ponedeljek, 16. december 2019

3. adventna nedelja

Iz 35, 1-6a. 10; Jak 5, 7-10; Mt 11, 2-11

1. Božja beseda opozarja, da smo že blizu Božiča, praznovanja, ki vsaj v krščanskem okolju zajame najširše množice, tudi take ljudi, ki se bistvu Božiča ne morejo ali nočejo  približati. V bistvu Božiča gre za srečanje z Osebo, Bogom iz katerega izvira naše življenje. Če se iskreno, v srcih srečamo z Njim, potem se moramo obvezno spremeniti, urediti, izboljšati…, ker je On čista ljubezen in dobrota. Če pričakujemo nek pomemben obisk v svoj dom, družino…, potem vse skrbno pospravimo, očistimo… 

Nekega gospoda sem povabil na neko duhovno srečanje. Pravi: saj bi prišel, samo ne bom, ker vem, da Bog je in me bo na srečanju v duši nagovorilo in se bom potem moral spreobrniti, potruditi, poboljšati. To pa je kar naporno. Tako odkrito mi je razložil ta gospod. B.B. vabi k veselju, opozarja, kaj je pravi temelj  prazničnega veselja: On, ki ga je Janez napovedoval, je prišel k nam in deluje med nami! On je izvir veselja! Kdor sprejema in ljubi Boga ima zanesljivo dušo napolnjeno z veseljem.
- Prerok Izaija poln optimizma in veselja kliče: Naj vriska puščava, jezik nemega bo vriskal - Bodite močni, ne bojte se, glejte, Gospod pride in vas reši; Odrešenik vsem prinaša radost in veselje, žalost in vzdihovanje pobegneta;
- Jakob poudarja, naj potrpežljivo, vendar polni zaupanja pričakujemo prihod Gospoda, kakor kmet potrpežljivo čaka na žetev: bodite trdni v svojih srcih, Gospodov prihod je tu;
- evangelij nam kaže resnico o Odrešeniku, ki je že na delu: slepi spregledujejo, hromi hodijo,  Gospodova dejanja potrjujejo uresničevanje Izaijevih preroških napovedi.

2. Ali si ti tisti, ki mora priti, sprašuje Janez. Jezusova dejanja sama govorijo: sporočite, kar slišite in vidite: slepi, hromi, gobavi, ubogi čutijo na sebi nadnaravno moč odreševanja. Ne govori o sodbi, prišel je reševat, blagor tistemu, ki se ne spotika nad menoj. Vse bolj slutijo: Bog je obiskal svoje ljudstvo. Bog prihaja k ljudem v človeku Jezusu, ljudje prihajajo k Jezusu, učlovečenemu Bogu!

3. Kako se nas dotika stalni adventni klic: veselite se v Gospodu, ponavljam vam, veselite se? Kaj nam pove Gospodova beseda o slepih, hromih, gobavih:
- je ta Beseda za nas res veselo oznanilo, nas osvobaja, gledamo bolj sproščeno na sedanjost, je misel na prihodnost vedrejša, upoštevamo, da je Gospod z nami?
- ali ne kažejo naši obrazi česa drugega: mrki, zagrenjeni, brez upanja, izraz notranje praznine, strahu, razočaranja, kot da Gospoda ni, kot da je zatajil;
- ali nismo zatajili mi, kristjani: namesto širine božjega usmiljenja in dobrote smo tolikokrat sejali strah, utesnjenost, zlovoljnost, zaprtost vase;
- ali nismo ustvarjali pravega nasprotja odrešenjski sproščenosti in veselju, ko smo Pavlovo priporočilo: drug drugega bremena nosite, sprevračali, bremena drugemu raje nalagali, jih dodatno obteževali?

4. Adventno vabilo k veselju je globoko utemeljeno: v Jezusu, ki prihaja, videti Odrešenika, najti v njegovi odrešenjski dejavnosti tudi sebe. Bogat v veselju je, kdor ve, da je slaboten, da potrebuje Kristusovo odrešenje, pomoč, odpuščanje. Stara in vedno sveža misel nam pravi:  kdor zgubi denar, zgubi nekaj - kdor zgubi prijatelja, zgubi veliko - kdor zgubi veselje, zgubi vse. Gospod sam nas spodbuja: vzdignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.

Ni komentarjev:

Objavite komentar