nedelja, 29. januar 2017

4. nedelja med letom - OZNANILA

4. nedelja med letom
29.1.2017
Konstancij, škof
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + IVAN VUČINA, obl.
POLENŠAK: + MARIJA IN FRANC PETEK IN SORODNIKI
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
Ponedeljek
Martina, muč.
17.00
POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ, obl. IN STARŠI SIMONIČ, RODBINA ZORKO IN + SORODNIKI
Torek
JANEZ BOSKO,
7.00
JURŠINCI: + MARIJA KRIŽAN, od vnukov Križan
Sreda
Brigita Irska
17.00
JURŠINCI: + FRANC OSTERC
SVEČNICA
Četrtek
JEZUSOVO DAROVANJE
V TEMPLJU
17.00
18.00

JURŠINCI: + ANGELA KLAJŽAR, od hčerke Marije z družino
POLENŠAK: + JERICA IN MARTIN MAJCEN, KAREL IN ZDENKA HABJANIČ
Petek
Blaž, škof, muč.
17.00
POLENŠAK: + TEREZIJA PETEK, od nečakinje Marije Florjanič
Sobota
Jožef Leoniški
8.30
POLENŠAK: + V ZAHVALO ZA ZDRAVJE V DRUŽINI IN ZA PRAVILNO ODLOČITEV
5. nedelja med letom
5.2.2017
Agata, devica, mučenka
7.00
8.30

10.30
17.00

JURŠINCI: + KONRAD VRŠIČ, 4. obl.
POLENŠAK: + FRANC MIKŠA IN STARŠI MARIJA IN JANEZ ERNEJČIČ IN IVAN PUČKO
JURŠINCI: + STANKO ČUŠ, 1. obl., od Marije Pukšič iz Mezgovec
POLENŠAK: + KARIZMATIČNA, SLAVILNA SV. MAŠA ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SV. DUHA

 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE, PRENOVO, za otroke MAVRICO… NAROČITE LAHKO PRI MENI. LEPO VAS NAPROŠAM NAROČNIKI, PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2017. VERO GRADIMO, KO SE O ŽIVEM BOGU POZANIMAMO, SPOZNAVAMO, SE RAZSVETLJUJEMO Z BRANJEM DUHOVNEGA, KI JE VEČNO IN NI MINLJIVO! Celoletna naročnina: Družina=96€, Ognjišče=30€, Prenova=20€, Mavrica=37€
 • SVEČNICA, 2.2. – PRAZNIK DAROVANJA JEZUSA ODREŠENIKA V TEMPLJU. IMELI BOMO SLOVESNI BLAGOSLOV SVEČ. PRINESITE K BLAGOSLOVU SVEČE, KI JIH BOMO UPORABLJALI. SVEČE SO/BODO NA RAZPOLAGO TUDI V CERKVI. S TEM POMAGAMO POMOČI POTREBNIM. 
 • VSI, KI RADI VESELO POJETE IN IMATE POSLUH IN SE ŽELITE NAUČITI NOVIH PESMI, LEPO POVABLJENI NA PEVSKE VAJE, NOVO USTANOVLJENEGA PEVSKEGA, ZBORA V SOB. OB 17.30 V UČILNICI. PRISRČNA ZAHVALA IN VSAKA ČAST VSEM, KI STE SE VKLJUČILI, PREKO 20 NAS JE ŽE UBRANO PREPEVALO. NAD VSE SE VESELIMO. POVABLJENI ŠE DRUGI, PREDVSEM MOŠKE BI ŠE ZELO POTREBOVALI. LEPO NAPROŠENI, DA NAGOVORIMO ŠE KOGA IN GA POVABIMO.  ALELUJA.
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: SENČAK. Bog povrni.

4. nedelja med letom

Sof 2, 3; 3, 12-13; 1 Kor 1, 26-31; Mt 5, 1-12a

1. Ob vsem tem, kar v oznanjevanju Cerkve slišimo o Bogu, o stvarstvu, o človeku, se hočeš nočeš sprašujemo, kakšno naj bo naše vsakdanje življenje, da bi bilo čim bolj v skladu s tem oznanjevanjem. Včasih ti dve področji preveč ločujemo, prav tako pogosto ostajamo pri ozkem in enostranskem pogledu na krščanstvo, ki naj bi bilo le skupek zapovedi in prepovedi. Beseda nam tokrat riše osnovne poteze življenja iz vere.

2. Dve značilnosti izstopata: temeljne norme za tako življenje v marsičem postavljajo na glavo človeško logiko; tako življenje vodi k sreči, vodi k Bogu:
- Sofonija pravi: v tvoji sredi pustim ponižno in skromno ljudstvo, ti ne bodo delali krivice, ne lažnivo govorili, to so tisti, ki imajo pred seboj prihodnost;
- Pavel piše: Bog si je izvolil, kar je na svetu nespametnega, slabotnega, preprostega, vsa človekova dejavnost, vsa modrost in pravičnost izhaja od Boga - nad človekom je razum, ljubezen, ki presega vsakršno spoznanje;
- Kristus izreka blagor ubogim, krotkim, žalostnim, usmiljenim, miroljubnim, kar zbuja pravi odpor samozavestne in samozadostne človeške pameti.

3. Gospodov govor na gori, magna charta krščanstva, ima vse drugačno veljavo in prihodnost kot modrovanja od Aristotela in Platona do modernih mislecev: če boš ravnal, kot te uči Gospod, blagor tebi, tvojemu sosedu, tvojemu narodu, tvojim potomcem, blagor ti, ker te bo to privedlo do cilja, po katerem hrepeniš. 

- blagor ubogim v duhu, ki ne vise z dušo na gmotnih dobrinah, se ne zanašajo zgolj nanje, imajo odprto roko za bližnjega, ki so z dobrimi deli bogati v Bogu;
- blagor krotkim, ki ne delajo krivice, nasilja, nikogar ne tlačijo, ne ponižujejo,  znajo biti prijazni, strpni, dobrohotni, velikodušni, poznajo lepo besedo;
- blagor žalostnim zaradi krivic, greha in vsega hudega na svetu, ki pa se znajo veseliti svoje čiste vesti, uspeha svojega bližnjega, dobrote drugih ljudi;
- blagor usmiljenim, ki ne obsojajo, ne kažejo s prstom na druge, ki zmorejo odpuščati in prizanašati, ki lahko prosijo: odpusti nam, kakor mi odpuščamo;
- blagor čistim v srcu, ki ne tuhtajo, kako bi drugega prizadeli, ga oblatili, kako bi nekaznovano prisvojili, kar ni njihovo, blagor jim, »ki v srcu dobro mislijo«;
- blagor miroljubnim, ki ne povzročajo razdorov, se izognejo prepiru, ki ne ščuvajo k nasilju, ki izžarevajo mir, notranjo svobodo in razumno srce.


4. Za sklep še blagor, ki ni zapisan: blagor nam, če se ne bomo pustili premetavati raznim "resnicam", ampak bomo prisluhnili Gospodu in božji modrosti.

nedelja, 22. januar 2017

3. nedelja med letom - OZNANILA

3. nedelja med letom
22.1.2017
Vincencij, diakon
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + JANKO ŠOŠTARIČ, obl. STARŠI KRAJNC, ŠOŠTARIČ, NEDELJKO, ALOJZ ŠILAK IN KRISTINA ROJHT
JURŠINCI: + ANGELA PIGNAR, obl. IN +MOŽ IN SIN ANTON
Ponedeljek
Henrik Suzo
17.00
POLENŠAK: + MIRKO, obl. IN ELIZABETA ŠEGULA
Torek
Frančišek Saleški, cerk. u.
7.00
JURŠINCI: + FRANC HOJNIK, od Marjana Kujavca z družino
Sreda
SPREOBRNITEV apostola Pavla
17.00
JURŠINCI: + ALOJZ HORVAT, od družine Golob iz Dragoviča
Četrtek
Timotej in Tit, škofa
9.30
17.00
HLAPONCI: BLAGOSLOV DRUŽIN,KI SO POD POLENŠAK SP.DEL
POLENŠAK: ZA BOŽJI BLAGOSLOV, SLUŽBO IN STANOVANJE
Petek
Angela Merici
17.00
POLENŠAK: + SLAVKO JANŽEKOVIČ IN SLAVKO ŠTEFKO
Sobota
Tomaž Akvinski, cerkveni učit.
17.00


17.30
JURŠINCI: + ANTON IN DUŠAN KOKOL, ANGELA IN BRATJE SLODNJAK, FRANC JANŽEKOVIČ, JANKO KOVAČEC IN VSI SORODNIKI KOKOL
JURŠINCI: PEVSKE VAJE NOVEGA ZBORA
4. nedelja med letom
29.1.2017
Konstancij, škof
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + IVAN VUČINA, obl.
POLENŠAK: + MARIJA IN FRANC PETEK IN SORODNIKI
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij

 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE, PRENOVO, za otroke MAVRICO… NAROČITE LAHKO PRI MENI. LEPO VAS NAPROŠAM NAROČNIKI, PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2017. VERO GRADIMO, KO SE O ŽIVEM BOGU POZANIMAMO, SPOZNAVAMO, SE RAZSVETLJUJEMO Z BRANJEM DUHOVNEGA, KI JE VEČNO IN NI MINLJIVO! Celoletna naročnina: Družina=96€, Ognjišče=30€, Prenova=20€, Mavrica=37€
 • VSI, KI RADI VESELO POJETE IN IMATE POSLUH IN SE ŽELITE NAUČITI NOVIH PESMI, LEPO POVABLJENI NA PEVSKE VAJE NOVO USTANOVLJENEGA PEVSKEGA, MEŠANEGA ZBORA V SOB. OB 17.30 V UČILNICI. 
  PRISRČNA ZAHVALA IN VSAKA ČAST VSEM, KI STE SE VKLJUČILI, PREKO 20 NAS JE ŽE UBRANO PREPEVALO. NAD VSE SE VESELIMO. POVABLJENI ŠE DRUGI, PREDVSEM MOŠKE BI ŠE ZELO POTREBOVALI. LEPO NAPROŠENI, DA NAGOVORIMO ŠE KOGA IN GA POVABIMO.  ALELUJA.
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: ZAGORCI SP. DEL. Bog povrni. 

3. nedelja med letom

Iz 8, 23b; 9, 1-3; 1 Kor 1, 10-13.17; Mt 4, 12-23

1. Jezusovega predhodnika Janeza, o katerem smo veliko slišali v adventu in še prejšnjo nedeljo, vržejo v ječo, odhaja s prizorišča, izvršil je poslanstvo, pripravil pot Odrešeniku, o katerem je napovedal: On mora rasti, jaz pa se manjšati. Gospod začenja svojo odrešenjsko pot. Pomenljivo je, da evangelist za opis tega začetka navaja Izaija: ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč, njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence, je zasvetila luč! S prihodom Odrešenika človeštvo obsije sonce toplote, upanja: kdor vame veruje, bo živel!

2. Prva beseda Jezusovega oznanila vabi: spreobrnite se, nebeško kraljestvo se je približalo. Bog se je z učlovečenjem neposredno približal človeku, mu odprl možnost, da tudi on najde pot do Boga, vmes pa je pogoj: spreobrnite se. Če to vabilo vzamemo zares, pomeni v marsičem prelom s preteklostjo, pomeni: 

- sprejeti zakonitosti božjega kraljestva, njegove vrednote, nov življenjski stil;
- "spreobrnjen" je človek, ki se ne zanaša več na svoje imetje, moč, gotovost;
- "spreobrnjen" je človek, ki je pripravljen izgubiti vse, da bi dosegel kraljestvo;
- "spreobrnjen" je človek, ki je pripravljen privzeti nova merila v odnosu do sočloveka, ki ne razvršča ljudi po tem, koliko kdo ima, koliko je vpliven, ki ve, da so največje vrednote kraljestva zakrite očem, pogosto pa žive v preprostem, skromnem, na zunaj nepomembnem človeku.

3. Nova merila božjega kraljestva Gospod najprej pokaže, ko pokliče prve apostole: Peter, Andrej, Jakob in Janez so ribiči; to je prvo jedro novega božjega ljudstva. Pokliče jih sredi njihovega dela. Njegovo vabilo jih prevzame! Kaj je bilo v njegovem pogledu, v njegovi besedi, kaj so videli v tem človeku? V to skrivnost ni mogoče prodreti. Evangelist kratko ugotavlja: šli so za njim!

4. Niso šli za njim le štirje izbranci: Jezus je hodil po Galileji, učil po njih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Svojo besedo je namenil množicam:
- od daleč so prihajali, predenj polagali kopice svojih potreb in trpljenja, prav tako tudi kopice prošenj, da bi jim vlil novega poguma, moči, optimizma;
- videl je v njih revščino, duhovno in telesno, prišel je, da bi jim pomagal v njihovi nebogljenosti, krhkosti in omejenosti.


5. Ozdravljal je vsakršno bolezen in vsakršno slabost med ljudstvom: Gospod je tu, da bi pomagal vsem, ki so potrebni trdnosti, opore, tistim, ki se zde sami sebi zadostni in tistim, ki prosijo: Gospod, podpri me v moji omahljivosti.

nedelja, 15. januar 2017

2. nedelja med letom - OZNANILA

2. nedelja med letom
15.1.2017
Absalom, koprski škof
7.00
8.30


10.30
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + SLAVA CVETKO, 13. obl., STARŠI IN BRATJE IN SESTRA CVETKO, STARŠI ŠEGULA, MARIJA NEDELJKO, STANKO KRAMPELJ
JURŠINCI: + JANKO MATJAŠIČ, obl.
Ponedeljek
Henorat, škof
17.00
POLENŠAK: + VINKO KLAJŽAR
Torek
ANTON puščavnik
7.00
JURŠINCI: + JANEZ MATJAŠIČ, od sina Srečka
Sreda
Marjeta Ogrska
17.00
JURŠINCI: + ANTON PIGNAR, STARŠI IN OČE ALOJZ ŽERDIN
Četrtek
Makarij Aleksandrijski
7.00
16.00
JURŠINCI: + ANA ČUŠ, OD TEREZIJE HECL
HLAPONCI: BLAGOSLOV DRUŽIN,KI SO POD SV. LOVRENC
Petek
Fabijan in Boštjan, muč.
9.00
15.00
17.00
HLAPONCI ZG. DEL: BLAGOSLOV DRUŽIN IN DOMOV…
HLAPONCI ZG. DEL: BLAGOSLOV DRUŽIN IN DOMOV… POLENŠAK: + SLAVKO PINTARIČ IN MARIJA KLEMENČIČ
Sobota
Neža, Janja, muč.
19.00
POLENŠAK: + ZA BOŽJI BLAGOSLOV IN ZA ZDRAVJE
3. nedelja med letom
22.1.2017
Vincencij, diakon
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + JANKO ŠOŠTARIČ, obl. STARŠI KRAJNC, ŠOŠTARIČ, NEDELJKO, ALOJZ ŠILAK IN KRISTINA ROJHT
JURŠINCI: + ANGELA PIGNAR, obl. IN +MOŽ IN SIN ANTON

 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE, PRENOVO, za otroke MAVRICO… NAROČITE LAHKO PRI MENI. LEPO VAS NAPROŠAM NAROČNIKI, PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2017. VERO GRADIMO, KO SE O ŽIVEM BOGU POZANIMAMO, SPOZNAVAMO, SE RAZSVETLJUJEMO Z BRANJEM DUHOVNEGA, KI JE VEČNO IN NI MINLJIVO! Celoletna naročnina: Družina=96€, Ognjišče=30€, Prenova=20€, Mavrica=37€
 • Čestitke in vsaka čast in vesela zahvala staršem, ki so prejšnjo nedeljo na praznik Jezusovega krsta, PRINESLI SVOJE MALČKE K BLAGOSLOVU. Bog jih je staršem podaril in SAMO ON JIM LAHKO DA ODLOČILNO POMOČ, MIR, BLAGOSLOV, VESELJE, ZDRAVJE ZA ŽIVLJENJE. Lepo je bilo. Hvala vam STARŠI, da molite za svoje otroke.
 • V soboto, 21.1., vabljeni na izlet-oglede več lepih jaslic v Celju in okolici in v kino… ministranti in mladi pevci. Izpolnjeno prijavnico čim prej oddajmo pri verouku. Prijave se sprejemajo do zasedbe mest na busu.
 • Danes po sv. maši je srečanje za starše otrok 3.r, ki želijo letos pristopiti k 1. sv. obhajilu.
 •  VSI, KI RADI VESELO POJETE IN IMATE POSLUH IN SE ŽELITE NAUČITI NOVIH PESMI, LEPO POVABLJENI NA PEVSKE VAJE, NOVO USTANOVLJENEGA PEVSKEGA, MEŠANEGA ZBORA V SOB. OB 17.30 V UČILNICI. VČERAJ SO BILE ŽE VAJE. PRISRČNA ZAHVALA IN VSAKA ČAST VSEM, KI STE SE VKLJUČILI, PREKO 20 NAS JE ŽE UBRANO PREPEVALO. NAD VSE SE VESELIMO. POVABLJENI ŠE DRUGI, PREDVSEM MOŠKE BI ŠE ZELO POTREBOVALI. LEPO NAPROŠENI, DA NAGOVORIMO ŠE KOGA IN GA POVABIMO.  ALELUJA.
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: ZAGORCI ZG. DEL. Bog povrni. 

2. nedelja med letom

Iz 49, 3. 5-6; 1Kor 1, 1-3; Jn 1, 29-34

1. Janez Krstnik, h kateremu so prihajale množice, o čemer je evangelist lahko zapisal, da je vse ljudstvo prejemalo krst, je imel mogočno priložnost, da ne samo pripravlja Gospodov prihod, ampak vsaj nekaj učencem tudi neposredno predstavi Odrešenika, jih usmeri nanj, da postanejo njegovi učenci:
- videl sem (Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim), videl sem in pričujem, da je to božji Sin: temeljno pričevanje za tisti čas, za vse čase, Jezus ni ideolog, ni revolucionar, je učlovečeni Bog, Odrešenik za vse ljudi;
- Krstnikove besede so potrdilo široki viziji preroka: on bo luč poganskim narodom, zveličanje do konca zemlje - spet poudarek: Jezus je od Očeta poslani Odrešenik, ki ga je človeštvo pričakovalo, za vse ljudi vseh časov.

2. Oznanilo o Jezusu, Bogu-človeku, bo vedno znova križišče, kjer se bodo človeška pota razhajala. Kako različni pristopi, kako različne tudi posledice:
- mnogi izmed njegovih sodobnikov in iz kasnejših generacij so ugotavljali: Bog je obiskal svoje ljudstvo - tako ni govoril noben človek - mnoge življenjske usode so se obrnile za njegovim glasom, vabilom, zgledom, kljub tveganjem;
- Jezusov vstop v svet bo v človeški družbi vedno dejavno odmeval; apostol nas nagovarja: vi, ki ste posvečeni v Kristusu in poklicani k svetosti - kakšna odlika, postajati Gospodu podoben, sočloveka vabiti, voditi h Kristusu;
- Janez predstavi učencem Jezusa: glejte, Božje Jagnje, ki odjemlje greh sveta - prišel je, ne da bi svet sodil, ampak da bi se svet rešil po njem, in v to svojo dejavnost vabi, vključuje tudi nas, ki smo poklicani k svetosti. 

3. Kako moremo posvečevati sami sebe in voditi k temu tudi druge? Gre pravzaprav za preproste, zelo vsakdanje zadeve:
- če mnogi sejejo razdore, se trudimo za medsebojno odpuščanje, zaupanje;
- če mnogi razglašajo krajo za pogum, ali zagovarjajo znano geslo "znašel se je", si sami prizadevajmo za pošteno življenje, pošteno delo;
- če toliki prostaško govorijo, pačijo naš jezik, bodimo v besedi dostojni, prav tako pristni, ne delajmo se svetovljane s tem, da potujčujemo svoj jezik;
- če toliki poudarjajo, da je splav osebna človekova pravica (Hitler in njemu podobni so si prilastili pravico, da odstranijo vse, ki so jim bili na poti: telesno in duševno prizadeti, Judje, ideološki nasprotniki), potem poudarjajmo temeljno pravico vsakogar do življenja, kar je v našem okolju, v našem narodu še posebej potrebno. 

Z vsem tem lahko pripomoremo, da bo klic: Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta, odmevnejši, učinkovitejši. Med nami vsemi bo manj greha, več življenja!