nedelja, 8. marec 2015

3. POSTNA NEDELJA

"Zakon velja enako za vse!"

   Združena levica je sprejela novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki želi definicijo zakonske zveze iz "življenjske skupnosti moškega in ženske" spremeniti v "življenjsko skupnost dveh oseb", ne glede na spol. Predlog sprememb so sprejeli po skrajšanem postopku, kar pomeni, da državljani praktično nismo imeli možnosti, da bi poslancem v javni razpravi povedali svoje mnenje o predlagani spremembi, ki bo vplivala na življenja nas vseh. 
   Kaj je v predlogu sprememb tako spornega? Lahko bi rekli, da vse, ker posega v samo definicijo oz. zakonsko določbo o tem, kaj je zakonska zveza in družina.
   Najpogostejši argument zagovornikov predlaganih sprememb je trditev, da želijo s predlogom sprememb zakona osebam, ki živijo v istospolnih skupnostih, urediti njihove pravice. Ta trditev je povsem napačna in zavajajoča. Vse pravice osebam, ki živijo v istospolnih partnerskih skupnostih, je mogoče urediti v Zakonu o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti.
   Kaj je torej v resnici v ozadju spremembe zakona? Nič drugega kot ideologija istospolnih lobijev, ki ruši družino kot osnovno celico družbe, ki omogoča preživetje naroda, ter vodi v načrtno diskriminacijo in kaznovanje vseh, ki se s tako zakonodajo ne bodo strinjali. Vse to se že dogaja v nekaterih državah, ki so zakonsko zvezo med partnerjema različnega spola izenačile s partnerskimi skupnostmi dveh oseb istega spola.

   Ko je nek zakon sprejet, ga moramo spoštovati vsi državljani. Zakon velja enako za vse. Sprememba Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da:
bodo istospolni pari imeli možnost posvojitve otrok in umetne oploditve. Nekega otroka bo lahko posvojil istospolni par, njegovi stari starši pa ne bodo mogli oz. smeli posvojiti svojega vnuka niti ne bodo mogli preprečiti, da bi otroka posvojil istospolni par.
- Sprejem predlaganih sprememb zakona bo neplodnim parom, ki si želijo posvojiti otroka, onemogočil posvojitev otroka iz držav kot so Rusija, Ukrajina in Makedonija, ker te države razumejo posvojitev otrok v homoseksualne skupnosti kot grob poseg v pravice otrok.
Ker zakon ne dopušča možnosti ugovora vesti (možnosti, da delavec odkloni delo, ki ni v skladu z njegovo vestjo), bodo morali vzgojitelji in učitelji v vrtcih, šolah in drugih vzgojnoizobraževalnih ustanovah otroke osveščati oz. poučevati: 1. da ni pomembno, ali živijo v družini, ki ima očeta in mamo ali pa v družini, ki ima očeta in očeta oz. mamo in mamo; 2. da ni pomembno, ali se na svet rodiš kot deček ali deklica, ampak si spol lahko izbereš sam; 3. da so spolni odnosi med osebami istega spola nekaj povsem običajnega. Vse to se v naših šolah že dogaja. Starši takšnemu poučevanju ne bodo smeli nasprotovati.
Vsi javni delavci bodo v primeru, da se ne bodo strinjali ali opravljali svojega dela v skladu s sprejeto zakonodajo, odpuščeni oz. ne bodo primerni kandidati za zaposlitev na teh delovnih mestih.

   Od 197 držav na svetu pozna takšno definicijo družine, kot jo skuša uvesti predlog sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, samo 17 držav. Prav takšne pravne ureditve kot je predvidena s predlogom sprememb tega zakona, ki omogoča vse pravice, ki izhajajo iz zakonske zveze celo neregistriranim istospolnim skupnostim, pa ne pozna nobena država na svetu.

   Marsikaterega kristjana je ob vsesplošni in načrtni medijski propagandi v podporo predlaganim spremembam zakona strah, da bo označen kot homofoben in nestrpen do drugačnih, če bo javno izrazil svojem pomisleke. Zavedati se moramo, da kristjani, ki nasprotujemo taki zakonodaji nismo nestrpni. Nasprotno. Kristjani želimo, da se istospolno usmerjenim osebam uredijo potrebne pravice, nobenega utemeljenega razloga pa ni, da se pravice živečim v istospolnih skupnosti ureja prav v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V resnici so nestrpni tisti, ki želijo iz svojega načina življenja narediti zakon, ki bo veljal za vse državljane in ki bo v praksi uzakonil diskriminacijo in nasilje nad vsemi, ki se s takšno definicijo zakonske zveze in družine ne bodo strinjali. Kristjani smo dolžni, da ne samo podpremo tiste organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev vrednote družine, ampak da tudi sami javno in dejavno izrazimo svoje nasprotovanje takšni zakonodajni ureditvi. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar