ponedeljek, 24. februar 2020

7. nedelja med letom - OZNANILA

7. nedelja med letom
23.2.2020
Polikarp, škof, mučenec

7.00

8.30
10.30

JURŠINCI: + MARIJA ČUŠ, 2. obl. od nečakov Pukšič z družinami;
+ ANTON KUMP, obl. IN + STARŠI
POLENŠAK: + DUHOVNIK SLAVKO ŠTEFKO, 7. obletnica
JURŠINCI: + ZA ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
++ PRIPRAVE NA ZAKRAMENT SV. KRSTA (za obe župniji)
Ponedeljek
MATIJA, apostol
---
---
Torek
Valburga, opati.
---
---
Sreda
PEPELNICA
++
17.00

18.00
JURŠINCI: + SLODNJAK ANGELA, od Draga Erhatiča
+ VINKO LJUBEC, od Ivana iz Svete Trojice
POLENŠAK: + ŠTEFKA KLAJŽAR, od družine Bezjak iz Placarovc;
+ MARTIN HORVAT, od družine Pintarič iz Zamušanov
Četrtek
Gabrijel ŽMB
17.00
JURŠINCI: + FRANČEK PLOHL, sestrična Angela Muhič z družino;
+ ALOJZ LOVREC, od Cirila z družino
 + Petek +
Roman, opat
10.00

17.00

DOM STAREJŠIH JURŠINCI: + SV. MAŠA OB ZAČETKU POSTA
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA, od družine Kokol iz Ljutomera;
+ ADOLF PLOHL, obl.
Sobota
PRESTOPNI DAN
Antonija Firenška
7.00

11.00
JURŠINCI: + JOŽEF MUNDA, od družine Čuš iz Starš;
+ ZOFIJA CIGULA, od družine Flajšman iz Ločkega vrha
JURŠINCI: - SVETI KRST: VITA FRAS
1. POSTNA NEDELJA
1.3.2020
Albin - Zorko, škof
7.00
8.30


10.30

JURŠINCI: + ZA ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + STANKO PETEK, 8. obl., STARŠI VRŠIČ IN PETEK, MARIJA TIŠLER IN VSI + SORODNIKI;
+ TILIKA SLANA, 30. dan, od hčerke Marte z družino
JURŠINCI: + JANEZ, obl. IN MARIJA PLOHL IZ HLAPONC;
+ FRANC TOPLAK, od Ivana Toplaka


 • V SREDO S PEPELNICO VSTOPAMO V SVETI POSTNI ČAS, KI JE ČAS PRIPRAVE NA NAJVEČJI NAŠ PRAZNIK, TO JE VSTAJENJE JEZUSA KRISTUSA OD MRTVIH! V POSTNEM ČASU BOMO OB (četrtkih-petkih) IN NEDELJAH 15 MINUT PRED SVETO MAŠO MOLILI KRIŽEV POT! JEZUS NAS JE ODREŠIL S SVOJIM TRPLJENJEM NA KRIŽU! ZATO SE MU ZAHVALJUJEMO IN GA SLAVIMO, ČASTIMO SVETI KRIŽ, KI JE PO NAŠI MOČNI VERI ZAŠČITA IN OBRAMBA PROTI VSEMU ZLU!  OB PETKIH KRISTJANI NE UŽIVAMO MESA IN SE ŠE ČEMU ODPOVEMO, NPR. ALKOHOLU, KI JE MOČNO ZLO IN UNIČUJE VSAKO 4. DRUŽINO, POVZROČA NASILJE…KARITAS VABI V POSTU BREZ ALKOHOLA, DA SE IZ SOLIDARNOSTI Z BOŽJO POMOČJO ODPOVEMO ALKOHOLU, TV, INTERNETU, MOBITELU… IN SE TRUDIMO, DA BI NAREDILI ČIM VEČ DOBREGA, POMAGALI LJUDEM V STISKI IZ VERE IN LJUBEZNI. 
 • V POSTNEM ČASU NE KRASIMO CERKVE Z ROŽAMI, AMPAK SAMO S KAKŠNO VEJICO, TRNJEM, ZATO, DA IZRAZIMO SPOKORNOST, POST, ODPOVED, SKROMNOST! BOG POVRNI ZA RAZUMEVANJE. 
 • V POSTNEM ČASU BOMO IMELI OB NED. ENEGA ALI VEČ PRIČEVALCEV ZA BOGA, KI NAM BODO NA KRATKO PODALI KAKO SO NAŠLI BOGA, KAKŠNE ČUDEŽE JIM JE DAL, KAKŠNO JE ŽIVLJENJE BREZ IN KAKŠNO Z BOGOM.
 • STARŠI OD OTROK MALČKOV, KI SO BILI NA SREČANJU, BLAGOSLOVU, 12.1. NA PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA, NAJ PROSIM VZAMEJO FOTOGRAFIJE, KI JIH ČAKAJO NA MIZI V KAPELI/PRI IZHODU. 
 • Po veliki noči, od 14. do 17. aprila 2020, organiziramo romanje na kraj posebnih milosti, uslišanj, čudežev, ozdravljenj…na kraj MARIJINIH PRIKAZANJ V MEĐUGORJE. Za potovanje je dovolj osebna izkaznica. Cena romanja je 145€ - vključuje vse. Prijave sprejema g. Janko Vučina, GSM 031 380 620. 
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO vas: BODKOVCI BREG. Bog povrni!
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi vas: BRATISLAVCI. Bog povrni z vsem dobrim. 
 • Ključarji naše cerkve bodo danes in danes teden, 23.2.2020 in še čez 14 dni, pred sv. mašo in po njej, sprejemali stolnino =20€ po osebi, za letošnje leto. Pred nami - v letu 2020 je obnova strehe, ki je v zelo slabem stanju. Upamo da nam bo s skupnimi močmi uspelo. Bog povrni za vsak dar iz vere in ljubezni za obnovo našega prelepega Marijinega svetišča z mnogimi blagoslovi!

7. nedelja med letom


ALI BOG ZAHTEVA NEMOGOČE?

»Zapirajo sodišča, sosedje podirajo ograje okrog svojih hiš in si podajajo roke, ponoči ne zaklepajo več vrat; ne bojijo se roparjev in tihotapcev, ker so mimo časi, ko so se ljudje bali drug drugega. Vsi živijo vzajemno, zanimajo se drug za drugega; žalost enega prizadene vse in veselje skupnosti zajame tudi prišleke in tujce, ki jih sprejmejo kot prijatelje. Ne samo otroci, tudi odrasli plešejo po cestah, pogovarjajo se le o lepih stvareh, in ko še dežuje, že opevajo sonce.« Tako je desetletna deklica opisala v šolski nalogi, kako si predstavlja raj. 

V nedeljskem evangeliju nas šokira beseda: »Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo.« Ta pa je krepka! Kdo more to zahtevati? Takšna zahteva se upira našemu občutku pravičnosti.
Da, našemu, a ne Božjemu! Edino ljubezen naredi nemogoče mogoče! Če se ravnamo po merilu zob za zob, stopamo v spiralo maščevalnosti in v vrtinec, ki z žrelom sovraštva pogoltne oba. Če pa smo pripravljeni odpustiti krivice, moliti za nasprotnike in narediti prvi korak k spravi s sovražnikom, smo postavili sebe in svet na novo kocko. Tisti, ki nam je storil kaj žalega, navadno ni tako sproščen in svoboden, da bi bil sposoben narediti prvi korak. Nedolžni je svobodnejši in lažje spremeni duhovno podnebje. Vsi vemo, da je táko herojsko dejanje, odpuščati sovražnikom, lahko včasih daljši prečiščevalen notranji proces, neki preporod, ki največkrat presega zgolj človeške nagibe.

Na Koroškem je gospa, ki je čudežno prestala vse muke v nacističnem taborišču, napisala pretresljivo pričevanjsko knjigo z naslovom: »Utihnile so ptice, utihnila je vas.« V njej opisuje, da je vsak dan molila za svoje mučitelje, sovražnike in tudi za vse sotrpinke v taborišču. Ko je maja 1945 pribežala domov, se je najprej napotila k vaščanu, ki jo je tri leta prej po krivem zatožil in izdal nemški gestapovski policiji. A tisti vaščan takrat še ni bil pripravljen sprejeti njene ponujene roke v spravo, ampak jo je prosil odpuščanja tik pred svojo smrtjo.

Ljubiti svoje sovražnike lahko pomeni, da jim pomagamo staliti železne verige, ki jih trdno oklepajo v predsodkih in sovraštvu. Maščevanje je človeško, a še bolj človeško je odpuščanje, ker omogoča, da človek postane spet sočlovek! (Jože Kopeinig)

nedelja, 16. februar 2020

6. nedelja med letom - OZNANILA

6. nedelja med letom
16.2.2020

Onezim, mučenec
7.00

8.30

10.30

JURŠINCI: + STARŠI ANA, obl. IN VINKO SLODNJAK IN SORODNIKI SLODNJAK, ŽMAUC, TOPLAK
POLENŠAK: + MAKS, obl. IN JANEZ, obl. PETEK;
+ MAKS KEKEC IN MARIJA IN JOŽEF ZAVEC IN VSI + SOROD.
JURŠINCI: + JULIJANA MIHELIČ, 1. obl.;
+ ANTON HORVAT, obl.
Ponedeljek
Sedem ustanoviteljev reda Servitov
17.00
POLENŠAK: + DRAGICA LEBAR, 30. dan, od sina Ivana z Martino
+ MARIJA MURŠIČ, 30. dan, od hčerke Metke z družino
Torek
Frančišek Regis, Clet, mučenec
17.00
JURŠINCI: + TEREZIJA, obl. IN FRANC ČUŠ;
+ ZA BOŽJE VARSTVO IN ZA ZAŠČITO
Sreda
Konrad iz Piacenze, spokornik
7.00
JURŠINCI: + MIRKO IN MARIJA FILIPIČ, od družine Simona Vršiča iz Zagorcev;
+ MATIJA SLAČEK, od družine Lovrec iz Senčaka
Četrtek
Sadot in Perzijski mučenci
17.00


JURŠINCI: + FRANČEK TOPLAK, VSI TOPLAKOVI, RIŽNARJEVI, BEZJAKOVI, ŠUENOVI, IVAN IN MARIJA MAROH IZ VELIKE NEDELJE;
+ MARIJA PLOHL iz HLAPONCEV, od nečaka Francija Šoštariča z družino
Petek
Peter Damiani, cerkveni učitelj
17.00
POLENŠAK: + JOŽEF CVETKO, od Marije Puc z družino,
+ ALBINA MAJCEN, od družine Cilke Filipič iz Radoslavcev
Sobota
Sedež apostola Petra
7.00
JURŠINCI: + MILICA CIGLAR, od Frančiške Fijačko iz Nemčije
+ ANGELA KLAJŽAR, od družine Gabrovec
7. nedelja med letom
23.2.2020
Polikarp, škof, mučenec
7.00

8.30
10.30

JURŠINCI: + MARIJA ČUŠ, 2. obl. od nečakov Pukšič z družinami;
+ ANTON KUMP, obl. IN + STARŠI
POLENŠAK: + DUHOVNIK SLAVKO ŠTEFKO, 7. obletnica
JURŠINCI: + ZA ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
++ PRIPRAVE NA ZAKRAMENT SV. KRSTA (za obe župniji)


 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI ZA BLAGOSLOV, VERO..., NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE… NAROČITE V ZAKRISTIJI. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2020.
 • Po veliki noči, od 14. do 17. aprila 2020, organiziramo romanje na kraj posebnih milosti, uslišanj, čudežev, ozdravljenj…na kraj MARIJINIH PRIKAZANJ V MEĐUGORJE. Za potovanje je dovolj osebna izkaznica. Cena romanja je 145€ - vključuje vse. Prijave sprejema g. Janko Vučina, GSM 031 380 620. 
 • Pred časom se je 2-krat zgodilo, da sta me 2 osebi vprašali, zakaj, od koga tako spremenim priimek pri oznanilih… Vsi bi morali iz šole vedeti, da pri moških poimenovanjih vedno sklanjamo ime in priimek (npr. Janez Kovač – Rečemo pravilno: Sveta maša bo za Janeza Kovača). Če se priimek končuje na -a, ga tudi večinoma, ne vedno, sklanjamo, kar nakazujejo pravopisna pravila v členu 969 (npr. Janez Bratina - Rečemo pravilno: Sv. maša bo za Janeza Bratino.) J Moramo govoriti pravilno. J
 • PRIPRAVE NA ZAKRAMENT SV. KRSTA (za obe župniji) ZA STARŠE IN BOTRE, KI ŽELIJO OTROKA KRSTITI V MARCU SO V NEDELJO, DANES TEDEN, PRI IN PO SV. MAŠI OB 10.30. V JURŠINCIH.
 • STARŠI OD OTROK MALČKOV, KI SO BILI NA SREČANJU, BLAGOSLOVU, 12.1. NA PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA, NAJ PROSIM VZAMEJO FOTOGRAFIJE, KI JIH ČAKAJO NA MIZI V KAPELI/PRI IZHODU. 
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO vas: SAKUŠAK. Bog povrni!
 • Iz srca se zahvaljujemo vsem, posebej še g. Francu Kumpu, ki ste pomagali, da smo nazaj pokrili opeko na strehi cerkve, ki jo je viharni veter odpihnil na 3 mestih v minulem tednu. Bog povrni z dobrim. :)
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi vas: ZASADI. Bog povrni z vsem dobrim.  
 • Ključarji naše cerkve bodo danes teden, 23.2.2020 in še čez 14 dni, pred sv. mašo in po njej, sprejemali stolnino =20€ po osebi za letošnje leto. Pred nami - v letu 2020 je obnova strehe, ki je v zelo slabem stanju. Upamo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo. Bog povrni za vsak dar iz vere in ljubezni za obnovo našega prelepega Marijinega svetišča z mnogimi blagoslovi!

6. nedelja med letom

Sir 15,15-20; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37

1. Svoboden je človek, ki zmore izbirati med dobrim in slabim. Toda kaj je dobro in kaj je slabo? V Svetem pismu o vsem, kar je Bog ustvaril, beremo da je bilo dobro. Nobena stvar ni že sama v sebi slaba, gre le za človekov odnos do stvari: ali jo kot dobro jemljemo sebi in drugim v dobro, ali jo zlorabi. Čim večja je dobrina, tem hujše jo je možno zlorabiti. Prav ko gre za to možnost, dostikrat pozabljamo, da je človekova svoboda omejena s svobodo drugega človeka, da nas je Bog ustvaril svobodne, da bi se svobodno odločali za dobro, ne za slabo. Kako jasna je beseda modrega Siraha: predložil ti je ogenj in vodo, stegni roko, po čemer hočeš; pred človekom sta življenje in smrt, kar hoče, se mu bo dalo. Zgodnjekrščanski spis Didaché o človekovem življenju pravi: dve poti sta, pot življenja in pot smrt. Bog je človeka ustvaril svobodnega za dobro, ne za slabo!

2. Današnja Beseda nas želi opozoriti na tisti najgloblji izvir, koder se rojevajo in iz katerega izhajajo človekova dejanja, na neprecenljiv dar razmišljanja, presojanja in svobodnega odločanja, na tisto danost v človeku, ki ga neizmerno dviga nad druga ustvarjena bitja, ki mu pa obenem nalaga breme, kot ga druga bitja ne poznajo, namreč odgovornost za svoja dejanja:
- kako preprosto jasen je modri Sirah: če hočeš spolnjevati zapovedi, je stvar tvoje svobodne volje, saj je Bog človeka pustil oblasti lastne odločitve;
- Gospod se človeku lahko zazdi drobnjakarski z besedo kdor reče svojemu bratu tepec, zasluži, da pride pred veliki zbor, vendar hoče le dovolj razumljivo povedati, da se je tudi v "malenkostih" potrebno odločati za dobro, sicer taka "malenkost" rada preraste v prepir in jezo, v sovraštvo in maščevalnost; 
- želi nas spomniti, da razvodnica odločanja med dobrim in slabim ni zunaj nas v nekem seznamu zapovedi, ampak poteka v človekovem srcu, od tod prihajajo hudobne misli, tatvine, kriva pričevanja, prav tako pa se tod rojeva ljubezen, ki ne misli hudega, ni brezobzirna, vse prenaša, je potrpežljiva in dobrotljiva.

3. Kako naj človek preverja, ali je njegovo srce zdravo, sproščeno, osvobojeno za odločanje za dobro? Gospod nam nudi merilo preverjanja: kakovost naših odnosov do brata in sestre, merilo, ki sega bistveno globlje kot le do spoštovanja bližnjikovega življenja. Vsebuje čutenje, sotrpljenje z bližnjim, postaja obenem merilo človekovega odnosa do Boga: če se spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pridi in daruj. Prerok, ki ga povzema tudi Jezus, je ugotavljal: otopelo je srce temu ljudstvu, ne pozna čuta ne za bridkost človeka ne za spoštovanje Stvarnika. S Petrom kličimo: da bi svoja srca očistili za iskreno bratoljubje, jih okrasili s krotkostjo duha.

nedelja, 9. februar 2020

5. nedelja med letom - OZNANILA

5. nedelja med letom
9.2.2020

Apolonija - Polona, mučenka vere
7.00
8.30


10.30


JURŠINCI: + ANA, obl. IN ALOJZ VUČINA
POLENŠAK: + FRANC KOKOL starejši. IN VSI KOKOLOVI IZ LASIGOVEC IN HLAPONC;
+ NEŽA, obl., VINKO, JOŽE CVETKO IN IVAN CMOK
JURŠINCI: + MAMA ŠTEFKA HRGA, obl., SIN IGNAC, OČE IVAN IN + SORODNIKI;
+ FRANC TOPLAK, 2. obl., od družine Hrga iz Dragoviča
Ponedeljek
Alojzij Stepinac, hrvaški mučenec
17.00
POLENŠAK: + TILA PLOHL, od soseda Milana Simoniča;
+ TONE ČUŠ, od Marte Munda iz Sejancev
Torek
LURŠKA MATI BOŽJA, svetovni dan bolnikov
17.00
JURŠINCI: + ZA BOŽJI BLAGOSLOV V DRUŽINI;
+ IGOR ŽMAUC, od tete Milike z družino
Sreda
Humbelina, red.
7.00
JURŠINCI: + METKA PAVLIN, od očeta in mame;
+ MARIJA RAUŠL, od soseda Vlada Lajha z družino
Četrtek
Jordan Saški
17.00

18.30
JURŠINCI: + VERONIKA MURŠIČ od vnukinje Zlatke z družino;
+ FRANC BENKO, od sestre Zefke z družino
POLENŠAK: SEJA ŽPS
Petek
Valentin, mučenec vere
17.00
POLENŠAK: + ANTON KOZAR, osmina, od žene Lize;
+ JANEZ HOJNIK, ALOJZIJA, STARŠI LORENČIČ, MITJA , SANDI IN TAJ
Sobota
Klavdij, redovnik
7.00
JURŠINCI: + ANGELA PIGNAR, od sina Staneta z družino;
+ SREČKO MATJAŠIČ, od brata Boštjana z družino
6. nedelja med letom
16.2.2020
Julijana Koprska, mučenka vere
7.00

8.30

10.30

JURŠINCI: + STARŠI ANA, obl. IN VINKO SLODNJAK IN SORODNIKI SLODNJAK, ŽMAUC, TOPLAK
POLENŠAK: + MAKS, obl. IN JANEZ, obl. PETEK;
+ MAKS IN MARIJA KEKEC IN JOŽEF ZAVEC IN VSI + SOROD.
JURŠINCI: + JULIJANA MIHELIČ, 1. obl.;
+ ANTON HORVAT, obl.


 • IMEJMO V VSAKI DRUŽINI ZA BLAGOSLOV, VERO..., NAROČENO KAKŠNO DUHOVNO, VERSKO REVIJO: DRUŽINO ALI OGNJIŠČE… NAROČITE V ZAKRISTIJI. PORAVNAJMO NAROČNINO ZA LETO 2020. 
 • Po veliki noči, od 14. do 17. aprila 2020, organiziramo romanje na kraj posebnih milosti, uslišanj, čudežev, ozdravljenj…na kraj MARIJINIH PRIKAZANJ V MEĐUGORJE. Za potovanje je dovolj osebna izkaznica. Cena romanja je 145€ - vključuje vse. Prijave sprejema g. Janko Vučina, GSM 031 380 620. 
 • Pred časom se je 2-krat zgodilo, da sta me 2 osebi vprašali, zakaj, od koga tako spremenim priimek pri oznanilih… Vsi bi morali iz šole vedeti, da pri moških poimenovanjih vedno sklanjamo ime in priimek (npr. Janez Kovač – rečemo pravilno: Sveta maša bo za Janeza Kovača.). Če se priimek končuje na -a, ga tudi večinoma, ne vedno, sklanjamo, kar nakazujejo pravopisna pravila v členu 969 (npr. Janez Bratina - Rečemo pravilno: Sv. maša bo za Janeza Bratino.) J Moramo govoriti pravilno. J
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO vas: SENČAK. Iskrena hvala!
 • Iz srca se zahvaljujemo gasilcem iz Gabrnika, ki so nazaj pokrili opeko na vrhu strehe cerkve, ki jo je viharni veter odpihnil v minulem tednu. Bog lonaj gasilci z vsem dobrim. J
 • Najlepše hvala gospem Liziki, Štefki in Vidi, ki tako lepo, z ljubeznivostjo in dobroto skrbijo za prte v naši cerkvi. Bog vam povrni drage gospe z vsem dobrim. Smo vam zelo hvaležni!
 • Prisrčna zahvala ge. Anici in vsem iz Gabrnika, ki ste lepo pospravili jaslice. J
 • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi vas: SLOMI. Bog povrni z vsem dobrim.
 • Prisrčna zahvala in Bog vas živi, spoštovani gospodje iz Turističnega društva Polenšak, ki ste še v minulem tednu po Svečnici lepo pospravili jaslice. J Hvala vam 1000… krat.
 • V četrtek ob 18.30, lepo naprošam člane našega ŽPS za zanesljivo udeležbo na seji, ko bomo oblikovali duhovni, pastoralni program in razne dogodke za letošnje leto.