nedelja, 16. oktober 2016

29. nedelja med letom

ZAHVALNA NEDELJA,

Rezultat iskanja slik za zahvalna nedeljaki jo danes praznujemo, ima namen, da se bolj zavestno spomnimo, kako zelo smo odvisni od darov, ki nam jih vsak dan, vsak trenutek Bog v svoji neskončni dobroti daje: naravnih in nadnaravnih darov. Ves svet, na katerem živimo, je Božji dar. V začetku Svetega pisma so zapisane besede:«Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano« (1 Mz 1, 29)..Bog je svet ustvaril za nas ljudi, vendar je dal prvima človekoma že kot eno prvih zapovedi, naj svetu »gospodujeta«. Danes ekonomisti radi uporabljajo izraz, da je potrebno gospodariti« kot dober gospodar«. Na žalost pa je današnja slika »gospodarjenja« svetu drugačna, žalostna. Neprestano brezvestno izčrpavanje zakladov, ki jih v sebi nosi zemlja, pelje samo v pogubo planeta. Taljenje ledu na zemeljskih tečajih, velika onesnaženost zraka, rastlin, zemlje, že ima svoje hude posledice, ki se bodo še stopnjevale, če se bo to še naprej nadaljevalo. Na žalost se nadaljuje in to v vedno večjih razsežnostih. Danes, ko obhajamo zahvalno nedeljo, se moramo spomniti, da smo vsi ljudje, zlasti pa državniki dolžni skrbeti za zdravje  zemlje in njenih sadov. 
Človek ni samo bitje iz mesa in kosti, nima samo materialnih potreb za svoje preživetje. Človek je tudi duhovno bitje, ustvarjen po Božji podobi: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! … Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril« (1Mz, 1, 26,27). Prvi človek je zamazal to svojo Božjo podobo z grehom, zato je prišla smrt in trpljenje nad vsakega človeka. Toda Bog se nas je usmilil in poslal svojega Sina Jezusa Kristusa, ki nas je odrešil s svojim trpljenjem in s svojo smrtjo na križu. Po njegovem vstajenju je postala sveta Cerkev  »vesoljni zakrament odrešenja«, po njej Jezus Kristus do konca sveta odrešuje človeka:  »Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice« (1Tim 2, 4). Za vse delo Kristusovega odrešenja, ki se nam daruje v zakramentih in Božji besedi, se danes Bogu zahvalimo in ga prosimo, da bi v veri bili vedno bolj trdni in goreči.
Danes pa naj bo naša hvaležnost namenjena tudi vsem bratom in sestram, s katerimi potujemo skozi naš čas. Vsak človek je Božji dar drugemu. Nešteto darov v obliki vzpodbud, poučevanja, zgleda,  materialne podpore, je bil v svojem življenju vsak od nas deležen. Hvala za dobre ljudi, ki delijo z nami naše življenjske radosti in trpljenje.
Tudi v župniji je veliko takih in drugačnih dobrotnikov, ki s svojo zavestno pripadnostjo župnijski skupnosti, pomagate na raznoterih področjih župnijskega življenja, da naša župnija živi in deluje. Hvala vam, dragi bratje in sestre župljani in župljanke, za vse delo in vso pomoč, ki jo prispevate svoji župniji. Bog naj vsem stotero povrne.
Tudi sam, kot vaš duhovnik se vam zahvaljujem za vso pozornost, ki mi jo izkazujete, za vse molitve in za vse darove.

Ni komentarjev:

Objavite komentar