nedelja, 7. avgust 2016

19. nedelja med letom - OZNANILA

19. NEDELJA MED LETOM
7.8.2016
Sikst ll. muč.
LOVRENŠKO ŽEGNANJE
7.00
8.30
10.30

 JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + JOŽEF PLOHL, obl. IN STARŠI PLOHL
JURŠINCI – ŽUPNIJSKI PRAZNIK: + FRANC, obl.  IN DVA SINA JANŽEKOVIČ
Ponedeljek
Dominik, ust.d.
19.00
POLENŠAK: + MERNIKOVI, TIPOLDOVI IN 2 FRANCA SOVEC
Torek
Edith Stein, muč.
7.00
JURŠINCI: + ANA ČUŠ, od brata Stanka
Sreda
SV. LOVRENC, diakon,mučenec
19.00
JURŠINCI: + MARIJA, obl. IN STANKO ZAVEC, od Marije Nedeljko
Četrtek
Klara, Jasna
19.00
JURŠINCI: + MARJANA HORVAT, 3. obl.
Petek
Ivana Šantalska
19.00
POLENŠAK: + VERONIKA PETEK
Sobota
Poncijan in Hipolit, muč
7.00
11.00
JURŠINCI: JOŽEF GORNJEC, 3. obl.
JURŠINCI: SV. KRST: LEO GABERC
20. NEDELJA MED LETOM
14.8.2016
Maksimiljan Kolbe, mučenec
7.00
8.30


10.30
JURŠINCI: + za vse žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ROZIKA SIMONIČ, 2. obl., STARŠI SIMONIČ IN RODBINA ZORKO;
+ ALOJZ KVAS IN STARŠI MASTEN, KVAS (mašuje p. Milan Kvas)
JURŠINCI: STANKO ČUŠ, od Marije Kokol iz Rotmana

  • Iz vsega srca voščim in iskreno želim in močno kličem na vse, obilen božji blagoslov ob našem LOVRENŠKEM žegnanju, župnijskem prazniku, vsem vam NAŠI  DRAGI ŽUPLJANI, ki spadate pod okrilje našega VARUHA v nebesih, ZAŠČITNIKA naše župnije, mučenca SV. LOVRENCA in vsem gostom, rojakom, sorodnikom, prijateljem…, ki ste ob našem prazniku z nami. Vsem želim lep, srečen, vesel praznični dan in milostne darove blagoslova in vsega dobrega na priprošnjo SV. LOVRENCA – ZAVETNIKA NAŠE ŽUPNIJE. POSEBNO ZAHVALO IZREKAM ŽPS, KLJUČARJEM, ORGANISTOMA, PEVCEM, VSEM, KI POMAGATE PRI BOGOSLUŽJU, MINSTRANTOM, BRALCEM, MOLILCEM, KRASILKAM/CEM CERKVE, ZLATIM GOSPEM, KI SKRBIJO ZA PRTE, MINISTRANTSKE OBLEKE, GOSPODOM, KI SO POKOSILI HRIB POD CERKVIJO, GASILCEM, IN VSEM MOŽEM IN ŽENAM, KI KAKORKOLI SODELUJETE IN POMAGATE V NAŠI ŽUPNIJI NA DUHOVNEM ALI GOSPODARSKEM PODROČJU. BOG NAJ VAM V OBILJU POVRNE. HVALEŽNI SMO DRUŠTVU GOSPODINJ MARTA, KI SO PRIPRAVILE RAZSTAVO V UČILNICI IN NAS BODO PO SV. MAŠI POGOSTILE Z DOBROTAMI. SRČNA ZAHVALA NAŠI OBČINI ZA IZVRSTNO SODELOVANJE. ISKRENA ZAHVALA G. ŽUPANU LOJZETU, PODŽUPANJI GE. DRAGICI, SVETNIKOM ZA VSE DOBRO KAR STORITE ZA NAŠO OBČINO IN ŽUPNIJO. 
    VSTOPAMO V LETO PRAZNOVANJA NAŠEGA PREČUDOVITEGA JUBILEJA, TO JE 500 OBLETNICE ZAČETKA GRADNJE NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE. TA NAVDIHUJOČ JUBILEJ NAS PRAV FRAPIRA IN MOČNO NAGOVARJA, DA GA NAJ SPOŠTLJIVO OBELEŽIMO. NAŠI PREDNIKI SO Z VELIKO LJUBEZNIJO BOGU V SLAVO ZRADILI TO SVETIŠČE, GA UREJALI IN SE TUKAJ SREČEVALI 500 IN VEČ LET. 22.6. SMO ŽE NAREDILI ENO OD DEJANJ PRAZNOVANJA TEGA JUBILEJA. NAMREČ, čast.pom. ŠKOF JOŽEF SMEJ JE BLAGOSLOVIL 7 PODOB DUHOVNIKOV, KI SO DELOVALI V ZGODOVINI NAŠE ŽUPNIJE. PRIPRAVLJA SE VELIKI ZBORNIK, POPIS ZGODOVINE IN TRENUTNEGA ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN OBČINE. V TA ZBORNIK BI ŽELELI VSTAVITI ČIM VEČ VSEGA O ŽIVLJENJU PREBIVALCEV, KRISTJANOV, ŽUPLJANOV, OBČANOV NEKDAJ IN DANES. G. ŽUPAN JE IMENOVAL UREDNIŠKI ODBOR ZA OBLIKOVANJE NAŠEGA ZBORNIKA, ZATO GA LEPO NAPROŠAM ZA PAR BESED RAZLAGE NAČRTA IZELAVE TEGA NAŠEGA LEKSIKONA O NAŠI OBČINI IN O ŽUPNIJI. 
    G. DRAGO SOBOČAN IZ MB, ŽE VEČ KOT LETO RAZISKUJE, ZBIRA GRADIVO O ZGODOVINI NAŠE ŽUPNIJE, V SPREMSTVU G. FRANČEKA PLOHLA, G. IVANA HERGE IN ŠE KOGA JE MNOGE, KI BI IMELI KAKŠNO ZGODOVIN. GRADIVO, ZAPISE, FOTOGRAFIJE ŽE OBISKAL ALI ŠE BO. LEPO SMO NAPROŠENI, DA SODELUJEMO IN VSI POMAGAMO, NAJSI BO GLEDE ŽUPNIJE, DRUŠTEV ALI DRUGIH OKVIROV… PRI PRIPRAVI ZBORNIKA.
  • V tem tednu naprošeni za čiščenje in krašenje naše cerkve iz vasi: GABRNIK – VES

Ni komentarjev:

Objavite komentar