nedelja, 20. maj 2018

BINKOŠTI


BINKOŠTI - JEZUS NAM POŠILJA SVOJEGA SVETEGA DUHA
Binkošti, ki so eden treh največjih krščanskih praznikov, so praznik Svetega Duha. Prihod Svetega Duha na prve Jezusove učence pomeni rojstvo Cerkve, nove skupnosti odrešenih. Sveti Duh je duša Cerkve, on jo nenehno oživlja in pomlaja, prenavlja in očiščuje. Čim bolj je Cerkev poslušna Svetemu Duhu, čim bolj se odpira njegovemu delovanju, tem bolj jo prenavlja in krepi, tem bolj prepričevalna postaja. 

Kar velja za Cerkev v celoti, velja tudi za vsakega posameznega kristjana. Delovanje Svetega Duha v njem je predvsem notranje – preobrazba srca. Sveti Duh učinkuje kot očiščenje, kot osvežitev, ozdravljenje, kot tolažba in krepčilo. Binkošti vzklijejo v prenovljenem srcu, obrode pa v otipljivih sadovih. V zreli, bogati osebnosti in v živem občestvu, živi skupnosti. Sveti Duh je predvsem dar; če pa človek z njim sodeluje, ta dar od zgoraj obrodi sadove. Sadovi Duha so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Po meri teh sadov lahko presodimo, koliko je kdo odprt za Svetega Duha in poslušen njegovim navdihom, z drugo besedo: koliko je res Kristusov in Božji, kajti Sveti Duh je Kristusov in Očetov Duh.

Dar Svetega Duha je najpopolnejši dar nebeškega Očeta ljudem, in prav ta dar nam Oče podarja najrajši.
Prvo, kar moramo narediti, ko začutimo navzočnost Božjega Duha v svojem srcu, je, da zahrepenimo po večji ljubezni. Brž ko zahrepenimo po več ljubezni, jo že imamo več, saj nas živo hrepenenje po ljubezni do Boga učinkovito odvrača od vsega, kar nasprotuje njegovi volji. Naša ljubezen raste sorazmerno z našo poslušnostjo Svetemu Duhu. Čim bolj se damo voditi Božjemu Duhu, tem globlje prodira v nas Božje življenje, ki nas preraja v Božje otroke. In čim bolj smo poslušni Duhu, tem bolj nas nagiblje, da živimo kot Božji otroci, in tem bolj nas njegovi navdihi razsvetljujejo in preoblikujejo.

Sveti Duh učence nagnil, da se niso več zaklepali in zapirali pred svetom, ampak so pogumno stopili pred ljudi. Iz njih ni več govoril dvom, ampak prepričljivost; na njihovih obrazih ni več odseval strah, temveč Jezusov pogum. Iz njih je izžarevala moč in ljubezen Duha, ki je Duh resnice in ljubezni, in neustrašeno so začeli oznanjati Jezusa, ki je učlovečena Resnica in Ljubezen.

Sveti Duh tudi nas pošilja v svet, v našo razklano in sprto družbo, med ljudi, ki jih kljub vsemu slabemu, ki tiči v njih, vendarle žeja po resnici in ljubezni, po spravi in strpnem sožitju, po notranji svobodi, odrešenju in miru. Kristjan ni samo nemi opazovalec svojega okolja in časa, temveč je soustvarjalec nove zgodovine. Sveti Duh ga navdihuje, da živí sedanjost v luči prihodnosti in pričakuje prihodnost tako, da se dejavno posveča sedanjosti. Samo kristjan, ki je poslušen Svetemu Duhu, prav in odgovorno izvršuje svoje zgodovinsko poslanstvo, se pravi, deluje v družbi kot sol in kvas in luč, ki kaže pravo pot v prihodnost.
Samo ljudje, ki so napolnjeni s Svetim Duhom, so resnični prenovitelji časa in družbe. Ne izgovarjajmo se, češ da se ne da nič napraviti! Čim več kvasa, soli in luči bo v naši družbi, tem boljša bo, tem bolj spravljena med seboj in tem bližja krščanskim idealom. V tem in samo v tem pa je hkrati resnični napredek družbe in človeštva.
Danes prosimo: Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in prenovi obličje zemlje! Pomagaj svoji Cerkvi k taki notranji prenovi, da bo postala svetlo in prepričljivo znamenje za današnji čas in za svet, v katerega je poslana kot sol in kvas in luč!


Ni komentarjev:

Objavite komentar