nedelja, 24. november 2019

34. nedelja med letom - OZNANILA

34. NEDELJA MED LETOM
24.11.2019
PRAZNIK KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA ZAČETEK TEDNA KARITAS
7.00

8.30

10.30

JURŠINCI: + MILENA ŠEK, osmina;  + ZA VSE ŽIVE IN+ŽUPNIJ
POLENŠAK: + STANKO KRAMPELJ, obl., STARŠI IN BRATJE IN SLAVA CVETKO IN OLGA KUHAR;
           + ANTON, obl., FRANC IN VSI KOKOLOVI IZ LASIGOVC
JURŠINCI: + ANTON LAJH, od sosedovih Novakovih; 
                            + FRANC TOPLAK, od bratranca Janeza Toplaka             
Ponedeljek
Katarina Aleksandrijska
17.00
POLENŠAK: + ANA, ANTON IN RODBINA VRŠIČ IN +SOSEDJE
+ KATARINA IN STANKO ZAGORŠAK, od Zalike Čuš iz Hlaponc
Torek
Leonard Portomaverški
7.00
JURŠINCI: + ANGELA SLODNJAK, od bratrancev in sestričen;
                        + ŠTEFKA HRGA, od sosedov Mart-Frasovih
Sreda
Modest in Virgil, apostola Karantanije
7.00
JURŠINCI: + MATILDA JANŽEKOVIČ, Mira in Viktor iz Moravec;
                         + METKA PAVLIN, od sosedovih Hrgovih
Četrtek
Katarina Labure
17.00
JURŠINCI: + FRANC FERENČIČ, od sosedov Gusteka in Pepce
                         + TEREZIJA FERENČIČ, od sosedovih Šijančevih
Petek
Filomen, muč.
16.00
18.00
19.00
POLENŠAK: + ZLATA POROKA: ALOJZ - DRAGICA ŠOŠTARIČ
JURŠINCI: + GORAN CAFUTA, osmina, od sestre Saše z družino
PTUJ-SV.PETER IN PAVEL: DOBRODELNI KONCERT KARITAS
Sobota
ANDREJ, apostol
11.00

POLENŠAK: - SV MAŠA OB 80-LETNICI ge. MARIJE CVETKO
+ RODBINA IN ANICA SLODNJAK, NEŽIKA BRAČKO, STANKO ST., STANKO ML. CVETKO IN MIRKO KOKOL
1. ADVENTNA NEDELJA
1.12.2019
NEDELJA KARITAS
Edmund Campion, mučenec
BLAGOSLOV ADVENTNIH VENCEV

7.00


8.30
10.30

17.00

JURŠINCI: + MARIJA MOHORIČ, 30. dan, od nečakov Marije, Anice, Kristine, Martina in Alojza
        + STANISLAV, obl. IN JANKO GRAŠIČ IN RODBINA HRGA
POLENŠAK: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
JURŠINCI: + LEOPOLD MAJCEN, 30.obl.
                     + MILENA BOHANEC IN VSI SORODNIKI
POLENŠAK: + MOLITVENO SREČANJE ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SVETEGA DUHA


 • SPOMINI ZA POKOJNE: SMO V MESECU POKOJNIH. NAŠIM DRAGIM POKOJNIM POMAGAMO V NEBESA, K BOGU, TAKO, DA ZA NJIH MOLIMO, DARUJEMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA. TAKO PODARJAMO DUŠAM NAŠIH POKOJNIH BOŽJO SLAVO, LJUBEZEN, OČIŠČENJE... DA LAHKO VSTOPIJO V NEBESA. MOLITVENIMI SPOMINI ZA RAJNE!
 • Pred nami je teden Karitas-krščanske dobrodelnosti iz vere in ljubezni do Boga. V sredo, 27.11., je srečanje sodelavcev KARITAS na Ponikvi, nato koncert KLIC DOBROTE V DVORANI GOLOVEC V CELJU ob 15.00 in še uradni, zvečer ob 20.00. Veselo povabljeni na to lepo srečanje. Prijave pri g. Francu Kumpu-Juršinci in pri ge. Dragici Petek-Polenšak. V petek, 29.11., ob 19. bo čudovit, dobrodelni koncert Karitas pri Sv. Petru in Pavlu na Ptuju. Vstopnice lahko dobimo po sv. maši pri g. Francu K., ge Dragici P. Lepo, veselo povabljeni, ko s tem pomagamo bližnjim, ki so v raznih stiskah in trpljenju. Danes teden bodo naši darovi pri sv. maši namenjeni za pomoč potrebnim, ki so v stiskah - za Karitas. 
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: SENČAK.
 • SODELAVCI KARITAS BODO IZDELALI ADVENT. VENČKE, KI JIH BOMO LAHKO KUPILI 1.12.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi za bogoslužje vas: ILOŠAK. Bog povrni.
 • Vsi že verjetno vemo, da je streha na naši cerkvi zelo nujno potrebna obnove s katero bomo pričeli konec junija 2020. Možje iz ODBORA ZA OBNOVO STREHE IN FASADE NAS BODO OBISKALI PO DOMOVIH OD JUTRI, 25.11.2019, NAPREJ. 2-krat bi izvedli zbiralno akcijo: sedaj novembra in junija 2020, ko bodo dela že potekala. Dovolj sredstev bi zbrali, če bi vsako gospodinjstvo prispevalo potrebni dar - vsaj 70€ v vsakem zbiranju. VSI SMO LEPO NAPROŠENI ZA SODELOVANJE, KER GRE ZA VELIKO SKUPNO AKCIJO IN VELIK PROJEKT. PROSIM, SPOROČIMO, RAZLOŽIMO TA NAŠ PROJEKT ŠE DRUGIM, KI SE NAM PRI BOGOSLUŽJU REDKEJE PRIDRUŽIJO. BOG NAJ VSAKEMU OBILNO POVRNE Z VSEM DOBRIM.

34. nedelja med letom - Jezus Kristus Kralj vesoljstva

2 Sam 5, 1-3; Kol 1, 12-20; Lk 23, 35-43

1. Podobo Kristusa Kralja tokrat označujeta dve kroni: veličastna kraljevska in okrvavljena trnova krona. JEZUS je kralj, ki ga je Oče s trpljenjem poveličal.
- daljna predpodoba je David, v narodovem spominu ostane pojem pravičnega kralja; njemu je Gospod obljubil: ti boš knez čez Izraela;
- Pavlove besede Kološanom so visoka hvalnica Kralju, v katerem imamo odrešenje; On je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, po njem je vse ustvarjeno, vse je v njem utemeljeno, On je prvi med vstalimi
- po vstajenju Peter zatrjuje: Bog ga je določil za sodnika živih in mrtvih.

2. Do Gospodovega kraljevanja vodi vmesna pot križa in trnove krone:
- Pavel: s krvjo njegovega križa je Bog spravil s seboj vse, kar je na zemlji, tu je začetek kraljevanja: Kristus na križu, do konca ponižan, brez dostojanstva;    - kakšen je v očeh veljakov in nahujskane množice izraža porogljiv napis: to je judovski kralj; izraža porogljiv klic: če si judovski kralj, reši sam sebe; izraža porogljivo zasmehovanje: ali nisi Mesija, reši sebe in naju.

3. Kako to, da desni razbojnik v tem poteptanem človeškem bitju vidi kralja: Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo! Kaj mu je hodilo po glavi? Je morda bil med poslušalci, ko je Gospod govoril: blagor skromnim in preprostim, blagor krotkim, prišli bodo v nebeško kraljestvo; blagor usmiljenim, tudi sami bodo deležni usmiljenja; blagor čistim v srcu, blagor tistim, ki delajo za mir, božji prijatelji bodo, Gospod jih bo povabil v svoje kraljestvo. Je morda slišal klic: spreobrnite se, božje kraljestvo se je približalo! V zadnjem trenutku je prisluhnil tem trkajočim besedam, prosil je, vstopil v kraljestvo! Kaj je rimskega stotnika prisililo k ugotovitvi: resnično, ta človek je božji Sin

4. Kakor nam danes pojem kralj, kraljestvo, zveni nekoliko tuje (čeprav je tudi v Evropi precej več kraljestev, kot navadno pomislimo), nam je Gospod s svojim kraljevskim programom blizu, bliže, kot si navadno predstavljamo. Če dan za dnem okušamo krivico, vidimo teptanje človekovih pravic, gledamo naduto uveljavljanje brezpravja, če je laž in nasilje udomačeno pri tistih, ki naj bi bili voditelji naroda, je toliko vabljivejši program, ki se zavzema za kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni, za okolje medsebojnega spoštovanja, iskrene dobrohotnosti in prijaznosti. Prav danes imamo priložnost, da neposredno nekaj pripomoremo, da bi se ta kraljevski program miru in resnice vse bolj uveljavljal tudi pri nas.

nedelja, 17. november 2019

33. nedelja med letom - OZNANILA

33. NEDELJA MED LETOM
17.11.2019
Elizabeta Ogrska
7.00

8.30

10.30

JURŠINCI: + JOŽEF MUNDA, od sosedovih družine Plohl
                           + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + STANKO ml., obl. IN STANKO st. CVETKO, od sosede Zofke Plohl z družino;       + STANKO JANŽEKOVIČ, 7. obl.
JURŠINCI: + ANTON, FRANC IN STARŠI HORVAT;
                          + NADA ŽMAUC, 2. obl.
Ponedeljek
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
17.00
POLENŠAK: + DVOJNI STARŠI GRAŠIČ, FRANC, MARIJA IN OSVALD IN MARIJA OSEBEK IN VSI + SORODNIKI;
           + MARTA FRAJMAN, od družine Luthar iz Murske Sobote
Torek
Matilda, red.
7.00

19.00
JURŠINCI: + MARIJA AMBROŽ; od družine Tuš-Herga
                        + MILICA CIGLAR, od družine Horvat
POLENŠAK: SEJA  ODBORA ZA OBNOVO STREHE NA CERKVI
Sreda
Edmund, kralj
7.00
JURŠINCI: + MATIJA SLAČEK, od sester Mimike in Pepike;
                        + FRANC KUHAR, od družine Edija Čeha
Četrtek
Darovanje device Marije
17.00
JURŠINCI: + VINKO LJUBEC, od hčerke Slavice z družino;
                        + JOŽEF DRUZOVIČ, od sosedovih Roškarjevih              
Petek
CECILIJA, muč.
17.00
POLENŠAK: + JOŽE KUKOVEC, od družine Prejac iz Polenc;
                           + ELIZABETA HOJNIK, od Damijana Plohla
Sobota
Klemen l., muč.
7.00

11.00
JURŠINCI: + JOŽEF MAR, od družine Šalamun iz Trnovske vasi;
                        + STANKO BEC, od soseda Munda z družino
POLENŠAK: - SVETI KRST: NATAŠA
34. NEDELJA MED LETOM
24.11.2019
PRAZNIK KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA
7.00
8.30


10.30

JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + STANKO KRAMPELJ, obl., STARŠI IN BRATJE IN SLAVA CVETKO IN OLGA KUHAR;
           + ANTON, obl., FRANC IN VSI KOKOLOVI IZ LASIGOVC
JURŠINCI: + LAJH ANTON, od sosedovih Novakovih; 
                            + FRANC TOPLAK, od bratranca Janeza Toplaka             


 • SPOMINI ZA POKOJNE: SMO V MESECU POKOJNIH. NAŠIM DRAGIM POKOJNIM POMAGAMO V NEBESA, K BOGU, TAKO, DA ZA NJIH MOLIMO, DARUJEMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA. TAKO PODARJAMO DUŠAM NAŠIH POKOJNIH BOŽJO SLAVO, LJUBEZEN, OČIŠČENJE... DA LAHKO VSTOPIJO V BOŽJO NAVZOČNOST.
 • Pri izhodu iz cerkve vzemimo kuverte Z MOLITVENIMI SPOMINI na katere napišemo imena NAŠIH POKOJNIH za katere želimo, da skupaj molimo pri svetih mašah v novembru. Spomine z darom za obnovo naše cerkve oddajmo v škatlo, spredaj pri oltarju.
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: ZAGORCI SP. DEL
 • SODELAVCI KARITAS BODO IZDELOVALI ADVENTNE VENČKE, KI JIH BOMO LAHKO KUPILI 1.12., na 1. adventno nedeljo. 
 • Danes teden, 24.11., je pri sv. maši ob 10.30 srečanje za starše veroučencev 3. razreda, ki bi radi drugo leto v juniju pristopili k zakramentu prvega svetega Obhajila. Prosim starše za udeležbo.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi za bogoslužje vas: POLENŠAK. Bog povrni.
 • Vsi že verjetno vemo, da je streha na naši cerkvi zelo nujno potrebna obnove, s katero bomo pričeli konec junija 2020. Ker je potrebna postavitev odrov, ki precej stanejo, bi želeli ob enem prebarvati tudi zelo umazano fasado. Prenova strehe s fasado nas bo stala 80.000€. OBNOVA STREHE NA NAŠI CERKVI! -- 
  NAPROSILI IN ZBRALI SMO MOŽE ZA GOSPODARSKI ODBOR ZA OBNOVO STREHE NA NAŠI CERKVI. ZA VSAKO VAS JE 1 ALI 2 PREDSTAVNIKA. V začetku tedna bomo dobili domov v vsa gospodinjstva letak s predstavitvijo prepotrebne obnove in s prošnjo in vabilom za pomoč, za prostovoljni prispevek, dar za izvedbo obnove. Možje iz ODBORA ZA OBNOVO STREHE IN FASADE NAS BODO OBISKALI PO DOMOVIH OD PETKA, 22.11.2019, NAPREJ. 2-krat bi izvedli zbiralno akcijo: novembra in junija 2020, ko bodo dela potekala. Dovolj sredstev bi zbrali, če bi vsako gospodinjstvo prispevalo potrebni dar - vsaj 70€ v vsakem zbiranju. VSI SMO LEPO NAPROŠENI ZA SODELOVANJE, KER GRE ZA VELIKO SKUPNO AKCIJO IN VELIK PROJEKT. PROSIM SPOROČIMO, RAZLOŽIMO TA NAŠ PROJEKT ŠE DRUGIM, KI SE NAM PRI BOGOSLUŽJU REDKEJE PRIDRUŽIJO. BOG NAJ VSAKEMU POVRNE Z DOBRIM.

33. nedelja med letom


Pravilno usmerjeno življenje
  
Ob koncu cerkvenega leta poslušamo zlasti t.i. eshatološke govore, torej takšne, kjer nam Gospod govori, bolj kot o koncu, o cilju našega življenja. JEZUSOVI učenci se ozirajo na čudovito okrasje templja, kjer so številni pustili dragocene darove, kot recimo zlata trta Heroda Velikega, katere grozdne jagode so imele velikost moža. To vse nam sporoča, kako smo tudi mi pogosto preveč osredotočeni na takšne in drugačne »okraske«. Radi si namreč krasimo naše zemeljsko življenje, pa si res veliko bolj kot dejansko iskanje sredstev, ki jih res potrebujemo v vsakdanjem življenju, oskrbimo številne reči, ki pa lahko naš pogled odvrnejo od tistega, kar je v življenju najbolj pomembno. 


Gospod Jezus sicer že napoveduje razdejanje templja in Jeruzalema, vendar pa je veliko bolj pomembno sporočilo za nas, da vemo, kakšen je cilj, namen, smisel tega, kar v življenju imamo. Da je svetišče lepo okrašeno, ni samemu sebi namen, temveč ima namen človeka dvigati k Bogu. Lepota, ki človeka dviga, a je še vedno le človeška lepota, delo človeških rok, to pa mine. Ni torej cilj, temveč sredstvo. Tako bi se morali spraševati vselej o cilju, namenu, smislu vsega. Svetišče je torej namenjeno »svetiščem Sv. Duha«, kakor sv. Pavel imenuje naša telesa, da bi le-ta, prav kakor iz opek in kamnov zgrajeno svetišče, poskrbela za urejenost in lepoto svoje notranjosti, svoje duše. Za življenje je vendarle potrebna kondicija, da lahko vztrajamo v težkih položajih, ko pridejo, pridejo pa zagotovo. Lepo nam pravi zato sv. Ciril Aleksandrijski, da moramo Kristusovi učenci biti pripravljeni, če hočemo vztrajati do konca. 

Bolj kot vojne z orožjem, imamo drugačne vrste vojne, zlasti so nevarne t.i. kulturne vojne, ki človeka vodijo prav k užitkom in razuzdanosti, da ne bi gledal onkraj tega zemeljskega življenja. Moramo se pa boriti, saj nas sv. Maksim Torinski opozarja, da je z vsako vojno Božje kraljestvo bliže. To je zaenkrat bolj na ravni posameznika, glede na to, da za drugi Kristusov prihod nihče ne ve, kdaj bo, a nihče ne ve niti, kdaj se bo sam srečal s Kristusom, ko ne vemo, kdaj bomo umrli. Tako je tudi precej teh lažnih Kristusov, v smislu, da svoje rešenje, svojo tolažbo iščemo marsikje. Oni dan je bilo govora o tem, koliko imajo kaki zvezdniki dragih avtomobilov, pa da je neki naš reprezentant prišel z zelo drago športno torbo telovadit itd. Opozoril sem, da nihče tega ne bo nesel s seboj, ko umre, da pa najbrž res tem ljudem te stvari nudijo lepo tolažbo. 

Paziti je treba, da vse te reči, ki napačno postajajo naši cilji, namesto da bi bile le sredstva, niso narkotiki našega življenja. Ti ne ubijajo le našega duha, temveč tudi vse drugo, tudi čustva in čute. Skratka, vsi pretresi, ki pridejo, so tudi zato, da se zbudimo. Mora nas vsaj malo stresti, nam zastaviti kako vprašanje, glede tega, kam gre naše življenje, kam je usmerjeno. Ima to življenje svoj izvor in smisel, ali pa je samo sebi namen. Da je življenje eno samo, drži, če gledamo na zemeljsko, sicer pa ne, ker smrt ni konec, temveč prehod. Vprašanje le, kam – v večno življenje ali smrt?

nedelja, 10. november 2019

32. nedelja med letom - OZNANILA

32. NEDELJA MED LETOM
10.11.2019
Leon Veliki
7.00

8.30


10.30

JURŠINCI: + FRANC ST., obl. IN TEREZIJA FERENČIČ, obl., od Ivana in Jožice Matjašič
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA, od MPZ Magnifikat;
+ VINKO CVETKO, 2. obl., IN NEŽA IN JOŽE CVETKO, od sosedovih Kovačecevih
JURŠINCI: + TINA HORVAT IN STARŠI IN BRATJE IN SESTRE
                           + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
Ponedeljek
Martin iz Toursa, škof
17.00
POLENŠAK: + MARTIN, obl. IN HANA HORVAT, od nečaka Jožka z družino              + ALBINA MAJCEN, od Slavice Fras
- SEJA SODELAVCEV KARITAS
Torek
Jozafat Kunčevič, muč.
7.00

19.00

JURŠINCI: + ANTON FERENČIČ, obl., STARŠI IN MARIJA ŠABEDER;             + JULIJANA PIGNAR, od družine Alojza Herge
POLENŠAK: SEJA NOVEGA GOSPODARSKEGA ODBORA ZA OBNOVO STREHE NA NAŠI CERKVI
Sreda
Stanislav Kostka, redovnik
7.00
JURŠINCI: + STANKO ČUŠ, TEREZIJA IN JOŽEF ZAGORŠEK, od sestričen Ide, Slavice, Zdenke z družinami
                       + OTMAR CIGULA, od družine Cigula iz Zabovcev
Četrtek
Lovrenc Irski, škof
17.00
JURŠINCI: + MARIJA PLOHL, od nečakinje Milene z družino
                        + JOŽE DREVENŠEK, od družine Brest
Petek
Albert Veliki, cerkveni učitelj
17.00
POLENŠAK: + ELIZABETA IN JANEZ GOLOB, KRISTINA IN ANTON PETEK IN SORODNIKI;
                        + FRANC VISENJAK, družina Krajnc iz Brezovec
Sobota
Marjeta Škotska
7.00
JURŠINCI: + STARŠI PLOHL, BRAT JOŽE IN FRANC IN SVAKINJA TEREZIJA, od Toneka iz Vrhnike;
                    + MATILDA TOPLAK, od družine Kovačec iz Trnovec
33. NEDELJA MED LETOM
17.11.2019
Elizabeta Ogrska
7.00

8.30

10.30

JURŠINCI: + JOŽEF MUNDA, od sosedovih družine Plohl
                           + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + STANKO ml., obl. IN STANKO st. CVETKO, od sosede Zofke Plohl z družino;       + STANKO JANŽEKOVIČ, 7. obl.
JURŠINCI: + ANTON, FRANC IN STARŠI HORVAT;
                          + NADA ŽMAUC, 2. obl.


 • SPOMINI ZA POKOJNE: SMO V MESECU POKOJNIH. NAŠIM DRAGIM POKOJNIM POMAGAMO V NEBESA, K BOGU, TAKO, DA ZA NJIH MOLIMO, DARUJEMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA. TAKO PODARJAMO DUŠAM NAŠIH POKOJNIH BOŽJO SLAVO, LJUBEZEN, OČIŠČENJE... DA LAHKO VSTOPIJO V BOŽJO NAVZOČNOST. 
 • Pri izhodu iz cerkve vzemimo kuverte Z MOLITVENIMI SPOMINI na katere napišemo imena NAŠIH POKOJNIH za katere želimo, da skupaj molimo pri svetih mašah v novembru. Spomine z darom za obnovo naše cerkve oddajmo v škatlo, spredaj pri oltarju.
 • JURŠINCI: ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: ZAGORCI ZG. DEL.
 • KUD dr.Anton Slodnjak IN G. DRAGO BEC NAS VABIJO NA KONCERT: "PESEM V JESENI" Z MNOGIMI GOSTI, V SOBOTO, 16.11.2019, OB 17.00 V DVORANI. LEPO DOBRODOŠLI NA VEČER LEPIH PESMI O LJUBEZNI.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi za bogoslužje vas: POLENCI sp. del. Bog povrni.
 • NAPROSILI IN ZBRALI SMO MOŽE ZA GOSPODARSKI ODBOR ZA OBNOVO STREHE NA NAŠI CERKVI. ZA VSAKO VAS JE 1 ALI 2 PREDSTAVNIKA. VSI SMO LEPO NAPROŠENI ZA SODELOVANJE, KER GRE ZA VELIKO SKUPNO AKCIJO IN VELIK PROJEKT. PRVO SEJO BI IMEL NOVI ODBOR V TOREK, 12.11.2019, OB 19.00. LEPO POVABLJENI GOSPODJE.
 • MPZ MAGNIFIKAT NAS VABI OB SVOJI 10-LETNICI DELOVANJA NA KONCERT, KI BO V NEDELJO, 17.11.2019, OB 17.00 V GASILSKO-KULTURNEM DOMU NA POLENŠAKU. LEPO DOBRODOŠLI NA VEČER LEPIH MELODIJ.