ponedeljek, 14. september 2015

24. nedelja med letom - OZNANILA

24. NEDELJA MED LETOM
13.9.2015
Janez Zlatousti, cerkveni učitelj
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + FRANC ŠTUHEC, od Gelce z družino
POLENŠAK: + JANEZ IN JOŽEFA ČUŠ, MAKS, LIZA, TILČKA IN STANKO KEKEC IN VSI + SORODNIKI
JURŠINCI: + FRANČKA ČUŠ, od Štefke Majcen z družino
Ponedeljek
POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
19.00
POLENŠAK: + VIKTOR, obl., ANTON, ANGELA, ANA IN VSI + MERNIKOVI IN TIPOLDOVI IN TEREZIJA GOLOB
Torek
ŽALOSTNA MATI BOŽJA
7.00
JURŠINCI: + IVAN IN ANA VUČINA
Sreda
Kornelij in Ciprijan, mučenca
7.00
JURŠINCI: + FRANC ZAVEC, od hčerke Marije z družino
Četrtek
Robert Belarmino,
cerkveni učitelj
19.00
POLENŠAK: + BRANKO KOVAČIČ, osmina
Petek
Jožef Kupertinski
19.00
POLENŠAK: + MARIJA LEBAR
Sobota
Januarij, muč.
7.00
15.00

JURŠINCI: + ROZALIJA CIGLAR, od družine Horvat
POLENŠAK: POROKA: TADEJ CAJNKO in MATEJA JANŽEKOVIČ
25. NEDELJA MED LETOM
20.9.2015
Andrej Kim in korej. mučenci
7.00

8.30
10.30
JURŠINCI: + FRANC IN VSI + KORENJAKOVI IN RAJHOVI
POLENŠAK: + JANEZ, ANTON IN ANGELA KOKOL, obl.
JURŠINCI: + za žive in + župljane obeh župnij

 • VEROUK 2015/16: DANES OZ. ČIM PREJ VZEMITE STARŠI ALI OTROCI NOV LITURGIČNI ZVEZEK, V KATEREGA REDNO LEPITE LISTKE OD SVETE MAŠE, KI SO URADNO DOKAZILO ZA PRISTOP K ZAKRAMENTOM!
  DANES VZEMITE STARŠI V ZAKRISTIJI, PRIJAVNICE ZA PRIJAVO OTROK VSEH RAZREDOV K VEROUKU! DANES TEDEN, V NEDELJO, 20.9., ODDAMO IZPOLNJENE PRIJAVNICE-VPISNICE PRI SV. MAŠI, KI BO OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA.
  VSAKEGA OTROKA STARŠI S SVOJIM PODPISOM VPIŠETE V NASLEDNJI LETNIK VEROUKA.
  V NEDELJO, 20.9., BO PRI SV. MAŠI TUDI RODITELJSKI SESTANEK. PROSIM ZA ZANESLJIVO UDELEŽBO STARŠEV IN OTROK PRI TEJ SV. MAŠI.
  Z VEROUKOM BOMO ZAČELI 21.9. PO URNIKU, KI JE OBJAVLJEN NA OGLASNI DESKI.
 • MLADI, SREDNJEŠOLCI, ŠTUDENTI POVABLJENI, V SOB. 19.9. V STIČNO NA VSESLOVENSKO SREČANJE – FESTIVAL SE MLADIH. PRIJAVIMO ČIM PREJ. LEPO POVABLJENI.
 • V tem tednu naprošeni za čiščenje, krašenje naše cerkve, dobri ljudje iz ROTMANA.

Ni komentarjev:

Objavite komentar