nedelja, 31. oktober 2021

31. nedelja med letom - OZNANILA

31.10.2021

 

31. NEDELJA MED LETOM

Wolfgang-Bolfenk

7.00

8.3010.30


JURŠINCI: + IVAN ŠUEN, od sosedov Vrbnjakovih
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + IVAN, 10. obl., MARIJA MLINARIČ, STARŠI OSEBEK IN BRAT IN SESTRA IN ELIZABETA KOLARIČ;
+ STANKO STAREJŠI, obl. IN STANKO MLAJŠI CVETKO

JURŠINCI: + IRENA ČRTALIČ, 2. obl. IN STARŠI FRANC IN FRANČIŠKA ČUŠ;
+ JANEZ MEGLA, 30. dan, od hčerke Sonje z družino

Ponedeljek

Praznik

VSI SVETI

1.11.2021

SVETNIKI, ODREŠENI

V NEBESIH

7.00

8.30


13.30

15.00

17.00

18.00

JURŠINCI: + IGOR ŽMAUC, od ata in mame;
+ JULIKA VRŠIČ, od Ivana Brumna z družino

POLENŠAK: + TONE ČUŠ, 5. obl.;
+ ANGELA VUZEM, obl, 2 ALOJZA, ANGELCA IN IVAN ANCLIN

JURŠINCI - POKOPALIŠČE: + ZA ODREŠENJE DUŠ POKOJNIH

POLENŠAK- POKOPALIŠČE: + ZA ODREŠENJE DUŠ POKOJNIH

POLENŠAK: molitev v CERKVI za vse naše POKOJNE

JURŠINCI:  molitev v CERKVI za vse naše POKOJNE

Torek

DUŠE V VICAH

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

17.00


18.00

POLENŠAK: + DVOJNI STARŠI GRAŠIČ-OSEBEK IN + SOROD.,
+ MARIJA ŠILAK, od nečakinje Rozike z družino

JURŠINCI: + IVAN ŠUEN;
+ MARIJA ŠTEBIH, od Irene Tuš z d;

Sreda

Viktorin Ptujski

 

+ NA ČAST SV. JEZUSOVIH RAN ZA BOŽJO POMOČ

Četrtek

Karel-Drago Boromejski

18.00

JURŠINCI: + NADA HORVAT, osmina, od hčerke Dragice z d.;
+ FRANC KUMP, obl., MAMA ANGELA IN BRAT ANTON

Petek

Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika

18.00

POLENŠAK: + ANTON, VIKTOR IN ANGELA MERNIK, 2 FRANCA, ANICA SOVEC IN + TIPOLDOVI;
+ MARIJA FEKONJA, od Franca Vučaka

Sobota

Lenart, opat

18.00

JURŠINCI:– NEDELJSKA SVETA MAŠA:
+ ELIZABETA ČEH IN + SORODNIKI;
+ MARJETKA KOLARIČ, od brata Marjana z družino

7.11.2021

32. NEDELJA MED LETOM

 

ZAHVALNA NEDELJA

 

Engelbert

7.00


8.30

10.30


 

JURŠINCI: + MARIJA OSTERC, od sestričen Žmaučevih z družinami
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + MATEJ MARIN, od dedeka;
+ MARTIN HORVAT, obl., od Slavice

JURŠINCI: + ANGELA ŽMAUC IN 3 BRATJE: FRANČEK, IVAN, IGNAC IN SESTRI TREZIKA IN MARIJA, od sina Frančeka z d.;
+ ZLATKO KEKEC, od družine Tikvič iz Senčaka

 •  SPOMINI ZA POKOJNE+: V MESECU NOVEMBERU NAŠIM DRAGIM POKOJNIM POMAGAMO V NEBESA K BOGU, TAKO, DA ZA NJIH MOLIMO, DARUJEMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA. TAKO PODARJAMO DUŠAM NAŠIH POKOJNIH BOŽJO SLAVO, LJUBEZEN, OČIŠČENJE... DA LAHKO VSTOPIJO V BOŽJO NAVZOČNOST. Pri izhodu iz cerkve vzemimo kuverte Z MOLITVENIMI SPOMINI na katere napišemo imena NAŠIH POKOJNIH za katere želimo, da skupaj molimo pri svetih mašah v novembru. Spomine z darom za obnovo naše cerkve oddajmo v škatlo, spredaj pri oltarju. 
 • 1.11. JE VELIK PRAZNIK VSEH SVETIH. Zjutraj je sv. maša v cerkvi v čast VSEH SVETIH, popoldan pa na pokopališču za naše pokojne. Lepo naprošam pevce, bralce, ključarje, ministrante za sodelovanje. Sv. maša bo ob vsakem vremenu.
  Na POLENŠAKU bomo darove med sv. mašo, namenili za obnovo STREHE IN FASADE NA CERKVI. V JURŠINCIH pa za OBNOVO GLAVNEGA OLTARJA V CERKVI.
  Zvečer od 17.00 oz. 18.00 ure se bodo oglašali župnijski zvonovi in vabili k molitvi za naše rajne. Zvonite tudi prosim po kapelah v času naše molitve vsaj 15 min. V cerkvi bomo molili rožni venec in ste lepo vabljeni k močni molitvi za rajne. Za rajne lahko prejmemo v prvih 8. dneh novembra POPOLNI ODPUSTEK- DA JIM JE ODPUŠČENO, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovedali vero, molili po namenu sv. Očeta in smo obiskali pokopališče in za pokojne tam molili. 
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: BODKOVCI-BREG. Iskrena hvala!
 • PRI IZHODU SO NA VOLJO LEPE SVEČE KARITAS ZA GROBOVE NAŠIH RAJNIH. Z NAKUPOM TE SVEČE POMAGAMO LJUDEM V HUDIH STISKAH IN POTREBAH. VSI SMO NAPROŠENI, DA IZ LJUBEZNI DO POKOJNIH IN UBOGIH, KUPIMO KAKŠNO SVEČO. KAR DAMO VEČ KOT 1,20 € ZA SVEČO JE ZA LJUDI V POTREBAH, STISKAH.
 • POLENŠAK: ZA UREJANJE CERKVE V TEM TEDNU LEPO PROSIMO VAS: LASIGOVCI. Bog povrni!

31. nedelja med letom

Mr 12, 28-34 
Katera zapoved je največja ?
 
Vernemu Izraelcu je bila največja skrb ta, da bi vse svoje življenje uredil po božji volji. Vsako dejanje naj bi bilo Bogu všeč. Za pravo vrednotenje boguvšečnosti dejanja mu ni pomagal samo Mojzesov zakon, ampak tudi številni predpisi, ki so se sčasoma oblikovali. Ponosen je bil na to, da je od Boga prejel največje število zakonov, kar 613.
Toda, ali je v odnosu do Boga najpomembnejša kvantiteta? Je sploh možno približati se Bogu s pravniško mentaliteto? Kaj je tisto, kar mora navdihovati vso prakso, vso pokorščino in vsako službo, še bolj pa službo Bogu? 

Vera ni samo izpolnjevanje predpisov, saj Bogu naša dejanja, se pravi dela naših rok, niso všeč, če je srce daleč od njega.
Razumljivo je, da želijo zunanji predpisi dati človeku trdnost in gotovost. Toda osvobajajoča trdnost prihaja od znotraj: iz tiste prave globinske usmeritve, iz katere potem človek ureja svoje delovanje. Tako vse zakone in predpise razume kot izraz "edine postave", od katere "ni nobena večja": "Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo, svojega bližnjega pa kakor samega sebe."

Srčika vere je za Jezusa torej zunaj sistema predpisov. Medtem ko so se pismouki vrteli znotraj sistema zakonov, jim je pokazal Jezus vlogo usmeritve v Boga, od česar ni nič večjega. Poudaril je zakon, ki je več kot zakon-predpis : človek naj bo naravnan na Boga in sočloveka z vsem svojim bitjem, z vsemi svojimi močmi. Iz te naravnanosti pa naj presoja vse drugo.
Kakor je postavljen zakon v naravi, kot pravi psalmist v 148. psalmu, po katerem hvalijo Gospoda "velike morske živali in vse globine morja, ogenj in toča, sneg in megla, viharni veter . . ., gore in vsi griči, sadno drevje in vse cedre, zveri in živina, laznina in krilate ptice . . .", tako naj tudi človek hvali Gospoda z vsemi močmi svojega srca. Kakor se majhna kapljica vode razbohoti v čudovito lepe oblike kristala, kakor se lastovka vsako leto znova poda na daljno pot ter poišče sonce in toploto, tako se tudi človek, zvest gonu svojega duha, lahko uresniči le takrat, ko usmeri vse svoje energije v vse življenje ljubečega Boga in z enako dobrohotnostjo sprejme svojega bližnjega; ko sprejemajoč Očeta sprejme slehernega človeka kot brata ali sestro in tako spričuje, da "ni daleč od božjega kraljestva".
Kako daleč je od nas božje kraljestvo?

Učitelj je vprašal učence, kako bi lahko prepoznali, kdaj se je končala noč in se je začel dan.
Nekdo je rekel: "Ko vidiš v daljavi žival in lahko spoznaš, ali je krava ali konj."
"Ne," je rekel učitelj.
"Ko vidiš v daljavi drevo in lahko rečeš, ali je palma ali mangovec."
"Spet narobe," je rekel učitelj. "Torej kako?" so vprašali učenci.
"Ko pogledaš v obraz kateregakoli moškega in prepoznaš brata v njem; ko pogledaš v obraz katerekoli ženske in prepoznaš v njej sestro.
Če tega ne moreš narediti - ne glede na to, kateri sončni čas je - je še noč."

Kot kristjani živimo torej izpostavljeni istim skušnjavam, pred katerimi je Jezus svaril pismouke: ob vseh zakonih in žgalnih daritvah je prva ljubezen. Kot pobožni Judje imamo tudi mi cerkvene zakone, katekizme in moralke; morda smo celo natančni in vljudni izvrševalci, katerim nima nihče ničesar očitati. Toda, ali je v nas tudi tista dinamična moč krščanstva, ki daje vedrino, zaupanje in toplino, ki spreminja temne noči medsebojnih odnosov v nov dan; ki stori, da tudi nam pride "božje kraljestvo" vsaj za korak bliže?

nedelja, 24. oktober 2021

30. nedelja med letom - OZNANILA

 

24.10.2021

 

30. NEDELJA MED LETOM

MISIJONSKA NEDELJA

Anton Marija Klaret

7.00

8.30


10.3015.00

JURŠINCI: + ANTON GAISER, od sestre Štefke z družino;
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + LIZA KOZAR, 1. obl., od Marije Hojnik Polenšaka
+ MATEJ MARIN, od atija in mame;

JURŠINCI: + LOVRENC GOMILŠAK, od Štefanije Roršek z druž.;
+ FRANC IN MARIJA HORVAT IN +STARŠI IN FRANC TOPLAK

SV. VID PRI PTUJU: PRAZNOVANJE MISIJONSKE NEDELJE

Ponedeljek

Krizant in Darija, mučenka

19.00

POLENŠAK: + ROZA PETEK, od vnukov Romana in Simone z družinama;
+ JOŽE KUKOVEC, od družine Ivanuša-Roškar

Torek

Lucijan in Marcijan, muče.

19.00

JURŠINCI: + ANIKA KOVAČEC, od sestre Terezije Čuš z druž.;
+ LIZIKA IN JANEZ OSTERC, od svakinje Katarine Šoštarič

Sreda

Sabina Avilska

 

+ V ČAST SV. NADANGELU MIHAELU ZA BOŽJE VARSTVO IN ZAŠČITO

Četrtek

SIMON IN JUDA TADEJ, apostola

19.00

JURŠINCI: + JOŽICA BERLAK, od družine Petre Kokol;
+ ANDREJ HORVAT, od soseda Boruta z družino

Petek

Mihael Rua

19.00

POLENŠAK: + SAMUEL RAJTAR ČUŠ, od Botre Zalike z Leonardom;
+ MARIJA NEDELJKO, od sestre Lizike iz Sakušaka z druž.

Sobota

Marcel, mučenec

19.00

JURŠINCI:– NEDELJSKA SVETA MAŠA:
+ ANTON IN MARIJA SLODNJAK, SIN IN HČERKE IN + SORODNIKI;
+ ANGELA IN ANTON, obl. KOKOL, od sina Tončeka

31.10.2021

31. NEDELJA MED LETOM- ŽEGNANJSKA

 

Wolfgang-Bolfenk

7.00

8.3010.30


JURŠINCI: + IVAN ŠUEN, od sosedov Vrbnjakovih
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + IVAN, 10. obl., MARIJA MLINARIČ, STARŠI OSEBEK IN BRAT IN SESTRA IN ELIZABETA KOLARIČ;
+ STANKO STAREJŠI, obl. IN STANKO MLAJŠI CVETKO

JURŠINCI: + IRENA ČRTALIČ, 2. obl. IN STARŠI FRANC IN FRANČIŠKA ČUŠ;
+ JANEZ MEGLA, 30. dan, od hčerke Sonje z družino

 • SPOMINI ZA POKOJNE++: BLIŽA SE MESEC POKOJNIH. NAŠIM DRAGIM POKOJNIM POMAGAMO V NEBESA, K BOGU, TAKO, DA ZA NJIH MOLIMO, DARUJEMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA. TAKO PODARJAMO DUŠAM NAŠIH POKOJNIH BOŽJO SLAVO, LJUBEZEN, OČIŠČENJE... DA LAHKO VSTOPIJO V BOŽJO NAVZOČNOST. Pri izhodu iz cerkve vzemimo kuverte Z MOLITVENIMI SPOMINI na katere napišemo imena NAŠIH POKOJNIH za katere želimo, da skupaj molimo pri svetih mašah v novembru. Spomine z darom za obnovo naše cerkve oddajmo v škatlo, spredaj pri oltarju. 
 • V tem tednu ni verouka. Otrokom želimo lepe »krompirjeve počitnice«. Sv. maša in liturgični listki pa so, zato se je udeležimo.
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: SAKUŠAK. Iskrena hvala!
 • OBVESTILO KARITAS:  SODELAVCI KARITAS JURŠINCI OBVEŠČAJO, DA JE NA RAZPOLAGO EU HRANA. NAPROŠAJO, DA JO UPRAVIČENCI, KI SO DO SEDAJ PREJEMALI PAKETE, PRIDEJO SAMI ISKAT, OZ. JIH PRIPELJEJO NJIHOVI BLIŽNJI ALI SOSEDJE IN JO DVIGNEJO V ŽUPNIŠČU V PETEK, 29.10. 2021, OD 15.00 DO 17.00 URE. TAK NAČIN  RADELJEVANJA IMAJO ŽE PO VSEH ŽUPNIJAH.
 • V večnost se je poslovila gospa + NADA HORVAT iz Juršinc. Datum pogreba bo znan jutri. Gospod daj ji večni pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v nebeškem miru.
 • POLENŠAK: ZA UREJANJE CERKVE IN KOŠNJO TRAVE PROSIMO VAS: HLAPONCI. Bog povrni!
 • Pevske vaje za zbor »MARIJINE ZVEZDICE« bodo med počitnicami v torek, 26.10. ob 16.30. Gospa Lidija veselo in iz srca vabi aktualne in nove pevci, da se pridružijo pri veselem prepevanju.

30. nedelja med letom

Jer 31, 7-9; Heb 5, 1-6; Mr 10, 46-52

1. Če se verni ljudje zazremo v svojo vernost, lahko kaj hitro opažamo, kako različno mesto in pomen odmerjamo Bogu v svoji vsakdanjosti. Nekaterim je Bog neko neskončno oddaljeno bitje, ki je previsoko nad ljudmi, da bi se lahko ukvarjalo s posameznim človekom, nekateri strnejo svojo misel o Bogu le na tisto ugotovitev, da "nekaj je nad nami", nekaterim pa je Bog bitje, ki se v svoji neskončnosti sklanja čisto do človeka, mu je Prijatelj, s katerim se da zaupno pogovarjati in se nanj utemeljeno lahko tudi računa.

2. Na tisto pozornost, ki jo Bog namenja prav vsakemu človeku, ki jo izraža v čuteči skrbi za človeka, želi opozoriti današnja Beseda:
- prerok vabi ljudstvo, ki se vrača iz sužnosti: vriskajte, Gospod je rešil svoje ljudstvo, ter strnjeno in neposredno utemeljuje božjo skrb za človeka - Bog je vendar Izraelov oče, skrbi za ljudstvo tako ljubeznivo, kot oče za otroka;
- še bolj neposreden je evangelij, ki se ne ustavi pri skrbi Boga za ljudstvo, ampak seže prav do posameznika, ki je v stiski - ko je JEZUS slišal slepega, da vpije, je obstal – vpitje, prošnja za pomoč ga nič ni motila, tako kot spremljevalce, saj je prišel, da bi stregel, kot da hoče dopovedati: kličite k Bogu v svojih stiskah, Bog ima pozorno uho za človekovo trpljenje; 
- naprej slišimo njegovo besedo pokličite ga – do takrat je ta človek bil le eden od mnogih "primerov" (kot pogosto slišimo za takega ali drugačnega bolnika), morda pozabljen, odpisan – ta beseda želi dopovedati, da Bogu nihče ni neznan, pozabljen, odpisan, prav tako nam želi reči, kako prav je, da kličemo k Bogu, ga prosimo, saj je spodbujal: prosite in se vam bo dalo;
- slepemu Bartimeju se očitno ni vrnil le telesni vid, ampak je spregledal, da je Jezus tisti, ki mu kaže prisluhniti, ki se kaže po njem ravnati, ga sprejeti za vodnika v življenju: šel je po poti za njim – podoba njegovega življenja postaja jasnejša, ni več tipanje, ampak sproščena hoja v zavesti, da je pred njim Gospod, ni več životarjenje človeka, ki ga tlači moreč občutek odrinjenosti in breme, ki vrta v duši, ampak življenje osvobojenega, sproščenega človeka.

3. Evangeljska pripoved ni le zgodba iz časa davne preteklosti,  gre za to, da bi tudi mi postajali vse bolj pozorni na vse, na kar nas Gospod s svojo besedo in svojim dejanji usmerja in opozarja, da bi se zavedali, da je z nami, da se nikoli ne bi zaprli v malodušje ali občutje brezizhodnosti, da nikoli ne bi zgubljali zaupanja, da nas Bog naš Oče ljubeznivo spremlja. Ta zavest naj bi vedno bila temelj našega upanja in našega veselja, ki se ne izraža v poskočnicah, ampak v umirjenem in vedrem soočanju z vsakdanjostjo.

ponedeljek, 18. oktober 2021

29. nedelja med letom - OZNANILA

 

17.10.2021

 

29. NEDELJA MED LETOM

Ignacij Antiohijski, škof, mučenec

7.00

8.30

10.30


 

JURŠINCI: + MILENA ŠEK IN STARŠI LAPORNIK-ŠEK;
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + MIRKO IN ELIZABETA ŠEGULA;
+ VIKTOR DAJČAR, STARŠI MERNIK-FLORJANIČ

JURŠINCI: + STARŠI ZEMLJARIČ, BRAT LUDVIK, VLATKO, JANEZ, FRANC, SESTRA MARIJA IN NEČAK ROBI;
+ TEREZIJA KEKEC IN + SORODNIKI

Ponedeljek

LUKA, evangelist

19.00

POLENŠAK: + MARIJA IN JANEZ ŠTEBIH, SLAVKO JANŽEKOVIČ IN RODBINA JESIH-ŠTEBIH;
+ STANKO ŠEGULA, od Terezije Korpar iz Mezgovec

Torek

Pavel od križa

19.00

JURŠINCI: + DUŠAN KOKOL, ANTON IN STARŠI JANŽEKOVIČ, BRAT FRANC IN ALBINA MAJCEN;
+ JOŽICA ŽNUDERL, od sestre Marice z družino

Sreda

Rozalina, redov.

 

+ NA PRIPROŠNJO JEZUSOVIH RAN IN MARIJINIH SOLZ ZA OZDRAVLJENJE

Četrtek

Uršula, mučenka vere

19.00

JURŠINCI: + MARIJA JANŽEKOVIČ, od sina Joža, Milana in Marije;
+ MILAN BRLAK, osmina od pogreba, od otrok

Petek

JANEZ PAVEL II, papež

18.00

POLENŠAK: + ELIZABETA, ALOJZIJA, ANTON ŠORI IN JANEZ IN ALOJZIJA JANŽEKOVIČ;
+ MARTA KOKOL IZ BRATISLAVC, 1. obl., ALOJZIJA IN FRANC ZUPANIČ IZ MURETINC, ANTON KOKOL IZ HLAPONC IN MARIJA IN FRANC KOKOL IZ BRATISLAVC

Sobota

Janez Kapistran

11.00

19.00

 

JURŠINCI: SV. KRST: JULIJA VRBNJAK

JURŠINCI:– NEDELJSKA SVETA MAŠA:
+ SILVA ŽMAUC, 1. obl., od Tatjane z družino;
+ ANIKA KOSEC, od vnukinje Lee

24.10.2021

30. NEDELJA MED LETOM

 

MISIJONSKA NEDELJA

Anton Marija Klaret

7.00

8.30
 

10.3015.00

JURŠINCI: + ANTON GAISER, od sestre Štefke z družino;
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ

POLENŠAK: + LIZA KOZAR, 1. obl., od Marije Hojnik Polenšaka
+ MATEJ MARIN, od atija in mame;

JURŠINCI: + LOVRENC GOMILŠAK, od Štefanije Roršek z druž.;
+ FRANC IN MARIJA HORVAT IN +STARŠI IN FRANC TOPLAK

SV. VID PRI PTUJU: PRAZNOVANJE MISIJONSKE NEDELJE


 • VOLITVE-PREDLAGANJE, IZBIRANJE ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA, bodo izvedli 7.11.2021 - - Našemu ZDAJŠNJEMU ŽUPNIJSKEMU PASTORALNEMU SVETU je potekel mandat, zato moramo zopet izbrati naše člane in ga zopet oblikovati. Lepo smo naprošeni za sodelovanje, da bi sestavili dober odbor, ekipo spoštovanih predstavnikov nas vernih kristjanov v naši župniji. ŽPS je potreben, da župnija duhovno deluje, da poskrbimo, oblikujemo različna srečanja, priložnosti… kolikor lahko, za živo vero, blagoslov, varstvo, božjo zaščito, da bi živeli modro, rešeni in osvobojeni napadov Hudega Duha in zla. Močno vas naprošamo, tiste, ki imate ljubezen, čut, nagovor Boga, da sami izrazite, prostovoljno pripravljenost sodelovati v ŽPS. Premislimo kateri ljudje iz naše okolice, iz moje vasi, zaselka imajo vero v živega Boga, ki nas ljubi? Katerega človeka cenim, spoštujem in vem, da moli in ima božjo ljubezen in milost v svojem srcu. Vsi smo prav lepo povabljeni, da premislimo, predlagamo in sami radovoljno sodelujemo pri delovanju našega duhovnega občestva – župnije. Bog povrni iz srca za ves trud in sodelovanje! J Izbiranje, volitve za člane ŽPS bomo izvedli 7.11.2021. 
 • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: SENČAK. Bog povrni!
 • Pevske vaje za zbor »SAN LORENZO« bodo v petek, 22.10., ob 17.00. Gospa Lidija veselo vabi aktualne in nove pevce, da se pridružijo pri veselem prepevanju.
 • Lepa zahvala vsem, ki ste lepo pripravili razstavo sadov narave v naši cerkvi in prireditev »ZAHVALA JESENI«. Zahvala članom društva za ohranjanje kulturne dediščine, kraljicam in vsem.
 • POLENŠAK: ZA UREJANJE CERKVE IN KOŠNJO TRAVE PROSIMO VAS: BREZOVCI. Iskrena hvala!
 • Pevske vaje za zbor »MARIJINE ZVEZDICE« bodo v torek, 19.10., ob 16.30. Veselo povabljeni aktualni in novi pevci, da se pridružijo pri veselem prepevanju.