nedelja, 10. november 2019

32. nedelja med letom - OZNANILA

32. NEDELJA MED LETOM
10.11.2019
Leon Veliki
7.00

8.30


10.30

JURŠINCI: + FRANC ST., obl. IN TEREZIJA FERENČIČ, obl., od Ivana in Jožice Matjašič
POLENŠAK: + STANKO ŠEGULA, od MPZ Magnifikat;
+ VINKO CVETKO, 2. obl., IN NEŽA IN JOŽE CVETKO, od sosedovih Kovačecevih
JURŠINCI: + TINA HORVAT IN STARŠI IN BRATJE IN SESTRE
                           + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
Ponedeljek
Martin iz Toursa, škof
17.00
POLENŠAK: + MARTIN, obl. IN HANA HORVAT, od nečaka Jožka z družino              + ALBINA MAJCEN, od Slavice Fras
- SEJA SODELAVCEV KARITAS
Torek
Jozafat Kunčevič, muč.
7.00

19.00

JURŠINCI: + ANTON FERENČIČ, obl., STARŠI IN MARIJA ŠABEDER;             + JULIJANA PIGNAR, od družine Alojza Herge
POLENŠAK: SEJA NOVEGA GOSPODARSKEGA ODBORA ZA OBNOVO STREHE NA NAŠI CERKVI
Sreda
Stanislav Kostka, redovnik
7.00
JURŠINCI: + STANKO ČUŠ, TEREZIJA IN JOŽEF ZAGORŠEK, od sestričen Ide, Slavice, Zdenke z družinami
                       + OTMAR CIGULA, od družine Cigula iz Zabovcev
Četrtek
Lovrenc Irski, škof
17.00
JURŠINCI: + MARIJA PLOHL, od nečakinje Milene z družino
                        + JOŽE DREVENŠEK, od družine Brest
Petek
Albert Veliki, cerkveni učitelj
17.00
POLENŠAK: + ELIZABETA IN JANEZ GOLOB, KRISTINA IN ANTON PETEK IN SORODNIKI;
                        + FRANC VISENJAK, družina Krajnc iz Brezovec
Sobota
Marjeta Škotska
7.00
JURŠINCI: + STARŠI PLOHL, BRAT JOŽE IN FRANC IN SVAKINJA TEREZIJA, od Toneka iz Vrhnike;
                    + MATILDA TOPLAK, od družine Kovačec iz Trnovec
33. NEDELJA MED LETOM
17.11.2019
Elizabeta Ogrska
7.00

8.30

10.30

JURŠINCI: + JOŽEF MUNDA, od sosedovih družine Plohl
                           + ZA VSE ŽIVE IN + OBEH ŽUPNIJ
POLENŠAK: + STANKO ml., obl. IN STANKO st. CVETKO, od sosede Zofke Plohl z družino;       + STANKO JANŽEKOVIČ, 7. obl.
JURŠINCI: + ANTON, FRANC IN STARŠI HORVAT;
                          + NADA ŽMAUC, 2. obl.


  • SPOMINI ZA POKOJNE: SMO V MESECU POKOJNIH. NAŠIM DRAGIM POKOJNIM POMAGAMO V NEBESA, K BOGU, TAKO, DA ZA NJIH MOLIMO, DARUJEMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA. TAKO PODARJAMO DUŠAM NAŠIH POKOJNIH BOŽJO SLAVO, LJUBEZEN, OČIŠČENJE... DA LAHKO VSTOPIJO V BOŽJO NAVZOČNOST. 
  • Pri izhodu iz cerkve vzemimo kuverte Z MOLITVENIMI SPOMINI na katere napišemo imena NAŠIH POKOJNIH za katere želimo, da skupaj molimo pri svetih mašah v novembru. Spomine z darom za obnovo naše cerkve oddajmo v škatlo, spredaj pri oltarju.
  • JURŠINCI: ZA UREJANJE, KRAŠENJE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: ZAGORCI ZG. DEL.
  • KUD dr.Anton Slodnjak IN G. DRAGO BEC NAS VABIJO NA KONCERT: "PESEM V JESENI" Z MNOGIMI GOSTI, V SOBOTO, 16.11.2019, OB 17.00 V DVORANI. LEPO DOBRODOŠLI NA VEČER LEPIH PESMI O LJUBEZNI.
  • POLENŠAK: Cerkev v tem tednu pripravi za bogoslužje vas: POLENCI sp. del. Bog povrni.
  • NAPROSILI IN ZBRALI SMO MOŽE ZA GOSPODARSKI ODBOR ZA OBNOVO STREHE NA NAŠI CERKVI. ZA VSAKO VAS JE 1 ALI 2 PREDSTAVNIKA. VSI SMO LEPO NAPROŠENI ZA SODELOVANJE, KER GRE ZA VELIKO SKUPNO AKCIJO IN VELIK PROJEKT. PRVO SEJO BI IMEL NOVI ODBOR V TOREK, 12.11.2019, OB 19.00. LEPO POVABLJENI GOSPODJE.
  • MPZ MAGNIFIKAT NAS VABI OB SVOJI 10-LETNICI DELOVANJA NA KONCERT, KI BO V NEDELJO, 17.11.2019, OB 17.00 V GASILSKO-KULTURNEM DOMU NA POLENŠAKU. LEPO DOBRODOŠLI NA VEČER LEPIH MELODIJ.

Ni komentarjev:

Objavite komentar