nedelja, 25. junij 2017

12. nedelja med letom - OZNANILA

12. NEDELJA MED LETOM
25.6.2017
DAN DRŽAVNOSTI
ZAKLJUČEK VEROUKA – RAZDELITEV SPRIČEVAL
Vilijem
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI-VEŽICA: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + MARIJA, STANKO PINTARIČ, STANKO CVETKO IN ANA MOJZEŠ
JURŠINCI-VEŽICA: + ANTON, ANA, FRANC, EVA, FRANC IN JULIJANA ŠORI IN FRANČIŠKA ZORKO
Ponedeljek
Vigilij, škof
19.00
POLENŠAK: + SLAVICA PREJAC, obl.
Torek
Ema Krška, kneginja
19.00
JURŠINCI: + IVAN, STANKO IN TEREZIJA URŠIČ IN FRANC IN ALOJZ FILIPIČ
Sreda
Irenej Lyonski, mučenec
7.00
JURŠINCI: + FRANČIŠKA, obl., ANTON ČUŠ IN JANEZ MAJCEN
PRAZNIK
Četrtek
PETER IN PAVEL, apostola
18.00
19.00


JURŠINCI: + JANEZ, obl. IN MARIJA HOJNIK IN SIN FRANC
POLENŠAK: - TRIDNEVNICA ZA PRVOOBHAJNCE IN STARŠE + ELIZABETA LORENČIČ, obl., JANEZ, STARŠI HOJNIK IN MITJA IN SANDI, obl.
Petek
Prvi mučenci rimske cerkve
18.00
19.00

JURŠINCI: + FRANC ŠTUHEC
POLENŠAK: - TRIDNEVNICA ZA PRVOOBHAJNCE IN STARŠE + MARIJA, 2 JANEZA, ANTON IN JOŽEF KOKOL IZ HLAPONC
Sobota
KRES
Estera, SP žena
7.00
9.00
19.00
JURŠINCI: + MARIJA IN FRANC HOLC
JURŠINCI: - USPOSABLJANJE ZA ANIMATORJE ORATORIJA
POLENŠAK: - TRIDNEVNICA ZA PRVOOBHAJNCE IN STARŠE
13. NEDELJA MED LETOM
2.7.2017
NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU
7.00
8.30
10.30

JURŠINCI-VEŽICA: + ALOJZ IN ANA VUČINA
POLENŠAK: + JOŽE IN STARŠI PLOHL
POLENŠAK: - PRVO SV. OBHAJILO ŽUPNIJE JURŠINCI,  + ZA PRVOOBHAJANCE IZ JURŠINCEV

 • Danes zaključujemo verouk pred počitnicami. Nikakor pa ni zaključek sv. maše. Bog ne gre na počitnice. Vsako sekundo nam daje življenje, pomoč, ljubezen, zdravje, srečo… Med počitnicami se lahko z Jezusom še bolj povežemo, lahko ga bolj povabimo k sebi, lahko več molimo in preberemo kakšno duhovno knjigo. Opustiti ned. mašo je zelo velika škoda za vsakega, ker je nedelja dan Jezusovega vstajenja in v sv. maši nas Bog ščiti, ozdravlja, nam pomaga, rešuje, vodi. To je božji dan blagoslova. Spričevalo je bolj pokazatelj za starše kot za otroka. Zahvala vam dragi starši za skrb, da za svojega otroka sprejemate božjo pomoč, da ste z njim pri sv. maši. Najbolj pridni so otroci, ki so ob nedeljah pri sv. maši. Iz njih sije POSEBNA ljubezen, veselje, dobrota, sreča… Jezus nam vse to podarja. Velika škoda, da nekateri starši ne odprejo svojih src čudovitemu Bogu Jezusu, da bi od Njega sprejeli moč, ljubezen, varstvo, srečo…. Zahvaljujem se otrokom za sodelovanje, iskrena hvala tistim, ki ste pridno delali naloge, se naučili za preizkus znanja, prepevali pri verouku... Danes teden naj bo nedelja vrnitve spričeval. Ker jih potem celo leto vračamo, pa založimo, izgubimo. Zato vsi prinesimo spričevala nazaj v nedeljo, danes teden k sv. maši. Tisti, ki še niste prinesli domačih nalog za oceno in tisti, ki imate spričevala še doma, jih prinesite! Vpis v naslednji letnik verouka ni možen brez domačih nalog, obiska sv. maše, napisanih ocen v spričevalu!  
 • ORATORIJ V JURŠINCIH, od 17. do 20.8. - vesel, razigran teden druženja, iger, prepevanja, raznih delavnic, zanimivosti… VZEMIMO PRIJAVNICO IN SE ČIM PREJ PRIJAVIMO. DOBRODOŠLI! :)
 •  ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: HLAPONCI. Bog povrni.
 • OBNOVA NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI.  IZREDNO POŽRTVOVALNI MOŽJE-ZIDARJI SO V TEM TEDNU IZDELALI OMETE STEN. SEDAJ PA BODO ZIDALI OLTARJE. PROSIMO VSE, KI BI JIM LAHKO POSTREGLI S KOSILOM, DA SPOROČIJO G. ANDREJU-ORGANISTU. KLJUČARJI, GOSPODARSKI IN PASTORALNI SVET, LEPO NAPROŠAMO VSAKOGAR ZA POMOČ IN SODELOVANJE S PROSTOVOLJNIM DAROM IZ VERE, IZ SRCA, IZ LJUBEZNI, ZA OBNOVO NAŠE CERKVE OB TEM ČASTITLJIVEM JUBILEJU.   NAŠI ČLANI ŽPS IN ŽGS VAS BODO V TEH DNEH OBISKALI NA DOMU IN VAS POPROSILI ZA PROSTOVOLJ. DAR, PRISPEVEK ZA OBNOVO NAŠE CERKVE.
 • DANES TEDEN IMAMO ROMANJE NAŠE ŽUPNIJE NA POLENŠAK, KJER BO SLOVESNOST 1. SV. OBHAJILA. VESELO POVABLJENI K POLENSKI MARIJI. :) 

12. nedelja med letom

ČE SMO ZVESTI, SE NAM NI TREBA BATI

           Nekdaj so po številnih slovenskih kmečkih domovih imeli sliko Božjega očesa (v trikotniku, ki je simbol Svete Trojice) in ob tej sliki so matere učile čisto majhne otroke: "Bog vse vidi, Bog vse ve, greh se delati ne sme!" To ni oko policaja ali strogega sodnika, ampak prej oko dobrega očeta, ki me vedno spremlja in mu je hudo, če po svoji krivdi zaidem v nesrečo. In v nesrečo zaidem, čim se od njega oddaljim, brž ko ne upoštevam ljubeznivih določb njegovih zapovedi, ki jih je Jezus povzel v eno samo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega.

Današnji evangelij nosi naslov "Jezus nam daje poguma" in v razmeroma kratkem odlomku slišimo kar trikratni "Ne bojte se!" Najprej pravi Jezus: "Ne bojte se ljudi!" Ljudje sodimo po videzu, Bog sodi po namenih našega srca. Prišel bo dan, ko se bodo razkrili nameni vseh src javno, vpričo vsega človeštva, in takrat se bo videla prava vrednost človeka. Če se v življenju ravnam po načelu Bog me vidi, zlepa ne bom neiskren, dvoličen. Če imam pred očmi dejstvo: Bog me vidi in pozna do najglobljega kotička srca, bom iskren in se ne bom pretvarjal pred ljudmi. Tudi se ne bom pretirano "grizel" zaradi takšne ali drugačne sodbe ljudi. Če me hvalijo, sam najbolje vem, koliko sem vreden. Vem, da bi lahko bil boljši, če bi koristno uporabil vse Božje darove, zato me nobena hvala ne bo prevzela. Če me upravičeno grajajo, si bom grajo vzel k srcu in se bom poboljšal. Če pa graja ni upravičena, me ne bo potrla, zavedajoč se, da je pomembno edino to, kaj o meni sodi Bog. Trudil se bom biti čim boljši v njegovih očeh. In če bom dober v Božjih očeh, tudi v očeh ljudi ne bom mogel biti slab. 

Potem smo slišali Jezusove besede: "Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti." Dvatisočletna zgodovina krščanstva je hkrati dvatisočletna zgodovina mučencev – doslednih Jezusovih učencev, ki so radi žrtvovali svoje življenje, da so ohranili nedotaknjeno zvestobo svojemu Gospodu. Vsaka bolečina, ki jo sprejmemo iz ljubezni do Boga in se uresničuje v medsebojni človeški ljubezni, se spremeni v biser. "Ne bojte se torej!" pravi Jezus v tretje. Česa naj se ne bojimo? Predvsem naj se ne bojimo priznati Njega pred ljudmi. Naj se ne bojimo pokazati, da smo njegovi učenci. Vendar Jezus ne misli toliko na slovesne izjave in priseganja, da smo verni, misli predvsem, da ga ne zatajimo s svojim življenjem. Pravo merilo zvestobe so dejanja in ne besede, pa naj bodo še tako sladke.


torek, 20. junij 2017

11.nedelja med letom - OZNANILA

11. NEDELJA MED LETOM
18.6.2017
SV. BIRMA
Gregor Janez Barbarigo, škof
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI-VEŽICA: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: SVETA BIRMA, + ZA BIRMANCE;
+ ALOJZ ŠILAK IN + ŠOŠTARIČEVI IN + ROZALIJA SIMONIČ
JURŠINCI-VEŽICA: + MARIJA HOJNIK, 30. dan od pogreba, od hčerke Anice z družino
Ponedeljek
Nazarij, 1 koprski škof
19.00
POLENŠAK: + SLAVKO KOKOL, DRUŽINA KOKOL, KEKEC IN ALOJZIJA IN ANTON ŠORI IN + SORODNIKI
Torek
Adalbert, škof
14.00
19.00
JURŠINCI: POGREB: + FRANC CIGLAR
JURŠINCI: + DARINKA JEREBIČ, obl.
Sreda
Alojzij Gonzaga
7.00
JURŠINCI: + JOŽE HORVAT, od Boštjana Brmeža z družino
Četrtek
Janez Fisher in Tomaž More, mučenca
19.00
POLENŠAK: + ALOJZ KVAS, MILENA, obl. IN SLAVKO HRIBAR, SLAVKA KELENC IN IVAN LEŠNIK;
+ STANKO ŠEGULA, osmina od pogreba (mašuje p. Milan Kvas)
Petek
PRAZNIK SRCE JEZUSOVO
19.00
POLENŠAK: + ALOJZ KOKOL, obl. in + STARŠI PLOHL IN
3 BRATJE PLOHL
Sobota
KRES
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
7.00
9.00
19.00
JURŠINCI: + MARIJA ČEH, 30. dan, od sina Tončka z družino
POLENŠAK: - SREČANJE ZA PRVOOBHAJANCE IZ JURŠINEC
JURŠINCI: + STANKO BEC, osmina, od sina Dragota
12. NEDELJA MED LETOM
25.6.2017
ZAKLJUČEK VEROUKA – RAZDELITEV SPRIČEVAL
Gregor Janez Barbarigo, škof
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI-VEŽICA: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + MARIJA, STANKO PINTARIČ, STANKO CVETKO IN ANA MOJZEŠ
JURŠINCI-VEŽICA: + ANTON, ANA, FRANC, EVA, FRANC IN JULIJANA ŠORI IN FRANČIŠKA ZORKO

 • Društvo General Maister v sklopu občinskega praznika občine Dornava, v soboto, 24.6., ob 19.00, v parku pred cerkvijo na Polenšaku  organizira 3. prireditev „Petje Slovenskih pesmi pod lipo“. PRISRČNO POVABLJENI!
 • Zaključek veroučnega leta bomo imeli pri sv. maši v nedeljo danes teden, 25.6., ob 10.30, kjer bodo sodelovali vsi veroučenci. Spričevala z ocenami bomo izročili staršem. V tem tednu še tisti, ki še niste, prinesite lepo izdelane domače naloge in naučimo se za preverjanje znanja, za dobro oceno in prinesite spričevala tisti, ki jih še imate doma. 
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: ROTMAN – VINŠAK. Bog povrni.
 • OBNOVA NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI. BOG POVRNI PRIDNIM MOŽEM IN MLADIM, KI NAD VSE POŽRTVOVALNO VLILI BETON. PLOŠČO. BILO NAS JE 46. BOG NAJ BLAGOSLOVI VSAKEGA, KI SE JE RAZDAJAL ZA SKUPNO DOBRO. VRLI MOŽJE BODO OD JUTRI NAPREJ OMETAVALI STENE IN ZIDALI OLTARJE. PROSIMO VSE, KI BI JIM LAHKO POSTREGLI S KOSILOM, DA SPOROČIJO G. ANDREJU-ORGANISTU. KLJUČARJI, GOSPODARSKI IN PASTORALNI SVET, LEPO NAPROŠAMO VSAKOGAR ZA POMOČ IN SODELOVANJE S PROSTOVOLJNIM DAROM IZ VERE, IZ SRCA, IZ LJUBEZNI, ZA OBNOVO NAŠE CERKVE OB TEM ČASTITLJIVEM JUBILEJU.   NAŠI ČLANI ŽPS IN ŽGS VAS BODO V TEH DNEH OBISKALI NA DOMU IN VAS POPROSILI ZA PROSTOVOLJ. DAR, PRISPEVEK ZA OBNOVO NAŠE CERKVE.   

11. nedelja med letom

2 Mz 19, 2-6a; Rim 5, 6-11; Mt 9, 36-38; 10, 1-8

1. Kot tolikokrat tudi danes slišimo v Besedi, kako Bog vabi človeka, da živel v povezanosti z njim, saj mu to prinaša mir, osvobojenost, sproščenost. Po Mojzesu Bog pravi k temu: Če boste radi poslušali moj glas in spolnjevali mojo zavezo, mi boste posebna lastnina izmed vseh narodov, boste mi kraljestvo duhovnikov in svet narod.
Bog vabi v svojo bližino, pri čemer pa tudi od človeka pričakuje odgovornost: če boste poslušali moj glas in spolnjevali zavezo, »poslušali, spolnjevali«, to vodi v božjo bližino, ki ji lahko rečemo tudi izpolnitev hrepenenj, to je »sreča«. Odkar poznamo človeštvo na tem svetu, se ta božja vabila ponavljajo:
- prvi človek, ki mu Bog naklanja svojo bližino, neposredno pogovarjanje, bi rekli vsakdanjo povezanost kot s starim prijateljem, vse to zavrže, raje se upre;
- stara zaveza je nepretrgana zgodovina božjih ponudb in vabil, ki se jih Bog ne naveliča kljub stalnemu človekovemu omahovanju, zavračanju, lahkomiselnosti;
- Kristus spet vabi: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, našli boste mir svojim dušam - toliko iskrenega sprejemanja pa tudi vzvišenega zavračanja; jaz, človek, razumno bitje, ne bom nasedal bajkam, ne uklanjam se nečemu, kar obstaja samo v bolni človeški domišljiji, pustimo to »ubogim na duhu«.

2. Bog pa - potrpi in vedno znova daje človeku možnost, pristopa do njega, kot smo slišali danes: Jezus je videl množice, zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in razkropljene - kot da ima pred seboj množice našega časa;
- kaj vse odkrijemo, če pazljivo prisluhnemo pogovorom o šoli, o službi, o delu, o okolju, o politiki, o naši prihodnosti itd.; 

- iz samozavestne prebujenosti in znanstvenega napredka, ki ga ne dohajamo več in nas ogroža, izza tolikih besed o humanosti kot grda spaka štrli nemoč, brezupnost, razkropljenost in tavanje v duhovnem in materialnem pogledu.

3. Bog vedno znova posega v to človeško usodo:
- starozavezni pesnik  ugotavlja: ti Gospod si usmiljen in milostljiv, potrpežljiv ter poln dobrote in zvestobe; te besede zajemajo celotno Jezusovo poslanstvo;
- apostole, ki so poslušali Gospodov glas, pošilja, naj bodo znanilci Gospodove navzočnosti med nami, posredovalci njegovega usmiljenja, njegove dobrote;
- do nas sega psalmistov klic: o da bi danes poslušali Gospodove besede - vabi k sodelovanju vsakega od nas, vsakega na svoj način, pa z istim namenom, da bi svet po nas začutil, da Bog je med nami, da še vedno razdaja svojo dobroto, da čuti z nami: po nas svet lahko postaja bolj človeški in s tem bolj božji.


nedelja, 11. junij 2017

Nedelja Svete Trojice - OZNANILA

Nedelja SVETE TROJICE
11.6.2017
Barnaba, apostol
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI-VEŽICA: + STANKO IN NADA ZELENKO
POLENŠAK: + MARIJA PETEK, FRANC IN SOR.,od Sirčevih iz Tibolc
PROCESIJA SV. REŠNJEGA TELESA
JURŠINCI-VEŽICA: + OLGA IN ANTON KAJNIH, MOŽ FRANC MATJAŠIČ, 2 SESTRI IN 2 BRATA
Ponedeljek
Eksil, mučenec
15.00
19.00
POLENŠAK: 9 DNEVNICA ZA BIRMANCE
POLENŠAK: + TEREZIJA PETEK, od nečakinje Ivanke
Torek
Anton Padovanski, red.
16.00
18.00
19.00
POLENŠAK: POGREB: + STANKO ŠEGULA
JURŠINCI: + ANGELA LOVREC IN STARŠI JANŽEKOVIČ
POLENŠAK: 9 DNEVNICA ZA STARŠE BIRMANCEV, BIRMANCE, BOTRE
Sreda
Valerij in Rufin
7.00
JURŠINCI: + MARIJA GOMILŠAK, od vnukinje Rozike z druž.
Četrtek
PRAZNIK TELOVO
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
18.00

19.00

JURŠINCI: + IVAN ŽMAUC IN STARŠI ANTON IN ANTONIJA, od žene Frančike
POLENŠAK: + MILICA VIČAR, od vnukov Davida in Doris z druž.
9 DNEVNICA ZA STARŠE BIRMANCEV, BIRMANCE, BOTRE
Petek
Beno iz Meissna
19.00
POLENŠAK: + FRANC PISANEC, od družine Brumen iz Polenc
9 DNEVNICA ZA STARŠE BIRMANCEV, BIRMANCE, BOTRE -SV. SPOVED
Sobota
Rajner, samotar
7.00
15.00
19.00
JURŠINCI: + MARIJA BEC, osmina, od sina Danijela z družino
POLENŠAK: SVETA POROKA: ALEŠ IN VANJA AJLEC
9 DNEVNICA ZA STARŠE BIRMANCEV, BIRMANCE, BOTRE
11. NEDELJA MED LETOM
18.6.2017
Gregor Janez Barbarigo, škof
7.00
10.00

10.30

JURŠINCI-VEŽICA: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: SVETA BIRMA, + ZA BIRMANCE;
ALOJZ ŠILAK IN +ŠOŠTARIČEVI IN + ROZALIJA SIMONIČ
JURŠINCI-VEŽICA: + MARIJA HOJNIK, 30. dan od pogreba, od hčerke Anice z družino

 • V ČETRTEK BO VELIKI IN SLOVESNI PRAZNIK PRESV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI – TELOVO, ZATO IMAMO SEDAJ PO SV. MAŠI KRATKO PROCESIJO IN BLAGOSLOV Z NAJSVETEJŠIM NA VSE 4 STRANI NEBA, ZA BOŽJE VARSTVO, ZAŠČITO, MIR, SREČO, DOBRO LETINO, USPEH… 

  POVABIM, DA GOREČE, VERNO, SKUPAJ PROSIMO BOGA, KER NAM SAMO ON PO NAŠI VERI IN PROŠNJAH, ŽELI PODARITE VSE DOBRO. Prosim ne klepetajmo med procesijo, ampak molimo!
 • ISKRENE ČESTITKE PEVSKI SKUPINI »SAN LORENZO«, KI SO PREJŠNJO NEDELJO ČUDOVITO NASTOPILI NA REVIJI NA PTUJU. HVALA MLADI, OTROCI IN STARŠI. ČUDOVITI STE. J
 • ZA UREJANJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: BODKOVCI-GRABA. Bog povrni.
 • OBNOVA NAŠE CERKVE OB NJENI 500-LETNICI. BOG POVRNI PRIDNIM MOŽEM IN MLADIM, KI SO VČERAJ NAD VSE POŽRTVOVALNO VLILI BETON. PLOŠČO. BILO NAS JE 46. BOG NAJ BLAGOSLOVI VSAKEGA, KI SE JE RAZDAJAL ZA SKUPNO DOBRO. VRLI MOŽJE BODO OD TORKA NAPREJ OMETAVALI STENE. PROSIMO VSE, KI BI JIM LAHKO POSTREGLI S KOSILOM, DA SPOROČIJO G. ANDREJU-ORGANISTU. KLJUČARJI, GOSPODARSKI IN PASTORALNI SVET, LEPO NAPROŠAMO VSAKOGAR ZA POMOČ IN SODELOVANJE S PROSTOVOLJNIM DAROM IZ VERE, IZ SRCA, IZ LJUBEZNI, ZA OBNOVO NAŠE CERKVE OB TEM ČASTITLJIVEM JUBILEJU.   NAŠI ČLANI ŽPS IN ŽGS VAS BODO V TEH DNEH OBISKALI NA DOMU IN VAS POPROSILI ZA PROSTOVOLJ. DAR, PRISPEVEK ZA OBNOVO NAŠE CERKVE.   Družino in Ognjišče vzemite naročniki zadaj pri izhodu.
 • Vsi domači od + gospe MARIJE HOJNIK iz Hlaponcev se iskreno zahvaljujejo ge. Dragici T.M. od občine, ge Tončki od društva upokoj. za poslovilne besede, in g. Poldeku, g. Ivanu-zastavonoši, g. Lovrencu za molitev in vsem sosedom, prijateljem, znancem, ki so ob njenem slovesu, zanjo darovali za sv. maše, sveče, dar za cerkev, ki so jim izrazili sožalje. Sin Janez z ženo Danico, hči Danica z družino, hči Frančka.

Nedelja Svete Trojice

SVETA TROJICA  -  BOG JE LJUBEZEN

    Kdo pozna Boga? Težko vprašanje, na katerega nam nihče ne more dati zadovoljiv odgovor. Bog je skrivnost in bo v času našega zemeljskega življenja ostal skrivnost. Res se moramo truditi, da bi ga spoznali, a to ni niti najpomembnejše. Bolj važno je, da odkrijemo, kako Bog posega v naše življenje in kako na vsakem koraku čutimo njegovo ljubezen. Bog je ljubezen in naš odgovor na njegovo ljubezen je, da Boga vzljubimo z vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem. Boga pozna, kdor odkriva njegovo voljo in jo vsak dan izpolni. 


    Kaj pomeni sprejeti in živeti po Božjih zapovedih? To pomeni, da nas je Bog sprejel in nas posvetil, da lahko hodimo skozi življenje kot ponosni in pokončni kristjani. V Drugi Mojzesovi knjigi (34,4-6.8-9) Mojzes ugotavlja, da je ljudstvo trdovratno, zato prosi Boga, ki je dober in milostljiv, da hodi sredi med njimi, jim odpusti in jih vzame za svojo lastnino. Kdor najde milost v Božjih očeh, je našel pravi izvir za zadovoljno in srečno življenje.

    Tudi apostol Pavel nas v 2. pismu Korinčanom (13,11-13) spodbuja, naj se veselimo, spodbujamo drug drugega, naj bomo čim bolj enotni v mislih in živimo v miru. Le tako bo Bog ljubezni in miru z nami. Smemo se veseliti, ker je naš Bog z nami. Bog je ljubeč in milostljiv, samo človek ga mora sprejeti in se spreobrniti. Bog je namreč blizu vsem, ki so preprostega in čistega srca. Prvi kristjani so se pozdravljali s »svetim poljubom« in izpovedjo: »Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha«. S to isto vero v troedinega Boga se kristjani še danes pozdravljamo na začetku evharistične daritve. V takšnem pozdravu izražamo vero v občestvo življenja ljubezni, ki je Bog, v katerega se tudi sami vračamo po svetem krstu in drugih zakramentih.


    V evangeliju po Janezu (3,16-18) Jezus spregovori Nikodemu o Božji ljubezni. Kako se je pokazala Božja ljubezen? »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.« In kakšen bo naš odgovor? To ljubezen je treba širiti naprej. Sv. Avguštin je v svojem tuhtanju o Sveti Trojici izrekel zanimivo vodilo: »Vidiš Trojico, če vidiš ljubezen.« Da, ljubezen naj bi bila tista »sled«, po kateri naj bi se bližali Izviru. Potem ko se je Bog ljubezni vtkal v svet in zgodovino, da bi nas osvobodil sebičnosti, greha in smrti, človek lahko sprejme ta izziv in v njegovi luči končno osmisli sebe, družino, družbo in druge oblike ustvarjalnega sožitja; na povsem enkraten način pa tudi Cerkev. »V spoznanju tvojega bitja, večni Bog, bom spoznala svoje bitje,« je dejala sv. Katarina Sienska. Kakšen je Bog mojega življenja? Skrivnost razodetega Boga ljubezni, občestva Očeta, Sina in Duha osvetljuje, osmišlja in hrani človeka, posebej znotraj občestva Cerkve. Poleg vseh struktur hierarhičnosti, norm in konkretnih ureditev je Cerkev podoba, »ikona Svete Trojice«, ker v njej utripa isto Božje življenje. V smislu Pavlovega priporočila Korinčanom, ki jih je pozdravil s svetim poljubom in dejal: »Bodite istih misli, živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami« (2 Kor 13,11).