nedelja, 28. maj 2017

7. velikonočna nedelja - OZNANILA

28.5.2017
7. VELIKONOČNA
NEDELJA
German Pariški
7.00

8.30
10.30
JURŠINCI-VEŽICA: + VIDA, 4. obl IN IVAN ŽMAUC IN DARINKA JEREBIČ
POLENŠAK – ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE: + MAJDA ŠAMPERL,
JURŠINCI-VEŽICA: + za vse žive in + obeh župnij
Ponedeljek
Maksim Emonski
19.00
POLENŠAK: + STANKO IN TEREZIJA MAJCEN, obl., ANGELA IN STANKO KOŠTI
Torek
Ivana Orleanska
19.00
JURŠINCI: + MARIJA HOJNIK, osmina, od sina Janeza z družino
Sreda
OBISKANJE DEVICE MARIJE
7.00
8.30


JURŠINCI: + SLAVKO RAJŠP, obl.
POLENŠAK: +TREZIKA MUNDA, od družine Pisanec-Horvat,
+ KRISTINA ROJHT, od Ivanke z druž.,
+ MARIJA NEDELJKO, od sina Stanka z družino
Četrtek
Justin, mučenec
19.00
JURŠINCI: + MARIJA, obl. IN VINKO, obl. IN VINCENC ŠORI
Petek
Marcelin in Peter
19.00
POLENŠAK: + TILIKA MAGDIČ
Sobota
Ugandski mučenci
6.00
ROMANJE NA SV. VIŠARJE - MONTE LUSSARRI
4.6.2017
BINKOŠTI
PRIHOD SV. DUHA
Peter veronski
7.00
8.30
10.30


12.15
13.00
17.00

JURŠINCI-VEŽICA: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ANTON KVAR IN RODBINI KVAR-BEZJAK
JURŠINCI-VEŽICA: + STANKO ČUŠ, ANTON GORNJEC, ANICA KRAJNC, TINKA KOVAČIČ, FRANCI MIKLIČ IN VSI SORDNIKI GORNJEC IN KUKOVEC, od Marije Kranvogel
POLENŠAK: + SV. KRST: NIKOLAJ
POLENŠAK: + SV. KRST: GAŠPER
POLENŠAK: + SV. MAŠA ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SVETEGA DUHA
 • Lepo naprošam voditelje šmarnic in udeležence, da se v sredo na zadnji dan maja ali kak drug dan v tem tednu, srečate na zaključnem srečanju in se izročite Mariji. Voditelji naj vzamejo sedaj po sv. maši toliko kompletov listkov, kolikor otrok je redno obiskovalo šmarnice. Kdor je bil samo nekaj krat ni upravičen do listkov in plakata.
 • V SOBOTO, 3.6.2017, GREMO NA ROMANJE na SV. VIŠARJE-milostno, Marijino svetišče v Italiji. Obiskali bomo tudi BREZJE, PLANICO, IZVIR SAVE… Prevoz =12€, gondola=10,5€, kosilo po želji=12€ Odhod ob 6.00 iz Polenšaka, 6.10 iz Juršinc. AVTOBUS JE POLN. ČE KDO OD PRIJAVLJENIH NE MORE ITI, NAJ TAKOJ PROSIMO SPOROČI. S SEBOJ MORAMO IMETI OSEBNO IZKAZNICO, ROŽNI VENEC, ODPRTO SRCE, VETROVKO, KAPO, ker je v gorah še hladno! 
 • Pevska glasbena skupina pod vodstvom gospe Lidije bo v nedeljo, 4.6.2017, ob 15.00, nastopila na reviji mladinskih in otroških pevskih zborov pri SV. JURIJU NA PTUJU. Lepo naprošamo starše, da svojega/jo pevca/ko pripeljete na ta lep koncert in poslušate svojega otroka, ko bo nastopal. Če mogoče kdo od staršev ne more, naj pomaga prosim dedek, babica, teta, boter… ali pa je lepo naprošen, da se dogovori z drugimi starši in pevca/ko vzamejo s seboj. Iskrena zahvala! Lepo povabljeni vsi na popoldan veselja!
 • Danes teden imamo darovanje okrog oltarja za obnovo naše cerkve. 
 • V nedeljo je srečanje za starše 1.r.
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: SAKUŠAK, SP DEL–OBLAČJAK. Bog povrni.
 • OBNOVA NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI. ARHEOLOGI SO IZVEDLI IZKOPAVANJA. PRIDNI MOŽJE BODO V TEM TEDNU PRIPRAVLJALI TEREN ZA PLOŠČO. PROSIMO VSE, KI BI JIM LAHKO POSTREGLI S KOSILOM, DA SPOROČIJO G. ANDREJU-ORGANISTU. KLJUČARJI, GOSPODARSKI IN PASTORALNI SVET, LEPO NAPROŠAMO VSAKOGAR ZA POMOČ IN SODELOVANJE S PROSTOVOLJNIM DAROM IZ VERE, IZ SRCA, IZ LJUBEZNI, ZA OBNOVO NAŠE CERKVE OB TEM ČASTITLJIVEM JUBILEJU.   V ČASU OBNOVE NAŠE CERKVE, SO VSE SV. MAŠE V NAŠI NOVI VEŽICI! 
 • Družino in Ognjišče vzemimo spredaj, pri oltarju.

7. velikonočna nedelja

Apd 1, 12-14; 1 Pt 4, 13-16; Jn 17, 1-11a

1. Minuli praznik Vnebohoda nas je spomnil Jezusovega slovesa od učencev. Ko jim je govoril o odhodu k Očetu, je ugotavljal: žalost vam je napolnila srce. Vihrave ribiče je misel na slovo prizadela. Gospod, njihov pristen prijatelj, je tokrat razkril srce in jim razložil svoje poslanstvo. Kot da so se jim odprle oči: glej, zdaj govoriš čisto jasno in ne uporabljaš nobene prispodobe; zdaj vemo, da vse veš, zato verujemo, da si prišel od Boga. Ob potrpežljivih in obzirnih Jezusovih spodbudah vse bolj umevajo njegovo poslanstvo v svetu in prav tako tudi, da jih je izbral, da bi to delo nadaljevali. Ko so v svoj zbor namesto Juda izvolili Matija, je Peter poudaril: on bo z nami priča Gospodovega vstajenja. Mar jih ni v tem poslanstvu krepilo predvsem Gospodovo zagotovilo: z vami ostanem do konca sveta!

2. Prvo skupnost mož in žena, ki so priče Gospodovega vstajenja, skupnost, ki ji pravimo Cerkev, nam v nekaterih značilnostih oriše današnja beseda:
- Jezus jih v pogovoru z Očetom, kot ga slišimo v evangeliju, predstavlja: tvoji so, besede, ki si mi jih dal, sem dal njim, oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da si me ti poslal;
- ti ljudje, po imenu našteti apostoli in žene, postajajo priče za resnico o Bogu, o Odrešeniku, o človeku pred Bogom, odgovorne priče, ki jim je v moči Duha jasno, da v nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili;
- ti ljudje imajo za svoje osebno odgovorno pričevanje pred seboj živ zgled Učitelja, ki je pred rimskim oblastnikom, torej pred uradno javnostjo zatrdil: zato sem rojen in zato sem prišel na svet, da pričujem za resnico

3. Te ljudi, to skupnost, ki ji rečemo Cerkev, Gospod vključuje v svoj pogovor z Očetom, moli za Cerkev, moli za nas. Gospod ni samo naš Učitelj in Vodnik, po besedah apostola Janeza vendar imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega, in kako prav je, da se tega zavedamo in to upoštevamo! Če smo  prisluhnili Jezusovemu pogovoru z Očetom, nismo mogli prezreti besed, ki so človeku lahko stalni in zanesljiv temelj njegovega upanja:
 zanje prosim, ker so tvoji –prosi torej za vse nas, ki Boga v veri sprejemamo in svojo vsakdanjost skušamo usmerjati po njegovi besedi;
- prosim, da jih obvaruješ hudega – prosi za nas, da bi bili obvarovani pred grehom, še posebej pred zlom nevere, nezaupanja v Boga;
- prosim tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame – prosi za vse, ki bodo slišali besedo o Bogu, o vstajenju in življenju, da bi v tej veri vztrajali.


nedelja, 21. maj 2017

6. velikonočna nedelja - OZNANILA

21.5.2017
6. VELIKONOČNA
NEDELJA
Bonifacij, mučenec
7.00
8.30
10.30

JURŠINCI-VEŽICA: +TADEJ HOLC,30.dan pogreba, od brata Davida
POLENŠAK: + FRANC ČUŠ, od hčerke Marjana
JURŠINCI-VEŽICA: + ANTON IN JULIJANA KOLARIČ, IRENA IN ROBERT VRBANČIČ IN ANA MATJAŠIČ
Ponedeljek
Marjeta Kasijska
19.00
POLENŠAK: + MARTIN IN MARIJA CVETKO IN RODBINI VRŠIČ, CVETKO
Torek
Socerb Tržaški, mučenec
19.00

19.30
JURŠINCI: + ANGELA PIGNAR, MOŽ ANTON, SINOVA ANTON IN STANKO
JURŠINCI: SEJA ŽPS IN ŽGS (Prosimo člane za zanesljivo udeležbo)
Sreda
MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV
7.00

16.00
JURŠINCI: + ANTON IN MARIJA OSTERC IZ GRADIŠČAKA, od hčerke Marije
JURŠINCI: + POGREB: MARIJA ČEH IZ HLAPONCEV
Četrtek 
PRAZNIK

JEZUSOV VNEBOHOD
18.00
19.00

POLENŠAK: + LIZIKA KOVAČEC,od družine Ivana Toplaka iz Kukave
JURŠINCI: + MARIJA IN STANKO GOMILŠAK IN + SORODNIKI SLODNJAK, GOMILŠAK
Petek
FILIP NERI, duh.
19.00
POLENŠAK: + JOŽEF KOKOL, obl., od sestre Slave z družino
Sobota
ALOJZIJ GROZDE, mučenec vere
10.00

12.00
15.00
POLENŠAK-TUŠEVA KAPELA: + ANICA PLOHL, STARŠI IN JANEZ ERBUS
POLENŠAK: - SV. KRST: NIKA LEBAR
POLENŠAK: - BIRMANSKI DAN
28.5.2017
7. VELIKONOČNA
NEDELJA
POLENSKA NEDELJA
7.00

8.30
10.30
JURŠINCI-VEŽICA: + VIDA, 4. obl IN IVAN ŽMAUC IN DARINKA JEREBIČ
POLENŠAK – ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE: + MAJDA ŠAMPERL,
JURŠINCI-VEŽICA: + za vse žive in + obeh župnij

 • V maju se s ŠMARNICAMI izročamo naši nebeški Varuhinji, Zaščitnico in Priprošnjico pri Bogu – MARIJI. Lepo povabljeni in naprošeni, da pri vsaki vaški kapeli organiziramo šmarnice in se zbiramo v maju pri molitvi k Mariji. 
 • ŽUPNIJA POLENŠAK ROMA 3.6.2017 na SV. VIŠARJE-milostno, Marijino svetišče blizu TRBIŽA v Italiji. Obiskali bomo tudi BREZJE, PLANICO, IZVIR SAVE in še veliko lepega. KER SO NAM NA ARRIVI-g. direktor omogočili 63-sedežni bus, POVABLJENI ZRAVEN TUDI IZ JURŠINC ALI OD DRUGOD. PRIJAVIMO SE čim prej! Prevoz z avtobusom=12€, gondola=8€, kosilo po želji=10€ Odhod ob 6.00 iz Polenšaka, 6.10 iz Juršinc. PRISRČNO POVABLJENI. 
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: SAKUŠAK ZG.DELLepa zahvala. Bog povrni.
 • OBNOVA NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI. ARHEOLOGI SO HVALA BOGU ZAKLJUČILI IZKOPAVANJA, KI SMO JIH MORALI PO ZAKONU OPRAVITI, ČE ŽELIMO UREDITI IZOLACIJO, BETONSKO PLOŠČO, T.O., ESTRIH, TLAK. IZKOPAVANJA SO NAM DALA ZELO POMEMBNE ZGODOVINSKE PODATKE, KJE JE BILA PRVOTNA CERKEV, KAKO SO JO PREZIDAVALI… V KAPELI SMO NAŠLI VELIKE TEMELJE PRVE CERKVE…
  *IZ SRCA SE ZAHVALJUJEMO POŽRTVOVALNIM MOŽEM, KI SO DO SEDAJ SODELOVALI, DELALI PRI IZKOPAVANJU. VEČ KOT 800 UR JE ŽE VLOŽENEGA DELA. MOČNA ZAHVALA BAGERISTU G. MIRKU SLODNJAKU, VSEM ZLATIM GOSPEM, KI STE NAM IN ŠE NAM BOSTE SKUHALE KOSILO. V TEM TEDNU ŠE PRIDEJO IZ SPOM. VARSTVA, DA NAM DAJO NAVODILA IN DOVOLJENJE ZA GRADB. DELA. V TEM TEDNU DELO STOJI. ZAČNEMO  29.5. PROTI KONCU TEDNA BI ZAČELI Z ZBIRANJEM PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV ZA OBNOVO CERKVE PO VASEH. Z GOSPODARSKIM SVETOM LEPO NAPROŠAMO VSE ZA POMOČ IN SODELOVANJE S PROSTOVOLJNIM DAROM ZA OBNOVO NAŠE CERKVE.    V ČASU OBNOVE NAŠE CERKVE, SO VSE SV. MAŠE V NAŠI NOVI VEŽICI!
   

6. velikonočna nedelja

Jn 14,15–21    NE BOM VAS ZAPUSTIL

Jezus se od apostolov sicer poslavlja, a jim obenem zagotavlja, da jih ne bo zapustil. Z njimi bo in se jim bo razodeval.
Ko se sedaj oziramo nazaj, imamo vtis, da Jezus ni bil vedno s svojimi učenci in da se jim vsaj v nekaterih razdobjih ni razodeval.
Začnemo lahko kar z rimsko državo. Neusmiljeno je zatirala kristjane. Kje je bil takrat Jezus? Kje je bil Jezus za časa preseljevanja narodov, ko je bilo razdejanih mnogo cvetočih krščanskih pokrajin? Kje je bil Jezus v burnem času reformacije? … Nenazadnje: kje je danes?
Da bomo glede navedenih – in drugih nenavedenih – ugovorov pravični, se moramo vprašati, kaj je Jezus sploh obljubil. 

Obljubil je, da bo njegova Cerkev mogočno drevo, v katerega krošnji gnezdijo ptice neba, imenoval pa jo je tudi mala čreda. Apostoli so poslani po vsem svetu, da bi učili vse narode, v tem istem svetu pa bodo doživljali stisko. Cerkev bo postavljena na skalo, toda to skalo bodo neprestano oblegale peklenske sile. Prazne ribiške mreže, ko so se vso noč trudili, in polne, ko je bilo najmanj pričakovati, so dale vedeti, da ima Božji ribolov posebne zakonitosti. Rečeno je bilo: jokali boste in žalovali, svet pa se bo veselil … Pohujšali se boste nad menoj … Preganjali vas bodo in vse hudo zoper vas lažnivo govorili …
To in še marsikaj podobnega jim je napovedal. Obenem pa tudi: »Ne bom vas zapustil. Z vami bom vse dni do konca sveta.«
Držal je besedo, čeprav včasih drugače, kot bi pričakovali. V dobi rimskih preganjaj je imela Cerkev največ pričevalcev. V stoletjih preseljevanja se ji je pridružilo največ mladih narodov. Reformacija je kristjanom vrnila Božjo besedo, ki so jo človeška izročila potiskala na rob … Današnjo borbo med vero in nevero bo dobil tisti, ki bo človeštvo bolj ljubil in mu več dal.

Ljudje smo zmožni Jezusa zapustiti. On pa bo držal besedo.

nedelja, 14. maj 2017

5. velikonočna nedelja - OZNANILA

14.5.2017
5. VELIKONOČNA
NEDELJA
Bonifacij, mučenec
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI-VEŽICA: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK:+MAKS KEKEC, MARIJA IN JOŽEF ZAVEC IN+SOR.
JURŠINCI-VEŽICA: + ANA RAMBAHER
Ponedeljek
Izidor, kmet, Zofija, mučenka
19.00
POLENŠAK: + ANA, obl. MERNIK, ANTON, VIKTOR, ANGELA MERNIK IN TIPOLDOVI IN 2 FRANCA SOVEC
Torek
Janez Nepomuk, mučenec
19.00

19.45
JURŠINCI: + MAMA ANTONIJA, OČE JANEZ, IN SIN ALBIN WEINGARTNER, (MOLITEV ZA BLAGOSLOV OBNOVE NAŠE CERKVE)
MOSTJE: ŽEGNANJE, MOLITEV ZA BLAGOSLOV OBNOVE NAŠE CERKVE
Sreda
Jošt, puščavnik
7.00
JURŠINCI: + ALOJZ, 3 MARIJE BEZJAK, ŠUENOVI, PUHOVI IN RIŽNARJEVI
Četrtek
Janez l, mučen.
---
---
Petek
Krispin
18.00
19.00
JURŠINCI: + MARIJA FILIPIČ,30 dan, od sina Roberta z Andrejo
POLENŠAK: + ANA VUČAK, od družin Gril-Skledar
Sobota
Bernardin Sienski
11.00
12.00
15.00

POLENŠAK: - SV. KRST: LANA RIŽNAR
POLENŠAK: - SV. KRST: REBEKA ŽNIDARIČ
POLENŠAK: - POROKA: BOJAN HORVAT in SAŠA LORENČIČ in SV. KRST: TAJ
21.5.2017
6. VELIKONOČNA
NEDELJA
Bonifacij, mučenec
7.00
8.30
10.30

JURŠINCI-VEŽICA: +TADEJ HOLC,30.dan pogreba, od brata Davida
POLENŠAK: + FRANC ČUŠ, od hčerke Marjana
JURŠINCI-VEŽICA: + ANTON IN JULIJANA KOLARIČ, IRENA IN ROBERT VRBANČIČ IN ANA MATJAŠIČ

 • V maju se s ŠMARNICAMI izročamo naši nebeški Varuhinji, Zaščitnico in Priprošnjico pri Bogu – MARIJI. Lepo povabljeni in naprošeni, da pri vsaki vaški kapeli organiziramo šmarnice in se zbiramo v maju pri molitvi k Mariji. VEROUČENCI SE V OKVIRU VEROUKA UDELEŽUJEJO ŠMARNIC VSAJ OB ČETRTKIH, PETKIH, SOBOTAH IN OB NED. PRI SV. MAŠI. VSAJ TE 3 DNI NAJ BODO PRI VSAKI KAPELI ŠMARNICE. VODITELJI PROSIM VODITE SEZNAM UDELEŽENCEV VSAK DAN. OTROCI BODO OB KONCU MAJA PREJELI LISTKE ZA PLAKAT. Šmarnice letos govorijo o Sv. FAVSTINI KOVALSKI, KI SE JI JE PRIKAZOVAL USMILJENI JEZUS. NAJ NAŠE KAPELE PO NAŠIH VASEH V MESECU MAJU OŽIVIJO V MOLITVI. 
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: SENČAK. Lepa zahvala. Bog povrni.
 • OBNOVA NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI. PRIČELI SMO Z OBNOVO NAŠE CERKVE! ODSTRANJEN JE OMET, TLAK. ARHEOLOGI ŽE TEDEN DNI VODIJO IZKOPAVANJA, KI JIH MORAMO PO ZAKONU OPRAVITI, ČE ŽELIMO UREDITI IZOLACIJO, BETONSKO PLOŠČO, TLAK. IZKOPAVANJA NAM BODO DALA ZELO POMEMBNE ZGODOVINSKE PODATKE, KJE JE BILA PRVOTNA CERKEV, KAKO SO JO PREZIDAVALI… V KAPELI SMO NAŠLI VELIKE TEMELJE PRVE CERKVE… IZ SRCA SE ZAHVALJUJEM POŽRTVOVALNIM MOŠKIM IN 1 GOSPE, KI STE DO SEDAJ SODELOVALI, DELALI PRI IZKOPAVANJU. 787 UR JE ŽE VLOŽENEGA DELA. MOČNA ZAHVALA BAGERISTU G. MIRKU SLODNJAKU, VSEM ZLATIM GOSPEM, KI STE NAM IN ŠE NAM BOSTE SKUHALE KOSILO. LEPO NAPROŠAMO DOBRE GOSPE, KI NAM LAHKO PRIPELJETE KOSILO OB 12.00. JAVIMO SE G. ANDREJU LOVRECU. OD TORKA NAPREJ ZELO NUJNO POTREBUJEMO VELIKO MOŠKIH ZA IZKOPE. LEPO NAPROŠENI! Z GOSPODARSKIM SVETOM LEPO NAPROŠAMO VSE ZA POMOČ IN SODELOVANJE S PROSTOVOLJNIM DAROM ZA OBNOVO NAŠE CERKVE.  
 • V ČASU OBNOVE NAŠE CERKVE, SO VSE SV. MAŠE V NAŠI NOVI VEŽICI!

5. velikonočna nedelja

Apd 6, 1-7; 1 Pt 2, 4-9; Jn 14, 1-12

1. O krščanstvu kakor ga zaznavamo "v praksi", lahko pogosto slišimo ali preberemo dve kaj nasprotujoči si mnenji. Po enem je zagledano v onostranstvo in se resnim problemom trde človekove vsakdanjosti skuša izogniti s cenenimi obljubami o "srečni večnosti", po drugem pa se vtika v vprašanja, ki človeka dan za dnem žulijo, "vtika se v politiko", tako pravijo, in se s tem izneverja svojemu prvenstvenemu, duhovnemu poslanstvu. Današnja Beseda pa opozarja na neobhodno povezanost časnega in večnega, zemeljsko otipljivega in duhovno vse presegajočega. Krščanstvo je vera, ki človeka postavlja na trda tla in mu obenem nenehno govori, da njegovi cilji vse zemeljsko presegajo.

2. Odlomek iz Apostolskih del nam govori o najzgodnejši krščanski skupnosti, ki se zaveda problematike vsakdanjega življenja, v katero najprej spada skrb za vsakdanji kruh. Tu se kaj rade vrinejo napetosti, enostranskost, krivica, na kar  helenisti, Judje iz grškega kulturnega okolja opozore: pri strežbi so zanemarjali njihove vdove. Kako naj mlada Cerkev ravna v zelo mnogovrstni problematiki, ki ji danes rečemo socialno vprašanje:
- apostoli očitno nimajo pomislekov, stvari se je treba lotiti, v pozorni skrbi za potrebne bo naša vera živa, resnična: izberite sedem mož za to opravilo;
- pri pobudi apostolov ne kaže prezreti posebnega poudarka: ti možje naj bodo polni Duha in modrosti, Štefan, prvi med njimi je bil  poln vere in svetega Duha in to je tisto, po čemer kristjan ni zgolj socialni delavec, ampak srednik božje dobrote, usmiljenja, ki seže tudi do človekove duše, jo opogumlja;
- mar ni ugotovitev na koncu tega odlomka Apd število učencev je silno naraščalo nazorno opozorilo, da prav dela, ki jih stori človek, odprt za Duha in njegove pobude, še druge odpirajo za govorico Duha in prinašajo sadove! 

3. V ozadju dejstva, da je število učencev silno naraščalo, je nedvomno to, kar je Luka zapisal na koncu evangelija: šli so in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter besede potrjeval z znamenji. Iz besed in dejanj oznanjevalcev so poslušalci začutili moč, verodostojnost in trdnost Gospodovih zagotovil, ki so jim bila posredovana: odhajam, da vam prostor pripravim, v hiši mojega Očeta je mnogo bivališč, vse bolj jih je prežemala misel, da je Očetova hiša cilj, kamor so namenjeni. Tudi danes za mnoge ljudi beseda o Gospodu postane najprej sprejemljiva in nato trdno zanesljiva pot, ko jo zaznavajo po dejavni ljubezni, po mnogostranski karitas; po njej zaznajo, da ne gre le za prazno govorjenje, ampak udejanjanje Gospodove besede in zgleda, začutijo resničnost Gospoda, ki zatrdi, da je on pot, ki vodi in pripelje k Očetu.