nedelja, 31. julij 2016

18. nedelja med letom - OZNANILA

18. NEDELJA MED LETOM
31.7.2016
Ignacij Lojolski, ustanov. jezuitov
7.00
8.30
10.30
 JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + MARIJA OSEBEK IN DVOJNI STARŠI
JURŠINCI: + ANTON IN GIZELA KUKOVEC
Ponedeljek
Alfonz M. Ligvorij, cerkveni učitelj
19.00
POLENŠAK: + MIRKO ŠEGULA
Torek
Evzebij iz Vercelija
7.00
JURŠINCI: + NADA, obl. IN STANKO ZELENKO
Sreda
Lidija
svetopisemska žena
19.00
JURŠINCI: + FRANC ZAVEC, od soseda Stanka Kokola z družino
--- SEJA ČLANOV ŽPS - (priprava žegnanja)
Četrtek
Janez, Maria Vianej, Arški župnik
9.00
19.00
JURŠINCI: UREJANJE OKOLICE CERKVE, KOŠNJA…
JURŠINCI: + FRANC WEINGARTNER, od brata Tona
Petek
MARIJA SNEŽNA
15.00
DOM STAREJŠIH JURŠINCI: + SV. MAŠA ZA ZDRAVJE
Sobota
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
9.00

15.00
15.00
POLENŠAK: + HANA HORVAT IN DRAGO FRAS, obl. IN V ZAHVALO ZA USPEŠNO OPERACIJO
POLENŠAK: POROKA: TADEJ  CIGLARIČ-DANIJELA KOVAČEC
JURŠINCI: POROKA: DAMJAN HORVAT-ANDREJA BANDUR
19. NEDELJA MED LETOM
7.8.2015
Sikst ll. muč.
LOVRENŠKO ŽEGNANJE
7.00
8.30
10.30

JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + JOŽEF PLOHL, obl. IN STARŠI PLOHL
JURŠINCI – ŽUPNIJSKI PRAZNIK: + FRANC, obl.  IN DVA SINA JANŽEKOVIČ

 • V NEDELJO, DANES TEDEN, 7.8. PRAZNUJEMO NAŠE LOVRENŠKO ŽEGNANJELEPO POVABLJENI IN DOBRODOŠLI IN POVABIMO NA PRAZNOVANJE ob 10.30 ŠE SVOJE SORODNIKE, PRIJATELJE, ZNANCE. Po sv. maši bo pogostitev in družabno srečanje na trgu.
 • ČISTILNO, UREJEVALNO AKCIJO IN KOŠNJO BREGA POD CERKVIJO BOMO IMELI V ČETRTEK OB 9.00. LEPO NAPROŠAM ZA POMOČ. NAPROŠENI Z LAKSARCAMI IN MULČERJEM, DA BI UREDILI BREG POD CERKVIJO IN UREDILI OKOLICO. PRISRČNA ZAHVALA ZA VSAKO DOBRO DELO.
 • Lepo naprošamo dobre gospodinje za pecivo, potičko, druge dobrote za pogostitev v nedeljo ob našem Lovrenškem žegnanju. Že v naprej iz srca lepa zahvala in Bog povrni.
 • ČLANE ŽPS VABIM NA SEJO O NAŠEM PRAZNIKU, V SREDO PO SV. MAŠI, KI JE OB 19.00. 
 • PEVCE NAPROŠAM, DA SE UDELEŽIJO PEVSKIH VAJ ZA PETJE PRI SV. MAŠI NA NAŠ ŽUPNIJSKI PRAZNIK. MLADI PEVCI Z GO. LIDIJO IMAJO VAJE V SOBOTO, 6.8., ob 17.00, starejši pevci pa po dogovoru z organistom. Hvala, ker boste s slavljenjem polepšali naš župnijski praznik. 
 • V tem tednu naprošeni za generalno čiščenje in žegnanjsko krašenje naše cerkve, dobri ljudje iz vasi: KUKAVA SPODNJI DEL in MOSTJE. Bog povrni z blagoslovi in srečo. 

18. nedelja med letom

Prd 1, 2; 2, 21-23; Kol 3, 1-5. 9-11; Lk 12, 13-21

1. V berilu iz knjige Pridigarja se nekajkrat ponovi beseda nečimrnost, pojem za brezvrednost, praznost, ničevost, pojem za puhloglavo, nepremišljeno ravnanje, in prav ta pojem na nek način povezuje glavne misli vseh treh beril: 
- kar si kdo težko pridobi, to mora zapustiti v delež človeku, ki se ni trudil: stare in vedno nove ugotovitve, ki opozarjajo na ničevost, minljivost, praznoto, na nesmiselnost brezglavega pehanja v smislu "imeti, imeti čim več";
- Gospod s priliko to potrjuje in povzema: kar si spravil, čigavo bo? Gorje mu, kdor ni bogat v Bogu - zelo jasno, zelo neposredno in brez olepševanje pove, kar sicer dobro poznamo z znanim izrekom "nič ne bo vzel s sabo na oni svet", pa nam ta misel tako nerada gre v glavo, tako radi jo odrivamo od sebe;
- apostol z mislijo na vstalega Gospoda roti Kološane, naj vendar opuste prazno, grešno ravnanje, vse tisto, kar človeka izvotli, razčloveči in oddalji od Boga, ter vabi: če ste vstali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj.

2. Zakaj tako trde besede, če na začetku Svetega pisma beremo naročilo prvima človekoma: podvrzita si zemljo, gospodujta vsem stvarem.
- morda smo premalo pozorni na pomenljiv poudarek v tem naročilu, ki pa dobro pojasnjuje današnjo Besedo: gospodujta, uporabljajta stvari v dobro sebi in vsem ljudem, ne pa da se pustita zasužnjiti stvarem in njihovim mikom -  vedno obstaja nevarnost, da človeku namesto Boga postane najvišja dobrina imetje, Bog pa potem sploh ni več potreben;
- izkušnja uči, da se nam tako ravnanje otepa že tu na zemlji in marsikje lahko že čutimo posledice človekove pogoltnosti: izkoristiti vse zaloge energije, iz zemlje iztisniti čim več.
- še usodneje je zanemarjanje in uničevanje človekovega okolja, duhovno onesnaževanje, kjer izginjajo vrednote: poštenje, vestnost, odgovornost - ko je naša družba morda le podzavestno uničevala (uničuje) naravno okolje, pa je zavestno izpodkopavala (izpodkopava) moralne vrednote, ki naj bi človeka usmerjale, ga v resnici naredile človeka - in če človek tega nima več, postane siromašnejši, ko če bi zgubil vse imetje! 


3. Apostol Pavel kliče: omrtvite v sebi slaba nagnjenja, iščite, kar je zgoraj; ko se prikaže Kristus, vaše življenje, boste tudi vi z njim v slavi. Kristus sam nam dopoveduje: ni človek velik po tem, kar ima, velik je po tem, kar je. Kar imamo, ostane na tej strani praga smrti. Kar smo, nas spremlja preko tega praga, nam zagotavlja življenje, ki ne mine.

četrtek, 28. julij 2016

17. nedelja med letom - OZNANILA

17. NEDELJA MED LETOM
24.7.2016
KRIŠTOFOVA NEDELJA
SVETI KRIŠTOF
8.3010.30
POLENŠAK: + MARTIN IN MARIJA HORVAT, IVAN IN CECILIJA ŠTUHEC, obl. MARIJA BORKOVIČ IN DRUŽINE ŠTEBIH, TOPLAK, PLOJ IN KOVAČEC
-BLAGOSLOV AVTOMOBILOV-
JURŠINCI: + JOŽEF NEDELJKO, MARIJA, MARTIN ZAVEC
Ponedeljek
Jakob, starejši, apostol
---
---
Torek
Joahim in Ana, starši device Marije
---
---
Sreda
Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda
---
---
Četrtek
Viktor, Zmago, papež
19.00
JURŠINCI: + STANKO, MARIJA IN MATI MARIJA DRUZOVIČ
Petek
Marta, Lazarjeva sestra
ZAVETNICA GOSPODINJ
10.00

19.00
JURŠINCI-DOMAČIJA TOPLAK: + V ČAST SV. MARTI ZA GOSPODINJE
POLENŠAK: + VINKO PEČUH
Sobota
Peter Krizolog, cerkv. učitelj
19.00
JURŠINCI: + ŠTEFANIJA ŽMAUC
18. NEDELJA MED LETOM
31.7.2016
Ignacij Lojolski, ustanov. jezuitov
7.00
8.30
10.30
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + MARIJA OSEBEK IN DVOJNI STARŠI
JURŠINCI: + ANTON IN GIZELA KUKOVEC

 • DANES JE KRIŠTOFOVA NEDELJA. SV. KRIŠTOF JE ZAŠČITNIK popotnikov, šoferjev… ZATO BOMO IMELI SEDAJ PO SV. MAŠI TUKAJ V CERKVI MOLITEV ZA SREČNO VOŽNJO IN POTEM BLAGOSLOV AVTOMOBILOV IN DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV. V BLAGOSLOVU PROSIMO NAJ NAS STVARNIK, VSEMOGOČNI BOG, VARUJE NA VSEH POTEH V ŽIVLJENJU, POSEBEJ ŠE NA CESTAH, KJER DANES MARSIKDO PREZGODAJ KONČA SVOJE ŽIVLJENJE! OB BLAGOSLOVU IMAMO TUDI NABIRKO ZA AKCIJO MIVA - POMOČ ZA  AVTOMOBILE MISIJONARJEV, KI OZNANJAJO ŽIVEGA BOGA V DEŽELAH KJER JE HUDO IN POMAGAJO LJUDEM, KI ŽIVIJO V REVŠČINI! ŠOFERJI IN TISTI, KI SE VOZIMO, V ZAHVALO ZA VSE SREČNO PREVOŽENE KILOMETRE, DARUJMO ZA NAŠE MISIJONARJE IZ SVOJE VERE IN LJUBEZNI ZA BOŽJI BLAGOSLOV! 
 • OTROCI, LEPO POVABLJENI IN VESELO DOBRODOŠLI V POČITNICAH - v avgustu vabi ZNAMENITI ORATORIJ NA PTUJU, ki je vesel, razigran teden druženja, igre, zanimivosti… Za ORATORIJ je prijavnica na spletu. Povabljeni. Prijavimo se! 
 • OD PETKA DO SREDE, 27.7., SMO Z MLADIMI PEVCI, MINISTRANTI, BRALCI NA POČITNICAH V STRUNJANU. V PRIMERU BOLNIKA ALI POGREBA POKLIČITE G. JANKA VUČINO-031 380 620; ZA POLENŠAK: g. IVANA PLOHLA-051 218 430 ali dežurnega duhovnika: gospoda SREČKA FRASA K MALI NEDELJI – GSM 041 939 394
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU LEPO NAPROŠAMO: KUKAVA - ZGORNJI DEL. Prisrčna zahvala.

17. nedelja med letom

"In jaz vam pravim: prosite in se vam bo dalo ..."

Prispodoba o nadležnem prijatelju, ki si privošči svojevrstno nočno sceno, nas hoče spodbuditi k zaupni, vztrajni, skoraj trmasti molitvi. Toda, če bi prispodobo poenostavljeno razložili, ali bi lahko rekli: Bog je tisti prijatelj, ki ponoči spi, mi pa prihajamo k njegovim vratom in trkamo, da bi nam odprl, kličemo, da bi ga prebudili in mu v molitvi izpovedali svojo potrebo? Ali lahko vzporejamo molitev s takšnim početjem?
Nikakor. Prej nasprotno. Jasno je, da Bog ne spi, ampak smo mi tisti, ki smo neprebujeni. Nadležni prijatelj je v nekem smislu Bog, ki nas hoče prebuditi.
Kolikokrat živimo v pol-omotičnem, dremavem stanju. Česa se v resnici zavedamo? Vodijo nas stvari, ki nas obdajajo, pa jih nismo poskušali dojeti; obračamo se, kakor nas pač ženejo navade.
Sveto pismo je polno vzklikov in vabil k prebujenju. Stara liturgična himna poje: "Prebudi se, ki spiš; vstani med mrtvimi in Kristus te bo razsvetlil."
Drugič pa pridejo tudi dogodki sami, ki nenadoma potrkajo na vrata naše spalnice.
Prazgodovinski ljudje so živeli v temnih votlinah. Nevarnosti in pošasti so prežale nanje zunaj, zato so si iskali zavetja. V modernih, razsvetljenih mestih ni prostora za temne votline in pošasti zunaj njih, saj so se strahovi naselili v človekovo notranjost. Te notranje teme srca in duha hrepenijo po razsvetljenju, svetlobi. Osvetljevanje notranjih globin v meni ali brezna, kot bi rekel Avguštin - to je molitev. Molitev pomeni, prebuditi se, odpreti uho in usta: "Govori, Gospod, tvoj služabnik posluša. Tukaj sem, Gospod." Najlepša molitev v zgodovini je bila izrečena v srcu nazareškega dekleta. Fiat = naj se zgodi po tvoji besedi.
Toda, kdo ne pozna grenke izkušnje neuslišane molitve! Toliko in tako goreče sem prosila zanj, za svojega moža, da bi ozdravel, a Bog ga je vzel. Ne maram takšnega Boga! Z Bogom, ki me je prezrl v največji nadlogi, ne maram imeti nič več opraviti!
Kako torej razložiti tako razočaranemu človeku evangeljske besede "prosite in se vam bo dalo"? Kako opravičiti neuspeh naših najbolj iskrenih in najglobljih molitev?
Odgovor bo najbrž v tem, da moramo v molitvi prerasti trgovsko pojmovanje molitve. Daj - dam. Dal bo več, če bom dal več. Dal bom več, da bo dal več.
Odgovor je treba iskati globlje.
Bistvo molitve je v gotovosti, da naše molitve Boga dosežejo. Prav ta gotovost je molitev; gotovost namreč, da je tu, da ga naša molitev ne nadleguje; da je pozoren in dober do nas.
Bog nas sliši in uslišuje, pa čeprav nam ni jasno, kdaj in kako. Bi se mar Neskončni moral nam opravičevati za svoje odločitve? Lepota božjega usmiljenja ni v tem, da nas rešuje naših križev, nevarnosti, ovir in težav, ki jih srečujemo na svoji življenjski poti, marveč v tem, da se Bog sam poda z nami na pot, nam daje pogum in moč.
"Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka ... Mojo dušo poživlja ... vodi me po pravih potih ... Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si TI Z MENOJ." (Ps 23)
V molitvi ne dosežemo neke začasne pomilostitve, olajšanja ali, rekli bi, popusta pri blagajni za vozni listek skozi solzno dolino, pač pa smo v molitvi dobili SPREMLJEVALCA ZA POT. On je z nami. Lahko pa, da ga mi ne vidimo, a Sveto pismo nas spodbuja k veri, globoki zavesti, da On nas vidi. Po molitvi nam daje ne le to ali ono, marveč sebe samega.
In tako postanejo naše proseče sklenjene roke z med seboj prepletenimi prsti znamenje naše vraščenosti v Boga. Naše roke, ki se tolikokrat izgubljajo v vsakdanjem vsakovrstnem početju, postanejo zunanje znamenje našega vračanja Vanj, ki nas je ustvaril.
Otrdelost srca, v kateri smo se počutili samotne in zapuščene, se omehča; stališča, ki smo se v njih svojeglavo zafiksirali, postanejo nepomembna; obzorje se razjasni in takrat s psalmistom vemo: "V tebi je studenec življenja in v tvoji luči gledamo svetlobo." (Ps 36,10)

sreda, 20. julij 2016

16. nedelja med letom - OZNANILA

16. NEDELJA MED LETOM
17.7.2016
Aleš, spokornik
7.00
8.30
10.30

11.30
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + VIKTOR DAJČAR
JURŠINCI: + ANTON, 5. obl. IN ANTONIJA MARIN, od vnukinje Katice z družino
JURŠINCI: SVETI KRST: NELI
Ponedeljek
Elij, mučenec
19.00
POLENŠAK: + HEDVIKA GRACER
Torek
Arsenij Veliki
7.00
JURŠINCI: + IVAN RIŽNAR, od nečaka Draga z družino
Sreda
Marjeta
Antiohijska,muč.
19.00
JURŠINCI: + FRANČIŠKA, MARTIN SLODNJAK IN BRATJE, ANTON IN DUŠAN KOKOL IN JANKO KOVAČEC
Četrtek
Danijel, muč.
19.00
POLENŠAK: + VSI + IZ DRUŽINE KOVAČEC IZ BRATISLAVCEV
Petek
Marija Magdalena
7.00
JURŠINCI: + ANA IN ANICA RIŽNAR IN VSI + BEZJAKOVI
Sobota
Brigita Švedska, sozavet. Evrope
19.00
JURŠINCI: + STANKO ČUŠ, od svakinje Irene z družino
17. NEDELJA MED LETOM
24.7.2016
KRIŠTOFOVA NEDELJA,
SVETI KRIŠTOF
8.3010.30
POLENŠAK: + MARTIN IN MARIJA HORVAT, IVAN IN CECILIJA ŠTUHEC, obl. MARIJA BORKOVIČ IN DRUŽINE ŠTEBIH, TOPLAK, PLOJ IN KOVAČEC
-BLAGOSLOV AVTOMOBILOV-
JURŠINCI: + JOŽEF NEDELJKO, MARIJA, MARTIN ZAVEC

 • DANES TEDEN JE KRIŠTOFOVA NEDELJA. SV. KRIŠTOF JE ZAŠČITNIK popotnikov, šoferjev… ZATO BOMO IMELI VELIKI BLAGOSOV AVTOMOBILOV IN DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV. V BLAGOSLOVU PROSIMO NAJ NAS STVARNIK, VSEMOGOČNI BOG, VARUJE NA VSEH POTEH V ŽIVLJENJU, POSEBEJ ŠE NA CESTAH, KJER DANES MARSIKDO PREZGODAJ KONČA SVOJE ŽIVLJENJE! AVTOMOBILE PARKIRAJMO ČIM BOLJ PRI CERKEVI!PO SV. MAŠI, BO PRED CERKVIJO BLAGOSLOV PREVOZNIH SRED., MOLITEV ZA SREČNO VOŽNJO IN TUDI NABIRKO ZA AKCIJO MIVA - POMOČ ZA  AVTOMOBILE MISIJONARJEV, KI OZNANJAJO JEZUSA EDINEGA, ŽIVEGA BOGA V NERAZVITIH DEŽELAH IN POMAGAJO LJUDEM, KI ŽIVIJO V REVŠČINI IN V NEČLOVEŠKIH RAZMERAH! ŠOFERJI IN TISTI, KI SE VOZIMO, V ZAHVALO ZA SREČNO PREVOŽENE KILOMETRE DARUJMO ZA NAŠE MISIJONARJE IZ SVOJE VERE IN LJUBEZNI ZA BOŽJI BLAGOSLOV! 
 • OTROCI, LEPO POVABLJENI IN VESELO DOBRODOŠLI V POČITNICAH - v avgustu vabi ZNAMENITI ORATORIJ NA PTUJU, ki je vesel, razigran teden druženja, igre, zanimivosti…Za ORATORIJ je prijavnica na spletu. Povabljeni. Prijavimo se!
 • OD PETKA DO SREDE, 27.7., SMO Z MLADIMI PEVCI, MINISTRANTI, BRALCI NA POČITNICAH V STRUNJANU. V PRIMERU BOLNIKA ALI POGREBA POKLIČITE G. JANKA VUČINO-031 380 620; ZA POLENŠAK: g. IVANA PLOHLA-051 218 430 ali dežurnega duhovnika: gospoda SREČKA FRASA K MALI NEDELJI – GSM 041 939 394
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU LEPO NAPROŠAMO: HLAPONCE. Prisrčna zahvala. 
 • Ključe od naše cerkve SV. LOVRENCA imajo: g. FRANČEK PLOHL, g. JANKO VUČINA, g. IVAN HERGA, g. FRANC KUMP. Za čiščenje in krašenje naše cerkve dobimo ključe pri enem od teh naših dobrih gospodov, da ni vse odvisno od duhovnika.

16. nedelja med letom

KOMU SMO PODOBNI: MARTI ALI MARIJI?

Evangelist Luka ve za nevarnost, da bi se izčrpali, ko pomagamo drugim, da bi pomirili našo slabotno vest. Mislimo si, da bi morali rešiti ves svet. Razpeti smo med slabo vestjo, ki nas sili k pomoči, in našo nesposobnostjo, da bi pomagali vsem. Tako prinaša Luka kot nasprotni pol zoper previsokemu idealu pomaganja zgodbo o Mariji in Marti (Lk 10,38–42). Marta je gostoljubna žena, ki poprime in skrbi za goste. Marta torej dela, kar je dobro, kar razveseljuje ljudi. Vendar je slepa za potrebe gosta. Meni, da so Jezus in njegovi učenci hoteli biti v prvi vrsti dobro preskrbljeni. A sploh ne opazi, kako s svojimi potrebami Jezusu teži. Sploh ne sliši, kaj on pravzaprav potrebuje in kaj si želi. Njena ostra kritika njene sestre Marije, ki preprosto sedi pri Jezusovih nogah in ga posluša, kaj bo povedal, kaže, da njena pomoč ni povsem nesebična. Njena občutljivost kaže na to, da bi rada s svojo pomočjo dosegla pozornost in prejela pohvalo. V primerjavi z drugimi gostiteljicami bi se rada dobro odrezala. Ne gre ji za ta trenutek, temveč za potem, za njen dober glas pri ljudeh, ki bi ga rada utemeljila s svojim ravnanjem. Morda pa ji gre tudi za slabo vest, ki bi jo s svojo pomočjo rada pomirila. Mnogi ljudje se skrivajo za svojim obilnim delom, ki je popolnoma brez smisla in služi ljudem, da bi se na ta način zavarovali pred vsako kritiko. Ne poslušajo in ne postavljajo si vprašanja, kaj pravzaprav od njih želi Bog. 
Marija in Marta sta dva pola v nas. Vsak izmed nas ima v sebi Marijo in Marto. Tudi v nas je največkrat glasnejša Marta. Kajti ima boljše argumente. Lahko nekaj pokaže. Nekaj počne. Izpolnjuje Božjo voljo: gostoljubje. Tako mora Jezus braniti Marijo. Lahna slutnja, da se preprosto prepustimo trenutku, da se postavimo v Jezusovo pričujočnost in nepreračunljivo prisluškujemo, kaj nam bo Jezus povedal, bo tudi v nas po mnogih glasovih, ki nas vabijo, naj pomagamo mnogim stiskanim, zavrnjena. Jezus okrepi lahen glas, ki zadoni v nas na naši Marijini strani: »Marija si je izvolila boljši del, ki ji ne bo odvzet« (Lk 10,42). Dobro je ustaviti se, v tišini poslušati to, kar bi nam Jezus rad povedal sedaj v tem trenutku. Kdor misli vedno samo na prihodnost in na svoj glas pred drugimi, ta zamudi življenje, ta gre mimo Boga in mimo samega sebe. (po A. Grünu)

torek, 12. julij 2016

15. nedelja med letom - OZNANILA

15. NEDELJA MED LETOM
10.7.2016
Amalija, redovnica
7.00
8.30
10.30
19.00

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + TEREZIJA MUNDA
JURŠINCI: + ANA IN JAKOB ŽMAUC
POLENŠAK: MOLITVENO SREČANJE ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SVETEGA DUHA
Ponedeljek
Benedikt, opat, zavetnik Evrope
19.00
POLENŠAK: + MARIJA NEDELJKO, osmina
Torek
Mohor in Fortunat, muč
7.00
JURŠINCI: + MARIJA IN JANŽA IN STANKO TOPLAK
Sreda
Henrik ll, cesar
19.00
POLENŠAK: + KRISTINA ROJHT
Četrtek
Kamil de Lellis
19.00
JURŠINCI: + FRANC, obl. IN TEREZIJA ČUŠ
Petek
Bonaventura, škof, cerkv.učit.
19.00
POLENŠAK: + ELIZABETA IN FRANC PISANEC
Sobota
Karmelska Mati Božja
7.00
JURŠINCI: + STANISLAV GRAŠIČ, od sestre Lizike z družino
16. NEDELJA MED LETOM
17.7.2016
Aleš, spokornik
7.00
8.30
10.30

11.30
JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + VIKTOR DAJČAR
JURŠINCI: + ANTON, 5. obl. IN ANTONIJA MARIN, od vnukinje Katice z družino
JURŠINCI: SVETI KRST: NELI

 • OTROCI, LEPO POVABLJENI IN VESELO DOBRODOŠLI V POČITNICAH - v avgustu vabi ZNAMENITI ORATORIJ NA PTUJU, ki je vesel, razigran teden druženja, igre, zanimivosti…
  Za ORATORIJ je prijavnica na spletu. Povabljeni. Prijavimo se!
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: ROTMAN-VINŠAK
 • Ključe od naše cerkve SV. LOVRENCA imajo: g. FRANČEK PLOHL, g. JANKO VUČINA, g. IVAN HERGA, g. FRANC KUMP. Za čiščenje in krašenje naše cerkve dobimo ključe pri enem od teh naših dobrih gospodov, da ni vse odvisno od duhovnika.
 • TD Polenšak lepo vabi v sob., 16., in v ned., 17.7., na tradicionalni »PRAZNIK ŽETVE« z razstavo kruha in pogač. V soboto ob 16.00: mimohod starodobnikov, odprtje in blagoslov 53. razstave kruha in pogač… V nedeljo ob 15.00: prikaz žetve, mlatve… - ČEPRAV NAŠI PREDNIKI SKOZI DOLGA STOLETJA NA NEDELJO – BOŽJI DAN BLAGOSLOVA IN VSTAJENJA EDINEGA ODREŠENIKA JEZUSA KRISTUSA OD MRTVIH NISO PRAV NIKOLI FIZIČNO DELALI!!!
  Oba dni bo potekala prodaja polenskih gibanic. Povabljeni na Polenšak.