja in življenja celega človeštva. Niti ti kot posameznik, niti vsi skupaj - kot družina, župnijsko občestvo, občina, država, človeštvo – ne boste ustvarili kraljevskih odrešenih razmer in stanja. Jaz sem Gospod, ki izgrajujem in pripeljem zgodbo(-e) življenja v dovršitev, v polnost, k odrešenju«. In ta polnost odrešenja je v Njegovem Sinu, ki prihaja kot Odrešenik in ga je treba sprejeti, kot ga je sprejela njegova Mati Marija. 

nedelja, 17. december 2017

3. adventna nedelja - OZNANILA

3. ADVENTNA NEDELJA
17.12.2017
BOŽIČNA DEVET.
ADVENTNA
DUHOVNA OBNOVA
gost g. Tone
Janez de Matha, redov. ustanov.
6.15
7.00
8.00
8.30
10.00
10.30

11.20
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
POLENŠAK: + ALBIN MARIN IN + SORODNIKI
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD
JURŠINCI: + ANGELA IN ANTON PIGNAR, BRAT STANKO IN ANTON IN SVAK METOD
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD
Ponedeljek
BOŽIČNA DEVET.
Vunibald
17.00
POLENŠAK: + FRANC CIGULA, DRUŽINA SLODNJAK IN RODBINA MAJERIČ
Torek
BOŽIČNA DEVET.
Urban V, papež
17.00
JURŠINCI: + ANGELA KLAJŽAR, 1. obl., od nečaka Franca Šoštariča z družino
Sreda
BOŽIČNA. DEVET.
Vincencij Romano
7.00
JURŠINCI: + DANICA JURGEC, od hčerke Natalije z družino
Četrtek
BOŽIČNA DEVET. Peter Kanizij, c.u.
16.30
17.00
17.30
18.00
JURŠINCI:  SV. SPOVED - SPOVEDNIK PATER OD DRUGOD
JURŠINCI: + NADA ŽMAUC, od hčerk Tine in Tadeje z Leom
POLENŠAK: SV. SPOVED - SPOVEDNIK PATER OD DRUGOD
POLENŠAK: +  MARIJA ŠOŠTARIČ
Petek
BOŽIČNA DEVET.
FrančiškaCabrini
9.00
18.00
JURŠINCI:  -  OBISK BOLNIKOV NA DOMOVIH (pokličite)
POLENŠAK: + TREZIKA MUNDA
Sobota
Janez Kancij
10.00
DOM STAREJŠIH JURŠINCI: + božična sveta maša
4. ADVENTNA NEDELJA
24.12.2017
SVETI VEČER
Adam in Eva
8.30
17.00
22.00
00.00
POLENŠAK: + FRANC ČUŠ
JURŠINCI: OTRŠKA POLNOČNICA, +TADEJ HOLCod brata Frančeka
POLENŠAK: + JOŽEF PLOHL IN STARŠI PLOHL-ŠOŠTARIČ
JURŠINCI: - za vse žive in + obeh župnij
Ponedeljek
JEZUSOVO ROJSTVO
BOŽIČ 25.12.2017
8.30
10.30
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA
JURŠINCI: + TEREZIJA KEKEC, obl.

 • Pristopimo pred čudovitim praznikom JEZUSOVEGA ROJSTVA k ZAKRAMENTU ODPUŠČANJA IN OZDRAVLJENJA in se očistimo in prenovimo v Bogu, ki nas zdravi, krepi in daje MOČ, veselje in srečo v življenju. Priložnost za sv. spoved JE ŠE SEDAJ, TAKOJ PO SV. MAŠI. Z VESELJEM VAS ČAKAM V SPOVEDNICI. Spovednik od drugod bo pri nas spovedoval še v četrtek pred sv. mašo! Dobrodošli. 
 • BOLNIKE BOM OBISKOVAL ZA BOŽIČNO SPOVED IN SV. OBHAJILO V PETEK, 22.12. OD 9.00 NAPREJ. Lepo naprošeni domači, da mi sporočite, pokličete, kjer imate bolnika/co.
 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR.
 • JURŠINCI: BOŽIČNA PRIPRAVA, OKRASITEV, ČIŠČENJE, JASLICE… NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE: Lepo naprošamo, če jaslice tudi letos pripravi ga. Anica Roškar s pridnimi sodelavci. Križev oltar: GABRNIK VAS, glavni oltar: DRAGOVIČ, GRADIŠČAK, Rožnovenski oltar: GRLINCI, čiščenje cerkve pred prazniki: JURŠINCI SP. IN ZG. DEL. Iz vsega srca HVALA!
 • OPOZORILA O NOVI OPREMI V NAŠI CERKVI: Prosimo, da notranjih vrat ne tiščimo nazaj, ko vstopamo v cerkev, ker imajo zapirala. Prosimo, da na nove klečalnike ne dajemo nog, ker jih s tem umažemo in uničujemo. Toplo je na tleh, kjer je talno gretje. Ostale klopi se bodo montirale v torek. Klopi, ki so že v cerkvi, se bodo še razmaknile, ko se bodo pritrdile, tako da bo med njimi dovolj prostora. Prosimo, da si dobro obrišemo čevlje, preden vstopimo v cerkev, ker tlak še ni impregniran-zaščiten. Hvala.
 • Na Aleluji so domačini postavili v kapeli lepe jaslice, ki so že na ogled. Dobrodošli.
 • POLENŠAK:  BOŽIČNA PRIPRAVA, OKRASITEV, ČIŠČENJE, JASLICE… NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE: Lepo naprošamo, če jaslice in dreveščke letos pripravijo naši spoštovani GASILCI, prav tako lepo naprošeni za pogostitev na »novega leta dan«. Iskrena, prisrčna zahvala. Za BOŽIČNO čiščenje in krašenje naše cerkve naprošamo vasi POLENCI – SP. IN ZG. DEL.  Bog lonaj!