ponedeljek, 28. december 2015

Nedelja svete Družine - OZNANILA

SVETA DRUŽINA
27.12.2015
SV. JANEZ, apostol, evangelist
7.00
8.30
10.30

JURŠINCI: + ŠTEFANIJA ŽMAUC IN + STARŠI KOSTANJEVEC
POLENŠAK: + MARIJA HORVAT;  + za žive in + obeh župnij
JURŠINCI: + MARIJA, JANEZ TOPLAK, ALOJZ IN ELIZABETA FLOS.   BLAGOSLOV OTROK (pridimo z majhnimi otroki)  IN VINA
Ponedeljek
SV. NEDOLŽNI OTROCI, mučenci
»PAMETVA«
17.00

17.45
POLENŠAK: + TEREZIJA MUNDA IN TOMAŽ IN DRUŽINA ŠTEBIH
LASIGOVCI: - BLAGOSLOV VAŠKIH JASLIC
Torek
božična osmina
Tomaž Becket
17.00
18.00
POLENŠAK: + BRANKO PLOHL, osmina
JURŠINCI: + ANTONIJA BEC, od bratranca Franca z družino
Sreda
božična osmina
Felix l, papež
---
---
Četrtek
božična osmina
Silvester, papež
---
---
Petek
NOVO LETO
1.1.2016
božična osmina 
MARIJA SV. BOŽJA MATI
DAN MIRU
8.30


10.30
POLENŠAK: + STANKO IN TEREZIJA MAJCEN;
+ ANTON IN KRISTINA PETEK, DVOJNI STARŠI IN ALBIN MARIN          (maševala bosta 2 duhovnika)
JURŠINCI: + FRANC WEINGARTNER;
+ FRANC OSTERC, od sosedov Krajnčevih
Prva sobota
Bazilij Veliki, c.u.
---
---
2. NEDELJA PO BOŽIČU
3.1.2016
PRESVETO JEZUSOVO IME
7.00
8.30
10.30
17.00

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ANDREJ IN MARIJA VALENČIČ, obl.
JURŠINCI: + IGNAC KOVAČEC, 2 MARIJI IN JANEZ TOPLAK
JURŠINCI: + KARIZMATIČNA, SLAVILNA SV. MAŠA ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SV. DUHA

 • V zakristiji lahko dobimo DRUŽINSKO PRATIKO IN MARIJANSKI KOLEDAR IN BETLEHEMSKO LUČKO.
 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE, PRENOVO… NAROČITE LAHKO PRI MENI. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2016. VERO MORAM KREPITI, SPOZNAVATI, RAZSVETLJEVATI Z BRANJEM DUHOVNEGA, KI JE VEČNO IN NI MINLJIVO!
 • Kot pripravo na prihod Marije Romarice iz Fatime bomo posebej obhajali pet prvih sobot, oz nedelj v mesecu, in sicer od 2. januarja do 7. maja 2016. Zato vabimo v nedeljo, da pred mašo molimo rožni venec Mariji v čast, pri sv. maši pa se bomo posvetili Srcu Marijinemu.
 • KJER ŽELITE BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VAŠE DRUŽINE, HIŠE, STANOVANJA, GOSPODARSTVA… MI SPOROČITE IN Z VESELJEM SE ODZOVEM. PO NOVEM LETU BI OBISKAL ZA BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV VASI: SLOME, POLENCI-SP. DEL. ČE KAKŠNA VAS ŠE POSEBEJ ŽELI, SPOROČITE! Program sledi! 
 • Prisrčno smo hvaležni gospe Anici Roškar in njenim pridnim sodelavcem za čudovito postavljene jaslice. Lepa zahvala g. Jožetu, poveljniku za čudovito jelko. Bog povrni. Zaslužite pokal. J Prisrčna zahvala vse, ki ste sodelovali pri pripravi božičnih praznikov. Bog povrni krasilcem, pevcem, žps... 
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: HLAPONCI. Bog povrni z dobrim!
 • V nedeljo, danes teden, je srečanje za starše prvošolčkov. Nekateri hočejo otroka vpisati k verouku šele v 2.r. To nikakor ni mogoče. Za prejem 1. Sv. Obhajila se zahteva vsaj 3 leta obiska sv. maše.

Nedelja svete Družine

SVETA DRUŽINA   Sir 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21; Lk 2, 41-52

1. V teh dneh smo pogosto slišali, da je Božič družinski praznik. Res je tako. V jaslicah, ki ponazarjajo božično skrivnost, je v središču sveta družina. Vendar pa nikakor ne kaže ostati zgolj na ravni družinske idile. Otrok v tej družini ni nihče drug kot Emanuel, Bog z nami. Ta družina ne ostaja zaprta v krog svojih radosti in težav, ampak že od začetka, s "sporočili" preko pastirjev, modrih, Heroda in še drugih da vedeti, da njeno poslanstvo ni omejeno le na lepo družinsko življenje: odprta je in poslana širši človeški družini, da jo s svojimi dejanji preobraža in budi čut za vrednote, ki presegajo ozek družinski krog.

2. Berili ponudita različne poudarke o družini. Sirah v spodbudi k spoštovanju staršev povzema tisočletna izročila, ki tudi v spreminjajočih okoliščinah ne izgubljajo teže, Pavel kot temelje družinskega življenja priporoča prisrčno usmiljenost, dobrotljivost, ponižnost, milobo, odpuščanje, potrpežljivost, in sicer vsem: možem, ženam, otrokom. To so temelji medsebojnih vezi, temelji skupne rasti in skupnega zorenja.

3. Gospod sam pa podobo in vlogo družine bistveno razširi. Z vrsto besed in potez spričuje, kako spoštuje klasične družinske vrednote:
- z njima se je vrnil v Nazaret in jima bil pokoren: kot otrok spoštuje starše in tudi kasneje so zanj družinske vezi velika stvar: spomnimo se na Jaira in njegovo hčer, na vdovo iz Naima in njenega sina, na Lazarja in njegovi sestri, na apostola Jakoba in Janeza ter njuno mater. 
Prav tako pa vidimo dejanja  in iz njegovih ust slišimo besede, ki začudijo:
- dvanajstleten jo je staršem kar lepo zagodel in na očitajoče vprašanje odgovoril: ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta – so še drugačni od preprostih družinskih interesov, njegovo poslanstvo je širše;
- kasneje to misel izrazi še na drugačen način: na zemlji nikomur ne pravite oče, kajti eden je vaš Oče, ta ki je v nebesih;
- kaj naj šele rečemo k njegovi misli: če kdo pride k meni in ne ljubi manj očeta, matere, žene, otrok, bratov in sester, ne more biti moj učenec; mar ni s tem vsega postavil na glavo, se je mar mogoče strinjati s tem?

4. Daleč od tega, da bi Gospod zavračal vrednote družinskega življenja. V Kani se je veselil z novoporočencema, veselil nove družine. Želi pa nam dopovedati, naj družina v skupni rasti, ko njeni člani drug drugega vzgajajo, ostaja odprta in ima posluh tudi za potrebe drugih ljudi in naj ne pozablja, da je vse presegajoča vrednota tista, ki jo on prinaša, neminljivost pri Bogu.

ponedeljek, 21. december 2015

4. adventna nedelja - OZNANILA

4. ADVENTNA NEDELJA
20.12.2015
BOŽIČNA DEVET.
ADVENTNA
DUHOVNA OBNOVA
gost g.
Toni Kmet
6.15
7.00
8.00
8.30
10.00
10.30
11.20
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD JURŠINCI: + ANICA GRIL, 10. Obl.
POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
POLENŠAK:+MAKS KEKEC, MARIJA IN JOŽEF ZAVEC, +SOR.
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD JURŠINCI: + ANGELA IN STANISLAV KOLARIČ
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD
Ponedeljek
Peter Kanizij, duhovnik, c.u.
17.00
POLENŠAK: + SLAVKO PINTARIČ, obl. IN MARIJA KLEMENČIČ   (v kapeli v župnišču)
Torek
BOŽIČNA DEVET.
Frančiška Cabrini,
redovna ustanoviteljica
16.30
17.00

17.30
18.00

POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
POLENŠAK:+ FRANC PISANEC, od Silve in Zvonka  (v cerkvi)
(2 duhovnika) + BORIS ŠEGULA, od Bernarde Šegula z družino
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD
JURŠINCI: + MARIJA KRIŽAN, osmina, od sina Franca z družino
(2 duhovnika)   + IGNAC KAJNIH od brata Ivana z družino
Sreda
BOŽIČNA. DEVET.
Janez Kancij
7.00
10.00
JURŠINCI: + ALOJZ FEKONJA, od soseda Janija in Milene Sok
DOM STAREJŠIH JURŠINCI: + božična sveta maša
Četrtek
SVETI VEČER
Adam in Eva
17.00
22.00
00.00
JURŠINCI: + OTROŠKA POLNOČNICA: blagoslov jaslic
POLENŠAK: + JANEZ IN MARIJA ŠTEBIH, blagoslov jaslic
JURŠINCI: + TINA HORVAT, od Eme z družino
Petek 
JEZUSOVO ROJSTVO
BOŽIČ
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: +JOŽEF KOKOL IN VSI KOKOL IZ HLAPONC, POLENC
JURŠINCI: + TEREZIJA KEKEC, obl. IN + SORODNIKI
Sobota
SV. ŠTEFAN,   prvi mučenec
8.30
10.30
POLENŠAK: + ANGELA IN IVAN PETEK
JURŠINCI: + ŠTEFAN CASAR, veliki blagoslov vode in soli
SVETA DRUŽINA
27.12.2015
SV. JANEZ, apostol, evangelist
7.00
8.30
10.30

JURŠINCI: + ŠTEFANIJA ŽMAUC IN + STARŠI KOSTANJEVEC
POLENŠAK: + MARIJA HORVAT;  + za žive in + obeh župnij
JURŠINCI: + MARIJA, JANEZ TOPLAK, ALOJZ IN ELIZABETA FLOS  BLAGOSLOV OTROK (pridimo z majhnimi otroki)  IN VINA

 • Pristopimo pred čudovitim praznikom JEZUSOVEGA ROJSTVA k ZAKRAMENTU ODPUŠČANJA IN OZDRAVLJENJA in se očistimo in prenovimo v Bogu, ki nas zdravi, krepi in daje MOČ, veselje in srečo v življenju. Možnost za sv. spoved JE ŠE SEDAJ, TAKOJ PO SV. MAŠI IN V TOREK in pred vsako sv. mašo!
 • BOLNIKE, KI JIH ŠE NISEM USPEL OBISKATI ZA ADVENTNO SPOVED IN SV. OBHAJILO, BOM OBISKAL V TOREK, 22.12. od 9.00 naprej. Lepo naprošam domače, da mi sporočite, pokličete.
 • Na voljo je DRUŽINSKA PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR. Pri vsaki hiši imejmo nekaj duhovnega branja
 • BOŽIČNA PRIPRAVA, OKRASITEV, ČIŠČENJE, JASLICE… NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE:Lepo naprošamo, če jaslice tudi letos pripravi ga. Anica Roškar s pridnimi sodelavci.Janezov oltar: ZAGORCI SP. DEL, Križev oltar: SENČAK, Glavni oltar: SAKUŠAK, Oltar žalostne Marije: GRLINCI, čiščenje cerkve pred prazniki: BODKOVCI, ROTMAN. Bog lonaj. Hvala.

4. adventna nedelja

KRATKA PRIPRAVA NA ZAKRAMENT SVETE SPOVEDI

Zakrament sprave je eden od sedmih zakramentov, ki ga je Jezus dal za naše duhovno ozdravljenje in posvečenje. Spoved je Božji dar ljubezni. Z grehom zavračamo Božjo ljubezen, ranimo svoje človeško dostojanstvo in škodujemo Cerkvi, katere živi član naj bi bil kristjan. Po daru odpuščanja Boga Očeta se moramo vrniti v občestvo z njim in Cerkvijo. Iskreno priznamo in obžalujemo svoje grehe in sklenemo, da bomo zapustili stran pota in zaživeli novo prijateljstvo z Bogom. Kesanje je znamenje spreobrnjenja. Izraža pripravljenost, da si bomo odslej bolj prizadevali za zvestobo Bogu in njegovim zapovedim. 

Za dobro opravljeno sveto spoved je potrebno:
1. da si izprašamo vest, 2. pokesamo grehov, 3. naredimo trden sklep in se odločimo, da ne bomo več grešili, da se bomo varovali grešne priložnosti in popravili škodo, ki smo jo povzročili s svojimi grehi, 4. iskreno svoje grehe priznamo spovedniku, 5. opravimo pokoro, ki nam jo naloži spovednik.

IZPRAŠEVANJE VESTI:
--Ali si prizadevam za poglobljeno in živo vero? Je moje življenje prežeto z mislijo na Boga? Molim? Berem in premišljujem Sveto pismo? Se trudim odkriti Božjo voljo? Mi vera pomaga premagovati vsakdanje težave, stiske, bolezen, razočaranja in neuspehe, ali pa sem prav zaradi njih izgubil zaupanje v Boga?
--Ali živim v upanju na večno srečo pri Bogu? Morda mislim, da je s smrtjo vse konec?
--Se zavedam, da sem v trpljenju pridružen Kristusu in da v bolečinah nisem sam?
--Kakšen je moj odnos do svetih zakramentov: maše, obhajila, spovedi, bolniškega maziljenja? Vidim v njih Božjo dobroto in ljubezen do mene, ali pa jih prejemam le iz navade oziroma zaradi cerkvenih predpisov?
--Spoštujem vse ljudi, čeprav so drugačnega prepričanja kot jaz? Morda koga sovražim? Preziram? Sem koga izbrisal iz svojega življenja? Zakaj?
--Kakšna je moje ljubezen do najbližjih, do sozakonca, otrok, sorodnikov, sosedov? Sem do njih iskren, prijazen, velikodušen? Jih morda odklanjam?
--Sem hvaležen vsem, ki me spremljajo na življenjski poti? Morda od njih preveč zahtevam? Ali kaj zanje molim?
--Se življenja veselim? Imam spoštljiv odnos do drugega spola? Ali skrbim za čistost v mislih, besedah in dejanju? Sanjarim in spletkarim? Ali berem in gledam stvari, ki me spolno vznemirjajo? Se samozadovoljujem? Sem vesel družin z več otroki in jim po svojih močeh pomagam? Sem sodeloval pri splavu ali ga odobraval? S sozakoncem nisva hotela sprejeti še kakšnega otroka?
--Ali mi je življenje v zakonu in družini pomembna vrednota? Si vzamem dovolj časa za pogovor, molitev, razvedrilo?
--Se rad prepuščam slabi volji, jezi, malodušnosti? Sitnarim? Godrnjam? Dajem drugim slab zgled?
--Se kdaj zatečem k laži? Spoštujem tujo lastnino? Spoštujem prometne predpise? Pošteno plačujem davke in druge obveznosti do soljudi in sodelavcev? Opravljam pošteno zaupano delo? Rad izpolnim dane obljube? Vrnem izposojene stvari? Kako uporabljam čas?
--Kateri greh največkrat ponavljam? Kateri so vzroki? Kateri greh v mojem življenju je bil posebno velik? Sem ga obžaloval in ga pri spovedi priznal?
--Ali sem se pripravljen truditi za poboljšanje življenja? Na kaj bom v prihodnje moral biti še posebej pozoren? V čem je moj trdni sklep?

nedelja, 13. december 2015

3. adventna nedelja - OZNANILA

3. ADVENTNA NEDELJA
13.12.2015
Lucija, mučenka
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + VINKO, obl. IN ANA SLODNJAK
POLENŠAK: + TEREZIJA GOLOB IN VSI + MERNIKOVI
JURŠINCI: + MARIJA IN ANTON TOPLAK IN + SORODNIKI
Ponedeljek
Janez od križa
cerkveni učitelj
17.00
POLENŠAK: + ALOJZ IN ANA VUČAK, SIN DANILO IN HČI ANTONIJA   (v kapeli v župnišču)
Torek
Marija di Rossa
7.00
JURŠINCI: + JANEZ ZORKO od nečakov
Sreda
BOŽIČNA. DEVET.
Adelajda, kraljica
17.00
POLENŠAK: + VINKO KLAJŽAR, osmina
POLENŠAK: SEJA ŽPS
Četrtek
BOŽIČNA. DEVET.
Lazar iz Betanije
17.00
JURŠINCI: + IGNAC TOŠ,od Jožefa Munde, sošolcev, prijateljev
JURŠINCI: SEJA ŽPS
Petek
BOŽIČNA. DEVET.
Vunibald
17.00
POLENŠAK: + ALBIN MARIN, KRISTINA IN TONE PETEK IN VSI + SORODNIKI
Sobota
BOŽIČNA DEVET.
Urban V, papež
7.00
JURŠINCI: + FRANČIŠKA LOVREC, od Veronike Pučko z družino
4. ADVENTNA NEDELJA
20.12.2015
BOŽIČNA DEVET.

ADVENTNA
DUHOVNA OBNOVA
6.15
7.00
8.00
8.30
10.00
10.30
11.20
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD JURŠINCI: + ANICA GRIL
POLENŠAK: SV. SPOVED-SPOVEDNIK OD DRUGOD
POLENŠAK:+MAKS KEKEC, MARIJA IN JOŽEF ZAVEC, +SOR.
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD JURŠINCI: + ANGELA IN STANISLAV KOLARIČ
JURŠINCI:  SV. SPOVED- SPOVEDNIK OD DRUGOD

 • DANES IMAMO MED NAMI, PRI SV. MAŠI, POSEBNO GOSTJO, KI SMO JO MNOGI IZBRALI ZA SLOVENKO LETA. ZELO SEM HVALEŽEN, DA SE JE MOJEMU POVABILU ODZVALA GA. SONJA PUNGERTNIK. ČEPRAV GA. SONJA S TELESNIMI OČMI NIČ NE VIDI, JE KLJUB TEMU NOVINARKA NA RADIU OGNJIŠČE, DELUJE V DOMU DUHOVNOSTI V LJ, POMAGA MNOGIM LJUDEM PRI RASTI V VERI, ODPUŠČANJU, JE DRUŽINSKA ŽENA, MAMA, GOSPODINJA… GA. SONJA, NAPROŠAM TE ZA ENO ADVENTNO SPODBUDO ZA POGLOBITEV NAŠE VERE. KJE VIDIŠ, ČUTIŠ BOGA, KAJ TI VERA POMENI? 
 • ADVENTNO DUHOVNO OBNOVO BOMO IMELI V NEDELJO, 20.12. PRED SV. MAŠO IN PO NJEJ BO SPOVEDOVAL SPOVEDNIK- duhovnik g. Toni Kmet iz Makol. V BISTVU, V SRCIH se pripravimo na praznik Jezusovega rojstva. Pristopimo vsi k ZAKRAMENTU BOŽJE LJUBEZNI, ODPUŠČANJA, OZDRAVLJENJA IN MOČI. Možnost za sv. spoved je vsak dan pred ali po sv. maši. Spovednik, bo za sv. spoved pri nas še v torek, 22.12. 
 • V tem tednu naprošeni za krašenje naše cerkve, dobri ljudje iz vasi ZAGORCI ZG. DEL
 • BOLNIKE NA DOMOVIH BOM OBISKAL ZA ADVENTNO SPOVED IN SV. OBHAJILO. V ČETRTEK, 17.12. od 9.00 naprej. Lepo naprošam svojce, da mi sporočite, kjer imate bolnika-co.