nedelja, 24. maj 2015

BINKOŠTI

BINKOŠTI – PRAZNIK PRIHODA SVETEGA DUHA, KI ŽIVI IN VODI JEZUSOVO OBČESTVO - CERKEV
Danes so Binkošti - praznik Svetega Duha, ki ga je Jezus poslal in Ga vedno in nenehno pošilja, podarja svoji Cerkvi, vsem ljudem, vsakemu človeku na tem svetu.
Zgodilo se je 50 dni po veliki noči, po Jezusovem vstajenju od mrtvih. Apostoli so bili najprej prestrašeni in so se skrivali pred drugimi, potem pa so naenkrat postali pogumni in močni… V njihove duše in srca in telesa je vstopila zelo posebna, enkratna sila in moč SVETEGA DUHA in takoj so si upali iti na ulice in trge in oznanjati Jezusa, govoriti o Jezusu, moliti za ljudi v Jezusovem imenu, ozdravljati, izganjati hude-zle duhove, delati čudeže v Jezusovem svetem, božjem, odrešilnem imenu.
Kaj se je zgodilo?


Sveto pismo nam govori, da so prejeli Svetega Duha, ki jim ga je obljubljal Jezus.  Jn 14,15-26
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Jezus obljubi Svetega Duha 15 »?e me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; 16 jaz pa bom prosil O?eta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: 17 Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. 18 Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. 19 Še malo in svet me ne bo ve? videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. 20 Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v O?etu in vi v meni in jaz v vas. 21 Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj O?e, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« 22 Juda mu je rekel: »Gospod, kaj se je zgodilo, da se ho?eš razodeti nam, ne pa svetu?« 23 Jezus je odgovoril in mu rekel: »?e me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj O?e ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. 24 Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od O?eta, ki me je poslal. 25 To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. 26 Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo O?e poslal v mojem imenu, on vas bo u?il vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.

WPApd 2,1-11
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP
Prihod Svetega Duha 2 1 Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. 2 Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. 3 Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. 4 Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in za?eli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. 5 V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. 6 Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. 7 Strmeli so, se ?udili in govorili: »Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? 8 Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku? 9 Parti, Medijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, 10 v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, 11 Judje in spreobrnjenci, Kre?áni in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«

WP-
Bili so opogumljeni in navdušeni – polni JEZUSOVE, BOŽJEGA DUHA. In to praznujemo danes. Da bi tudi danes znali biti navdušeni, polni ljubezni, veselja in miru, kar so po besedah apostola Pavla sadovi Duha.

Vzklik današnjega binkoštnega praznika je: PRIDI, SVETI DUH!

Jezus je apostolom obljubil: Ne bom vas zapustil sirot. Prosil bom Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, ki ga svet ne more dati.«
Svojo obljubo je Jezus izpolnil deset dni po svojem vnebohodu, na binkoštni praznik. Poslal je Svetega Duha in takrat se je rodila Cerkev. Apostole in druge učence je prevzela in napolnila moč Svetega Duha, ki jih je razsvetlil in opogumil, da so začeli neustrašno oznanjati veselo novico evangelij. Evangelij oznanja, da je Jezus božji Sin, umrl zaradi naših grehov, vstal od mrtvih in da v njem prejmejo rešenje vsi, ki se ga v veri oklenejo.
Prihod Svetega Duha nad apostole na prve binkošti pa ni nekaj končanega, ampak se nenehno obnavlja. Pri svetem krstu in birmi ga prejmemo tudi mi in z njim njegove darove. Če se pustimo voditi Svetemu Duhu, se rodijo v nas čudoviti sadovi duha. Človek v moči Duha prav zaživi, zadiha, se razveseli, umiri, sprosti, zasidra v ljubezni… To so Ijubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. Delovanje Duha je skrito, očitno pa postane takrat, ko se nesebično in pogumno zavzamemo za pravičnost in mir v svojem okolju.
Bog je Duh resnice in ljubezni in je hrana, moč za naše življenje!

Ni komentarjev:

Objavite komentar