nedelja, 17. november 2019

33. nedelja med letom - OZNANILA

33. NEDELJA MED LETOM
17.11.2019
Elizabeta Ogrska
7.00

8.30

10.30

JURŠINCI: + JOŽEF MUNDA, od sosedovih družine Plohl
                           + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + STANKO ml., obl. IN STANKO st. CVETKO, od sosede Zofke Plohl z družino;       + STANKO JANŽEKOVIČ, 7. obl.
JURŠINCI: + ANTON, FRANC IN STARŠI HORVAT;
                          + NADA ŽMAUC, 2. obl.
Ponedeljek
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
17.00
POLENŠAK: + DVOJNI STARŠI GRAŠIČ, FRANC, MARIJA IN OSVALD IN MARIJA OSEBEK IN VSI + SORODNIKI;
           + MARTA FRAJMAN, od družine Luthar iz Murske Sobote
Torek
Matilda, red.
7.00

19.00
JURŠINCI: + MARIJA AMBROŽ; od družine Tuš-Herga
                        + MILICA CIGLAR, od družine Horvat
POLENŠAK: SEJA  ODBORA ZA OBNOVO STREHE NA CERKVI
Sreda
Edmund, kralj
7.00
JURŠINCI: + MATIJA SLAČEK, od sester Mimike in Pepike;
                        + FRANC KUHAR, od družine Edija Čeha
Četrtek
Darovanje device Marije
17.00
JURŠINCI: + VINKO LJUBEC, od hčerke Slavice z družino;
                        + JOŽEF DRUZOVIČ, od sosedovih Roškarjevih              
Petek
CECILIJA, muč.
17.00
POLENŠAK: + JOŽE KUKOVEC, od družine Prejac iz Polenc;
                           + ELIZABETA HOJNIK, od Damijana Plohla
Sobota
Klemen l., muč.
7.00

11.00
JURŠINCI: + JOŽEF MAR, od družine Šalamun iz Trnovske vasi;
                        + STANKO BEC, od soseda Munda z družino
POLENŠAK: - SVETI KRST: NATAŠA
34. NEDELJA MED LETOM
24.11.2019
PRAZNIK KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA
7.00
8.30


10.30

JURŠINCI: + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + STANKO KRAMPELJ, obl., STARŠI IN BRATJE IN SLAVA CVETKO IN OLGA KUHAR;
           + ANTON, obl., FRANC IN VSI KOKOLOVI IZ LASIGOVC
JURŠINCI: + LAJH ANTON, od sosedovih Novakovih; 
                            + FRANC TOPLAK, od bratranca Janeza Toplaka             


  • SPOMINI ZA POKOJNE: SMO V MESECU POKOJNIH. NAŠIM DRAGIM POKOJNIM POMAGAMO V NEBESA, K BOGU, TAKO, DA ZA NJIH MOLIMO, DARUJEMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA. TAKO PODARJAMO DUŠAM NAŠIH POKOJNIH BOŽJO SLAVO, LJUBEZEN, OČIŠČENJE... DA LAHKO VSTOPIJO V BOŽJO NAVZOČNOST.
  • Pri izhodu iz cerkve vzemimo kuverte Z MOLITVENIMI SPOMINI na katere napišemo imena NAŠIH POKOJNIH za katere želimo, da skupaj molimo pri svetih mašah v novembru. Spomine z darom za obnovo naše cerkve oddajmo v škatlo, spredaj pri oltarju.
  • JURŠINCI: ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: ZAGORCI SP. DEL
  • SODELAVCI KARITAS BODO IZDELOVALI ADVENTNE VENČKE, KI JIH BOMO LAHKO KUPILI 1.12., na 1. adventno nedeljo. 
  • Danes teden, 24.11., je pri sv. maši ob 10.30 srečanje za starše veroučencev 3. razreda, ki bi radi drugo leto v juniju pristopili k zakramentu prvega svetega Obhajila. Prosim starše za udeležbo.
  • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi za bogoslužje vas: POLENŠAK. Bog povrni.
  • Vsi že verjetno vemo, da je streha na naši cerkvi zelo nujno potrebna obnove, s katero bomo pričeli konec junija 2020. Ker je potrebna postavitev odrov, ki precej stanejo, bi želeli ob enem prebarvati tudi zelo umazano fasado. Prenova strehe s fasado nas bo stala 80.000€. OBNOVA STREHE NA NAŠI CERKVI! -- 
    NAPROSILI IN ZBRALI SMO MOŽE ZA GOSPODARSKI ODBOR ZA OBNOVO STREHE NA NAŠI CERKVI. ZA VSAKO VAS JE 1 ALI 2 PREDSTAVNIKA. V začetku tedna bomo dobili domov v vsa gospodinjstva letak s predstavitvijo prepotrebne obnove in s prošnjo in vabilom za pomoč, za prostovoljni prispevek, dar za izvedbo obnove. Možje iz ODBORA ZA OBNOVO STREHE IN FASADE NAS BODO OBISKALI PO DOMOVIH OD PETKA, 22.11.2019, NAPREJ. 2-krat bi izvedli zbiralno akcijo: novembra in junija 2020, ko bodo dela potekala. Dovolj sredstev bi zbrali, če bi vsako gospodinjstvo prispevalo potrebni dar - vsaj 70€ v vsakem zbiranju. VSI SMO LEPO NAPROŠENI ZA SODELOVANJE, KER GRE ZA VELIKO SKUPNO AKCIJO IN VELIK PROJEKT. PROSIM SPOROČIMO, RAZLOŽIMO TA NAŠ PROJEKT ŠE DRUGIM, KI SE NAM PRI BOGOSLUŽJU REDKEJE PRIDRUŽIJO. BOG NAJ VSAKEMU POVRNE Z DOBRIM.

Ni komentarjev:

Objavite komentar