nedelja, 24. april 2016

5. velikonočna nedelja - OZNANILA

5. velikonočna
nedelja
24.4.2016
Marija Kleopova, svetopis. žena
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + JOŽEFA IN AVGUST BLAŽIČ
BLAGOSLOV TRAKTORJEV IN VSEGA DELA V KMETIJSTVU
JURŠINCI: + ANTON IN TEREZIJA NOVAK, obl.
Ponedeljek
Marko, evangelist
19.00
POLENŠAK: + MARIJA IN JANEZ SLODNJAK, obl. IN RODBINI MAJERIČ-SLODNJAK
Torek
Marija Mati dobrega sveta
7.00
JURŠINCI: + MARIJA ZAVEC, od družine Čuš iz Bratislavec
Sreda
Cita, dekla, dev.
19.00
JURŠINCI: + ANGELA IN MARTIN SLODNJAK IZ BODKOVC
Četrtek
Peter Chanel, mučenec
19.00
POLENŠAK: + MARIJA PETEK, osmina
Petek
Katarina Sienska, cer.uči.
19.00
POLENŠAK: + ANA VUČAK IN ALOJZ IN DANILO VUČAK IN ANTONIJA GRIL
Sobota
Pij V, papež
7.00
10.00

JURŠINCI: + JANEZ MATJAŠIČ,osmina, otroci z družinami
POLENŠAK: + ALOJZ KVAS, STARŠI KVAS-MASTEN IN + SORODNIKI; SOSEDJE IN PRIJATELJI
6. velikonočna
nedelja
1.5.2016
Jožef Delavec, praznik dela
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + LOVRENC REP, od Alojza Herge
POLENŠAK: + VIKTOR DAJČAR, STARŠI FLORJANIČ-MERNIK
JURŠINCI: + TINA HORVAT

 • Ta teden teden vstopamo v maj, ko s ŠMARNICAMI častimo nebeško mater Marijo, našo Zaščitnico in Priprošnjico pri Bogu. Lepo povabljeni, da pri vsaki vaški kapeli organiziramo šmarnice in se zbiramo v maju pri molitvi k Mariji. Danes teden vzemimo v zakristiji knjigo šmarničnega branja o FATIMSKI MARIJI.
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas GRLINCI SPODNJI DEL
 • V nedeljo, danes teden, 1.5. je srečanje za starše otrok 1. razreda.
 • Danes pri sv. maši ob 10.30, letošnjim prvoobhajancem podeljujemo rožne vence, ki so pripomoček in znamenje za molitev. Človek je od Boga in Bog nam hoče vedno pomagati, samo poklicati, povabiti ga moramo. Z Bogom se moramo povezati, združiti, mu dovoliti, da nam pomaga. Vedno srečujemo ljudi, ki jim je težko, hudo, jim gre vse narobe in imajo vedno nesreče in vsega strašnega… in v večini so to ljudje, ki ne molijo! Tem malim, ki bodo kmalu sprejeli Jezusa pod podobo kruha, želimo, da bi Ga imeli radi, da bi se radi v molitvi z Njim pogovarjali, Ga sprejemali v svoje srce in tako bili celo življenje srečni. Prijavnic za 1. sv. obhajilo še ne morem razdeliti, ker še mnogi niste prinesli liturgičnih listkov, nalog, prispevka… 

5. velikonočna nedelja

5. velikonočna nedelja 
Apd 14, 21-27; Raz 21, 1-5a; Jn 13, 31-35

1. Vstajenjsko praznovanje velikonočnega časa nam ob ponovnih poudarkih, da je Gospod vstal in živi, čemur so njegovi učenci priče, prav tako nenehno poudarja, kar je Gospod sam zgoščeno povzel: jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Prav to je slednjič ugotavljal tudi evangelist, ki jedrnato opiše poslanstvo apostolov: šli so in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval z znamenji. Beseda je o Gospodu, ki je za vsakega človeka sedanjost, ne spomin neke preteklosti. Beseda je o Cerkvi, ki z njegovim pooblastilom nadaljuje delo odrešenja, začeto z Gospodovim učlovečenjem in vstajenjem.

2. Cerkev Jezusa Kristusa po Besedi doživljamo v treh razsežnostih:
- rojevanje: v slovesnem trenutku zadnje večerje Gospod položi dva temelja njenega bitja in žitja, zakramenta evharistije in mašništva, zariše ji temeljno smer, ki bo vedno njena značilna opredelitev, kolikor bo hotela ostati zvesta svojemu Ustanovitelju: novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj;
- rast med narodi: Pavel in Barnaba, prodorna oznanjevalca po številnih mestih Male Azije, se zavedata, da opravljata božje delo odrešenja, saj sta bila  poslana po Svetem Duhu, prav v tej neustavljivi veri, da je Gospod z njima, da je z vsemi, ki ga v veri sprejemajo, sta vlivala pogum v srca učencev in jih spodbujala, naj vztrajajo v veri; skozi veliko stisk moramo iti;.
- dopolnitev: Beseda opozori tudi na tisto, kar je za ciljno črto dolge poti Cerkve na zemlji: novo nebo in nova zemlja: pot do tja gre skozi veliko stisk, kot to iz izkušenj še predobro vemo, vendar je pa to tisti cilj, tisto stanje, tako okolje, ki je hrepenenje slehernega človeka: Bog bo obrisal vse solze, smrti ne bo več, ne bolečine;
- naša pot do te dopolnitve je pot, ki jo je opredelil Gospod z naročilom: ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil, po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci.

3. Kakšni smo bili, kakšni smo kristjani na tem odločilnem področju, ki je pravo razpoznavno znamenje zvestobe ali nezvestobe Gospodu, nosilcu odrešenja in začetniku Cerkve? Da je bilo v preteklosti marsikaj narobe, nam je znano, papež je v imenu Cerkve prosil za odpuščanje. Pomembneje je, kako mi sami živimo danes. Ugotavljamo: ni težko ljubiti gobavca v Burundiju, težje je prenašati »nezmotljivega« sodelavca, nergavo taščo, gospodovalnega zeta, ni težko priskočiti na pomoč ponesrečencu, težje je odpustiti nekomu, ki je desetletja povzročal krivice. Vedno ostaja v veljavi: novo zapoved vam dam: dejanja dobrote, ljubezni, ljudomilosti so vedno sveža, nova, dobrodošla, zapoved je vedno nova,ostaja naša smer, ostaja tudi znamenje naše zvestobe Gospodu in njegovi besedi. 

ponedeljek, 18. april 2016

4. velikonočna nedelja - OZNANILA

4. velikonočna
nedelja
17.4.2016

NEDELJA JEZUSA DOBREGA PASTIRJA
7.00
8.30
10.30

15.00
JURŠINCI: + ANICA IN VSI + HORVATOVI
POLENŠAK: + ANGELA IN OLGA KUHAR
JURŠINCI: + ANTON IN JULIJANA KOLARIČ, ROBERT IN IRENA VRBANČIČ IN ANA MATJAŠIČ
KIDRIČEVO: MOLITVENO SREČANJE ZA DUHOVNE POKLICE
Ponedeljek
Evzebij, škof
16.00
19.00
POLENŠAK: + POGREB: + MARIJA PETEK
POLENŠAK: + MARIJA IN SIN BRANKO KOVAČIČ,
od Marije Kekec
Torek
Leon IX, papež
---
---
Sreda
Teo, misijonar
19.00
JURŠINCI: + STARŠI ANA IN ALOJZ PLOJ, STARŠI LIZA IN ANTON KOVAČEC IZ KUKAVE IN STARŠI MARIJA IN MARTIN HORVAT IZ HLAPONC
Četrtek
Anzelm, cer.uči.
19.00
JURŠINCI: + STARŠI PIGNAR, SIN ANTON IN OČE ALOJZ ŽERDIN
Petek
Hugo, škof
19.00
POLENŠAK: + TEREZIJA IN TOMAŽ MUNDA IN + DRUŽINA ŠTEBIH
--SREČANJE STARŠEV PRVOOBHAJANCEV (pri sv. maši)
Sobota
JURIJ, mučenec
19.00
JURŠINCI: + JANKO KOVAČEC IN + SORODNIKI KOKOL
5. velikonočna
nedelja
24.4.2016
Marija Kleopova, svetopis. žena
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + JOŽEFA IN AVGUST BLAŽIČ
BLAGOSLOV TRAKTORJEV IN VSEGA DELA V KMETIJSTVU
JURŠINCI: + ANTON IN TEREZIJA NOVAK, obl.

 • Danes je nedelja JEZUSA DOBREGA PASTIRJA, zato je bil pretekli teden TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. Duhovni poklic duhovnika, redovnika-ce, misijonarja-ke, kateheta… je božji dar, ki je izmoljen, je čudež in ni odločitev nekoga, ampak je božji klic. POSEBEJ SMO VSI POVABLJENI, DA VEDNO MOLIMO ZA DUHOVNE POKLICE. TUDI SAM PRISRČNO NAPROŠAM ZA MOLITEV ZAME KOT DUHOVNIKA V ŽUPNIJI. Iskrena zahvala in Bog povrni vsem, ki ste se v četrtek/petek udeležili in molili za duhovne poklice! Bilo nas je zelo malo, zato tudi ni poklicev. 
 • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas GRLINCI ZG. DEL - PESJAK. 
 • V nedeljo, danes teden bomo pri sv. maši ob 10.30, letošnjim prvoobhajancem podelili rožne vence in prijavnice za prvo sv. obhajilo. Prosim starše, da še v tem tednu vsi prinesejo liturgične zvezke, naloge in kdor še ni, prispevek za verouk.
 • V nedeljo, 24.4.2016 bo po sv. maši, ki je ob 8.30, blagoslov traktorjev na travniku pod cerkvijo. Lepo povabljeni traktoristi, da sprejmemo božjo pomoč in varstvo pri delu. Povabimo in nagovorimo za to lepo srečanje še druge, da se nam veselo pridružijo s traktorji.
  Lahko prinesemo k blagoslovu tudi samo ključe od traktorja, če je kdo od bolj daleč. LEPO POVABLJENI IN DOBRODOŠLI VSI Z VSEMI VRSTAMI TRAKTORJEV.  

4. velikonočna nedelja

Poslanica papeža Frančiška za 53. svetovni dan molitve za duhovne poklice – 2016
CERKEV, MATI POKLICEV    -    2. DEL

Dragi bratje in sestre!
Duhovni poklic raste v Cerkvi. Med procesom oblikovanja se med kandidati različnih poklicev poraja potreba, da bi vedno bolj poznali cerkveno skupnost in presegali omejeno gledanje, ki ga imamo vsi na začetku. Zato je primerno opraviti kakšno apostolsko izkušnjo skupaj z drugimi člani skupnosti, npr. ob dobrem katehistu posredovati krščansko sporočilo; skupaj z neko redovno skupnostjo izkusiti evangelizacijo obrobja; odkriti zaklad kontemplacije z delitvijo življenja v klavzuri; v stiku z misijonarji bolje poznati misijone ad gentes;  skupaj s škofijskimi duhovniki poglobiti izkustvo pastoralnega dela na župniji in v škofiji. Za tiste, ki so že v oblikovanju, cerkvena skupnost ostane vedno temeljni vzgojni prostor, do katerega moramo čutiti veliko hvaležnost.
Poklic ima v Cerkvi podporo. Z dokončno obvezo se poklicna pot v Cerkvi ne konča, temveč se nadaljuje v razpoložljivosti za služenje, v vztrajanju, v trajnem oblikovanju. Kdor je lastno življenje posvetil Gospodu, je pripravljen služiti Cerkvi, kjer ga ta potrebuje. Poslanstvo Pavla in Barnabe je dober primer te razpoložljivosti Cerkvi. Poslani v poslanstvo po Svetem Duhu in po antiohijski skupnosti (prim. Apd 13,1-4) se vrnejo v isto skupnost in pripovedujejo, kaj je Gospod storil po njih (prim. Apd 14,27). Misijonarje spremlja in podpira krščanska skupnost, ki vedno ostane življenjska opora,in kot vidna domovina nudi gotovost vsem, ki romajo proti večnemu življenju.
Med pastoralnimi delavci so posebej pomembni duhovniki. V njihovem služenju uresničujejo Jezusove besede: »Jaz sem vrata k ovcam (…). Jaz sem dobri pastir.« (Jn 10,7.11) Pastoralna skrb za poklice je temeljni del njihovega pastoralnega služenja. Duhovniki spremljajo tiste, ki iščejo lastno poklicanost, kakor tudi tiste, ki so že darovali svoje življenje v službi Bogu in skupnosti.
Vsi verniki so poklicani, da se zavedo cerkvenega dinamizma poklicanosti, ker morejo skupnosti vernih po zgledu Device Marije postati maternica, ki sprejme dar Svetega Duha (prim. Lk 1,35-38). Materinstvo Cerkve se izraža preko vztrajne molitve za poklice in z vzgojno dejavnostjo ter spremljanjem tistih, ki zaznavajo Božji klic. Uresničuje se tudi v skrbni izbiri kandidatov za duhovniško služenje in za posvečeno življenje. Končno je Cerkev mati poklicev s svojo stalno podporo tistim, ki so posvetili svoje življenje v službi drugih.
Prosimo Gospoda, naj vsem, ki so na poti poklicanosti, podeli globok čut pripadnosti  Cerkvi; in Sveti Duh naj med pastirji in verniki okrepi globlji čut za občestvo, razločevanje kakor tudi za duhovno očetovstvo in materinstvo.
Oče usmiljenja, ki si dal svojega Sina za naše odrešenje in nas vedno podpiraš z darovi svojega Duha, daj nam krščanske skupnosti, ki bodo žive, goreče in vesele, ki bodo izviri bratskega življenja in bodo med mladimi prebujale željo posvetiti se tebi in delu za evangelizacijo. Podpiraj njihova prizadevanja, da bi ponudili ustrezno poklicno katehezo in različne poti posebne posvetitve. Daj jim modrosti za potrebno poklicno razločevanje, da bo v vsem zasijala veličina tvoje usmiljene ljubezni. Marija, Mati in vzgojiteljica Jezusa, posreduj za vsako krščansko skupnost, da po Svetem Duhu postane rodovitna, da bo vir resničnih poklicev v službi svetega Božjega ljudstva.
V Vatikanu, 29. novembra 2015,  prva adventna nedelja     
                                                                                          Sveti oče, papež Frančišek


nedelja, 10. april 2016

3. velikonočna nedelja - OZNANILA

3. velikonočna
nedelja
10.4.2016

DOMEN, škof, mučenec
7.00
8.30

10.30
15.00

JURŠINCI: + ANA IN RODBINA HORVAT
POLENŠAK: + FRANC PETEK, TEREZIJA IN GERA IN ALOJZ MEGLA
JURŠINCI: + FRANC VRBNJAK
SV. JURIJ-PTUJ: REVIJA ŽUPNIJSKIH PEVSKIH ZBOROV – nastopa naš MAGNIFIKAT
Ponedeljek
Stanislav, muč.
17.00
POLENŠAK: + FRANC PISANEC
Torek
Zenon Veronski
7.00
JURŠINCI: + MARIJA IN LUDVIK ŠALAMUN, od družine Lorenčič
Sreda
Martin l. papež
19.00
JURŠINCI: + IVAN IN STARŠI ANTON IN ANTONIJA ŽMAUC, od žene Frančike
Četrtek
Lidvina, devica
18.30
19.00
JURŠINCI: MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
JURŠINCI: + ANGELA LOVREC
Petek
Paternij, škof
18.30
19.00
POLENŠAK: MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
POLENŠAK: + MARIJA LEBAR
Sobota
Bernardka Lurška
7.00
11.00
12.00
JURŠINCI: + ANTON HORVAT, od svaka-inje Marte in Lovrenca
POLENŠAK:  SV. KRST: LIAM KONCILIJA
JURŠINCI:  SV. KRST: MARISA KLADNIK ČEH
4. velikonočna
nedelja
17.4.2016

NEDELJA JEZUSA DOBREGA PASTIRJA
7.00
8.30
10.30

15.00
JURŠINCI: + ANICA IN VSI + HORVATOVI
POLENŠAK: + ANGELA IN OLGA KUHAR
JURŠINCI: + ANTON IN JULIJANA KOLARIČ, ROBERT IN IRENA VRBANČIČ IN ANA MATJAŠIČ
KIDRIČEVO: MOLITVENO SREČANJE ZA DUHOVNE POKLICE

 • Danes, 10.4.16, je ob 15.00 na Ptuju v cerkvi Sv. Jurija revija župnijskih pevskih zborov. Zbori bodo prepevali vesele, slavilne velikonočne pesmi. VSI SMO LEPO POVABLJENI NA TA ČUDOVITI KONCERT VELIKONOČNEGA PRAZNOVANJA.
 • V ponedeljek, 11.4.2016, ob 18.00, je na Ptuju v Kloštru srečanje-seminar za KLJUČARJE CERKVA IN ČLANE ŽUPNIJSKIH GOSPODARSKIH SVETOV. Lepo naprošeni naši dobri in skrbni gospodje ključarji in člani ŽGS za udeležbo.
 • Danes teden je nedelja JEZUSA DOBREGA PASTIRJA, zato je teden pred nami TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. Duhovni poklic duhovnika, redovnika-ce, misijonarja-ke, kateheta… je božji dar, ki je izmoljen, je čudež in ni odločitev nekoga, ampak je božji klic. POSEBEJ SMO VSI POVABLJENI, DA V TEM TEDNU DOMA IN PRED SV. MAŠO IN VEDNO MOLIMO ZA DUHOVNE POKLICE. TUDI SAM PRISRČNO NAPROŠAM ZA MOLITEV ZAME KOT DUHOVNIKA V ŽUPNIJI.
 • ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas DRAGOVIČ.

3. velikonočna nedelja

Poslanica papeža Frančiška za 53. svetovni dan molitve za duhovne poklice – 2016

CERKEV, MATI POKLICEV    -    1 DEL

Dragi bratje in sestre!
Iskreno želim, da bi se mogli v tem izrednem jubileju usmiljenja vsi krščeni veseliti tega, da pripadajo Cerkvi, in bi mogli ponovno odkriti, da se poklic kristjana, kakor tudi vsak poseben poklic rodi v okrilju Božjega ljudstva ter je dar Božjega usmiljenja! Cerkev je hiša usmiljenja in predstavlja humus, v katerem poklic vzkali, raste in obrodi sad.

Zato ob priložnosti 53. Svetovnega dneva molitve za poklice vabim vse vas, da motrite apostolsko skupnost in se zahvalite za vlogo skupnosti na poti vsakega poklicanega. V buli, kjer sem naznanil izredni jubilej usmiljenja, sem spomnil na besede svetega Bede Častitljivega, ki se nanašajo na poklic svetega Mateja: »Miserando atque eligendo« (Jezus je pogledal Mateja z usmiljeno ljubeznijo in ga izbral) (Misericordiae Vultus, 8). Gospodovo usmiljeno delovanje odpušča naše grehe in nas odpira novemu življenju, ki se uresničuje v klicu hoje za njim ter v poslanstvu. Vsak poklic v Cerkvi ima svoj izvor v sočutnem Jezusovem pogledu. Spreobrnjenje in poklic sta kot dve strani iste medalje in sta nenehno povezana v nas, v našem življenju učenca oznanjevalca.

Blaženi Pavel VI. je v svoji apostolski spodbudi Evangelii nuntiandi opisal korake v procesu evangelizacije. Eden od njih je pripadnost krščanski skupnosti (prim. št. 23), tisti skupnosti, od katere smo najprej prejeli pričevanje vere in izvirno oznanilo Gospodovega usmiljenja. Ta vključitev v krščansko skupnost obsega vse bogastvo cerkvenega življenja, zlasti zakramente. Vsekakor Cerkev ni samo nek prostor, kjer verujemo, temveč je tudi predmet naše vere.  Zaradi tega v veri izpovedujemo: »Verujem v Cerkev.«

Božji klic prihaja do nas prek posredovanja skupnosti. Bog nas kliče, da postanemo del Cerkve in po času zorenja v njej nam podari poseben poklic. Poklicna pot se uresničuje skupaj z brati in sestrami, ki nam jih daje Gospod: je sklicanje-skupaj. Cerkveni dinamizem poklica je protistrup brezbrižnosti in individualizma. Vzpostavlja občestvo, v katerem je ravnodušnost premagana z ljubeznijo, ker zahteva, da gremo iz samih sebe in damo svoje življenje v službo Božjemu načrtu ter posvojimo  zgodovinski položaj njegovega Božjega ljudstva.

Na ta dan, posvečen molitvi za poklice, želim spodbuditi vse vernike, da prevzamejo svojo odgovornost v skrbi in razločevanju poklicanosti. Ko so apostoli iskali nekoga, ki bo nadomestil Juda Iškarjota, je sveti Peter zbral sto dvajset bratov (prim. Apd 1,15), in za izbor sedmerih diakonov je bila zbrana skupina učencev (prim. Apd 6,2). Sveti Pavel daje Titu posebne kriterije za izbor starešin (Tit 1,5-9). Tudi danes je krščanska skupnost vedno prisotna pri prebujanju poklicev, pri oblikovanju tistih, ki so poklicani, ter pri njihovi vztrajnosti (prim. Apostolska spodbuda Veselje evangelija, 107).

Poklic se rojeva v Cerkvi. Že od začetka prebuditve nekega poklica je potreben primeren »čut« Cerkve. Nihče ni poklican zgolj za neko določeno področje ali za neko skupino ali za neko cerkveno gibanje temveč za Cerkev in za svet. »Jasno znamenje resničnosti neke karizme je njena cerkvenost, njena zmožnost, da se harmonično integrira v življenje svetega Božjega ljudstva za dobro vseh« (ibid., 130). Ko odgovarja na Božji klic, mlad človek vidi, da se njegovo obzorje razširja na cerkveno; odkriti more številne karizme in tako bolj objektivno razločevati. Tako skupnost postane dom in družina, kjer se rojevajo poklici. Kandidat torej s hvaležnostjo gleda to posredovanje skupnosti kot bistveni element za njegovo prihodnost. Nauči se spoznavati in ljubiti svoje brate in sestre, ki hodijo drugačno pot od njegove, in te vezi v vseh krepijo občestvo, v katerem živijo. 

nedelja, 3. april 2016

2. velikonočna nedelja - OZNANILA

3.4.2016
BELA nedelja
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + DRUŽINA BEZJAK, ŠUEN IN PUH
POLENŠAK: + MARIJA HORVAT, obl., MARTIN IN VSI + SORODNIKI
JURŠINCI: + IGNAC HRGA
Ponedeljek
IZIDOR SEVILJSKI
7.00
19.00
JURŠINCI: + ANA ČUŠ, osmina od pogreba
POLENŠAK: + LJUDMILA VIČAR
Torek
VINCENCIJ FERER
7.00
JURŠINCI: + IGNAC KAJNIH, od sestre Marije
Sreda
IRENEJ IZ SREMA
19.00
19.30
JURŠINCI: + JOŽEF HOJNIK
JURŠINCI: SREČANJE SODELAVCEV KARITAS
Četrtek
ALEKSANDER, mučenec
19.00
JURŠINCI: + JANEZ IN ANGELA STAJNKO
Petek
MAKSIM IN TIMOTEJ, muč.
19.00
POLENŠAK: + VILKO, STANKO IN KRISTINA PINTARIČ
Sobota
VALTRUDA, red.
7.00
11.00
JURŠINCI: + FRANC HOJNIK, od hčerke Dragice z družino
POLENŠAK:  SV. KRST: NUŠA KAUČEVIČ
3. velikonočna
nedelja
10.4.2016

DOMEN, škof, mučenec
7.00
8.30

10.30
15.00

JURŠINCI: + ANA IN RODBINA HORVAT
POLENŠAK: + FRANC PETEK, TEREZIJA IN GERA IN ALOJZ MEGLA
JURŠINCI: + FRANC VRBNJAK
SV. JURIJ-PTUJ: REVIJA ŽUPNIJSKIH PEVSKIH ZBOROV – nastopa naš MAGNIFIKAT

 • ISKRENA ZAHVALA IN BOG V OBILJU POVRNI ŠE ENKRAT VSEM, KI STE KAKORKOLI IZ VERE IN LJUBEZNI, POMAGALI PRI PRIPRAVI VELIKONOČNEGA SLAVJA V NAŠI ŽUPNIJI: ČIŠČENJE CERKVE, OKOLICE, ŽUPNIJSKEGA DOMA, PRIPRAVA BOŽJEGA GROBA, KRAŠENJE, PEVCI, BRALCI, MINISTRANTI, SODELUJOČI PRI PROCESIJI, GODBA DORNAVA… BOG POVRNI! 
 • V tednu, ki je pred nami, imajo otroci zopet reden verouk po urniku!
 • Tisti, ki smo bili na prečudovitem romanju v Međugorju, prinašamo milost iz tega milostnega kraja, kjer smo s srcem  molili tudi za vas vse in vas izročali Marijini priprošnji pri živem Bogu.
 • V ponedeljek, 11.4.2016, ob 18.00, je na Ptuju v Kloštru srečanje-seminar za KLJUČARJE CERKVA IN ČLANE ŽUPNIJSKIH GOSPODARSKIH SVETOV. Lepo naprošeni in povabljeni.
 • Danes je prva nedelja v mesecu, ko je darovanje okrog oltarja za obnovo naše cerkve. Bog povrni z obilnim blagoslovom in vsem dobrim.
 • ZA UREJANJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas GRADIŠČAK.
 • V naši župniji smo izvolili – naprosil gospode: FRANC KUMP, JOŽEF MOHORIČ, JANEZ TOPLAK, DARKO BOGŠA, JANKO VUČINA, JANEZ BREST, PERŠA JURA, da so sprejeli službo ključarjev naše cerkve. Bogu hvala. Hvala plemeniti gospodje za vašo pripravljenost skrbeti za našo lepo cerkev sv. Lovrenca.