ponedeljek, 14. september 2020

OBVESTILA STARŠEM OTROK VEROUČENCEV NA ZAČETKU VEROUČNEGA LETA 2020/21


Dragi starši veroučencev. Posredujem vam nekaj informacij ob novem veroučnem letu. Vem, da se v globini svoje duše zavedate odgovornosti, da kot dobri starši otroka vzgajate v krščanski veri in ljubezni do Boga in bližnjega. Vsak se trudi po svojih močeh, zato vas, spoštovani starši in skrbniki, v tem veroučnem letu posebej spodbujam, da poživite svoje krščansko življenje in pogumno ohranjate držo kristjana v svojih družinah, na delovnem mestu, v župnijski skupnosti… Pri tem vam želim obilo poguma, medsebojnega zaupanja, razumevanja in potrpežljivosti. Obenem vam duhovnik naše župnije obljubljam svojo molitveno podporo, teološko znanje ter odprtost za pogovor in pobude.

Veroučitelji bomo vašemu otroku in tudi vam dajali razne spodbude na poti rasti in zorenja v veri. Prosimo vas za sodelovanje, saj bomo le s skupnimi močmi otroku lahko pomagali na poti odkrivanja Boga. Čas, ki ga boste namenili za rast v veri, ni stran vržen čas, ampak naložba v vašo in otrokovo prihodnost. Seme dobrega, ki ga sejete, zelo hitro vzkali in obrodi svoj sad, blagoslov, moč, rešitve, srečo, veselje... Z zaupanjem radi molite za svoje otroke. Pouk v veri, sodelovanje pri sveti maši in dobrodelnost so trije stebri, na katerih sloni krščansko življenje.

Vera, dobrota, ljubezen, upanje, uspešnost... se prenaša predvsem s staršev na otroke, preko vsakdanjega življenja in dela, ki je prepleteno z odprtostjo živemu Bogu, ki nas blagoslavlja, z vsakodnevno molitvijo in zaupanjem v Božje varstvo in zaščito.

- DRAGI STARŠI ali OTROCI, ČIM PREJ VZEMITE NOV LITURGIČNI ZVEZEK, V KATEREGA REDNO LEPITE LITURGIČNE-MAŠNE LISTKE, KI SO URADNO DOKAZILO ZA PRISTOP K ZAKRAMENTOM!

- PRI SV. MAŠI PREJMETE STARŠI PRIJAVNICE ZA PRIJAVO OTROK VSEH RAZREDOV K VEROUKU!

- IZPOLNJENE PRIJAVNICE PRED PRIČETKOM VEROUKA ODDAMO SAMO PRI SV. MAŠI OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA. PRI VEROUKU SE PRIJAVNICE NE DELIJO!

- VSAKEGA OŠ OTROKA STARŠI S SVOJIM PODPISOM IN PODATKI VPIŠETE V NASLEDNJI LETNIK VEROUKA.

- OBISK SVETE MAŠE je osnova in temelj naše vere in tudi verouka. JEZUS-NAŠ BOG je ustanovil sveto mašno daritev, da nas pri njej BLAGOSLAVLJA, NAM DAJE MOČ, NAS ŠČITI, VARUJE... On je z nami ravno po sv. maši, ko ga sprejemamo v molitvi, pesmi, daritvi, blagoslovu! SV. MAŠA JE ZA VSE KRISTJANE OBVEZNA, ČE ŽELIMO BOŽJO POMOČ IN VARSTVO! Starši, ki želite vpisati svojega otroka k verouku, zato da bo prejel zakramente, ga vpišite samo v primeru, če zmorete in želite z njim hoditi k sv. maši. V nasprotnem primeru je nemogoče. Za prejem prvega sv. obhajila je potrebno obiskovati sv. mašo celotna 3 leta. Če vpišete otoka k verouku šele v 2.r, morate vedeti, da bo moral hoditi v 1.r. in ne bo s svojimi vrstniki! Zelo velik problem bo glede prekrivanja urnika! Za sv. birmo je pogoj 9 let obiska verouka in sv. maše.

- Z VEROUKOM BOMO PRIČELI ZARADI SAMO ZAČASNEGA ŠOLSKEGA URNIKA ŠELE V PONEDELJEK, 5.10.2020, PO URNIKU. DO TAKRAT SE ŠTEJE OBISK SV. MAŠE TUDI KOT OBISK VEROUKA. TOREJ JE VEROUK PRI SV. MAŠI.

-UČBENIKE ZA VEROUK SI ČIM VEČ IN ČIM PREJ IZPOSODIMO! Za 1., 2., 3. razred je delavnik = 10€ in liturgični zvezek + listki za celo leto = 4€. Od 4. do 9. razreda je učbenik = 8€, delavni zvezek = 4€ in liturgični zvezek + listki za celo leto = 4€.

- VSAK VEROUČENEC JE VKLJUČEN V VSAJ 1 SKUPINO (ministranti, pevci, bralci prošenj, bralci revije Mavrica, likovna skupina, krasilci cerkve, animatorji Oratorija...)

- Prispevek za verouK: Pri verouku ne gre brez raznih tehničnih pripomočkov, ki pomagajo narediti veroučne ure bolj zanimive. Za celotno Slovenijo je postavljeno, da letni prostovoljni prispevek za stroške veroučne šole znaša na družino, ne glede na število otrok, 30€. Za svoje vpisane otroke bi ga starši, če je le mogoče, poravnali ob vpisu. Če to zaradi vseh drugih finančnih obveznosti ob začetku šolskega leta ni mogoče, se lahko prispevek poravna do jesenskih počitnic. Ta prispevek je dar, ki ga namenite za lažje izvajanje kateheze, v katero je vključen tudi vaš otrok. S temi darovi bomo vsaj deloma krili materialne stroške (katehetske pripomočke, fotokopije, pisala, papir, filme, plakate, plačilo katehistinji…)               

Želim vam obilje božjega blagoslova ter mir in vse dobro in lepo v tem šolskem in veroučnem letu.                                                                                                          duhovnik  Dušan Todorovič

Ni komentarjev:

Objavite komentar