nedelja, 5. julij 2020

14. nedelja med letom - OZNANILA

14. NEDELJA MED LETOM
5.7.2020
CIRIL IN METOD, slovanska apostola, sozavet. Evrope
7.00

8.30

10.30
JURŠINCI: + ALOJZ, obl. IN ANA VUČINA;
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + JOŽEF PLOHL, 10. obl.;
+ MARIJA IN JOŽEF ZAVEC IN MAKS KEKEC
JURŠINCI: + LJUDMILA ŽMAUC,
DEVETDNEVNICA ZA BIRMANCE STARŠE, BOTRE
Ponedeljek
Marija Goreti, devica
18.00


19.00
POLENŠAK + JOŽEF PETEK, osmina, od hčerke Nežke z družino
+ FRANC KOKOL ml., 5. obl. IN VSI KOKOLOVI IZ HLAPONC IN POLENC
JURŠINCI: DEVETDNEVNICA ZA BIRMANCE, STARŠE, BOTRE
Torek
Vilibald, škof
14.00
19.00

JURŠINCI: + POGREB: + JANEZ (IVAN) ŽMAUC
JURŠINCI: DEVETDNEVNICA ZA BIRMANCE, STARŠE, BOTRE
+ MILENA ŠEK; + LIZIKA OSTERC, 30. dan, od sina Ivana z druž.
Sreda
Kilijan, škof, mučenec
18.30

19.00

JURŠINCI: SREČANJE BIRMANCEV, STARŠEV, BOTROV Z BIRMOVALCEM, IZPRAŠEVANJE BIRMANCEV ZA SV. BIRMO
+ ZA BIRMANCE, NJIHOVE DRUŽINE IN BOTRE
+ FRANČEK PLOHL, od nečakov Danila, Stanka in Lidije
Četrtek
Avguštin Zao Rong in drugi kitajski mučenci
19.00
JURŠINCI: DEVETDNEVNICA ZA BIRMANCE, STARŠE, BOTRE;
+ IVAN VRŠIČ, obl. IN DRUŽINI VRŠIČ IN FILIPIČ;
+ IVAN PLOHL, osmina, od hčerke Tanje z družino
Petek
Amalija, redovnica
16.00

19.00
JURŠINCI: + SVETA SPOVED ZA BIRMANCE, STARŠE, BOTRE PO RAZPOREDU OD 16.00 NAPREJ
JURŠINCI: DEVETDNEVNICA ZA BIRMANCE, STARŠE, BOTRE
Sobota
Benedikt, opat, zavetnik Evrope
8.30

10.30

POLENŠAK: SLOVESNOST SVETE BIRME,
+ ZA BIRMANKO IN NJENO DRUŽINO
JURŠINCI: SLOVESNOST SVETE BIRME,
+ ZA BIRMANCE IN NJIHOVE DRUŽINE
15. NEDELJA MED LETOM
12.7.2020
Mohor in Fortunat, mučenca
7.00

8.30
10.30


JURŠINCI: + FRANC KRALJ, FRANC MAJERIČ,TONA TRATNIK;
+ ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + VIKTOR DAJČAR, obl.
JURŠINCI: + ANTON PIGNAR, obl., + STARŠI, BRAT STANKO, SVAK METOD IN OČE ALOJZ;
+ TEREZIJA TESKAČ, od sestre Angele z družino


  • Veroučenci naj točno 5. JULIJA oddajo LITURGIČNE ZVEZKE Z LISTKI, če imajo od 10. maja vsaj-najmanj 7 liturgičnih listkov, sicer naj jih zberejo in oddajo kasneje in natančno izdelane vse domače naloge za oceno. ZAKLJUČEK VEROUKA BOMO IMELI PO SV. BIRMI - V NEDELJO, 12.7. 
  • V soboto, 11.7., bo ob 8.30/10.30 v naši župniji pristopilo k zakramentu sv. birme 1 oz. 24 birmancev. Prosimo in molimo za njih, za njihove starše, botre, naj jih napolnjuje in vodi Sv. Duh – Duh življenja. Naj jim podari svoje božje darove, živo vero, ljubezen, pravo upanje… da bi v življenju znali hoditi z božjo pomočjo. Povabljeni vsi na sv. birmo. Lepo naprošamo obojne pevce za slavljenje Boga s pesmijo. 
  • JURŠINCI: ZA ČIŠČENJE-KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU PROSIMO: STARŠE BIRMANCEV. Bog povrni. Lepa hvala.
  • Sedaj po sv. maši imamo blagoslovno procesijo s SVETIM REŠNJIM TELESOM. Sprejmimo božji blagoslov za vso naravo, za pridelke, da bi bili obvarovani neurja, nesreč in vsakega zla... Prisrčna hvala tistim, ki ste lepo, ljubeznivo pripravili oltarje.
  • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu prosimo, če pripravi vas: HLAPONCI z birmanko. Iskrena hvala!
  • Ključarji naše cerkve še prosijo za stolnino =20€ po osebi, za letošnje leto vse, ki še niste uspeli darovati.. Pred nami je obnova strehe, ki se bo začela 16.8.2020. Bog povrni za vsak dar iz vere in ljubezni.

Ni komentarjev:

Objavite komentar