nedelja, 28. januar 2018

4. nedelja med letom - OZNANILA

4. NEDELJA MED LETOM
28.1.2018
NEDELJA SVETEGA PISMA
Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj
7.00
8.30
10.30

JURŠINCI: + KONRAD VRŠIČ, obl.
POLENŠAK: + ELIZABETA IN MIRKO ŠEGULA, obl.
JURŠINCI: + ANGELA PIGNAR, MOŽ ANTON, SINOVA ANTON IN STANKO, SVAK METOD IN OČE ALOJZ
Ponedeljek
Konstancij, škof.
18.00
POLENŠAK: + FRANC KVAR, 30. dan
Torek
Martina , muč.
17.00
JURŠINCI: + STANISLAV GRAŠIČ, od brata Branka z družino
--- SEJA SODELAVCEV KARITAS
Sreda
Janez Bosko
7.00
JURŠINCI: + JANEZ MATJAŠIČ, od sina Boštjana z družino
Četrtek
Brigita Irska
17.00
JURŠINCI: + MARIJA BEC, od družine Osterc
--- SEJA ŽPS
Petek 
SVEČNICA
JEZUSOVO DAROVANJE V TEMPLJU
17.00
18.00
POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ  -Blagoslov sveč
JURŠINCI: + ANA IN ALOJZ VUČINA, obl. -Blagoslov sveč
Sobota
Blaž, škof, mučenec
7.00


17.00


JURŠINCI: + MARIJA ZAVEC, od Ivanke z otroci
+ ANA ČUŠ, od Slatinek, Zorman iz Župetincev
(ZA 1 NAMEN MAŠUJE DUHOVNIK OD DRUGOD)
POLENŠAK: + FRANC MIKŠA, STARŠI MARIJA IN JANEZ ERNEJČIČ IN IVAN PUČKO
--- SEJA ŽPS
5. NEDELJA MED LETOM
4.2.2018
Jožef Leoniški, kapucin
7.00
8.30
10.30
17.00

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + STANKO ml. IN STANKO st. CVETKO
JURŠINCI: + STANKO ČUŠ, 2. obl., od mame Marije
POLENŠAK: + SLAVILNA MOLITVENO SREČANJE  ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SV. DUHA

 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR.
 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE, PRENOVO, MAVRICO… NAROČITE LAHKO PRI MENI. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA NAPREJ ZA LETO 2018.
 • SVEČNICA, 2.2. – PRAZNIK DAROVANJA JEZUSA ODREŠENIKA V TEMPLJU. IMELI BOMO SLOVESNI BLAGOSLOV SVEČ. PRINESITE K BLAGOSLOVU SVEČE, KI JIH BOMO UPORABLJALI PRI MOLITVI. SVEČE SO/BODO NA VOLJO ZA KUPIT TUDI V CERKVI.  S TEM POMAGAMO POMOČI POTREBNIM.
 • NA SVEČNICO bo pred sv. mašo priložnost za sv. spoved. Pri nas bo g. kaplan iz Ljutomera, g ZORAN CAR. 
 • Vitomarški gledališčniki vabijo na ogled nove komedije v narečju: "PUNA KOČA PR PEPIKI" V nedeljo, 4.2.2018 ob 18.00 v dvorani kulturnega centra Juršinci. Lepo povabljeni na smeh.
 • JURŠINCI: Danes je po sv. maši ob 10.30, srečanje - roditeljski sestanek za starše otrok veroučencev 1. in 2. razreda. Hvala vam starši, da posredujete svojemu otroku največ kar je možno, tudi tisto kar sami nimate - božjo Ljubezen, dobroto, vero v Boga in s tem smisel življenja in srečo. Kdor ima Boga ima vse. Kdor nima Boga, nima ničesar. Bodite pozorni, da ste resnično vključeni v duhovno, versko... občestvo naše župnije. Nihče nima prav nobene pravice priti v našo cerkev samo takrat, ko nekaj potrebuje, samo za izkoriščanje svetih zakramentov. Vsaka čast vsem, ki ste vklučeni. Druge vabim in naprošam, da se vključite in v resnici sprejemate božjo pomoč, blagoslove in varstvo od živega Boga v naši župniji.
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: BODKOVCI BREG Bog povrni.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi vas: BRATISLAVCI. Bog povrni z obilnimi blagoslovi.  

4. nedelja med letom

Jezus se v shodnici pokaže in dokaže kot najmočnejši med vsemi duhovnimi osebami. Z odstranitvijo hudega duha iz človeka potrdi svojo božjo oblast. Jezus konkretno dokaže da se je v njem resnično približalo božje, nebeško kraljestvo. Poslušalci, oz. tisti, ki so bili ravno takrat v molilnici so ostrmeli nad njegovim naukom, čudeži, nadnaravnimi, neverjetnimi... znamenji, ki jih je delal in njegova močna, konkretna oblast nad hudičem jih je bolj kot vse druga presenetila, frapirala, šokirala... 

Še preden je Jezus tistega dne v shodnici v Kafarnaumu karkoli rekel, se je nečisti duh čutil zelo razkrinkanega in prisiljenega, da je prišel na plan. Nečisti duh »ni prenesel« Jezusove »svetosti« in je zato začel vpiti: »Vem, kdo si: Sveti, Božji!« Začel je kričati in tuliti, ker ni vzdržal v Jezusovi bližini in v Njegovem sevanju LJUBEZNI, MIRU IN RESNICE., ki je je JEZUS vedno poln.

Kristjan, ki živi v milosti in je tempelj Svetega Duha, ima v sebi nekaj te Jezusove svetosti in prav ta svetost, JEZUSOV SV. DUH, ki biva v kristjanu, ki sprejema Boga, deluje in izvršuje v okolju v katerem živi, tih in učinkovit eksorcizem.

Gospa  iz Šoštanja pravi, kako v službi, njeni sodelavci pred njo ne preklinjajo, čeprav ni nikogar kregala ali se pritoževala nad tem. Ko odide stran pa strahotno preklinjajo. Iz nje žari Luč živega Boga-Sv. Duh.

To se udejanja predvsem v evharistiji. »Kristjan, ki prihaja od evharistične mize,« pravi sv. Janez Zlatousti, »je podoben levu, ki bruha iz svojih ust ogenj; njegovega pogleda hudobni duh ne more prenesti.«

Jezus nam podarja zaščito in protistrup proti delu hudega duha. V svojem Presvetem odrešenjskem Telesu nam daje sam sebe, ki je nepremagljiva ovira za hudiča. Jezus je tudi edina ovira za hudega duha.
Pri zadnji večerji je Bog podaril človeku največ kar je imel, to je svojega Sina, nam v obrambo. Kristjan, ki uživa Kristusovo Telo s čistim srcem je nepremagljiv.

nedelja, 21. januar 2018

3. nedelja med letom - OZNANILA • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR.
 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE, PRENOVO, MAVRICO… NAROČITE LAHKO PRI MENI. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA NAPREJ ZA LETO 2018.
 • KJER ŽELITE BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VAŠE DRUŽINE, HIŠE, STANOVANJA, GOSPODARSTVA… MI SPOROČITE IN Z VESELJEM SE ODZOVEM. 
 • V soboto, 27.1., veselo povabljeni na izlet-oglede veliko lepih jaslic v Prekmurju in v kino in na druge pustolovščine… mladi in otroci, ki redno in pridno sodelujete v naši župniji kot ministranti ali mladi pevci. Prijave sprejema čim prej samo ga. katehistinja LIDIJA pri verouku v tem tednu ali na GSM 031 482 409 do zasedbe mest na busu. Odhod iz Polenšaka ob 7.45, iz Juršinc ob 8.00. POVABLJENI. 
 • Naprošam, da svojci od pokojnih, za katere so bile darovane sv. maše ob pogrebih, povedo-določijo, kdaj naj bo sv. maša za rajnega. Ob obletnicah, rojstnih dnevih… Vseh sv. maš sam ne morem darovati-maševati, zato jih moram najpozneje po 2 letih od pogreba odposlati na škofijo ali patrom na Ptuj, da za rajne mašujejo duhovniki, ki nimajo namenov-intencij za sv. maše. Če ste se kje domači dogovorili, da boste nekatere mašne namene spremenili v dar za našo cerkev Svetega Lovrenca, potem mi to sporočite. Ob pogrebu je tudi zelo lepo in hvalevredno, da ob spominu na pokojnega darujemo tudi dar za obnovo naše cerkve in ne vedno samo za sveto mašo! 
 • JURŠINCI: Danes teden bo pri in po sv. maši ob 10.30 srečanje - roditeljski sestanek za starše otrok veroučencev 1. in 2. razreda. Starše prosim za zanesljivo udeležbo.
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: SAKUŠAK SP. DEL! Bog povrni.
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi vas: ZASADI. Bog povrni z obilnimi blagoslovi. 

3. nedelja med letom

RIBIČI - Mr 1,14-20 

Čeprav Jezus ni vseh dvanajst apostolov izbral iz vrst ribičev, smemo reči, da so jedro apostolskega zbora sestavljali ribiči, ki jih omenja današnji evangelij.

Razni duhovni pisatelji so se spraševali, zakaj Jezus ni posegel med poljedelce, živinorejce, obrtnike, trgovce in druge poklice. Odgovarjali so, da apostol potrebuje široka obzorja, ki mu jih daje morje s svojimi daljavami in globinami. Izkusiti mora nepreračunljivost morskih valov in vetrov, pa tudi negotovost ulova, saj se nanj ne more nikoli zanesti. Ribič ne uporablja strelnega in ubijalskega orožja, rib ne preganja, marveč ujame le tiste, ki gredo same v njegovo mrežo. Naj bo njegov lov še kako uspešen, vedno se zaveda, da ostaja v morju nepregledna množina rib, ki mu ne bodo nikoli dosegljive.

Ko je Jezus napovedal tem preprostim možem, da bo iz njih naredil ribiče ljudi,  še sanjati niso mogli, kaj bo to pomenilo. 

Tesna obala Tiberijskega jezera se bo razprostrla najprej v obsežno rimsko cesarstvo, pozneje v srednjeveško Evropo in po odkritju Novega sveta v zaokroženo zemeljsko oblo. Iz tega kafarnaumskega ribiškega ceha bodo nastale cerkvene občine v Jeruzalemu, Antiohiji, Efezu, Korintu in drugod. Peter bo priveslal do Rima ter od tam dajal navodila velikim ladjam in malim barčicam, razkropljenim po vseh oceanih. Mreže iz konoplje bodo prepustili drugim, sami pa si bodo spletli nove mreže iz nove, evangeljske snovi, stkane iz resnic, naukov in dogodkov, ki so jih tri leta doživljali ob Učeniku. Spoznati bodo morali, da rib v te mreže ne bodo spravili z mečem, s katerim je Peter mahal na Oljski gori, ne z gromom, ki so ga klicali na samarijsko vas, ampak le z  navdihom binkoštnega praznika. Kot ribiči ljudi bodo oznanjali, da smo vsi ena družina, od Boga ustvarjena in po Kristusu odrešena, da nekoč zaplavamo v polnost troedine skrivnosti Očeta, Sina in Svetega Duha.

Ali bi vse to zmogli brez njega, ki jih je izbral in jim napovedal?

nedelja, 14. januar 2018

2. nedelja med letom - OZNANILA

 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR.
 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE, PRENOVO, MAVRICO… NAROČITE LAHKO PRI MENI. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA NAPREJ ZA LETO 2018. 
 • KJER ŽELITE BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VAŠE DRUŽINE, HIŠE, STANOVANJA, GOSPODARSTVA… MI SPOROČITE IN Z VESELJEM SE ODZOVEM. V PETEK, 19.1. IN V SOBOTO BOM OBISKAL ZA BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VAS: GABRNIK. PROSIM SPOROČITE KJER ŽELITE BLAGOSLOV G. KLJUČARJU JOŽETU MOHORIČUALI MENI. SPOROČITE ALI DOPOLDAN ALI POPOLDAN. 
 • Čestitke, zahvala in vsaka čast STARŠEM, KI STE PREJŠNJO NEDELJO NA PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA, SVOJE MALČKE PRIPELJALI, PRINESLI K BLAGOSLOVU, KO SMO SE POSEBEJ VSI SPOMINJALI, DA SMO KRŠČENI, DA SMO ZARADI LJUBEZNI VEČNEGA BOGA PREDANI V VARSTVO IN ZAŠČITO ŽIVEMU JEZUSU, KI JE NAŠ ODREŠENIK, VARUH, POMOČNIK, ZDRAVNIK, NAJBOLJŠI VODNIK SKOZI ŽIVLJENJE. Hvala vam, da molite za svoje otroke, da bodo srečni.
 • Naprošam, da svojci od pokojnih za katere so bile darovane sv. maše ob pogrebih, povedo- določijo kdaj naj bo sv. maša za rajnega. Ob obletnicah, rojstnih dnevih… Vseh sv. maš sam ne morem darovati-maševati, zato jih moram najpozneje po 2 letih od pogreba odposlati na škofijo ali patrom na Ptuj, da za rajne mašujejo duhovniki, ki nimajo namenov-intencij za sv. maše. Če ste se kje domači dogovorili, da boste nekatere mašne namene spremenili v dar za našo cerkev Svetega Lovrenca, potem mi to sporočite. Ob pogrebu je tudi zelo lepo in hvalevredno, da ob spominu na pokojnega darujemo tudi dar za obnovo naše cerkve in ne vedno samo za sveto mašo!
 • JURŠINCI: PEVSKI ZBOR "SVETI LOVRENC" NATANČNO DANES PRAZNUJE SVOJ 1. ROJSTNI DAN. TOČNO PRED 1 LETOM SO PRIČELI Z VAJAMI. PRISRČNA ZAHVALA VAM, PREDRAGI PEVCI, ZA VAŠ VELIKI TRUD, ČAS, ŽRTVOVANJE, DA NAS RAZVESELJUJETE, KO SLAVITE ŽIVEGA BOGA. ČESTITKE. BOGU HVALA ZA VSAKEGA. VELIKA ZAHVALA GE. LIDIJI. :)
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: SAKUŠAK ZG. DEL! Bog povrni.
 • POLENŠAK: V PRETEKLEM TEDNU SEM BLAGOSLOVIL DRUŽINE-DOMOVE V POLENCI ZG. DEL. IZ SRCA HVALA VSEM ZA TOPEL SPREJEM. SAMI SRČNI IN PLEMENITI LJUDJE. BOGU HVALA ZA VSE. :)
 • Cerkev v tem tednu pripravi vas: SLOMI. Bog povrni z obilnimi blagoslovi.