nedelja, 8. februar 2015

5. NEDELJA MED LETOM

Izbirali bomo člane ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Izbiranje novih članov župnijskih pastoralnih svetov (ŽPS) bo potekalo po vseh slovenskih škofijah na 2. postno nedeljo, 1. marca 2015.
ŽPS je posvetovalno in delovno telo župnije, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. V življenju župnije ima posebno mesto, še posebej po 2. vatikanskem cerkvenem zboru, ki je poudaril, da smo za življenje Cerkve odgovorni vsi krščeni kristjani, ne samo papež, škofje in duhovniki.

ŽPS spodbuja pastoralno življenje v župniji
ŽPS ima po svojem statutu vlogo svetovalnega organa in je soodgovoren za življenje župnije, občestva kristjanov določenega območja. Ko govorimo o soodgovornosti, začnemo razmišljati drugače, ne le o Cerkvi kot ogrodju, kjer so stvari postavljene na določeno mesto, ampak je Cerkev Kristusovo skrivnostno telo. Kateri koli organ si, si odgovoren za življenje celotnega telesa. Soodgovornost in vloga vsakega od nas v župniji se začne s prejemom zakramenta svetega krsta in se z naslednjimi zakramenti le še povečuje. 
Po odloku Slovenske škofovske konference je ŽPS obvezen za vse župnije. Sedanjemu članstvu preneha mandat na belo nedeljo, 12. aprila 2015. Zato bo 1. marca 2015 potekala izbira novih članov.
Tukaj ne gre za volitve, kot jih poznamo iz civilne družbe, npr. izbiro parlamenta ali župana, ko gre za tekmovanje. Vsi smo soodgovorni za življenje župnije. Če nekdo ni izbran za ŽPS, ne pomeni, da je rešen vseh soodgovornosti za življenje župnije, izbrani pa so še bolj izpostavljeni in se od njih tudi več zahteva.
Temeljno merilo izbire je ljubezen do Kristusa in Cerkve.
Izbira bo potekala v vseh šestih slovenskih škofijah hkrati in to ne bo prvič, ampak že četrtič zapored: "To je lepo sporočilo vernim, da smo v Cerkvi začutili pomembnost soodgovornosti". Pravila izbire so poenotena, upoštevajo pa različnost župnij, tako tudi npr. medžupnijske pastoralne svete, ki so ponekod prisotni, ker en župnik upravlja več župnij.
Brez izbire so člani ŽPS kaplani in drugi duhovniki v župniji, kateheti, predstavniki gospodarskega sveta, pevcev, karitativnih organizacij… Nekaj članov ima pravico imenovati tudi župnik samostojno. ŽPS naj bi se redno dobival in usklajeval pastoralno delo v župniji, občasno pa se dobijo tudi ŽPS-ji na ravni dekanije in škofije.

Molitev v pripravi na izbor članov ŽPS (Lepo smo naprošeni, da to molitev molimo čim več krat)
Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča: Pojdite tudi vi v moj vinograd. Daj nam duha modrosti, da se bomo velikodušno odzvali delu v župniji in izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega sveta, ki bodo v našem imenu in z našo pomočjo sodelovali z duhovniki v dušnem pastirstvu in uresničevanju smernic sinode o družini po priprošnji Device Marije ter blaženih: Antona Martina Slomška, Lojzeta Grozdeta in Drinskih mučenk. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen!


Ni komentarjev:

Objavite komentar