nedelja, 30. april 2017

3. velikonočna nedelja - OZNANILA

30.4.2017
3. VELIKONOČNA
NEDELJA
Pij V, papež
7.00

8.30
10.30

12.30
JURŠINCI-VEŽICA: + JOŽEF IN ANA MATJAŠIČ IN ROZALIJA ROŠKAR
POLENŠAK: + za vse žive in + obeh župnij
JURŠINCI-VEŽICA-BLAGOSLOV NOVE VEŽICE NA POKOPAL.:
 + ALOJZ, obl. IN TEREZIJA MATJAŠIČ
POLENŠAK: - SVETI KRST: ANA BERIČNIK
Ponedeljek
JOŽEF DELAVEC
10.00
POLENŠAK: + ALOJZ KVAS, STARŠI IN + SORODNIKI;
+ SOSEDJE IN PRIJATELJI
Torek
Atanazij c.u.
19.00
JURŠINCI: + TINA HORVAT
Sreda
FILIP IN JAKOB ml., apostola
7.00
JURŠINCI: + FRANČIŠKA ZORKO, NEŽA ROJHT, STARŠI ERHATIČ, ŠORI IN TOPLAK
Četrtek
FLORIJAN, muč.
19.00
POLENŠAK: + KRISTINA ROJHT, od vnukice Branke z družino
Petek
Gotard
19.00
POLENŠAK: + SLAVKO KOKOL, DRUŽINA KOKOL, KEKEC IN ALOJZIJA IN ANTON ŠORI
Sobota
Dominik Savio, zavet. ministrantov
19.00
POLENŠAK: + FRANC RIŽNAR, osmina
7.5.2017
4. VELIKONOČNA
NEDELJA
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
7.00
8.30

10.30
17.00

JURŠINCI-VEŽICA: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + FLORJANOVA SV. MAŠA ZA GASILCE; IN
+ MIRKO IN ELIZABETA ŠEGULA
JURŠINCI-VEŽICA: + FLORJANOVA SV. MAŠA ZA GASILCE
POLENŠAK: + SV. MAŠA ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SVETEGA DUHA

 • Vstopamo v mesec maj, ko s ŠMARNICAMI častimo Jezusovo in našo nebeško mater Marijo, našo Zaščitnico in Priprošnjico pri Bogu. Lepo povabljeni in naprošeni, da pri vsaki vaški kapeli organiziramo šmarnice in se zbiramo v maju pri molitvi k Mariji. Sedaj po sv. maši, vzemimo v zakristiji knjigo šmarničnega branja o FAVSTINI KOVALSKI, KATERI SE JE PRIKAZOVAL USMILJENI JEZUS. NAJ NAŠE KAPELE PO NAŠIH VASEH V MESECU MAJU OŽIVIJO V MOLITVI. 
 • V tednu, ki je pred nami, imajo otroci od srede naprej reden verouk.
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas ZAGORCI ZG. DEL
 • DANES IMAMO BLAGOSLOV NOVE VEŽICE ZA POKOJNE. VESELIMO SE TE NOVE PRIDOBITVE, ŠE POSEBEJ KER NAM BO NEKAJ ČASA SLUŽILA ZA CERKVICO, KER NAŠE SVETIŠČE OBNAVLJAMO. HVALA NAŠI OBČINI, G. ŽUPANU, SVETNIKOM, DA STE TAKO ČUDOVITO UREDILI TA PROSTOR, KJER SE POSLAVLJAMO OD NAŠIH DRAGIH POKOJNIH. POVABLJENI, DA SE OB KOZARČKU ŠE MALO ZADRŽIMO IN KAKŠNO REČEMO NA TEM KRAJU MIRU.
 • OBNOVO NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI, PRIČELI SMO Z OBNOVO NAŠE CERKVE! Z GOSPODARSKIM SVETOM LEPO NAPROŠAMO VSE ZA POMOČ IN SODELOVANJE S PROSTOVOLJNIM DAROM ZA OBNOVO NAŠE CERKVE. V MAJU NAS BODO NA DOMOVIH POPROSILI ZA PRISPEVEK ČLANI ŽPS IN ŽGS.
  V ČASU OBNOVE, BODO SV. MAŠE MED TEDNOM IN NEDELJSKA OB 7.00 V MRLIŠKI VEŽICI. MAŠA OB 10.30 BO V TEM ČASU, NA POLENŠAKU, KJER BOMO DOBRODOŠLI PRI MARIJI, RAZEN DANES TEDEN, KO FLORIJANOVA, GASILSKA. BOG POVRNI ZA VSO LJUBEZEN DO NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE. IZIDI GLASOVANJA ZA KLOPI: ZA 1=72, ZA 2=32, ZA 3=95 GLASOV. Nekateri pravijo, da bi morali glasove 1 in 2 sešteti, ker obojni želijo okrašene klopi. Zaprosili smo go. slikarko, da nam izriše nekaj umetniškega za stranice klopi in izdelovalca bomo po vsej verjetnosti zamenjali, ker smo našli za 9.000€ cenejšega.

3. velikonočna nedelja

Apd 2, 14. 22-28; 1 Pt 1, 17-21; Lk 24, 13-35

1. Gospodovo vstajenje je temelj krščanskega verovanja in upanja. Na njem stoji vse: če ni vstajenja, je prazno naše oznanilo, prazna vaša vera, trdi Pavel. Središčni pomen in daljnosežnost vstajenja so nehote, pa izvrstno poudarili Gospodovi nasprotniki, ki zahtevajo stražo pri grobu: Ko je bil še živ, je ta zapeljivec rekel: po treh dneh bom vstal. Naj se grob zastraži, da ne pridejo učenci, ga ukradejo in razglase: od mrtvih je vstal. Zadnja prevara bi bila hujša od prve. Več kot dobro vedo: če je res vstal, to dokončno potrjuje vse njegove besede, vsa dejanja, vse njegovo poslanstvo. To je zmaga, on je Odrešenik! Vse poslanstvo njegovega učenca povzema kratka smernica: biti priča vstajenja, izpričevati vero v Gospodovo vstajenje in upanje v lastno vstajenje in življenje.

2. V berilih se danes zvrste tri besedila, ki govore o temeljih krščanske vere: - na binkoštni praznik Peter poudarja: Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ, je Bog rešil bolečin smrti in ga obudil od mrtvih in se pri tem sklicuje na besede Davida, nesporne avtoritete za slehernega Juda;
- v pismu, ki je nekaka okrožnica kristjanom petih pokrajin v Mali Aziji, Peter spet poudarja, da smo vsi odkupljeni z dragoceno krvjo Kristusa in da je prav vera v vstalega Gospoda obenem tudi naše upanje za neminljivo prihodnost.

3. Evangelij, ki ga tokrat lahko opredelimo kot zbir bogoslužja Besede in evharistije, je najbolj neposreden, razlago in pot do vstajenjske vere dobimo iz prve roke, spregovori nam Gospod sam, kot učencema na poti. Poglejmo:
- učenca, ki sta se pogovarjala in se spraševala, sta podoba razočaranca, ki tipa, pa ne najde oprimka, Luka pa opozarja na rešitev: Jezus je šel z njima;
- Gospoda imata sicer v lepem spominu, bil je mogočen v besedi in dejanju, vse pa se je končalo s polomom, ki ga greni še domišljija žensk o vstajenju;
- Gospodova razlaga prerokov začne odpirati spoznanje, da pot odrešenja vključuje trpljenje in vstajenje, predvsem odpira srce, ki je gorelo, ko jima je govoril in odpiral Pisma
- slednjič sta ga le prepoznala, po besedi in po lomljenju kruha, in to spoznanje ni odrešujoče le zanju, ampak ga morata posredovati še drugim, ki jih prav tako tarejo dvomi: vrnila sta se v Jeruzalem in pripovedovala.

4. Kakšno bogastvo, kakšen dar, nositi v sebi trdno vero v Gospoda, ki je vstajenje in življenje! Tisti, ki jim je dan, ne morejo, da ne bi govorili, saj so še posebej omahljivemu ali razočaranemu lahko močna opora na nelahki poti vere. Za neprecenljiv dar se danes zahvalimo in še druge obogatimo z njim.


nedelja, 23. april 2017

2. velikonočna - bela nedelja - OZNANILA

23.4.2017
BELA Nedelja
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Jurij, mučenec
7.00

8.30
10.30
JURŠINCI: + JANKO KOVAČEC, obl. in SORODNIKI KOVAČEC-KOKOL
POLENŠAK: + VIKTOR DAJČAR, STARŠI FLORJANIČ-MERNIK
JURŠINCI: + ANTON IN MARIJA TOPLAK IN +STARŠI ČUŠ
Ponedeljek
Fidelis, muč.
19.00
POLENŠAK: + TILIKA MAGDIČ, 30. dan od pogreba
Torek
Marko, evangelist
7.00
JURŠINCI: + MARIJA FILIPIČ, osmina, od moža Mirka
Sreda
Marija Mati dobrega sveta
19.00
JURŠINCI: + ANTON IN MARIJA SLODNJAK, SIN IN HČERKE IN + SORODNIKI
Četrtek
Cita, devica
19.00
JURŠINCI: + ANA FRAS, od Zalike Čuš
Petek
Peter Chanel
19.00
POLENŠAK: +ALOJZIJA PREJAC, od sestre Lizike
Sobota
Katarina Sienska, cerkvena učit.
11.00
12.00
19.00

POLENŠAK: - SV. KRST: BOR MARIN
POLENŠAK: - SV KRST: HANA
POLENŠAK: + STANKO CVETKO, MIRKO KOKOL IN STANKO IN MARIJA PINTARIČ
30.4.2017
3. VELIKONOČNA
NEDELJA
Pij V, papež
7.00

8.30
10.30

12.30
JURŠINCI-VEŽICA: + JOŽEF IN ANA MATJAŠIČ IN ROZALIJA ROŠKAR
POLENŠAK: + za vse žive in + obeh župnij
JURŠINCI-VEŽICA-BLAGOSLOV NOVE VEŽICE NA POKOPAL.:
 + ALOJZ, obl. IN TEREZIJA MATJAŠIČ
POLENŠAK: - SVETI KRST: ANA BERIČNIK

 • ISKRENA ZAHVALA IN BOG V OBILJU POVRNI ŠE ENKRAT VSEM, KI STE KAKORKOLI IZ VERE IN LJUBEZNI, POMAGALI PRI PRIPRAVI VELIKONOČNEGA SLAVJA V NAŠI ŽUPNIJI: ČIŠČENJE CERKVE, OKOLICE, ŽUPNIJSKEGA DOMA, PRIPRAVA BOŽJEGA GROBA, KRAŠENJE, PEVCI, BRALCI, MINISTRANTI, SODELUJOČI PRI PROCESIJI, GODBA DORNAVA… BOG POVRNI! 
 • V tednu, ki je pred nami, imajo otroci do srede reden verouk.
 • ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas JURŠINCI SP. DEL.
 • BLAGOSLOV NOVE VEŽICE ZA POKOJNE BOMO IMELI V NEDELJO, DANES TEDEN, 30.4., OB 10.30. VESELIMO SE TE NOVE PRIDOBITVE, ŠE POSEBEJ KER NAM BO NEKAJ ČASA SLUŽILA ZA CERKVICO, KER BOMO NAŠE SVETIŠČE OBNAVLJALI. DOBRE GOSPODINJE NAPROŠAMO ZA KAKŠNO PECIVO, VINOGRADNIKE ZA KAPLJICO, DA SE MALO SREČAMO TAM, KJER SE POGOSTO SREČUJEMO. LEPA HVALA!
 • OBNOVO NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI, BOMO PRIČELI JUTRI, V PONEDELJEK, 24.4. ODSTRANILI BOMO KLOPI, ODBILI BOMO OMET NA STENAH DO VIŠINE 2m, ARHEOLOGI BODO VODILI IZKOPE TAL DO GLOBINE 52 cm, POLOŽILI BOMO IZOLACIJE, BETONSKO PLOŠČO, TALNO GRETJE, ESTRIH… ČE NAM TLAKA NE BO USPELO POLOŽIT, GA BOMO ČEZ LETO ALI DVE. Z GOSPODARSKIM SVETOM LEPO NAPROŠAMO ZA POMOČ PRI DELU IN PRISPEVANJU PROSTOVOLJNIH DAROV ZA NAŠO OBNOVO. PO 1. MAJU NAS BODO NA DOMOVIH POPROSILI ZA PRISPEVEK ČLANI ŽPS IN ŽGS. CERKEV JE TVOJA IN JE OD VSEH, JE VELIKA KULTURNA DEDIŠČINA NAŠIH PREDNIKOV IN JE PROSTOR OBČESTVA NAŠE ŽUPNIJE, KJER SE DUHOVNO KREPIMO IN SLAVIMO BOGA. V ČASU OBNOVE BODO SV. MAŠE MED TEDNOM IN NEDELJSKA OB 7.00 V MRLIŠKI VEŽICI. MAŠA OB 10.30 BO V TEM ČASU NA POLENŠAKU, KJER BOMO DOBRODOŠLI PRI MARIJI, RAZEN DANES TEDEN, KO BO BLAGOSLOV NAŠE NOVE VEŽICE. BOG POVRNI ZA VSO LJUBEZEN DO NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE.

2. velikonočna - bela nedelja

Odprimo vrata Kristusu

»Če ne vidim, če se ne dotaknem, ne položim roke, ne bom veroval!« Tomaž hoče biti gotov, želi imeti zagotovilo. In ima prav, ker ve, da se, če Jezus resnično živi, vse spremeni, pravzaprav se vse obrne na glavo, pa ne le v njegovem življenju, ampak za vsakega človeka. Za vse človeštvo. Kakor mi, tudi Tomaž izkuša, kako težko je verovati. Pa saj nikjer v evangeliju ne piše, da bi bila vera brez dvomov in vprašanj, tista, ki ji pravimo, da je trdna kot kamen, bolj zanesljiva in gotova od tiste, ki je vsa prepletena z vprašanji – celo Marija ni takoj odgovorila z »da«, ampak je najprej postavila vprašanje: »Kako se bo to zgodilo…« Že res, da je na koncu tisti korak vere, ko enostavno rečemo: »Zgôdi se!« tudi treba narediti, vendar pa do tega koraka ne pridemo kar tako, ampak mora biti to neke vrste premišljeno, razumno dejanje – ne vedno, ampak za velike odločitve v življenju to gotovo velja. 

Za Tomaža vemo, da se ni dal kar tako prepričati. In vendar se je njegova negotovost vedno spremenila v blagoslov za celotno skupnost, posledično pa tudi za celotno Cerkev, saj so te zadeve zapisane v evangeliju. Pomislimo samo na tisti dogodek pri zadnji večerji, ko je apostolom Jezus dejal: »Kamor jaz grem, poznate pot.« Takrat ga najbrž nihče izmed apostolov ni razumel, pa vendar so bili vsi lepo tiho, kakor smo bili navadno vsi tiho v razredu ali predavalnici, četudi nismo razumeli tistega, kar nam je učitelj ali predavatelj razlagal. Če takrat Tomaž ne bi na glas povedal, kaj misli in kaj ga muči, bi najbrž ne dobili enega od najlepših in najvišjih evangeljskih stavkov: »Jaz sem pot, resnica in življenje« (Jn 14,1-14). Kakor piše Gregor Véliki, »je bila Tomaževa nevera bolj koristna kakor vera učencev, ki so verovali.« Na ta način je namreč ta iskreni in neposredni »negotovež« Jezusa malodane prisilil, da mu da bolj »otipljiv« dokaz vstajenja.

Vernik pri maši je v zelo podobnem položaju, v kakršnem je bil Tomaž. Pri maši pri spremenjenju namreč Gospod prihaja prav tako med nas »pri zaprtih vratih«, od znotraj. Ko ga potem prejmemo pri obhajilu, velja, da je bolj on tisti, ki prihaja v našo notranjost, kakor pa da bi bili mi tisti, ki prodiramo v njegovo. Prosi nas, naj se odpremo, da bi se dotaknili njegovih ran, vendar pa moramo mi še bolj Jezusa prositi, da bi se dotaknil naših ran, da bi jih ozdravil. Doživljamo izkušnjo gobavca, ki mu je rekel: »Gospod, če hočeš, me moreš ozdraviti.« Jezus pa se ga je dotaknil in mu odgovoril: »Hočem, bodi ozdravljen« (Mt 8,2-3).

V primerjavi s Tomaževo situacijo pa je težja, ker se od današnjega vernika, od današnjega Jezusovega učenca zahteva več. V četrti kitici pesmi »Molim te ponižno« pravi sv. Tomaž Akvinski: »Tvojih ran ne gledam kot Tomaž nekdaj.« Tomaž je videl Jezusove rane in je veroval – mi moramo verjeti, ne da bi jih videli. Toda, imamo nekoga, ki nam prihaja na pomoč, kakor smo dejali od znotraj, le odkrito mu moramo povedati, kaj nas muči, kakor je to znal Tomaž. Jezusa moramo res iskreno in iz srca prositi, naj »pomaga naši neveri« (Mr 9,24).

In prav s to prošnjo se končuje ta četrta kitica čudovite evharistične pesmi sv. Tomaža Akvinskega. Dobesedni prevod iz latinskega izvirnika je na tem mestu boljši: "Daj, da bom vate čedalje bolj veroval, zaupal in te ljubil." Skupaj z bl. Janezom Pavlom II. tako kličem vsem vam: »Vi, ki vas razjeda dvom, ne bojte se sprejeti Kristusa in njegove moči. Ne bojte se! Odprite oz. na stežaj odprite vrata Kristusu. Njegovi odrešilni moči… Pustite Kristusu, da spregovori človeku! Samo on ima besede življenja. Da, večnega življenja!« (22. Oktober 1978 na trgu sv. Petra)

nedelja, 16. april 2017

VELIKA NOČ - VOŠČILO

OB NAJVEČJEM PRAZNIKU VAM ŽELIM OBILJE VESELJA, ŽIVLJENSKE SREČE, KI JO SPREJMIMO OD VSTALEGA JEZUSA. ŽELIM MIRU, VESELJA, ZADOVOLJSTVA... NAJ VAS RAZSVETLJUJE JEZUS KRISTUS, KI ŽIVI.
ISKRENO IN IZ SRCA SE ZAHVALJUJEM VSEM, KI  SODELUJETE V NAŠI ŽUPNIJI, KI POMAGATE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN! SPOŠT. GOSPODOM KLJUČARJEM, PEVCEM-ORGANISTOM, ČLANOM ŽPS, BRALCEM, MINISTRANTOM, TISTIM, KI POMAGATE PRI VZDRŽEVANJU NAŠE CERKVE, ČIŠČENJU, KRAŠENJU, VSEM  HVALA ZA ROŽE IN VSEM, KI STE POMAGALI PRI ČIŠČENJU, KRAŠENJU IN UREJANJU NAŠE CERKVE IN OKOLICE, ČLANOM KARITAS IN PRAV VSEM, KI KARKOLI DOBREGA STORITE V NAŠI ŽUPNIJI.
BOG MILOSTNI OČE, NAJ VSAKEGA, KI ČUTI Z NAŠO ŽUPNIJO, ZA VES TRUD IN POMOČ V OBILJU BLAGOSLOVI IN NAGRADI Z MNOGIMI MILOSTMI IN RADOSTMI…
PROSIM ZA POMOČ IN SODELOVANJE, ZA BLIŽINO V NAŠEM ŽUPNIJSKEM OBČESTVU ŠE NAPREJ. HVALA IZ SRCA IN BOG POVRNI Z MILOSTMI, VARSTVOM, MIROM, SREČO, BLAGOSLOV.

VELIKA NOČ - OZNANILA

VELIKA NOČ
16.4.2017
VSTAJENJE JEZUSA KRISTUSA
6.30
8.30
10.30
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij-(vstajenjski procesiji)
POLENŠAK: + DRUŽINA ŠUMENJAK, ALOJZ, NEŽA IN STARŠI
JURŠINCI: + ANTON IN TEREZIJA NOVAK IN PETER GABROVEC
Velikonočni
ponedeljek
POT V EMAVS
7.00

8.30
14.00
JURŠINCI:  + TEREZIJA GREGORIN IN BRAT ANTON IN VSI + SORODNIKI
POLENŠAK: -ZA ZDRAVJE, MOČ VERE,ZA PRAVE ODLOČITVE
JURŠINCI: + POGREB: + MARIJA FILIPIČ –SV. MAŠA EMAVSA
Torek
Evzebij
---
---
Sreda
Leon lX
11.30
JURŠINCI: + POGREB: + JOŽE HORVAT
Četrtek
Teo
---
---
Petek
Anzelm, c.u.
---
---
Sobota
Hugo, škof
7.00
11.00
12.00
JURŠINCI: + JANEZ MATJAŠIČ, od hčerke Milene z družino
POLENŠAK: - SV. KRST: RENE
POLENŠAK: - SV KRST: HANA KANDRIČ
23.4.2017
BELA Nedelja
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
7.00

8.30
10.30
JURŠINCI: + JANKO KOVAČEC, obl. in SORODNIKI KOVAČEC-KOKOL
POLENŠAK: + VIKTOR DAJČAR, STARŠI FLORJANIČ-MERNIK
JURŠINCI: + ANTON IN MARIJA TOPLAK IN +STARŠI ČUŠ

 • V tednu, ki je pred nami imajo otroci velikonočne Počitnice, zato ni verouka! 
 • OD TORKA DO PETKA SMO NA ROMANJU V MEĐUGORJE, KJER BOMO MOLILI ZA VSE VAS, VAS IZROČILI MARIJINEMU VARSTVU IN PROSILI ZA NAŠO ŽUPNIJO NA MILOSTNEM KRAJU PRI KRALJICI MIRU.  
 • ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas JURŠINCI ZG. DEL 
 • DANES NA VELIKO NOČ IMAMO POSEBNO DAROVANJE OKROG OLTARJA ZA VELIKO OBNOVO NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI, KI JO BOMO PRIČELI PO BELI NEDELJI, TO JE V PONEDELJEK, 24.4. ODSTRANILI BOMO KLOPI, ODBILI BOMO OMET NA STENAH DO VIŠINE 2m, ARHEOLOGI BODO VODILI IZKOPE TAL DO GLOBINE 52 cm, POLOŽILI BOMO IZOLACIJE, BETONSKO PLOŠČO, TALNO GRETJE, ESTRIH… ČE NAM TLAKA NE BO USPELO POLOŽIT GA BOMO ČEZ LETO ALI DVE. Z GOSPODARSKIM SVETOM LEPO NAPROŠAMO ZA POMOČ PRI DELU IN PRISPEVANJU PROSTOVOLJNIH DAROV ZA NAŠO OBNOVO. PO 1. MAJU NAS BODO NA DOMOVIH POPROSILI ZA PRISPEVEK ČLANI ŽPS IN ŽGS. CERKEV JE TVOJA IN JE OD VSEH, JE VELIKA KULTURNA DEDIŠČINA NAŠIH PREDNIKOV IN JE PROSTOR OBČESTVA NAŠE ŽUPNIJE, KJER SE DUHOVNO KREPIMO IN SLAVIMO BOGA. V ČASU OBNOVE DO 2.7. BODO SV. MAŠE MED TEDNOM IN NEDELJSKA OB 7.00 V MRLIŠKI VEŽICI. MAŠA OB 10.30 BO V TEM ČASU NA POLENŠAKU, KJER BOMO DOBRODOŠLI PRI MARIJI. BOG POVRNI ZA VSO LJUBEZEN DO CERKVE.

VELIKA NOČ

PRAZNIK JEZUSOVEGA VSTAJENJA IZ SMRTI

Apd 10, 34a. 37-43; Kol 3, 1-4; Jn 20, 1-9

1. Na velikonočno jutro začenjamo hvalnice z odpevom: Vstal je Kristus in zasijal svojemu ljudstvu, ki ga je odrešil z lastno krvjo, aleluja! Tu je izražena misel, h kateri nas vodi bogoslužje skozi celo leto, od začetka, od spomina na učlovečenje: kot je Kristus vodil apostole postopno od prvih napovedi, od tiste, ko so se med seboj menili, kaj pomeni vstati od mrtvih, pa do zanesljive ugotovitve, videl  je in veroval. Kaj se skriva v izrazih: Velika noč, Pasqua, Voskresenije, Easter, Ostern; kot magična beseda, ki vzbuja spoštovanje, ki je nam temeljna vsebina vere: življenje, ki nima konca, sreča, ki je ne skali nobena grenkoba, ki ni le pobožna želja, ampak je v Kristusu dejstvo, resničnost!

2. V evangeliju slišimo še o medlem, otipavajočem srečanju z vstajenjem: 

- nista še namreč doumela, da mora vstati od mrtvih: po votlih, grenkih dneh trpljenja, po brezupu, je treba nekaj časa, preden se človek predrami, preden se pogled more privaditi bleščeči svetlobi;
- in vendar videl je in veroval: kar je Jezus potrpežljivo sejal v srca apostolom, začenja kliti, razraslo se bo v mogočne stebre vere in pričevanja. Vera je dar, ki ga Bog naklanja človeku po Svetem Duhu. Spet smo postavljeni pred nedoumljivo skrivnost, zato bodimo tem pozornejši, kaj se zgodi z binkoštnim dnem, ko so apostoli krščeni s Svetim Duhom.

3. Kako samozavestne in prepričevalne so Petrove besede v hiši rimskega stotnika Kornelija, ki ga Peter kot prvega pogana sprejme med kristjane:
Bog ga je obudil tretji dan; da bi razpršil misel o sanjah, prividu, je vzel kos pečene ribe in vpričo njih jedel; Peter znova in znova zatrjuje: mi smo priče njegovega vstajenja; in še: nam je naročil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih, da dobi v njegovem imenu odpuščanje grehov vsak, kdor vanj veruje. Apostoli vedo, da je vstajenje najpomembnejši zasuk v človeški zgodovini: odprla so se vrata, ki vodijo v neminljivo življenje.

4. K življenju iz vstajenjske vere vabi Pavel: iščite, kar je zgoraj, konkretno:
- verujem, da je življenje neprecenljiv dar, nisem gospodar, ampak upravljalec;
- verujem, da je vsak človek moj brat, ne glede na pripadnost, mnenja drugih;
- verujem, da je v vsakem človeku kal dobrote, treba jo je le odkriti;
- verujem, da v življenju nekaj pomeni biti dober, ne pa nekaj imeti;
- verujem, da se bo moje življenje, začeto v času, nadaljevalo v Očetovi hiši;

Vse to verujem, ker je Kristus vstal in odprl vrata v neminljivo življenje. Mar lahko še kje najde človek več vzrokov za veselje, upanje in optimizem?!