nedelja, 27. avgust 2017

21. nedelja med letom - OZNANILA

21. NEDELJA MED LETOM
27.8.2017
Monika, mati Sv. Avguština

7.00

8.30
10.30

12.30
14.30
15.00
JURŠINCI-VEŽICA: + FRANC KRALJ, BRANKO ŠKVARIČ, ANTON TRATNIK, MATILDA TOPLAK
POLENŠAK: + Za žive in + obeh župnij
JURŠINCI-VEŽICA: + IVAN PUČKO, STARŠI PUČKO, MIKŠA IN SIN ANTON
POLENŠAK: - SV. KRST: DAVID KOVAČEC
POLENŠAK: DEKANIJSKO SREČANJE BOLNIKOV
SVETA MAŠA dekanijskih duhovnikov ZA BOLNIKE
Ponedeljek
Avguštin, cer. uč.
19.00
POLENŠAK: + ALOJZ IN STARŠI JANZEKOVIČ, MUNDA IN VSI + SORODNIKI
Torek
MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA
19.00
POLENŠAK: + LIZA IN JANEZ ŠTUHEC, obl.
Sreda
Feliks, mučenec
7.00
JURŠINCI-VEŽICA: + SIMON ŠEGULA, od sestre Martine z družino
Četrtek
Rajmund Nonat
19.00
POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ IN RODBINI SIMONIČ, ZORKO
Petek
Egidij, opat
19.00
POLENŠAK: + FRANC VIHER
Sobota
Marjeta, muč.
7.00
13.00
ODHOD NA ROMANJE NA SVETE GORE OB SOTLI
POLENŠAK:  - SVETI KRST: ZARJA AURORA
22. NEDELJA MED LETOM –ANGELSKA
3.9.2017
Gregor Veliki, cer. učitelj
7.00
8.30
10.30
12.15
17.00

JURŠINCI-VEŽICA: + ANTON IN ZVONKO BUDJA
POLENŠAK: + JANEZ IN ELIZABETA GOLOB IN + SORODNIKI
JURŠINCI-VEŽICA: + ANTON IN MARIJA KRAJNC, obl.
POLENŠAK: SV. KRST – STAŠ KUJAVEC
POLENŠAK: MOLITVENO SREČANJE ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SV. DUHA

 • VESELO SMO POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE, v soboto, 2.9. Odhod ob 7.00. Prijave: ZA JURŠINCE: - g. Janko Vučina. Avtobus pobira po vaseh kot običajno. ZA POLENŠAK - ga. Dragica Petek – 070 824 454 – Romanje še na Sladko Goro.
 • DANES JE NA POLENŠAKU TRADICIONALNO SREČANJE BOLNIKOV, STAREJŠIH, INVALIDOV. SV. MAŠO VODI ZLATOMAŠNIK p. MARIJAN CAFUTA S PTUJA. MED SV. MAŠO BO PODELJEVANJE SV. BOLNIŠKEGA MAZILJENJA. PO SV. MAŠI BO OB CERKVI DRUŽABNO SREČANJE S POGOSTITVIJO. VSI SMO NAPROŠENI, DA KOGA PRIPELJEMO, POMAGAMO, MU OMOGOČIMO, DA SE LAHKO UDELEŽI TEGA SREČANJA. PRISRČNO POVABLJENI. 
 • Iskrena zahvala vsem, ki ste na dan celodnevnega češčenja v NEDELJO, molili, častili Jezusa, prosili za pomoč in blagoslove za vse. Bog naj vas v obilju blagoslavlja in varuje.
 • ZA UREJANJE, KRAŠENJE VEŽICE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GRLINCI ZG. DEL - PESJAK. Bog povrni.
 • Našo cerkev SV. LOVRENCA trenutno pleskamo, kar bo trajalo še caa. 14 dni. NOVE BOTRE IN TISTE, KI SMO JIH PO POMOTI SPREGLEDALI, BOMO RAZGLASILI IN JIM IZROČILI ZAHVALE V NEDELJO, 10.SEPTEMBRA. BOG BOGATO POVRNI VSEM DOBROTNIKOM, BOTROM NAŠE JUBILEJNE CERKVE.

21. nedelja med letom

Iz 22, 19-23; Rim 11, 33-36; Mt 16, 13-20

1. Ob izpovedih, ki ju izrekata Jezus in Peter v Cezareji Filipovi, bi čisto po človeško morda ugotavljali: druščina okoli Jezusa se že toliko pozna, da si lahko povedo, kar drug o drugem mislijo. Pa izpovedi le nista taki dobrohotni frazi, da bi ju mogli lahkotno poriniti v površno vsakdanjost.
- najprej slišimo enkratno Petrovo veroizpoved: ti si Kristus, Sin živega Boga - izpoved, ki je nepreglednim množicam usmerjala življenjsko pot;
- Kristus Petru: ti si Peter-Skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala - na teh besedah sloni 2000-letna preteklost Cerkve in prav tako njena neskončna prihodnost, kljub nenehnemu rovarjenju proti njej, ne le v preteklosti, ampak tudi danes ter tudi pri nas;
- vsebina in daljnosežnost obeh izpovedi nas hočeš nočeš vodi k Pavlovi misli: o globočina bogastva in modrosti in vednosti božje! Kdo bi mogel dojeti božje načrte, kdo  jih podreti, kdo razumeti navdihe in moč, ki jo Bog daje človeku!

2. O teh izpovedih so bile napisane gore knjig, zvrstile so se brezštevilne debate in prav tako brezštevilne ostre polemike. Pri vsem tem pa je odločilnejše in pomembnejše, kaj ti dve izpovedi pomenita nam, tebi in meni.
- Ti si Kristus, Sin živega Boga. Če v veri sprejemamo, da je v Kristusu Bog postal človek, ki je za nas trpel, umrl, vstal, se tudi zavedamo, čutimo, da je Bog z nami, da nas vidi, sliši, ima nas rad, vsakogar pozna po imenu;
- ker v Jezusu Bog prihaja med nas, smo prepričani, da je samo On za nas varna pot, On je resnica, na katero se lahko zanesemo, ki ne pozna zahrbtnosti;
- ker je ta Jezus tudi pravi človek, smo prepričani, da ima tudi naše človeško bivanje tukaj svoj smisel, svoj cilj, imamo prihodnost, ki nam vliva upanje;
- temu Jezusu, ki je življenje in vstajenje, "pravi Bog od pravega Boga", smemo zaupati svoje življenje v trdnem prepričanju, da bo tudi nas privedel do vstajenja, do sreče, ki ne pozna več nobene grožnje, ne strahu minljivosti. 

3. Ti si Peter-Skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev. Kakšna gotovost in trdnost zveni iz teh besed! Kako te besede potrjujeta dve tisočletji Cerkve!
- Kristus ni gradil Cerkve na nekih idejah ali ideologijah, ampak na živih ljudeh, ki ga sprejemajo, mu zaupajo - omahljivemu ribiču je zaupal poslanstvo, naj potrdi svoje brate v veri - ne le človek Bogu, tudi Bog človeku zaupa;
- po zmotljivem človeku Bog izkazuje nezmotljivost, moč, usmiljenje, dobroto.
Bodimo hvaležni: po Cerkvi, ki jo je sezidal na Skali-Petru, je med nami On, ki je Sin živega Boga, na katerega se lahko v vsem v celoti zanesemo.

nedelja, 20. avgust 2017

20. nedelja med letom - OZNANILA

20. NEDELJA MED LETOM
20.8.2017
CELODNEVNO ČEŠČENJE –
MOLITVENI DAN V JURŠINCIH
7.00

8.30

10.30
11.00
11.30
17.00


JURŠINCI: + MAMA TEREZIJA GREGORIN, obl., BRAT ANTON, JOŽE IN TEREZIJA VUČAK IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + ROZALIJA IN BOGOMIR DONAJ, ALBIN MARIN, MIRA IN MIRKO DONAJ IN RODBINA VIČAR-MARIN
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + SV. MAŠA POSLUŠALCEV RADIA OGNJIŠČE
JURŠINCI: - SVETI KRST: TIM BEZJAK
JURŠINCI: SKLEP ČEŠČENJA IN ORATORIJA: + ANTON IN MARIJA MATJAŠIČ IZ DRAGOVIČA IN STARŠI BERLAK, BRAT JANKO IN MILENA
Ponedeljek
Pij 10, papež
19.00
POLENŠAK: + ALOJZ JANŽEKOVIČ,od nečakov Srečka in Helene z dru.
Torek
DEVICA MARIJA KRALJICA
19.00
JURŠINCI-VEŽICA: + FRANC ZELENKO
Sreda
Roza iz Lime
19.00
JURŠINCI-VEŽICA: + ELIZABETA LAJH, 2.ob. od družine Dvorjak
Četrtek CELODNEVNO ČEŠČENJE -
VEČNE MOLITVE
MOLITVENI
DAN NA
POLENŠAKU
9.00

17.00

POLENŠAK: + LIZIKA KOVAČEC
CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
POLENŠAK: - ZAKLJUČEK MOLITVENEGA DNEVA
+ ALBINA HORVAT, osmina od pogreba; + STANKO ŠEGULA
Petek
Ludvik LX, kralj
19.00
POLENŠAK: + GERA IN ANTON KRAJNC, JANKO IN STARŠI ŠOŠTARIČ IN SORODNIKI
Sobota
Ivana Bichier
13.00 
POLENŠAKPOROKA- PETER VNUK IN VESNA PETEK, KRST
21. NEDELJA MED LETOM
27.8.2017
Monika, mati Sv. Avguština

7.00

8.30
10.30

12.30

15.00
JURŠINCI-VEŽICA: + FRANC KVAR, BRANKO ŠKVARIČ, ANTON TRATNIK, MATILDA TOPLAK
POLENŠAK: + Za žive in + obeh župnij
JURŠINCI-VEŽICA: + IVAN PUČKO, STARŠI PUČKO, MIKŠA IN SIN ANTON
POLENŠAK: - SV. KRST: DAVID KOVAČEC
POLENŠAK: DEKANIJSKO SREČANJE BOLNIKOV
SVETA MAŠA dekanijskih duhovnikov ZA BOLNIKE

 • POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE, v soboto, 2.9. Prijave: ZA JURŠINCE: - g. Janko Vučina.  ZA POLENŠAK - ga. Dragica Petek – 070 824 454 – Romanje še na Sladko Goro.
 • ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: DRAGOVIČ. Bog povrni.
 • CELODNEVNO ČEŠČENJE - MOLITVENI DAN - Sv. Lovrenc, NEDELJA, 20.8.2017. RAZPORED MOLITVE PO VASEH: 8.00: Juršinci , 9.00: Gabrnik – Hlaponci, 10.30: SVETA MAŠA, 12.00: Rotman – Dragovič, 13.00: Bodkovci – Senčak, 14.00: Sakušak – Mostje, 15.00: Grlinci – Gradiščak, 16.00: Zagorci – Kukava, 17.00: SVETA MAŠA zaključek ČEŠČENJA IN ZAKLJUČEK ORATORIJA 
 • DANES S SV. MAŠO OB 17.00 ZAKLJUČUJEMO VESEL, PREČUDOVIT… ORATORIJ, KI JE BIL V JURŠINCIH. IZ SRCA HVALA ANIMATORJEM, KI SO GA PRIPRAVILI IN VODILI, IN STARŠEM, KI SO PRIPELJALI OTROKE.

20. nedelja med letom

1. V nočnem razgovoru z Nikodemom je, kot je zapisal evangelist Janez, Jezus zelo razločno poudaril: Bog svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Ta "svet" seveda ne more biti le nek posamezen človek, tudi ne nek narod, tudi ne ljudje nekega kulturnega okolja, ampak pojem očitno zajema vse ljudi, kar jih je hodilo oziroma jih hodi po tej zemlji. Odrešenje ni stvar pravne ureditve in zakonodajne utesnjenosti, ampak je dar neskončne božje ljudomilosti slehernemu človeškemu bitju. Božja beseda nas danes želi opozoriti, da ta božja ljudomilost daleč, včasih prav nepojmljivo presega ozke meje človekovih razmišljanj, do koga in do kod še sme seči. Prav tako pa nas želi opozoriti, da je človekov odgovor tej božji ljudomilosti iskrena in pristna vera, da je Bog naš oče, ki nas ima rad, da je Gospod, ki mu pravimo "Oče naš, ki si v nebesih" res tisti, in edini, ki mu smemo brezpogojno zaupati. 

2. Za vse ljudi je Gospod med nami, vsem prinaša odrešenje:
- v judovskem okolju, izrazito nenaklonjenem okoliškemu poganskemu svetu, prerok zatrjuje: tujce, ki se pridružijo Gospodu pripeljem k svoji sveti gori, tudi zanje je tukaj Bog in njegova ljudomilost;
- Pavel v pismu Rimljanom o sebi izrečno pravi, da je apostol za pogane, saj beseda odrešenja res ne more biti omejena na neko majhno etnično skupnost;
- Jezus sam najnazorneje pokaže, da ni poslan le za krog izbrancev – nemalokrat je izzval začudenje ali kar zgražanje, ko je pokazal svoje prijateljstvo in razumevanje za ljudi, ki po mnenju njegovega okolja ne bi spadali med tiste, ki so "primerni", da se Bog sploh ozre nanje.

3. Gospodovo ravnanje je nazoren izraz božje ljudomilosti, ki presega sleherne okvire človeške ozkosti. Če je človek pripravljen odgovoriti z zaupljivo vero, res slede za človeško logiko nepojmljiva dejanja usmiljenja in dobrote:
- žena Kananejka iz poganskega okolja, ki bi jo učenci radi hitro odpravili, doseže zdravje za hčerko in enkratno priznanje: o žena, velika je tvoja vera;
- rimski stotnik, osovražen tujec, z živo vero izprosi zdravje služabniku, kar Gospod utemeljuje: tolike vere nisem našel pri nikomer v Izraelu;
- mar Jezus ne zbuja začudenja še v poslednjem trenutku, ko uboga razbojniška duše strne svoje zaupanje v krik: spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo, in sliši odrešujočo besedo: še danes boš z menoj v raju.

4. Apostol Pavel pravi, da nam Bog izkazuje v svoji dobrosrčnosti do nas v Jezusu Kristusu čezmerno bogastvo svoje milosti. Vsem, brez izjem, brez meja!

ponedeljek, 14. avgust 2017

celodnevno češčenje

CELODNEVNO ČEŠČENJE - MOLITVENI DAN
Sv. Lovrenc, NEDELJA, 20.8.2017
(RAZPORED ČEŠČENJA PRED NAJSVETEJŠIM PO VASEH) 

7.00: SVETA MAŠA
8.00: Juršinci 
9.00: Gabrnik - Hlaponci
10.30: SVETA MAŠA
12.00: Rotman - Dragovič
13.00: Bodkovci - Senčak
14.00: Sakušak - Mostje
15.00: Grlinci - Gradiščak 
16.00: Zagorci - Kukava
17.00: SVETA MAŠA, zaključek ORATORIJA

19. nedelja med letom - OZNANILA

19. NEDELJA MED LETOM - LOVRENŠKA
13.8.2017
SLOVESNOST 500-LETNICE CERKVE V JURŠINCIH
7.00
8.30
10.00

JURŠINCI: + STARŠI BRUMEN IN SLODNJAK IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + MARICA, IVAN IN STARŠI BEVK
JURŠINCI: + FRANC JANŽEKOVIČ IN 2 SINA,
za vse žive in + obeh župnij
Ponedeljek
Maksimiljan Kolbe, mučenec
19.00
POLENŠAK: + TONE ČUŠ, od Marjete Šoštarič iz Kukave
VELIKI ŠMAREN
Torek
MARIJINO VNEBOVZETJE
8.30
10.30

POLENŠAK: + za žive in + obeh župnij
JURŠINCI: + MOŽ JANKO MEZNARIČ, MARIJA IN JAKOB ŠPRAH, obl.
Sreda
Rok, romar
7.00
19.00
JURŠINCI: + VIKTOR IN STARŠI PLOHL
POLENŠAK: + ALOJZ KVAS, obl. IN STARŠI KVAS-MASTEN
Četrtek
Evzebij, papež, mučenec
8.30

19.00
POLENŠAK: 70 LET POROKE (ŽELEZNA) STANISLAVA IN KATARINE ZAGORŠAK
JURŠINCI: + ANGELA KUHAR, od hčerke Frančke z družino
Petek
Helena, Alenka, cesarica
19.00
JURŠINCI: + HANA HORVAT IN DRAGO FRAS
Sobota
Janez Eudes
7.00
JURŠINCI: + FRANC CIGLAR, od brata Ignaca z družino
20. NEDELJA MED LETOM
20.8.2017
Bernard, opat, cerkveni učitelj

CELODNEVNO ČEŠČENJE –
Molitveni dan JURŠINCI
7.00

8.30

10.30
11.00
11.30
17.00


JURŠINCI: + MAMA TEREZIJA GREGORIN, obl., BRAT ANTON, JOŽE IN TEREZIJA VUČAK IN + SORODNIKI
POLENŠAK: + ROZALIJA IN BOGOMIR DONAJ, ALBIN MARIN, MIRA IN MIRKO DONAJ IN RODBINA VIČAR-MARIN
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + SV. MAŠA POSLUŠALCEV RADIA OGNJIŠČE
JURŠINCI: - SVETI KRST: TIM BEZJAK
JURŠINCI: SKLEP ČEŠČENJA IN ORATORIJA: + ANTON IN MARIJA MATJAŠIČ IZ DRAGOVIČA IN STARŠI BERLAK, BRAT JANKO IN MILENA

 • ORATORIJ V JURŠINCIH, od 17. do 20.8. - vesel, razigran teden druženja, iger, prepevanja, raznih delavnic, zanimivosti… VZEMIMO PRIJAVNICO IN SE ČIM PREJ PRIJAVIMO. DOBRODOŠLI!
 • POVABLJENI NA NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE, v soboto, 2.9. Prijave: g. Janko Vučina-ZA JURŠINCE/ ge. Marija-ZA POLENŠAK
 • CELODNEVNO ČEŠČENJE - MOLITVENI DAN - Sv. Lovrenc, NEDELJA, 20.8.2017. RAZPORED MOLITVE PO VASEH: 8.00: Juršinci , 9.00: Gabrnik – Hlaponci, 10.30: SVETA MAŠA, 12.00: Rotman – Dragovič, 13.00: Bodkovci – Senčak, 14.00: Sakušak – Mostje, 15.00: Grlinci – Gradiščak, 16.00: Zagorci – Kukava, 17.00: SVETA MAŠA zaključek ČEŠČENJA IN ZAKLJUČEK ORATORIJA
 • ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: GRADIŠČAK. Bog povrni. 
 • Župnijsko romanje ob 500-letnem jubileju naše cerkve na Trsat nad Reko in na otok Košljun pri otoku Krku načrtovano za soboto, 26.8., prestavljamo na konec septembra, zaradi predvidene gneče na cestah ob koncu počitnic.