ponedeljek, 12. januar 2015

statistika župnije za leto 2014

Povprečno število udeleženih kristjanov pri sv. maši je bilo okoli 230 na nedeljo.
Obhajil smo razdelili okoli 15.000. 

Poroke v letu 2014
V letu 2014 smo imeli 3 poroke. Leta 2013 pa je bila 1.

Krsti v letu 2014
V letu 2014 smo imeli 25 krstov, v letu 2013 pa 20.
Krstili smo 8 deklic in 17 dečkov.
Krstili smo 4 zakonske in 21 nezakonskih otrok.

Pogrebi v letu 2014 
V letu 2014 smo imeli 17 pogrebov, v letu 2013 pa 30.
Pokopali smo 12 moških in 5 žensk.
Najstarejši pokojni je bil star 91 let, to je bil + Franc Štuhec.
Najmlajša pokojna je imela 57 let, to je bil + Angela Brmež.

Delujoče skupine v župniji Sv. Lovrenca v Slov. Goricah
V župniji delujeta dva pevska zbora, starejši mešani zbor pod vodstvom g. Andreja Lovreca in mladinska glasbena skupina pod vodstvom ge. Lidije Kodrič Kmet.
V župniji deluje Župnijska Karitas pod vodstvom predsednika g. Franca Kumpa in podpredsednice Simone Toplak. Nekaj krat na leto Karitas deli živila pomoči potrebnim, pomaga socialno šibkim otrokom v šoli.
V župniji imamo zakonsko skupino, ki jo koordinira ga. Marta Mikolič.

Predstavitev župnije v medijih
Župnija se predstavlja na spletni strani, ki jo ureja duhovnik Dušan Todorovič. Naslov naše internetne-blog strani je: http://zupnijasvlovrencjursinci.blogspot.com
Pomembne dogodke, praznovanja, slovesnosti… smo objavljali v tedniku Družina. Prispevke o dogodkih, slovesnostih za tednik Družina je v večini spisala gospa Marta Mikolič, ki se ji iskreno zahvaljujemo.

Sodelovanje župnije z javnim življenjem
Župnija lepo sodeluje z našo občino, šolo in društvi. Iskrena in prisrčna zahvala naši občini, g. županu Alojzu, posebej še za izvedbo novih asfaltnih stez ob cerkvi v lanskem letu. Zahvala šoli in društvom za zelo lepo in prisrčno sodelovanje z našo župnijo. Zahvala društvu za ohranjanje kulturne dediščine Juršinci za pripravo slovesnosti »Zahvala jeseni«, pod vodstvom ge. Marte Toplak.

Zahvala
Hvala vsem, ki sooblikujete lepo duhovno življenje v naši župniji. Hvala ŽPS, ključarjem, g. Frančku Plohlu, g. Janku Vučini za pomoč v cerkvi in pri bogoslužju, ministrantom, organistoma Andreju in Robiju, ge. Lidiji in vsem pevcem. Lepa zahvala bralcem bogoslužnih beril. Hvala vsem, ki čistite in krasite našo cerkev. Zahvala gospem, ki občasno čistijo župnišče. Iskrena zahvala katehistinji gospe Marti Mikolič in katehetu g. Vladu Maru za poučevanje verouka.

Hvala vsem prostovoljcem, ki ste priskočili na pomoč pri raznih delih, urejanju cerkve, okolice, župnišča. Velika zahvala g. Zlatku Podhostniku za lepo izdelane polkne in pod v zvoniku. Zahvala možem pod vodstvom g. Vinka Horvata, ki so zložili les, ki bo za naše nove klopi v cerkvi. Lepa zahvala gasilcem – Gabrnik za zamenjavo manjkajočih strešnikov na cerkvi.
Hvala vasi Gabrnik, pod vodstvom ge. Anice Roškar za letošnje čudovite jaslice.
Hvala sodelavcem župnijske Karitas za pomoč in sodelovanje.

Zahvala vsem, ki ste darovali in prispevali za novo ogrevanje, novo zakristijo, nova okna, nov oltar… v naši cerkvi. Še enkrat vsem in vsakemu posebej Bog poplačaj za vse dobro.

Ni komentarjev:

Objavite komentar