nedelja, 31. maj 2015

31. maj – PRAZNIK MARIJINEGA OBISKANJA

Do nove preureditve koledarja (1970) je zahodna Cerkev obhajala spomin Marijinega obiskanja 2. julija. Zadnji dan maja je vmes med oznanjenjem Mariji (25. marec), ko ji je angel sporočil, da jo Bog izbira za mater svojega Sina in rojstvom sv. Janeza Krstnika (24. junij), ki ga je rodila Marijina teta Elizabeta, ki je bila visoko noseča v dneh, ko jo je Marija obiskala. Tako je po novem koledarju, praznik pravilno umeščen v naše praznovanje.
Marijino obiskanje nam osvetljuje najprej ponižnost Marije in njenega Sina. Že prva dejanja, ki jih je Marija kot deviška božja mati storila na pobudo živega Zaklada, katerega je nosila pod svojim srcem, nosijo značilne poteze celotne skrivnosti učlovečenja: Bog se do skrajnosti globoko sklanja k ljudem. Že tukaj se pokaže bistvena Odrešenikova usmerjenost: »Sin človekov ni prišel, da bi se mu streglo, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge« (Mr 10,45). Tu je stalna naravnanost na pot ponižnosti v službi bližnjemu, človeku, h kateremu se sklanja Bog sam.
Mlada mati Kralja vseh duš in vseh kraljev je v moči božje ljubezni in velike ponižnosti tako z veseljem pohitela k svoji stari sorodnici Elizabeti, zato, da bi ji pomagala v potrebi. Na to misli vstopni spev ambrozijanske liturgije, ko nam prikazuje Elizabeto, kako vsa presenečena nad tolikšno počastitvijo kliče: »Zakaj ti prihajaš k meni, mati mojega Gospoda? Če bi bila vedela, bi ti jaz bila prišla naproti. Kajti ti nosiš Kralja, jaz preroka; ti nosiš tistega, ki daje postavo, jaz tistega, ki jo sprejema; ti nosiš Besedo, jaz glas, ki razglaša Gospodov prihod«.
Preblažena Devica Marija nosi Boga. Njeni koraki so zato tudi koraki njenega Sina, skritega pod njenim srcem. Ko gre Marija k ljudem, stori to z namenom, da bi jim skupaj z vsem, kar je najboljšega v njej, podarila Zaklad, katerega hrani v sebi; Marija je orodje, po katerem se »Emanuel« – Bog z nami – napravlja čutom dostopnega in odrešujoče deluje. 
V hvalnici Magnifikat, ki je prikipela iz Marijine duše, se nam jasno razodeva Marijin duhovni obraz. Povzet je v nasprotju med njenim nizkim zunanjim položajem in njeno notranjo veličino, ki ji je podarjena po milosti. V resnici je to navidezno nasprotje harmonična združitev obojega: nizkosti (ponižnosti) in veličine. Tega se Marija jasno zaveda. Sama se uvrsti na konec izraelskega rodu »nizkih«, »ubogih«, ki so po gledanju Svetega pisma izbrani del Izraela: Gospod se je ozrl nanjo v njeni nizkosti, njenem uboštvu in prav zaradi tega uboštva in nizkosti (Lk 1,48).

Za besedo »nizkost« stoji v grškem izvirniku »tapeínosis« (Lk 1,48) in »tapeinós« (Lk 1,52), ki se skoraj ne da prevesti res ustrezno. Pomeni tudi ponižanje, ponižnost in podobno; v vsakem primeru je v tem izrazu vključena radikalna, do korenin bitja segajoča predanost Bogu, predanost, ki vse pričakuje od Boga, ničesar od sebe, a je prav zaradi te notranje svobode v odnosu do vsega ustvarjenega brez pridržkov pripravljena nesebično služiti Bogu in ljudem. Marija povzema v hvalnici véliko misel stare zaveze, zlasti psalmov, da se Bog hoče razodevati ubogim, ponižanim, stiskanim bolj kakor bogatim in mogočnim, ki se preveč radi predajajo občutju neke samozavestnosti, napačne samozadovoljnosti. V Mariji se uresničuje duhovna zmagovitost nizkih (ponižanih) in spolnitev njihovega večnega upanja.

Ni komentarjev:

Objavite komentar